CÍMKE: 'gázolás'

V4NA: Busszal gyilkolt az algériai migráns

V4NA: Busszal gyilkolt az algériai migráns

El­gá­zolt egy 56 éves férfit egy al­gé­riai mig­ráns Pá­rizs­ban.

Szán­dé­ko­san el­gá­zolt egy 56 éves férfit egy al­gé­riai mig­ráns Pá­rizs bel­vá­ro­sá­ban.

Elképesztő csoda, hogy túlélte a férfi ezt a horrorbalesetet!

Elképesztő csoda, hogy túlélte a férfi ezt a horrorbalesetet!

Egy ke­resz­te­ző­dés­ben gá­zol­ták el a férfit, aki tel­je­sen fel fog épülni a gá­zo­lás­ból.

Egy ke­resz­te­ző­dés­ben gá­zol­ták el a férfit, aki tel­je­sen fel fog épülni a gá­zo­lás­ból.

Tragédia történt Tatabányán, amíg aludtál

Tragédia történt Tatabányán, amíg aludtál

Gya­lo­gost gá­zolt egy au­tó­busz szom­bat haj­nal­ban. A bal­eset­ben egy férfi vesz­tette éle­tét.

Gya­lo­gost gá­zolt egy au­tó­busz szom­bat haj­nal­ban. A bal­eset­ben egy férfi vesz­tette éle­tét.

Megrázó képek érkeztek a ceglédi tragédiáról

Megrázó képek érkeztek a ceglédi tragédiáról

Egy 19 éves lány éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Egy 19 éves lány éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Elgázolt egy motorost Messi apja, bevitték a rendőrségre

Elgázolt egy motorost Messi apja, bevitték a rendőrségre

Jorge Messi nem volt ittas ál­la­pot­ban.

Az el­ütött férfit esz­mé­let­len ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de nincs élet­ve­szély­ben. Jorge Mes­sit meg­szon­dáz­tat­ták, de nem volt ittas ál­la­pot­ban.

Horrorbaleset Szegeden: előre tudta a család, hogy meg fog történni

Horrorbaleset Szegeden: előre tudta a család, hogy meg fog történni

Egy helyi fi­a­tal be­dro­gozva gá­zolt ha­lálra egy 18 éves lányt.

Egy helyi fi­a­tal be­dro­gozva gá­zolt ha­lálra egy 18 éves lányt, a ro­ko­nok pedig már előre sej­tet­ték.

Gázolásos támadásról jött hír: több halott, a kínai merénylőt lelőtték

Gázolásos támadásról jött hír: több halott, a kínai merénylőt lelőtték

A tá­ma­dás miatt több em­bert kór­házba vit­tek, de hatan a hely­szí­nen éle­tü­ket vesz­tet­ték.

Most derült ki: az intenzívre került M. Richárd

Most derült ki: az intenzívre került M. Richárd

Nem volt prob­lé­ma­men­tes a műtét.

A Dózsa György úti gá­zo­lót az in­ten­zív osz­tá­lyon ápol­ják. Nem volt prob­lé­ma­men­tes a műtét.

Tragédia Cseklészen: Átment a vonat a sínen fekvő férfin, szörnyethalt

Tragédia Cseklészen: Átment a vonat a sínen fekvő férfin, szörnyethalt

A moz­dony­ve­ze­tőt meg­szon­dáz­ták, ami ki­zárta, hogy ittas lett volna.

A moz­dony­ve­ze­tőt meg­szon­dáz­ták, ami ki­zárta, hogy ittas lett volna. A rend­őr­ség el­já­rást kez­de­mé­nye­zett az ügy­ben.

Gyermeket gázolt el egy busz Budapesten, rohantak a mentők

Gyermeket gázolt el egy busz Budapesten, rohantak a mentők

Az el­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint a fi­a­tal sú­lyo­san sé­rült a bal­eset­ben, kór­házba szál­lí­tot­ták a men­tők.

Az el­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint a fi­a­tal sú­lyo­san sé­rült a bal­eset­ben, kór­házba szál­lí­tot­ták a men­tők.

Bizarr jelenet a kecskeméti pályaudvaron: elmenekült az elütött férfi

Bizarr jelenet a kecskeméti pályaudvaron: elmenekült az elütött férfi

Össze­ve­szett az egyik busz­so­főr­rel.

A férfi össze­ve­szett az egyik busz­so­főr­rel, majd fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek.

Megszólalt M. Richárd, a Dózsa György úti gázoló: meglepő dolgot állít

Megszólalt M. Richárd, a Dózsa György úti gázoló: meglepő dolgot állít

Rossz ér­zés­sel tölti el, hogy ennyien utál­ják.

A kecs­ke­méti maffia­per egy­kori vád­lott­ját rossz ér­zés­sel tölti el, hogy ennyien utál­ják.

Most érkezett: elgázolt egy embert a villamos Budán

Most érkezett: elgázolt egy embert a villamos Budán

Pót­ló­bu­szok köz­le­ked­nek.

Tű­z­ol­tó­kat és men­tő­ket kel­lett ri­asz­tani a II. ke­rü­letbe, el­gá­zolt egy em­bert a vil­la­mos este. Több vil­la­mos he­lyett pót­ló­bu­szok köz­le­ked­nek.

Gyalogosok közé hajtott egy BMW-s, többen meghaltak! - videó

Gyalogosok közé hajtott egy BMW-s, többen meghaltak! - videó

A vét­kes so­főr­nek ta­valy be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát ittas ve­ze­tés miatt.

Borzalom, 12 éves fiút gázoltak el Tatabányán

Borzalom, 12 éves fiút gázoltak el Tatabányán

Tilos jel­zés el­le­nére akart át­kelni.

A fiú tilos jel­zés el­le­nére akart át­kelni az út­tes­ten.

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Szörnyű tragédia történt este, halálra gázoltak egy gyalogost

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént este a ba­ra­nyai me­gye­szék­he­lyen. Egy idős asszonyt gá­zol­tak ha­lálra a vá­ros­ban.

Tra­gi­kus bal­eset tör­tént este a ba­ra­nyai me­gye­szék­he­lyen. Egy idős asszonyt gá­zol­tak ha­lálra.

Döbbenet, hogy mit találtak a halálra gázolt férfinál

Döbbenet, hogy mit találtak a halálra gázolt férfinál

Nem tud­ták azo­no­sí­tani az a férfit.

Nem tud­ták azo­no­sí­tani az a férfit, akit a vonat ha­lálra gá­zolt, mert nem vol­tak nála az ira­tai. Ha az ő ira­tait nem is, va­lami szo­kat­lan dol­got ta­lál­tak nála.

Dráma az úton, halálra gázolt egy kamionos egy 71 éves nőt - fotóval

Dráma az úton, halálra gázolt egy kamionos egy 71 éves nőt - fotóval

Nem tud­ták meg­men­teni a bal­ese­tet szen­ve­dett gya­lo­gos éle­tét.

Nem tud­ták meg­men­teni a csü­tör­tö­kön, a déli órák­ban bal­ese­tet szen­ve­dett gya­lo­gos éle­tét.

Újabb részletek: Ez volt az M3-ason halálra gázolt Kata utolsó üzenete

Újabb részletek: Ez volt az M3-ason halálra gázolt Kata utolsó üzenete

A Tank­csapda gi­tá­rosa ta­lált rá a már élet­te­len lány tes­tére.

A Tank­csapda gi­tá­rosa ta­lált rá a már élet­te­len lány tes­tére. Drá­mai rész­le­te­ket árult el a ze­nész!

Elfogták az M3-ason gázoló férfit

Elfogták az M3-ason gázoló férfit

A rend­őrök meg­ta­lál­ták és el­fog­ták a 20 éves cser­ben­ha­gyót.

A bu­da­pesti rend­őrök meg­ta­lál­ták és el­fog­ták azt a 20 éves gyöm­rői férfit, aki az M3-as au­tó­pá­lyán el­ütött egy nőt szerda reg­gel, majd se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül to­vább­haj­tott.

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

Tolatva gázolt gyereket a munkácsi sofőr

A gá­zo­lás után el­me­ne­kült.

A ré­szeg kár­pát­al­jai sofőr cser­ben­hagyta az el­ütött hat­éves bi­cik­lis gye­re­ket. A gá­zo­lás után el­haj­tott a bal­eset hely­szí­né­ről. Mégis meg­ta­lál­ták a rend­őrök.

Újabb részlet szivárgott ki az M3-ason történt gázolásról

Újabb részlet szivárgott ki az M3-ason történt gázolásról

A fi­a­tal sofőr sor­sá­ról de­rült ki egy új in­for­má­ció.

A fi­a­tal sofőr sor­sá­ról de­rült ki egy új in­for­má­ció, el­já­rás in­dult a 20 éves férfi ellen, mi­u­tán el­haj­tott a bal­eset hely­szí­né­ről.

Migránsok közé hajtott egy autós Németországban szilveszterkor

Migránsok közé hajtott egy autós Németországban szilveszterkor

A tá­ma­dás­ban leg­alább né­gyen meg­se­be­sül­tek.

A tá­ma­dás­ban leg­alább né­gyen meg­se­be­sül­tek.

Tinédzsereket gázolt el a vonat, Patrícia és barátja halt szörnyet

Tinédzsereket gázolt el a vonat, Patrícia és barátja halt szörnyet

Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tü­ket.

Mind­ket­ten a hely­szí­nen be­le­hal­tak sé­rü­lé­se­ikbe, nem tud­ták már meg­men­teni az éle­tü­ket.

Drámai fotók érkeztek a dunaújvárosi tragédiáról, meghalt egy gyalogos

Drámai fotók érkeztek a dunaújvárosi tragédiáról, meghalt egy gyalogos

Két em­bert gá­zolt el egy autó, az egyik gya­lo­gos ször­nyet­halt. Men­tő­he­li­kop­ter is ér­ke­zett a hely­színre.

Gázolás és késelés miatt tört ki pánik a stadionnál

Dráma Milánóban, gázolás és késelés miatt tört ki pánik a stadionnál

Négy Na­poli-szur­ko­lót késes tá­ma­dás ért a San Si­ró­nál, egyi­kü­ket kór­házba is kel­lett venni. Akár­csak egy Inter-druk­kert.

Négy Na­poli-szur­ko­lót késes tá­ma­dás ért a San Si­ró­nál, egyi­kü­ket kór­házba is kel­lett venni. Akár­csak egy Inter-druk­kert.

Borzalmas tragédia Dunaújvárosban: Két gyalogost gázoltak el

Borzalmas tragédia Dunaújvárosban: Két gyalogost gázoltak el

Az érin­tett út­sza­ka­szon for­ga­lom­kor­lá­to­zásra és las­sabb ha­la­dásra kell szá­mí­ta­niuk az arra köz­le­ke­dők­nek.

Az érin­tett út­sza­ka­szon for­ga­lom­kor­lá­to­zásra és las­sabb ha­la­dásra kell szá­mí­ta­niuk az arra köz­le­ke­dők­nek. Ke­rülni a kör­nyező ut­cák­ban le­het­sé­ges.

Tragédia történt Szabolcsban, szörnyethalt egy férfi

Tragédia történt Szabolcsban, szörnyethalt egy férfi

Ke­rék­pá­rost gá­zolt el egy autó, a rend­őr­ség még vizs­gálja a ha­lá­los bal­eset kö­rül­mé­nyeit.

Ke­rék­pá­rost gá­zolt el egy autó, a rend­őr­ség még vizs­gálja a ha­lá­los bal­eset kö­rül­mé­nyeit.

Halálra gázolta a biciklist, a rendőrség nagy erőkkel keresi

Halálra
gázolta a biciklist
, a rendőrség nagy erőkkel keresi

A deb­re­ceni rend­őrök ke­re­sik.

A deb­re­ceni rend­őrök a szem­ta­núk je­lent­ke­zé­sét vár­ják. Te lát­tad?

Durva karambol történt éjjel Szentendrén, fotók a bizarr balesetről

Durva karambol történt éjjel Szentendrén, fotók a bizarr balesetről

Egy férfi éppen be akart állni a saját ud­va­rára, ami­kor a sem­mi­ből elő­ke­rült mö­götte egy autó.

Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Segített a Ripost! Meglátogatta az elütött kislányt az encsi gázoló

Se­gí­tett a Ri­post!

Zo­ko­gott, ami­kor ta­lál­ko­zott a kór­ház­ban az ál­tala el­ütött kis­lánnyal Éva.

Szörnyű balesetet szenvedett az iskolás fiú, az orvosok küzdenek az életéért!

Szörnyű balesetet szenvedett az iskolás fiú, az orvosok küzdenek az életéért!

Nem fi­gyelt oda és a vil­la­mos elé fu­tott a fiú, aki na­gyon sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szer­zett a bal­eset­ben.

Drámai részletek a tragédiáról: Így gázolta el a postás a kis Jánoskát

Drámai részletek a tragédiáról: Így gázolta el a postás a kis Jánoskát

A csa­lád élete egyet­len pil­la­nat alatt om­lott össze.

A csa­lád élete egyet­len pil­la­nat alatt om­lott össze, ami­kor a helyi pos­tás el­gá­zolta Já­nos­kát.

Sírva nyilatkozott a Ripostnak az encsi sofőr

Sírva nyilatkozott a Ripostnak a csaknem meglincselt encsi sofőr

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek...

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek En­csen, ahol egy­más­nak fe­szül­tek a he­lyiek.

Megdöbbentő, ezt üzeni az encsi sofőr a kislány családjának

Megdöbbentő, ezt üzeni az encsi sofőr a kislány családjának

Ket­té­sza­kadt a bor­sodi Encs.

Ket­té­sza­kadt a bor­sodi Encs. A he­lyiek na­gyobb része a gá­zoló, a helyi bolt­ban dol­gozó J. Éva mellé áll, de mások a lin­cse­lő­ket fél­tik.

Váratlan fejlemény a Dózsa György úti gázolás ügyében

Váratlan fejlemény a Dózsa György úti gázolás ügyében

A gya­nú­sí­tott, M. Ri­chárd több bűn­cse­lek­ményt is el­kö­ve­tett ko­ráb­ban, ezért nem szün­te­tik meg a házi őri­ze­tet.

A gya­nú­sí­tott, M. Ri­chárd több bűn­cse­lek­ményt is el­kö­ve­tett ko­ráb­ban, ezért nem szün­te­tik meg a házi őri­ze­tet.

Rettenet Budapesten, durva dolog történt a villamosgázolás után

Rettenet Budapesten, durva dolog történt a villamosgázolás után

Az eset­tel kap­cso­lat­ban je­len­leg a cég­nél belső és rend­őr­ségi vizs­gá­lat is fo­lya­mat­ban van.

Je­len­leg a cég­nél belső és rend­őr­ségi vizs­gá­lat is fo­lya­mat­ban van.

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Mi­u­tán ko­csi­já­val több bi­cik­list és gya­lo­gost is el­gá­zolt, a kör­nyé­ket le­zár­ták. Rend­őrök­kel van tele a kör­nyék.

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Idős férfi volt a gá­zoló...

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást annak a bal­eset­nek az ügyé­ben, mely­ben egy nő vesz­tette éle­tét Tatán.

Fényes nappal gázolták el a szolgálatot teljesítő rendőrt! - videó

Fényes nappal gázolták el a szolgálatot teljesítő rendőrt! - videó

Egy­ből el­kezd­ték ül­dözni a vét­kes so­főrt.

Egy­ből el­kezd­ték ül­dözni a vét­kes so­főrt, akit pár ut­cá­val ké­sőbb le is tar­tóz­tat­tak.

Halálos baleset miatt nem jár itt a vonat

Halálos baleset miatt nem jár itt a vonat

Egye­lőre vizs­gál­ják, hogy vé­let­len volt-e a bal­eset vagy ön­gyil­kos­ság tör­tént. A MÁV-START az uta­sok el­szál­lí­tá­sá­hoz pót­ló­bu­szo­kat ren­delt a hely­színre.

Egye­lőre vizs­gál­ják, hogy vé­let­len volt-e a bal­eset vagy ön­gyil­kos­ság tör­tént. A MÁV-START pót­ló­bu­szo­kat ren­delt a hely­színre.

Sorsdöntő fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében, döntött a bíróság

Sorsdöntő fordulat a Szentendrei úti gázoló ügyében, döntött a bíróság

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték O. Áront, aki még ta­valy, ré­sze­gen csa­pó­dott bele egy pi­ros­nál vá­ra­kozó au­tóba.

Megszólal a feleség, aki elütötte motorozó férjét!

Megszólal a feleség, aki elütötte motorozó férjét!

Bi­zarr bal­eset tör­tént Vö­nöc­kön.

Bi­zarr bal­eset tör­tént teg­nap a Vas me­gyei Vö­nöc­kön: a csa­ládi au­tó­val a saját fe­le­sége gá­zolta el az idős lel­készt, aki mo­to­ron épp a szer­vizbe tar­tott.

Most érkezett: Elgázolták George Clooney-t

Most érkezett: Elgázolták George Clooney-t

Az 57 éves vi­lág­sztár Szar­dí­nián mo­to­ro­zott, ami­kor meg­tör­tént a baj. Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Az 57 éves vi­lág­sztár Szar­dí­nián mo­to­ro­zott, ami­kor meg­tör­tént a baj. Azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Családi dráma Vas megyében: saját férjét gázolta el véletlenül egy nő

Családi dráma Vas megyében: saját férjét gázolta el véletlenül egy nő

A há­zas­pár mind­két tagja 70 év kö­rüli, a férfit kór­házba kel­lett vinni.

A há­zas­pár mind­két tagja 70 év kö­rüli, a férfit kór­házba kel­lett vinni.

Szörnyű tragédia történt éjjel Budapesten

Szörnyű tragédia történt éjjel Budapesten

A férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Iszonyat az úton, kisgyereken hajtott át az autó

Iszonyat az úton, kisgyereken hajtott át az autó

A kicsi mel­lett ott volt az édes­anyja is.

A kicsi mel­lett ott volt az édes­anyja is, de nem tud­ták el­ke­rülni a gá­zo­lást.

Újabb részletek a szörnyű gödi vonatbalesetről

Újabb részletek a szörnyű gödi vonatbalesetről

Tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a fül­hall­gató.

Ismét tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tett a sokak által kö­ve­tett divat: ren­ge­te­gen jár­nak ugyanis a kül­vi­lá­got ki­záró fül­hall­ga­tó­val, nem fi­gyelve a kör­nye­ze­tükre...

Durva fotó: halálra gázolták a gyalogost

Durva fotó: halálra gázolták a gyalogost

Vád­eme­lést ja­va­sol­nak a Nóg­rád me­gyei rend­őrök.

Vád­eme­lést ja­va­sol­nak a Nóg­rád me­gyei rend­őrök annak a 47 éves szlo­vák ál­lam­pol­gár­nak az ügyé­ben, aki az út­tes­ten gá­zolt ha­lálra egy gya­lo­gost Dej­tár bel­te­rü­le­tén.

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

A ve­ze­tő­edző még múlt hét csü­tör­tö­kön tűnt el egy fon­tos mér­kő­zés előtt. Azóta nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Most közölték: súlyos a helyzet, tömegbe hajtott egy autó Manchesterben

Most közölték: súlyos a helyzet, tömegbe hajtott egy autó Manchesterben

A szem­ta­núk sze­rint a kocsi las­sí­tás nél­kül csa­pó­dott a gya­lo­go­sok közé.

A szem­ta­núk sze­rint a kocsi las­sí­tás nél­kül csa­pó­dott a gya­lo­go­sok közé.

Sikoltozva menekültek, szándékosan gázolt járókelőket a fiatal - videó

Sikoltozva menekültek, szándékosan gázolt járókelőket a fiatal - videó

A kocsi so­főr­jét még nem fog­ták el.

A kocsi so­főr­jét még nem fog­ták el a rend­őrök, de a szem­ta­núk be­szá­mo­lói sze­rint egy fi­a­tal férfi a tet­tes.

Most jött: maratonra készülők közé hajtott egy autó, több sérült

Most jött: maratonra készülők közé hajtott egy autó, több sérült

Egye­lőre nem lehet sokat tudni a tör­tén­tek­ről, de a ma­ra­tont ké­sőbbre ha­lasz­tot­ták.

Egye­lőre nem lehet sokat tudni a tör­tén­tek­ről, de a ma­ra­tont ké­sőbbre ha­lasz­tot­ták.

Szörnyű tragédia ért egy magyar férfit Szlovákiában

Szörnyű tragédia ért egy magyar férfit Szlovákiában

A férfit ha­lálra gá­zolta egy vonat.

A férfit ha­lálra gá­zolta egy te­her­vo­nat csü­tör­tök éjjel a vas­út­ál­lo­má­son.

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a Bun­des­li­gá­ban ját­szó röp­lab­dá­zónő. Agya vé­del­mé­ben mélyal­ta­tás­ban tart­ják.

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a Bun­des­li­gá­ban ját­szó röp­lab­dá­zónő. Agya vé­del­mé­ben mélyal­ta­tás­ban tart­ják.

Zebrán történt a súlyos baleset, megrázó helyszíni fotó érkezett

Zebrán történt a súlyos baleset, megrázó helyszíni fotó érkezett

A gya­lo­gos nem tudta el­ke­rülni a gá­zo­lást, sú­lyo­san meg­sé­rült.

A gya­lo­gos nem tudta el­ke­rülni a gá­zo­lást, sú­lyo­san meg­sé­rült. A sofőr be­val­lotta, hogy nem fi­gyelt.

Összeomlott a gyásztól az ötgyermekes Katie Price

Összeomlott a gyásztól az ötgyermekes Katie Price

Ra­jon­góit az Ins­tag­ra­mon tá­jé­koz­tatta a tra­gé­di­á­ról. Vajon hogy fogja tudni fel­dol­gozni?

Ma temetik a halálra gázolt Adriennt

Ma temetik a halálra gázolt Adriennt

A 23 éves lány a fod­rász­tól tar­tott ha­za­felé feb­ruár 7-én este, ami­kor a jel­ző­táb­lá­val és út­bur­ko­lati jel­lel is vé­dett gya­log­át­ke­lőn ha­lálra gá­zolta a helyi járat.

A 23 éves lány a fod­rász­tól tar­tott ha­za­felé feb­ruár 7-én este, ami­kor a jel­ző­táb­lá­val és út­bur­ko­lati jel­lel is vé­dett gya­log­át­ke­lőn ha­lálra gá­zolta egy helyi já­ratú au­tó­busz Kecs­ke­mét vá­ros­köz­pont­já­ban, a Pa­ris­ták te­ré­nél. Gon­dat­lan­ság­ból el­kö­ve­tett ha­lá­los köz­le­ke­dési bal­eset oko­zása miatt in­dult el­lene bün­te­tő­el­já­rás.

A járdán gázolta halálra az idős férfit a bedrogozott Krisztián

A járdán gázolta halálra az idős férfit a bedrogozott Krisztián

Két em­bert is el­gá­zolt B. Krisz­tián, ami­kor ré­sze­gen és be­dro­gozva haj­tott rá a jár­dára a VIII. ke­rü­let­ben.

Két em­bert is el­gá­zolt B. Krisz­tián, ami­kor ré­sze­gen és be­dro­gozva haj­tott rá a jár­dára a VIII. ke­rü­let­ben.

Nem kegyelmezett a bíró Zsófi gyilkosának, itt az ítélet

Nem kegyelmezett a bíró Zsófi gyilkosának, itt az ítélet

Sz. La­jost tette után, más­nap Isa­sze­gen egy kocs­má­ban fog­ták el a rend­őrök.

Sz. La­jost tette után, más­nap Isa­sze­gen egy kocs­má­ban fog­ták el a rend­őrök. Az anya is meg­szó­lalt.

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Szívszorító, így gyászolja szerelme a zebrán elgázolt magyar lányt

Busz gá­zolta el azt a 23 éves lányt, aki sza­bá­lyo­san akart át­menni a zeb­rán Kecs­ke­mé­ten.

Most derült ki: Halálzebrán gázolták el a magyar színészt

Most derült ki: Halálzebrán gázolták el a magyar színészt

Nem ez volt az első tra­gé­dia itt!

Azon­nali meg­ol­dást kö­ve­tel­nek a bu­da­ke­sziek annál a zeb­rá­nál, ahol pén­te­ken ha­lálra gá­zol­ták Kiss Jó­zsef szí­nészt, az Argo fil­mek le­gen­dás Ty­son­ját.

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

A szí­nész 2015-ös bal­esete ügyé­ben szer­dán kez­dő­dött el a bí­ró­sági tár­gya­lás, be­idéz­ték a bal­eset oko­zó­ját is.

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Fájó szív­vel gon­dol vissza a napra...

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták egy­kori sze­rel­mét...

Lesújtó fotó: ebben a balesetben vesztette életét a kétgyerekes magyar színész

Lesújtó fotó: ebben a balesetben vesztette életét a kétgyerekes magyar színész

Az Argo szí­né­sze gá­zo­lás ál­do­zata lett. A kór­házba ve­zető úton el­hunyt.

Az Argo szí­né­sze gá­zo­lás ál­do­zata lett. A kór­házba ve­zető úton el­hunyt.

Itt az elkerülhetetlen, ismét találkozik gázolójával Rékasi Károly!

Itt az elkerülhetetlen, ismét találkozik gázolójával Rékasi Károly!

Szer­dán a bí­ró­sá­gon néz egy­más­sal far­kas­sze­met a szí­nész és a 67 éves férfi.

Koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

Brutális: kis koccanás miatt gázolták el a terhes anyát

El­vesz­tette a babát.

A tet­tes gon­dol­ko­zás nél­kül to­vább­haj­tott a hely­szín­ről. Mind­ezt vé­gig­nézte az anya 8 éves kisfia. A bal­eset miatt el­vesz­tet­ték a kis­ba­bát.

Ez történt a férfival, aki halálra gázolt egy nőt, aztán elmenekült

Ez történt a férfival, aki halálra gázolt egy nőt, aztán elmenekült

A sal­gó­tar­jáni rend­őrök a tra­gi­kus bal­eset után két órá­val a me­gye­szék­hely bel­te­rü­le­tén fog­ták el a 22 éves férfit.

A sal­gó­tar­jáni rend­őrök a tra­gi­kus bal­eset után két órá­val a me­gye­szék­hely bel­te­rü­le­tén fog­ták el a 22 éves férfit.

Hetven rendőr kellett ahhoz, hogy elfogják a terroristagyanús férfit

Hetven rendőr kellett ahhoz, hogy elfogják a terroristagyanús férfit

Va­ló­szí­nű­leg gá­zo­lá­sos me­rény­le­tet akart el­kö­vetni az a férfi, akit el­fog­tak Né­met­or­szág­ban.

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Tizenkét éves fiút gázolt halálra a vonat

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. A tra­gé­dia éppen a vas­út­ál­lo­más kö­ze­lé­ben tör­tént, je­len­leg is vizs­gál­ják az ese­tet.

Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. Ha­lálra gá­zolt egy te­her­vo­nat Ta­ta­bá­nyán egy ti­zen­két éves gye­re­ket. A tra­gé­dia éppen a vas­út­ál­lo­más kö­ze­lé­ben tör­tént, je­len­leg is vizs­gál­ják az ese­tet. A vonat Bu­da­pest­ről ér­ke­zett, ami­kor meg­tör­tént a ka­taszt­rófa.

Ezért nem bocsát meg gázolójának Rékasi Károly

Ezért nem bocsát meg gázolójának Rékasi Károly

A bí­ró­sá­gon ta­lál­ko­zik újra Ré­kasi Ká­roly és az autós, aki el­ütötte. Végre pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

A bí­ró­sá­gon ta­lál­ko­zik újra Ré­kasi Ká­roly és az autós, aki el­ütötte. Végre pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Megrázó fotó: szelfizés közben gázolta el a vonat a gyönyörű tinit

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség!

Mi­csoda fe­le­lőt­len­ség! Ba­rát­női ha­lálra ré­mülve néz­ték végig a sok­koló je­le­ne­tet.

Borzalmas részletek a miskolci gyalogosgázolásról: Nem baleset történt

Borzalmas részletek a miskolci gyalogosgázolásról: Nem baleset történt

Zeb­rán ütötte el a fi­a­tal férfit egy sza­bá­lyo­san köz­le­kedő autó Mis­kol­con, egy szem­tanú sze­rint a ba­rát­nő­jé­vel ve­sze­ke­dett.

Ez vár a győri rémre, aki megfojtott egy elgázolt lányt

Ez vár a győri rémre, aki megfojtott egy elgázolt lányt

14 éve tör­tént a bru­tá­lis gyil­kos­ság, a fő­ügyész­ség most emelt vádat a férfi ellen: akár örök éle­tére bör­tönbe ke­rül­het.

14 éve tör­tént a bru­tá­lis gyil­kos­ság, a fő­ügyész­ség most emelt vádat a férfi ellen: akár örök éle­tére bör­tönbe ke­rül­het.