CÍMKE: 'fucsovics márton'

Váratlan helyen bukkant fel Fucsovics Marci, ezt üzente

Váratlan helyen bukkant fel Fucsovics Marci, ezt üzente

A te­ni­szező szom­bat dél­után el­hagyta az or­szá­got, de nem uta­zott na­gyon messzire.

Levideózták a magyar sztárt, váratlan helyen bukkant fel

Levideózták a magyar sztárt, váratlan helyen bukkant fel

Fu­cso­vics Már­ton to­vább edz Roger Fe­de­rer­rel, ám akadt egy kis prob­léma.

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

A ma­gyar te­ni­szező a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a hol­lan­diai ATP-tor­nán.

A ma­gyar te­ni­szező a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a hol­lan­diai ATP-tor­nán.

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

Ez igen! Így ünnepelte a születésnapját Fucsovics

A leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett férfi te­ni­sze­zőnk, Fu­cso­vics Már­ton Szófi­á­ban ját­szik.

A leg­ma­ga­sab­ban jegy­zett férfi te­ni­sze­zőnk, Fu­cso­vics Már­ton Szófi­á­ban ját­szik.

Kijózanodtunk 47 perc alatt, várni kell még a csodára

Kijózanodtunk 47 perc alatt, várni kell még a csodára

Kez­dés­nek per­sze ez sem volt rossz.

Babos Tímea és Fu­cso­vics Már­ton pá­rosa egy­előre nem tö­ké­le­tes. Kez­dés­nek per­sze ez sem volt rossz.

Nagy magyar siker született, amíg te aludtál

Nagy magyar siker született, amíg te aludtál

Az első győ­ze­lem után na­gyon nehéz el­len­fél vár Fu­cso­vics Már­tonra Auszt­rá­li­á­ban.

Az első győ­ze­lem után na­gyon nehéz el­len­fél vár Fu­cso­vics Már­tonra Auszt­rá­li­á­ban.

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Mel­bourne-ben ját­sza­nak együtt.

Ma­gyar szem­pont­ból iga­zán kü­lön­le­ges lesz a ma kez­dődő mel­bourne-i auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság.

Nem a pénz a gond, Babos és Fucsovics közleményt adott ki

Nem a pénz a gond, Babos és Fucsovics közleményt adott ki

A Fa­ce­boo­kon üzen­tek.

Babos Tímea és Fu­cso­vics Már­ton közös köz­le­ményt írt a Fa­ce­boo­kon.

Magyar világsztár nézte végig, hogyan izzadt meg Babos Tímea - Fotó

Magyar világsztár nézte végig, hogyan izzadt meg Babos Tímea - Fotó

A te­ni­sze­ző­nőt nem kí­mélte a po­koli hőség Auszt­rá­li­á­ban.

A te­ni­sze­ző­nőt nem kí­mélte a po­koli hőség Auszt­rá­li­á­ban, és ez még csak a kez­det.

Különös szilveszter, Fucsovics ezt választja a bulizás helyett

Különös szilveszter, Fucsovics ezt választja a bulizás helyett

Szil­vesz­teri bu­li­zás he­lyett a te­niszt vá­lasztja ma Fu­cso­vics Már­ton. Do­há­ban ját­szik.

Szil­vesz­teri bu­li­zás he­lyett a te­niszt vá­lasztja ma Fu­cso­vics Már­ton. Do­há­ban ját­szik.

Bizarr helyzetben fotózták a félmeztelen magyar sportolót

Bizarr helyzetben fotózták a félmeztelen magyar sportolót

Fu­cso­vics Már­ton Sang­haj­ban lé­pett pá­lyára, a meccs után nem várt ven­dé­get ka­pott a ma­gyar te­ni­szező.

Súlyos botrány, Babos és Fucsovics nekiment a szövetségnek

Súlyos botrány, Babos és Fucsovics nekiment a szövetségnek

Bí­rál­ják a szö­vet­sé­get.

Előbb Fu­cso­vics Már­ton bí­rálta a Ma­gyar Te­nisz­szö­vet­sé­get, majd Babos Tímea is üzent.

Mi ez a szám? Furcsa tortát kapott Fucsovics Márton

Mi ez a szám? Furcsa tortát kapott Fucsovics Márton

A sze­zont a csú­cson be­fe­jező ma­gyar te­ni­sze­zőt meny­asszo­nya lepte meg. El­sőre na­gyot néz­tünk.

A sze­zont a csú­cson be­fe­jező ma­gyar te­ni­sze­zőt meny­asszo­nya lepte meg. El­sőre na­gyot néz­tünk.

Világsztárral edzett a magyar sportoló, de mi történt ezután?

Világsztárral edzett a magyar sportoló, de mi történt ezután?

Fu­cso­vics Már­tonn­nak eddig tar­tott a cin­ci­natti te­nisz­torna. Baj nincs, mint ki­de­rült, az edzé­sen is csil­la­gok ve­szik körül.

Fu­cso­vics Már­tonn­nak eddig tar­tott a cin­ci­natti te­nisz­torna. Baj nincs, mint ki­de­rült, az edzé­sen is csil­la­gok ve­szik körül.

Fucsovics Marci vallott, gyermekkori álmát hajtja

Fucsovics Marci vallott, gyermekkori álmát hajtja

Nem csak a te­niszt imádja.

Nem csak a te­niszt imádja szen­ve­dé­lye­sen a 26 éves ma­gyar klasszis.

Rossz hírt kapott Babos és Fucsovics

Rossz hírt kapott Babos Tímea és Fucsovics Márton

Első számú női és férfi te­ni­sze­zőnk szá­mára nem kez­dő­dött jól a hét.

Első számú női és férfi te­ni­sze­zőnk szá­mára nem kez­dő­dött jól a hét. Sze­ren­csére gyor­san ja­vít­hat­nak.

Eldőlt, sorsdöntő csata vár Fucsovics Marciékra

Eldőlt, sorsdöntő csata vár Fucsovics Marciékra

Bu­da­pes­ten ját­sza­nak.

A ma­gyar férfi te­nisz-vá­lo­ga­tott sors­döntő mér­kő­zé­sen lép majd pá­lyára szep­tem­ber­ben a ma­gyar fő­vá­ros­ban. Már az el­len­fél nem­ze­ti­sége sem titok.

Minden szem Fucsovicson, rajta múlik a magyar siker

Minden szem Fucsovicson, rajta múlik a magyar siker

Pén­te­ken kez­dő­dik a Davis-kupa.

Fu­cso­vics Már­ton vívja az első meccset pén­te­ken a bel­gák el­leni liege-i te­nisz Davis-kupa pár­harc­ban.

Gyógyír a válságra, újra győzött Hosszú Katinka

Gyógyír a válságra, újra győzött Hosszú Katinka

Mi­che­lisz a férfi spor­to­lók leg­jobbja. Fo­cista nincs az él­boly­ban. Liuék olim­piai arany nél­kül is sokat érnek.

Mi­che­lisz a férfi spor­to­lók leg­jobbja. Fo­cista nem ke­rült az él­bolyba. A Liu test­vé­rek pedig az olim­piai arany nél­kül is sokat érnek.

Csukott szemmel csókolja szerelmét Fucsovics Marci

Csukott szemmel csókolja szerelmét Fucsovics Marci

A sé­rü­lés­sel küzdő te­ni­szező meny­asszo­nya kar­ja­i­ban pró­bálja túl­élni a hi­de­get.

Fucsovics sérülten küzdött, vérét adta a csapatért

Fucsovics sérülten küzdött, vérét adta a csapatért

Fu­cso­vics a Davis-ku­pá­ban ját­szott.

Fu­cso­vics Már­ton a si­ke­res Aust­ra­lian Open-sze­rep­lés után a ma­gyar férfi te­nisz-vá­lo­ga­tott­ban ját­szott.

Meglepő, Fucsovics ezt üzenné fiatalkori önmagának

Meglepő, Fucsovics ezt üzenné fiatalkori önmagának

Szerda reg­gel ér­ke­zett meg Bu­da­pestre. A 63. helyre ugrik a vi­lág­rang­lis­tán az Aust­ra­lian Opent kö­ve­tően.

Szerda reg­gel ér­ke­zett Bu­da­pestre. A 63. helyre ugrik a vi­lág­rang­lis­tán az Aust­ra­lian Opent kö­ve­tően.

Milliomos vállalkozó segítette Fucsovicsot a sikerhez

Milliomos vállalkozó segítette Fucsovicsot a sikerhez

A pénz­em­ber te­ni­sze­zés köz­ben is­merte meg a kis Fu­cso­vi­csot, akit aztán több­ször is fel­ka­rolt.

A pénz­em­ber te­ni­sze­zés köz­ben is­merte meg a kis Fu­cso­vi­csot, akit aztán több­ször is fel­ka­rolt.

Elismerő szavak, Federer dicséri Fucsovicsot

Elismerő szavak, Federer dicséri Fucsovicsot

Fu­cso­vics Már­ton büszke lehet.

Fu­cso­vics Már­ton három szett­ben ki­ka­pott Roger Fe­de­rer­től az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Fucsovics erre büszke lehet, remekelt Federer ellen

Fucsovics erre büszke lehet, remekelt Federer ellen

Fu­cso­vics Már­ton ki­esett.

Fu­cso­vics Már­ton Roger Fe­de­rer­rel ta­lál­ko­zott a mel­bourne-i te­nisz vi­a­da­lon.

Fucsovics kicsit bosszús, és máris új célt jelölt meg

Fucsovics kicsit bosszús, és máris új célt jelölt meg

Fu­cso­vics Már­ton nem bírt a 19-sze­res Grand Slam-baj­nok Roger Fe­de­rer­rel az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Fu­cso­vics Már­ton nem bírt a 19-sze­res Grand Slam-baj­nok Roger Fe­de­rer­rel az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Fucsovics az edzőjéért állhat bosszút Federeren

Fucsovics az edzőjéért állhat bosszút Federeren

Tör­lesz­teni kell az adós­sá­got, és Fu­cso­vics Már­tonra vár a fel­adat az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­sá­gon.

Tör­lesz­teni kell az adós­sá­got, és Fu­cso­vics Már­tonra vár a fel­adat az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Fucsovics csodára készül, elverné Federert

Fucsovics csodára készül, elverné Federert

Fu­cso­vics a nyol­cad­dön­tő­ben ját­szik.

Fu­cso­vics Már­ton a 19-sze­res Grand Slam-baj­nok, Roger Fe­de­rer­rel ta­lál­ko­zik az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Fucsovics őrületes rekordot döntött, ennyit keresett vele

Fucsovics őrületes rekordot döntött, ennyit keresett vele

Nyol­cad­dön­tős Mel­bourne-ben.

Fu­cso­vics Már­ton éle­té­ben elő­ször fő­táb­lás Mel­bourne-ben, és máris a nyol­cad­dön­tőig ju­tott.

Váratlan fordulat, ekkor teniszezik újra Fucsovics Márton

Váratlan fordulat, ekkor teniszezik Fucsovics Márton

Szo­kat­lan dön­tést ho­zott az auszt­rál te­nisz­baj­nok­ság szer­ve­ző­bi­zott­sága.

Szo­kat­lan dön­tést ho­zott az auszt­rál te­nisz­baj­nok­ság szer­ve­ző­bi­zott­sága.

Csodás napra ébredtél, itt van 2018 legnagyobb magyar sikere

Csodás napra ébredtél, itt van 2018 legnagyobb magyar sikere

Fu­cso­vics Már­ton szinte meg sem iz­zadt az auszt­rál hő­ség­ben.

Fu­cso­vics Már­ton szinte meg sem iz­zadt az auszt­rál hő­ség­ben. Jöhet Roger Fe­de­rer, ha a svájci is úgy akarja.

Megható képek, eljegyezte kedvesét a magyar sztársportoló

Megható képek, eljegyezte kedvesét a magyar sztársportoló

Eg­zo­ti­kus he­lyen tör­tént a lány­ké­rés. A 25 éves te­ni­szező a 85. he­lyen áll a férfi te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján.

Eg­zo­ti­kus he­lyen tör­tént a lány­ké­rés. A 25 éves te­ni­szező a 85. he­lyen áll a vi­lág­rang­lis­tán.

Új álompár a magyar teniszben

Új álompár a magyar teniszben

Immár két­ség kívül ki­je­lent­hető, hogy 2017 a ma­gyar te­nisz nagy éve.

Immár két­ség kívül ki­je­lent­hető, hogy 2017 a ma­gyar te­nisz nagy éve. Mind­két szak­ág­ban je­len­tős nem­zet­közi si­ke­re­ket arat­tunk, Fu­cso­vics Már­ton mel­lett Babos Tímea is nevet szer­zett ma­gá­nak.

Ennyit ért a bravúr, élete csúcsára ért a magyar sztársportoló

Ennyit ért a bravúr, élete csúcsára ért a magyar sztársportoló

Fu­cso­vics kar­ri­erje leg­jobb he­lyén áll.

Fu­cso­vics Már­ton kar­ri­erje leg­jobb he­lyén sze­re­pel a vi­lág­rang­lis­tán. Most dől el, lehet-e be­lőle igazi sztár.

Rossz hírt kaptak a világsikert elérő magyar teniszezők

Rossz hírt kaptak a világsikert elérő magyar teniszezők

Ide­gen­ben ját­sza­nak a mi­e­ink.

Ide­gen­ben ját­sza­nak a mi­e­ink az esé­lye­sebb bel­gák ellen a vi­lág­cso­port nyol­cad­dön­tő­jé­ben. Fu­cso­vics Már­to­nék­nak nehéz dolga lesz.

Fucsovics újra bajnok akar lenni Wimbledonban

Fucsovics újra bajnok akar lenni Wimbledonban

Hét éve a ju­ni­o­rok­nál első lett.

Hét éve a ju­ni­o­rok me­ző­nyé­ben senki nem tudta meg­ál­lí­tani. Edzője sze­rint az át­tö­rés már meg­tör­tént.

Legendánk jóslata, Fucsovics a legnagyobbak közé emelkedhet

Legendánk jóslata, Fucsovics a legnagyobbak közé emelkedhet

Óri­á­sit lök­het Fu­cso­vics Már­ton kar­ri­er­jén a si­ke­res Davis-kupa-sze­rep­lés.

Óri­á­sit lök­het Fu­cso­vics Már­ton kar­ri­er­jén a si­ke­res Davis-kupa-sze­rep­lés.

Éld újra a csodát, ezek a magyar világsiker legjobb felvételei

Éld újra a csodát, ezek a magyar világsiker legjobb felvételei

Fe­lejt­he­tet­len fotók és videó.

Fe­lejt­he­tet­len fotók és videó. Ilyet is rit­kán látni te­nisz­pá­lyán! Ma­gyar­or­szá­gon vég­képp nem meg­szo­kott az efféle sport­tör­té­nelmi hős­tett.

Csodát tettek, parádés magyar tenisz-diadal

Csodát tettek, parádés magyar tenisz-diadal

A ma­gyar férfi te­nisz­vá­lo­ga­tott 2-1-re vezet Orosz­or­szág ellen.

A ma­gyar férfi te­nisz­vá­lo­ga­tott 2-1-re vezet Orosz­or­szág ellen a Davis-ku­pá­ban.

Szenzáció, újabb tornát nyert a magyar teniszsztár

Szenzáció, újabb tornát nyert a magyar teniszsztár

Négy el­bu­kott fi­ná­lét kö­ve­tően most nem hi­bá­zott, pedig meccs­lab­dá­kat is há­rí­ta­nia kel­lett. El­len­fele dü­hé­ben az ütő­jét is szét­verte.

Barátnője a mindene a magyar teniszsztárnak

Barátnője a mindene a magyar teniszsztárnak

Őszin­tén val­lott kap­cso­la­tá­ról Fu­cso­vics Már­ton, aki az idei ter­vét is el­árulta.

Bravúr! Továbbjutott válogatottunk

Szenzációs győzelem! Továbbjutott válogatottunk

A ma­gyar csa­pat jóval esé­lye­sebb el­len­fe­let bú­csúz­ta­tott.

A ma­gyar csa­pat jóval esé­lye­sebb el­len­fe­let bú­csúz­ta­tott.

Fucsovics az Eiffel-toronynál lazult barátnőjével

Fucsovics az Eiffel-toronynál lazult barátnőjével

A 2010-es wimb­le­doni ju­nior baj­nok­nak nem iga­zán in­dult jól a sze­zonja, ezért volt ideje arra, hogy el­utaz­zon a fran­cia fő­vá­rosba.