CÍMKE: 'fű'

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

Hihetetlen, mit művelt a szerb férfi a magyar határon

A szi­go­rí­tott el­len­őr­zés során szúr­ták ki az il­le­tőt Rösz­ké­nél.

Elsápadtak a rendőrök: Ezt találták a kisteleki lakásban

Elsápadtak a rendőrök: Ezt találták a kisteleki lakásban

A 41 éves férfi­val szem­ben azon­nal el­já­rás in­dult a Kis­te­leki Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon.

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Nincsenek véletlenek: A füvesek új Mekkájába költözött Hujber Feri

Annyi, de annyi or­szágba köl­töz­he­tett volna a bot­rány­hőssé vált szí­nész, de ő nem ap­rózta el.

A világirodalomból talált mentséget drogozására Hujber Feri

A világirodalomból talált mentséget drogozására Hujber Feri

Aki ol­vasta A Gyű­rűk Ura című vi­lág­iro­dalmi re­me­ket, annak biz­to­san is­me­rős a pi­pafű.

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

Drog miatt állítják bíróság elé Hujber Ferencet!

A szí­nész­nek fe­lel­nie kell azért, mert füvet ta­lál­tak nála a rend­őrök!