CÍMKE: 'ftc'

Mélyütés, elrontották a fradisták ünneplését

Mélyütés, elrontották a fradisták ünneplését

Böde sza­va­i­ból ki­de­rült: biz­to­sat még nem mond­hat a jö­vő­jé­ről, de...

Tömegbunyó a pesti utcán, így balhéztak a Fradi és Újpest huligánjai

Tömegbunyó a pesti utcán, így balhéztak a Fradi és Újpest huligánjai

Elő­ke­rült egy vi­deo­fel­vé­tel! Ez a Mes­ter utcai ve­re­ke­dés ve­zette föl a két csa­pat rang­adó­ját.

Most jött a hír, igazi nagyágyút szerződtetett a Fradi

Most jött a hír, igazi nagyágyúval erősített a Fradi

Stan­ley-kupa-győz­tes szak­em­ber­rel erő­sí­tett az FTC ho­ki­szak­osz­tá­lya. Leg­utóbb a Csík­sze­reda edzője volt.

Stan­ley-kupa-győz­tes szak­em­bert szer­ződ­te­tett a Fe­renc­vá­ros jég­ko­rong-szak­osz­tá­lya. Leg­utóbb a Csík­sze­reda edzője volt.

Micsoda izgalmak: különleges kihívás vár Lanzafaméra

Micsoda izgalmak: különleges kihívás vár Lanzafaméra

A baj­noki cím már le­fu­tott ügy, de tar­to­gat még bőven iz­gal­ma­kat az NB I haj­rája. Mes­ter a ta­nít­vá­nya ellen.

A baj­noki cím már le­fu­tott ügy, de tar­to­gat még bőven iz­gal­ma­kat az NB I haj­rája. Mes­ter küzd a ta­nít­vá­nya ellen.

Döntött a világsztár: a Fradi helyett darts

Döntött a világsztár: a Fradi helyett darts

Ré­góta ra­jong a sport­ágért, most ki­pró­bálja a tu­dá­sát.

Volt, nincs Van der Vaart. A ko­rábbi Real-fo­cis­tát hírbe hoz­ták az FTC-vel is, de egé­szen más sport­ban gon­dol­ko­dik. Ré­góta ra­jong a sport­ágért, most ki­pró­bálja a tu­dá­sát.

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

A Fradi-szur­ko­lók nagy ked­vence, Böde Dá­niel epi­zód­sze­replő lett a ta­va­szi sze­zon­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

A Fradi-szur­ko­lók nagy ked­vence, Böde Dá­niel epi­zód­sze­replő lett a ta­va­szi sze­zon­ban az NB I-ben.

Kiderült végre, mennyit keresnek az NB I-es focisták

Kiderült végre, mennyit keresnek az NB I-es focisták

Hi­he­tet­len össze­gek röp­köd­nek.

Hi­he­tet­len össze­gek röp­köd­nek a ma­gyar sport­ban. Nem csak a pá­lyán, a fi­ze­té­sek terén is ki­emel­ke­dik a me­zőny­ből az FTC és a Vidi.

Megható gesztussal emlékezik Koós Jánosra a Fradi

Megható gesztussal emlékezik Koós Jánosra a Fradi

Szív­szo­rító per­cek lesz­nek.

Szív­szo­rító per­cek lesz­nek. Imá­dott klubja a csúcs­rang­adón, mél­tón bú­csú­zik a nép­szerű tánc­dal­éne­kes­től.

Véres csata volt Fehérváron, súlyos sérülésekkel

Véres csata volt Fehérváron, súlyos sérülésekkel

Mind­két ma­gyar él­csa­pat kül­földi edzője, Ni­ko­lics és Reb­rov is ki­akadt a tör­tén­tek miatt.

Mind­két ma­gyar él­csa­pat kül­földi edzője, Marko Ni­ko­lics és Szer­hij Reb­rov is ki­akadt a tör­tén­tek miatt. Túl­zásba estek a ke­mény­ke­dés­sel a fo­cis­ták.

Mi lesz most a fradistákkal? Távozik a szuperszexi sportolónő - galéria

Mi lesz most a fradistákkal? Távozik a szuperszexi sportolónő - galéria

Bo­bana Kli­ko­vac ta­valy nyá­ron ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros­hoz.

Bo­bana Kli­ko­vac ta­valy nyá­ron ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros­hoz.

Hihetetlen sztori: főhős lett a legpechesebb magyar focistából

Hihetetlen sztori: főhős lett a legpechesebb magyar focistából

Három sú­lyos sé­rü­lése sem törte meg az Új­pest-FTC derbi fő­sze­rep­lő­jét. Bő három év alatt 880 napot ha­gyott ki.

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Simon Krisz­tián lett a hős.

Az utolsó perc­ben egyen­lí­tett az Új­pest a Fradi ellen a lab­da­rúgó NB I rang­adó­ján. Ismét hazai pá­lyán ka­pott ki a Vidi, ez­út­tal a Di­ós­győr­től.

Családi drámáról vallott Thomas Doll

Családi drámáról vallott Thomas Doll

Sú­lyos dön­tésre ju­tott. Anya­gi­lag na­gyon jól járt volna, mégis nemet mon­dott a csá­bí­tásra. Ezért ma­radt majd­nem öt évig a Fra­di­nál a német edző?

Sú­lyos dön­tésre ju­tott. Anya­gi­lag na­gyon jól járt volna, mégis nemet mon­dott a csá­bí­tásra. Ezért ma­radt majd­nem öt évig a Fra­di­nál a német edző?

Bizonyító fotó, már Budapesten van az NB I új bombaigazolása

Bizonyító fotó, már Budapesten van az NB I új bombaigazolása

Menő fő­vá­rosi ét­te­rem­ben buk­kant fel az FTC-be tartó bra­zil szélső. Régi is­me­rős­sel va­cso­rá­zott.

Menő fő­vá­rosi ét­te­rem­ben buk­kant fel az FTC-be tartó bra­zil szélső. Régi is­me­rős­sel va­cso­rá­zott.

Tornádó ejtette foglyul a Fradi és a Honvéd focistáit

Tornádó ejtette foglyul a Fradi és a Honvéd focistáit

Íté­let­idő tom­bol a török Ri­vi­é­rán. Heves for­gó­szél sö­pört át az an­ta­lyai re­pü­lő­té­ren, ro­mok­ban min­den.

Íté­let­idő tom­bol a török Ri­vi­é­rán. Heves for­gó­szél sö­pört át az an­ta­lyai re­pü­lő­té­ren, ro­mok­ban min­den. Több tu­cat­nyi sé­rült, meg­ron­gált re­pü­lők.

Váratlan, külföldi élcsapatba igazolhat a Fradi támadója

Váratlan, külföldi élcsapatba igazolhat a Fradi támadója

Vissza­tér­het ne­ve­lő­egye­sü­le­té­hez.

Vissza­tér­het egyik ne­ve­lő­egye­sü­le­té­hez Dejan Ge­or­gi­je­vics. A szerb tá­madó nem sok le­he­tő­sé­get ka­pott a zöld-fe­hé­rek­nél. Egy gólt szer­zett az NB I-ben.

Thomas Doll jelentős klub edzésén járt, és visszatért Budapestre

Thomas Doll jelentős klub edzésén járt, és visszatért Budapestre

Érik az új munka a szak­em­ber­nek?

Érik az új munka a szak­em­ber­nek? Spa­nyol­or­szági edző­tá­bor­ban les­ke­lő­dött a Fradi ex­edzője és se­gí­tője, Ralf Zum­dick.

Itt a hivatalos megerősítés, eldőlt Böde Dániel jövője

Itt a hivatalos megerősítés, eldőlt Böde Dániel jövője a Fradinál

Orosz Pál be­szélt a tá­ma­dó­ról.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár nem tá­vo­zik a csa­pat­tól, ezt a klub ve­zér­igaz­ga­tója je­len­tette ki.

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt.

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt. Be­ke­mé­nyí­tett a meg­sér­tett edző.

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

Vidi-Fradi botrány: kipakolt bíróügyben az MLSZ-elnök Csányi Sándor

A konk­rét meccs­ről és ál­ta­lá­ban a já­ték­ve­ze­tés hely­ze­té­ről is be­szélt.

A konk­rét meccs­ről és ál­ta­lá­ban a já­ték­ve­ze­tés hely­ze­té­ről is be­szélt a fo­ci­ve­zér. Nem túl jó a hely­zet.

Van még idő észhez térni: így lehetnek nézők az Újpest-FTC meccsen

Van még idő észhez térni: így lehetnek nézők az Újpest-FTC meccsen

Ma­radt még re­mény a bru­tá­lis MLSZ-bün­te­tés meg­vál­toz­ta­tá­sára. Máris jön­nek a szur­ko­ló­kat iz­gató rész­le­tek!

Fradi, Vidi: nő a feszültség az NB I élcsapatai között

Fradi, Vidi: nő a feszültség az NB I élcsapatai között

Közös ki­sze­mel­tek, szú­rós üze­ne­tek.

Közös ki­sze­mel­tek, szú­rós üze­ne­tek. Nem csak a pá­lyán, azon kívül is egyre éle­sebb a klu­bok ver­sen­gése.

Kész a sikerrecept: így lehet visszacsábítani a magyar fociszurkolókat

Így lehet visszacsábítani a magyar fociszurkolókat

Már tíz­ezer fö­lött jár az át­lag­né­ző­szám az Üllői úton.

Már tíz­ezer fö­lött jár az át­lag­né­ző­szám az Üllői úton. Újra divat Fradi-meccsre járni.

Kiderült, hová tűnt Thomas Doll: megvan az új munkája

Kiderült, hová tűnt Thomas Doll: megvan az új munkája

Olasz­or­szágba uta­zott Bu­da­pest­ről a me­nesz­tett Fradi-edző. Eu­rópa-liga-meccsre ké­szül.

Olasz­or­szágba uta­zott Bu­da­pest­ről a me­nesz­tett Fradi-edző. Eu­rópa-liga-meccsre ké­szül.

Odapörkölt a magyar focinak a Fradi edzője

Thomas Doll nem kertelt, odapörkölt a magyar focinak a Fradi edzője

Tho­mas Doll soha nem mon­dana rosszat a szur­ko­lók­ról.

A német szak­em­ber el­árulta, ho­gyan pró­bálja maga mellé ál­lí­tani a szur­ko­ló­kat.

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

Megabotrányról jött hír: csalt a sztár Magyarországon? Éveket kaphat

To­vább tart a há­ború a Fradi és Pa­int­sil, no meg főleg a me­ne­dzsere kö­zött. El­já­rás in­dult, durva bün­te­tés lehet a vége.

Doll kipakolt a távozásáról, összeesküvést sejtenek a németek

Doll kipakolt a távozásáról, összeesküvést sejtenek a németek

Vá­la­szolt a kri­ti­kákra a me­nesz­tett német lab­da­rú­gó­edző.

Vá­la­szolt a kri­ti­kákra a me­nesz­tett német lab­da­rú­gó­edző. Nem csak a múlt­ról, a ter­ve­i­ről is be­szélt.

Könnyes interjú, így küzd a gyilkos kórral a Fradi játékosa

Könnyes interjú, így küzd a gyilkos kórral a Fradi játékosa

Meg­ha­tó­dott a felé áradó sze­re­tet­től.

Meg­ha­tó­dott a felé áradó sze­re­tet­től. Nagy erőt ad neki a har­cá­hoz. Élete leg­ször­nyűbb he­te­i­ről val­lott a zöld-fehér szur­ko­lók ked­vence.

Újra téma Németországban a Fradi edzője: így reagált Doll

Újra téma Németországban a Fradi edzője: így reagált Doll

Több Bun­des­liga-csa­pat­nál fel­me­rült már a neve, mi köti Bu­da­pest­hez?

Érik a balhé a Fradinál, volt játékosa beszólt Dollnak

Érik a balhé a Fradinál, volt játékosa beszólt Thomas Dollnak

Nem túl ele­gáns nyi­lat­ko­zat. Tá­vo­zása után szúrt vissza honfi­társa a német edző­nek.

Nem túl ele­gáns nyi­lat­ko­zat. Tá­vo­zása után szúrt vissza honfi­társa a német edző­nek.

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak? Más­fél hét alatt három csa­pat­sport-szak­osz­tá­lyuk baj­noki címét szur­kol­hat­ják ki a Fradi hívei.

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak a zöld-fe­hé­rek? Más­fél hét alatt három csa­pat­sport-szak­osz­tá­lyuk baj­noki címét szur­kol­hat­ják ki a Fradi hívei.

Megszólalt Doll, ez a Fradi-edző válasza a német klub hívására

Megszólalt Doll, ez a Fradi-edző válasza a német klub hívására

Lát­ha­tóan meg­érin­tet­ték a régi, szép em­lé­kek. Le­gen­da­ként tér vissza egy­kori si­ke­rei szín­he­lyére.

Lát­ha­tóan meg­érin­tet­ték a szak­em­bert a régi, szép em­lé­kek. Le­gen­da­ként tér vissza egy­kori si­ke­rei szín­he­lyére.

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Tho­mas Dollt a Ham­burg vi­heti el.

A Ham­burg nyá­ron meg­pró­bál­hatja ha­za­csá­bí­tani Tho­mas Dollt. A német edzőt 2019 nya­ráig köti szer­ző­dés a Fra­di­hoz.

Visszatérhet volt csapatához a Fradi-szurkolók korábbi nagy kedvence

Visszatérhet volt csapatához a Fradi-szurkolók korábbi nagy kedvence

Ki­telt Besic sora az Ever­ton­nál. Ko­ráb­ban nagy üz­le­tet csi­nál­tak vele a zöld-fe­hé­rek.

Mérlegen az NB I: ezért nem nyugodt focistáink téli szünete

Mérlegen az NB I: ezért nem nyugodt focistáink téli szünete

Bejg­li­ri­adó a de­cem­beri va­ká­ción.

Bejg­li­ri­adó a de­cem­beri va­ká­ción. Két­sze­re­sen rá­fa­rag, aki nem tartja be a sza­bad­sá­gára is ér­vé­nyes sza­bá­lyo­kat.

Angliában lehet, nálunk miért nem? Örökös kitiltást a focihuligánoknak!

Angliában lehet, nálunk miért nem? Örökös kitiltást a focihuligánoknak!

Mi vár­hat a Fradi-tábor véres le­szá­mo­lá­sá­nak fő­sze­rep­lő­ire? A bün­te­tő­el­já­rás egy dolog, de a sta­di­o­nokba vissza­tér­het­nek?

Nagy igazolásra készül a Fradi, ezt mondja róla Thomas Doll

Nagy igazolásra készül a Fradi, ezt mondja róla Thomas Doll

Baj­ban Böde és Pris­kin?

Baj­ban Böde és Pris­kin? Télen az Üllői útra jöhet a skó­tok réme. Kle­in­heis­ler után újabb "ej­tő­er­nyős" ér­ke­zik Darms­tadt­ból?

Gyalázkodás, pia és hazugság: ő az NB I fenegyereke

Gyalázkodás, pia és hazugság: ő az NB I fenegyereke

Bot­rány, bot­rány hátán.

Bot­rány, bot­rány hátán a haj­dani ifjú­sági vb-bronz­ér­mes fo­cista pá­lya­fu­tá­sá­ban. Mi lesz a kö­vet­kező?

Véres lincselés, új videó a szombati Fradi-balhéról

Véres lincselés, új videó a Fradi-balhéról

Em­ber­te­len, mit mű­vel­tek a hu­li­gá­nok tu­cat­jai az ál­do­za­tuk­kal. Ki­zá­ró­lag erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Em­ber­te­len, mit mű­vel­tek a hu­li­gá­nok tu­cat­jai az ál­do­za­tuk­kal. Ki­zá­ró­lag erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Meglepően reagált a Fradi-elnök a családja fenyegetésére

Meglepően reagált a Fradi-elnök a családja fenyegetésére

Ku­ba­tov rend­ha­gyó módon vá­la­szolt.

Ku­ba­tov Gábor új­ság­írói kér­désre vá­la­szolt rend­ha­gyó módon a klub és a sta­di­onba vissza­térő tábor közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Doll kipakolt, nekiesett a Fradi-játékosoknak

Doll kipakolt, nekiesett a Fradi-játékosoknak

Nem viszi el a bal­hét az edző.

Nem viszi el a bal­hét a ve­ze­tő­edző a szé­gyen­le­tes Ma­gyar Kupa-ki­esés után. Töb­bek­ben csa­ló­dott a német szak­em­ber.

Bajban a Fradi, a Bundesligába hívják Thomas Dollt

Bajban a Fradi, a Bundesligába hívják Thomas Dollt

Sze­re­tett klubja nagy pác­ban van, benne lát­ják a meg­men­tőt. Nem akárki csá­bítja haza.

Sze­re­tett klubja nagy pác­ban van, a német szak­em­ber­ben lát­ják a meg­men­tőt. Nem akárki csá­bítja haza, na­gyon szé­pe­ket mon­dott róla.

Rangadók fordulója, ezüstből lesz a Vidi-arany?

Rangadók fordulója, ezüstből lesz a Vidi-arany?

A Vi­deo­ton jöhet ki ebből a leg­job­ban.

Baj­nok és ku­pa­győz­tes, ezüst- és bronz­ér­mes meccsel egy­más­sal az NB I szom­bati kö­ré­ben. A Vi­deo­ton jöhet ki ebből a leg­job­ban.

Sportszerűtlenül nyilatkozott a Fradi válogatott sztárja

Sportszerűtlenül nyilatkozott a Fradi válogatott sztárja

Job­ban járt volna, ha ezt el­hall­gatja.

Job­ban járt volna, ha ezt el­hall­gatja, vagy leg­alább csak vicc­nek ál­lítja be. Nagy baj, ha ko­mo­lyan gon­dolta.

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

Thomas Doll ezt üzente a Fradi vezetőinek

A fo­cis­ták német mes­tere is érezte a bajt. Sze­rinte he­lye­sen dön­töt­tek a klub­ve­ze­tők.

A fo­cis­ták német mes­tere is érezte a bajt. Sze­rinte he­lye­sen dön­töt­tek a klub­ve­ze­tők.

Robbie Willams miatt foghatják a fejüket a Fradinál

Robbie Willams miatt foghatják a fejüket a Fradinál

Min­dent át kel­lett szer­vezni a vi­lág­sztár kö­zelgő kon­certje miatt! De vajon mit szól­nak ehhez a druk­ke­rek?

Min­dent át kel­lett szer­vezni a vi­lág­sztár kö­zelgő kon­certje miatt! De vajon mit szól­nak ehhez a druk­ke­rek?

Ez ijesztő: most derült ki, nagy a baj a Fradinál

Ez ijesztő: most derült ki, nagy a baj a Fradinál

Sé­rült­ri­adó! Hul­la­nak Doll védői, Haj­nal pedig el­ájult, hord­ágyon vit­ték le. Mi lesz így a ku­pa­vissza­vá­gón?

Sé­rült­ri­adó! Hul­la­nak Doll belső védői, Haj­nal pedig el­ájult, hord­ágyon vit­ték le a pá­lyá­ról. Mi lesz így a ku­pa­vissza­vá­gón?

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Rosszabb is le­he­tett volna...

Fran­cia­or­szág, Len­gyel­or­szág, Bul­gá­ria vagy Lit­vá­nia lehet a kö­vet­kező ál­lo­más. Nem jár­tak rosszul eu­ró­pai ku­pa­csa­pa­ta­ink, de...

Szenzációs lista, sztárcsapatok érkeznek Magyarországra

Szenzációs lista, sztárcsapatok érkeznek Magyarországra

Kő­ke­mény cso­por­tokba ke­rül­tek a ma­gyar csa­pa­tok a BL-ben. A BL-cím­vé­dője Sze­gedre ér­ke­zik majd.

Nagy bukás, ide igazolt a Fradi támadója

Nagy bukás, ide igazolt a Fradi támadója

Nem jött össze neki a ma­gyar ka­land.

A német fo­cis­tá­nak nem jött össze a ma­gyar­or­szági ka­land. A har­mad­osz­tály­ban foly­tatja a 2017-ben már nem is sze­re­pel­te­tett tá­madó.

Ez már durva, itt az új fejezet a Fradi és az MLSZ harcában

Ez már durva, itt az új fejezet a Fradi és az MLSZ harcában

Nincs ke­gye­lem, fi­zet­nek a zöl­dek.

Nincs ke­gye­lem, fi­zet­nek a zöld-fe­hé­rek. Már majd­nem más­fél mil­li­óra hí­zott a Fe­renc­vá­ros par­ko­lási bír­sága.

Dráma a pályán, Fradi-focista életéért aggódtak

Dráma a pályán, Fradi-focista életéért aggódtak

Lov­ren­csics Gergő össze­esett a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa-dön­tőn. Per­ce­kig állt a játék.

Lov­ren­csics Gergő össze­esett a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa-dön­tőn.

Kimondták az ítéletet, eddig játszik Gera

Kimondták az ítéletet, eddig játszik Gera Zoltán

Új in­for­má­ciók ér­kez­tek a Fradi-szur­ko­lók ve­te­rán ked­ven­cé­ről.

Meg­tör­tént, amit sokan már rég­óta vár­tak. Új in­for­má­ciók ér­kez­tek a Fradi-szur­ko­lók ve­te­rán ked­ven­cé­ről. Ho­gyan to­vább, Ger­zson?

Thomas Doll a Honvéd új edzője, jelentette a német sajtó

Thomas Doll a Honvéd új edzője, jelentette a német sajtó

Marco Rossi tá­vo­zott, de ki váltja?

Marco Rossi tá­vo­zása után a Fradi német ve­ze­tő­edző­jét össze­bo­ro­nál­ták a friss baj­nok­csa­pat­tal.

Óriási a tét, százmillióknál is többet veszíthet a Fradi

Óriási a tét, százmillióknál is többet veszíthet a Fradi

Irány Eu­rópa vagy a süllyesztő? Sze­ren­csés a sor­so­lás, de...

Irány Eu­rópa vagy a süllyesztő? Sze­ren­csés a sor­so­lás, de töb­bet nem hi­báz­hat a Doll-csa­pat.

Világválogatottban ünnepli a születésnapját Gera

Világválogatottban ünnepli a születésnapját Gera

Ebben a ti­zen­egy­ben sztá­rok kö­zött, egy régi is­me­rős ol­da­lán a helye. Nem csak a Fra­diba fér be.

Ebben a ti­zen­egy­ben sztá­rok kö­zött, egy régi is­me­rős ol­da­lán a helye. Nem csak a Fra­diba fér be a ve­te­rán kö­zép­pá­lyás.

Titok a Fradi-öltözőből: kitoltak Kleinheislerrel

Titok a Fradi-öltözőből: kitoltak Kleinheislerrel

Hogy lesz ebből nyelv­tu­dás?

Hogy lesz ebből nyelv­tu­dás? Német lé­giós me­sélt az Üllői úti ku­lissza­tit­kok­ról. Stern­berg el­árulta, ho­gyan be­szél­nek a Fe­renc­vá­ros­nál.

Fradi-MLSZ háború, új fejezet a kicsinyes adok-kapokban

Fradi-MLSZ háború, új fejezet a kicsinyes adok-kapokban

Van még ennél is lej­jebb?

Van még ennél is lej­jebb? Sé­tál­niuk kell a bí­rók­nak, és még ba­nánt se kap­nak. Ami az UEFA-nak meg­fe­lel, az MLSZ-nél fő­ben­járó bűn.

Doll megmondta a magáét, ez a baj a magyar focival

Doll megmondta a magáét, ez a baj a magyar focival

Nem ker­telt a Fradi német edzője. Sze­rinte ezek a lab­da­rú­gá­sunk prob­lé­mái.

Nem ker­telt a Fe­renc­vá­ros német ve­ze­tő­edzője. Sze­rinte ezek a lab­da­rú­gá­sunk alap­vető prob­lé­mái.

Eltiltják Dollt? Erre jutott az MLSZ a balhé ügyében

Eltiltják Dollt? Erre jutott az MLSZ a balhé ügyében

Je­le­nése volt a Fradi edző­jé­nek a fe­gyelmi bi­zott­ság előtt. Akár 2 éves el­til­tás is a le­ve­gő­ben lóg.

Je­le­nése volt a Fradi edző­jé­nek a fe­gyelmi bi­zott­ság előtt. Akár 2 éves el­til­tás és 10 mil­liós pénz­bün­te­tés is a le­ve­gő­ben lóg.

Álarc nélkül lőtt győztes gólt Gera a Fradiban

Álarc nélkül lőtt győztes gólt Gera a Fradiban

Za­varja a lá­tá­sát az esz­köz.

A ma­gyar kö­zép­pá­lyás még az An­dorra el­leni vb-se­lej­te­zőn sé­rült meg, azért van szük­sége a kü­lön­le­ges vé­dő­esz­közre.

Szomorú hírek a női kézisekről

Szomorú hírek a női kézisekről

Egy ászt biz­tos, hogy el­ve­szí­tet­tünk, de a má­sik­ról sin­cse­nek jó hírek.

Egy ászt biz­tos, hogy el­ve­szí­tet­tünk, de a má­sik­ról sin­cse­nek jó hírek.

Itt a vég a Fradi verekedő játékosának

Itt a vég a Fradi verekedő játékosának

Díjat ka­pott a baj­noki cím­védő, a csa­pat­fo­tón pedig nem ta­lálni a bal­hézó ka­pust. No­vem­ber kö­ze­pén bán­tal­ma­zott több lányt is.

Díjat ka­pott a baj­noki cím­védő, a csa­pat­fo­tón pedig nem ta­lálni a bal­hézó ka­pust. No­vem­ber­ben bán­tal­ma­zott több lányt is, ké­sőbb re­a­gált a meg­je­lent cik­kekre, de nem cá­folt sem­mit.

Megüthetett egy nőt a Fradi sztárjátékosa

Megüthetett egy nőt a Fradi sztárjátékosa

A csa­pat már szólt is neki, hogy ke­res­het ma­gá­nak új csa­pa­tot. Az ügy­véd sze­rint az egész csak ürügy arra, hogy el­küld­jék.

A csa­pat már szólt is neki, hogy ke­res­het ma­gá­nak új csa­pa­tot. Az ügy­véd sze­rint az egész csak ürügy arra, hogy el­küld­jék a klub­tól a fut­bal­lis­tát.

Hivatalos, változás történt a Ferencváros stábjában

Hivatalos, változás történt a Ferencváros stábjában

A cím­védő a ta­va­lyi tel­je­sít­mé­nyé­hez ha­son­lítva po­csé­kul sze­re­pel eddig a baj­nok­ság­ban.

A cím­védő a ta­va­lyi tel­je­sít­mé­nyé­hez ha­son­lítva po­csé­kul sze­re­pel eddig a baj­nok­ság­ban.

Bekeményített Doll, hullanak majd a fejek a Fradinál?

Bekeményített Doll, hullanak majd a fejek a Fradinál?

A csa­pat gyen­gél­ke­dik az NB I-ben.

A csa­pat na­gyon gyen­gél­ke­dik a baj­nok­ság­ban, ezért a téli szü­net­ben több já­té­kost is ki­rúg­hat­nak majd a cím­védő együt­tes­től.

Durva visszaesés a Fradinál, Doll a hibás?

Durva visszaesés a Fradinál, Doll a hibás?

Most 15 pont­tal gyen­géb­bek, mint az előző sze­zon­ban.

Ta­valy ilyen­kor a Fe­renc­vá­ros ak­kora előnnyel ve­zette a baj­nok­sá­got, hogy már ős­szel oda le­he­tett adni nekik a baj­noki címet. Most 15 pont­tal gyen­géb­bek, mint az előző sze­zon­ban, pedig alig volt já­té­kos­moz­gás.

Doll is tudja, kipukkant az Eb-csoda

Doll is tudja, kipukkant az Eb-csoda

A Fe­renc­vá­ros edzője sze­rint az el­vá­rá­so­kat a re­a­li­tás­hoz kel­lene iga­zí­tani.

A Fe­renc­vá­ros edzője sze­rint az el­vá­rá­so­kat a re­a­li­tás­hoz kel­lene iga­zí­tani. A német szak­em­ber meg­védte Bernd Storc­kot, de ki­csit oda is szúrt a vá­lo­ga­tott­nak.

Eldőlt a nyár nagy kérdése!

Eldőlt a nyár nagy kérdése! Ide megy a Fradi hőse

Hosszú hu­za­vona után zá­rult le Nagy Ádám tör­té­nete.

Hosszú hu­za­vona után zá­rult le Nagy Ádám tör­té­nete. A vá­lo­ga­tot­tal Fran­cia­or­szág­ban sze­replő kö­zép­pá­lyás kül­földre uta­zik.

Meghalt Nyilasiék egykori segítője, az ötszörös magyar bajnok

Meghalt Nyilasiék egykori segítője, az ötszörös magyar bajnok

A Fe­renc­vá­ro­son kívül más csa­pa­tok mel­lett is dol­go­zott.

A Fe­renc­vá­ro­son kívül más csa­pa­tok mel­lett is dol­go­zott, de nem csak a fut­bal­lis­ták­nak se­gí­tett.

Szexis kézislány miatt bukhatja a Fradi Van der Vaartot?

Szexis kézislány miatt bukhatja a Fradi Van der Vaartot?

Lehet, hogy nem is a pénz dön­tött?

Lehet, hogy nem is a pénz dön­tött? Ha a hol­land sztár dön­té­sé­nek okára vagy kí­ván­csi, ke­resd a nőt!

Gyászol a magyar sport: elhunyt a Fradi örökös bajnoka

Gyászol a magyar sport: elhunyt a Fradi örökös bajnoka

KEK-elő­döntő hőse volt.

67 éve­sen halt meg Al­bert Fló­rián egy­kori csa­pat­társa. Po­koli han­gu­latú KEK-elő­döntő hőse volt.

Nagyon ciki, amit az UEFA-vezető művelt! Átverte a Fradit

Nagyon ciki, amit az UEFA-vezető művelt! Átverte a Fradit

Éghet a bőr a képén. Fél­re­ve­ze­tett min­den­kit, most meg mossa a ke­zeit. A ma­gyar baj­nok issza meg a levét.

Éghet a bőr a képén. Fél­re­ve­ze­tett min­den­kit, most meg mossa a ke­zeit. Min­den­nek a ma­gyar baj­nok issza meg a levét.

Gigadugó foci miatt: itt ne autózz szombat este!

Gigadugó foci miatt: itt ne autózz szombat este!

Fra­dis­ták és új­pes­tiek lepik el a vá­rost. Köz­le­ke­dési káosz vár­ható az uta­kon, de más ka­la­majka is lehet.

Fra­dis­ták és új­pes­tiek lepik el a vá­rost. Köz­le­ke­dési káosz vár­ható az uta­kon, de arra sincs ga­ran­cia, hogy utcai har­cok nél­kül meg­ússzuk az estét.

Brutális ellenfelet dobhat a gép a Fradinak

Brutális ellenfelet dobhat a gép a Fradinak

For­tuna el­en­gedte a zöl­dek kezét.

Hiába erős csa­pat a ma­gyar baj­nok Fe­renc­vá­ros, úgy lát­szik, For­tuna kis­asszony nem Tho­mas Doll edzé­seit lá­to­gatja.

Mindent vitt a Fradi az MLSZ díjátadóján

Mindent vitt a Fradi az MLSZ díjátadóján

A baj­noki cím mellé egy sereg to­vábbi tró­feát nyer­tek.

A zöl­dek csa­pat­ként a baj­nok­ság­ból, egyé­ni­leg pedig a többi já­té­kos közül ma­gas­lot­tak ki idén. Szinte csak a leg­jobb já­ték­ve­zető címe nem ke­rült az Üllői útra.

Szörnyű titkáról vallott Gera Zoltán

Szörnyű titkáról vallott Gera Zoltán

Ká­bí­tó­szer, al­ko­hol, ön­gyil­kos­ság. A Fe­renc­vá­ros fo­cis­tája meg­döb­bentő őszin­te­ség­gel val­lott fi­a­tal­ko­rá­ról. Még az élete is ve­szély­ben volt.

Ká­bí­tó­szer, al­ko­hol, ön­gyil­kos­sági gon­do­la­tok. A Fe­renc­vá­ros fo­cis­tája meg­döb­bentő őszin­te­ség­gel val­lott fi­a­tal­ko­rá­ról. Még az élete is ve­szély­ben volt.

Nem békülnek könnyen a fradisták

Nem békülnek könnyen a fradisták

Tár­gyal, de még nem egye­zett meg a szur­ko­lók­kal a Fradi ve­ze­tése. A druk­ke­rek ki­je­len­tet­ték, ők ráér­nek, nem si­et­nek vissza a sta­di­onba.

Tár­gyal, de még nem egye­zett meg a szur­ko­lók­kal a Fradi ve­ze­tése. A druk­ke­rek ki­je­len­tet­ték, ők ráér­nek, nem si­et­nek vissza a sta­di­onba.

Zseniális húzás a Fraditól

Zseniális húzás a Fraditól, idén eddig ez a legjobb

Le­csapta a Fe­renc­vá­ros az Új­pes­ten fel­adott magas lab­dát.

Le­csapta a Fe­renc­vá­ros az Új­pes­ten fel­adott magas lab­dát. A zöld-fe­hé­rek zse­ni­á­lis módon vá­la­szol­tak a múlt héten na­gyot hi­bázó ősi ri­vá­lis­nak.

Megszólalt a karambolozó fradista

Őszinte interjú, megszólalt a karambolozó fradista

Két hét­tel bal­esete után elő­áll tör­té­ne­té­vel Varga Ro­land.

Két hét­tel bal­esete után elő­áll tör­té­ne­té­vel Varga Ro­land. Végre meg­tud­hat­juk, miért ült it­ta­san a vá­lo­ga­tott fo­cista a volán mögé.

Győzött a Fradi, újabb lépcsőfok Böde királysága felé

Győzött a Fradi, újabb lépcsőfok Böde királysága felé

Hosszas elem­zés után végre sors­döntő ügy­ben ho­zott íté­le­tet az MLSZ. Így aztán Böde Dá­ni­el­nek még­sem kell vissza­vo­nul­nia.

Hosszas elem­zés után végre sors­döntő ügy­ben ho­zott íté­le­tet a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség. Így aztán Böde Dá­ni­el­nek még­sem kell vissza­vo­nul­nia.