CÍMKE: 'fradi'

Öt érdekesség, ezeket sokan nem tudják Böde Dánielről

Öt érdekesség, ezeket sokan nem tudják Böde Dánielről

Hét év után hagyja el a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tát Böde Dá­niel.

Pletyka a Fradiról, visszatérhet Romániába a bajnok focista

Pletyka a Fradiról, visszatérhet Romániába a bajnok focista

Bőle Lu­kács ta­vas­szal csak csere volt Szer­hij Reb­rov­nál, nyár­tól már lehet az sem lesz...

FRISS HÍREK

Furcsa fotó a Fradi öltözőjéből

Furcsa fotó a Fradi öltözőjéből

A nem­ré­gi­ben véget ért sze­zont a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál köl­csön­ben töltő Ivan Petr­jak vi­ha­ros kö­rül­mé­nyek kö­zött tá­vo­zott a klub­tól.

A nem­ré­gi­ben véget ért sze­zont a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál köl­csön­ben töltő Ivan Petr­jak vi­ha­ros kö­rül­mé­nyek kö­zött tá­vo­zott a klub­tól.

Újabb távozó, elbúcsúzott a szurkolóktól a Fradi-kedvenc

Újabb távozó, elbúcsúzott a szurkolóktól a Fradi-kedvenc

Ivan Petr­jak és Böde Dá­niel után újabb fon­tos já­té­kosa tá­vo­zik a Fra­di­nak.

Ivan Petr­jak és Böde Dá­niel után újabb fon­tos já­té­kosa tá­vo­zik a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­zőkre ké­szülő Fe­renc­vá­ros­nak.

Itt a hír, amitől nagyon féltek a Fradi-szurkolók

Itt a hír, amitől nagyon féltek a Fradi-szurkolók

Biz­tossá vált, hogy tá­vo­zik Böde Dá­niel a zöld-fe­hé­rek­től. A kö­vet­kező évad­ban el­len­fél­ként tér­het vissza.

Biz­tossá vált, hogy tá­vo­zik Böde Dá­niel a zöld-fe­hé­rek­től. A kö­vet­kező évad­ban el­len­fél­ként tér­het vissza a Gro­u­pama Aré­nába a klub le­gen­dája.

Gólyahír, apa lesz a magyar sztársportoló

Gólyahír, apa lesz a magyar sztársportoló

Áp­ri­lis­ban há­za­sod­tak össze sze­rel­mé­vel.

A Fe­renc­vá­ros 24 éves vé­dője, Botka Endre a nya­ra­lá­sán je­len­tette be ked­ve­sé­vel, hogy gyer­me­ket vár­nak. Áp­ri­lis­ban há­za­sod­tak össze. Idén ma­gyar baj­nok lett a Fra­di­val.

Komoly összeg, több szász milliót kaphat a Fradi a külföldi sztárjáért

Komoly összeg, több szász milliót kaphat a Fradi a külföldi sztárjáért

A 24 éves uru­guayi ha­zá­já­ban, egy rá­di­ó­ban be­szélt arról, hogy az év má­so­dik felét új csa­pat­ban kezd­heti meg.

Külföldi focistát igazolt a Fradi, ez lehet a szerződésében

Külföldi focistát igazolt a Fradi, ez lehet a szerződésében

A Sah­tar Do­neck szél­sője, Olek­szandr Zub­kov a zöld-fe­hé­rek­hez iga­zolt. Egyes hírek sze­rint nem min­den­napi ki­kö­tés lehet a szer­ző­dé­sé­ben.

A Sah­tar Do­neck szél­sője, Olek­szandr Zub­kov a zöld-fe­hé­rek­hez iga­zolt. Egyes hírek sze­rint nem min­den­napi ki­kö­tés lehet a szer­ző­dé­sé­ben.

Váratlan kijelentés: tényleg távozik a Fradi sztárja?

Váratlan kijelentés: tényleg távozik a Fradi sztárja?

Vé­let­le­nül szól­hatta el magát, most vi­szont már min­denki erről be­szél. Gor­ria­rán jö­vő­jét ta­lál­gat­ják.

Vé­let­le­nül szól­hatta el magát, most vi­szont már min­denki erről be­szél. Fer­nando Gor­ria­rán jö­vő­jét ta­lál­gat­ják.

Távozik Rebrov a Fraditól? Megszólalt a menedzser

Távozik Rebrov a Fraditól? Megszólalt a menedzser

Jól érzi magát a zöld-fe­hé­rek­nél.

Ukrán hírek sze­rint a török Be­sik­tas együt­te­sé­vel tár­gyal a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edző­jé­vel. Reb­rov jól érzi magát a zöld-fe­hé­rek­nél.

Eldőlt, ennek biztosan nem fognak örülni a Fradi-szurkolók

Eldőlt, ennek biztosan nem fognak örülni a Fradi-szurkolók

Ivan Petr­jak a Vi­di­ben foly­tatja.

A Mol Vidi FC hi­va­ta­los hon­lap­ján je­len­tette be az ukrán Ivan Petr­jak szer­ződ­te­té­sét, aki az idei sze­zont a Fe­renc­vá­ros­nál töl­tötte köl­csön­ben.

Ezt teszi Böde Dániel, mielőtt döntene a jövőjéről

Bennfentes árulta el: ezt teszi Böde Dániel, mielőtt döntene labdarúgó karrierje jövőjéről

A Fe­renc­vá­ros tá­ma­dó­ját több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták az utóbbi he­tek­ben, de még min­dig nem dőlt el a sorsa.

A Fe­renc­vá­ros tá­ma­dó­ját több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták az utóbbi he­tek­ben. A va­sár­napi Fradi-fiesz­tán pedig lé­nye­gé­ben el­bú­csú­zott a szur­ko­lók­tól Böde Dá­niel.

Meglepő, külföldi sztárcsapat vinné a Fradi edzőjét

Meglepő, külföldi sztárcsapat vinné a Fradi edzőjét

Szer­hij Reb­rov ta­valy au­gusz­tus­ban vette át a zöld-fe­hé­rek irá­nyí­tá­sát, akik­kel első sze­zon­já­ban baj­noki címet nyert.

Szer­hij Reb­rov ta­valy au­gusz­tus­ban vette át a zöld-fe­hé­rek irá­nyí­tá­sát, akik­kel első sze­zon­já­ban baj­noki címet nyert.

Távoznak a Fradi sztárjai? Rebrov kőkeményen megmondta a magáét

Távoznak a Fradi sztárjai? Rebrov megmondta a magáét

Az ukrán edző nem akar fog­lal­kozni a plety­kák­kal.

Az ukrán edző nem akar fog­lal­kozni a plety­kák­kal. A sze­zon végén dön­te­nek a já­té­kos­moz­gás­ról.

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Ukrán já­té­kos ér­kez­het.

Ukrán és ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos­sal is erő­sít­het a kö­vet­kező sze­zonra a fő­vá­rosi klub. Meg­lepő nevek iga­zol­hat­nak el a csa­pat­tól.

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

El­mondta a saját ver­zi­ó­ját.

A zöld-fe­hé­rek sze­rint nem volt kor­rekt az ukrán já­té­kos, most meg­szó­lalt a másik oldal is. Vél­he­tően lesz foly­ta­tása az ügy­nek.

Ütős pletyka kapott szárnyra, a Mol Vidi elviszi a Fradi sztárját?

Ütős pletyka kapott szárnyra, a Mol Vidi elviszi a Fradi sztárját?

Későn esz­mélt a zöld-fehér klub.

Ivan Petr­jak el­vesz­tése nagy csa­pás lenne a baj­nok­csa­pat­nak. A hírek sze­rint későn ka­pott észbe a zöld-fehér klub.

Sokkoló videó, gyilkos hiba végzett a Fradival

Sokkoló videó, gyilkos hiba végzett a Fradival

A zöld-fe­hé­rek­nek semmi sem jön össze a Vidi ellen.

Hiába ve­ze­tik a baj­nok­sá­got a zöld-fe­hé­rek, a Vidi ellen egész egy­sze­rűen semmi nem jön össze nekik.

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Da­vide Lan­za­fame az előző idény­ben még a Hon­véd já­té­ko­sa­ként 18 ta­lá­lat­tal lett az NB I gól­ki­rá­lya.

Da­vide Lan­za­fame az előző idény­ben még a Hon­véd já­té­ko­sa­ként 18 ta­lá­lat­tal lett az NB I gól­ki­rá­lya. Idén meg­véd­heti címét az olasz tá­madó.

Ennek a hírnek nagyon fognak örülni a Fradi-szurkolók

Ennek a hírnek nagyon fognak örülni a Fradi-szurkolók

Fo­tó­ki­ál­lí­tást szer­ve­zett.

A Fe­renc­vá­ros 2019-ben ün­nepli ala­pí­tása 120. esz­ten­de­jét. Ebből az al­ka­lom­ból szer­ve­zett nagy­sza­bású fo­tó­ki­ál­lí­tást a IX. ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat és az FTC.

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

Epi­zód­sze­replő lett.

A Fradi-szur­ko­lók nagy ked­vence, Böde Dá­niel epi­zód­sze­replő lett a ta­va­szi sze­zon­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Böde Dániel kimaradt a Fradi keretéből, fény derült az igazságra

Böde Dániel kimaradt a Fradi keretéből, fény derült az igazságra

A fő­vá­ro­siak nél­küle is nyer­tek Kis­vár­dán. Szer­hij Reb­rov a meccs után ki­tért a nép­szerű tá­ma­dóra is.

A fő­vá­ro­siak nél­küle is nyer­tek Kis­vár­dán. Szer­hij Reb­rov a meccs után ki­tért a nép­szerű tá­ma­dóra is.

Komoly összeg, bajnokcsapat igazolná le a Fradi sztárját

Komoly összeg, bajnokcsapat igazolná le a Fradi sztárját

Az ukrán szélső, Ivan Petr­jak idén köl­csön­ben sze­re­pel a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál.

Az ukrán szélső, Ivan Petr­jak idén köl­csön­ben sze­re­pel a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál.

Reagált Király Gábor, ezt mondta a kiállítása előtt

Botrány az NB I-ben: Király Gábor ezt mondta a kiállítása előtt

Ál­lítja, nem mon­dott csú­nyá­kat.

A ka­pus­le­genda azt ál­lítja, egyet­len ká­rom­ko­dás sem hagyta el a szá­ját. Ennek el­le­nére is meg­kapta a má­so­dik sárga lap­ját.

Sztárok védték meg a 444 által megalázott Liu Shaolin Sándort

Sztárok védték meg a 444 által megalázott Liu Shaolin Sándort

Nyílt le­ve­let tet­tek közzé.

Az FTC olim­piai baj­no­kai, spor­to­lói, edzői, sport­ve­ze­tői ki­áll­nak az olim­piai baj­nok klasszis mel­lett. Nyílt le­ve­let tett közzé a klub hon­lapja.

Jó hír a fradistáknak, visszatérhet a nagy kedvenc

Jó hír a fradistáknak, visszatérhet a nagy kedvenc

Szt­e­fan Sz­pi­rovszki ta­valy no­vem­ber­ben sé­rült meg, azóta nem lé­pett pá­lyára a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­ban.

Szt­e­fan Sz­pi­rovszki ta­valy no­vem­ber­ben sé­rült meg, azóta nem lé­pett pá­lyára a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­ban.

Új edzőt kaptak a Fradi focistái, Spanyolországból érkezett

Új edzőt kaptak a Fradi focistái, Spanyolországból érkezett

Szer­hij Reb­rov stábja új má­sod­edző­vel bő­vült.

Unai Mel­gosa Zor­rilla és az ukrán ve­ze­tő­edző a Di­namo Ki­jev­nél dol­go­zott együtt.

Ezt látni kell, így ünnepeltek a fradisták a hatalmas győzelem után - videó

Ezt látni kell, így ünnepeltek a fradisták a hatalmas győzelem után - videó

So­káig ott ma­rad­tak a druk­ke­rek a sta­di­on­ban csa­pa­tuk hét­gó­los si­ke­rét kö­ve­tően.

Megható, így búcsúzott Koós Jánostól a Ferencváros

Megható, így búcsúzott Koós Jánostól a Ferencváros

A zöld-fe­hé­rek nagy szur­ko­lója volt.

A 81 éves ko­­rá­­ban el­­hunyt Koós János a zöld-fe­hé­rek nagy szur­ko­lója volt.

Szárnyal a Fradi Rebrov irányításával, ez az oka

Szárnyal a Fradi Rebrov irányításával, ez az oka

Be­le­jött a gól­gyár­tásba a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pata. Két hete még a gyenge tá­ma­dó­já­ték miatt kezd­ték ki a szur­ko­lók Szer­hij Reb­ro­vot.

Be­le­jött a gól­gyár­tásba a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pata. Két hete még a gyenge tá­ma­dó­já­ték miatt kezd­ték ki a szur­ko­lók Szer­hij Reb­ro­vot, de azóta a zöld-fe­hé­rek négy, majd hét gól­lal nyer­tek az NB I-ben. A RIPOST az ukrán edző három mes­teri hú­zá­sá­ban látja a siker tit­kát.

Hihetetlen sorozat, erre készül a Fradi

Hihetetlen sorozat, erre készül a Fradi

Nem győzni jár­nak az el­len­fe­lek a Gro­u­pama Aré­nába a lab­da­rúgó NB I-ben. Leg­utóbb 2017-ben szen­ve­dett ve­re­sé­get hazai baj­no­kin a Fradi.

Nem győzni jár­nak az el­len­fe­lek a Gro­u­pama Aré­nába a lab­da­rúgó NB I-ben. Leg­utóbb 2017-ben szen­ve­dett ve­re­sé­get hazai baj­no­kin a Fradi.

Nézd meg, mit műveltek a Fradi sztárok a B-középben!

Nézd meg, mit műveltek a Fradi sztárok a B-középben!

Így még sosem lát­hat­tad a fe­renc­vá­rosi ked­ven­ce­ket. Még Szer­gej Reb­rov fo­ci­edző is kö­tél­nek állt.

Így még sosem lát­hat­tad a fe­renc­vá­rosi ked­ven­ce­ket. Még Szer­gej Reb­rov fo­ci­edző is kö­tél­nek állt.

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Simon Krisz­tián lett a hős.

Az utolsó perc­ben egyen­lí­tett az Új­pest a Fradi ellen a lab­da­rúgó NB I rang­adó­ján. Ismét hazai pá­lyán ka­pott ki a Vidi, ez­út­tal a Di­ós­győr­től.

Betörő járt a Fradi edzésén? Furcsa kép készült

Betörő járt a Fradi edzésén? Furcsa kép készült

Jó han­gu­lat­ban telt a tré­ning.

Jó han­gu­lat­ban telt a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak szer­dai edzése. De vajon ki hú­zott masz­kot? Hét­vé­gén az Új­pest ellen ját­sza­nak a zöld-fe­hé­rek.

A Fradi már beférne az Európa-ligába

A Fradi már beférne az Európa-ligába

A Fe­renc­vá­ros át­lépte a 20 mil­lió eurós ke­ret­ér­té­ket.

A Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pata má­so­dik ma­gyar együt­tes­ként lépte át a 20 mil­lió eurós (6,5 mil­li­árd fo­rint) ke­ret­ér­té­ket. Az NB I leg­drá­gább név­sora a zöld-fe­hé­reké.

Nagy dobásra készül a Fradi, hamarosan aláírhat a válogatott focista

Nagy dobásra készül a Fradi, hamarosan aláírhat a válogatott focista

Közel a meg­ál­la­po­dás a 23 éves vé­dő­vel, ha­ma­ro­san csat­la­koz­hat a fő­vá­ro­siak Tö­rök­or­szág­ban edző­tá­bo­rozó ke­re­té­hez.

A Fradi edzője ezt nem érti Böde Dániellel kapcsolatban

A Fradi edzője ezt nem érti Böde Dániellel kapcsolatban

A Fe­renc­vá­ros a cse­re­ként be­álló Böde Dá­niel gól­já­val 1-0-ra győzte le a Hon­vé­dot.

A Fe­renc­vá­ros a cse­re­ként be­álló Böde Dá­niel gól­já­val 1-0-ra győzte le a Hon­vé­dot.

Váratlan, külföldre igazolhat a Fradi alapembere

Váratlan, külföldre igazolhat a Fradi alapembere

Len­gyel­or­szág­ból ér­dek­lőd­nek iránta.

A téli fel­ké­szü­lés alatt egy mér­kő­zé­sen sem lé­pett pá­lyára Szt­e­fan Sz­pi­rovszki. Len­gyel­or­szág­ból ér­dek­lőd­nek iránta, 2020-ig szer­ző­dés köti a Fra­di­hoz.

Váratlan, válogatott focistát igazolhat a Ferencváros

Váratlan, válogatott focistát igazolhat a Ferencváros

Sz­lo­vák kö­zép­pá­lyás a ki­sze­melt.

Újabb Len­gyel­or­szág­ban ját­szó lab­da­rú­gót néz­tek ki a zöld-fe­hé­rek? 67 mil­lió fo­rin­tért jöhet a szlo­vák tá­madó kö­zép­pá­lyás a fő­vá­ro­si­ak­hoz.

Most már biztos, eldőlt Böde Dániel sorsa a Ferencvárosnál

Most már biztos, eldőlt Böde Dániel sorsa a Ferencvárosnál

A kö­zön­ség­ked­venc tá­madó a Me­ző­kö­vesd ellen rosszul vi­selte, hogy le­cse­rél­ték.

A kö­zön­ség­ked­venc tá­madó a Me­ző­kö­vesd ellen rosszul vi­selte, hogy le­cse­rél­ték.

Váratlan fordulat, Böde a Vidibe igazol?

Váratlan fordulat, Böde a Vidibe igazol?

Lap­ér­te­sü­lés sze­rint a csa­tár min­den­kép­pen tá­vozna a Fe­renc­vá­ros­ból.

Lap­ér­te­sü­lés sze­rint a csa­tár min­den­kép­pen tá­vozna a Fe­renc­vá­ros­ból, akár a leg­na­gyobb ri­vá­lis­hoz is.

Itt a hivatalos megerősítés, eldőlt Böde Dániel jövője

Itt a hivatalos megerősítés, eldőlt Böde Dániel jövője a Fradinál

Orosz Pál be­szélt a tá­ma­dó­ról.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár nem tá­vo­zik a csa­pat­tól, ezt a klub ve­zér­igaz­ga­tója je­len­tette ki.

Magyar menedzser akart pénzt kicsalni a Ferencvárostól

Magyar menedzser akart pénzt kicsalni a Ferencvárostól, itt vannak a részletek

Egy vá­lo­ga­tott já­té­kost akart fel­hasz­nálni a ter­vé­hez. Az ügy­let­ből végül nem lett semmi, mert a spor­toló ész­nél volt.

Egy vá­lo­ga­tott já­té­kost akart fel­hasz­nálni a ter­vé­hez. Az ügy­let­ből végül nem lett semmi, mert a spor­toló ész­nél volt.

Megszólalt Rebrov, nagy változások lesznek a Fradinál

Megszólalt Rebrov, nagy változások lesznek a Fradinál

Az ukrán szak­em­ber­nek szük­sége van új já­té­ko­sokra, de konk­ré­tu­mo­kat nem akart el­árulni.

Az ukrán szak­em­ber­nek szük­sége van új já­té­ko­sokra, de konk­ré­tu­mo­kat nem akart el­árulni. Üzent azok­nak is, akik­kel eddig együtt dol­go­zott.

Ennyi volt? Böde örökre kiszorulhat a Fradiból

Ennyi volt? Böde örökre kiszorulhat a Fradiból

A zöld-fe­hé­rek meg­egyez­tek a fe­hér­orosz vá­lo­ga­tott Ni­k­olaj Szig­nye­viccsel. A 194 cen­ti­mé­ter magas tá­madó szo­rít­hatja ki a ve­ze­tő­edző­vel össze­ve­sző Fradi-ikont.

Durva rangadó az NB I-ben, a Fradi sztárját mentő vitte el a stadionból

Durva rangadó az NB I-ben, a Fradi sztárját mentő vitte el a stadionból

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán a Fe­renc­vá­rost a lab­da­rúgó NB I idei zá­ró­meccsén. Öt pontra csök­kent a fe­hér­vá­riak hát­rá­nya.

Váratlan, ebből az országból érkezhet a Fradi következő igazolása

Váratlan, ebből az országból érkezhet a Fradi következő igazolása

A zöld-fe­hé­rek a na­pok­ban je­len­tet­ték be a fe­hér­orosz Ni­k­­olaj Szig­­nye­­vics át­iga­zo­lá­sát.

A zöld-fe­hé­rek a na­pok­ban je­len­tet­ték be a fe­hér­orosz Ni­k­­olaj Szig­­nye­­vics át­iga­zo­lá­sát. A kö­vet­kező já­té­kos Auszt­ri­á­ból jöhet.

Nagy igazolásra készül a Fradi, ennyit még nem fizettek játékosért

Nagy igazolásra készül a Fradi, ennyit még nem fizettek játékosért

Az ukrán fo­cis­tát pár hó­napja hoz­ták szóba a zöld-fe­hé­rek­kel.

Az ukrán fo­cis­tát pár hó­napja hoz­ták szóba a zöld-fe­hé­rek­kel. Na­po­kon belül Bu­da­pestre ér­kez­het.

Óriás érkezhet a Fradiba, a Vidi ellenfelétől igazolnak a zöldek

Óriás érkezhet a Fradiba, a Vidi ellenfelétől igazolnak a zöldek

Két hete még gólt fe­jelt a ma­gya­rok ellen a csa­tár.

Két hete még gólt fe­jelt a ma­gya­rok ellen a csa­tár, ta­vas­szal már ná­lunk fo­ciz­hat.

A Fradi játékosai elcsúfították a sényői népünnepélyt

A Fradi játékosai elcsúfították a sényői népünnepélyt

Kjar­tan Finn­bo­ga­son két gólt szer­zett.

Kjar­tan Finn­bo­ga­son két gólt vál­lalt a Fe­renc­vá­ros győ­zel­mé­ből, és már hat gól­nál tart a Ma­gyar Ku­pá­ban. Lov­ren­csics Ba­lázs gól­lal és gól­pas­szal zárt.

Váratlan, korábbi világsztár focista fiát igazolta le a Fradi

Váratlan, korábbi világsztár focista fiát igazolta le a Fradi

Belga tá­madó kö­zép­pá­lyást iga­zol­tak.

Belga tá­madó kö­zép­pá­lyást iga­zol­tak a zöld-fe­hé­rek. Édes­apja 70-szer lé­pett pá­lyára a vá­lo­ga­tott­ban, szö­vet­ségi ka­pi­tány­ként is irá­nyí­totta a bel­gá­kat.

Ezt nézd meg! Így tombolt Király Gábor a Fradi elleni meccsen

Ezt nézd meg! Így tombolt Király Gábor a Fradi elleni meccsen

A kis­pa­don ün­ne­pelt a le­genda.

A Ha­la­dás 108-szo­ros vá­lo­ga­tott le­gen­dája a kis­pa­don ün­ne­pelt, mi­u­tán Rózsa Dá­niel nagy bra­vúr­ral ki­védte Da­vide Lan­za­fame ti­zen­egye­sét.

Megfőzték a zöld sasokat a TV2 sztárszakácsai

Megfőzték a zöld sasokat a TV2 sztárszakácsai

Me­ge­te­tik a Fradi ifi­ket...

Szerda este ismét a csa­pat­já­téké lesz a fő­sze­rep a Ms­terC­hef VIP dön­tős he­té­ben. Me­ge­te­tik a Fradi ifi­ket...

Rá sem lehet ismerni a Ferencváros otthonára

Rá sem lehet ismerni a Fradi otthonára

A Vidi miatt ka­pott kü­lön­le­ges dísz­vi­lá­gí­tást a Gro­u­pama Aréna. Csü­tör­tök este is piros-kék­ben pom­pá­zik majd a bu­da­pesti sta­dion.

A Vidi miatt ka­pott kü­lön­le­ges dísz­vi­lá­gí­tást a Gro­u­pama Aréna. Csü­tör­tök este is piros-kék­ben pom­pá­zik majd a bu­da­pesti sta­dion.

Nagyot villant a rákot legyőző Fradi-játékos

Az Újpest ellen villant nagyot a rákot legyőző Fradi-játékos

Hardi Ri­chárd az Új­pest el­leni der­bin a győz­tes ta­lá­lat­nál adott gól­passzt.

Hardi Ri­chárd a győz­tes ta­lá­lat­nál adott gól­passzt a fő­vá­rosi hok­ider­bin. Né­hány hó­napja az sem volt biz­tos, hogy foly­tat­hatja a kar­ri­er­jét.

Sosem csókolta a Fradi-címert a focista, elárulta, hogy miért

Sosem csókolta a Fradi-címert a focista, elárulta, hogy miért

A zöld-fe­hé­rek ko­rábbi lab­da­rú­gója meg­le­pően őszinte nyi­lat­ko­za­tot tett.

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Eddig 22 al­ka­lom­mal lé­pett pá­lyára ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban. Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak.

Eddig 22 al­ka­lom­mal lé­pett pá­lyára ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban. Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak.

Óriásit változott a világ a Fradi focistájával

Óriásit változott a világ a Fradi focistájával

Aka­rat­la­nul is fő­sze­rep­lője lesz Da­vide Lan­za­fame a Hon­véd-Fe­renc­vá­ros NB I-es fo­ci­meccs­nek. A Fradi csa­tára idén nyá­ron iga­zolt Kis­pest­ről a gár­dába.

Jól járhat a Fradi edzője, ezt kell tennie érte

Jól járhat a Fradi edzője, ezt kell tennie érte

A cso­port­kör a cél.

Az ukrán Szer­hij Reb­rov a Me­ző­kö­vesd el­leni 1-0-s győ­ze­lem­mel de­bü­tált a zöld-fe­hé­rek kis­pad­ján. A cso­port­kör a cél va­la­me­lyik nem­zet­közi ku­pá­ban.

Döbbenetes eset, halálosan megfenyegették Bodrogi Gyulát

Döbbenetes eset, halálosan megfenyegették a fradisták Bodrogi Gyulát

Kü­lö­nös, hogy volt idő, ami­kor ren­ge­te­gen kí­ván­ták a ha­lá­lát.

A nem­zet szí­né­széért min­denki ra­jong, ezért is kü­lö­nös, hogy volt idő, ami­kor ren­ge­te­gen kí­ván­ták a ha­lá­lát. Erről a mű­vész maga me­sélt, s be­val­lotta: meg­pró­bált az ügy vé­gére járni.

Őrült összeg, döbbenetesen sok pénzt kap a Fradi új edzője

Őrült összeg, döbbenetesen sok pénzt kap a Fradi új edzője

Reb­rov a hírek sze­rint évente közel 500 mil­lió fo­rin­tot vág­hat zsebre.

Reb­rov a hírek sze­rint évente közel 500 mil­lió fo­rin­tot vág­hat zsebre. Töb­bet keres, mint Ni­ko­lics.

Megható: társaival edzett a rákot legyőző Fradi-játékos

Megható pillanat: társaival edzett a rákot legyőző Fradi-játékos

Hardi Ri­chárd vissza­tért a jégre.

Hardi Ri­chárd ke­ser­ves hó­na­po­kon van túl. A jelek sze­rint most már min­den rend­ben van vele.

Odapörkölt a magyar focinak a Fradi edzője

Thomas Doll nem kertelt, odapörkölt a magyar focinak a Fradi edzője

Tho­mas Doll soha nem mon­dana rosszat a szur­ko­lók­ról.

A német szak­em­ber el­árulta, ho­gyan pró­bálja maga mellé ál­lí­tani a szur­ko­ló­kat.

Megható pillanatok, könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Megható pillanatok, könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Nem akár­hogy kez­dő­dött a kis­vár­dai sta­di­on­avató.

Nem akár­hogy kez­dő­dött a kis­vár­dai sta­di­on­avató. Az ifjú pár életre szóló él­mé­nyek­kel gaz­da­go­dott.

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Négy­ből három ku­pa­csa­pa­tunk vette az első aka­dályt. Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet. Csak a Fradi esett ki rög­tön.

Négy­ből három ku­pa­csa­pa­tunk vette az első aka­dályt. Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet. Csak a Fradi esett ki rög­tön.

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

A Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott iz­ra­eli el­len­fe­lé­vel az Eu­rópa-li­gá­ban.

Nem ho­zott sze­ren­csét a vá­lo­ga­tott sztárja. A Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott iz­ra­eli el­len­fe­lé­vel az El-ben.

Bombaigazolásra készül a Ferencváros, ez nagyot szólhat

Bombaigazolásra készül a Ferencváros, ez nagyot szólhat

Uk­raj­ná­ból ér­kez­het a friss ki­sze­melt.

Ukrán vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­tá­val erő­sít­het­nek a zöld-fe­hé­rek. A fi­ze­tése je­lent­heti az egyet­len prob­lé­mát.

Százmilliókkal erősít a Fradi az Európa-ligára

Százmilliókkal erősít a Fradi az Európa-ligára

Az anyagi rá­for­dí­tás azon­ban meg­hoz­hatja a gyü­möl­csét az El-ben.

Az anyagi rá­for­dí­tás azon­ban meg­hoz­hatja a gyü­möl­csét az Eu­rópa-liga idei ki­írá­sá­ban. Az iz­ra­eli Mac­cabi Tel-Aviv lesz a Fradi el­len­fele a se­lej­te­ző­ben.

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

Még­pe­dig elég egy­ér­tel­műen.

A fő­vá­rosi csa­pat­nál ta­gad­ják, hogy hoz­zá­juk iga­zol a ma­gyar sztár­fo­cista. Lehet, hogy mégis kül­föl­dön foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát?

Így ünnepelt a szépségkirálynő a drámai Fradi-meccsen

Így ünnepelt a szépségkirálynő a drámai Fradi-meccsen

Syd­ney Vasas-mez­ben is gyö­nyörű.

Ki­rob­banó öröm a ven­dég­szek­tor­ban. Syd­ney a vő­le­gé­nyé­től ka­pott Vasas-mez­ben is gyö­nyörű.

Eldőlt Gera Zoltán jövője? Megszólalt a Fradi sztárja

Eldőlt Gera Zoltán jövője? Megszólalt a Fradi sztárja

Tíz hó­napja nem lé­pett pá­lyára.

Sé­rü­lés miatt tíz hó­napja nem lé­pett pá­lyára a 39 éves já­té­kos, már a csa­pat­tár­sak­kal edz. A sze­zon végén lejár Gera szer­ző­dése.

Ezt pletykálják, a szezon végén elbúcsúznak a Fradi legendái?

Ezt pletykálják, a szezon végén elbúcsúznak a Fradi legendái?

Két vi­lág­klasszis is be­fe­jez­heti a pá­lya­fu­tá­sát. A Fe­renc­vá­ros 18 év után nyert baj­noki címet ví­zi­lab­dá­ban.

Így még nem láttad Böde Danit: levetkőzött a Fradi sztárja!

Így még nem láttad Böde Danit: levetkőzött a Fradi sztárja!

A Vasas el­leni meccsen ro­han­gált fél­mez­te­le­nül.

A Vasas el­leni meccsen ro­han­gált fél­mez­te­le­nül. A le­fú­jás után vi­szont nem volt mo­soly­gós ked­vé­ben.

Vírus miatt állt le a Fradi bajnokának szíve

Vírus miatt állt le a Fradi bajnokának szíve

Hó­na­po­kig kór­ház­ban volt, de azóta már meccsre is ment Csi­szár Ákos. A sport­em­ber el­árulta, ho­gyan lá­ba­do­zik, mi­lyen mód­sze­rek­kel igyek­szik vissza­nyerni a for­má­ját.

Hó­na­po­kig kór­ház­ban volt, de azóta már meccsre is ment Csi­szár Ákos. A sport­em­ber el­árulta, mi­lyen mód­sze­rek­kel igyek­szik vissza­nyerni a for­má­ját.

Szomorú hírt jelentett be a Fradi sztárja

Szomorú hírt jelentett be a Ferencváros sztárja

Dühös hangú be­jegy­zést tett közzé Szi­kora Me­linda.

Dühös hangú be­jegy­zést tett közzé Szi­kora Me­linda, aki­nek el­sza­kadt a térd­sza­lagja.

Ez igen, örömhírt jelentett be a Fradi főnöke

Ez igen, örömhírt jelentett be a Fradi főnöke

Nagy ter­vek a zöld-fe­hé­rek­nél.

Nagy ter­vek a zöld-fe­hé­rek férfi csa­pa­tá­nál. A Fe­renc­vá­ros a 12., még benn­ma­ra­dást érő he­lyen áll a ti­zen­négy csa­pa­tos NB I-ben.

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak? Más­fél hét alatt három csa­pat­sport-szak­osz­tá­lyuk baj­noki címét szur­kol­hat­ják ki a Fradi hívei.

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak a zöld-fe­hé­rek? Más­fél hét alatt három csa­pat­sport-szak­osz­tá­lyuk baj­noki címét szur­kol­hat­ják ki a Fradi hívei.

Új információ: ez történt az újraélesztett Fradi-szurkolóval

Új információ: ez történt az újraélesztett Fradi-szurkolóval

Min­den­kit sok­kolt az eset a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Min­den­kit sok­kolt az eset, a 29 éves druk­kert már át is szál­lí­tot­ták egy másik kór­házba.

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Tho­mas Dollt a Ham­burg vi­heti el.

A Ham­burg nyá­ron meg­pró­bál­hatja ha­za­csá­bí­tani Tho­mas Dollt. A német edzőt 2019 nya­ráig köti szer­ző­dés a Fra­di­hoz.

Legenda a kispadon, nem akárki kap edzői állást a Fradinál

Legenda a kispadon, nem akárki kap edzői állást a Fradinál

Újabb fel­ada­tot kap a klub­nál.

Újabb fel­ada­tot kap a klub­nál. Két baj­noki címet is nyert ko­ráb­ban a Fe­renc­vá­ros­sal. A Baj­no­kok Li­gája cso­port­kö­ré­ben is ját­szott.

Aggódhatnak a fradisták, igazi sztárcsapat vinné a klub legjobbját

Aggódhatnak a fradisták, igazi sztárcsapat vinné a klub legjobbját

A télen a belga Genk vitte volna a ghá­nait.

A télen a belga Genk vitte volna a ghá­nait. Pa­int­sil 15 mér­kő­zé­sen 7 gól­nál és 6 gól­passz­nál jár az NB I-ben