CÍMKE: 'folyadékpótlás'

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Va­ló­ban egész­sé­ges na­ponta más­fél-két liter víz? Szak­ér­tők sze­rint nem fel­tét­le­nül.

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz fo­gyasz­tása egész­sé­ges a szer­ve­zet­nek. De va­ló­ban jót tesz ez a szer­ve­ze­ted­nek? Szak­ér­tők sze­rint nem fel­tét­le­nül.

3 ital, amit biztos, hogy el kellene kerülnöd a nagy hőségben

3 ital, amit biztos, hogy el kellene kerülnöd a nagy hőségben

Me­le­ged van, iz­zadsz és ke­re­sel va­la­mit, ami oltja a szom­ja­dat? Bármi meg­te­szi, ami fo­lyé­kony? Vi­gyázz! Lé­te­zik három ital, amit min­dig vissza kel­lene uta­sí­ta­nod egy forró nyári napon.

Ez történik a testeddel, ha minden reggel vizet iszol

Ez történik a testeddel, ha minden reggel vizet iszol

Min­den reg­gel ká­vé­val in­dí­tod a napot? Lehet, hogy jobb ötlet lenne előtte még egy pohár vizet is meg­inni.

Min­den reg­gel ká­vé­val in­dí­tod a napot? Lehet, hogy jobb ötlet lenne előtte még egy pohár vizet is meg­inni. Meg­mu­tat­juk, mi min­den tör­té­nik, ha rá­szoksz.Talán nm is gon­dol­nád, mi min­den­ben segít ez az egy­szerű reg­geli ri­tu­álé. Hidd el, az egész szer­ve­ze­ted örülni fog neki.

Nem csalás, nem ámítás: íme, az orvosság a húsvéti macskajajra!

Nem csalás, nem ámítás: íme, az orvosság a húsvéti macskajajra!

Az ün­ne­pek alatt bi­zony meg­es­het, hogy a nagy ven­dé­ges­ke­dés­ben, lo­csol­ko­dás­ban ki­csit töb­bet iszunk a kel­le­té­nél.

Ez történik a testeddel, ha 1 hónapig napi 4 liter vizet iszol

Ez történik a testeddel, ha 1 hónapig napi 4 liter vizet iszol

Rosszat te­szel ma­gad­nak, ha nem iszol elég vizet.

Min­den orvos egyet­ért abban, hogy rosszat te­szel ma­gad­nak, ha nem iszol elég vizet. De mi tör­té­nik, ha vál­la­lod a ki­hí­vást, és nem a mi­ni­má­li­san aján­lott 2,5 li­tert iszod meg, hanem egye­ne­sen 4-et? Ne ta­lál­gass, el­árul­juk!

Szexis folyadékpótlás a kánikulában

Szexis folyadékpótlás a kánikulában

Ká­ni­ku­lá­ban min­den­ki­nek órán­ként jár a pi­he­nő­idő, és a fo­lya­dék!

Ká­ni­ku­lá­ban min­den­ki­nek órán­ként jár a pi­he­nő­idő, és ter­mé­sze­te­sen a fo­lya­dék! És ezt oly­kor rend őre­i­nek is mél­tá­nyol­niuk kell.