CÍMKE: 'fokhagyma'

Döbbenetes méretű fokhagymát húzott ki József a kertjéből

Döbbenetes méretű fokhagymát húzott ki József a kertjéből

Aki ker­tész­ke­dik, pon­to­san tudja, mi­csoda öröm és büsz­ke­ség be­ta­ka­rí­tani a ter­mést.

Döbbenetes fokhagymatrükk: anyósod nem hisz majd a szemének

Döbbenetes fokhagymatrükk: anyósod nem hisz majd a szemének

ezzel a tech­ni­ká­val gye­rek­já­ték ki­va­rá­zsolni hé­juk­ból az apró ge­rez­de­ket.

Így lesz sokkal olcsóbb a leg­drá­gább ma­gyar hagyma!

Így lesz sokkal olcsóbb a leg­drá­gább ma­gyar hagyma!

A fok­­hagyma ára gyak­ran ki­­veri a biz­­to­­sí­­té­­kot. Ki­­lója rit­­kán megy 1500 fo­­rint alá...

A fok­­hagyma ára gyak­ran ki­­veri a biz­­to­­sí­­té­­kot. Ki­­lója rit­­kán megy 1500 fo­­rint alá...

Szódabikarbóna és ecet: így vess véget az otthoni poloskainváziónak!

Szódabikarbóna és ecet: így vess véget az otthoni poloskainváziónak!

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul özön­le­nek be a la­kásba a po­los­kák. De van meg­ol­dás!

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul özön­le­nek be a la­kásba a po­los­kák. De van el­le­nük meg­ol­dás!

Hihetetlen, mivel lehet az orchideát virágba borítani

Hihetetlen, mivel lehet az orchideát virágba borítani

És ez még nem min­den: akár­csak az em­berre, az or­chi­de­ára is gyó­gyí­tó­lag hat az ősi cso­da­szer

Ez az egy­szerű nö­vény képes ha­ma­rabb vi­rág­zásra csá­bí­tani. És rá­adá­sul az or­chi­de­ára is gyó­gyí­tó­lag hat az ősi cso­da­szer

Szórj zúzott fokhagymagerezdet a kertedbe - elámulsz a hatástól!

Szórj zúzott fokhagymagerezdet a kertedbe - elámulsz a hatástól!

Ez a trükk egé­szen meg­lepő, mégis nagy ra­jon­gója le­szel, ha ki­pró­bá­lod.

Őrület, miből készül a szuper egészséges új kávé!

Őrület, miből készül a szuper egészséges új kávé!

Egy japán nyug­dí­jas új őrü­le­tet in­dí­tott el, koffein­ér­zé­ke­nyek által fo­gyaszt­ható ká­vé­pót­ló­ból ké­szít forró italt.

Egy japán nyug­dí­jas új őrü­le­tet in­dí­tott el, koffein­ér­zé­ke­nyek által fo­gyaszt­ható ká­vé­pót­ló­ból ké­szít forró italt.

Itt a szeptember, most érdemes odafigyelni erre a csodaszerre

Itt a szeptember, most érdemes odafigyelni erre a csodaszerre

Óva­to­san, több faj­tája lé­te­zik!

Nem mind­egy, me­lyik faj­tá­ját vá­laszt­juk a szá­mos te­rü­le­ten cso­da­szer­ként em­le­ge­tett nö­vény­nek.

Így készül a legfinomabb nyári lángos

Így készül a legfinomabb nyári lángos

A nyár ked­vence a lán­gos.

A nyár ked­vence a lán­gos. Fo­gyaszt­ható stran­don, utcán, ét­te­rem­ben, de húsz perc alatt ott­hon is össze­dob­ha­tod. Ígér­jük, is­teni lesz!

Igazi csodaszer a fokhagyma, ha így eszed

Igazi csodaszer a fokhagyma, ha így eszed

Fok­hagy­mát enni, és dol­gozni menni? Na, azt fe­lejtsd el! Vagy mégse? Itt a titok, ho­gyan sza­ba­dul­hatsz meg a kel­le­met­len szag­tól.

Fok­hagy­mát enni, és dol­gozni menni? Na, azt fe­lejtsd el! Vagy mégse? Itt a titok, ho­gyan sza­ba­dul­hatsz meg a kel­le­met­len szag­tól, és ehe­ted min­den nap ezt a gyógy­ha­tású zöld­sé­get.

Titkos receptúra: Nem történhet ennél jobb a fokhagymával

Titkos receptúra: Nem történhet ennél jobb a fokhagymával

Fok­hagy­ma­ra­jon­gók! Itt a re­cept, amit mu­száj ki­pró­bál­no­tok. Ez olyan, mintha egy ős­em­ber és a leg­kifi­no­mul­tabb íz­lésű gour­met ülne egy asz­tal­hoz...

Fok­hagy­ma­ra­jon­gók! Itt a re­cept, amit mu­száj ki­pró­bál­no­tok. Ez olyan, mintha egy ős­em­ber és a leg­kifi­no­mul­tabb íz­lésű gour­met ülne egy asz­tal­hoz, és mind a kettő na­gyon elé­ge­dett lenne!

Felesleges a plasztikai sebész! Ezzel az olcsó módszerrel is 10 évet fiatalodhatsz

Felesleges a plasztikai sebész! Ezzel az olcsó módszerrel is 10 évet fiatalodhatsz

Így őrizd meg fi­a­ta­los kül­ső­det, ra­gyogó bő­rö­det!

Így őrizd meg fi­a­ta­los kül­ső­det, ra­gyogó bő­rö­det!

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ha iga­zán szép és egész­sé­ges ker­tet sze­ret­nél, akkor eze­ket a nö­vé­nye­ket csak egy­más mellé ül­tesd!

Ha iga­zán szép és egész­sé­ges ker­tet sze­ret­nél, akkor eze­ket a nö­vé­nye­ket csak egy­más mellé ül­tesd! 10 nö­vényt mu­ta­tunk, amik együtt cso­dákra ké­pe­sek.

Sosem gondoltad volna! Erre is remek a fokhagyma

Sosem gondoltad volna! Erre is remek a fokhagyma

A téli hó­na­pok kel­le­met­len­sé­geit kú­ráld ezzel a cso­da­szer­rel! Hi­he­tet­len, mi­lyen ha­tá­sos.

A téli hó­na­pok kel­le­met­len­sé­geit kú­ráld ezzel a cso­da­szer­rel! Hi­he­tet­len, mi­lyen ha­tá­sos.

Így készíts mennyei fokhagymakrémet gyorsan és könnyedén

Így készíts mennyei fokhagymakrémet gyorsan és könnyedén

A leg­nép­sze­rűbb ma­gyar fű­szer!

A leg­nép­sze­rűbb ma­gyar fű­szer­ből ké­szül ez az is­teni krém, ami még az egész­sé­ge­det is meg­óvja. Így te­he­ted el könnyen és gyor­san té­lire.

Így csinálták nagyanyáink: A tökéletes karácsonyi kocsonya 5 titka

Így csinálták nagyanyáink: A tökéletes karácsonyi kocsonya 5 titka

Mos­t, hogy tar­­tó­­san hi­de­gek az éj­­sza­kák, végre bát­­ran ne­­ki­áll­­ha­­tunk a ko­­cso­­nya­­fő­­zés­­nek!

Csodát művel testeddel a fokhagyma-méz kombó

Csodát művel testeddel a fokhagyma-méz kombó

Tur­bózd fel az im­mun­rend­sze­re­det fok­hagy­má­val és méz­zel. Mu­tat­juk, ho­gyan!

Bomba nyári újítás: itt a joghurtos panír!

Bomba nyári újítás: itt a joghurtos panír!

Még újabb, még fi­no­mabb, rá­adá­sul prézli sem kell hozzá! Pró­báld ki!

Még újabb, még fi­no­mabb, rá­adá­sul prézli sem kell hozzá! Pró­báld ki a meg­un­ha­tat­lan rán­tott hús leg­újabb ver­zi­ó­ját is!

Liszt nélkül készül a legújabb diétás nokedli

Liszt nélkül készül a legújabb diétás nokedli

Ez a fok­hagy­más ga­luska fi­no­mabb, mint az ola­szok híres gnoc­chija.

Ez a fok­hagy­más ga­luska fi­no­mabb, mint az ola­szok híres gnoc­chija.

Felejtsd el a pogácsát! Készíts cukkinirudat

Felejtsd el a pogácsát! Készíts cukkinirudat

A saj­tos-fok­hagy­más cuk­ki­ni­ru­dacska sok­kal könnyeb­ben és gyor­sab­ban el­ké­szít­hető, mint egy po­gá­csa. Rá­adá­sul egész­sé­ge­sebb is, hisz ke­ve­sebb szén­hid­rát van benne.

A saj­tos-fok­hagy­más cuk­ki­ni­ru­dacska sok­kal könnyeb­ben és gyor­sab­ban el­ké­szít­hető, mint egy po­gá­csa.

Te is utálsz fokhagymanyomót mosogatni? Íme egy bomba trükk

Te is utálsz fokhagymanyomót mosogatni? Íme egy bomba trükk

A leg­több há­zi­asszony rém­álma a fok­hagy­ma­nyomó el­mo­so­ga­tása.

Ilyen finomat még nem ettél: fokhagymás sajtbomba

Ilyen finomat még nem ettél: fokhagymás sajtbomba

Te­li­ta­lá­lat ez a fi­nom­ság! Ha egy­szer el­ké­szí­ted, biz­to­san a csa­lá­dod ked­ven­cévé válik. Már a lát­vá­nya is rabul ejt!

Ezt a 3 ételt világ életedben rosszul pucoltad! Most figyelj

Ezt a 3 ételt világ életedben rosszul pucoltad! Most figyelj

Sosem gon­dol­tad volna, hogy van­nak olyan min­den­nap hasz­nált élel­mi­sze­rek, ami­ket nem a meg­fe­lelő módon tisz­tí­tasz meg.

Sosem gon­dol­tad volna, hogy van­nak olyan min­den­nap hasz­nált élel­mi­sze­rek, ami­ket nem a meg­fe­lelő módon tisz­tí­tasz meg.

Diétás nasik királya: ez a fűszeres sajtroppancs mindent visz!

Diétás nasik királya: ez a fűszeres sajtroppancs mindent visz!

Mind­össze né­hány perc alatt, és csu­pán három össze­te­vő­ből íz­le­tes fi­nom­sá­got ké­szít­hetsz. Pró­báld ki!

A legjobb természetes és olcsó orvosság, ami csökkenti vérnyomásodat

A legjobb természetes és olcsó orvosság, ami csökkenti vérnyomásodat

Meg fogsz döb­benni ennek a ter­mé­sze­tes cso­da­sze­nek a ha­tá­sá­tól, ha ki­pró­bá­lod.

Ezért tegyél fokhagymát a párnád alá!

Ezért tegyél fokhagymát a párnád alá!

Sza­ba­dulj meg a rossz ener­gi­ák­tól, tisz­títsd meg a teret, hasz­náld ki az egyik leg­ősibb fű­szer­nő­vény cso­dás ha­tá­sát!

Sza­ba­dulj meg a rossz ener­gi­ák­tól, tisz­títsd meg a teret, hasz­náld ki az egyik leg­ősibb fű­szer­nő­vény cso­dás ha­tá­sát!

Ezt is gyorsan gyógyítja a fokhagyma

Gondoltad volna? Ezt is gyorsan gyógyítja a fokhagyma

A fok­hagyma bak­té­ri­um­ölő ha­tá­sá­nak kö­szön­he­tően tisz­títja, fer­tőt­le­níti a szer­ve­ze­tet és re­me­kül csök­kenti a gyul­la­dá­so­kat is.Ki­de­rült: a tél egyik leg­gya­ko­ribb be­teg­sé­gére is jó!

A népi gyó­gyá­szat­ban a fok­hagyma már rég­óta az egyik leg­ked­vel­tebb nö­vény. Bak­té­ri­um­ölő ha­tá­sá­nak kö­szön­he­tően tisz­títja, fer­tőt­le­níti a szer­ve­ze­tet és re­me­kül csök­kenti a gyul­la­dá­so­kat is. Ki­de­rült: a tél egyik leg­gya­ko­ribb be­teg­sé­gére is jó!

Készülj a télre! Immunerősítő otthon, fillérekből

Készülj a télre! Immunerősítő otthon, fillérekből

Ne kés­le­kedj, irány a piac, sze­rezd be a hoz­zá­va­ló­kat. Ahhoz, hogy a gyó­gyító ha­tó­anya­gok össze­ér­je­nek, idő kell!

Ne kés­le­kedj, irány a piac, sze­rezd be a hoz­zá­va­ló­kat. Ahhoz, hogy a gyó­gyító ha­tó­anya­gok össze­ér­je­nek, idő kell! meg­be­teg­szik!

Ettől elkerül az influenza: sajtos fokhagymabomba - Videó

Ettől elkerül az influenza: sajtos fokhagymabomba

Azt mond­ják, aki a téli hó­na­pok­ban sok fok­hagy­mát eszik, azt el­ke­rü­lik a be­teg­sé­gek. Nos, ezzel a fi­nom­ság­gal, akár két fej­jel is meg­ehetsz egy­szerre.

Ez a fokhagymakrémleves még az influenzát is elűzi!

Ez a fokhagymakrémleves még az influenzát is elűzi!

A fok­hagyma rég­óta is­mert ter­mé­sze­tes an­ti­bio­ti­kum, ku­ta­tá­sok sze­rint még a pe­ni­cil­lin­nél is erő­sebb.

Hoppácska! Így tüntesd el a fokhagymaszagot!

Hoppácska! Így tüntesd el a fokhagymaszagot!

Saj­nos nem ele­gendő a fog­mo­sás, mivel a fok­hagyma szaga leg­több­ször még a bőrön is érez­hető!

Saj­nos nem ele­gendő a fog­mo­sás, mivel a fok­hagyma szaga leg­több­ször még a bőrön is érez­hető! Sze­ren­csére lé­te­zik né­hány jól be­vált trükk, ami biz­to­san segít! Mu­tat­juk!

Tüntesd el a herpeszt fél nap alatt!

Tüntesd el a herpeszt fél nap alatt ezzel a csodaszerrel!

Már megint ha­tal­mas her­pesz nőtt a szádra? Nem kell na­po­kig küz­de­ned.

Már megint ha­tal­mas her­pesz nőtt a szádra? Nem kell na­po­kig küz­de­ned a fáj­dal­mas hó­lya­gok­kal, ezzel a házi cso­da­szer­rel 12 óra múlva már nyo­muk sem lesz.

A zsákmány szaga buktatta le a tolvajokat

A zsákmány szaga buktatta le a tolvajokat

Ugyanis 5 mázsa fok­hagy­mát, 420 liter gáz­ola­jat és szer­szá­mo­kat lo­pott el három fi­a­tal egy te­lep­hely­ről.

Ugyanis 5 mázsa fok­hagy­mát, 420 liter gáz­ola­jat és szer­szá­mo­kat lo­pott el három fi­a­tal egy makói te­lep­hely­ről.

Vámpírriasztótól bűzlik a Manchester United stadionja!

Vámpírriasztótól bűzlik a Manchester United stadionja!

Go­nosz­te­vők az Álmok Szín­há­zá­ban.

Alig­hogy meg­sza­ba­dul­tak az aré­nát el­árasztó ege­rek­től, újabb go­nosz­te­vők­kel kell fel­venni a har­cot az Álmok Szín­há­zá­ban.

Pukistop - előzd meg a kínos szitukat!

Pukistop - előzd meg a kínos szitukat!

Egy­részt ter­mé­sze­tes je­len­ség, más­részt bor­zasztó ciki, ha nem tudsz mit kez­deni a fel­fú­jó­dás­sal. Íme 8 vil­lám­gyor­san ható há­zi­szer!

Egy­részt ter­mé­sze­tes je­len­ség, más­részt bor­zasztó ciki, ha nem tudsz mit kez­deni a fel­fú­jó­dás­sal. Íme 8 vil­lám­gyor­san ható há­zi­szer!

Csodás körömnövesztő a konyhából!

Csodás körömnövesztő a konyhából!

Tö­re­de­zik a kör­möd? Így erő­sítsd!

Tö­re­de­zik a kör­möd? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan erő­sít­he­ted meg egy tel­je­sen ter­mé­sze­tes mód­szer­rel. A ke­ve­rék min­den össze­te­vője meg­ta­lál­ható a kony­hád­ban.