CÍMKE: 'foci'

Baleset érte Hajdú Pétert, durva, ami történt vele - fotóval!

Baleset érte Hajdú Pétert, durva, ami történt vele - fotóval!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek spor­to­lás köz­ben esett baja, le­het­sé­ges, hogy mű­teni kell őt.

Megrendítő hír: ezt játszotta öngyilkossága előtt a nagyberegi fiú

Megrendítő hír: ezt játszotta öngyilkossága előtt a nagyberegi fiú

A 9 éves Ernő szo­mo­rúan ért haza az is­ko­lá­ból, be­szélt az édes­any­já­val, majd ját­szani kez­dett.

Most kaptuk a hírt, apa lett a válogatott focista

Most kaptuk a hírt, apa lett a válogatott focista

Nagy az öröm a Greut­her Fürth csa­pa­tá­nál. Pin­tér Ádám­nak kis­lá­nya szü­le­tett egy bu­da­pesti ma­gán­kli­ni­kán.

Gyerek terroristákat vertek ájultra, mert fociztak

Gyerek terroristákat vertek ájultra, mert fociztak

Egy csa­pat­nyi ti­né­dzsert os­to­roz­tak vé­resre az Isz­lám Állam ke­gyet­len ka­to­nái Irak­ban.

Egy csa­pat­nyi ti­né­dzsert os­to­roz­tak vé­resre az Isz­lám Állam ka­to­nái Irak­ban csak azért, mert sza­bad­ide­jük­ben fo­cizni mer­tek.

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

Több ezer ember vett részt a mindig mosolygó kisfiú temetésén

A csa­lád és a ba­rá­tok azt kér­ték, min­denki men­jen fo­ci­ci­pő­ben így fe­jezve ki sze­re­te­tét a kisfiú iránt, aki ra­jon­gott a fo­ci­ért.

Botrány a pályán, eljárás indult a klasszis focista ellen

Botrány a pályán, eljárás indult a klasszis focista ellen

Nem hall­ga­tott a fi­gyel­mez­te­tésre.

Jog­ta­la­nul ját­szott a vi­lág­baj­noki ezüst­ér­mes, aki fü­tyült a fi­gyel­mez­te­tésre. Ko­ráb­ban a fran­cia vá­lo­ga­tott alap­em­bere volt.

Hoppá, Barcelonában bukkant fel a magyar válogatott focistája

Hoppá, Barcelonában bukkant fel a magyar válogatott focistája

Egye­lőre csak tu­ris­ta­ként ér­ke­zett a vá­rosba a te­het­sé­ges kö­zép­pá­lyás. A Bo­logna já­té­kosa a pár­já­val lazít Spa­nyol­or­szág­ban.

Egye­lőre csak tu­ris­ta­ként ér­ke­zett a vá­rosba a te­het­sé­ges kö­zép­pá­lyás. A Bo­logna já­té­kosa a pár­já­val lazít Spa­nyol­or­szág­ban.

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Testvérén segített a Veszprém magyar sztárkézilabdázója

Mikler Ro­land öccse az in­ter­net­ről tudta meg, hogy új csa­pat után kell néz­nie.

Mikler Ro­land öccse az in­ter­net­ről tudta meg, hogy új csa­pat után kell néz­nie. Nem kel­let so­káig vár­nia az új le­he­tő­ségre.

Balhé Messiék esküvőjén, erre senki nem számított

Balhé Messiék esküvőjén, erre senki nem számított

A csa­lád­ta­gok­kal volt baj.

Az ar­gen­tin fo­ci­sztár nem ün­ne­pel­he­tett fel­hőt­le­nül a fe­le­sé­gé­vel a csa­lád­ta­gok miatt.

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

Sal­lói Dá­niel is meg­vil­lant az MLS-ben.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott. Sal­lói Dá­niel is gólt lőtt Ame­ri­ká­ban.

Kassai Viktor lett a bűnbak, a magyar bíró tehet mindenről

Kassai Viktor lett a bűnbak, a magyar bíró tehet mindenről

Carlo An­ce­lotti még min­dig nem tu­dott meg­bo­csá­tani honfi­tár­sunk­nak. Gya­kor­la­ti­lag az ő nya­kába varrta a Bayern BL-ku­dar­cát.

Carlo An­ce­lotti még min­dig nem tu­dott meg­bo­csá­tani honfi­tár­sunk­nak. Gya­kor­la­ti­lag az ő nya­kába varrta a Bayern BL-ku­dar­cát.

Hadüzenet jött, összedőlhet minden a foci élvonalában

Hadüzenet jött, összedőlhet minden a foci élvonalában

Vége a je­len­legi rend­szer­nek, jön a sokak által várt át­ren­de­ző­dés? A sze­gé­nyebb klu­bok jár­hat­nak jól a ter­ve­zett vál­toz­ta­tá­sok­kal.

Vége a je­len­legi rend­szer­nek, jön a sokak által várt át­ren­de­ző­dés? A sze­gé­nyebb klu­bok jár­hat­nak jól a ter­ve­zett vál­toz­ta­tá­sok­kal.

Pucér kebelcsoda lelkesíti a fociszurkolókat

Pucér kebelcsoda lelkesíti a fociszurkolókat

Fotó a mez­te­len mez­be­mu­ta­tó­ról: nem fu­kar­ko­dik a lát­vánnyal a skót kis­csa­pat. Itt­hon miért nincs ilyen?

Fotó a mez­te­len mez­be­mu­ta­tó­ról: nem fu­kar­ko­dik a lát­vánnyal a skót kis­csa­pat. Itt­hon miért nincs ilyen a lab­da­rúgó NB I-ben?

Kiakadtak az Újpest-drukkerek: új logó miatt áll a bál

Kiakadtak az Újpest-drukkerek: új logó miatt áll a bál

Gagyi, óvo­dás rajz, kész röhej.

Gagyi, óvo­dás rajz, kész röhej - ezek csak az óva­to­sabb sza­vak az Új­pest FC új lo­gó­já­nak ter­ve­ire.

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

Már a 14. gól­já­nál tart Ame­ri­ká­ban.

Ni­ko­lics egé­szen el­ké­pesztő for­má­ban ját­szik, 17 meccsen 14 gólt szer­zett Ame­ri­ká­ban. Csa­pata simán nyert a Ka­ká­val fel­álló el­len­fél ellen.

Fordulat Ronaldo-ügyben, meggondolta magát a sztárfocista?

Fordulat Ronaldo-ügyben, meggondolta magát a sztárfocista?

Mégis ma­rad­hat Mad­rid­ban.

A por­tu­gál sztár­fo­cista ügy­nö­ké­hez közel álló for­rás sze­rint mégis ma­rad­hat Mad­rid­ban a négy­sze­res Arany­lab­dás.

Hivatalos, távozik a fociválogatott szövetségi kapitánya!

Hivatalos, távozik a fociválogatott szövetségi kapitánya!

Így is nem­zeti hős­ként te­kin­te­nek rá.

Új ki­hí­vá­so­kat akar ke­resni ma­gá­nak. Ennek el­le­nére is nem­zeti hős­ként te­kin­te­nek rá a szur­ko­lók.

Nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Drága kaland, nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Két csa­pat­nak is Iz­ra­elbe kell utaz­nia.

Nem jár­tak jól a Vasas és a Hon­véd szim­pa­ti­zán­sai. A Vi­deo­ton­nak Mál­tára, a Fe­renc­vá­ros­nak Lett­or­szágba kell utaz­nia.

Szétpattan a melltartó a dögös testű bombázón

Szétpattan a melltartó a dögös testű bombázón

Forr a le­vegő Da­ni­ella körül.

Ala­po­san el­ké­nyez­tette az idei sze­zon­ban Da­ni­el­lát a ked­venc csa­pata. Cse­rébe ő szexi fo­tók­kal ked­ves­ke­dik a férfi­ak­nak.

Sokkoló, súlyos rákbetegséggel küzd a spanyol sztárfocista

Sokkoló, súlyos rákbetegséggel küzd a spanyol sztárfocista

Hét­főn szúr­ták ki az or­vo­sok, hogy va­lami nem stim­mel. A vá­lo­ga­tott edző­tá­bo­rát is el­hagyta a védő.

Hét­főn szúr­ták ki az or­vo­sok, hogy va­lami nem stim­mel. A vá­lo­ga­tott edző­tá­bo­rát is el­hagyta gyor­san a védő.

Itt a legviccesebb fotó a fociválogatott égéséről!

Itt a legviccesebb fotó a fociválogatott égéséről!

A szur­ko­lók Deák Bill Gyula és a humor se­gít­sé­gé­vel igye­kez­nek fel­dol­gozni a pén­teki rém­ál­mot.

A szur­ko­lók Deák Bill Gyula és a humor se­gít­sé­gé­vel igye­kez­nek fel­dol­gozni a pén­teki rém­ál­mot.

Újságírót fojtogatott a Barca sztárfocistája

Durva: újságírót fojtogatott a Barcelona sztárfocistája

Még egy ta­va­lyi sé­re­le­mért akart bosszút állni a török já­té­kos.

Még egy ta­va­lyi sé­re­le­mért akart bosszút állni a török já­té­kos. A töb­biek nem hagy­ták, hogy el­va­dul­ja­nak a dol­gok.

Szexbotrány: nagy bajba kerülhet az új focicsillag

Szexbotrány: nagy bajba kerülhet az új focicsillag

A Real Mad­rid is csá­bítja a védőt.

A Real Mad­rid is csá­bítja a fi­a­tal védőt, akit egy 20 éves nő je­len­tett fel a rend­őr­sé­gen erő­sza­kos­sága miatt.

Durva! Börtönbe kerülhetnek Dzsudzsákék, ha nem figyelnek

Durva! Börtönbe kerülhetnek Dzsudzsákék, ha nem figyelnek

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat, aki az Emír­sé­gek­ben Barca mezt vesz fel.

Ko­moly bün­te­tésre szá­mít­hat, aki az Emír­sé­gek­ben Bar­ce­lona mezt húz ma­gára.

Sokkoló, szétzúzta a testét az öngyilkosjelölt drukker

Sokkoló, szétzúzta a testét az öngyilkosjelölt drukker

Örö­mé­ben kez­dett el egy szo­borra mászni, de le­esett róla.

Örö­mé­ben kez­dett el egy szo­borra mászni, de le­esett róla, és sú­lyo­san meg­sé­rült. A men­tők nem adtak tá­jé­koz­ta­tást az ál­la­po­tá­ról.

Drámai vallomás, megtört a sztárfocista a terrortámadás után

Drámai vallomás, megtört a sztárfocista a terrortámadás után

Azt hitte, soha töb­bet nem játsz­hat.

Azt hitte, hogy soha töb­bet nem játsz­hat, mi­u­tán bomba rob­bant a kö­ze­lé­ben. Nem hal­lott sem­mit, mo­zogni sem tu­dott.

Most érkezett: egymást taposták halálra fociszurkolók

Most érkezett: egymást taposták halálra fociszurkolók

Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött.

Több szá­zan pró­bál­tak át­törni a sta­dion kö­rüli aka­dá­lyo­kon, hogy lát­has­sák a baj­noki dön­tőt. Gye­re­kek is van­nak a sé­rül­tek kö­zött.

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett, de a végén már őt kel­lett le­fogni. Meg­bánta a tet­tét, ami­ről egy vi­deo­fel­vé­tel is elő­ke­rült.

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett, de a végén már őt kel­lett le­fogni. Meg­bánta a tet­tét, ami­ről egy vi­deo­fel­vé­tel is elő­ke­rült.

Félpucéran terpeszt ágyában a nagymellű fitneszmodell

Félpucéran terpeszt ágyában a nagymellű fitneszmodell

A lel­kes szur­ko­ló­lány kéjes pó­zokba vágta magát, így üzent ked­venc já­té­ko­sa­i­nak. Az öröme még na­gyobb lett a szom­bati döntő után.

A lel­kes szur­ko­ló­lány kéjes pó­zokba vágta magát, így üzent ked­venc já­té­ko­sa­i­nak. Az öröme még na­gyobb lett a szom­bati döntő után.

Bundagyanú, egymillióért veszíthet a Real Madrid ellenfele

Bundagyanú, egymillióért veszíthet a Real Madrid ellenfele

A baj­noki cím sor­sá­ról dönt a spa­nyol sztár­csa­pat va­sár­napi meccse, amit a pénz dönt­het el.

A baj­noki cím sor­sá­ról dönt a spa­nyol sztár­csa­pat va­sár­napi meccse, az egyik já­té­kos szer­ző­dése dönt­het el min­dent.

Ígéretet tett Storck, új embereket kell választania

Ígéretet tett Storck, új embereket kell választania

Most bi­zo­nyít­hat neki né­hány já­té­kos.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott jú­ni­us­ban két meccset is az alap­em­be­rei nél­kül ját­szik. Kinek si­ke­rül ezt ki­hasz­nál­nia?

Történelmi focisiker, csoportgyőztes lett a magyar válogatott!

Történelmi focisiker, csoportgyőztes lett a magyar válogatott!

Tö­rök­or­szág lesz a kö­vet­kező el­len­fél.

Vissza­tért Szo­bosz­lai, egy­ből rú­gott két gólt. Az U17-es csa­pat kö­vet­kező el­len­fele Tö­rök­or­szág lesz az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Balhé a pályán, pucérkodó szurkolólány tette tönkre a meccset

Balhé a pályán, pucérkodó szurkolólány tette tönkre a meccset

Vajon mi jár­ha­tott a fe­jé­ben, ami­kor ha­tal­mas mel­leit ló­bálva be­fu­tott a gyepre?

Itt a magyar foci heti balekja

Itt a magyar foci heti balekja, lőttek az európai álmoknak

Az em­be­rek 90 szá­za­léka gólt érne el ebből a hely­zet­ből.

Az em­be­rek 90 szá­za­léka gólt érne el ebből a hely­zet­ből. A me­ző­kö­vesdi Mol­nár Gá­bor­nak azon­ban össze­jött a "bra­vúr".

Megható szavak Schumacher fiától, lépnek a legenda barátai

Megható szavak Schumacher fiától, lépnek a legenda barátai

Te­vé­keny részt vál­lal az apja nyom­do­kain lép­delő kis Schumi is.

Nem hagy­ják veszni az F1-le­genda által meg­kez­dett ha­gyo­mányt. Részt vál­lal a kis Schumi is.

Egy szál bugyiban terpeszt a dögös szurkolólány

Egy szál bugyiban terpeszt a dögös szurkolólány

Da­i­ane egy bra­zil csa­pa­tért ra­jong.

Azt nem lehet mon­dani Da­i­ane-ra, hogy di­vat­szur­koló lenne. A szőke bom­bázó egyre nép­sze­rűbb, a képei alap­ján ez nem meg­lepő.

Hoppá, hazajött Németországból Szalai Ádám!

Hoppá, hazajött Németországból Szalai Ádám!

A nagy­ma­mája miatt uta­zott a csa­tár.

A test­vé­re­i­vel együtt ün­ne­pelte a nagy­ma­mája szü­le­tés­nap­ját a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár. Va­sár­nap már szá­mít rá a csa­pata.

Rémálom a ráadásban, elúszik a magyar focista aranya

Rémálom a ráadásban, elúszik a magyar focista aranya

Már csak a csoda se­gít­het a szlo­vák csa­pa­ton. Pris­kin Tamás együt­tese a leg­rosszabb­kor ve­szí­tett pon­tot.

Már csak a csoda se­gít­het a szlo­vák él­csa­pa­ton. Pris­kin Tamás együt­tese a le­hető leg­rosszabb­kor ve­szí­tett pon­tot.

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

Kémkedési botrány, lehallgatták a focivezéreket

A szö­vet­ség szék­há­zán kívül a vá­lo­ga­tott edző­köz­pont­já­ban is po­los­ká­kat he­lyez­tek el.

A szö­vet­ség szék­há­zán kívül a vá­lo­ga­tott edző­köz­pont­já­ban is po­los­ká­kat he­lyez­tek el. Azt nem tudni, ki áll a bot­rány mö­gött.

Élő adásban bukott le az élsportoló, hogy csalja a nejét! - Videó

Élő adásban bukott le az élsportoló, hogy csalja a nejét! - Videó

Saját magát buk­tatta le a fo­cista.

Egy in­ter­jú­ban, nagy lel­ke­se­dé­sé­ben saját magát buk­tatta le a köz­ked­velt fo­cista. Ilyen csak a fil­mek­ben van...

Hatalmas az öröm: Apa lesz a magyar sztárfocista!

Hatalmas az öröm: Apa lesz a magyar sztárfocista!

Cso­dá­la­tos hír!

Sze­mér­me­sen hall­gat­tak eddig a cso­dá­la­tos hír­ről, de most a le­endő édes­anya kö­zös­ségi ol­da­lán kür­töl­ték vi­lággá, hogy jön a baba.

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

A gyá­szoló apa sú­lyos tet­tel gya­nú­sítja a Vi­deo­ton lab­da­rú­gó­ját.

A gyá­szoló apa sú­lyos tet­tel gya­nú­sítja a Vi­deo­ton lab­da­rú­gó­ját. Sze­rinte a fi­a­tal já­té­kos­nak kel­lene tisz­táz­nia magát.

Óriási a baj, kórházba került a világbajnok focista

Óriási a baj, kórházba került a világbajnok focista

Két cso­port esett egy­más­nak még hétfő este, a német fut­bal­lis­tát fej­sé­rü­lé­sek­kel vit­ték el.

Két cso­port esett egy­más­nak még hétfő este, a német fut­bal­lis­tát fej­sé­rü­lé­sek­kel vit­ték el. A rend­őr­ség nem mon­dott sokat az ügy­ről.

Pokoli kínokat él át balesete miatt Hajdú Péter

Pokoli kínokat él át balesete miatt Hajdú Péter

Kór­ház­ban ke­ze­lik a mű­sor­ve­ze­tőt.

Kór­ház­ban ke­ze­lik a mű­sor­ve­ze­tőt, mert fo­ci­zás köz­ben ki­ment a térde. Rá­adá­sul most is a jobb lába sé­rült meg, ame­lyet két évvel ez­előtt már meg­mű­töt­tek.

Árulkodó fotó, mit tettek a Fradival?

Árulkodó fotó, mit tettek a Fradival?

Két hónap alatt óri­á­sit vál­to­zott a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata.

Két hónap alatt óri­á­sit vál­to­zott a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. A Hon­véd ellen rá sem le­he­tett is­merni a kez­dőre.

Ukrán modellel kavar a magyar sztárfocista?

Ukrán modellel kavar a magyar sztárfocista?

Pár hete iga­zolt Uk­raj­nába Kádár Tamás, de úgy tűnik, hogy máris be­cser­készte az or­szág egyik leg­szebb mo­dell­jét.

Pár hete iga­zolt Uk­raj­nába Kádár Tamás, de úgy tűnik, hogy máris be­cser­készte az or­szág egyik leg­szebb mo­dell­jét.

Ingyenfoci, Magyar Kupa nulla forintért

Ingyenfoci, Magyar Kupa nulla forintért

Fo­rint­ban ér­ték­te­len so­ro­zat­tal kez­dő­dik a ma­gyar fo­ci­ta­vasz. Indul a Ma­gyar Kupa, ahol a ko­ráb­bi­ak­kal el­len­tét­ben nem jár pénz a leg­job­bak­nak.

Fo­rint­ban ér­ték­te­len so­ro­zat­tal kez­dő­dik a ma­gyar fo­ci­ta­vasz. Indul a Ma­gyar Kupa, ahol a ko­ráb­bi­ak­kal el­len­tét­ben nem jár pénz a leg­job­bak­nak. Tá­mo­gató híján csak érmet tehet zsebre a győz­tes.

Bemutatták Puskás Ferenc szobrát Ausztráliában

Bemutatták Puskás Ferenc szobrát Ausztráliában

A le­gen­dás ma­gyar já­té­kos Mel­bourne-ben is le­tette a név­je­gyét, ezért ál­lí­tot­tak neki em­lék­mű­vet.

A le­gen­dás ma­gyar já­té­kos Mel­bourne-ben is le­tette a név­je­gyét, ezért ál­lí­tot­tak neki em­lék­mű­vet. Már négy vá­ros­ban van szobra.

Miért keresnek milliókat az NB I-ben?

Miért keresnek milliókat az NB I-ben?

Üres le­lá­tók, po­csék ered­mé­nyek, magas fi­ze­té­sek.

Üres le­lá­tók, po­csék ered­mé­nyek. A kon­ti­nen­sen is csak a 33. "leg­erő­sebb­nek" szá­mító NB I krémje akár az át­lagfi­ze­tés 20-30-szo­ro­sát is ha­za­vi­szi.

Nikolics bánata, szomorú napok várnak a csatárra

Nikolics bánata, szomorú napok várnak a csatárra

Nem tel­jes a fo­cista öröme.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista meg­kezdte az edzé­se­ket Chi­ca­gó­ban. Öröme még egy­ál­ta­lán nem tel­jes.

Drámai bejelentés, hetekre kidőlt a magyar focista

Drámai bejelentés, hetekre kidőlt a magyar focista

Fon­tos mér­kő­zé­sek­ről marad le.

Na­gyon fon­tos mér­kő­zé­sek­ről marad le a vá­lo­ga­tott védő, aki egy ku­pa­mér­kő­zé­sen sé­rült meg. Vár­ha­tóan egy hó­na­pig nem játsz­hat.

Kéjesen mutogatja vénuszdombját a vadító szépség

Kéjesen mutogatja vénuszdombját a vadító szépség

A szak­má­já­ban na­gyon el­is­mert.

Szak­má­já­ban az egyik leg­el­is­mer­tebb sze­mé­lyi­ség Spa­nyol­or­szág­ban. Nagy álma, hogy leg­alább egy es­tére az ágyába csá­bít­hass a Bar­ce­lona ászát.

Magyar fociklubot tömhet pénzzel a Red Bull

Magyar fociklubot tömhet pénzzel a Red Bull

Ká­naán jön Új­pes­ten? Tár­gyal az el­adás­ról a lila-fe­hé­rek belga tu­laj­do­nosa.

Ká­naán jön Új­pes­ten? Tár­gyal az el­adás­ról a lila-fe­hé­rek tu­laj­do­nosa.

Terroristának nyilvánították a focilegendát

Terroristának nyilvánították a focilegendát

Az ügy­védje sze­rint jog­ta­la­nul.

A vissza­vo­nult já­té­kost azzal vá­dol­ják, hogy anya­gi­lag tá­mo­gatta a Musz­lim Test­vé­ri­sé­get. A szer­ve­zet­hez köt­hető volt el­nö­köt tény­leg tá­mo­gatta.

Meglepő edzéssel készülnek kéziseink

Meglepő edzéssel készülnek férfi kéziseink

Ez­út­tal ké­zi­labda csak mu­ta­tó­ban ke­rült elő.

Ez­út­tal ké­zi­labda csak mu­ta­tó­ban ke­rült elő. Férfi vá­lo­ga­tot­tunk kö­veti a höl­gyek pél­dá­ját. Gör­bicz Ani­táék­nak be­jött a svéd­or­szági Eb-n.

Leépítés a Fradinál, Eb-hős is az áldozatok között

Leépítés a Fradinál, Eb-hős is áldozat

Szű­kí­tett ke­ret­tel kezdte az évet a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző alap­em­be­rek­től kö­szönne el.

Szű­kí­tett ke­ret­tel kezdte az évet a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata. Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző alap­em­be­rek­től kö­szönne el.

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek. Rövid időn belül ez már a har­ma­dik közös fo­tó­juk.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek. Rövid időn belül ez már a har­ma­dik közös fo­tó­juk.

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

A si­ke­res Eb is kel­lett hozzá.

A si­ke­res Eu­rópa-baj­nok­ság is köz­re­ját­szott abban, hogy be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé a nem­zeti csa­pat ve­ze­tő­jét.

Ez a szexi szőke a természet csodája

Ez a szexi szőke szépség a természet csodája

Kevés nőnek ad ilyen tö­ké­le­tes tes­tet a min­den­ható.

Kevés nőnek ad ilyen tö­ké­le­tes tes­tet a min­den­ható. A hölgy rá­adá­sul nagy fo­ci­ra­jongó, maga is rúgja a bőrt. Emel­lett sokat ko­sa­ra­zik és úszik is. Meg­lepő, hogy ennyire tö­ké­le­tes?

Mindenkit meglepett az olimpiák hőse

Mindenkit meglepett az olimpiák hőse

Usain Bol­tot fel­lel­ke­sí­tette ked­venc csa­pata, át­ment fut­ball-szak­kom­men­tá­torba. A 9-sze­res arany­ér­mes el­mondta a vé­le­mé­nyét a Man­ches­ter Uni­ted­ről.

Usain Bol­tot fel­lel­ke­sí­tette ked­venc fo­ci­csa­pata, át­ment fut­ball-szak­kom­men­tá­torba. A ki­lenc­sze­res arany­ér­mes el akarta mon­dani a vé­le­mé­nyét a Man­ches­ter Uni­ted­ről. El is mondta, nem akár­ho­gyan!

Bepótolta elmaradt esküvőjét válogatott csatárunk

Bepótolta elmaradt esküvőjét válogatott csatárunk

Az Eb miatt kel­lett ha­lasz­tani, a vá­lo­ga­tott­ból is­mert csa­pat­tár­sak is fel­buk­kan­tak a hely­szí­nen.

Az Eu­rópa-baj­nok­ság miatt kel­lett el­ha­lasz­tani a fon­tos ese­ményt, a vá­lo­ga­tott­ból is­mert csa­pat­tár­sak is fel­buk­kan­tak a hely­szí­nen.

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

Na­gyon szép gólt lőtt a szélső.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon szép gólt lőtt, de ez is kevés volt csa­pata győ­zel­mé­hez.

Melltartó nélkül sütkérezik a szépség

Melltartó nélkül szeret sütkérezni a vadító testű szépség

Sokan cse­rél­né­nek a Bar­ce­lona fo­cis­tá­já­val.

Sze­ren­csés hely­zet­ben érez­heti magát a Bar­ce­lona má­so­dik csa­pa­tá­hoz tar­tozó fut­bal­lista. Ha csak a ba­rát­nő­ket vesszük ala­pul, már helye le­hetne a fel­nőt­tek­nél is.

Mezcserére kényszerült Kassai Japánban

Mezcserére kényszerült Kassai Japánban

A szü­net­ben át kel­lett öl­töz­nie, hogy ne za­varja össze a dél-ko­reai csa­pat já­té­ko­sait.

A ma­gyar bíró ve­zette a nem­zet­közi torna má­so­dik meccsét, de a szü­net­ben át kel­lett öl­töz­nie, hogy ne za­varja össze a dél-ko­reai csa­pat já­té­ko­sait.

Magyar focicsapat is felkerült a szégyenlistára

Magyar focicsapat is felkerült a szégyenlistára

Nem si­ke­rült ma­ra­dan­dót al­kotni a leg­ran­go­sabb ku­pa­so­ro­zat­ban, ezzel ér­de­melte ki a he­lyét a lis­tán a klub.

Nem si­ke­rült ma­ra­dan­dót al­kotni a leg­ran­go­sabb ku­pa­so­ro­zat­ban, ezzel ér­de­melte ki a he­lyét a lis­tán a klub. Pa­ti­nás csa­pa­tok is be­ke­rül­tek a vá­lo­ga­tásba.

Súlyos vád, kirúgta a Fradi a focistáját

Súlyos vád, kirúgta a Fradi a focistáját

Jova Le­vente ál­lí­tó­lag meg­ütött egy nőt. Az ügy­véd sze­rint az egész csak ürügy arra, hogy el­küld­jék a ka­pust a csa­pat­ból.

Jova Le­vente ál­lí­tó­lag meg­ütött egy nőt. Az ügy­véd sze­rint az egész csak ürügy arra, hogy el­küld­jék.

Szinte teljesen meztelenre vetkőzött a csábító modell

Szinte teljesen meztelenre vetkőzött a csábító modell

A láb­be­lit és a bu­gyit hagyta magán.

A láb­be­lit és a bu­gyit hagyta csak magán a bra­zil szép­ség, aki na­gyon örült annak, hogy a vá­lo­ga­tott le­győzte Ar­gen­tí­nát.

Csalódott az NB I-ben Csányi Sándor

Csalódott az NB I-ben Csányi Sándor

A hazai fut­ball­ve­zér kri­ti­zálta a klu­bo­kat is.

A hazai fut­ball­ve­zér sze­rint nem ked­vező, hogy sok csa­pat ven­dég­sta­di­on­ban kény­te­len ját­szani. Kri­ti­zálta a klu­bo­kat is.

Súlyos sérülést szenvedett Gera Zoltán

Súlyos sérülést szenvedett Gera Zoltán

Még va­sár­nap tör­tént a baj.

Még a va­sár­napi vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn tör­tént a baj, ennek el­le­nére játsz­hat a hét­vé­gén egy spe­ci­á­lis esz­köz­nek kö­szön­he­tően.

Gera meglepőt nyilatkozott

Gera a visszavonulásáról beszélt a győztes meccs után

A ka­pi­tány sze­rint az el­len­fél alat­to­mos volt.

Hiába a gól­gaz­dag siker, a szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint el­ma­ra­dunk a vá­ra­ko­zá­sok­tól. Dzs­u­dzsák sze­rint az el­len­fél néha alat­to­mo­san ját­szott.

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel hozták hírbe Sarka Katát

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel hozták hírbe Sarka Katát

El­is­merte, hogy rég­óta jóban van­nak, ám azt ta­gadta, hogy több van köz­tük, mint ba­rát­ság.

El­is­merte, hogy rég­óta jóban van­nak, ám azt ta­gadta, hogy több van köz­tük, mint ba­rát­ság.

Bizarr kiállítás, levetkőztette ellenfelét a focista

Bizarr kiállítás, levetkőztette ellenfelét a focista

Utána ki­tört a balhé a pá­lyán.

Utána ki­tört a balhé a pá­lyán, pedig már addig is elég fe­szült volt a han­gu­lat. A görög szur­ko­lók az el­len­fél tör­té­nelmi tra­gé­di­á­ján gú­nyo­lód­tak.

Az újpestieket nem, a svédeket befogadta az MTK

Az újpestieket nem, a svédeket befogadta az MTK

Most nem fél­tet­ték a füvet.

Hol­nap ját­szik ba­rát­sá­gos me­cset az északi csa­pat­tal a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, az el­len­fél já­té­ko­sai a Hi­deg­kuti-sta­di­on­ban tré­nin­gez­tek.

Dárdaiék tárt karokkal fogadják Cristiano Ronaldót

Dárdaiék tárt karokkal fogadják Cristiano Ronaldót

Most írta alá az új szer­ző­dé­sét a por­tu­gál fo­cista, de sokan sze­ret­nék tudni, hogy hova iga­zol öt év múlva.

Most írta alá az új szer­ző­dé­sét a por­tu­gál fo­cista, de sokan sze­ret­nék tudni, hogy hova iga­zol öt év múlva. Ber­lin­ből min­den­esetre be­je­lent­kez­tek érte.

Kamuprofil, meztelen fotókkal sokkolják a magyar focistát

Kamuprofil, meztelen fotókkal sokkolják a magyar focistát

Na­gyon ké­nyel­met­len hely­zetbe ke­rült a tá­madó, aki­vel a Fa­ce­boo­kon szó­ra­ko­zott va­laki.

Na­gyon ké­nyel­met­len hely­zetbe ke­rült a tá­madó, aki­vel a Fa­ce­boo­kon szó­ra­ko­zott va­laki.

Kifakadt Storckra a válogatottba visszavágyó kapus

Kifakadt Storckra a válogatottba visszavágyó kapus

Sze­rinte nem volt fair a német edző.

Sze­rinte nem volt tisz­tes­sé­ges, ahogy a német edző ke­zelte a ka­pus­hely­ze­tet az Eu­rópa-baj­nok­ság előtt. Azóta nem is be­szél­tek egy­más­sal.

Bekeményített Doll, hullanak majd a fejek a Fradinál?

Bekeményített Doll, hullanak majd a fejek a Fradinál?

A csa­pat gyen­gél­ke­dik az NB I-ben.

A csa­pat na­gyon gyen­gél­ke­dik a baj­nok­ság­ban, ezért a téli szü­net­ben több já­té­kost is ki­rúg­hat­nak majd a cím­védő együt­tes­től.

Keményen kiosztotta Dárdait a magyar klubtulajdonos

Keményen kiosztotta Dárdait a magyar klubtulajdonos

A Her­tha si­ker­edző­jét tu­dat­lan­ság­gal vá­dolta meg a fő­vá­rosi csa­pat első em­bere. A ma­gyar szö­vet­sé­get vi­szont meg­di­csérte.

A Her­tha si­ker­edző­jét tu­dat­lan­ság­gal vá­dolta meg a fő­vá­rosi csa­pat első em­bere. A ma­gyar szö­vet­sé­get vi­szont meg­di­csérte. Ál­lí­tása sze­rint több mint egy éve már elő­állt egy ja­vas­lat­tal ebben a té­má­ban.

Adófizetők állják Pintér Attila fizetésének egy részét

Adófizetők állják Pintér Attila fizetésének egy részét

A csa­pa­tok évente bő 20 mil­lió fo­rin­tot for­dít­hat­nak a mun­ka­tár­saik kifi­ze­té­sére.

A csa­pa­tok évente bő 20 mil­lió fo­rin­tot for­dít­hat­nak a mun­ka­tár­sak kifi­ze­té­sére.

Elképesztő okok miatt lehetetlenült el Újpesten a foci. Íme a lista

Elképesztő okok miatt lehetetlenült el Újpesten a foci. Íme a lista

Hat­van­há­rom pont­ban ke­kec­ked­nek az új­pes­ti­ek­kel. Fon­tos a tükör el­he­lyez­ke­dése, a ki­lincs színe. Ezért utaz­nak több száz ki­lo­mé­tert a druk­ke­rek.

Gusztustalan dolgot csinált ez a futballdrukker

Döbbenetesen gusztustalan dolgot csinált ez a futballdrukker

Szimpla bosszú­vágy­ból ve­zé­relte.

Szimpla bosszú­vágy­ból ment be az el­len­fél pá­lyá­jára órák­kal a baj­noki meccs után, hogy elég­té­telt ve­gyen.

NB I-es focibalhé, kirúghatják a káromkodó edzőt?

NB I-es focibalhé, kirúghatják a káromkodó edzőt?

Na­gyon dur­ván ne­ki­ment egy új­ság­író­nak a hét­végi baj­noki meccs után, a csa­pat ügy­ve­ze­tője most még nem akar be­szélni az eset­ről.

Na­gyon dur­ván ne­ki­ment egy új­ság­író­nak a hét­végi baj­noki meccs után, a csa­pat ügy­ve­ze­tője most még nem akar be­szélni az eset­ről. A tré­ner­nek nem ez volt az első bal­héja.