CÍMKE: 'fman'

"Gengszterben" tolja ma Tóth Vera

"Gengszterben" tolja ma Tóth Vera

Az éne­kesnő szín­ház­ban töl­tötte az év utolsó nap­já­nak dél­után­ját.

Az éne­kesnő szín­ház­ban töl­tötte az év utolsó nap­já­nak dél­után­ját. A Víg­szín­házba nem akárki kí­sérte el.

Összeomlott Tóth Gabi exe

Összeomlott Tóth Gabi exe

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait.

FMaN meg­tör­ten osz­totta meg gon­do­la­tait a Lin­kin Park éne­kes­né­nek tra­gi­kus ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. A te­het­sé­ges ze­nész Ches­ter miatt lé­pett az elő­adói pá­lyára.

Világsiker kapujában áll Tóth Gabi kedvese!

Világsiker kapujában áll Tóth Gabi kedvese!

Tibi az or­szág talán leg­jobb száj­do­bosa. Vagy a vi­lágé?

Tibi az or­szág talán leg­jobb száj­do­bosa, de biz­to­san meg­állná a he­lyét vi­lág­szin­ten is. A bi­zo­nyí­tás le­he­tő­sége ha­ma­ro­san el­ér­ke­zik szá­mára.