CÍMKE: 'florida'

Hatalmas kígyószörnyet videóztak, minden rekordot megdönthet

Hatalmas kígyószörnyet videóztak, minden rekordot megdönthet

A piton még nö­ve­kedni fog, és ha ez így lesz, le­kö­röz­heti a mos­tani re­kor­dert is.

Teljes döbbenet: 210 kilós vadállat mászkált a forgalmas úton

Teljes döbbenet: 210 kilós vadállat mászkált a forgalmas úton

Egy ál­lat­mentő azt mondta, ez volt a leg­na­gyobb hüllő, ami­vel va­laha is dolga volt.

FRISS HÍREK

Bizarr jelenet a Mekiben: nem az volt a legdurvább, hogy meztelen volt a vendég

Bizarr jelenet a Mekiben: nem az volt a legdurvább, hogy meztelen volt a vendég

Meg­gyűlt a baja a rend­őr­ség­gel.

A férfi­nak már ko­ráb­ban is meg­gyűlt a baja a rend­őr­ség­gel.

Nincs kegyelem, kivégezték a nyolcvanas évek hírhedt sorozatgyilkosát

Nincs kegyelem, kivégezték a nyolcvanas évek hírhedt sorozatgyilkosát

A férfi több tucat nőt erő­sza­kolt meg.

A férfi több tucat nőt erő­sza­kolt meg, majd vég­zett is velük.

Tragédia az uszodában: Két gyermek holtteste került elő a vízből

Tragédia az uszodában: Két gyermek holtteste került elő a vízből

A test­vér­pár be­le­ful­ladt a flo­ri­dai me­den­cébe csü­tör­tö­kön.

A test­vér­pár be­le­ful­ladt a flo­ri­dai me­den­cébe, élet­te­len tes­tü­ket csü­tör­tö­kön ta­lál­ták meg.

Leesik az állad, ennél szexibb fotó rég készült magyar sportolónőről

Leesik az állad, ennél szexibb fotó rég készült magyar sportolónőről

Las­san Stol­lár Fanny véd­je­gyévé vál­nak a szu­per­szexi fotók. A klasszis te­ni­szező ez­út­tal is ki­tett ma­gáért.

Felháborító felvétel került ki a híres sportolóról! - videó

Felháborító felvétel került ki a híres sportolóról! - videó

Egy szál­loda előtt bal­hé­zott Conor McG­re­gor, ami­ből rend­őr­ségi ügy is lett.

Egy szál­loda előtt bal­hé­zott Conor McG­re­gor, ami­ből rend­őr­ségi ügy is lett.

Ijesztő méretű kígyóra bukkantak - sokkoló fotó

Ijesztő méretű kígyóra bukkantak Amerikában - sokkoló fotó

Olyan nagy, hogy akár egy szar­vast is képes le­nyelni. Kü­lön­le­ges mód­szer­rel ta­lál­tak rá.

Olyan ha­tal­mas óri­ás­kí­gyót ta­lál­tak a szak­em­be­rek, amely akár egy szar­vast is képes le­nyelni. Egy egé­szen kü­lön­le­ges mód­szer­rel si­ke­rült be­cser­készni a te­kin­té­lyes hos­szal ren­del­kező hül­lőt az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Ilyen sztáresküvőt se láttunk még: Katy Perry mindenkit leköröz ezzel

Ilyen sztáresküvőt se láttunk még: Katy Perry mindenkit leköröz ezzel

A 34 éves éne­kes­nőt tel­je­sen el­ra­gadta az es­kü­vői láz.

A 34 éves éne­kes­nőt tel­je­sen el­ra­gadta az es­kü­vői láz.

Lebukott a 27 éves tanárnő: míg férje dolgozott, diákját vitte szobára

Lebukott a 27 éves tanárnő: míg férje dolgozott, diákját vitte szobára

A fi­a­tal ta­nár­nőt azóta ki­rúg­ták és a férje is el­hagyta, rá­adá­sul bör­tön­bün­te­tésre szá­mít­hat.

Így lovasított meg egy 30 milliós ékszert a belvárosi boltból egy férfi - videó

Így lovasított meg egy 30 milliós ékszert a belvárosi boltból egy férfi - videó

Nem kel­lett erő­sza­kot hasz­nálni, simán csak el­tette az ék­szert.

Nem kel­lett erő­sza­kot hasz­nálni, simán csak el­tette a mé­reg­drága ki­egé­szí­tőt.

Tombol a hurrikán Floridában, ez a helyzet Gombos Edinával!

Tombol a hurrikán Floridában, ez a helyzet Gombos Edinával!

A kül­föl­dön élő egy­kori mű­sor­ve­zető hosszú napok után je­lent­ke­zett.

A kül­föl­dön élő egy­kori mű­sor­ve­zető hosszú napok után je­lent­ke­zett, és el­mondta mi­lyen ha­tás­sal van rájuk a Mi­chael hur­ri­kán.

A reptéri dolgozók sem hitték, miért rohant egyenesen a pilótafülkébe a férfi

A reptéri dolgozók sem hitték, miért rohant egyenesen a pilótafülkébe a férfi

Egy pi­ló­tá­nak ta­nuló férfi ro­hant be a pi­ló­ta­fül­kébe.

Egy pi­ló­tá­nak ta­nuló férfi ro­hant be a pi­ló­ta­fül­kébe, majd pró­bálta meg el­vinni a gépet.

Szívszorító fotók szivárogtak ki Burt Reynolds temetéséről

Szívszorító fotók szivárogtak ki Burt Reynolds temetéséről

Volt sze­relme nem je­lent meg.

A csa­lád és a ba­rá­tok könnyes szem­mel bú­csúz­tat­ták a két hete el­hunyt szí­nész­le­gen­dát, volt sze­relme azon­ban nem je­lent meg...

Tragikus vége lett a rendőrségi üldözésnek - videó

Tragikus vége lett a rendőrségi üldözésnek - videó

Hár­man is éle­tü­ket vesz­tet­ték...

Hár­man is éle­tü­ket vesz­tet­ték abban a bal­eset­ben, me­lyet a rend­őrök elöl me­ne­külő sofőr oko­zott. Ő sem élte túl az üt­kö­zést.

Szörnyű dolgokat mond a Floridában meggyilkolt magyar nő lánya

Szörnyű dolgokat mond a Floridában meggyilkolt magyar nő lánya

A flo­ri­dai Sa­ra­so­tá­ban, a gyanú sze­rint saját férje vég­zett ki egy 47 éves ma­gyar nőt. S. Blanka holt­tes­tét a lánya fe­dezte fel.

Borzalom, vízzel teli kádban bukkantak a kisbaba élettelen testére

Borzalom, vízzel teli kádban bukkantak a kisbaba élettelen testére

A kicsi apja ott­hon volt a tra­gé­dia ide­jén, de nem tett sem­mit a baba meg­men­tése ér­de­ké­ben.

Botrány a világsztár koncertjén, rendőrök vezették el az énekest

Botrány a világsztár koncertjén, rendőrök vezették el az énekest

A rap­per meg­pró­bált el­me­ne­külni, ami­kor meg­látta az egyen­ru­há­so­kat, több­ször meg­gyűlt a baja velük.

A rap­per meg­pró­bált el­me­ne­külni, ami­kor meg­látta az egyen­ru­há­so­kat.

Összeroppant a hírtől a fiatal édesanya, 9 hónapos lányát vesztette el

Összeroppant a hírtől a fiatal édesanya, 9 hónapos lányát vesztette el

Az ame­ri­kai édes­anya nem tudja el­hinni, hogy imá­dott gyer­me­két többé nem ölel­heti ma­gá­hoz.

Furcsát mondott a testvér: két helyen temetik a felrobbantott Ildikót

Furcsát mondott a testvér: két helyen temetik a felrobbantott Ildikót

Il­dikó test­vére, László és fia ked­den el­in­dult az Egye­sült Ál­la­mokba, hogy a ha­tó­sá­gok szá­mára azo­no­sítsa nő­vé­rét.

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

Hatalmas bejelentést tett Gombos Edina, végleges döntést hozott!

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja több mint két éve élnek Ame­ri­ká­ban.

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Végre újra tel­jes gőz­zel ké­szül a sztár­pár. Azt egy­előre nem tudni, mikor lát­hat­juk őket ver­se­nyen is.

Végre újra tel­jes gőz­zel ké­szül a sztár­pár. Azt egy­előre nem tudni, mikor lát­hat­juk őket ver­se­nyen is.

Lezuhant egy repülő, mindenki meghalt a karácsonyi járaton

Lezuhant egy repülő, mindenki meghalt a karácsonyi járaton

Egy tel­jes csa­lád vesz­tette éle­tét.

A ször­nyű bal­eset­ben a pi­lóta mel­lett egy tel­jes csa­lád vesz­tette éle­tét.

Így durvult el a karácsonyi vásárlás: tömegverekedés a plázában

Így durvult el a karácsonyi vásárlás: tömegverekedés a plázában

Hat nő esett egy­más­nak a be­vá­sár­ló­köz­pont­ban. Egyi­kő­jük kis­gye­rek­kel együtt ütött-vá­gott.

Lefotózták, a strandon mutatta meg formás fenekét Sofia Richie

Lefotózták, a strandon mutatta meg formás fenekét Sofia Richie

Egy ilyen lát­vány után férfiak ezrei cse­rél­né­nek a 19 éves bom­bázó új sze­rel­mé­vel!

Egy ilyen lát­vány után férfiak ezrei cse­rél­né­nek a 19 éves bom­bázó új sze­rel­mé­vel!

Tragédia a versenyen: a célegyenesben halt szörnyet a sportoló

Tragédia a versenyen: a célegyenesben halt szörnyet a sportoló

A cél előtt egy­szer csak össze­esett.

Csak egy kicsi hi­ány­zott, hogy a spor­toló be­ér­jen a célba, ám egy­szer csak össze­esett.

Lefotózták Gombos Edinát és férjét: Tengerparton csókolóztak!

Lefotózták Gombos Edinát és férjét: Tengerparton csókolóztak!

Intim fotó ké­szült a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről és Al­ber­tó­ról a Me­xi­kói-öböl part­ján!

Nagy erőkkel keresnek a rendőrök 7000 liter vodkát

Nagy erőkkel keresnek a rendőrök 7000 liter vodkát

Három férfit keres a ka­li­for­niai rend­őr­ség, akik el­lop­tak 7000 li­ter­nyi vod­kát.

Három férfit keres a ka­li­for­niai rend­őr­ség, akik el­lop­tak 7000 li­ter­nyi vod­kát.

Megoldódott a 27 éves rejtély: sorsdöntő fordulat a gyilkosság ügyében

Megoldódott a 27 éves rejtély: sorsdöntő fordulat a gyilkosság ügyében

Egy ame­ri­kai anyu­kát reg­ge­li­zés köz­ben ölt meg egy jel­me­zes alak.

Egy ame­ri­kai anyu­kát reg­ge­li­zés köz­ben ölt meg egy jel­me­zes alak, aki a gyil­kos­ság után egy­sze­rűen el­haj­tott a hely­szín­ről.

Gyilkos hurrikán: Ilyen károkat tett Irma az EDDA zenészének házában!

Gyilkos hurrikán: Ilyen károkat tett Irma az EDDA zenészének házában!

El­ké­pesztő pusz­tí­tást vég­zett az Irma hur­ri­kán a Karib-tér­ség­ben!

El­ké­pesztő pusz­tí­tást vég­zett az Irma hur­ri­kán a Karib-tér­ség­ben!

Tombol a hurrikán Floridában: Nem ad magáról életjelet Gombos Edina!

Tombol a hurrikán Floridában: Nem ad magáról életjelet Gombos Edina!

A Karib-tér­ség­ben és Flo­ri­dá­ban je­len­leg is az éle­tü­kért küz­de­nek az em­be­rek!

Nem hagyhatta el otthonát Gombos Edina

Nem hagyhatta el otthonát Gombos Edina

Nem me­ne­kül­tek el...

Gom­bos Edina a csa­lád­já­val együtt úgy dön­tött, nem me­ne­kül­nek el a Karib-tér­sé­get már föl­dig rom­boló Irma hur­ri­kán elől.

Megrázó videók! Így csapott le a hurrikán Floridára!

Megrázó videók! Így csapott le a hurrikán Floridára!

Mint egy ka­taszt­ró­fafilm.

Min­den idők leg­na­gyobb és leg­erő­sebb hur­ri­kánja el­érte Flo­rida part­jait, már most egy­mil­lió ház­tar­tás­ban nincs áram. És a java csak most jön.

Veszélyben vannak Gombos Edináék

Veszélyben vannak Gombos Edináék

Ha­tal­mas ter­mé­szeti ka­taszt­ró­fá­val kell szem­be­néz­niük.

Úton van Irma Flo­rida part­jai felé. Ami na­gyon rossz hír a két éve Flo­ri­dába köl­tö­zött Gom­bos Edi­ná­nak, a Ku­bá­ból szár­mazó fér­jé­nek és a gyer­me­ke­ik­nek.

Könyörgünk: Ne lőjetek az Irma hurrikánra!

Könyörgünk: Ne lőjetek az Irma hurrikánra!

Az őrült­ség a neten ter­jed, 25 ezer flo­ri­dai lakos így akar "bosszút állni".

Az őrült­ség a neten ter­jed, 25 ezer flo­ri­dai lakos így akar "bosszút állni" és több mint két­szer annyian gon­dol­kod­nak rajta...

Most jött a hír: óriási veszélyben van három magyar diák

Most jött a hír: óriási veszélyben van három magyar diák

Egy für­dő­szo­bába me­ne­kül­tek.

A lá­nyok pró­bál­nak el­bújni, hogy ne tör­tén­jen tra­gé­dia. Egy für­dő­szo­bá­ban ke­res­tek me­ne­dé­ket.

Nincs kiút, házukba zárkóztak a hurrikán elől Gombos Edináék

Nincs kiút, házukba zárkóztak a hurrikán elől Gombos Edináék

Tel­jes a káosz, min­denki me­ne­kül.

Tel­jes a káosz, min­denki me­ne­kül az égi pokol elől Flo­ri­dá­ban. Az egy­kori tévés és csa­ládja a ma­ra­dás mel­lett dön­töt­tek.

Megrendítő részletek: szex közben ölték meg a magyar nőt, mert hibázott

Megrendítő részletek: szex közben ölték meg a magyar nőt, mert hibázott

Má­ri­á­nak egy nyelv­bot­lás miatt kel­lett meg­hal­nia.

Má­ri­á­nak egy nyelv­bot­lás miatt kel­lett meg­hal­nia. A rend­őrök is el­bor­zad­tak.

Tragikus balesetben halt meg a világ legidősebb lamantinja

Tragikus balesetben halt meg a világ legidősebb lamantinja

Az idős ál­la­tot min­denki na­gyon sze­rette a flo­ri­dai mú­ze­um­ban. A tra­gé­dia után egy napig zárva tar­tot­tak.

Az idős ál­la­tot min­denki na­gyon sze­rette a flo­ri­dai mú­ze­um­ban.

Új, amerikai edzővel készül a magyar teniszcsillag

Új, amerikai edzővel készül a magyar teniszcsillag

Stol­lár Fannyt vál­tott a fej­lő­dé­séért.

Stol­lár Fanny vál­tott az ered­mé­nyes to­vább­fej­lő­dése ér­de­ké­ben. A szexi spor­to­ló­nőt sok­min­den­től félti az édes­anyja, de az ud­var­lók­tól nem.

Szerelmével lazít Gyurta Dani

Micsoda romantika, szerelmével lazít Gyurta Dani

Olim­piai baj­no­kun­kat Cser­pes Laura is el­kí­sérte edző­tá­bo­rába.

Olim­piai baj­no­kun­kat Cser­pes Laura is el­kí­sérte edző­tá­bo­rába. Az úszó tudja, hogy kösse össze a kel­le­me­set a hasz­nos­sal.

Edzőtábor helyett a tengerparton lazul a magyar gólvágó

Edzőtábor helyett a tengerparton lazul a magyar gólvágó

Ni­ko­lics Ne­manja ez­út­tal sem ka­pott meg­hí­vót a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

Ni­ko­lics Ne­manja ez­út­tal sem ka­pott meg­hí­vót a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

Különös dolgot tett egy kislány, miután kirabolták őket

Különös dolgot tett egy kislány, miután kirabolták őket

Wendy Chay Son csa­lád­já­val még csak pár napja köl­tö­zött be új ott­ho­nába, mikor be­tö­rők fosz­tot­ták ki őket.

Wendy Chay Son csa­lád­já­val még csak pár napja köl­tö­zött be Lake Worth-i ott­ho­nába, mikor be­tö­rők fosz­tot­ták ki őket. A kis­lány tol­lat ra­ga­dott...

Kizsákmányolták és szexrabszolgaként tartották a magyar férfiakat

Kizsákmányolták és szexrabszolgaként tartották a magyar férfiakat

A jó élet re­mé­nyé­ben in­dul­tak el az Egye­sült Ál­la­mokba, de web­ka­me­rás szexre kény­sze­rí­tet­ték a ho­mo­sze­xu­á­lis férfi­a­kat.

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk! Es­te­ban öt em­bert vég­zett ki.

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!Vér­fa­gyasztó fel­vé­tel ke­rült elő a flo­ri­dai lö­völ­dö­zés­ről! Az ame­ri­kai TMZ hír­por­tál tette közé a lö­völ­dö­zés­ről ké­szült vi­deót.

Ezért sírta el magát Gombos Edina

Ezért sírta el magát Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és párja két éve kezd­tek új éle­tet Flo­ri­dá­ban, és nem is akar­nak ha­za­jönni. Gom­bos Edina és Al­berto örül, hogy nekik va­lóra vált az ame­ri­kai álom.

A mű­sor­ve­zető és párja két éve kezd­tek új éle­tet Flo­ri­dá­ban, és nem is akar­nak ha­za­jönni. Gom­bos Edina és Al­berto örül, hogy nekik va­lóra vált az ame­ri­kai álom, ami csak ke­ve­sek­nek si­ke­rül. A volt tévés férje meg­ta­lálta szá­mí­tá­sát, jó mun­kája van, Edina pedig segít a ma­gya­rok­nak, hogy ők is ki­jus­sa­nak.

Ez a férfi volt a reptéren lövöldöző gyilkos

Ez a férfi volt a reptéren lövöldöző gyilkos

Le­sze­relt ame­ri­kai - ko­ráb­ban Irak­ban szol­gá­la­tot tel­je­sítő - ve­te­rán volt a 26 éves férfi.

Le­sze­relt ame­ri­kai - ko­ráb­ban Irak­ban szol­gá­la­tot tel­je­sítő - ve­te­rán volt az a 26 éves férfi, aki a flo­ri­dai Fort Lau­der­dale nem­zet­közi re­pü­lő­te­rén pén­te­ken vak­tá­ban lö­völ­dö­zött, öt em­bert meg­ölt és nyol­cat meg­se­be­sí­tett. Az ame­ri­kai média azt is ki­de­rí­tette, hogy men­tá­lis prob­lé­mák­kal küsz­kö­dött.

Úristen: Felismerhetetlenre fogyott Amerikában Gombos Edina!

Úristen: Felismerhetetlenre fogyott Amerikában Gombos Edina!

Az Aktív egy­kori mű­sor­ve­ze­tője ka­rá­cso­nyi fo­tó­kat posz­tolt Flo­ri­dá­ból.

Az Aktív egy­kori mű­sor­ve­ze­tője ka­rá­cso­nyi fo­tó­kat posz­tolt Flo­ri­dá­ból.

Milliós ajándékkal lepte meg férje Gombos Edinát

Milliós ajándékkal lepte meg férje Gombos Edinát

Kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része.

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része. Férje va­lóra vál­totta rég­óta dé­del­ge­tett álmát.

A kifutópályán robbant fel a repülőgép

A kifutópályán robbant fel a repülőgép

Flo­ri­dá­ban tör­tént a bal­eset.

A flo­ri­dai Fort Lau­der­dale rep­té­ren érte bal­eset a FedEx egyik te­her­szál­lító re­pü­lő­jét. Nem ez volt a nap egyet­len re­pülő bal­esete.

Szörnyű támadás: Agyba-főbe verték Sylvester Stallone testvérét!

Szörnyű támadás: Agyba-főbe verték Sylvester Stallone testvérét!

Is­me­ret­le­nek ron­tot­tak rá az ár­tat­lan ti­nire. Az áll­kap­csát össze­zúz­ták, a fo­gait ki­ver­ték.

Nem hitt a szemének: lefotózta a fára mászó mutáns aligátort!

Nem hitt a szemének: lefotózta a fára mászó mutáns aligátort!

Az ali­gá­to­rok fé­lel­me­tes ra­ga­do­zók. A ter­me­te­sebb pél­dá­nyok akár az em­berre is ve­szé­lye­sek le­het­nek.

Így küzdött életéért a háromgyermekes családanya! - videó

Így küzdött életéért a háromgyermekes családanya! - videó

Ha­lot­ta­kat és fel­for­ga­tott ott­ho­no­kat ha­gyott maga után az idő­já­rás. Ilyen pusz­tí­tást még nem lát­tak a he­lyiek.

Ha­lot­ta­kat és fel­for­ga­tott ott­ho­no­kat ha­gyott maga után az idő­já­rás. Ilyen pusz­tí­tást még nem lát­tak a hely­bé­liek.

Bukhatja a vébét kedvenc úszónőnk

Ez fájhat, bukhatja a budapesti vébét kedvenc úszónőnk

Tönk­re­te­heti a flo­ri­dai ka­land ezüst­ér­mes úszón­kat.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya sze­rint tönk­re­te­heti a flo­ri­dai ka­land ezüst­ér­mes úszón­kat.

Gyanútlan nyaralók buktatták le a strandon rejtőzködő ufót!

Gyanútlan nyaralók buktatták le a strandon rejtőzködő ufót!

A bi­zarr alakú űr­hajó Flo­rida egyik leg­nép­sze­rűbb part­sza­ka­sza fe­lett kém­ke­dett...

Úristen: Tovább fogyott Gombos Edina!

Úristen: Tovább fogyott Gombos Edina!

Mióta Flo­ri­dába köl­tö­zött csa­lád­já­val a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője, meg­ál­lás nél­kül fogy. Le­g­újabb fo­tó­ján már hi­he­tet­le­nül vé­kony!

Mióta Flo­ri­dába köl­tö­zött csa­lád­já­val a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője, meg­ál­lás nél­kül fogy. Le­g­újabb fo­tó­ján már hi­he­tet­le­nül vé­kony!

Halott kisfiúból űzött durva viccet az amerikai kebelcsoda

Halott kisfiúból űzött durva viccet az amerikai kebelcsoda

Nincs egy hete, hogy a rend­őrök meg­ta­lál­ták a két­éves Lane élet­te­len tes­tét, de van­nak, akik sze­rint ez vic­ces.

Nincs egy hete, hogy a rend­őrök meg­ta­lál­ták a két­éves Lane élet­te­len tes­tét.

Megdöbbentő: Így találtak rá a krokodil által elragadott fiú testére!

Megdöbbentő: Így találtak rá a krokodil által elragadott fiú testére!

A két­éves gye­re­ket 17 órá­val az­után ta­lál­ták meg, hogy a ha­tal­mas hüllő a vízbe rán­totta Flo­ri­dá­ban.

Dráma: Emberevő krokodil rántotta a mélybe a kétéves kisfiút!

Dráma: Emberevő krokodil rántotta a mélybe a kétéves kisfiút!

Ha­tal­mas áll­kap­csá­val át­fogta a vé­de­kezni kép­te­len gyer­me­ket, majd meg sem állt vele a vízig!

Könnyfakasztó vallomás az aligátor által elragadott fiú szüleitől

Könnyfakasztó vallomás az aligátor által elragadott fiú szüleitől

A gyá­szoló há­zas­pár most meg­törte a csen­det!

A két­éves Lane-t kedd este kapta el egy óri­ási ali­gá­tor az egyik leg­nép­sze­rűbb flo­ri­dai ho­tel­nél. Élet­te­len tes­tét 17 óra ke­re­sés után ta­lál­ták meg. Gyá­szoló szü­lei most meg­tör­ték a csen­det!

A leghíresebb vidámparkot készült vérbe borítani az orlandói mészárló!

A leghíresebb vidámparkot készült vérbe borítani az orlandói mészárló!

Ki­szi­vár­gott Omar Ma­teen ször­nyű terve!

Ki­szi­vár­gott Omar Ma­teen ször­nyű terve! Nem csak a me­leg­bár­ban ké­szült le­csapni.

Ez a férfi végzett ki 50 embert a zsúfolt melegbárban!

Ez a férfi végzett ki 50 embert a zsúfolt melegbárban!

A rend­őr­ség azo­no­sí­totta a tet­test.

A rend­őr­ség azo­no­sí­totta a va­sár­nap haj­nali, or­lan­dói klub­ban tör­tént fegy­ve­res mé­szár­lás el­kö­ve­tő­jét. A me­rénylő a 29 éves Omar Szad­diki Ma­teen.

Friss információk a melegbárban kitört halálos vérengzésről!

Friss információk a melegbárban kitört halálos vérengzésről!

Fej­vesztve me­ne­kül­tek az em­be­rek.

Az is­me­ret­len me­rénylő rob­ba­nó­mel­lényt vi­selve tört be a flo­ri­dai klubba, tú­szo­kat ej­tett, el­ba­ri­ká­dozta magát, végül a rend­őr­ség le­lőtte a férfit.

Több merénylő is részt vehetett az orlandói mészárlásban?

Több merénylő is részt vehetett a véres orlandói mészárlásban?

Egyre töb­ben ál­lít­ják azt, hogy az afgán férfi egye­dül kép­te­len lett volna ki­vi­te­lezni a ször­nyű mé­szár­lást!

Az ed­digi in­for­má­ciók alap­ján a 29 éves Omar Ma­teen áll az 50 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő me­rény­let hát­te­ré­ben. Ám egyre töb­ben ál­lít­ják azt, hogy egye­dül kép­te­len lett volna ki­vi­te­lezni a ször­nyű mé­szár­lást!

Ijesztő képet posztolt Gombos Edina

Ijesztő képet posztolt Gombos Edina

El­mon­dása sze­rint még semmi ok nincs az ag­go­da­lomra. Mégis kény­te­len fel­ké­szülni a vész­hely­ze­tekre. Mert jobb félni, mint meg­ijedni.

El­mon­dása sze­rint még semmi ok nincs az ag­go­da­lomra. Mégis kény­te­len fel­ké­szülni a vész­hely­ze­tekre. Mert jobb félni, mint meg­ijedni.

Horror a vízben: Vérszomjas cápa cibálta a rémült kisdiákot!

Horror a vízben: Vérszomjas cápa cibálta a rémült kisdiákot!

A sem­mi­ből elő­buk­kanva el­kapta egy gya­nút­la­nul úszó fiú lábát!

Az óri­ási ra­ga­dozó a sem­mi­ből elő­buk­kanva el­kapta egy gya­nút­la­nul úszó fiú lábát!

25 fiú erőszakolt meg egy lányt az iskola WC-jében!

25 fiú erőszakolt meg egy lányt az iskola WC-jében!

Hu­szonöt fiú kö­zö­sült egy kis­ko­rú­val.

Hu­szonöt fiú kö­zö­sült egy 15 éves lánnyal az is­kola mos­dó­já­ban. Tet­tü­ket a Snap­chat kö­zös­ségi al­kal­ma­zás se­gít­sé­gé­vel köz­ve­tí­tet­ték is.

A homokban heverészve mutatta meg formás melleit Gombos Edina!

A homokban heverészve mutatta meg formás melleit Gombos Edina!

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője ha­tal­ma­sat vil­lan­tott az óceán part­ján!

Pénzét kockáztatva mulatott Amerikában Gombos Edina

Pénzét kockáztatva mulatott Amerikában Gombos Edina

Be­le­ve­tet­ték ma­gu­kat az éj­sza­kába.

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője fér­jé­vel úgy dön­tött, hogy egy ki­csit ki­rúg­nak a hám­ból. Első útjuk a ka­szi­nóba ve­ze­tett!

Ilyen szexin csak Hosszú Katinka bírja az edzőtábort

Ilyen szexin csak Hosszú Katinka bírja az edzőtábort

Egy hete kí­nozza magát Flo­ri­dá­ban.

Egy hete kí­nozza magát Flo­ri­dá­ban a riói olim­pi­ára ké­szülő Iron Lady. A fo­tók­ból ki­de­rül: azért a munka mel­lett jut idő és ener­gia kel­le­me­sebb dol­gokra is.

Gombos Edina hónapok óta várt erre a pillanatra!

Gombos Edina hónapok óta várt erre a pillanatra!

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­jét rég lá­tott szü­lei lá­to­gat­ták meg Flo­ri­dá­ban. Az egész csa­lád el­ér­zé­ke­nyült!

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­jét rég lá­tott szü­lei lá­to­gat­ták meg Flo­ri­dá­ban. Az egész csa­lád el­ér­zé­ke­nyült!

Nagy lépésre szánták el magukat Gombos Edináék!

Nagy lépésre szánták el magukat Gombos Edináék!

Bő­vül­het a mű­sor­ve­zető csa­ládja.

A TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője és férje ki­egyen­sú­lyo­zott éle­tet él Flo­ri­dá­ban, bol­dog­sá­gu­kat azon­ban még így is le­hetne fo­kozni. Edina el­árulta, mit ter­vez­nek.

Bikiniben ünnepli a húsvétot a bombatestű Gombos Edina

Bikiniben ünnepli a húsvétot a bombatestű Gombos Edina

Büsz­kén pó­zolt tün­déri csa­lád­já­val az Aktív egy­kori mű­sor­ve­ze­tője, aki majd­nem egy éve for­dí­tott hátat Ma­gyar­or­szág­nak.

Ezért nem költözik vissza Gombos Edina Magyarországra!

Ezért nem költözik vissza Gombos Edina Magyarországra!

So­kak­ban fel­me­rült már, hogy vajon a hon­vágy vagy a munka ha­za­csalja-e. Most egy­ér­telmű vá­laszt adott.

Tö­ké­le­te­sen ki­elé­gítő vá­laszt ad a sokak által fel­ve­tett kér­désre...

Gombos Edinát többen szeretik, mióta nincs képernyőn

Gombos Edinát többen szeretik, mióta nincs képernyőn

Már fél éve, hogy a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője úgy dön­tött, hátat for­dít az or­szág­nak.

Már fél éve, hogy a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője úgy dön­tött, hátat for­dít az or­szág­nak.

Berki pofátlan karácsonyi szelfije mindet visz!

Berki pofátlan karácsonyi szelfije mindet visz!

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Hazai ce­leb­je­ink kissé egy­ügyű, ka­rá­csony­fás, aján­dé­ko­zós fa­ce­book poszt­jai után, igazi ar­cul­csa­pás­ként ér min­ket a he­re­va­sa­lós Berki szelfije.

Csodás helyen ünnepelték házassági évfordulójukat Gombos Edináék

Csodás helyen ünnepelték házassági évfordulójukat Gombos Edináék

A csi­nos mű­sor­ve­zető ro­man­ti­kus ki­rán­du­lásra ment ked­ve­sé­vel. Lé­leg­zet­el­ál­lító hely­szí­nen ün­ne­pel­ték a jeles dá­tu­mot.

Űzd el a telet Hódi Pamela bikinis testével!

Űzd el a telet Hódi Pamela bikinis testével!

Nem vitás, az izom­agyú Berki Krisz­tián sze­relme ki­rob­banó for­má­ban van.

Nem vitás, az izom­agyú Berki Krisz­tián sze­relme ki­rob­banó for­má­ban van, és amíg mi itt­hon fa­gyos­ko­dunk, Pa­mela a nap­fé­nyes Flo­ri­dá­ban na­poz­tatja for­más ido­mait. Még sze­ren­cse, hogy lapos hasa és szexi combja a fa­gyos ma­gyar ja­nu­árt is fel­for­ró­sítja!

Gyerekgyilkos anya: "A rendőr a hibás, hogy nem lőtt agyon!"

Gyerekgyilkos anya: "A rendőr a hibás, hogy nem lőtt agyon!"

Me­gölte gye­re­keit, majd ön­ma­gá­val is vé­gezni akart egy flo­ri­dai nő. Ko­ráb­ban több ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete volt.

Me­gölte gye­re­keit, majd ön­ma­gá­val is vé­gezni akart egy flo­ri­dai nő.

Így lángolt az utasszállító a reptéren! - videó

Így lángolt az utasszállító a reptéren! - megdöbbentő felvételek

21 ember sé­rült meg.

Fel­szál­lásra ké­szült az a Bo­e­ing utas­szál­lító, ami­nek bal szár­nya sűrű fe­kete füst­tel égni kez­dett.

Titokzatos égi jelenséget vett videóra egy nő

Titokzatos égi jelenséget vett videóra egy nő

UFO lenne? Vagy egy rej­té­lyes bolygó?

Né­hány napja töl­töt­ték fel az in­ter­netre azt az ama­tőr, mo­bil­te­le­fo­nos fel­vé­telt, mely azon­nal iz­ga­lom­ban hozta a vi­lá­got. UFO lenne? Rej­té­lyes bolygó?

Ennél drágább nincs! 46 milliárd forintba kerül ez a luxusotthon

Ennél drágább nincs! 46 milliárd forintba kerül ez a luxusotthon

5500 négy­zet­mé­ter, 6 víz­esés, 11 há­ló­szoba, 17 für­dő­szoba és per­sze pazar ki­lá­tás várja az új tu­laj­do­nost.

Még ame­ri­kai szem­mel nézve is el­ké­pesz­tően drága in­gat­lant kí­nál­nak Flo­ri­dá­ban. 5.500 négy­zet­mé­ter, 6 víz­esés, 11 há­ló­szoba, 17 für­dő­szoba és per­sze pazar ki­lá­tás várja az új tu­laj­do­nost. Sőt, még IMAX mozi is van benne.