CÍMKE: 'ferencváros'

Négy pesti panel áráért vett focistát a Fradi

Négy pesti panel áráért vett focistát a Fradi

Ma­gyar­or­szá­gon szo­kat­lan: ki­de­rült, mennyit fi­ze­tett egy klub egy lab­da­rú­góért.

Drámai bejelentés: sokkoló döntést hoztak az ország kedvencei

Drámai bejelentés: sokkoló döntést hoztak az ország kedvencei

Ma­da­ras Nor­bert és Varga Dá­niel egy­szerre je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát.

FRISS HÍREK

Most már biztos, a Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

A Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

Jo­seph Pa­int­sil a kö­vet­kező sze­zont már Bel­gi­um­ban kezdi. Már télen meg­tör­tén­he­tett volna a csa­pat­vál­tás.

Jo­seph Pa­int­sil a kö­vet­kező sze­zont már Bel­gi­um­ban kezdi. Már télen meg­tör­tén­he­tett volna a csa­pat­vál­tás.

Agyrém? Máris lemondott az EL-ről a Fradi

Agyrém? Máris lemondott az EL-ről a Fradi

A ta­va­lyi évhez ha­son­lóan ezen a nyá­ron is a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban lép pá­lyára a Fe­renc­vá­ros.

A ta­va­lyi évhez ha­son­lóan ezen a nyá­ron is a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban lép pá­lyára a Fe­renc­vá­ros.

Nagy volt a pánik, kórházba rohantak a Fradi játékosával

Nagy volt a pánik, kórházba rohantak a Fradi játékosával

Nagy Do­mi­nik­nak agy­ráz­kó­dása van.

Nagy Do­mi­nik a Bal­maz­új­vá­ros el­leni meccsen ve­szí­tette el az esz­mé­le­tét. Két napig meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Eldőlt Gera Zoltán jövője? Megszólalt a Fradi sztárja

Eldőlt Gera Zoltán jövője? Megszólalt a Fradi sztárja

Sé­rü­lés miatt tíz hó­napja nem lé­pett pá­lyára a 39 éves já­té­kos. A sze­zon végén lejár a szer­ző­dése.

Sé­rü­lés miatt tíz hó­napja nem lé­pett pá­lyára a 39 éves já­té­kos. A sze­zon végén lejár Gera szer­ző­dése.

Eldőlt a bajnoki cím az NB I-ben, három éve nem történt ilyen

Eldőlt a bajnoki cím az NB I-ben, három éve nem történt ilyen

A Vi­deo­ton lett a baj­nok.

Az utolsó for­duló ered­mé­nyé­től füg­get­le­nül arany­ér­mes a szé­kes­fe­hér­vári csa­pat. Tör­té­nete har­ma­dik baj­noki címét sze­rezte meg a Vi­deo­ton.

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

Dzsudzsák ezért választhatja a Fradit az exkapitány szerint

De a Vi­di­ben is el tudná kép­zelni.

Vár­hidi Péter úgy látja, a Fe­renc­vá­ros stí­lusa ked­vezne a ma­gyar vá­lo­ga­tott sztár­já­nak.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Egy fogadóiroda már sejti

Mi lesz Dzsudzsákkal? Egy fogadóiroda már sejti

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése, és biz­to­san tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól. Úgy fest, a bukik már tud­ják, hol foly­tatja.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése, és biz­to­san tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól. Úgy fest, a bukik már tud­ják, hol foly­tatja.

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzsudzsák az FTC edzőközpontjában tűnt fel

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál, és napok óta Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dik.

Meglepő hír, külföldre igazolhat a Fradi egyik legjobbja

Meglepő hír, külföldre igazolhat a Fradi egyik legjobbja

Auszt­ri­ába iga­zol­hat.

Auszt­ri­á­ból ér­dek­lőd­nek a szélső iránt. A 24 éves já­té­kos 26 baj­no­kin ka­pott idén le­he­tő­sé­get a zöld-fe­hé­rek­nél. 2017-ben ér­ke­zett a Fra­di­hoz.

Mindenki kiakadt a Fradinál! Így lehet bajnok a Vidi

Mindenki kiakadt a Fradinál! Így lehet bajnok a Vidi

A Vidi három pont előnnyel vezet.

Két for­du­ló­val a vége előtt a Vi­deo­ton három pont előnnyel ve­zeti a baj­noki ta­bel­lát.

Dzsudzsák ingyen jön haza, a bajnok viszi

Dzsudzsák ingyen jön haza, a bajnok viszi

Dzs­u­dzsák Ba­lázs kar­ri­erje során elő­ször vált­hat klu­bot át­iga­zo­lási díj nél­kül. A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen iga­zol­ható.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs kar­ri­erje során elő­ször vált­hat klu­bot át­iga­zo­lási díj nél­kül. A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen iga­zol­ható.

Már szombaton bajnok lehet a Fradi

Már szombaton bajnok lehet a Fradi

A zöld-fe­hé­rek 18 év után ün­ne­pel­het­nek baj­noki címet. A Csá­szár-Kom­jádi Sport­uszo­dá­ban ren­de­zett mér­kő­zésre az összes jegy el­kelt.

A zöld-fe­hé­rek 18 év után ün­ne­pel­het­nek baj­noki címet. A Csá­szár-Kom­jádi Sport­uszo­dá­ban ren­de­zett mér­kő­zésre az összes jegy el­kelt.

Már nem is cáfolják, válogatott játékost vesz a Fradi

Már nem is cáfolják, válogatott játékost vesz a Fradi

A baj­nok alap­em­bere 20 év után hagyja el Veszp­ré­met. Előtte még egy fon­tos csata vár rá.

A baj­nok alap­em­bere 20 év után hagyja el Veszp­ré­met. Előtte még egy fon­tos csata vár rá.

Így még nem láttad Bödét: levetkőzött a Fradi sztárja!

Így még nem láttad Böde Danit: levetkőzött a Fradi sztárja!

Fél­mez­te­le­nül ro­han­gált örö­mé­ben.

A Vasas el­leni meccsen ro­han­gált fél­mez­te­le­nül. A le­fú­jás után vi­szont nem volt mo­soly­gós ked­vé­ben.

Meglepő hír, külföldre igazolhat a Fradi egyik legjobbja

Meglepő hír, külföldre igazolhat a Fradi egyik legjobbja

Fran­cia­or­szág­ból ér­dek­lőd­nek iránta.

Az idei sze­zon­ban 21 tét­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára a zöld-fe­hé­rek­nél. Fran­cia­or­szág­ból és Olasz­or­szág­ból is ér­dek­lőd­nek iránta.

Tartalékosan küzdenek tovább az NB I bajnokesélyesei

Tartalékosan küzdenek tovább az NB I bajnokesélyesei

Sok a sé­rült a Fra­di­nál.

Mind­két csa­pat több alap­em­be­rét el­vesz­tette sé­rü­lé­sek, il­letve el­til­tás miatt a der­bin. A Fradi egy­pon­tos előnnyel ve­zeti a ta­bel­lát a Vi­deo­ton előtt.

Idén is elveszíti a Videoton az aranycsatát? Jön a szuperrangadó

Idén is elveszíti a Videoton az aranycsatát? Jön a szuperrangadó

Szom­ba­ton ren­de­zik a ma­gyar lab­da­rúgó-baj­nok­ság rang­adó­ját, amely vél­he­tően a baj­noki cím­ről is dönt majd.

Súlyos ütést kapott, mentők vitték kórházba a Fradi focistáját

Súlyos ütést kapott, mentők vitték kórházba a Fradi focistáját

Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző be­szélt a német já­té­kos ál­la­po­tá­ról.

Tho­mas Doll ve­ze­tő­edző be­szélt a német já­té­kos ál­la­po­tá­ról.

Ütötték-vágták egymást, balhés volt a Vidi-Fradi

Ütötték-vágták egymást, balhés volt a Vidi-Fradi

Szom­ba­ton ját­szot­ták az arany­csa­tát.

Szom­ba­ton ját­szot­ták az arany­csa­tát a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 29. for­du­ló­já­ban.

Ijesztő sérülés, összeesett, mentő vitte el a Fradi játékosát

Ijesztő sérülés, összeesett, mentő vitte el a Fradi játékosát

Alig telt el három perc a Vi­deo­ton-Fe­renc­vá­ros mér­kő­zés­ből, ami­kor sú­lyos sé­rü­lés tör­tént.

Szuper hír érkezett, ez vár a csapatokra az NB I rangadóján

Szuper hír érkezett, ez vár a csapatokra az NB I rangadóján

Nagy az ér­dek­lő­dés a derbi iránt. A Fradi 59 pont­tal ve­zeti a ta­bel­lát, a Vidi 58 pont­tal áll a má­so­dik he­lyen.

Nagy az ér­dek­lő­dés a derbi iránt. A Fradi 59 pont­tal ve­zeti a ta­bel­lát, a Vi­deo­ton 58 pont­tal áll a má­so­dik he­lyen.

Megdöbbentő beismerés: ezért kellett megműteni Thomas Dollt

Megdöbbentő beismerés: ezért kellett megműteni Thomas Dollt

A Fe­renc­vá­ros edzője nem lá­tott ren­de­sen az utóbbi évek­ben.

A Fe­renc­vá­ros edzője nem lá­tott ren­de­sen az utóbbi évek­ben. Pedig az ol­va­sás az egyik nagy szen­ve­dé­lye.

Megtaláltuk, ebben világcsúcstartó a Fradi

Megtaláltuk, ebben világcsúcstartó a Fradi

A Fradi meg­véd­heti címét az Eu­ro­ku­pá­ban.

A nyá­ron három olim­piai baj­nok­kal erő­sítő Fe­renc­vá­ros kar­nyúj­tás­nyira van attól, hogy idén is meg­nyerje a férfi ví­zi­labda Eu­ro­ku­pát.

Thomas Doll bosszús, inkább nem mond semmit

Thomas Doll bosszús, inkább nem mond semmit

Dön­tet­lenre zárt a Fradi.

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Őrület, a magyar focira figyel egész Európa

Őrületes versenyfutás, a magyar focira figyel egész Európa

A baj­noki arany­ére­mért és a ki­esés el­ke­rü­lé­séért is óri­ási harc vár­ható az NB I utolsó for­du­ló­i­ban.

A baj­noki arany­ére­mért és a ki­esés el­ke­rü­lé­séért is óri­ási harc vár­ható az NB I utolsó for­du­ló­i­ban.

Váratlan hír, a szezon végén távozik a Fradi külföldi edzője

Váratlan hír, a szezon végén távozik a Fradi külföldi edzője

A svéd szak­em­ber három év után tá­vo­zik a fő­vá­rosi klub jég­ko­rong­csa­pa­tá­tól.

A svéd szak­em­ber három év után tá­vo­zik a fő­vá­rosi klub jég­ko­rong­csa­pa­tá­tól.

Meglepő döntés, távozhat a Fradi legrégebbi játékosa

Meglepő döntés, távozhat a Fradi legrégebbi játékosa

Több já­ték­le­he­tő­sé­get sze­retne.

Több já­ték­le­he­tő­sé­get sze­retne. Batik Bence az idei sze­zon­ban 10 baj­no­kin ka­pott sze­re­pet a Fe­renc­vá­ros­ban. 2012-ben ér­ke­zett.

Szomorú hírt jelentett be a Ferencváros sztárja

Szomorú hírt jelentett be a Ferencváros sztárja

Dühös hangú be­jegy­zést tett közzé Szi­kora Me­linda, aki­nek el­sza­kadt a térd­sza­lagja.

Dühös hangú be­jegy­zést tett közzé Szi­kora Me­linda, aki­nek el­sza­kadt a térd­sza­lagja.

Csalódott Thomas Doll, nem ezt várta az Újpest ellen

Csalódott Thomas Doll, nem ezt várta az Újpest ellen

Nem sok iz­gal­mat tar­to­ga­tott a baj­noki rang­adó. A Vi­deo­ton szin­tén gól nél­küli dön­tet­lent ját­szott az NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Nem sok iz­gal­mat tar­to­ga­tott a baj­noki rang­adó. A Vi­deo­ton szin­tén gól nél­küli dön­tet­lent ját­szott az NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Régi is­me­rős ér­ke­zik szom­ba­ton az NB I rang­adó­jára. Vajon ki fog örülni neki?

Régi is­me­rős ér­ke­zik szom­ba­ton az NB I rang­adó­jára. Vajon ki fog örülni neki?

Óriási szenzáció, világsztár focista igazolhat az NB I-be!

Óriási szenzáció, világsztár focista igazolhat az NB I-be!

Van der Vaart sze­reti a ma­gyar focit.

Van der Vaart szí­ve­sen ját­szana egy ma­gyar csa­pat­ban vissza­vo­nu­lása előtt.

Szenzáció, BL-győztes sztár tűnt fel a Fradi pályán!

Szenzáció, BL-győztes sztár tűnt fel a Fradi pályán!

Az In­tert kép­vi­selte Ja­vier Za­netti.

Az olasz In­tert kép­vi­selte ha­zánk­ban Ja­vier Za­netti. A Fradi sztárja a dél-ame­ri­ka­iak ked­venc ita­lá­val is meg­kí­nálta őt.

Ez történt az újraélesztett Fradi-szurkolóval

Új információ: ez történt az újraélesztett Fradi-szurkolóval

Min­den­kit sok­kolt az eset a le­lá­tón.

Min­den­kit sok­kolt az eset, a 29 éves druk­kert már át is szál­lí­tot­ták egy másik kór­házba.

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Tho­mas Dollt a Ham­burg vi­heti el.

A Ham­burg nyá­ron meg­pró­bál­hatja ha­za­csá­bí­tani Tho­mas Dollt. A német edzőt 2019 nya­ráig köti szer­ző­dés a Fra­di­hoz.

Doll büntet, ez vár a kiállított Fradi-focistára

Doll büntet, ez vár a kiállított Fradi-focistára

Joe Pa­int­silt pro­vo­kál­ták az első fél­idő­ben, edzője gyor­san le­zárta az ügyet. A csa­pat­ta­gok jól jár­nak.

Joe Pa­int­silt pro­vo­kál­ták az első fél­idő­ben, edzője gyor­san le­zárta az ügyet. A csa­pat­ta­gok jól jár­nak.

Összejöhet a csoda, két magyar csapat lehet ott a BL négyes döntőjében

Összejöhet a csoda, két magyar csapat lehet ott a BL négyes döntőjében

A Győr szinte biz­tos ott lesz, a Fradi ré­szé­ről bra­vúr kell az orosz Rosz­tov ellen a ne­gyed­dön­tő­ben.

Rossz hír, súlyosan megsérült olimpiai bajnok legendánk

Rossz hírt közöltek, súlyosan megsérült olimpiai bajnok legendánk

Vár­ha­tóan 3-4 hétig nem játsz­hat.

Varga Dá­niel lába egy sze­ren­csét­len moz­du­lat után tört el. Vár­ha­tóan 3-4 hétig nem játsz­hat.

Merész terv: erre készül a Ferencváros sztárjátékosa

Merész terv: erre készül a Ferencváros sztárjátékosa

Otigba dön­tött, már csak a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ér­dekli. Ott pedig sze­retne alap­em­ber lenni.

Otigba dön­tött, már csak a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ér­dekli. Ott pedig sze­retne alap­em­ber lenni.

Böde Dániel remekelt, kiütéssel javított a Fradi

Böde Dániel remekelt, kiütéssel javított a Fradi

Nem adott esélyt el­len­fe­lé­nek a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I 22. for­du­ló­já­ban.

Nem adott esélyt el­len­fe­lé­nek a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I 22. for­du­ló­já­ban.

Előnyről bukott, összeomlott a Ferencváros

Előnyről bukott, összeomlott a Ferencváros

Vá­rat­lan ve­re­ség.

Vá­rat­lan ve­re­sé­get szen­ve­dett a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I 21. for­du­ló­já­ban.

Bajban a Fradi? Világsztár csábítaná el a csapattól Thomas Dollt

Bajban a Fradi? Világsztár csábítaná el a csapattól Thomas Dollt

A Ham­burg elő­ször eshet ki az él­vo­nal­ból. Tho­mas Doll já­té­kos­ként és edző­ként is állt a klub al­kal­ma­zá­sá­ban.

Kemény kritika, Thomas Doll leszólta a csapatát

Kemény kritika, Thomas Doll leszólta a csapatát

Egy­gó­los előny­ről bu­kott a Fe­renc­vá­ros a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Egy­gó­los előny­ről bu­kott a Fe­renc­vá­ros a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Megtámadták a Fradi-szurkolókat, többen is kórházba kerültek

Megtámadták a Fradi-szurkolókat, többen is kórházba kerültek

Nem bír­tak ma­guk­kal a hu­li­gá­nok. A Fra­dit közel 160 szur­koló kí­sérte el Mon­te­negró fő­vá­ro­sába.

Nem bír­tak ma­guk­kal a hu­li­gá­nok. A Fra­dit közel 160 szur­koló kí­sérte el Mon­te­negró fő­vá­ro­sába.

Szerb csatárok hozhatnak aranyérmet az NB I-ben

Szerb csatárok hozhatnak aranyérmet az NB I-ben

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros és a má­so­dik he­lyen álló Vi­deo­ton is szerb csa­tár­ral erő­sí­tette meg a ke­re­tét.

Vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

Vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

Erről még nem be­szélt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott és a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gója olyan szto­rit osz­tott meg, amely­ről ko­ráb­ban sosem be­szélt. Iga­zán ta­nul­sá­gos a tör­té­net vége.

Ez nagyot szólna, a Fradinál folytathatja a korábbi BL-gólkirály

Ez nagyot szólna, a Fradinál folytathatja a korábbi BL-gólkirály

A Sió­fok­kal is hírbe hoz­ták a hor­vát vi­lág­klasszist. Nagy erő­sí­tés lenne a zöld-fe­hé­rek­nek.

A Sió­fok­kal is hírbe hoz­ták a hor­vát vi­lág­klasszist. Nagy erő­sí­tés lenne a zöld-fe­hé­rek­nek.

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Most jelentették be, hogy máshol kell fociznia a Fradinak

Rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben fo­gad­ják Tho­mas Doll együt­te­sét.

Ez bi­zony ki­fe­je­zet­ten rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben kény­te­le­nek fo­gadni Tho­mas Doll együt­te­sét. Az ok meg­lepő, s nem csak sport­kö­rök­ben lehet ko­moly bot­rány be­lőle. Re­mél­he­tő­leg a fiúk já­té­kára nem hat majd ne­ga­tí­van a vál­to­zás.

Doll elégedett, Böde felkötheti a gatyáját

Doll elégedett, Böde felkötheti a gatyáját

A Fe­renc­vá­ros mes­tere, Tho­mas Doll a csa­pat új csa­tá­rát di­csérte. Böde Dá­niel ko­moly ri­vá­list ka­pott Dejan Ge­or­gi­je­vics sze­mé­lyé­ben.

A Fe­renc­vá­ros mes­tere, Tho­mas Doll a csa­pat új csa­tá­rát di­csérte. Böde Dá­niel ko­moly ri­vá­list ka­pott Dejan Ge­or­gi­je­vics sze­mé­lyé­ben.

Családi tragédiák okozhatták a magyar focista infarktusát

Családi tragédiák okozhatták a magyar focista infarktusát

Ta­kács Ákos ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel be­szél az el­múlt na­pok­ról. Álmát nem adja fel, fo­ci­edző sze­retne lenni.

Infarktust kapott az FTC válogatott focistája

Infarktust kapott az FTC válogatott focistája

Rosszul lett, és kór­házba szál­lí­tot­ták.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi já­té­kosa rosszul lett, és kór­házba szál­lí­tot­ták.

Balesetet szenvedett a Fradi válogatott játékosa

Balesetet szenvedett a Fradi válogatott játékosa

Sze­ren­csére nem tör­tént tra­gé­dia.

Csak a sze­ren­csén múlt, hogy nem tör­tént tra­gé­dia az üt­kö­zés során.

Váratlan fordulat, döntött a Fradi sztárja

Váratlan fordulat, döntött a Fradi sztárja

Nem­rég ma­lá­ri­á­val küz­dött, most vissza­tér­het Bu­da­pestre.

Nem­rég ma­lá­ri­á­val küz­dött, most vissza­tér­het Bu­da­pestre. Pa­int­sil kép­vi­se­lői je­lez­ték, hogy fel­épü­lése után vissza­tér a Fra­di­hoz.

Nagy bejelentést tett a Fradi, ennek minden szurkoló örülni fog

Nagy bejelentést tett a Fradi, ennek minden szurkoló örülni fog

Gól­erős tá­ma­dót iga­zol­tak. Ki­lenc gólt szer­zett ős­szel a szerb baj­nok­ság­ban a 24 éves já­té­kos. Kor­osz­tá­lyos vá­lo­ga­tott volt.

Gól­erős tá­ma­dót iga­zol­tak. Ki­lenc gólt szer­zett ős­szel a szerb baj­nok­ság­ban a 24 éves já­té­kos. Kor­osz­tá­lyos vá­lo­ga­tott volt.

Dzsudzsák hazatér? Menedzsere meglepő választ adott

Dzsudzsák hazatér? Menedzsere meglepő választ adott

Hó­na­pok óta téma a ha­za­té­rés.

Hó­na­pok óta téma Dzs­u­dzsák Ba­lázs ha­za­té­rése. Me­ne­dzsere re­a­gált a hí­rekre.

Gondban a Fradi, Dollt külföldre csábítják

Gondban a Fradi, Dollt külföldre csábítják

Egy­kori klubja ismét sze­met ve­tett a Fe­renc­vá­ros edző­jére, Tho­mas Dollra.

Egy­kori klubja, a ki­esés ellen küzdő német Ham­burg ismét sze­met ve­tett a Fe­renc­vá­ros edző­jére, Tho­mas Dollra. Tá­vo­zik a mes­ter?

Kemény szavak, ezt nem ússza meg a Fradi sztárja

Kemény szavak, ezt nem ússza meg a Fradi sztárja

A ghá­nai já­té­kos je­len­leg köl­csön­ben sze­re­pel a zöld-fe­hé­rek­nél. A belga Genk is le­iga­zolná a kö­zép­pá­lyást.

A ghá­nai já­té­kos je­len­leg köl­csön­ben sze­re­pel a zöld-fe­hé­rek­nél. A belga Genk is le­iga­zolná az őszi sze­zon­ban re­meklő kö­zép­pá­lyást.

Megvan az új kedvenc? Válogatott játékost igazolhat a Fradi

Megvan az új kedvenc? Válogatott játékost igazolhat a Fradi

A leg­utóbbi fél évet Lett­or­szág­ban töl­tötte köl­csön­ben. A Fra­di­val ké­szül a jövő héten.

A leg­utóbbi fél évet Lett­or­szág­ban töl­tötte köl­csön­ben. A Fra­di­val ké­szül a jövő héten.

Huszti miatt háborognak a Fradi-szurkolók

Háborognak a Fradi-szurkolók, kiakadtak Huszti Szabolcs döntésén

Újra az NB I-ben játsz­hat.

A Fe­renc­vá­ros egy­kori já­té­kosa hosszú évek után tér­het vissza az NB I-be. Úgy tűnik, hogy a Vi­deo­ton lesz a kö­vet­kező csa­pata.

Meglepő, BL-győztes világsztár tűnt fel a Fradi edzésén

Meglepő, BL-győztes világsztár tűnt fel a Fradi edzésén

A fő­vá­ros­ban tré­nin­ge­zik.

A fő­vá­ros­ban kezdte meg a tré­nin­ge­ket a jobb­át­lövő. Test­vére, Le­vente a Fe­renc­vá­ros­ban véd. Veszp­rém­ben ja­nuár 15-én indul a fel­ké­szü­lés.

Nagy a baj, súlyos beteg a Fradi focistája

Nagy a baj, súlyos beteg a Fradi focistája

Jo­seph Pa­int­sil­ről Ghá­ná­ból jöt­tek rossz hírek. Azt nem tudni, mikor tér vissza az NB I leg­jobbja, aki je­len­leg oda­haza lá­ba­do­zik.

Jo­seph Pa­int­sil­ről Ghá­ná­ból jöt­tek rossz hírek. Azt nem tudni, mikor tér vissza az NB I leg­jobbja.

Változás a Fradinál, válogatott kapust igazolt a klub

Változás a Fradinál, válogatott kapust igazolt a klub

Vissza­tért ko­rábbi csa­pa­tá­hoz a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott ka­pusa. A Rába ETO-t hagyta most ott.

Vissza­tért ko­rábbi csa­pa­tá­hoz a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott ka­pusa. A Rába ETO-t hagyta most ott.

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het.

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki 2008-ban a PSV Eind­ho­ven­nél kezdte a kül­földi kar­ri­er­jét.

Hatalmas balhé, az Újpest-szurkolók összecsaptak a fradistákkal

Hatalmas balhé, az Újpest-szurkolók összecsaptak a fradistákkal

Nem vég­ző­dött jól a derbi a szur­ko­lók szá­mára. A meccset az Új­pest 6-3-ra nyerte meg a Fradi ellen.

Megdöbbentő hír, ez a válogatott focistája hagyhatja el a Fradit

Megdöbbentő hír, ez a válogatott focistája hagyhatja el a Fradit

A tá­madó Ma­gyar­or­szá­gon belül vált­hat majd csa­pa­tot. Az őszin sze­zon­ban 14 baj­no­kin 4 gólt szer­zett a nyá­ron ha­za­térő csa­tár.

A tá­madó Ma­gyar­or­szá­gon belül vált­hat majd csa­pa­tot. Az őszin sze­zon­ban 14 baj­no­kin 4 gólt szer­zett a nyá­ron ha­za­térő csa­tár.

Őszinte vallomás, Thomas Dollról beszélt az edzőlegenda fia

Őszinte vallomás, Thomas Dollról beszélt az edzőlegenda fia

Négy éve de­cem­ber­ben írta alá fe­renc­vá­rosi szer­ző­dé­sét Tho­mas Doll, aki azóta hét tró­feát nyert a csa­pat­tal.

Négy éve de­cem­ber­ben írta alá fe­renc­vá­rosi szer­ző­dé­sét Tho­mas Doll, aki azóta hét tró­feát nyert a csa­pat­tal. A német tré­ner egyre fel­jebb tor­nássza magát a leg­ered­mé­nye­sebb Fradi-edzők lis­tá­ján.

Doll boldog lehet, ezt ünnepli a Fradival

Doll boldog lehet, ezt ünnepli a Fradival

A német tré­ner há­rom­szor nyerte meg a Ma­gyar Kupát a zöld-fe­hé­rek­kel. A Fradi élén 114 győ­ze­lem­nél jár a német szak­ve­zető. Ri­cardo Mo­nizt vál­totta még 2013 de­cem­be­ré­ben.

A német tré­ner há­rom­szor nyerte meg a Ma­gyar Kupát a zöld-fe­hé­rek­kel. A Fradi élén 114 győ­ze­lem­nél jár a német szak­ve­zető.

Válogatott játékosokról mond le a Fradi

Válogatott játékosokról mond le a Fradi

Ket­ten már biz­to­san tá­voz­nak.

A Fe­renc­vá­ros még nem erő­sí­tett, de ket­ten már biz­to­san tá­voz­nak ja­nu­ár­ban a lis­ta­ve­ze­tő­től.

Erre ki számított? Eldőlt a sorsa az NB I legjobbjának

Erre ki számított? Eldőlt a sorsa az NB I legjobbjának

Jó hírt kap­tak a Fradi-szur­ko­lók.

Jó hírt kap­tak a Fradi-szur­ko­lók. Ma­rad­hat a leg­újabb ked­venc. Ti­zen­két ma­gyar baj­no­kin hat gólt szer­zett az őszi sze­zon­ban a ghá­nai.

Drámai percek, súlyos beteg kisfiúnak segít a Fradi

Drámai percek, súlyos beteg kisfiúnak segít a Fradi

Egyedi fel­aján­lást tet­tek.

A zöld-fe­hé­rek egyedi fel­aján­lást tet­tek, a fut­ball­csa­pat min­den tagja se­gí­tett. A hét és fél éves Ábel gyógy­ke­ze­lé­sére for­dít­ják az ár­ve­ré­sen be­folyt össze­get

Hihetünk a számoknak? Óriási buli lesz a Fradinál

Hihetünk a számoknak? Óriási buli lesz a Fradinál

Vajon már ős­szel el­dőlt a baj­noki cím az NB I-ben? A zöld-fe­hé­rek ebben bíz­nak.

Átalakul a Fradi, Gera Zoltán sorsa is eldőlhet

Átalakul a Fradi, Gera Zoltán sorsa is eldőlhet

To­vább erő­sít­het az őszi sze­zont élen záró fő­vá­rosi gárda. A 38 éves Gera pót­lása is na­pi­ren­den van.

To­vább erő­sít­het az őszi sze­zont élen záró fő­vá­rosi gárda. A 38 éves Gera pót­lása is na­pi­ren­den van a zöld-fe­hé­rek­nél.

Edzőváltás a Fradinál, hosszú évek után távozik a szakember

Edzőváltás a Fradinál, hosszú évek után távozik a szakember

El­fo­gyott a tü­re­lem.

A Gyön­gyös el­leni hazai ve­re­ség már nem fért bele. A Fe­renc­vá­ros az utolsó he­lyen áll az NB I-ben. Öt és fél év után tá­vo­zik a tré­ner.

Ez botrányos, ilyet még nem látott a Fradi edzője

Ez botrányos, ilyet még nem látott a Fradi edzője

Doll meg­jegy­zé­se­ket tett az öl­tö­zőre.

A Vasas-Fe­renc­vá­ros meccs után Tho­mas Doll meg­jegy­zé­se­ket tett az öl­tö­zőre.

Bravúros vétel, nem akárkit vett a Fradi

Bravúros vétel, nem akárkit vett a Fradi

Az egész ma­ce­dón baj­nok­ság leg­jobb­já­nak vá­lasz­tot­ták Ste­fan Spi­rovskit. A kö­zép­pá­lyás hét­vé­gén már a Vi­deo­ton ellen lőtt gólt.

Az egész ma­ce­dón baj­nok­ság leg­jobb­já­nak vá­lasz­tot­ták Ste­fan Spi­rovskit. A kö­zép­pá­lyás hét­vé­gén már a Vi­deo­ton ellen lőtt gólt.

Drámai hajrá, két éve nem történt ilyen a Fradival

Drámai hajrá, két éve nem történt ilyen a Fradival

A jövő heti utolsó for­du­ló­ban dől el csak, ki lesz az őszi baj­nok a foci-NB I-ben.

Az utolsó for­du­ló­ban dől el csak, ki lesz az őszi baj­nok az NB I-ben.

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

NB I? Her­tha? Hova szer­ző­dik a csa­pat­ka­pi­tány? A nyá­ron jár le a szer­ző­dése az al-Vahda lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál.

Bombagóllal bukott a Fradi a stadionavatón

Bombagóllal bukott a Fradi a stadionavatón

Három pont előnyre tett szert a Vi­deo­ton az NB I-ben.

Három pont előnyre tett szert a Vi­deo­ton az élen a lab­da­rúgó NB I 17. for­du­ló­ját kö­ve­tően.

Nagy a baj, gondban a Fradi a Vidi elleni rangadó előtt

Nagy a baj, gondban a Fradi a Vidi elleni rangadó előtt

Ki fog gólt lőni a rang­adón? Tho­mas Doll­nak nem ma­radt iga­zán hasz­nál­ható tá­ma­dója a rang­adó előtt. Pris­kin és Böde sem lesz a Vidi ellen.

Ki fog gólt lőni a rang­adón? Tho­mas Doll­nak nem ma­radt iga­zán hasz­nál­ható tá­ma­dója a rang­adó előtt. Pris­kin és Böde sem lesz a Vidi ellen.

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak.

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak. A klub­nak az ere­de­ti­nél még sú­lyo­sabb kö­vet­kez­mé­nye­ket kell el­vi­sel­nie.

Sittes bűnöző fia is érintett a Fradi-lincselésben

Sittes bűnöző fia is érintett a Fradi-lincselésben

Apá­ról fiúra örök­lő­dik a balhé a Fra­di­ban. Egy ko­rábbi hu­li­gán­ve­zér fia most adta fel magát a rend­őr­sé­gen. Szer­ve­zett és tu­da­tos volt a lin­cse­lés!

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Egy öt­eme­le­tes la­kó­épü­let gyul­ladt ki csü­tör­tö­kön Bu­da­pest IX. ke­rü­le­té­ben.

Problémák a Fradi-meccs körül, mi lesz így a szurkolókkal?

Problémák a Fradi-meccs körül, mi lesz így a szurkolókkal?

Hi­he­tet­len, de még nem kezd­ték meg a jegy­áru­sí­tást, pedig a hét­vé­gén Szom­bat­helyre lá­to­gatna a Fradi. Vél­he­tően telt ház fo­gadná a csa­pa­to­kat.

Hi­he­tet­len, de még nem kezd­ték meg a jegy­áru­sí­tást, pedig a hét­vé­gén Szom­bat­helyre lá­to­gatna a Fradi. Vél­he­tően telt ház fo­gadná a csa­pa­to­kat, a já­té­ko­sok ko­moly szur­ko­ló­tá­bor előtt hoz­hat­nák ki ma­guk­ból a ma­xi­mu­mot és be­bi­zo­nyít­hat­nák, iz­gal­mas a ma­gyar foci.