CÍMKE: 'ferencváros'

Rengeteg fradista utazhat majd ebbe a magyar városba

Rengeteg fradista utazhat majd ebbe a magyar városba

A Za­la­eger­szeg az egész kapu mö­götti szek­tort meg­nyitná a zöld-fe­hé­rek szur­ko­ló­i­nak a szá­mára.

Előre tudta, így védte ki a 11-est a Fradi kapusa

Előre tudta, így védte ki a 11-est a Fradi kapusa

Szen­zá­ciós vé­dés­sel já­rult hozzá a Fe­renc­vá­ros to­vább­ju­tá­sá­hoz Di­busz Dénes.

Szen­zá­ciós vé­dés­sel já­rult hozzá a Fe­renc­vá­ros to­vább­ju­tá­sá­hoz Di­busz Dénes.

Óriási magyar focisiker, 15 évet vártak erre a Fradi-szurkolók

Óriási magyar focisiker, 15 évet vártak erre a Fradi-szurkolók

A zöld-fe­hé­rek remek já­ték­kal ju­tot­tak to­vább.

A zöld-fe­hé­rek remek já­ték­kal ju­tot­tak to­vább a bol­gár Lu­dogo­rec ott­ho­ná­ban.

Nagy a készültség, balhézó Fradi-szurkolóktól tartanak Bulgáriában

Nagy a készültség, balhézó Fradi-szurkolóktól tartanak Bulgáriában

A Fe­renc­vá­ros szer­dán a Lu­dogo­rec ott­ho­ná­ban lép pá­lyára a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­ző­jé­ben.

Bekeményített a Fradi, nem mehet Fehérvárra az új kedvenc

Bekeményített a Fradi, nem mehet Fehérvárra az új kedvenc

Az előző idény vég­já­té­ká­ban csá­bí­totta el a Fradi egyik leg­jobb­ját, Ivan Petr­ja­kot a nagy ri­vá­lis Vidi.

Az előző idény vég­já­té­ká­ban csá­bí­totta el a Fradi egyik leg­jobb­ját, Ivan Petr­ja­kot a nagy ri­vá­lis Vidi.

Remek hírt kaptak a Fradi-szurkolók, ennek mindenki örülni fog

Remek hírt kaptak a Fradi-szurkolók, ennek mindenki örülni fog

Az újonc Za­la­eger­szeg nagy­lelkű fel­aján­lást tett a Fe­renc­vá­ros szá­mára. Telt ház lehet a ta­lál­ko­zón.

Váratlan döntés, emiatt távozik a Fradi sztárja

Váratlan döntés, emiatt távozik a Fradi sztárja

Ha­za­tér Ka­na­dába a hokis.

Mar­cus Per­rier, a baj­nok Fe­renc­vá­ros jég­ko­ron­go­zója nem foly­tatja a zöld-fe­hé­rek­nél, annak el­le­nére, hogy áp­ri­lis­ban szer­ző­dést hosszab­bí­tott.

Aljas dolgot művelt két álrendőr este a népligeti aluljáróban

Aljas dolgot művelt két álrendőr este a népligeti aluljáróban

A IX. ke­rü­leti rend­őrök ke­re­sik a bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ható két férfit.

A IX. ke­rü­leti rend­őrök ke­re­sik a bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ható két férfit.

Marco Rossi elégedett lehet, ekkora sikerre aligha számított

Marco Rossi elégedett lehet, ekkora sikerre aligha számított

Ala­po­san fe­lül­múl­ták a vá­ra­ko­zást a ma­gyar csa­pa­tok a nem­zet­közi lab­da­rúgó ku­pák­ban.

Ala­po­san fe­lül­múl­ták a vá­ra­ko­zást a ma­gyar csa­pa­tok a nem­zet­közi lab­da­rúgó ku­pák­ban.

Totális magyar focisiker, 22 éven át vártunk erre

Totális magyar focisiker, 22 éven át vártunk erre

Mind a négy ma­gyar csa­pat nyert.

Mind a négy ma­gyar fut­ball­csa­pat győ­ze­lem­mel kez­dett a nem­zet­közi ku­pá­ban.

Nehéz gyermekkora volt a fradisták legújabb kedvencének

Nehéz gyermekkora volt a fradisták legújabb kedvencének

Re­me­kül ját­szott a Lu­dogo­rec ellen.

Tok­mac Nguen a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak nor­vég szél­sője szen­zá­ci­ó­san ját­szott a Lu­dogo­rec el­leni BL-se­lej­te­zőn.

Ezen kell javítani, így juthat tovább a Fradi a BL-ben

Ezen kell javítani, így juthat tovább a Fradi a BL-ben

A Fe­renc­vá­ros 2-1-re győzte le a bol­gár Lu­dogo­re­cet a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­ző­jé­nek első for­du­ló­já­ban. Nehéz vissza­vágó vár a zöld-fe­hé­rekre.

A Fe­renc­vá­ros 2-1-re győzte le a bol­gár Lu­dogo­re­cet a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­ző­jé­nek első for­du­ló­já­ban. Nehéz vissza­vágó vár a zöld-fe­hé­rekre.

Nagy siker, a Fradi ászáról beszélnek Európában

Nagy siker, a Fradi ászáról beszélnek Európában

A Fe­renc­vá­ros szerda este 2-1-re győzte le az esé­lye­sebb­nek tar­tott bol­gár Lu­dogo­re­cet a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

A Fe­renc­vá­ros szerda este 2-1-re győzte le az esé­lye­sebb­nek tar­tott bol­gár Lu­dogo­re­cet a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Folyt a sör, ezrek tomboltak, így ünnepelték a győztes Fradit

Folyt a sör, ezrek tomboltak, így ünnepelték a győztes Fradit

Közel húsz­ezer haj­szolta a győ­ze­lembe a Fe­renc­vá­rost a bol­gá­rok ellen.

Közel húsz­ezer haj­szolta a győ­ze­lembe a Fe­renc­vá­rost a bol­gá­rok ellen.

Óriási győzelmet arattak a fiúk, ezt a Fradit akarjuk látni egész nyáron

Óriási győzelmet arattak a fiúk, ezt a Fradit akarjuk látni egész nyáron

A ma­gyar baj­nok meg­ér­de­mel­ten verte bol­gár ri­vá­li­sát, saj­nos egy vé­delmi hiba miatt iz­gal­ma­sabb lesz a vissza­vágó.

Példa a Fradi előtt, Lipcsei Péter örömmel emlékszik a bolgárokra

Példa a Fradi előtt, Lipcsei Péter örömmel emlékszik a bolgárokra

A Fe­renc­vá­ros­nak szerda este a Lu­dogo­rec je­lenti az első aka­dályt a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Legendás emlékek, ezért vár győzelmet a Fraditól Nyilasi Tibor

Legendás emlékek, ezért vár győzelmet a Fraditól Nyilasi Tibor

A Fe­renc­vá­ros ne­ki­vág a BL-ben.

A Fe­renc­vá­ros­nak ma este a Lu­dogo­rec je­lenti az első aka­dályt a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Nyi­lasi Tibor el­árulta, sze­rinte ho­gyan nyer­hető a meccs.

Nagy változás a Fradi stadionjában, ez tetszeni fog a szurkolóknak

Nagy változás a Fradi stadionjában, ez tetszeni fog a szurkolóknak

A Fe­renc­vá­ros az előző sze­zon­ban sze­rezte meg tör­té­nete 30. baj­noki címét a lab­da­rúgó NB I-ben.

Óriási az érdeklődés, erre az estére vártak Budapesten

Óriási az érdeklődés, erre az estére vártak Budapesten

Ro­ha­mo­san fogy­nak a je­gyek a bol­gár Lu­dogo­rec el­leni Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­zőre.

Ro­ha­mo­san fogy­nak a je­gyek a bol­gár Lu­dogo­rec el­leni Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­zőre.

Ezt csinálják utána! Böde Dániel igazi példakép

Ezt csinálják utána! Böde Dániel igazi példakép

Böde óri­ási erő­sí­tést je­lent a Paks­nak.

A Fe­renc­vá­ros­tól vissza­tért Böde Dá­niel óri­ási erő­sí­tést je­lent a Paks lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak.

Meglepetés a Fradinál, váratlan helyről jött a legnagyobb erősítés

Meglepetés a Fradinál, váratlan helyről jött a legnagyobb erősítés

Csa­tár­gon­dok, de kéz­nél a meg­ol­dás?

Csa­tár­gon­dok­kal küzd a Fe­renc­vá­ros a Lu­dogo­rec el­leni lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-se­lej­tező előtt.

Rutinos játékos lehet a Fradi megmentője a BL-selejtezőben

Rutinos játékos lehet a Fradi megmentője a BL-selejtezőben

Csa­tár­gon­dok­kal küzd a Fe­renc­vá­ros a Lu­dogo­rec el­leni lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-se­lej­tező előtt.

Csa­tár­gon­dok­kal küzd a Fe­renc­vá­ros a Lu­dogo­rec el­leni lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-se­lej­tező előtt.

Nem állnak le, tovább erősödhet a Fradi

Nem állnak le, tovább erősödhet a Fradi

Újabb já­té­ko­sok ér­kez­het­nek a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­zőre ké­szülő FTC-hez. To­vább erő­söd­het a csa­pat ke­rete.

Újabb já­té­ko­sok ér­kez­het­nek a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­zőre ké­szülő FTC-hez. To­vább erő­söd­het a csa­pat ke­rete.

Milliárdos átigazolás, tovább erősödik a Fradi

Milliárdos átigazolás, tovább erősödik a Fradi

Ko­moly be­fek­te­tés.

A Fe­renc­vá­ros min­dent el­kö­vet annak ér­de­ké­ben, hogy be­ke­rül­jön a Baj­no­kok Li­gá­jába.

Újabb erősítés, válogatott védőt igazolt a Fradi

Újabb erősítés, válogatott védőt igazolt a Fradi

To­vább erő­sö­dött a Fradi.

To­vább erő­sí­tette já­té­kos­ke­re­tét a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­jára ké­szülő Fe­renc­vá­ros.

Történelmi tettre készül Európában az NB I két élcsapata

Történelmi tettre készül Európában az NB I két élcsapata

A Vi­di­nek az előző évben si­ke­rült a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga cso­port­kö­rébe jut­nia, ezt is­mé­telné meg újra.

A Vi­di­nek az előző évben si­ke­rült a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga cso­port­kö­rébe jut­nia, ezt is­mé­telné meg újra. A Fe­renc­vá­ros pedig rég­óta vár egy fő­táb­lás sze­rep­lésre. Idén a jelek sze­rint min­den fel­té­tel adott a két klub­nál a si­ker­hez.

Százmilliók múlnak az UEFA nagy bakiján

Százmilliók múlnak az UEFA nagy bakiján

A Fradi célja ez idei évad­ban, hogy ott le­gyen a BL, vagy az El-fő­táb­lá­ján.

A Fradi célja ez idei évad­ban, hogy ott le­gyen a Baj­no­kok Li­gája, vagy az El-fő­táb­lá­ján. Ebben az eset­ben pedig az ukrán ve­ze­tő­edző, Szer­hij Reb­rov is na­gyon jól járna.

A magyar focistalány szexi fotójától megőrülnek a férfiak

A magyar focistalány szexi fotójától megőrülnek a férfiak

Gö­rög­or­szág­ban nya­ral.

Dió­szegi Fanni, a Fe­renc­vá­ros női lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak já­té­kosa Gö­rög­or­szág­ban nya­ral, innen posz­tolt für­dő­ru­hás képet.

A Fradi még népszerűbbé tette a magyar olimpiai bajnokot

A Fradi még népszerűbbé tette a magyar olimpiai bajnokot

Na­gyon sze­re­tik a fra­dis­ták a fi­a­tal gyors­kor­cso­lyá­zót.

Ta­valy Ma­gyar­or­szág tör­té­ne­té­nek első téli olim­piai arany­ér­mét sze­rezte meg a férfi gyors­kor­cso­lya-vál­tó­val Liu Sha­o­ang.

Ezt a látványt nehéz lesz megszokniuk a fradistáknak

Ezt a látványt nehéz lesz megszokniuk a fradistáknak

Hi­va­ta­lo­san is be­mu­tatta a az NB I-ben sze­replő Paks Böde Dá­ni­elt. A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó hét év után tér vissza a klub­hoz.

Hi­va­ta­lo­san is be­mu­tatta a az NB I-ben sze­replő Paks Böde Dá­ni­elt. A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó hét év után tér vissza a klub­hoz.

Meglepő döntés, visszavonul a Fradi külföldi sztárja

Meglepő döntés, visszavonul a Fradi külföldi sztárja

A 34 esz­ten­dős brit-ka­na­dai jég­ko­ron­gozó, Bra­den Walls kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be a hírt.

A 34 esz­ten­dős brit-ka­na­dai jég­ko­ron­gozó, Bra­den Walls kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be a hírt.

Esküvői fotó, megházasodott a magyar sztárfocista

Esküvői fotó, megházasodott a magyar sztárfocista

Ki­mondta a bol­do­gító igent.

A Fe­renc­vá­ros kö­zép­pá­lyása, Sigér Dávid ki­mondta a bol­do­gító igent. A klub Ins­tag­ram-ol­da­lán ra­kott ki képet az es­kü­vő­ről.

Nem szurkolhatott a Fradinak a magyar riporter

Nem szurkolhatott a Fradinak a magyar riporter

A Digi Sport ri­por­tere évek óta ko­moly fel­ada­tot lát el, an­go­lul köz­ve­tít ví­zi­lab­da­meccse­ket.

Furcsa fotó a Fradi öltözőjéből

Furcsa fotó a Fradi öltözőjéből

Ivan Petr­jak vi­ha­ros kö­rül­mé­nyek kö­zött tá­vo­zott a klub­tól.

A nem­ré­gi­ben véget ért sze­zont a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál köl­csön­ben töltő Ivan Petr­jak vi­ha­ros kö­rül­mé­nyek kö­zött tá­vo­zott a 30. baj­noki címét szerző klub­tól.

BL-győztes edzővel erősített a magyar válogatott

BL-győztes edzővel erősített a magyar válogatott

A két vi­a­dalra is ké­szülő pó­ló­sok a Fra­di­tól kér­ték el Nyéki Ba­lázst, aki nyá­ron lesz a csa­pat mel­lett.

Elképesztő mélységből ért a világ csúcsára a Fradi

Elképesztő mélységből ért a világ csúcsára a Fradi

Ti­zen­nyolc év után sze­re­pelt újra a Baj­no­kok Li­gá­já­ban, s egy­ből meg is nyerte azt a Fe­renc­vá­ros ví­zi­lab­da­csa­pata. Óri­ási si­ker­tör­té­net ez, mivel hat éve még a túl­élé­sért küz­dött a szak­osz­tály.

Óriási magyar pólósiker, a Fradi nyerte a Bajnokok Ligáját

Óriási magyar pólósiker, a Fradi nyerte a Bajnokok Ligáját

Tör­té­nete során elő­ször hó­dí­totta el a leg­ran­go­sabb kupát a Fe­renc­vá­ros.

Tör­té­nete során elő­ször hó­dí­totta el a leg­ran­go­sabb eu­ró­pai kupát a Fe­renc­vá­ros.

Érdekes fotó, így még biztosan nem láttad a Fradi edzőjét

Érdekes fotó, így még biztosan nem láttad a Fradi edzőjét

Szer­hij Reb­rov, a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak ukrán tré­nere sem pihen a fel­ké­szü­lés alatt.

Szer­hij Reb­rov, a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak ukrán tré­nere sem pihen a fel­ké­szü­lés alatt.

Hihetetlen sorozat, a Fradi lehet Európa legjobb csapata

Hihetetlen sorozat, a Fradi lehet Európa legjobb csapata

2018 óta min­dent meg­nyert a klub.

A Fe­renc­vá­ros a leg­utóbbi hat meg­sze­rez­hető arany­érem­ből mind­egyi­ket be­gyűj­tötte. Csü­tör­tö­kön kez­dő­dik a leg­ne­he­zebb fel­adat.

Itt a hír, amitől nagyon féltek a Fradi-szurkolók

Itt a hír, amitől nagyon féltek a Fradi-szurkolók

Tá­vo­zik Böde Dá­niel a zöld-fe­hé­rek­től.

Biz­tossá vált, hogy tá­vo­zik Böde Dá­niel a zöld-fe­hé­rek­től. A kö­vet­kező évad­ban el­len­fél­ként tér­het vissza a Gro­u­pama Aré­nába a klub le­gen­dája.

Újabb távozó, elbúcsúzott a szurkolóktól a Fradi-kedvenc

Újabb távozó, elbúcsúzott a szurkolóktól a Fradi-kedvenc

Ivan Petr­jak és Böde Dá­niel után újabb fon­tos já­té­kos tá­vo­zik.

Ivan Petr­jak és Böde Dá­niel után újabb fon­tos já­té­kosa tá­vo­zik a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­zőkre ké­szülő Fe­renc­vá­ros­nak.

Gólyahír, apa lesz a magyar sztársportoló

Gólyahír, apa lesz a magyar sztársportoló

Áp­ri­lis­ban há­za­sod­tak össze sze­rel­mé­vel.

A Fe­renc­vá­ros 24 éves vé­dője, Botka Endre a nya­ra­lá­sán je­len­tette be ked­ve­sé­vel, hogy gyer­me­ket vár­nak. Áp­ri­lis­ban há­za­sod­tak össze. Idén ma­gyar baj­nok lett a Fra­di­val.

Komoly összeg, több szász milliót kaphat a Fradi a külföldi sztárjáért

Komoly összeg, több szász milliót kaphat a Fradi a külföldi sztárjáért

A 24 éves uru­guayi ha­zá­já­ban, egy rá­di­ó­ban be­szélt arról, hogy az év má­so­dik felét új csa­pat­ban kezd­heti meg.

Külföldi focistát igazolt a Fradi, ez lehet a szerződésében

Külföldi focistát igazolt a Fradi, ez lehet a szerződésében

A Sah­tar Do­neck szél­sője, Olek­szandr Zub­kov a zöld-fe­hé­rek­hez iga­zolt. Egyes hírek sze­rint nem min­den­napi ki­kö­tés lehet a szer­ző­dé­sé­ben.

A Sah­tar Do­neck szél­sője, Olek­szandr Zub­kov a zöld-fe­hé­rek­hez iga­zolt. Egyes hírek sze­rint nem min­den­napi ki­kö­tés lehet a szer­ző­dé­sé­ben.

Támadják a Fradi új igazolását, itt a reakció

Támadják a Fradi focistáját, itt a reakció

Gróf Dávid két évvel ez­előtt olyat mon­dott, ami miatt fi­no­man szólva most sokan nem ked­ve­lik őt.

Gróf Dávid két évvel ez­előtt olyat mon­dott, ami miatt fi­no­man szólva most sokan nem ked­ve­lik őt.

Nagy bejelentés lesz, válogatott focistát igazol a Fradi

Nagy bejelentés lesz, válogatott focistát igazol a Fradi

A kapus szom­ba­ton még ku­pa­dön­tő­ben vé­dett, ezüst­érem­mel bú­csú­zott a szur­ko­lók­tól.

A kapus szom­ba­ton még ku­pa­dön­tő­ben vé­dett, ezüst­érem­mel bú­csú­zott a szur­ko­lók­tól.

Ezt teszi Böde Dániel, mielőtt döntene a jövőjéről

Ezt teszi Böde Dániel, mielőtt döntene a jövőjéről

Több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták.

A Fe­renc­vá­ros tá­ma­dó­ját több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták az utóbbi he­tek­ben. A va­sár­napi Fradi-fiesz­tán pedig lé­nye­gé­ben el­bú­csú­zott a szur­ko­lók­tól.

Friss fotók, újra bajnok a Fradi

Friss fotók, újra bajnok a Fradi

A pó­ló­sok meccset sem ve­szí­tet­tek a baj­nok­ság dön­tő­jé­ben.

A pó­ló­sok meccset sem ve­szí­tet­tek a baj­nok­ság dön­tő­jé­ben. Senki sem ma­radt szá­raz.

Távozik Rebrov a Fraditól? Megszólalt a menedzser

Távozik Rebrov a Fraditól? Megszólalt a menedzser

Jól érzi magát a zöld-fe­hé­rek­nél.

Ukrán hírek sze­rint a török Be­sik­tas együt­te­sé­vel tár­gyal a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edző­jé­vel. Reb­rov jól érzi magát a zöld-fe­hé­rek­nél.

Kiderült, ezért nem volt ott Petrjak a Fradi-bulin

Kiderült, ezért nem volt ott Petrjak a Fradi-bulin

El­kérte magát a fiesz­tá­ról.

Nem volt ott a Fradi-fiesz­tán Ivan Petr­jak, aki a sze­zont köl­csön­ben töl­tötte a Fe­renc­vá­ros­nál. Az ukrán szélső át­iga­zo­lá­sát a na­pok­ban je­len­tette be a Vidi.

Megvan a döntés, 18 Fradi-szurkolót ítéltek el a 2017-es balhé ügyében

Megvan a döntés, 18 Fradi-szurkolót ítéltek el a 2017-es balhé ügyében

Egyi­kük vég­re­haj­tandó bör­tön­bün­te­tést ka­pott. Az íté­let nem jog­erős.

Első fokon ti­zen­nyolc sze­mélyt ítélt el, egyi­kük vég­re­haj­tandó bör­tön­bün­te­tést ka­pott.

Óriási erősítést kaphat a magyar fociválogatott

Óriási erősítést kaphat a magyar fociválogatott

Be­mu­tat­koz­hat a vá­lo­ga­tott­ban?

Az NB I idei sze­zon­já­nak társ-gól­ki­rá­lya, a fe­renc­vá­rosi Da­vide Lan­za­fame se­gít­het Marco Rossi által irá­nyí­tott nem­zeti csa­pat­nak?

Eldőlt, itt folytatja Böde Dániel

Eldőlt, itt folytatja Böde Dániel

Hét év után tá­voz­hat Böde Dá­niel a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­tól.

Hét év után tá­voz­hat Böde Dá­niel a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­tól. A kö­zön­ség­ked­venc tá­madó kap­csán több klub neve is fel­me­rült már, úgy tud­juk, meg­egye­zett az egyik­kel.

Böde Dániel távozik? Ez a klub szerződtetné

Böde Dániel távozik? Ez a klub szerződtetné

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó meg­ható be­szé­det mon­dott a va­sár­napi Fradi fiesz­tán. Vissza­tér Paksra kö­zön­ség­ked­venc já­té­kos?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó meg­ható be­szé­det mon­dott a va­sár­napi Fradi fiesz­tán. Ha­za­tér a kö­zön­ség­ked­venc já­té­kos?

Eldőlt, ennek biztosan nem fognak örülni a Fradi-szurkolók

Eldőlt, ennek biztosan nem fognak örülni a Fradi-szurkolók

A Mol Vidi FC hi­va­ta­los hon­lap­ján je­len­tette be az ukrán Ivan Petr­jak szer­ződ­te­té­sét.

A Mol Vidi FC hi­va­ta­los hon­lap­ján je­len­tette be az ukrán Ivan Petr­jak szer­ződ­te­té­sét.

Itt a válasz, reagált a Fradi sztárja a távozásáról szóló hírekre

Itt a válasz, reagált a Fradi sztárja a távozásáról szóló hírekre

Varga Ro­lan­dot az előző héten a Hon­véd­dal hoz­ták hírbe. A Deb­re­cen ellen győz­tes gólt szer­zett a szélső.

Utolsó meccs? Elbúcsúzhat Böde a fradistáktól

Utolsó meccs? Elbúcsúzhat Böde a fradistáktól

Hét­éves kor­szak zá­rul­hat le ma.

Hét­éves kor­szak zá­rul­hat le ma a Fe­renc­vá­ros­nál. Könnyen lehet, hogy Böde Dá­ni­elt utol­jára lát­hatja zöld-fe­hér­ben a Gro­u­pama Aréna kö­zön­sége.

Meglepő, külföldi sztárcsapat vinné a Fradi edzőjét

Meglepő, külföldi sztárcsapat vinné a Fradi edzőjét

Szer­hij Reb­rov ta­valy au­gusz­tus­ban vette át a zöld-fe­hé­rek irá­nyí­tá­sát, akik­kel első sze­zon­já­ban baj­noki címet nyert.

Szer­hij Reb­rov ta­valy au­gusz­tus­ban vette át a zöld-fe­hé­rek irá­nyí­tá­sát, akik­kel első sze­zon­já­ban baj­noki címet nyert.

Távoznak a Fradi sztárjai? Rebrov kőkeményen megmondta a magáét

Távoznak a Fradi sztárjai? Rebrov megmondta a magáét

Az ukrán edző nem akar fog­lal­kozni a plety­kák­kal.

Az ukrán edző nem akar fog­lal­kozni a plety­kák­kal. A sze­zon végén dön­te­nek a já­té­kos­moz­gás­ról.

Tovább folytatódik a harc a Fradi és a Vidi között

Tovább folytatódik a harc a Fradi és a Vidi között

Petr­jak a Vi­di­hez iga­zolt.

Napok óta forr­nak az in­du­la­tok a Fradi-szur­ko­lók kö­ré­ben, mi­u­tán ki­de­rült, hogy Ivan Petr­ja­kot le­iga­zolta a nagy ri­vá­lis Mol Vidi a Sah­tar Do­ny­eck­től.

Reagált a Ferencváros a vádra, nincs egyetlen olyan focistánk sem...

Reagált a Ferencváros a vádra, nincs egyetlen olyan focistánk sem...

Az utóbbi napok focis üzen­ge­té­sei kedd reg­gel a sport­csa­torna stú­di­ó­já­ban foly­ta­tód­tak. Jöj­je­nek a rész­le­tek!

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Ukrán és ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos­sal is erő­sít­het a kö­vet­kező sze­zonra a fő­vá­rosi klub. Meg­lepő nevek iga­zol­hat­nak el a csa­pat­tól.

Ukrán és ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos­sal is erő­sít­het a kö­vet­kező sze­zonra a fő­vá­rosi klub. Meg­lepő nevek iga­zol­hat­nak el a csa­pat­tól.

Döbbenetes összeg, ennyiért lép le a Fradi legjobbja

Döbbenetes összeg, ennyiért lép le a Fradi legjobbja

Ha hinni lehet a plety­kák­nak, akkor na­gyon jól jár az ukrán fo­cista.

Ha hinni lehet a plety­kák­nak, akkor na­gyon jól jár az ukrán fo­cista.

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

A zöld-fe­hé­rek sze­rint nem volt kor­rekt az ukrán já­té­kos, most meg­szó­lalt a másik oldal is.

A zöld-fe­hé­rek sze­rint nem volt kor­rekt az ukrán já­té­kos, most meg­szó­lalt a másik oldal is. Vél­he­tően lesz foly­ta­tása az ügy­nek.

Így ünnepeltek együtt a Fradi szurkolói és játékosai - képgaléria

Így ünnepeltek együtt a Fradi szurkolói és játékosai - képgaléria

Ma­gasba csap­tak az ér­zel­mek.

Ma­gasba csap­tak az ér­zel­mek az Új­pest le­győ­zése után. Köz­ben az U17-es vá­lo­ga­tott nagy bra­vúrt ért el Por­tu­gá­lia ellen az ír­or­szági Eb-n.

Varázslatos élőképpel rukkoltak elő a fradisták

Ezt látni kell: varázslatos élőképpel rukkoltak elő a fradisták

A druk­ke­rek ki­tet­tek ma­gu­kért.

A druk­ke­rek na­gyon ki­tet­tek ma­gu­kért a Gro­u­pama Aré­ná­ban. Petr­jak pedig a jelek sze­rint va­ló­ban nem marad a Fra­di­nál.

Ütős pletyka kapott szárnyra, a Mol Vidi elviszi a Fradi sztárját?

Ütős pletyka kapott szárnyra, a Mol Vidi elviszi a Fradi sztárját?

Későn esz­mélt a zöld-fehér klub.

Ivan Petr­jak el­vesz­tése nagy csa­pás lenne a baj­nok­csa­pat­nak. A hírek sze­rint későn ka­pott észbe a zöld-fehér klub.

Most jelentették be, ilyen még sosem volt a pesti szórakozóhelyen

Most jelentették be, ilyen még sosem volt a pesti szórakozóhelyen

Ebből mi lesz?

Meg­száll­ják a fra­dis­ták a Duna mel­letti szó­ra­ko­zó­he­lyet. Ebből mi lesz?

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Óriási a tét a Fradi-Újpesten, ez múlhat a derbin

Da­vide Lan­za­fame az előző idény­ben még a Hon­véd já­té­ko­sa­ként 18 ta­lá­lat­tal lett az NB I gól­ki­rá­lya.

Da­vide Lan­za­fame az előző idény­ben még a Hon­véd já­té­ko­sa­ként 18 ta­lá­lat­tal lett az NB I gól­ki­rá­lya. Idén meg­véd­heti címét az olasz tá­madó.

Ennek a hírnek nagyon fognak örülni a Fradi-szurkolók

Ennek a hírnek nagyon fognak örülni a Fradi-szurkolók

Fo­tó­ki­ál­lí­tást szer­ve­zett.

A Fe­renc­vá­ros 2019-ben ün­nepli ala­pí­tása 120. esz­ten­de­jét. Ebből az al­ka­lom­ból szer­ve­zett nagy­sza­bású fo­tó­ki­ál­lí­tást a IX. ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat és az FTC.

Átalakulhat a nyáron a Bajnokok Ligájára készülő Ferencváros

Átalakulhat a nyáron a Bajnokok Ligájára készülő Ferencváros

Böde sorsa is kér­dé­ses.

Több neves tá­vo­zója is lehet az előző hét­vé­gén 30. baj­noki címét nyerő Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak. A klub­nál azon­ban min­denre fel van­nak ké­szülve.

Váratlan dolog történt ma a Fradi-stadionban, megszólaltak a vezetők is

Váratlan dolog történt ma a Fradi-stadionban, megszólaltak a vezetők is

El­kez­dő­dött a klub ün­nep­ségi so­ro­zata.

El­kez­dő­dött a klub ün­nep­ségi so­ro­zata, nem is akár­mi­lyen ese­mény vette kez­de­tét.

Bajnoki ünnep a Fradi-pályán, fontos döntést hozott az Újpest

Bajnoki ünnep a Fradi-pályán, fontos döntést hozott az Újpest

Dísz­sor­fa­lat kap­nak a ri­vá­lis­tól az arany­ér­me­sek? Itt a lilák vá­la­sza.

Dísz­sor­fa­lat kap­nak a ri­vá­lis­tól az arany­ér­me­sek? Itt a lilák vá­la­sza.

Leesik az állad, ritka fotó került elő a Fradi focistáiról

Leesik az állad, ritka fotó került elő a Fradi focistáiról

A zöld-fe­hé­rek 116 év alatt gyűj­töt­ték össze a 30 darab arany­ér­mü­ket. De vajon kik vol­tak az első hősök?

Történelmi videó, így még sosem ünnepelt a Fradi

Történelmi videó, így még sosem ünnepelt a Fradi

Ez­után még egy apró baki is be­le­fért.

A zöld-fe­hé­rek fur­csa módon tud­ták meg, hogy baj­no­kok let­tek. Ez­után még egy apró baki is be­le­fért.

Brutális ütés miatt bűnhődik a magyar olimpiai bajnok

Brutális ütés miatt bűnhődik a magyar olimpiai bajnok

Varga Dénes Bu­rián Ger­gely­nek mo­sott be egyet a víz fö­lött, ezért fel­füg­gesz­tet­ték a já­ték­jo­gát.

Varga Dénes Bu­rián Ger­gely­nek mo­sott be egyet a víz fö­lött, ezért fel­füg­gesz­tet­ték a já­ték­jo­gát. Szer­dán biz­to­san nem ugor­hat vízbe a klasszis pólós.

Durva, eltört a Fradi sztárjának arccsontja

Durva, eltört a Fradi sztárjának arccsontja

A Ceg­léd el­leni férfi ké­zi­labda NB I-es mér­kő­zé­sen sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett a zöld-fe­hé­rek csa­pat­ka­pi­tá­nya. Három hét ki­ha­gyás vár a klasszis já­té­kosra.

A Ceg­léd el­leni férfi ké­zi­labda NB I-es mér­kő­zé­sen sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett a zöld-fe­hé­rek csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Szomorkodhatnak a fradisták, rosszul indult a napjuk

Szomorkodhatnak a fradisták, rosszul indult a napjuk

Be­hoz­ha­tat­lan az előny.

Be­hoz­ha­tat­lan előnyre tett szert a Fra­di­val szem­ben a Győr a női ké­zi­labda NB I-ben. A BL-győ­ze­lem hi­ány­zik még az idei trip­lá­zás­hoz.

Érdekes helyen fotózták le a Fradi vezetőedzőjét és ukrán sztárjait

Érdekes helyen fotózták le a Fradi vezetőedzőjét és ukrán sztárjait

A lab­da­rú­gás mel­lett a te­niszt is sze­reti Szer­hij Reb­rov, a zöld-fe­hé­rek tré­nere. Honfi­társa meccsére lá­to­ga­tott ki.

Eldőlt, rengetegen ünnepelhetnek ma este Budapesten

Eldőlt, rengetegen ünnepelhetnek ma este Budapesten

A Mol Vidi hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Pus­kás Aka­dé­mi­á­val, így baj­nok a Fradi.

A Mol Vidi hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Pus­kás Aka­dé­mi­á­val, így baj­nok a Fradi a lab­da­rúgó NB I-ben.