CÍMKE: 'ferencváros'

Milliókra büntették meg a női kézilabdázókat

Milliókra büntették meg a női kézilabdázókat

Az Eu­ró­pai Ké­zi­labda Szö­vet­ség (EHF) 7 ezer eurós pénz­bír­ság­gal súj­totta a Fe­renc­vá­rost.

Meglepő titok: Furcsa hobbijáról mesélt a Fradi edzője

Meglepő titok: Furcsa hobbijáról mesélt a Fradi edzője

Szer­hij Reb­rov az apja miatt lett lel­kes rá­dió­ama­tőr, ukrán és angol hí­vó­kódja is van.

Durván kiakadt Böde Dániel, ezért dühöngött a Fradi sztárja a kispadon

Durván kiakadt Böde Dániel, ezért dühöngött a Fradi sztárja a kispadon

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót le­cse­rél­ték, ezen húzta fel magát.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót le­cse­rél­ték, ezen húzta fel magát. Edzője meg­di­csérte a meccs után.

A Fradi játékosai elcsúfították a sényői népünnepélyt

A Fradi játékosai elcsúfították a sényői népünnepélyt

Kjar­tan Finn­bo­ga­son két gólt szer­zett.

Kjar­tan Finn­bo­ga­son két gólt vál­lalt a Fe­renc­vá­ros győ­zel­mé­ből, és már hat gól­nál tart a Ma­gyar Ku­pá­ban. Lov­ren­csics Ba­lázs gól­lal és gól­pas­szal zárt.

Kivonult a rendőrség, ez fogadta a fradistákat

Kivonult a rendőrség, ez fogadta a fradistákat

Sza­bolcs­ban ven­dé­ges­ke­dik a Fe­renc­vá­ros a Ma­gyar Ku­pá­ban. Első most is a biz­ton­ság.

Sza­bolcs­ban ven­dé­ges­ke­dik a Fe­renc­vá­ros a Ma­gyar Ku­pá­ban. Első most is a biz­ton­ság.

Rangos elismerésben részesült Gera Zoltán

Rangos elismerésben részesült Gera Zoltán

Fe­renc­vá­ros dísz­pol­gá­rává vá­lasz­tot­ták.

A Fradi ko­rábbi klasszis lab­da­rú­gó­ját Fe­renc­vá­ros dísz­pol­gá­rává vá­lasz­tot­ták. Gera három baj­noki címet nyert a zöld-fe­hé­rek­kel és öt­ször hó­dí­totta el a Ma­gyar Kupát.

Leáll az élet ebben a faluban, nem véletlenül

Leáll az élet ebben a faluban, nem véletlenül

A mind­össze 1400 lel­ket szám­láló sza­bol­csi te­le­pü­lé­sen, Sényőn lép pá­lyára ma a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó Ma­gyar Ku­pá­ban.

A mind­össze 1400 lel­ket szám­láló sza­bol­csi te­le­pü­lé­sen, Sényőn lép pá­lyára ma a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó Ma­gyar Ku­pá­ban. A lel­kes há­zi­gaz­dák nagy számú kö­zön­ség előtt fo­gad­ják majd a ma­gyar re­kord­baj­no­kot.

Súlyos döntés, kihagyják az év meccsét a fradisták

Súlyos döntés, kihagyják az év meccsét a fradisták

A szer­ve­zett szur­ko­lói cso­por­tok szo­li­da­ri­tás­ból nem utaz­nak le Szé­kes­fe­hér­várra.

A szer­ve­zett szur­ko­lói cso­por­tok szo­li­da­ri­tás­ból nem utaz­nak le Szé­kes­fe­hér­várra, így ki­hagy­ják csa­pa­tuk idei utolsó baj­no­ki­ját.

Eljött az idő, ezt nagyon nem várta a Fradi sztárja

Eljött az idő, ezt nagyon nem várta a Fradi sztárja

Nem sze­reti a hi­de­get.

A zöld-fe­hé­rek já­té­ko­sá­ról, Le­and­ró­ról köz­tu­dott, hogy nem sze­reti a hi­de­get. A hét­vé­gén az uno­ka­test­vére, Lucas ellen játsz­hat.

A Fradinál nem lehetnek boldogok a válogatott szünet miatt

A Fradinál nem lehetnek boldogok a válogatott szünet miatt

A zöld-fe­hé­rek két kulcs­já­té­kosa is meg­sé­rült ha­zája Nem­ze­tek Li­gája-mér­kő­zé­sén.

Óriási sikersorozatot görget a Ferencváros

Óriási sikersorozatot görget a Ferencváros

Szom­bat dél­után négy mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 15. for­du­ló­já­ban. Nem hi­bá­zott a lis­ta­ve­zető FTC.

Szom­bat dél­után négy mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 15. for­du­ló­já­ban. Nem hi­bá­zott a lis­ta­ve­zető FTC.

Váratlan, Pogba testvérét igazi sztárcsapat viheti el a Fradi elől

Váratlan, Pogba testvérét igazi sztárcsapat viheti el a Fradi elől

Olasz­or­szág­ból ve­tet­tek rá sze­met Paul Pogba báty­jára.

Flo­ren­tin Pogba edzett a zöld-fe­hé­rek­kel, a Bu­da­fok ellen edző­meccsen is ját­szott. Olasz­or­szág­ból ve­tet­tek rá sze­met.

Ez volt a baj, megszólalt a Fradi edzője a BL-vereség után

Ez volt a baj, megszólalt a Fradi edzője a BL-vereség után

A Fe­renc­vá­ros 35-27-re ka­pott ki szom­ba­ton Nor­vé­gi­á­ban.

A Fe­renc­vá­ros 35-27-re ka­pott ki szom­ba­ton a nor­vég Viper Kris­ti­an­sand ott­ho­ná­ban.

Pogba testvére már a Fradival edzett

Pogba testvére már a Fradival edzett

Pró­ba­já­té­kon vesz részt a Fe­renc­vá­ros­nál Flo­ren­tin Pogba.

Pró­ba­já­té­kon vesz részt a Fe­renc­vá­ros­nál a vi­lág­baj­nok fran­cia sztár, Paul Pogba bátjya, Flo­ren­tin Pogba.

Váratlan, korábbi világsztár focista fiát igazolta le a Fradi

Váratlan, korábbi világsztár focista fiát igazolta le a Fradi

Belga tá­madó kö­zép­pá­lyást iga­zol­tak.

Belga tá­madó kö­zép­pá­lyást iga­zol­tak a zöld-fe­hé­rek. Édes­apja 70-szer lé­pett pá­lyára a vá­lo­ga­tott­ban, szö­vet­ségi ka­pi­tány­ként is irá­nyí­totta a bel­gá­kat.

Felismered őket? Világsztárokkal fotózkodott a Fradi focistája

Felismered őket? Világsztárokkal fotózkodott a Fradi focistája

Ivan Petr­jak ko­rábbi vi­lág­klasszis lab­da­rú­gók­kal állt össze egy képre. Vajon kik le­het­nek a fotón?

Beindult a Fradi-kedvenc, Böde Dániel hét hónapot várt erre

Beindult a Fradi-kedvenc, Böde Dániel hét hónapot várt erre

A Fe­renc­vá­ros 4-1-re győ­zött.

Re­me­kelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó, nem bírt vele a DVTK-vé­delme. A Fe­renc­vá­ros ma­ga­biz­tos já­ték­kal, 4-1-re győ­zött Mis­kol­con.

Ezt nézd meg! Így tombolt Király Gábor a Fradi elleni meccsen

Ezt nézd meg! Így tombolt Király Gábor a Fradi elleni meccsen

A Ha­la­dás le­gen­dás ka­pusa a kis­pa­don ün­ne­pelt, mi­u­tán Rózsa Dá­niel ki­védte Da­vide Lan­za­fame ti­zen­egye­sét.

A Ha­la­dás le­gen­dás ka­pusa a kis­pa­don ün­ne­pelt, mi­u­tán Rózsa Dá­niel ki­védte Lan­za­fame ti­zen­egye­sét.

Komoly változás, rá sem lehet ismerni a Fradi otthonára

Komoly változás, rá sem lehet ismerni a Fradi otthonára

A Vidi miatt tör­tént a csere.

A Vidi miatt ka­pott kü­lön­le­ges dísz­vi­lá­gí­tást a Gro­u­pama Aréna. Csü­tör­tök este is piros-kék­ben pom­pá­zik majd a bu­da­pesti sta­dion.

Nagyot villant a rákot legyőző Fradi-játékos

Az Újpest ellen villant nagyot a rákot legyőző Fradi-játékos

Hardi Ri­chárd az Új­pest el­leni der­bin a győz­tes ta­lá­lat­nál adott gól­passzt.

Hardi Ri­chárd a győz­tes ta­lá­lat­nál adott gól­passzt a fő­vá­rosi hok­ider­bin. Né­hány hó­napja az sem volt biz­tos, hogy foly­tat­hatja a kar­ri­er­jét.

Óriási a füst a Keletinél, hatalmas tömeg a pályaudvaron

Óriási a füst a Keletinél, hatalmas tömeg a pályaudvaron

El­in­dult a fra­dis­ták kü­lön­vo­nata Mis­kolcra. A zöld-fe­hé­rek 17 órá­tól lép­nek pá­lyára a DVTK ellen.

El­in­dult a fra­dis­ták kü­lön­vo­nata Mis­kolcra. A zöld-fe­hé­rek 17 órá­tól lép­nek pá­lyára a DVTK ellen.

Hihetetlen, mit művelnek ma a Keletiben a fradisták

Hihetetlen, mit művelnek ma a Keletiben a fradisták

Nagy rang­adót ren­dez­nek ma a lab­da­rúgó NB I-ben. A Fe­renc­vá­ros fa­na­ti­ku­sai kü­lön­vo­nat­tal utaz­nak Mis­kolcra.

Nagy rang­adót ren­dez­nek ma az NB I-ben. A Fe­renc­vá­ros fa­na­ti­ku­sai kü­lön­vo­nat­tal utaz­nak Mis­kolcra.

Nagyon fontos döntést hoztak a Ferencvárosnál

Nagyon fontos döntést hoztak a Ferencvárosnál

Új­ra­vá­lasz­tot­ták Ku­ba­tov Gá­bort.

Újabb négy évig Ku­ba­tov Gábor lesz a klub el­nöke, dőlt el a dél­előtti tiszt­újító köz­gyű­lé­sét kö­vető el­nök­ségi ülé­sen. Új al­el­nö­köt vá­lasz­tot­tak.

Óriási meglepetés, már a Fradi sem veretlen

Óriási meglepetés, már a Fradi sem veretlen

El­bu­kott a Fe­renc­vá­ros.

A Fe­renc­vá­ros szom­bat este a Pus­kás Aka­dé­mia ott­ho­ná­ban lé­pett fel a lab­da­rúgó NB I-ben.

Ebből az országból igazolhat válogatott focistát a Fradi

Ebből az országból igazolhat válogatott focistát a Fradi

A vé­de­kező kö­zép­pá­lyás­ként be­vet­hető lab­da­rúgó ko­ráb­ban tagja volt az ukrán után­pót­lás-vá­lo­ga­tott­nak.

A vé­de­kező kö­zép­pá­lyás­ként be­vet­hető lab­da­rúgó ko­ráb­ban tagja volt az ukrán után­pót­lás-vá­lo­ga­tott­nak.

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

A lab­da­rúgó NB I lis­ta­ve­ze­tője ok­tó­ber 27-én lép pá­lyára Mis­kol­con.

A Fradi ok­tó­ber 27-én lép pá­lyára Mis­kol­con. Nagy lét­szám­ban utaz­hat­nak a zöld-fe­hé­rek fa­na­ti­ku­sai.

Külföldön is ünneplik a Ferencváros sztárfocistáját

Külföldön is ünneplik a Ferencváros sztárfocistáját

Ko­moly di­csé­re­tet ka­pott.

Da­vide Lan­za­fame tel­je­sít­mé­nyét ha­zá­já­ban is el­is­mer­ték. Ko­moly di­csé­re­tet ka­pott Olasz­or­szág­ban az Új­pest el­leni der­bit el­döntő tá­madó.

A Fradi sztárja olyan hírt kapott, amire nem számított

A Fradi sztárja olyan hírt kapott, amire nem számított

Ivan Petr­jak remek for­má­ban ját­szik.

Ivan Petr­jak remek for­má­ban ját­szik az NB I-ben. Ismét pá­lyára lép­het az ukrán nem­zeti csa­pat­ban. Ötöd­ször lép­het pá­lyára cí­me­res mez­ben.

A Fradi edzője fantasztikus dolgot tett, meddig tart a sorozat?

A Fradi edzője fantasztikus dolgot tett, meddig tart a sorozat?

Szinte le­he­tet­len gólt lőni a Fe­renc­vá­ros­nak.

Szinte le­he­tet­len gólt lőni a Fe­renc­vá­ros­nak, ami­óta az ukrán Szer­hij Reb­rov a lab­da­rú­gó­csa­pat ve­ze­tő­edzője.

Lángolt a lelátó, pokoli volt a Fradi-Újpest rangadó

Lángolt a lelátó, pokoli volt a Fradi-Újpest rangadó

Fer­ge­te­ges han­gu­lat­ban ját­szot­ták szom­ba­ton a Fe­renc­vá­ros-Új­pest fo­ci­meccset.

Fer­ge­te­ges han­gu­lat­ban ját­szot­ták szom­ba­ton a Fe­renc­vá­ros-Új­pest fo­ci­meccset.

Így búcsúzott el legendájától a Ferencváros

Megható fotó: így búcsúzott el legendájától a Ferencváros

Géczi Ist­ván­tól kö­szön­tek el.

Géczi Ist­ván bú­csúz­ta­tó­jára a Szent Ist­ván-ba­zi­li­ká­ban ke­rült sor. Öt­ször lett ma­gyar baj­nok a zöld-fe­hé­rek­kel.

Megműtötték, a kórházból üzent a magyar válogatott focista

Megműtötték, a kórházból üzent a magyar válogatott focista

Hosszabb ideje fájt már a Fradi vé­dő­jé­nek a combja. Nem le­he­tett to­vább ha­lo­gatni az or­vosi be­avat­ko­zást.

Ennek a hírnek minden Fradi-szurkoló örülhet

Ennek a hírnek minden Fradi-szurkoló örülhet

Na­gyon meg­sze­rette Bu­da­pes­tet.

Na­gyon meg­sze­rette Bu­da­pes­tet az ukrán lab­da­rúgó. Ki­vá­ló­nak tartja a kö­rül­mé­nye­ket a Fra­di­nál. Eddig négy gólt szer­zett az NB I-ben.

Eldőlt, új néven a Ferencváros női labdarúgócsapata

Eldőlt, új néven a Fradi női labdarúgócsapata

A Te­le­kom 2015 óta fő­tá­mo­ga­tója a Fe­renc­vá­ros­nak, meg­hosszab­bí­tot­ták a meg­ál­la­po­dást.

Véget ért a szerelem: tönkrement a Fradi legendájának a házassága

Véget ért a szerelem: tönkrement a Fradi legendájának a házassága

Lisz­tes Krisz­tián 18 év után válik a fe­le­sé­gé­től, két gyer­meke édes­any­já­tól.

Lisz­tes Krisz­tián 18 év után válik a fe­le­sé­gé­től, két gyer­meke édes­any­já­tól.

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

Eldőlt, erre vártak a Fradi és az Újpest szurkolói is

Ki­je­lölte az idő­pon­tot az MLSZ.

A MLSZ köz­zé­tette az NB I kö­vet­kező öt for­du­ló­já­nak a pon­tos me­net­rend­jét. A Fe­renc­vá­ros összes mér­kő­zése a kép­er­nyőre kerül.

Üzent a Fradi-kedvenc, Lipcsei Péter végre az NB I-ben dolgozna

Üzent a Fradi-kedvenc, Lipcsei Péter végre az NB I-ben dolgozna

Je­len­leg So­rok­sá­ron dol­go­zik.

Je­len­leg az NB II-es So­rok­sár ve­ze­tő­edző­je­ként dol­go­zik a fe­renc­vá­rosi druk­ke­rek ked­vence.

Ezért nem igazolt Dzsudzsák Balázs a Ferencvároshoz

Ezért nem igazolt Dzsudzsák Balázs a Ferencvároshoz

A Közel-Ke­le­ten köt­het ki a 31 éves já­té­kos.Nem ke­rült be a ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

A Közel-Ke­le­ten köt­het ki a 31 éves já­té­kos. Jú­lius óta nincs csa­pata. Nem ke­rült be a ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe a Nem­ze­tek Li­gája mér­kő­zé­sekre.

Komoly összegek, százmilliókat költ a Vidi és a Fradi

Komoly összegek, százmilliókat költ a Vidi és a Fradi

Armin Ho­dzi­cért sok pénzt adtak.

Min­den idők leg­drá­gább NB I-es iga­zo­lá­sát je­len­tette be a Vidi, mi­u­tán hét­főn szer­ződ­tette a bos­nyák lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tá­ma­dót, Armin Ho­dzi­cot.

Mindenki meglepődött, ez történt a Fradi öltözőjében

Mindenki meglepődött, ez történt a Fradi öltözőjében

Az FTC a szü­net­ben gól nél­küli dön­tet­lenre állt Me­ző­kö­ves­den. Az FTC új edzője némi meg­le­pe­tést oko­zott az öl­tö­ző­ben.

Jól járhat a Fradi edzője, ezt kell tennie érte

Jól járhat a Fradi edzője, ezt kell tennie érte

Az ukrán Szer­hij Reb­rov a Me­ző­kö­vesd el­leni 1-0-s győ­ze­lem­mel de­bü­tált a zöld-fe­hé­rek kis­pad­ján.

Az ukrán Szer­hij Reb­rov a Me­ző­kö­vesd el­leni 1-0-s győ­ze­lem­mel de­bü­tált a zöld-fe­hé­rek kis­pad­ján. A cso­port­kör a cél va­la­me­lyik nem­zet­közi ku­pá­ban.

Drámai végjáték, ezt élte át az új Fradi-edző

Drámai végjáték, ezt élte át az új Fradi-edző

Be­mu­tat­ko­zott a ma­gyar lab­da­rúgó NB I-ben a Fe­renc­vá­ros új tré­nere, Szer­hij Reb­rov, aki Tho­mas Dollt vál­totta a kis­pa­don.

Be­mu­tat­ko­zott a ma­gyar lab­da­rúgó NB I-ben a Fe­renc­vá­ros új tré­nere, Szer­hij Reb­rov, aki Tho­mas Dollt vál­totta a kis­pa­don.

Külföldi edzőt kap a Fradi, Aranylabdás társa is volt

Külföldi edzőt kap a Fradi, Aranylabdás társa is volt

Az ukrán Szer­hij Reb­rov baj­noki címig ve­zette a Di­namo Ki­je­vet. Szer­dán oko­sab­bak le­szünk.

Ezért kellett távoznia Thomas Dollnak a Ferencvárostól

Ezért kellett távoznia Thomas Dollnak a Ferencvárostól

2016-ban baj­noki címet szer­zett.

A német ve­ze­tő­edző 2013 de­cem­bere óta irá­nyí­totta a zöld-fe­hé­re­ket. 2016-ban baj­noki címet szer­zett a Fra­di­val, há­rom­szor nyert Ma­gyar Kupát.

Őrült összeg, döbbenetesen sok pénzt kap a Fradi új edzője

Őrült összeg, döbbenetesen sok pénzt kap a Fradi új edzője

Reb­rov a hírek sze­rint évente közel 500 mil­lió fo­rin­tot vág­hat zsebre.

Szer­hij Reb­rov, a Fe­renc­vá­ros­hoz fris­sen le­szer­ződ­te­tett edző ukrán saj­tó­hí­rek sze­rint évente 1,5 mil­lió eurót, vagyis mint­egy 500 mil­lió fo­rin­tot vág­hat zsebre. Ez a ha­tal­mas összeg még Ni­ko­lics gá­zsi­ját is túl­szár­nyalja.

Doll kiakadt, változások jöhetnek a Fradinál

Doll kiakadt, változások jöhetnek a Fradinál

Né­há­nyan el­búj­tak a pá­lyán a zöld-fe­hé­rek ve­ze­tő­edzője sze­rint. A Fe­renc­vá­ros to­vábbra is ve­ret­le­nül ve­zeti a lab­da­rúgó NB I ta­bel­lá­ját.

Né­há­nyan el­búj­tak a pá­lyán a zöld-fe­hé­rek ve­ze­tő­edzője sze­rint. A Fe­renc­vá­ros to­vábbra is ve­ret­le­nül ve­zeti a lab­da­rúgó NB I ta­bel­lá­ját.

Saját kapuja mentette meg a Fradit, tüntetett a közönség

Saját kapuja mentette meg a Fradit, tüntetett a közönség

Idén sem lesz 100 szá­za­lé­kos baj­noki címe a Fe­renc­vá­ros­nak.

Idén sem lesz 100 szá­za­lé­kos baj­noki címe a Fe­renc­vá­ros­nak.

Könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Megható pillanatok, könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Meg­ható pil­la­na­to­kat élt át min­denki.

Nem akár­hogy kez­dő­dött a kis­vár­dai sta­di­on­avató. Az ifjú pár életre szóló él­mé­nyek­kel gaz­da­go­dott.

Visszatért a lelátóra a megkéselt magyar focidrukker

Visszatért a lelátóra a megkéselt magyar focidrukker

Az MTK sta­di­on­já­ban fo­tóz­ták le.

A ta­va­lyi, Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen mér­kő­zé­sen ké­sel­ték meg a zöld-fe­hé­rek ko­rábbi ve­zér­szur­ko­ló­ját. AZ MTK sta­di­on­já­ban fo­tóz­ták le.

Megható: társaival edzett a rákot legyőző Fradi-játékos

Megható pillanat: társaival edzett a rákot legyőző Fradi-játékos

Hardi Ri­chárd vissza­tért a jégre.

Hardi Ri­chárd ke­ser­ves hó­na­po­kon van túl. A jelek sze­rint most már min­den rend­ben van vele.

Odapörkölt a magyar focinak a Fradi edzője

Thomas Doll nem kertelt, odapörkölt a magyar focinak a Fradi edzője

Tho­mas Doll soha nem mon­dana rosszat a szur­ko­lók­ról.

A német szak­em­ber el­árulta, ho­gyan pró­bálja maga mellé ál­lí­tani a szur­ko­ló­kat.

Ilyet még nem láttak a Fradi-szurkolók, varázsolt az edző

Ilyet még nem láttak a Fradi-szurkolók, varázsolt az edző

A zöld-fe­hé­rek 3-1-re győz­ték le a Ha­la­dást. Doll­nak egy kis mu­tat­ványra is volt ideje.

A zöld-fe­hé­rek 3-1-re győz­ték le a Ha­la­dást. Doll­nak egy kis mu­tat­ványra is volt ideje.

Elképesztő a Ferencváros, folytatódott a nagy sorozat

Elképesztő a Ferencváros, folytatódott a nagy sorozat

Újabb győ­zel­met ara­tott a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben.

Folytatná szenzációs sorozatát a Ferencváros

Folytatná szenzációs sorozatát a Ferencváros

A Ha­la­dást fo­gad­ják a zöld-fe­hé­rek.

A leg­utóbb 21 hazai mér­kő­zé­sen ve­ret­len ma­radt a Doll-csa­pat a lab­da­rúgó NB I-ben. Szom­bat este a Ha­la­dást fo­gad­ják a zöld-fe­hé­rek.

Vallott a Fradi-edző, Thomas Dollt kínos témáról kérdezték

Vallott a Fradi-edző, Thomas Dollt kínos témáról kérdezték

Két for­du­lót kö­ve­tően két győ­ze­lem­mel áll a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben.

Két for­du­lót kö­ve­tően két győ­ze­lem­mel áll a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben.

Váratlan: költözik a Fradi, itt játssza a hazai mérkőzéseit

Váratlan: költözik a Fradi, itt játssza a hazai mérkőzéseit

Idén sem játsz­hatja az Elek Gyula Aré­ná­ban a BL-mér­kő­zé­seit a fő­vá­rosi klub. Meg­van az új hely­szín.

Idén sem játsz­hatja az Elek Gyula Aré­ná­ban a BL-mér­kő­zé­seit a fő­vá­rosi klub. Meg­van az új hely­szín. Az előző évad­ban a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a Fradi.

Rossz széria, a Fradi megtörné az átkot az örökrangadón

Rossz széria, a Fradi megtörné az átkot az örökrangadón

Ide­gen­ben nem megy Doll­ék­nak.

A zöld-fe­hé­rek 2018-ban még nem nyer­tek tét­mér­kő­zést ide­gen­ben. Az újonc MTK ott­ho­ná­ban sza­kí­ta­nák meg ezt a so­ro­za­tot.

Dzsudzsák Balázs ismét a Fradi-pályán tűnt fel

Dzsudzsák Balázs ismét a Fradi-pályán tűnt fel

Öt­gó­los mér­kő­zé­sen ja­ví­tott a Fradi.

Öt­gó­los mér­kő­zé­sen ja­ví­tott a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pata az Eu­rópa-liga búcsú után.

Meglepő nyilatkozat, a Fradi edzője reagált a szurkolók kritikájára

Meglepő nyilatkozat, a Fradi edzője reagált a szurkolók kritikájára

Ne­he­zen emész­tik meg a druk­ke­rek az újabb korai ki­esést a nem­zet­közi ku­pá­ban. Az MTK sta­di­on­já­ban szól­tak be Doll­nak.

Ne­he­zen emész­tik meg a druk­ke­rek az újabb korai ki­esést a nem­zet­közi ku­pá­ban. Az MTK sta­di­on­já­ban szól­tak be Doll­nak.

Hatalmas Fradi-siker, erre büszkék lehetnek a szurkolók

Hatalmas Fradi-siker, erre büszkék lehetnek a szurkolók

Sokan lá­to­gat­tak ki az El-meccsre.

A BL-se­lej­te­ző­ben is csak egy mér­kő­zésre lá­to­gat­tak ki töb­ben. A Fe­renc­vá­ros csü­tör­tö­kön Iz­ra­el­ben vív­hatja ki a to­vább­ju­tást az Eu­rópa-li­gá­ban.

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

Nem ho­zott sze­ren­csét.

Nem ho­zott sze­ren­csét a vá­lo­ga­tott sztárja a zöld-fe­hé­rek­nek. A Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott iz­ra­eli el­len­fe­lé­vel az Eu­rópa-li­gá­ban.

Idén vajon összejön? 14 éve vár erre a Ferencváros

Idén vajon összejön? 14 éve vár erre a Ferencváros

Nehéz dolga lesz a zöld-fe­hé­rek­nek csü­tör­tö­kön az iz­ra­eli vissza­vá­gón. Leg­utóbb a 2004-es idény­ben élte meg az au­gusz­tust a fő­vá­rosi csa­pat.

Nehéz dolga lesz a zöld-fe­hé­rek­nek a csü­tör­töki iz­ra­eli vissza­vá­gón. Ne­ta­nyá­ban azzal a Mac­ca­bi­val ját­sza­nak majd, amellyel 1-1-es vég­ered­ményt pro­du­kál­tak Bu­da­pes­ten. Leg­utóbb a 2004-es idény­ben élte meg az au­gusz­tust a fő­vá­rosi csa­pat. Azóta min­dig jú­li­us­ban ért véget a ku­pa­ka­land.

Micsoda szépség, a szexi sportolónő Magyarországra költözik

Micsoda szépség, a szexi sportolónő Magyarországra költözik

Meg­van a Fe­renc­vá­ros női lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak első nyári iga­zo­lása.

Meg­van a Fe­renc­vá­ros női lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak első nyári iga­zo­lása. Ame­ri­ká­ból ér­ke­zett erő­sí­tés.

Bombaigazolásra készül a Ferencváros, ez nagyot szólhat

Bombaigazolásra készül a Ferencváros, ez nagyot szólhat

Ukrán vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­tá­val erő­sít­het­nek a zöld-fe­hé­rek. A fi­ze­tése je­lent­heti az egyet­len prob­lé­mát.

Ukrán vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­tá­val erő­sít­het­nek a zöld-fe­hé­rek. A fi­ze­tése je­lent­heti az egyet­len prob­lé­mát.

Százmilliókkal erősít a Fradi az Európa-ligára

Százmilliókkal erősít a Fradi az Európa-ligára

Az anyagi rá­for­dí­tás azon­ban meg­hoz­hatja a gyü­möl­csét az El-ben.

Az anyagi rá­for­dí­tás azon­ban meg­hoz­hatja a gyü­möl­csét az Eu­rópa-liga idei ki­írá­sá­ban. Az iz­ra­eli Mac­cabi Tel-Aviv lesz a Fradi el­len­fele a se­lej­te­ző­ben.

Újabb focistájától búcsúzik a Ferencváros

Újabb focistájától búcsúzik a Ferencváros

Gera Zol­tán után a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyást sem lát­juk többé zöld-fehér mez­ben.

Aggódnak a Fradinál, ebből nagy baj lehet

Aggódnak a Fradinál, ebből nagy baj lehet

Rend­kí­vüli saj­tó­tá­jé­koz­tató tar­tott a zöld-fehér klub.

Rend­kí­vüli saj­tó­tá­jé­koz­tató tar­tott a zöld-fehér klub. Tar­ta­nak az eset­le­ges UEFA-bün­te­tés­től, ha a szur­ko­lók hely­te­len vi­sel­ked­nek az Eu­rópa-liga se­lej­te­ző­jé­ben.

Nagy bejelentésre készül Gera Zoltán, mit szólnak ehhez a fradisták?

Nagy bejelentésre készül Gera Zoltán, mit szólnak ehhez a fradisták?

Sé­rü­lése miatt alig lé­pett pá­lyára a 2017/18-as sze­zon­ban. A vb alatt szak­kom­men­tá­tor­ként is dol­go­zik.

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

Dzsudzsák Balázs a Fradiban? Reagált a klub a pletykára!

A fő­vá­rosi csa­pat­nál ta­gad­ják, hogy hoz­zá­juk iga­zol a ma­gyar sztár­fo­cista. Lehet, hogy marad kül­föl­dön?

A fő­vá­rosi csa­pat­nál ta­gad­ják, hogy hoz­zá­juk iga­zol a ma­gyar sztár­fo­cista. Lehet, hogy marad kül­föl­dön?

Megvan a pontos összeg, ennyi pénzt keres Lanzafame a Fradiban

Megvan a pontos összeg, ennyi pénzt keres Lanzafame a Fradiban

Jól keres majd új csa­pa­tá­ban az olasz gól­ki­rály. 18 gólt szer­zett az NB I előző sze­zon­já­ban.

Hivatalos, a Fradinál folytatja az olasz gólkirály

Hivatalos, a Fradinál folytatja az olasz gólkirály

Ko­moly erő­sí­tést haj­tott végre az FTC.

Ko­moly erő­sí­tést haj­tott végre a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pata. Ru­ti­nos tá­ma­dót iga­zolt a zöld-fehér klub.

Böde Dani új riválist kapott, hű, de ismerős a neve

Böde Dani új riválist kapott, hű, de ismerős a neve

Ilyen fo­cista még biz­to­san nem volt a Fe­renc­vá­ros­ban. Sőt, az egész NB I-ben sem.

Ilyen fo­cista még biz­to­san nem volt a Fe­renc­vá­ros­ban. Sőt, az egész NB I-ben sem.

Micsoda fogás, olasz gólkirállyal erősítene a Fradi

Micsoda fogás, olasz gólkirállyal erősítene a Fradi

Az előző él­vo­nal­beli sze­zon leg­ered­mé­nye­sebb fo­cis­tá­ját vinné a Fe­renc­vá­ros.

Az előző él­vo­nal­beli sze­zon leg­ered­mé­nye­sebb fo­cis­tá­ját vinné a Fe­renc­vá­ros.

Csoda történt: újra legyőzte a gyilkos kórt a Fradi játékosa

Csoda történt: újra legyőzte a gyilkos kórt a Fradi játékosa

Hardi Ri­chárd nem ismer le­he­tet­lent.

Ször­nyű hó­na­po­kon van túl Hardi Ri­chárd, aki ős­szel már újra jég­ko­ron­gozna. Az or­vo­sok­tól már meg­kapta az en­ge­délyt.

Négy pesti panel áráért vett focistát a Fradi

Négy pesti panel áráért vett focistát a Fradi

Ma­gyar­or­szá­gon szo­kat­lan­nak hitt dolog tör­tént. Ki­de­rült, mennyit fi­ze­tett egy klub egy lab­da­rú­góért.

Megvan a Fradi újabb igazolása, válogatott játékos érkezett

Megvan a Fradi újabb igazolása, válogatott játékos érkezett

Egy évre köl­csönbe kerül a zöld-fe­hé­rek­hez. Jól erő­sít a nyá­ron a Fe­renc­vá­ros ké­zi­lab­da­csa­pata.

Egy évre köl­csönbe kerül a zöld-fe­hé­rek­hez. Jól erő­sít a nyá­ron a Fe­renc­vá­ros ké­zi­lab­da­csa­pata.

Drámai bejelentés: sokkoló döntést hoztak az ország kedvencei

Sokkoló döntést hoztak az ország kedvencei

Ma­da­ras Nor­bert és Varga Dá­niel egy­szerre je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát.

Ma­da­ras Nor­bert és Varga Dá­niel egy­szerre je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát. Mind­ket­ten ma­rad­nak a Fra­di­nál.

Agyrém? Máris lemondott az EL-ről a Fradi

Agyrém? Máris lemondott az EL-ről a Fradi

Ismét az EL-ben in­dul­nak.

A ta­va­lyi évhez ha­son­lóan ezen a nyá­ron is a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban lép pá­lyára a Fe­renc­vá­ros.

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Le­járt a szer­ző­dése.

Le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki csa­pa­tot vált­hat ezen a nyá­ron.

Most már biztos, a Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

Most már biztos, a Fradi elveszíti az egyik legjobb játékosát

Jo­seph Pa­int­sil a kö­vet­kező sze­zont már Bel­gi­um­ban kezdi. Már télen meg­tör­tén­he­tett volna a csa­pat­vál­tás.

Jo­seph Pa­int­sil a kö­vet­kező sze­zont már Bel­gi­um­ban kezdi. Már télen meg­tör­tén­he­tett volna a csa­pat­vál­tás.