CÍMKE: 'ferencváros'

Szenzáció, BL-győztes sztár tűnt fel a Fradi pályán!

Szenzáció, BL-győztes sztár tűnt fel a Fradi pályán!

Az olasz In­tert kép­vi­selte ha­zánk­ban Javer Za­netti. A Fradi sztárja a mate te­á­val is meg­kí­nálta őt.

Új információ: ez történt az újraélesztett Fradi-szurkolóval

Új információ: ez történt az újraélesztett Fradi-szurkolóval

Min­den­kit sok­kolt az eset, a 29 éves druk­kert már át is szál­lí­tot­ták egy másik kór­házba.

FRISS HÍREK

Doll büntet, ez vár a kiállított Fradi-focistára

Doll büntet, ez vár a kiállított Fradi-focistára

Joe Pa­int­silt pro­vo­kál­ták az első fél­idő­ben, edzője gyor­san le­zárta az ügyet. A csa­pat­ta­gok jól jár­nak.

Joe Pa­int­silt pro­vo­kál­ták az első fél­idő­ben, edzője gyor­san le­zárta az ügyet. A csa­pat­ta­gok jól jár­nak.

Összejöhet a csoda, két magyar csapat lehet ott a BL négyes döntőjében

Összejöhet a csoda, két magyar csapat lehet ott a BL négyes döntőjében

A Győr szinte biz­tos ott lesz, a Fradi ré­szé­ről bra­vúr kell.

A Győr szinte biz­tos ott lesz, a Fradi ré­szé­ről bra­vúr kell az orosz Rosz­tov ellen a ne­gyed­dön­tő­ben.

Rossz hírt közöltek, súlyosan megsérült olimpiai bajnok legendánk

Rossz hírt közöltek, súlyosan megsérült olimpiai bajnok legendánk

Varga Dá­niel lába egy sze­ren­csét­len moz­du­lat után tört el.

Varga Dá­niel lába egy sze­ren­csét­len moz­du­lat után tört el. Vár­ha­tóan 3-4 hétig nem játsz­hat.

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Tho­mas Dollt a Ham­burg vi­heti el.

A Ham­burg nyá­ron meg­pró­bál­hatja ha­za­csá­bí­tani Tho­mas Dollt. A német edzőt 2019 nya­ráig köti szer­ző­dés a Fra­di­hoz.

Merész terv: erre készül a Ferencváros sztárjátékosa

Merész terv: erre készül a Ferencváros sztárjátékosa

Otigba dön­tött, már csak a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ér­dekli. Ott pedig sze­retne alap­em­ber lenni.

Otigba dön­tött, már csak a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ér­dekli. Ott pedig sze­retne alap­em­ber lenni.

Kemény kritika, Thomas Doll leszólta a csapatát

Kemény kritika, Thomas Doll leszólta a csapatát

Egy­gó­los előny­ről bu­kott az FTC.

Egy­gó­los előny­ről bu­kott a Fe­renc­vá­ros a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Előnyről bukott, összeomlott a Ferencváros

Előnyről bukott, összeomlott a Ferencváros

Vá­rat­lan ve­re­ség.

Vá­rat­lan ve­re­sé­get szen­ve­dett a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I 21. for­du­ló­já­ban.

Böde Dániel remekelt, kiütéssel javított a Fradi

Böde Dániel remekelt, kiütéssel javított a Fradi

Nem adott esélyt el­len­fe­lé­nek a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I 22. for­du­ló­já­ban.

Nem adott esélyt el­len­fe­lé­nek a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I 22. for­du­ló­já­ban.

Bajban a Fradi? Világsztár csábítaná el a csapattól Thomas Dollt

Bajban a Fradi? Világsztár csábítaná el a csapattól Thomas Dollt

A Ham­burg elő­ször eshet ki az él­vo­nal­ból.

A Ham­burg elő­ször eshet ki az él­vo­nal­ból. Tho­mas Doll já­té­kos­ként és edző­ként is állt a klub al­kal­ma­zá­sá­ban.

Ez nagyot szólna, a Fradinál folytathatja a korábbi BL-gólkirály

Ez nagyot szólna, a Fradinál folytathatja a korábbi BL-gólkirály

A Sió­fok­kal is hírbe hoz­ták.

A Sió­fok­kal is hírbe hoz­ták a hor­vát vi­lág­klasszist. Nagy erő­sí­tés lenne a zöld-fe­hé­rek­nek. Ebben a sze­zon­ban 59 gól­nál jár a BL-ben.

Szerb csatárok hozhatnak aranyérmet az NB I-ben

Szerb csatárok hozhatnak aranyérmet az NB I-ben

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros és a má­so­dik he­lyen álló Vi­deo­ton is szerb csa­tár­ral erő­sí­tette meg a ke­re­tét.

Megtámadták a Fradi-szurkolókat, többen is kórházba kerültek

Megtámadták a Fradi-szurkolókat, többen is kórházba kerültek

Nem bír­tak ma­guk­kal a hu­li­gá­nok. A Fra­dit közel 160 szur­koló kí­sérte el Mon­te­negró fő­vá­ro­sába.

Nem bír­tak ma­guk­kal a hu­li­gá­nok. A Fra­dit közel 160 szur­koló kí­sérte el Mon­te­negró fő­vá­ro­sába.

Vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

Megdöbbentő vallomás, Gera Zoltánt a parkolóban akarták megverni

A ma­gyar vá­lo­ga­tott és a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gója olyan szto­rit osz­tott meg, amely­ről ko­ráb­ban sosem be­szélt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott és a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gója olyan szto­rit osz­tott meg, amely­ről ko­ráb­ban sosem be­szélt. A ki­fe­je­zet­ten ijesztő eset kül­föl­dön tör­tént, ám a sport­em­ber tá­la­lá­sá­ban egy iga­zán ta­nul­sá­gos be­fe­je­zést ka­pott a tör­té­net vége.

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben fo­gad­ják Tho­mas Doll együt­te­sét.

Ez bi­zony ki­fe­je­zet­ten rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben kény­te­le­nek fo­gadni Tho­mas Doll együt­te­sét.

Doll elégedett, Böde felkötheti a gatyáját

Doll elégedett, Böde felkötheti a gatyáját

A Fe­renc­vá­ros mes­tere, Tho­mas Doll a csa­pat új csa­tá­rát di­csérte.

A Fe­renc­vá­ros mes­tere, Tho­mas Doll a csa­pat új csa­tá­rát di­csérte. Böde Dá­niel ko­moly ri­vá­list ka­pott.

Családi tragédiák okozhatták a magyar focista infarktusát

Családi tragédiák okozhatták a magyar focista infarktusát

Ta­kács Ákos ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel be­szél az el­múlt na­pok­ról. Álmát nem adja fel, fo­ci­edző sze­retne lenni.

Infarktust kapott az FTC válogatott focistája

Infarktust kapott az FTC válogatott focistája

Rosszul lett, és kór­házba szál­lí­tot­ták.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi já­té­kosa rosszul lett, és kór­házba szál­lí­tot­ták.

Gondban a Fradi, Dollt külföldre csábítják

Gondban a Fradi, Dollt külföldre csábítják

Egy­kori klubja ismét sze­met ve­tett a Fe­renc­vá­ros edző­jére, Tho­mas Dollra.

Egy­kori klubja, a ki­esés ellen küzdő német Ham­burg ismét sze­met ve­tett a Fe­renc­vá­ros edző­jére, Tho­mas Dollra. Tá­vo­zik a mes­ter?

Balesetet szenvedett a Fradi válogatott játékosa

Balesetet szenvedett a Fradi válogatott játékosa

Tény­leg csak a sze­ren­csén múlt, hogy nem tör­tént tra­gé­dia Bu­da­pes­ten az üt­kö­zés során.

Tény­leg csak a sze­ren­csén múlt, hogy nem tör­tént tra­gé­dia Bu­da­pes­ten az üt­kö­zés során.

Nagy bejelentést tett a Fradi, ennek minden szurkoló örülni fog

Nagy bejelentést tett a Fradi, ennek minden szurkoló örülni fog

Gól­erős tá­ma­dót iga­zol­tak.

Gól­erős tá­ma­dót iga­zol­tak. Ki­lenc gólt szer­zett ős­szel a szerb baj­nok­ság­ban a 24 éves já­té­kos. Kor­osz­tá­lyos vá­lo­ga­tott volt.

Dzsudzsák hazatér? Menedzsere meglepő választ adott

Dzsudzsák hazatér? Menedzsere meglepő választ adott

Hó­na­pok óta téma a ha­za­té­rés.

Hó­na­pok óta téma Dzs­u­dzsák Ba­lázs ha­za­té­rése. Me­ne­dzsere re­a­gált a hí­rekre.

Váratlan fordulat, döntött a Fradi sztárja

Váratlan fordulat, döntött a Fradi sztárja

Nem­rég ma­lá­ri­á­val küz­dött, most vissza­tér­het Bu­da­pestre. Pa­int­sil kép­vi­se­lői je­lez­ték, hogy fel­épü­lése után vissza­tér a Fra­di­hoz.

Nem­rég ma­lá­ri­á­val küz­dött, most vissza­tér­het Bu­da­pestre. Pa­int­sil kép­vi­se­lői je­lez­ték, hogy fel­épü­lése után vissza­tér a Fra­di­hoz.

Kemény szavak, ezt nem ússza meg a Fradi sztárja

Kemény szavak, ezt nem ússza meg a Fradi sztárja

A ghá­nai já­té­kos je­len­leg köl­csön­ben sze­re­pel a zöld-fe­hé­rek­nél. A belga Genk is le­iga­zolná a kö­zép­pá­lyást.

A ghá­nai já­té­kos je­len­leg köl­csön­ben sze­re­pel a zöld-fe­hé­rek­nél. A belga Genk is le­iga­zolná az őszi sze­zon­ban re­meklő kö­zép­pá­lyást.

Nagy a baj, súlyos beteg a Fradi focistája

Nagy a baj, súlyos beteg a Fradi focistája

Jo­seph Pa­int­sil­ről Ghá­ná­ból jöt­tek rossz hírek.

Jo­seph Pa­int­sil­ről Ghá­ná­ból jöt­tek rossz hírek. Azt nem tudni, mikor tér vissza az NB I leg­jobbja.

Huszti miatt háborognak a Fradi-szurkolók

Háborognak a Fradi-szurkolók, kiakadtak Huszti Szabolcs döntésén

Újra az NB I-ben játsz­hat.

A Fe­renc­vá­ros egy­kori já­té­kosa hosszú évek után tér­het vissza az NB I-be. Úgy tűnik, hogy a Vi­deo­ton lesz a kö­vet­kező csa­pata.

Megvan az új kedvenc? Válogatott játékost igazolhat a Fradi

Megvan az új kedvenc? Válogatott játékost igazolhat a Fradi

A leg­utóbbi fél évet Lett­or­szág­ban töl­tötte köl­csön­ben.

A leg­utóbbi fél évet Lett­or­szág­ban töl­tötte köl­csön­ben. A Fra­di­val ké­szül a jövő héten.

Meglepő, BL-győztes világsztár tűnt fel a Fradi edzésén

Meglepő, BL-győztes világsztár tűnt fel a Fradi edzésén

A fő­vá­ros­ban kezdte meg a tré­nin­ge­ket a jobb­át­lövő. Test­vére, Le­vente a Fe­renc­vá­ros­ban véd.

A fő­vá­ros­ban kezdte meg a tré­nin­ge­ket a jobb­át­lövő. Test­vére, Le­vente a Fe­renc­vá­ros­ban véd. Veszp­rém­ben ja­nuár 15-én indul a fel­ké­szü­lés.

Megdöbbentő hír, ez a válogatott focistája hagyhatja el a Fradit

Megdöbbentő hír, ez a válogatott focistája hagyhatja el a Fradit

Ma­gyar­or­szá­gon belül vált­hat.

A tá­madó Ma­gyar­or­szá­gon belül vált­hat majd csa­pa­tot. Az őszin sze­zon­ban 14 baj­no­kin 4 gólt szer­zett a nyá­ron ha­za­térő csa­tár.

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Furcsa pletyka, Dzsudzsák tényleg a Fradihoz tart?

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het.

Tíz évnyi lé­gi­ós­ko­dás után ha­za­tér­het Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki 2008-ban a PSV Eind­ho­ven­nél kezdte a kül­földi kar­ri­er­jét.

Változás a Fradinál, válogatott kapust igazolt a klub

Változás a Fradinál, válogatott kapust igazolt a klub

Vissza­tért ko­rábbi csa­pa­tá­hoz a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott ka­pusa. A Rába ETO-t hagyta most ott.

Vissza­tért ko­rábbi csa­pa­tá­hoz a ma­gyar fut­sal­vá­lo­ga­tott ka­pusa. A Rába ETO-t hagyta most ott.

Hatalmas balhé, az Újpest-szurkolók összecsaptak a fradistákkal

Hatalmas balhé, az Újpest-szurkolók összecsaptak a fradistákkal

Nem vég­ző­dött jól a derbi a szur­ko­lók szá­mára.

Nem vég­ző­dött jól a derbi a szur­ko­lók szá­mára. A meccset az Új­pest 6-3-ra nyerte meg a Fradi ellen.

Doll boldog lehet, ezt ünnepli a Fradival

Doll boldog lehet, ezt ünnepli a Fradival

A német tré­ner há­rom­szor nyerte meg a Ma­gyar Kupát.

A német tré­ner há­rom­szor nyerte meg a Ma­gyar Kupát a zöld-fe­hé­rek­kel. A Fradi élén 114 győ­ze­lem­nél jár a német szak­ve­zető. Ri­cardo Mo­nizt vál­totta még 2013 de­cem­be­ré­ben.

Válogatott játékosokról mond le a Fradi

Válogatott játékosokról mond le a Fradi

Ket­ten már biz­to­san tá­voz­nak.

A Fe­renc­vá­ros még nem erő­sí­tett, de ket­ten már biz­to­san tá­voz­nak ja­nu­ár­ban a lis­ta­ve­ze­tő­től.

Erre ki számított? Eldőlt a sorsa az NB I legjobbjának

Erre ki számított? Eldőlt a sorsa az NB I legjobbjának

Jó hírt kap­tak a Fradi-szur­ko­lók.

Jó hírt kap­tak a Fradi-szur­ko­lók. Ma­rad­hat a leg­újabb ked­venc. Ti­zen­két ma­gyar baj­no­kin hat gólt szer­zett az őszi sze­zon­ban a ghá­nai.

Ez botrányos, ilyet még nem látott a Fradi edzője

Ez botrányos, ilyet még nem látott a Fradi edzője

Doll meg­jegy­zé­se­ket tett az öl­tö­zőre.

A Vasas-Fe­renc­vá­ros meccs után Tho­mas Doll meg­jegy­zé­se­ket tett az öl­tö­zőre.

Drámai percek, súlyos beteg kisfiúnak segít a Fradi

Drámai percek, súlyos beteg kisfiúnak segít a Fradi

A zöld-fe­hé­rek egyedi fel­aján­lást tet­tek, a fut­ball­csa­pat min­den tagja se­gí­tett a hét és fél éves kisfi­ú­nak.

A zöld-fe­hé­rek egyedi fel­aján­lást tet­tek, a fut­ball­csa­pat min­den tagja se­gí­tett a kisfi­ú­nak.

Átalakul a Fradi, Gera Zoltán sorsa is eldőlhet

Átalakul a Fradi, Gera Zoltán sorsa is eldőlhet

To­vább erő­sít­het Tho­mas Doll.

To­vább erő­sít­het az őszi sze­zont élen záró fő­vá­rosi gárda. A 38 éves Gera pót­lása is na­pi­ren­den van a zöld-fe­hé­rek­nél. Nagy ki­hí­vás lesz.

Edzőváltás a Fradinál, hosszú évek után távozik a szakember

Edzőváltás a Fradinál, hosszú évek után távozik a szakember

El­fo­gyott a tü­re­lem.

A Gyön­gyös el­leni hazai ve­re­ség már nem fért bele. A Fe­renc­vá­ros az utolsó he­lyen áll az NB I-ben. Öt és fél év után tá­vo­zik a tré­ner.

Hihetünk a számoknak? Óriási buli lesz a Fradinál

Hihetünk a számoknak? Óriási buli lesz a Fradinál

Vajon már ős­szel el­dőlt a baj­noki cím az NB I-ben? A zöld-fe­hé­rek ebben bíz­nak.

Vajon már ős­szel el­dőlt a baj­noki cím az NB I-ben? A zöld-fe­hé­rek ebben bíz­nak.

Bravúros vétel, nem akárkit vett a Fradi

Bravúros vétel, nem akárkit vett a Fradi

Az egész ma­ce­dón baj­nok­ság leg­jobb­já­nak vá­lasz­tot­ták Ste­fan Spi­rovskit. A kö­zép­pá­lyás hét­vé­gén már a Vi­deo­ton ellen lőtt gólt.

Az egész ma­ce­dón baj­nok­ság leg­jobb­já­nak vá­lasz­tot­ták Ste­fan Spi­rovskit. A kö­zép­pá­lyás hét­vé­gén már a Vi­deo­ton ellen lőtt gólt.

Nagy a baj, gondban a Fradi a Vidi elleni rangadó előtt

Nagy a baj, gondban a Fradi a Vidi elleni rangadó előtt

Ki fog gólt lőni a rang­adón?

Ki fog gólt lőni a rang­adón? Tho­mas Doll­nak nem ma­radt iga­zán hasz­nál­ható tá­ma­dója a rang­adó előtt. Pris­kin és Böde sem lesz a Vidi ellen.

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

Hova igazolhat Dzsudzsák? A válogatott miatt válthat csapatot

NB I? Her­tha? Hova szer­ző­dik a csa­pat­ka­pi­tány? A nyá­ron jár le a szer­ző­dése az al-Vahda lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál.

Drámai hajrá, két éve nem történt ilyen a Fradival

Drámai hajrá, két éve nem történt ilyen a Fradival

A jövő heti utolsó for­du­ló­ban dől el csak, ki lesz az őszi baj­nok az NB I-ben.

Az utolsó for­du­ló­ban dől el csak, ki lesz az őszi baj­nok az NB I-ben.

Bombagóllal bukott a Fradi a stadionavatón

Bombagóllal bukott a Fradi a stadionavatón

Három pont előnyre tett szert a Vi­deo­ton az élen a lab­da­rúgó NB I 17. for­du­ló­ját kö­ve­tően, mi­u­tán az FTC ki­ka­pott Szom­bat­he­lyen.

Három pont előnyre tett szert a Vi­deo­ton az élen a lab­da­rúgó NB I 17. for­du­ló­ját kö­ve­tően, mi­u­tán az FTC ki­ka­pott Szom­bat­he­lyen.

Problémák a Fradi-meccs körül, mi lesz így a szurkolókkal?

Problémák a Fradi-meccs körül, mi lesz így a szurkolókkal?

Még nem kezd­ték meg a jegy­áru­sí­tást.

Még nem kezd­ték meg a jegy­áru­sí­tást. A hét­vé­gén Szom­bat­helyre lá­to­gatna a Fradi. Vél­he­tően telt ház fo­gadná a csa­pa­to­kat.

Sittes bűnöző fia is érintett a Fradi-lincselésben

Sittes bűnöző fia is érintett a Fradi-lincselésben

Apá­ról fiúra örök­lő­dik a balhé a Fra­di­ban. Egy ko­rábbi hu­li­gán­ve­zér fia most adta fel magát a rend­őr­sé­gen. Szer­ve­zett és tu­da­tos volt a lin­cse­lés!

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Lesújtott az MLSZ, tízmilliós büntetés az életveszélyes lincselés után

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak.

Ezért kár volt rek­la­mál­nia a Fe­renc­vá­ros­nak. A klub­nak az ere­de­ti­nél még sú­lyo­sabb kö­vet­kez­mé­nye­ket kell el­vi­sel­nie.

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Bajba kerültek a lakók: riasztották a tűzoltókat a pesti társasházhoz

Egy öt­eme­le­tes la­kó­épü­let gyul­ladt ki csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten.

Egy öt­eme­le­tes la­kó­épü­let gyul­ladt ki csü­tör­tö­kön Bu­da­pest IX. ke­rü­le­té­ben.

Késelés és lincselés, 11 embert kitiltott a Fradi

Késelés és lincselés, mindenkit kitiltott a Fradi

Eddig össze­sen ti­zen­egy szur­koló kár­tyá­ját füg­gesz­tet­ték fel. A rend­őr­ség ké­ré­sére fotók nem kö­zöl­he­tőek a gya­nú­sí­tot­tak­ról.

Eddig össze­sen ti­zen­egy szur­koló kár­tyá­ját füg­gesz­tet­ték fel. A rend­őr­ség ké­ré­sére fotók nem kö­zöl­he­tőek a gya­nú­sí­tot­tak­ról.

Késelés, mindent elmond a meglincselt Fradi-drukker barátnője

Késelés, mindent elmond a meglincselt Fradi-drukker barátnője

A szom­bati Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen meccsen egy Fradi-szur­ko­ló­cso­port sú­lyos sé­rü­lé­se­ket oko­zott a ko­rábbi ve­zér­szur­ko­ló­nak.

Mocskos banda veri szét a magyar focit, ők a felelősek a lincselésért

Mocskos banda veri szét a magyar focit, ők a felelősek a lincselésért

Öt­ven­fős bar­bár bri­gád lin­cselt meg egy fe­renc­vá­rosi szur­ko­lót szom­ba­ton a Fradi sta­di­on­já­ban. Kik ezek az em­be­rek?

Meglepő, üzent a Fradi-tábornak a Debrecen játékosa

Meglepő, üzent a Fradi-tábornak a Debrecen játékosa

Tő­zsér ér­de­kes képet osz­tott meg.

Tő­zsér ezt a képet osz­totta meg kö­zös­ségi ol­da­lán. A Loki ko­rábbi ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gója két évig a Fe­renc­vá­ros­ban is ját­szott.

Megdöbbentek, Doll és Priskin a szurkolóknak üzent

Megdöbbentek, Doll és Priskin a szurkolóknak üzent

Az FTC 2-1-re verte a Deb­re­cent.

A Fe­renc­vá­ros telt ház előtt 2-1-re verte a Deb­re­cent a lab­da­rúgó NB I szom­bati rang­adó­ján.

Őrizetbe vettek két verekedő fradistát

Őrizetbe vettek két verekedő fradistát

A Fe­renc­vá­ros-DVSC baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zé­sén tö­meg­ve­re­ke­dés rob­bant ki.

A Fe­renc­vá­ros-DVSC baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zé­sén tö­meg­ve­re­ke­dés rob­bant ki.

Drámai fotó, így nézett ki a véresre vert fradista

Drámai fotó, így nézett ki a véresre vert fradista

Azóta kór­ház­ban van.

A szur­ko­lók ko­rábbi ve­zé­rét biz­ton­sá­giak kí­sér­ték ki a sta­di­on­ból. Azóta kór­ház­ban van.

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Bal­hés volt az FTC-Deb­re­cen rang­adó.

Nem csu­pán a gö­rög­tűz és a han­gu­lat miatt marad em­lé­ke­ze­tes a szom­bati Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen rang­adó.

Pokoli hangulat, görögtűz és futballünnep a Fradi-pályán

Pokoli hangulat, görögtűz és futballünnep a Fradi-pályán

A Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen NB I-es mér­kő­zésre meg­telt a Gro­u­pama Aréna.

A Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen NB I-es baj­noki lab­da­rúgó-mér­kő­zésre meg­telt a Gro­u­pama Aréna.

Újabb örömhír, erre vártak évek óta a Fradi-szurkolók

Újabb örömhír, erre vártak évek óta a Fradi-szurkolók

Pa­rá­dés han­gu­latra van ki­lá­tás a Gro­u­pama Aré­ná­ban. El­fogy­tak a je­gyek a hazai szek­to­rokba.

Pa­rá­dés han­gu­latra van ki­lá­tás a Gro­u­pama Aré­ná­ban. El­fogy­tak a je­gyek a hazai szek­to­rokba, telt ház lesz szom­ba­ton.

Mi lesz a Fradival? Folyamatosan Doll távozása a téma

Mi lesz a Fradival? Folyamatosan Doll távozása a téma

Ham­burgba hív­ják a Fradi tré­ne­rét.

Könnyen lehet, hogy Tho­mas Doll ha­ma­ro­san bú­csút int a lis­ta­ve­zető zöld-fe­hé­rek­nek.

Durva, elképesztő az érdeklődés az NB I-es meccs iránt

Durva, elképesztő az érdeklődés az NB I-es meccs iránt

Össze­jö­het a telt ház a rang­adón.

Össze­jö­het a telt ház a rang­adón. A Fradi-tábor vissza­té­ré­sé­vel na­gyot ugrik a né­ző­szám a Loki el­leni ta­lál­ko­zón. Még van­nak je­gyek.

Thomas Doll közömbös, válaszolt a pletykákra

Thomas Doll közömbös, válaszolt a pletykákra

A Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edző­jét fo­lya­ma­to­san a Ham­burg csa­pa­tá­val hoz­zák kap­cso­latba.

A Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­edző­jét fo­lya­ma­to­san a Ham­burg csa­pa­tá­val hoz­zák kap­cso­latba. Már meg sem le­pő­dik, ha vele ri­o­gat­ják az edző­ket.

Óriási égés, négy éve nem történt ilyen a Fradival

Óriási égés, négy éve nem történt ilyen a Fradival

Nem várt ered­mény az MK-ban.

Nem várt ered­mény, ki­zú­gott a Ma­gyar Ku­pá­ból a fő­vá­rosi gárda. NB II-es együt­tes bú­csúz­tatta a zöld-fe­hé­re­ket. Négy éve esett ki leg­utóbb a Fradi.

Kőkemény szabályok, így tér vissza a Fradi-tábor

Kőkemény szabályok, így tér vissza a Fradi-tábor

Pi­ros­be­tűs ünnep lesz a Fe­renc­vá­ros ult­rái szá­mára no­vem­ber 4. Hosszú tár­gya­lá­sok után a Fe­renc­vá­ros ve­ze­tő­sége meg­egye­zett a csa­pat szur­ko­ló­tá­bo­rá­val.

Kígyózó sorok, mi lesz így a Fradi-stadionban?

Kígyózó sorok, mi lesz így a Fradi-stadionban?

A tábor tag­jai meg­ro­ha­moz­ták a sta­dion pénz­tá­rait. Van olyan szek­tor, ahova már nem lehet je­gyet venni.

A tábor tag­jai meg­ro­ha­moz­ták a sta­dion pénz­tá­rait. Van olyan szek­tor, ahova már nem lehet je­gyet venni.

Méltó búcsú Aradszky Lászlótól, ezt ő is megtapsolta volna

Méltó búcsú Aradszky Lászlótól, ezt ő is megtapsolta volna

A hang­szó­ró­ból az éne­kes dala szólt, a fo­cis­ták rá em­lé­kez­tek. Majd győz­tek is az ősi ri­vá­lis ellen.

A hang­szó­ró­ból az éne­kes dala szólt, a fo­cis­ták rá em­lé­kez­tek. Majd győz­tek is az ősi ri­vá­lis ellen.

Találkozót tartott a Ferencvárosért Egyesület

Negyedéves találkozóját tartotta a Ferencvárosért Egyesület

A Lurdy Ház­ban ke­rült meg­ren­de­zésre

A Lurdy Ház­ban ke­rült meg­ren­de­zésre a Fe­renc­vá­ro­sért Egye­sü­let össze­jö­ve­tele

Visszatért a Fradi-tábor, pokoli hangulatot teremtettek

Visszatért a Fradi-tábor, pokoli hangulatot teremtettek

Nagy szám­ban utaz­tak le az NB I-es baj­no­kira. Jó han­gu­la­tot va­rá­zsol­tak a Fradi-szur­ko­lók.

Megható búcsú, Aradszky László nélkül nincs Fradi-meccs

Megható búcsú, Aradszky László nélkül nincs Fradi-meccs

Imá­dott klubja méltó módon em­lé­ke­zik a tánc­dal­éne­kesre. A hang­szó­ró­ból ezt a dalt hall­hatja majd több ezer ember.

Aradszky László titka, nem teljesült élete nagy álma

Aradszky László titka, nem teljesült élete nagy álma

Aradszky László nagy álma volt, hogy uno­kája a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gója le­gyen.

Böde Dániel nagyon kiakadt, ilyet még nem hallottál a Fradi sztárjától

Böde Dániel nagyon kiakadt, ilyet még nem hallottál a Fradi sztárjától

A Fradi tá­ma­dója elé­ge­det­len volt a já­ték­ve­ze­tés­sel.

A Fradi tá­ma­dója elé­ge­det­len volt a mér­kő­zés után, ala­po­san ki­osz­totta a já­ték­ve­ze­tőt.

Súlyos vádak a balhés Fradi-meccs után

Súlyos vádak a balhés Fradi-meccs után

A Fe­renc­vá­ros 1-1-re zárt a Pus­kás Aka­dé­mi­á­val.

A Fe­renc­vá­ros 1-1-re zárt a Pus­kás Aka­dé­mi­á­val a lab­da­rúgó NB I 12. for­du­ló­já­nak utolsó meccsén. Bal­hés vég­já­ték volt.

Balhé Felcsúton, felrobbant a dühtől a Fradi edzője

Balhé Felcsúton, felrobbant a dühtől a Fradi edzője

Egy bün­tető miatt bal­héz­tak.

Egy bün­tető miatt a Fe­renc­vá­ros edzője, Tho­mas Doll ki­kelt ma­gá­ból. Bal­hés han­gu­lat­ban zá­rult a meccs.

Sokkoló hír: HIV- fertőzött a Fradi egykori kiszemeltje

Sokkoló hír: HIV- fertőzött a Fradi egykori kiszemeltje

Em­ma­nuel Eboué-nál új csa­pata or­vosi vizs­gá­la­tán di­ag­nosz­ti­zál­tak HIV-fer­tő­zést.

Em­ma­nuel Eboué-nál új csa­pata or­vosi vizs­gá­la­tán di­ag­nosz­ti­zál­tak HIV-fer­tő­zést.

Kemény beszólás, alaposan kiosztotta a Fradit az NB I-es csapat edzője

Kemény beszólás, alaposan kiosztotta a Fradit az NB I-es csapat edzője

Hor­váth nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét.

Hor­váth nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét. Ko­rábbi klub­ját kri­ti­zálta a Bal­maz­új­vá­ros tré­nere.

Kórházi ágyon fotózták Gerát, itt vannak a részletek

Kórházi ágyon fotózták Gerát, itt vannak a részletek

A Fe­renc­vá­ros fo­cis­tá­ját vi­lág­hírű orvos mű­tötte. Idén már nem lát­hat­juk a pá­lyán a vá­lo­ga­tott já­té­kost.

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Elképesztő összeg, ennyit fizethet Dzsudzsák a Fradi-luxusért

Nem ap­rózta el a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Három évre bé­rel­het VIP-pá­holyt a Fradi-pá­lyán.

Fájó búcsú? Nyáron lelépne a Fradi gólvágója

Fájó búcsú? Nyáron lelépne a Fradi gólvágója

Ha Varga Ro­land így foly­tatja, akkor jövő nyá­ron kül­földre szer­ződ­het. A Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gója kar­ri­erje leg­si­ke­re­sebb idő­sza­kát éli.

Ha Varga Ro­land így foly­tatja, akkor jövő nyá­ron kül­földre szer­ződ­het. A Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gója kar­ri­erje leg­si­ke­re­sebb idő­sza­kát éli.

Storck bajban, Varga Roland mentheti meg a válogatottat

Storck bajban, Varga Roland mentheti meg a válogatottat

Sé­rü­lé­sek és el­til­tá­sok ne­he­zí­tik Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány mun­ká­ját a kö­zelgő vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zők előtt.

Sé­rü­lé­sek és el­til­tá­sok ne­he­zí­tik Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány mun­ká­ját a kö­zelgő vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zők előtt.

Tesznek a milliókra a Fradinál, Doll reagált

Tesznek a milliókra a Fradinál, Doll reagált

Sok­kal fon­to­sabb a ta­bella, mint az MLSZ-sza­bály.

Sok­kal fon­to­sabb a ta­bella, mint az MLSZ-sza­bály. Úgy tűnik, egy­előre a zöld-fe­hé­rek­nek dön­töt­tek jól.

Ennyi volt? Szomorú hírt közölt a ferencvárosi legenda

Ennyi volt? Szomorú hírt közölt a ferencvárosi legenda

Gera Zol­tán ok­tó­ber­ben is ki­hagy­hatja a vá­lo­ga­tott meccse­ket. Vajon lát­juk még őt va­laha cí­me­res mez­ben?

Kiújuló rákkal küzd a Fradi sportolója

Kiújuló rákkal küzd a Fradi sportolója

Hardi Ri­chárd a Fe­renc­vá­ros 24 éves já­té­ko­sá­nak ismét küz­de­nie kell, de ez­út­tal nem a jégen vívja meg csa­tá­ját.

Hardi Ri­chárd a Fe­renc­vá­ros 24 éves já­té­ko­sá­nak ismét küz­de­nie kell, de ez­út­tal nem a jégen vívja meg csa­tá­ját.