CÍMKE: 'fenerbahce'

Nagy pofon, visszavonul a 69 éves edzőlegenda

Nagy pofon, visszavonul a 69 éves edzőlegenda

A hét­vé­gén vá­rat­lan ve­re­sé­get szen­ve­dett török sztár­csa­pa­tá­val a hol­land edző.

Sokkoló fotók, így nézett ki a sztárcsapat gépe Budapesten

Sokkoló fotók, így nézett ki a sztárcsapat gépe Budapesten

Ang­li­ába tar­tott a török klub gépe, ami­kor egy madár csa­pó­dott neki az ab­lak­nak.

Dzsudzsák újra játszott, de így sem lehet túl boldog

Dzsudzsák újra játszott, de nem lehet túl boldog

Némi elő­re­lé­pés a szélső ügyé­ben. Jó és rossz hír egy­ben: a Fe­ner­bahce ellen sem let­tünk sok­kal oko­sab­bak.

Némi elő­re­lé­pés a szélső ügyé­ben. Jó és rossz hír egy­ben: ha víz­vá­lasz­tó­nak tűnt a Fe­ner­bahce-meccs, nem let­tünk sok­kal oko­sab­bak.

Putyint is bevetették a törökök ellen

Lelki terror, Putyint is bevetették a törökök ellen

Durva po­li­ti­kai üze­net a fo­ci­pá­lyán.

Durva po­li­ti­kai üze­net a fo­ci­pá­lyán. A török Fe­ner­bahce és az orosz Lo­ko­mo­tiv ku­pa­meccsén a ven­dé­gek já­té­kosa pó­ló­ján üzent a ha­za­i­ak­nak.

Vibrátor, póréhagyma és vécépumpa a válasz a fenyegetésre

Vibrátor, póréhagyma és vécépumpa a válasz a fenyegetésre

Meg­mu­tat­juk a leg­vic­ce­sebb fo­tó­kat.

Fe­nye­ge­tőz­tek az in­ter­ne­ten a török szur­ko­lók, erre hü­lyét csi­nál­tak be­lő­lük a skó­tok. A le­hető leg­fu­rább tár­gyak­kal tá­mad­tak vissza.

Focisztárokra lőttek Törökországban

Focisztárokra lőttek Törökországban

Ha nem lőt­tek volna rá áp­ri­lis­ban a bu­szukra, talán már nem élne a két já­té­kos. Egyi­kük au­tó­já­nak pán­cél­üvege men­tette meg őket a go­lyó­tól.

Ha nem lőt­tek volna rá áp­ri­lis­ban a bu­szukra, talán már nem élne a két já­té­kos. Egyi­kük au­tó­já­nak pán­cél­üvege men­tette meg őket a go­lyó­tól.

Találkozhat kedvencével a zokogó kisfiú

Találkozhat kedvenc focistájával a zokogó kisfiú

Tö­rök­or­szág­ból ka­pott se­gít­sé­get az az angol kisfiú.

Tö­rök­or­szág­ból ka­pott se­gít­sé­get az a kisfiú, aki sí­rás­ban tört ki Robin van Per­sie el­adása miatt.

Eladták a kedvencét, zokogott a kisfiú

Eladták a kedvencét, zokogott a kisfiú

Könnyek­ben tört ki, vi­gasz­tal­ha­tat­lan volt.

Na­gyon a szí­vére vette egy angol kisfiú, hogy a Man­ches­ter Uni­ted el­adta a ked­venc já­té­ko­sát. Könnyek­ben tört ki, vi­gasz­tal­ha­tat­lan volt.