CÍMKE: 'feleség'

Curtis már tudja: Ő az, akivel le akarja élni életét

Curtis már tudja: Ő az, akivel le akarja élni életét

Nem telik el nap, hogy a rap­per ne posz­tolna közös fotót kö­zös­ségi ol­da­lán új ba­rát­nő­jé­vel.

Camilla durva dolgokat állít Dianáról, őrjöngenek a rajongók

Camilla durva dolgokat állít Dianáról, őrjöngenek a rajongók

A ra­jon­gók nem hi­szik, hogy ennyire nehéz le­he­tett együtt élni Di­a­ná­val. Ca­milla sza­vai fel­fog­ha­tat­la­nok.

A ra­jon­gók nem hi­szik, hogy ennyire nehéz le­he­tett együtt élni Di­a­ná­val.

Aradszky László felesége viseli a nadrágot már 47 éve!

Aradszky László felesége viseli a nadrágot már 47 éve!

Az asszony na­gyon ha­tá­ro­zott, oda­fi­gyel min­den apró rész­letre, ez Aradsz­kynak na­gyon tet­szik!

Az asszony na­gyon ha­tá­ro­zott, oda­fi­gyel min­den apró rész­letre, ez Aradsz­kynak na­gyon tet­szik!

Brutális családi vita: Megalázták Lerch István feleségét

Brutális családi vita: Megalázták Lerch István feleségét

Al­pári ve­sze­ke­désbe csöp­pen­tünk.

Al­pári ve­sze­ke­désbe tor­kollt a ze­nész Fa­ce­book-ol­da­lán a fe­le­ség posztja. Enikő tö­rölni akarja az ol­dalt, ez ellen til­ta­koz­nak.

Újabb részletek, ilyen állapotban van Oszter Sándor felesége

Újabb részletek, ilyen állapotban van Oszter Sándor felesége

Osz­ter Sán­dor fe­le­sége meg­sé­rült.

Osz­ter Sán­dor pén­tek dél­előtt a bí­ró­sá­gon árulta el, hogy fe­le­sége, Fa­i­loni Do­na­tella sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett ba­la­toni há­zá­nak kert­jé­ben.

Túl van első fellépésén agyműtétje után Tahi Tóth László

Túl van első fellépésén agyműtétje után Tahi Tóth László

Igaz, csak ven­dég­ként sze­re­pelt.

Igaz, csak ven­dég­ként sze­re­pelt a TV2 Mok­ká­ban. Egy szí­nész min­den élet­hely­zet­ben szí­nész, itt is él­vezte fel­lé­pé­sét.

Kórházba került Pápai Joci felesége

Kórházba került Pápai Joci felesége

A leg­ne­he­zebb na­pok­ban nem le­het­nek egy­más mel­lett.

A sze­rel­me­sek nin­cse­nek egy­szerű hely­zet­ben, a leg­ne­he­zebb na­pok­ban nem le­het­nek egy­más mel­lett.