CÍMKE: 'fekvőgipsz'

Király Viktor még mindig aggódik lába gyógyulása miatt

Király Viktor még mindig aggódik lába gyógyulása miatt

Né­hány hét­tel ez­előtt csú­nyán kifi­ca­mo­dott Ki­rály Vik­tor bo­kája ko­sa­ra­zás köz­ben.

Nagy bejelentést tett Király Viktor, ennek mindenki örülni fog

Nagy bejelentést tett Király Viktor, ennek mindenki örülni fog

Na­gyon meg­vi­selte az éne­kest az a hat hét fek­vő­gipsz, amit bo­kafi­cama miatt kel­lett hor­da­nia.

Nem hiszed el, ki ápolja Király Viktort

Nem hiszed el, ki ápolja Király Viktort

Már ott­hon lá­ba­do­zik fek­sző­gipsz­ben az éne­kes.

Már ott­hon lá­ba­do­zik az éne­kes, aki­nek hat hétig fek­vő­gip­szet kell vi­sel­nie. Mivel most szingli, egy ba­rát­ját köl­töz­tette ma­gá­hoz, aki segít neki.

Egy korszak véget ért, eldőlt Király Viktor sorsa

Egy korszak véget ért, eldőlt Király Viktor sorsa

Ma ki­en­ge­dik a kór­ház­ból az éne­kest, aki hét­vé­gén sú­lyos sport­bal­ese­tet szen­ve­dett.