CÍMKE: 'fekete doboz'

Fordulat a pénteken lezuhant utasszállító ügyében

Fordulat a pénteken lezuhant utasszállító ügyében

A bal­eset­ben az ed­digi ada­tok sze­rint 110 ember halt meg és csak 3-an élték túl a ka­taszt­ró­fát.

Ezért halt meg a 71 ártatlan ember

Máris kiderült, miért halt meg a 71 ártatlan ember Moszkva mellett

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit.

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit, aki a re­pülő fel­ké­szí­té­sé­ben részt vett.

Felnyitották a lelőtt orosz vadászgép fekete dobozát

Felnyitották a lelőtt orosz vadászgép fekete dobozát

Más­fél óra alatt ki­nyer­he­tik a fe­kete do­boz­ban rejlő in­for­má­ci­ó­kat, szom­batra ki­de­rül az igaz­ság.