CÍMKE: 'fekete doboz'

Máris kiderült, miért halt meg a 71 ártatlan ember

Máris kiderült, miért halt meg a 71 ártatlan ember Moszkva mellett

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit.

Ki­hall­gat­tak már min­den­kit, aki a re­pülő fel­ké­szí­té­sé­ben részt vett.

Felnyitották a lelőtt orosz vadászgép fekete dobozát

Felnyitották a lelőtt orosz vadászgép fekete dobozát

Ha­ma­ro­san ki­de­rül az igaz­ság.

Más­fél óra alatt ki­nyer­he­tik a fe­kete do­boz­ban rejlő in­for­má­ci­ó­kat, pár nap múlva ki­de­rül­het az igaz­ság.