CÍMKE: 'fejtörő'
FRISS HÍREK

Ezt a rejtvényt szinte lehetetlen megoldani: te kivételes vagy?

Ezt a rejtvényt szinte lehetetlen megoldani: te kivételes vagy?

Öt­le­tes és igen­csak nehéz fel­ad­ványt mu­ta­tunk neked. Vál­la­lod a ki­hí­vást?

Öt­le­tes és igen­csak nehéz fel­ad­ványt mu­ta­tunk neked. Vál­la­lod a ki­hí­vást?

Igazi mestermunka ez a rejtvény, csak a kivételesek tudják megoldani!

Igazi mestermunka ez a rejtvény, csak a kivételesek tudják megoldani!

Te si­ker­rel ve­szed az aka­dályt és si­ke­rül el­jut­nod a meg­ol­dá­sig?

Te si­ker­rel ve­szed az aka­dályt és si­ke­rül el­jut­nod a meg­ol­dá­sig?

Találd meg a macskát a képen - csak a zsenik képesek meglátni!

Találd meg a macskát a képen - csak a zsenik képesek meglátni!

Ezek a fotók úgy csap­ják be a sze­med, hogy észre sem ve­szed.

Ezek a fotók úgy csap­ják be a sze­med, hogy észre sem ve­szed.

Csak a zsenik tudják megfejteni ezt a rejtvényt: az emberek 91%-a elbukik

Csak a zsenik tudják megfejteni ezt a rejtvényt: az emberek 91%-a elbukik

El­ké­pesztő nehéz rá­jönni a he­lyes vá­laszra. Neked si­ke­rül?

El­ké­pesztő nehéz rá­jönni a he­lyes vá­laszra. Neked si­ke­rül?

Ha ezt a rejtvényt megoldod, zseni vagy - vajon sikerül?

Ha ezt a rejtvényt megoldod, zseni vagy - vajon sikerül?

Kifog raj­tad ez a fel­ad­vány? Meg­ug­rod a ki­hí­vást?

Kifog raj­tad ez a fel­ad­vány? Meg­ug­rod a ki­hí­vást?

Ha ezt a rejtvényt megoldod, zseni vagy: az emberek 93%-a elbukik!

Ha ezt a rejtvényt megoldod, zseni vagy: az emberek 93%-a elbukik!

Igazi ki­hí­vás, amit most mu­ta­tunk! Mennyire vág jól az eszed?

Igazi ki­hí­vás, amit most mu­ta­tunk! Mennyire vág jól az eszed?

Találd meg a képen a szarvast - ha sikerül, zseni vagy!

Találd meg a képen a szarvast - ha sikerül, zseni vagy!

Vajon iga­zán kü­lön­le­ge­sek a ké­pes­sé­geid? Most ki­de­rül!

Ha kitalálod, ki a gyilkos a rejtvényben, akkor igazi zseni vagy!

Ha kitalálod, ki a gyilkos a rejtvényben, akkor igazi zseni vagy!

Ez a fel­ad­vány igazi ki­hí­vás.

Ez a fel­ad­vány igazi ki­hí­vás. Tedd magad pró­bára!

Az emberek 91%-a elbukik ezen a rejtvényen - te meg tudod oldani?

Az emberek 91%-a elbukik ezen a rejtvényen - te meg tudod oldani?

Trük­kös fel­ad­ványt mu­ta­tunk, ami igazi ki­hí­vást je­lent majd!

Trük­kös fel­ad­ványt mu­ta­tunk, ami igazi ki­hí­vást je­lent majd!

Ha megtalálod a macskát a képen, ügyesebb vagy, mint az emberek 84%-a

Ha megtalálod a macskát a képen, ügyesebb vagy, mint az emberek 84%-a

Na­gyon résen kell len­ned, hogy meg­oldd ezt a fel­ad­ványt.

Na­gyon résen kell len­ned, hogy meg­oldd ezt a fel­ad­ványt. Te­gyél ki ma­ga­dért!

Brutálisan trükkös ez a rejtvény: szinte senki nem tudja megoldani...!

Brutálisan trükkös ez a rejtvény: szinte senki nem tudja megoldani...!

Ez a fel­ad­vány az em­be­rek nagy több­sé­gén kifog. Neked si­ke­rül?

Ez a fel­ad­vány az em­be­rek nagy több­sé­gén kifog. Neked si­ke­rül meg­fej­te­ned?

Találd meg a mókust a képen - ha sikerül, akkor szenzációs vagy!

Találd meg a mókust a képen - ha sikerül, akkor szenzációs vagy!

Iga­zán jó a sze­med?

Iga­zán jó a sze­med? Ügye­sen tudsz kon­cent­rálni? Tedd pró­bára magad!

Ha ezt a rejtvényt megoldod, akkor zseni vagy!

Ha ezt a rejtvényt megoldod, akkor zseni vagy - csak az emberek 3%-ának sikerül!

Igen­csak meg­tor­náz­tatja az agyad.

Igen­csak meg­tor­náz­tatja az agyad ez a fel­ad­vány. Fi­gyelj jól!

Ez a rejtvény eszméletlen: ki gazdag és ki szegény a képen?

Ez a rejtvény eszméletlen: ki gazdag és ki szegény a képen?

Vajon meg tudod ál­la­pí­tani a raj­zok­ról, hogy kinek mennyire van sok pénze?

Vajon meg tudod ál­la­pí­tani a raj­zok­ról, hogy kinek mennyire van sok pénze?

Találd meg a csecsemőt a képen - ha rábukkansz, zseniális vagy!

Találd meg a csecsemőt a képen - ha rábukkansz, zseniális vagy!

Igazi ki­hí­vás a fel­adat, amit mu­ta­tunk! Vesd bele magad és le­gyél ügyes!

Igazi ki­hí­vás a fel­adat, amit mu­ta­tunk! Vesd bele magad és le­gyél ügyes!

Mennyire vagy éles eszű: rájössz, ki hazudik a feladványban?

Mennyire vagy éles eszű: rájössz, ki hazudik a feladványban?

Ez a fej­törő meg­mu­tatja, hogy iga­zán jó-e a meg­fi­gye­lő­kész­sé­ged!

Ez a fej­törő meg­mu­tatja, hogy iga­zán jó-e a meg­fi­gye­lő­kész­sé­ged!

Ez a találós kérdés mindenkin kifog: ha megoldod, zseni vagy!

Ez a találós kérdés mindenkin kifog: ha megoldod, zseni vagy!

Olyan fej­tö­rőt mu­ta­tunk, amin az em­be­rek több­sége el­bu­kik. Le­gyél ki­vé­tel!

Olyan fej­tö­rőt mu­ta­tunk, amin az em­be­rek több­sége el­bu­kik. Le­gyél ki­vé­tel!

Ha ezt a rejtvényt megfejted, zseni vagy - kőkemény kihívás!

Ha ezt a rejtvényt megfejted, zseni vagy - kőkemény kihívás!

Szinte sen­ki­nek nem si­ke­rül el­ta­lál­nia a he­lyes meg­fej­tést. Te vajon ki­vé­tel le­szel?

Szinte sen­ki­nek nem si­ke­rül el­ta­lál­nia a he­lyes meg­fej­tést. Te vajon ki­vé­tel le­szel?

Találd meg az őzet a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Találd meg az őzet a képen - ha sikerül, sasszemed van!

Könnyű­nek tűnik, de rop­pant nehéz.

Könnyű­nek tűnik, de rop­pant nehéz a fel­ad­vány! Kon­cent­rálj erő­sen!

2019 eddigi legdurvább fejtörője: mentsd meg a hajótörött életét!

2019 eddigi legdurvább fejtörője: mentsd meg a hajótörött életét!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány. Csak a csa­va­ros eszűek ké­pe­sek meg­ol­dani.

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány. Csak a csa­va­ros eszűek ké­pe­sek meg­ol­dani.

Mennyire vagy zseniális nyomozó - találd meg a bűnözőt!

Mennyire vagy zseniális nyomozó - találd meg a bűnözőt!

Kü­lö­nö­sen nehéz ez a fej­törő, hi­szen ez­út­tal nem elég pusz­tán a lo­gi­kád.

Kü­lö­nö­sen nehéz ez a fej­törő, hi­szen ez­út­tal nem elég pusz­tán a lo­gi­kád.

Találd meg a kutyát a képen - az emberek 87%-ának nem sikerül!

Találd meg a kutyát a képen - az emberek 87%-ának nem sikerül!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány!

Igazi ki­hí­vás ez a fel­ad­vány! Vajon te mennyire vagy benne ügyes?

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek!

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek!

Rá­buk­kansz a fotón arra, amit ke­resni kell? Vagy kifog raj­tad a fel­adat?

Az emberek 94%-a elbukik ezen a feladványon - te jobb megfigyelő vagy?

Az emberek 94%-a elbukik ezen a feladványon - te jobb megfigyelő vagy náluk?

Nehéz dol­god lesz. Iga­zán erős kon­cent­rá­ció és fi­gye­lem kell ahhoz, hogy helyt­állj!

Mennyire vagy zseniális nyomozó - rájössz, hogy ki a gyilkos?

Mennyire vagy zseniális nyomozó - rájössz, hogy a fejtörőben ki a gyilkos?

Egy rej­té­lyes gyil­kos­ság tet­te­sét kell fel­fed­ned. De vajon ki lehet az el­kö­vető?

Most kiderül, jó detektív lennél-e: találd ki, hogy ki a gyilkos!

Most kiderül, jó detektív lennél-e: találd ki, hogy ki a gyilkos!

Egy nyo­mo­zás­ban kell részt ven­ned a játék során. Iz­gal­mas fel­adat lesz.

Egy nyo­mo­zás­ban kell részt ven­ned a játék során. Iz­gal­mas fel­adat lesz.

Találd meg a kecskét a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Találd meg a kecskét a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Csak egé­szen ke­ve­sen tud­nak rá­lelni a képen a meg­bújó ál­latra. Neked si­ke­rül?

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 98%-a nem látja ezt...

Most kiderül, sasszemed van-e: az emberek 98%-a nem látja ezeket a számokat!

Ez a rejt­vény igazi kon­cent­rá­ciót és ügyes­sé­get igé­nyel. Csak ke­ve­sen ké­pe­sek rá...

Most kiderül, mennyire vág jól az eszed - vajon ki a tolvaj a fejtörőben?

Most kiderül, mennyire vág jól az eszed - vajon ki a tolvaj a fejtörőben?

Nehéz az eset, mert nin­csen bi­zo­nyí­ték. Vagy talán mégis akad?

Egy bűn­ügy­ben kell nyo­moz­nod ki­csit ve­lünk. Nehéz az eset, mert nin­csen bi­zo­nyí­ték.

Mennyire vág az eszed? - ezt a feladványt csak a kivételesek fejtik meg sikerrel

Mennyire vág az eszed? - ezt a feladványt csak a kivételesek fejtik meg sikerrel

Iz­gal­mas és szo­kat­lan fej­törő!

Iz­gal­mas és szo­kat­lan fej­tö­rőt mu­ta­tunk neked. Ha meg­fej­ted, zseni vagy!

Nevess velünk: ez a retro karácsonyi kvíz nem hagy hidegen

Nevess velünk: ez a retro karácsonyi kvíz nem hagy hidegen

Iz­gal­mas idő­uta­zásra hí­vunk.

Iz­gal­mas idő­uta­zásra hí­vunk. Tedd magad pró­bára, és nosz­tal­gi­ázz ez kel­le­me­set.

Máris itt van 2019 legnehezebb fejtörője - vajon ki volt a tolvaj?

Máris itt van 2019 legnehezebb fejtörője - vajon ki volt a tolvaj?

Kezdd egy jó kis agy­tor­ná­val és ki­hí­vás­sal az évet! Vajon si­kerre jutsz?

Kezdd egy jó kis agy­tor­ná­val és ki­hí­vás­sal az évet! Vajon si­kerre jutsz?

Ez a karácsonyi fejtörő brutális, most kiderül, te zseni vagy-e: nyomozd ki, ki a gyilkos

Ez a karácsonyi fejtörő brutális, most kiderül, te zseni vagy-e: nyomozd ki, ki a gyilkos

Egy iga­zán ka­lan­dos rejt­vényre hí­vunk.

Egy iga­zán ka­lan­dos rejt­vényre hí­vunk. Ki­de­rül, jó de­tek­tív len­nél-e.

Találd meg a lepkét a képen - ha sikerül, igazi sasszemed van!

Találd meg a lepkét a képen - ha sikerül, igazi sasszemed van!

Kon­cent­rálj és fi­gyelj erő­sen...

Kon­cent­rálj és fi­gyelj erő­sen: most ki­de­rül, mennyire jó a sze­med!

Ezt a matekpéldát az emberek 87%-a nem tudja megoldani - te igen?

Ezt a matekpéldát az emberek 87%-a nem tudja megoldani - te igen?

Egy egy­sze­rű­nek tűnő egyen­let csu­pán. A leg­töb­be­ken mégis kifog.

Egy egy­sze­rű­nek tűnő egyen­let csu­pán. A leg­töb­be­ken mégis kifog.

Találd meg a nőt a képen - íme november legizgalmasabb fejtörője!

Találd meg a nőt a képen - íme november legizgalmasabb fejtörője!

Ezek a fotók ki­vé­tel nél­kül meg­le­pe­tést tar­to­gat­nak. De vajon rá­lelsz?

Ezek a fotók ki­vé­tel nél­kül meg­le­pe­tést tar­to­gat­nak. De vajon rá­lelsz a meg­le­pe­tésre?

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, zseniális vagy!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, zseniális vagy!

Ez a játék kő­ke­mény fej­törő. Na­gyon fi­gyelj, ha meg sze­ret­néd fej­teni!

Ez a játék kő­ke­mény fej­törő. Na­gyon fi­gyelj, ha meg sze­ret­néd fej­teni!

Lehetetlen megoldani ezt a rejtvényt - te zseni vagy?

Lehetetlen megoldani ezt a rejtvényt - te zseni vagy?

Ez a ma­tek­példa igazi ki­hí­vás.

Ez a ma­tek­példa igazi ki­hí­vás. Csak a ki­vé­te­le­sek­nek si­ke­rül meg­fej­te­nie.

Találd meg a nőt a képen - ha sikerül, akkor sasszemed van!

Találd meg a nőt a képen - ha sikerül, akkor sasszemed van!

Eze­ken a fo­tó­kon ott rej­tő­zik egy-egy fi­a­tal nő. De meg­ta­lálni csep­pet sem könnyű őket.

Íme október legdurvább fejtörője - lehetetlen megtalálni a macskát a képen!

Íme október legdurvább fejtörője - lehetetlen megtalálni a macskát a képen!

Éle­sítsd a sze­med, az elméd és a kon­cent­rá­ciód! Ez a játék nagy ki­hí­vás!

Éle­sítsd a sze­med, az elméd és a kon­cent­rá­ciód! Ez a játék nagy ki­hí­vás!

Teszteld le, mennyire éles a szemed - 100-ból csak 7 embernek sikerül a játék

Teszteld le, mennyire éles a szemed - 100-ból csak 7 embernek sikerül a játék

Ez a játék re­me­kül meg­mu­tatja, mennyire éles a lá­tá­sod és mennyire tudsz fó­kusz­álni. Tarts ve­lünk!

Találd meg a teknőst a képen - az emberek 94%-a képtelen rá!

Találd meg a teknőst a képen - az emberek 94%-a képtelen rá!

Ez a játék a leg­több em­be­ren kifog.

Ez a játék a leg­több em­be­ren kifog. De vajon te ki­vé­te­les vagy? Máris ki­de­rül. Rá­adá­sul nem egy, de mind­járt két kép vár arra, hogy meg­vizs­gáld!

Találd meg a macskát a képen - ez a kihívás brutális

Találd meg a macskát a képen - ez a kihívás brutális

Úgy el­bújt az állat a sok kacat kö­zött, hogy szinte le­he­tet­len rá­buk­kanni.

Úgy el­bújt az állat a sok kacat kö­zött, hogy szinte le­he­tet­len rá­buk­kanni.

Ennél trükkösebb feladványt nem láttál - ha megoldod, zseni vagy

Ennél trükkösebb feladványt nem láttál - ha megoldod, zseni vagy

Gyu­fá­kat fo­gunk mu­tatni neked, ezek­kel kell vég­re­haj­tani a fel­ada­tot.

Gyu­fá­kat fo­gunk mu­tatni neked, ezek­kel kell vég­re­haj­tani a fel­ada­tot. De nem lesz egy­szerű...

Az emberek 92%-a nem tudja megfejteni ezt - te zseni vagy?

Az emberek 92%-a nem tudja megfejteni ezt - te zseni vagy?

Na­gyon szo­kat­lan és iz­gal­mas.

Na­gyon szo­kat­lan és iz­gal­mas fel­ad­ványt mu­ta­tunk neked. Le­gyél ki­vé­te­les, és járj si­ker­rel!

Találd meg, hova bújt a kutya a képen - szinte lehetetlen meglátni

Találd meg, hova bújt a kutya a képen - szinte lehetetlen meglátni

Va­la­hol ott lapul a kis négy­lábú. De egy­ál­ta­lán nem könnyű ész­re­venni őt.

Va­la­hol ott lapul a kis négy­lábú. De egy­ál­ta­lán nem könnyű ész­re­venni őt.

Találd meg a madarat a képen - szinte lehetetlen rábukkanni!

Találd meg a madarat a képen - szinte lehetetlen rábukkanni!

El­ké­pesz­tően jó el­rej­tő­zött a képen a madár. Vajon meg­ta­lá­lod?

El­ké­pesz­tően jó el­rej­tő­zött a képen a madár. Vajon meg­ta­lá­lod?

Találd meg a kígyót a képen - erre csak az emberek 6%-a képes!

Találd meg a kígyót a képen - erre csak az emberek 6%-a képes!

Be­csa­pós ez a fotó. De ha si­ke­rül rá­jön­nöd, merre van a rej­tőző kígyó, akkor ki­vé­te­les vagy!

Ezt a matekpéldát lehetetlen megoldani - neked sikerül?

Ezt a matekpéldát lehetetlen megoldani - neked sikerül?

Szinte senki nem jön rá a he­lyes meg­fej­tésre. De ne is­merj le­he­tet­lent, vágj bele!

Brutálisan nehéz ez a rejtvény - ha megoldod, zseni vagy!

Brutálisan nehéz ez a rejtvény - ha megoldod, zseni vagy!

Az em­be­rek leg­na­gyobb része nem jön rá a he­lyes meg­ol­dásra. Tesz­teld magad, hogy neked si­ke­rül-e!

Az em­be­rek leg­na­gyobb része nem jön rá a he­lyes meg­ol­dásra. Tesz­teld magad, hogy neked si­ke­rül-e!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Találd meg a kutyát a képen - ha sikerül, akkor zseni vagy!

Tel­je­sen le­he­tet­len kül­de­tés­nek fog tűnni ez a fel­ad­vány. Pedig a ku­tyus tény­leg ott van.

Tel­je­sen le­he­tet­len kül­de­tés­nek fog tűnni ez a fel­ad­vány. Pedig a ku­tyus tény­leg ott van.

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek...

Találd meg a macskát a képen - erre csak a zsenik képesek...

Pisz­ko­sul nehéz dol­god lesz. De meg­éri ala­po­san kör­be­nézni a fotón. Járj si­ker­rel!

Pisz­ko­sul nehéz dol­god lesz. De meg­éri ala­po­san kör­be­nézni a fotón. Járj si­ker­rel!

Mindenkit átver ez a kép - te vajon észreveszed a trükköt?

Mindenkit átver ez a kép - te vajon észreveszed a trükköt?

Egyet­len fotó, mégis to­tá­li­san be­csapja az em­bert, ami­kor elő­ször ránéz.

Nem hiszel a szemednek: mit látsz meg először a képen?!

Nem hiszel a szemednek: mit látsz meg először a képen?!

Esz­mé­let­len be­csa­pós ez a rajz.

Esz­mé­let­len be­csa­pós ez a rajz. Imádni fogod, ha ala­po­san meg­né­zed!

Letarolta a netet ez a rejtvény - az emberek 91%-a elbukik rajta

Letarolta a netet ez a rejtvény - az emberek 91%-a elbukik rajta

Kő­ke­mény ki­hí­vás, és igazi ka­land, amit most mu­tatni fo­gunk. Tedd magad pró­bára!

Megérkezett a nyár legdurvább fejtörője: az emberek 94%-a nem tudja megoldani

Megérkezett a nyár legdurvább fejtörője: az emberek 94%-a nem tudja megoldani

Ke­mé­nyen kifog ez a fej­törő szinte min­den em­be­ren. És veled mi a hely­zet? Te si­ker­rel meg­ol­dod?

Csak a zsenik tudják ezt megoldani - te megtalálod a lepkét a képen?

Csak a zsenik tudják ezt megoldani - te megtalálod a lepkét a képen?

Olyan fo­tó­kat mu­ta­tunk, amely egy­től-egyig nagy ki­hí­vás.

Olyan fo­tó­kat mu­ta­tunk, ame­lyek egy­től-egyig nagy ki­hí­vást tar­to­gat­nak. Rajta, tor­náz­tasd meg az agyad!

Ezen a rejtvényen pörög az internet: te vajon meg tudod oldani...?

Ezen a rejtvényen pörög az internet: te vajon meg tudod oldani...?

Ne várj könnyű me­netre! Ám, ha rá­jössz a fel­ad­vány trükk­jére, akkor si­ke­res lehet a meg­fej­té­sed. Hajrá!

Brutális ez a feladvány! Csak a zsenik tudják megoldani!

Brutális ez a feladvány! Csak a zsenik tudják megoldani!

Nem lesz könnyű dol­god, de ha si­ke­rül meg­ol­da­nod, akkor ki­vé­te­les vagy.

Nem lesz könnyű dol­god, de ha si­ke­rül meg­ol­da­nod, akkor iga­zán ki­vé­te­les vagy.

Ezt a feladványt csak az emberek 91%-a tudja megoldani. Te közéjük tartozol?

Ezt a feladványt csak az emberek 91%-a tudja megoldani. Te közéjük tartozol?

Tedd magad pró­bára! Vajon si­ke­rül meg­fej­te­ned a rejt­vényt?

Tedd magad pró­bára, és de­rítsd ki, vajon si­ke­rül-e rá­jön­nöd a meg­fej­tésre!

Az emberek 93%-a nem tudja a választ erre a rejtvényre. Teszteld magad!

Az emberek 93%-a nem tudja a választ erre a rejtvényre. Teszteld magad!

Vajon raj­tad is kifog ez a fel­ad­vány? Vagy meg­küz­desz vele?

Vajon raj­tad is kifog ez a fel­ad­vány? Vagy meg­küz­desz vele?

Az emberek 91%-a nem tudja megoldani ezt a rejtvényt

Az emberek 91%-a nem tudja megoldani ezt a rejtvényt

Mit gon­dolsz, te si­ker­rel jársz, ha el­kez­ded törni rajta a fe­je­det?

Mit gon­dolsz, te si­ker­rel jársz, ha el­kez­ded törni rajta a fe­je­det?

Csak a zsenik jönnek rá ennek a rejtvénynek a megoldására...

Csak a zsenik jönnek rá ennek a rejtvénynek a megoldására... Tedd magad próbára!

Ve­sel­kedj neki, kon­cent­rálj, törd a fejed, és talán ki­de­rül, hogy a ki­vé­te­le­sek egyike vagy.

2018 eddigi legdurvább rejtvényét mutatjuk! Szinte lehetetlen megoldani

2018 eddigi legdurvább rejtvényét mutatjuk! Szinte lehetetlen megoldani

Vajon neked si­ke­rül meg­ad­nod a he­lyes vá­laszt a fej­tö­rőre? Vi­gyázz, na­gyon trük­kös!

Brutális ez a képrejtvény! Ha megoldod, akkor egy zseni vagy!

Brutális ez a képrejtvény! Ha megoldod, akkor egy zseni vagy!

Tel­je­sen ki­akasz­totta a netet ez a fel­ad­vány. Meg­ta­lá­lod a nyu­szit a képen?

Tel­je­sen ki­akasz­totta a netet ez a fel­ad­vány. Meg­ta­lá­lod a nyu­szit a képen?