CÍMKE: 'fehéroroszország'

Bajban a magyar válogatott, változott a cél

Bajban a magyar válogatott, változott a cél

Má­so­dik mér­kő­zé­sén lé­pett pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Európában bizonyíthatnak az NB I sztárlégiósai

Európában bizonyíthatnak az NB I sztárlégiósai

Az NB I egyre nö­vekvő szín­vo­na­lát jelzi, hogy ki­lenc lé­giós is be­hí­vót ka­pott ha­zája vá­lo­ga­tott­jába.

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc, sztárok ellen bizonyíthat

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc, sztárok ellen bizonyíthat

Mi­ka­laj Szig­nye­vics a leg­utóbbi két NB I-es mér­kő­zé­sén három gólt szer­zett, vá­lo­ga­tott be­hí­vót ért.

Mi­ka­laj Szig­nye­vics a leg­utóbbi két NB I-es mér­kő­zé­sén három gólt szer­zett, vá­lo­ga­tott be­hí­vót ért.

Tombol a tél, térdig érő hó várja a Vidit

Tombol a tél, térdig érő hó várja a Vidit

Az elő­re­jel­zé­sek nem vol­tak fél­re­ve­ze­tőek. Fe­hér­orosz­or­szág­ban igazi tél­ben ren­de­zik meg a ma­gyar baj­nok meccsét.

Az elő­re­jel­zé­sek nem vol­tak fél­re­ve­ze­tőek. Fe­hér­orosz­or­szág­ban igazi tél­ben ren­de­zik meg a ma­gyar baj­nok meccsét.

Jönnek a mínuszok, ilyen hidegben még nem focizott idén a Vidi

Jönnek a mínuszok, ilyen hidegben még nem focizott idén a Vidi

A ve­ze­tő­edző sze­rint óri­ási ki­hí­vás előtt áll a csa­pata.

A ve­ze­tő­edző sze­rint óri­ási ki­hí­vás előtt áll a csa­pata. Talán nem fog­nak rá­fázni.

Nagy a baj a válogatottnál, Dzsudzsák mankóval távozott

Nagy a baj a válogatottnál, Dzsudzsák mankóval távozott

Mi tör­tént a csa­pat­ka­pi­tánnyal? A si­ral­mas játék nem min­den, ki­dőlt a Le­ekens-csa­pat sztárja.

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

Georges Le­ekens szö­vet­ségi ka­pi­tány be­bi­zo­nyí­totta, nem csak ve­szí­teni tud vele a csa­pat.

Georges Le­ekens szö­vet­ségi ka­pi­tány be­bi­zo­nyí­totta, nem csak ve­szí­teni tud vele a csa­pat.

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Egye­lőre Le­ekens ka­pi­tánnyal együtt a sö­tét­ben ta­po­ga­tó­zunk, de íme, némi fo­gó­dzó. Erre szá­mít­ha­tunk Dzs­u­dzsá­kék­tól.

Rendkívüli felmondás, erre nem számított a sztáredző

Rendkívüli felmondás, erre nem számított a sztáredző

Meg­lepő dön­tés.

Rit­kán szok­tak edző­ket me­nesz­teni a nem­zet­közi tor­nák kel­lős kö­ze­pén. Most mégis ez tör­tént.

Az év vicce, ami a fociválogatottal történt az esti meccs előtt

Az év vicce, ami a fociválogatottal történt az esti meccs előtt

Az el­len­fe­let mi­nő­síti, vagy a mi lab­da­rú­gá­sun­kat?

Most akkor ez a nyi­lat­ko­zat az el­len­fe­let mi­nő­síti, vagy a mi lab­da­rú­gá­sun­kat?

Ételmérgezés miatt mondta le koncertjét a világsztár

Ételmérgezés miatt mondta le koncertjét a világsztár

A De­pe­che Mode Fe­hér­orosz­or­szág­ban adott volna kon­cer­tet, de Dave Gahan sú­lyo­san meg­be­te­ge­dett.

A negyeddöntő a kézilabdázóink álma

A negyeddöntő a kézilabdázóink álma a vébén

Most kez­dő­dik a vi­lág­baj­nok­ság leg­fon­to­sabb sza­ka­sza.

Most kez­dő­dik a vi­lág­baj­nok­ság leg­fon­to­sabb sza­ka­sza a ma­gyar férfi­ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára.

Végre: UFO-flotta bukkant fel Kelet-Európa felett is!

Végre: UFO-flotta bukkant fel Kelet-Európa felett is!

Most végre itt is fel­buk­kant va­lami kü­lön­le­ges­ség az égen. Sőt, egy egész flot­tá­nyi ufót vi­de­óz­tak le.

Egészpályás magyar gól, ilyet még nem láttál

Egészpályás magyar gól, ilyet még nem láttál

Leg­jobb­ja­ink újra meccset nyer­tek az elit­vé­bén, akár a leg­ma­ga­sabb osz­tály­ban is ma­rad­hat­nak.