CÍMKE: 'fehér'

Íme a szín, ami tényleg fiatalít! Így hordd és szexi leszel

Íme a szín, ami tényleg fiatalít! Így hordd és szexi leszel

Ebben az évben sem lesz szo­kat­lan a fehér a di­vat­ban, de merd vál­to­za­to­san vi­selni.

Így viseld a fehér nadrágot, és igazi bombázó leszel!

Így viseld a fehér nadrágot, és igazi bombázó leszel!

Szé­dí­tően dögös le­szel, és min­denki meg­for­dul utá­nad az utcán. Hogy mi a titok? Máris mu­tat­juk!

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá. Pedig őrült szexi le­hetsz benne még tel­ten is!

Soha többé bugyibaki: Fehér farmer alá itt a megoldás

Soha többé bugyibaki: Fehér farmer alá itt a megoldás

A fehér nad­rág az egyik leg­jobb nyári vi­se­let. Azt azon­ban na­gyon meg kell vá­lo­gatni, mi­lyen bu­gyit húzol alá! El­árul­hat­juk, nem a fehér a nyerő!

A fehér nad­rág az egyik leg­jobb nyári vi­se­let. Azt azon­ban na­gyon meg kell vá­lo­gatni, mi­lyen bu­gyit húzol alá! El­árul­hat­juk, nem a fehér a nyerő! De akkor vajon me­lyik darab az, ame­lyik ga­ran­tál­tan nem hoz kínos hely­zetbe? Egy biz­tos: nem kell ra­gasz­kodni a tan­gá­hoz, hi­szen tud­juk, nem min­den­ki­nek áll jól!

Pillecukor haj az új divat

Pillecukor haj az új divat

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Ko­rall-, pasz­tell- és eper­ró­zsa­szín, na­rancs­szőke, ba­rack bézs - ezek vol­tak 2017 leg­me­nőbb haj­szí­né­nek ár­nya­la­tai. Most pedig itt az új őrü­let a pil­le­cu­kor haj. Íme, a leg­szebb fa­zo­nok.

Ilyen színű bikini lesz a legnagyobb divat idén nyáron

Ilyen színű bikini lesz a legnagyobb divat idén nyáron

An­gyali szín lesz a víz­par­tok sztárja! Káp­ráz­tasd el a férfi­a­kat, vi­seld csá­bí­tóan a für­dő­ru­hát!

An­gyali szín lesz a víz­par­tok sztárja! Káp­ráz­tasd el a férfi­a­kat, vi­seld csá­bí­tóan a für­dő­ru­hát! Ele­gán­san ra­gyog­hatsz, mu­tat­juk a tren­de­ket!

Így hordhatod a fehér cuccaidat egész évben

Így hordhatod a fehér cuccaidat egész évben

A fe­hér­ben olyan le­hetsz, mint a vat­ta­cu­kor, lé­gi­e­sebbé vál­hatsz!

A fe­hér­ben olyan le­hetsz, mint a vat­ta­cu­kor, lé­gi­e­sebbé vál­hatsz! Raj­tad áll, hogy szű­zi­e­sen, vissza­fo­got­tan, ele­gán­san, vagy sze­xi­sen vi­se­led.

Karácsonyi dekorációk

Hófehér puhaság: imádni való karácsonyi dekorációk

A puha, fehér vat­tá­ból könnyen és gyor­san lehet na­gyon egyedi ka­rá­cso­nyi dí­sze­ket ké­szí­teni.

A fehér havas tájad va­rá­zsol­ha­tod ott­ho­nodba né­hány vat­tá­ból ké­szült egyedi ka­rá­cso­nyi dís­szel.

9 zseniális trükk, hogy a fehér cipőd mindig tiszta legyen

9 zseniális trükk, hogy a fehér cipőd mindig tiszta legyen

Nincs mese, a fehér edző­cipő csak akkor dögös, ha olyan ra­gyo­góan tiszta, mintha most vet­ted volna ki a do­bo­zá­ból.

Nincs mese, a fehér edző­cipő csak akkor dögös, ha olyan ra­gyo­góan tiszta, mintha most vet­ted volna ki a do­bo­zá­ból. Le­het­sé­ges egy­ál­ta­lán tisz­tán tar­tani? De még mennyire! Máris mu­tat­juk, a leg­jobb prak­ti­ká­kat, ame­lyek kö­zött te is biz­tos meg­ta­lá­lod majd a ked­ven­ce­det.

Most komoly? Tényleg ez a farmer lesz a divat?

Most komoly? Tényleg ez a farmer lesz a divat?

A far­mer örök darab, le­gyen tél vagy nyár! Csak­hogy ebben a szín­ben még sosem vi­sel­tük a lucs­kos idő­ben!

A far­mer örök darab, le­gyen tél vagy nyár! Csak­hogy ebben a szín­ben még sosem vi­sel­tük a lucs­kos idő­ben! Mu­tat­juk, hogy ér­de­mes ilyen­kor hor­dani egy fehér far­mert!

A kis fekete csizmának lőttek! Ez a meglepő cipő lesz ősszel a divat

A kis fekete csizmának lőttek! Ez a meglepő cipő lesz ősszel a divat

Légy bátor és fi­a­ta­los! Tarol a sztá­rok kö­ré­ben is ez az őszi láb­beli. Mu­tat­juk, hogy vi­seld a fehér csiz­mát.

Légy bátor és fi­a­ta­los! Tarol a sztá­rok kö­ré­ben is ez az őszi láb­beli. Mu­tat­juk, hogy vi­seld a fehér csiz­mát.

Kiderült, a férfiak szerint ebben a fürdőruhában a legszexibb a nő

Kiderült, a férfiak szerint ebben a fürdőruhában a legszexibb a nő

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz igazi her­cegnő a kö­vet­kező idény­ben.

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz igazi her­cegnő a kö­vet­kező idény­ben a stran­do­kon. Egy kis bar­na­ság, hozzá egy di­va­tos für­dő­ruha, így káp­ráz­tat­ha­tod el a pa­si­kat iga­zán.

Tarol a fehér tornacipő, ezt nézd, mi történt vele

Tarol a fehér tornacipő, ezt nézd, mi történt vele

A nyár nagy di­vatja a ró­zsa­szín, de ez egy­ál­ta­lán nem zárja ki a fehér örök csil­lo­gá­sát a tren­dek­ben.

A nyár nagy di­vatja a ró­zsa­szín, de ez egy­ál­ta­lán nem zárja ki a fehér örök csil­lo­gá­sát a tren­dek­ben. A fehér tor­na­ci­pőt pedig a le­hető leg­vál­to­za­to­sabb for­mák­ban hord­ha­tod.

Őrült hajszín hódít: ez a tél legdögösebb frizurája

Őrült hajszín hódít: ez a tél legdögösebb frizurája

A szürke után nem gon­dol­tuk, hogy jöhet még fel­tű­nőbb és sze­xibb haj­szín idén. Té­ved­tünk, ugyanis az iga­zán be­vál­la­ló­sak még ezt is tud­ják fo­kozni.

A szürke után nem gon­dol­tuk, hogy jöhet még fel­tű­nőbb és sze­xibb haj­szín idén. Té­ved­tünk, ugyanis az iga­zán be­vál­la­ló­sak még ezt is tud­ják fo­kozni. Ér­de­mes vi­gyázni, nem min­den­ki­nek áll jól!

A legújabb cipődivat, amitől minden régi ruhában szexi leszel

A legújabb cipődivat, amitől minden régi ruhában szexi leszel

2017 nagy do­bása!

2017 nagy do­bása, hogy a nyolc­va­nas évek óta elő­ször vissza­tér a ci­pő­di­vatba a fehér. Laza és szexi le­hetsz így!

Fehér karácsonyunk lesz? Ma eldől a nagy kérdés

Fehér karácsonyunk lesz? Ma eldől a nagy kérdés

Vajon fog esni a hó?

A mai nap hi­he­tet­le­nül fon­tos az idő­já­rási meg­fi­gye­lé­sek szem­pont­já­ból. Ha sze­ret­néd tudni, hogy hó­esés­ben ün­ne­pel­jük-e a ka­rá­csonyt, akkor fi­gyelj!

Öt tipp, hogy a fehér edzőcipőd télen is fehér legyen

Öt tipp, hogy a fehér edzőcipőd télen is fehér legyen

Sze­ret­néd, ha min­dig ra­gyo­góan fehér lenne a sport­ci­pőd, de nem aka­rod, hogy sé­rül­jön mosás köz­ben?

Sze­ret­néd, ha min­dig ra­gyo­góan fehér lenne a sport­ci­pőd, de nem aka­rod, hogy sé­rül­jön mosás köz­ben?

Meghökkentő trend: negatív tetoválás az új divat

Meghökkentő trend: negatív tetoválás az új divat

El­ké­pesztő szexi és le­nyű­göző min­ták! Ilyen még sosem volt a te­to­vá­lás. Oly­kor alig lát­ható, finom vo­na­lak a tes­ten, akár a leg­tit­ko­sabb tá­jé­kon.

El­ké­pesztő szexi és le­nyű­göző min­ták! Ilyen még sosem volt a te­to­vá­lás. Oly­kor alig lát­ható, finom vo­na­lak a tes­ten, akár a leg­tit­ko­sabb tá­jé­kon.

Így teszed tönkre a fogaidat anélkül, hogy tudnál róla

Így teszed tönkre a fogaidat anélkül, hogy tudnál róla

Ezek­ről az éte­lek­ről talán nem is gon­dol­tad volna, hogy el­szí­ne­ző­dést okoz­nak.

Ez lesz a nyár kedvenc farmere: Bármit felvehetsz hozzá

Ez lesz a nyár kedvenc farmere: Bármit felvehetsz hozzá

Idén újra hódít a far­me­rek jolly jo­kere, ami­hez min­dent fel­ve­hetsz.