CÍMKE: 'farmer'

Jaj, ez fáj! Tényleg ilyen farmerban járnak nyáron a nők?

Jaj, ez fáj! Tényleg ilyen farmerban járnak nyáron a nők?

Idén vá­laszd a ber­mu­dát!

Far­mer nél­kül el sem tud­juk kép­zeli a nya­rat! Ha nem vagy nagy rö­vid­nad­rág ra­jongó, idén vá­laszd a ber­mu­dát! A hosszát se bízd másra.

Eszméletlen hosszú combokat csinál a farmer, ha így hordod

Eszméletlen hosszú combokat csinál a farmer, ha így hordod

Sze­ret­néd, ha lá­baid még hosszabb­nak és kar­csúbb­nak lát­szód­ja­nak a far­mer­ben? Mi sem lesz egy­sze­rűbb ezzel az apró trük­kel, mu­tat­juk is!

Sze­ret­néd, ha lá­baid még hosszabb­nak és kar­csúbb­nak lát­szód­ja­nak a far­mer­ben? Mi sem lesz egy­sze­rűbb ezzel az apró trük­kel, mu­tat­juk is!

Szakadt farmerban villantotta meg formás fenekét a szexi modell

Szakadt farmerban villantotta meg formás fenekét a szexi modell

Emily Ra­taj­kowski az a nő, aki­nek tény­leg nincs mit szé­gyell­nie ga­zel­la­tes­tén.

Emily Ra­taj­kowski az a nő, aki­nek tény­leg nincs mit szé­gyell­nie ga­zel­la­tes­tén.

Fehér farmer lesz a nyár slágere: Ha így hordod, karcsúsít

Fehér farmer lesz a nyár slágere: Ha így hordod, karcsúsít

Esz­mé­let­len szexi a fehér far­mer, sze­ren­csére idén akkor sem kell le­mon­da­nod róla, ha nem tö­ké­le­tes az ala­kod.

Esz­mé­let­len szexi a fehér far­mer, sze­ren­csére idén akkor sem kell le­mon­da­nod róla, ha nem tö­ké­le­tes az ala­kod.

Megint divat a színes farmer, ezek az árnyalatok lesznek menők

Megint divat a színes farmer, ezek az árnyalatok lesznek menők

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami soha nem megy ki a di­vat­ból. Nad­rág, dzseki vagy ing? Mind­egy, vi­seld szí­nes­ben!

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág.

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos ebben a fa­zon­ban.

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel, hogy totál sze­xivé és iz­gal­massá vál­jon!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel, hogy totál sze­xivé és iz­gal­massá vál­jon!

2 őrületes farmer, ez lesz nyáron a divat

2 őrületes farmer, ez lesz nyáron a divat

Vi­selj idén kü­lön­le­ges nad­rá­got, mu­tat­juk a 2 leg­iz­gal­ma­sabb fazon. Tűnj ki a tö­meg­ből, légy vidám és fi­a­ta­los. Bát­ran vá­lassz ezek közül a far­me­rek közül, biz­tos, hogy mind­egyik jól áll.

Vi­selj idén kü­lön­le­ges nad­rá­got, mu­tat­juk a 2 leg­iz­gal­ma­sabb fazon. Tűnj ki a tö­meg­ből, légy vidám és fi­a­ta­los. Bát­ran vá­lassz ezek közül a far­me­rek közül, biz­tos, hogy mind­egyik jól áll. Ha ele­ged van már a régi meg­szo­kott fa­zo­nok­ból és szí­nek­ből, ezek a nad­rá­gok hord­ha­tóak, va­gá­nyak, és egye­diek.

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

Utóbbi pár évben min­den fi­a­tal a szűk far­merre es­kü­dött.

Utóbbi pár évben min­den fi­a­tal a szűk far­merre es­kü­dött. Idén vissza­tér a di­vatba egy igazi retró fazon.

Ez a farmertrend diktálja a divatot 2019 nyarán

Ez a farmertrend diktálja a divatot 2019 nyarán

Idén is iz­gal­mas fa­zo­nok hó­dí­ta­nak a férfiak által imá­dott, szexi nad­rá­gok vi­lá­gá­ban!

Idén is iz­gal­mas fa­zo­nok hó­dí­ta­nak a férfiak által imá­dott, szexi nad­rá­gok vi­lá­gá­ban! Lás­suk ho­gyan le­szel ab­szo­lút menő, jöj­je­nek a szu­per­nő­ies far­me­rok!

Idén tavasszal teljesen megváltozik a farmerdivat - dögös lesz az új fazon!

Idén tavasszal teljesen megváltozik a farmerdivat - dögös lesz az új fazon!

Na­gyon iz­gal­mas da­ra­bok ér­kez­nek! Ér­de­mes vetni rájuk egy pil­lan­tást.

Na­gyon meg­újul a far­mer az idei évben. És ez szu­per hír, mert na­gyon iz­gal­mas da­ra­bok ér­kez­nek!

2019 bosszúja, visszatér az utált farmerdivat

2019 bosszúja, visszatér az utált farmerdivat

Az el­múlt évek bru­tá­lis szűk far­mer­trend­jei után, vissza­tért a régi, len­gébb fazon, a 90-es évek nagy di­vatja.

Az el­múlt évek bru­tá­lis szűk far­mer­trend­jei után, vissza­tért a régi, len­gébb fazon, a 90-es évek nagy di­vatja.

Ez elképesztő: Nem hinnéd, mit köszönhet a világ Andy Vajnának

Ez elképesztő: Nem hinnéd, mit köszönhet a világ Andy Vajnának

Andy Vajna a jég hátán is meg­élt.

Andy Vajna a jég hátán is meg­élt. Az a fajta ember volt, aki ki­ta­lált, majd meg­csi­nált bár­mit, ami­ben meg­látta a le­he­tő­sé­get.

Sokkot kapott a farmer: Szörnyű, mit ellett a kecskéje

Sokkot kapott a farmer: Szörnyű, mit ellett a kecskéje

Ha­lálra ré­mült min­denki, aki látta!

Ha­lálra ré­mült min­denki, aki látta! Még rá­nézni is rossz erre a va­la­mire, ami­ről senki nem gon­dolná, hogy va­ló­ban egy kis kecske.

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van.

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van, de nem min­den menő ru­ha­da­rab áll min­den­ki­nek jól. A leg­újabb far­mer­hez kell egy kis bá­tor­ság, hogy fel­vedd.

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

Még a héten férj­hez megy Ko­ho­lák Ale­xandra, aki öt hó­napja alkot egy párt az 53 éves spi­ri­tu­á­lis ta­ní­tó­já­val, Far­kas Ba­láz­zsal! A FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tője a Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

Így lehet minden duci nő bombázó a szűk farmerban!

Így lehet minden duci nő bombázó a szűk farmerban!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen trük­kö­ket ér­de­mes be­vetni, hogy gyö­nyörű le­gyél.

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen trük­kö­ket ér­de­mes be­vetni, hogy gyö­nyörű le­gyél.

Ez a nem semmi: Magyar farmert vett fel a dögös hollywoodi díva

Ez a nem semmi: Magyar farmert vett fel a dögös hollywoodi díva

Da­kota John­son ez­út­tal nem a vet­kő­zé­sé­vel hívta fel ma­gára a fi­gyel­met, hanem azzal, amit fel­vett ma­gára.

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

Újíts, hogy trendi le­gyél!

Egy jó far­mer soha nem megy ki a di­vat­ból - de ez nem je­lenti azt, hogy ne pró­bál­koz­hat­nánk meg min­dig egy kis újí­tás­sal.

Őrület, de ez a farmer lesz idén ősszel a legnagyobb divat

Őrület, de ez a farmer lesz idén ősszel a legnagyobb divat

Gal­lér­ral, gom­bok­kal, hosszú vagy rövid ujjal és pánt­tal dí­szí­tet­ték a ter­ve­zők a leg­újabb far­mer­nad­rá­got.

Gal­lér­ral, gom­bok­kal, hosszú vagy rövid ujjal és zse­bek­kel dí­szí­tet­ték a ter­ve­zők a far­mer­nad­rá­got.

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

Elő­ke­rült egy régi far­me­red? Szu­per, hi­szen annyi le­he­tő­sé­ged van arra, hogy ismét hor­dani kezd.

Elő­ke­rült egy régi far­me­red? Szu­per, hi­szen annyi le­he­tő­sé­ged van arra, hogy ismét hor­dani kezd. Így dobd fel!

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Min­den férfit rabul ej­tesz...

Min­den férfit rabul ej­tesz, ha a szexi far­mer­mi­nit így vi­se­led idén. Le­gyél bom­bázó!

Bizarr dolgot művel a férfiassággal a legújabb farmerdivat

Bizarr dolgot művel a férfiassággal a legújabb farmerdivat

Rend­ha­gyó slicc­ki­ala­kí­tás­sal sze­retné fel­he­lyezni magát a divat tér­ké­pére egy japán márka.

A csinos nők így hordják idén a farmert

A csinos nők így hordják idén a farmert

Nem tudod, mi­lyen far­mert ve­gyél most ma­gad­nak? Mit hor­da­nak a leg­csi­nibb csa­jok? Meg­mu­tat­juk, miben le­hetsz te is ve­szet­tül vonzó! Re­mél­jük tudsz vá­lasz­tani!

Nem tudod, mi­lyen far­mert ve­gyél most ma­gad­nak? Mit hor­da­nak a leg­csi­nibb csa­jok? Meg­mu­tat­juk, miben le­hetsz te is ve­szet­tül vonzó! Nem is gon­dol­nád mennyire nem egy­szerű kér­dés ez, ha di­va­tos, laza és csa­jos sze­ret­nél lenni. Re­mél­jük tudsz vá­lasz­tani!

Tökéletes lesz a popsid ebben a farmerban! Mindenkit meghódítasz

Tökéletes lesz a popsid ebben a farmerban! Mindenkit meghódítasz

Ez a nad­rág egy­sze­rűen bá­mu­la­tos for­má­kat hoz ki be­lő­led. Ki kell pró­bál­nod!

Ez a nad­rág egy­sze­rűen bá­mu­la­tos for­má­kat hoz ki be­lő­led. Ki kell pró­bál­nod!

Elképesztő szexi az új farmerben a fenék! Imádják a pasik

Elképesztő szexi az új farmerben a fenék! Imádják a pasik

Itt a pop­si­vil­lantó far­mer, csak ki kell cso­ma­golni be­lőle a nőt. Hátul cip­zá­ros lett a nad­rág.

Itt a pop­si­vil­lantó far­mer, csak ki kell cso­ma­golni be­lőle a nőt. Hátul cip­zá­ros lett a nad­rág.

Visszatér a '80-as évek farmerdivatja, imádni fogja minden nő

Visszatér a '80-as évek farmerdivatja, imádni fogja minden nő

Újra divat a kan­tá­ros nad­rág, és ez­út­tal a nőies szet­tek­kel tér vissza. Ké­nyel­mes és prak­ti­kus, mu­tat­juk is az új tren­det!

Újra divat a kan­tá­ros nad­rág, és ez­út­tal a nőies szet­tek­kel tér vissza. Ké­nyel­mes és prak­ti­kus, mu­tat­juk is az új tren­det!

Kényelmetlen a farmerod? Itt a megoldás!

Kényelmetlen a farmerod? Itt a megoldás!

Túl bő vagy éppen túl szűk a far­me­rod? Ne ess két­ségbe, van meg­ol­dás! Hi­he­tet­len öt­le­tek, ho­gyan lesz újra ké­nyel­mes a nad­rág.

Túl bő vagy éppen túl szűk a far­me­rod? Ne ess két­ségbe, van meg­ol­dás! Hi­he­tet­len öt­le­tek, ho­gyan lesz újra ké­nyel­mes a nad­rág. Ne dobd ki és ne aján­dé­kozd el, sőt va­ló­színű új nad­rá­got sem kell ven­ned. Igazi va­rázs­la­tos trük­kök­kel és jó ta­ná­csok­kal lá­tunk most el.

Nagyon merészen villant bombapopsit a legújabb farmerdivat

Nagyon merészen villant bombapopsit a legújabb farmerdivat

Újabb bi­zarr di­vat­trend buk­kant fel a ho­ri­zon­ton, ami­től a férfiak több­sége biz­to­san a szí­vé­hez kap.

Újabb bi­zarr di­vat­trend buk­kant fel a ho­ri­zon­ton, ami­től a férfiak több­sége biz­to­san a szí­vé­hez kap.

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Idén a far­mert nem csak nad­rág, short vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük: vissza­tért a far­mer­ruha, még­hozzá esz­mé­let­len fa­zo­nok­kal!

Idén a far­mert nem csak nad­rág, short vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük: vissza­tért a far­mer­ruha, még­hozzá esz­mé­let­len fa­zo­nok­kal! Le­hetsz spor­tos, nőies, laza, de az tény, hogy min­den­képp menő le­szel benne. Még idő­ben sze­rezz be egyet a ked­venc fa­zo­nod­ban!

Így néznek ki a valódi nők farmerban! Nem baj, ha kerek a feneked

Így néznek ki a valódi nők farmerban! Nem baj, ha kerek a feneked

Nincs ki­fo­gás! Ne hagyd ki idén a far­mert, le­gyen rövid vagy hosszú, vál­lald fel a fe­ne­ke­det!

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá. Pedig őrült szexi le­hetsz benne né­hány plusz­ki­ló­val is!

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá. Pedig őrült szexi le­hetsz benne né­hány plusz­ki­ló­val is!

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami­ben le­hetsz spor­tos, de ugyan­ak­kor na­gyon csi­nos is. Rend­kí­vül sok­ol­dalú vi­se­let.

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami­ben le­hetsz spor­tos, ugyan­ak­kor na­gyon csi­nos is. Rend­kí­vül sok­ol­dalú vi­se­let. Most meg­mu­tat­juk a leg­jobb tip­pe­ket, mit ve­gyél fel hozzá, hogy min­dig iz­gal­mas le­gyen a meg­je­le­né­sed. Ha ránk hall­gatsz, meg­lá­tod, hogy a far­mer­rel nem lehet mel­lé­nyúlni! Örök divat, örök darab!

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

A mi­ni­má­lis tex­til­ből álló alsót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len ru­ha­da­rab­ját.

Ez a legjobb farmer, ha rövid a lábad

Ez a legjobb farmer, ha rövid a lábad

Rö­vi­debb­nek látod a lábad a tü­kör­ben, mint az átlag? Ne ke­se­redj el! Van meg­ol­dás. Apró tip­pek, csi­nos fa­zo­nok, máris nyerő le­hetsz!

Rö­vi­debb­nek látod a lábad a tü­kör­ben, mint az átlag? Ne ke­se­redj el! Van meg­ol­dás. Apró tip­pek, csi­nos fa­zo­nok, máris nyerő le­hetsz! Iga­zán ér­de­mes kö­vetni a ta­ná­cso­kat.

Kegyetlen farmerdivat köszönti a tavaszt, ettől mindenki megőrül

Kegyetlen farmerdivat köszönti a tavaszt, ettől mindenki megőrül

Meg­hök­kentő és or­mót­lan kül­seje miatt biz­tos, hogy sokan nem szí­ve­sen ven­nék fel. Mások vi­szont meg­őrül­nek érte.

Tavaszi farmerőrület: 7 nem várt meglepetéssel készül az új szezon

Tavaszi farmerőrület: 7 nem várt meglepetéssel készül az új szezon

Rend­kí­vüli újí­tá­sok­kal rob­ban be a far­mer az idei trendbe, mu­tat­juk az öt­le­tes és egyedi da­ra­bo­kat!

Tavasszal bővül a farmer, nem csak a szűk lesz a sláger

Tavasszal bővül a farmer, nem csak a szűk lesz a sláger

Sokan imád­ják a szűk far­me­re­ket, de azért vall­juk be, a bő­vebb fa­zo­nok­ban jobb egész nap sza­lad­gálni. Íme, a leg­újabb divat:

Itt az ideje, hogy gon­dol­junk a hét­köz­napi ké­nye­lemre is. Sokan imád­ják a szűk far­me­re­ket, de azért vall­juk be, a bő­vebb fa­zo­nok­ban jobb egész nap sza­lad­gálni. Íme, a leg­újabb divat:

Ne keress tovább! Idén ez a szűk farmer lesz a divat

Ne keress tovább! Idén ez a szűk farmer lesz a divat

Mi már kör­be­néz­tünk a tren­dek kö­zött, és meg­ta­lál­tuk, mi­lyen az idei év ked­venc far­merje! Ter­mé­sze­te­sen szűk és test­hez­álló.

Mi már kör­be­néz­tünk a tren­dek kö­zött, és meg­ta­lál­tuk, mi­lyen az idei év ked­venc far­merje! Ter­mé­sze­te­sen szűk és test­hez­álló. Sze­rez be egyet te is, mi­előtt be­kö­szönt a ta­vasz! Ebben a far­mer­ben nem fogsz csa­lódni, ké­nyel­mes és bár­mi­hez fel­ve­he­ted. Már meg­lel­he­ted a bol­tok pol­cain!

Megdöbbensz, mi lesz az idei farmerdivat! Ez kiveri a biztosítékot!

Megdöbbensz, mi lesz az idei farmerdivat! Ez kiveri a biztosítékot!

Nem aka­runk el­ke­se­rí­teni, de az idei év iga­zán der­mesztő far­mer­di­va­tot ígér.

Nem aka­runk el­ke­se­rí­teni, de az idei év iga­zán der­mesztő far­mer­di­va­tot ígér.

2018-ban új színe lesz a farmernek, karcsúbbak lesznek a nők

2018-ban új színe lesz a farmernek, karcsúbbak lesznek a nők

Hó­díts, csá­bíts ebben a dögös far­mer­ben.

Hó­díts, csá­bíts ebben a dögös far­mer­ben, légy ma­ga­biz­tos! Nem nyúl­hatsz mellé ezzel a szín­nel, mu­tat­juk, ho­gyan tűn­hetsz benne kar­csú­nak!

"Aki férjet akar, ne hordjon farmert" - mondta a hitbuzgó miniszter

"Aki férjet akar, ne hordjon farmert" - mondta a hitbuzgó miniszter

Nagy bot­rányt ka­var­tak a po­li­ti­kus sza­vai.

A nyu­gati kul­túra kö­ve­tése tehet arról, hogy a nők nem ta­lál­nak ma­guk­nak párt.

Így öltözz egy fekete farmerhez és őrülten szexi leszel

Így öltözz egy fekete farmerhez és őrülten szexi leszel

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb vi­se­let a nagy ked­venc­nél, a fe­kete far­mer­nél! Szinte ki­vé­tel nél­kül min­den­ki­nek jól áll, elő­nyö­sen ki­emeli az ala­kot.

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb vi­se­let a nagy ked­venc­nél, a fe­kete far­mer­nél! Szinte ki­vé­tel nél­kül min­den­ki­nek jól áll, elő­nyö­sen ki­emeli az ala­kod! Őr­jítsd meg a férfi­a­kat, vi­seld sze­xin a nad­rá­got! Kom­bi­nál­ha­tod más szí­nek­kel is, de akár hordj fe­ke­tét fe­ke­té­vel, ennél ké­nyel­me­sebb és prak­ti­ku­sabb vi­se­le­tet nem ta­lálsz!

Öltöztesd farmerbe a karácsonyfát!

Öltöztesd farmerbe a karácsonyfát!

Öltöztesd farmerbe a karácsonyfát!

A far­mer most már az ott­ho­nod­ban is alap­vető ki­egé­szítő.

A far­mer most már az ott­ho­nod­ban is alap­vető ki­egé­szítő. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, hogy tudod ka­rá­csony­kor hasz­nálni ezt az örök di­vatú anya­got. Hasz­náld hozzá a meg­unt, el­sza­kad far­me­rod.

Ezt a pokoli hibát soha ne kövesd el, ha kimosod a farmered

Ezt a pokoli hibát soha ne kövesd el, ha kimosod a farmered

Hány fel­vé­tel után illik ki­mosni?

Te is a far­me­ro­dat nyú­zod a leg­töb­bet? De vajon ho­gyan ér­de­mes mosni, hogy minél to­vább tart­son, és le­he­tő­leg so­káig szép ma­rad­jon?

Most komoly? Tényleg ez a farmer lesz a divat?

Most komoly? Tényleg ez a farmer lesz a divat?

A far­mer örök darab, le­gyen tél vagy nyár! Csak­hogy ebben a szín­ben még sosem vi­sel­tük a lucs­kos idő­ben!

A far­mer örök darab, le­gyen tél vagy nyár! Csak­hogy ebben a szín­ben még sosem vi­sel­tük a lucs­kos idő­ben! Mu­tat­juk, hogy ér­de­mes ilyen­kor hor­dani egy fehér far­mert!

Nemzeti kötelesség megerőszakolni a szakadt farmeres nőket

Nemzeti kötelesség megerőszakolni a szakadt farmeres nőket

Egy vi­ta­mű­sor­ban vett részt az az ügy­véd, aki­nek sza­va­ira az egész világ felfi­gyelt.

Zseniális trükkök, amit minden farmerimádónak ismernie kell

Zseniális trükkök, amit minden farmerimádónak ismernie kell

Mi köze egy­más­hoz a jég­koc­ká­nak és a far­mer­nad­rág­nak? Ho­gyan segít az ecet a nad­rá­go­don?

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk.

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk, akik érzik a pil­la­nat va­rá­zsát.

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Egé­szen egy­sze­rűen nem tud­juk hová tenni a tan­ga­far névre ke­resz­telt fur­csa kép­ződ­ményt.

Egé­szen egy­sze­rűen nem tud­juk hová tenni a tan­ga­far névre ke­resz­telt fur­csa kép­ződ­ményt.

Jönnek a szuper leggingsek! Most már minden öltözékhez hordhatod!

Jönnek a szuper leggingsek! Most már minden öltözékhez hordhatod!

Né­hány apró, de na­gyon fon­tos vál­to­zás érte utol a leg­ging­set.

Né­hány apró, de na­gyon fon­tos vál­to­zás érte utol a leg­ging­set. Ezek el­ső­sor­ban a külső meg­je­le­nésre vo­nat­koz­nak. Így mos­tan­tól úgy néz ki a leg­nép­sze­rűbb női ru­ha­da­rab, mint egy na­gyon menő far­mer­nad­rág. Szu­per trendi és ké­nyel­mes!

Hoppá, micsoda ötlet! Ezért hajtják fel a farmer szárát a csinos nők

Hoppá, micsoda ötlet! Ezért hajtják fel a farmer szárát a csinos nők

Ez az ötlet nem csak bo­lon­dos, de sze­xivé va­rá­zsolja a far­mert is!

Ez az ötlet nem csak bo­lon­dos, de sze­xivé va­rá­zsolja a leg­egy­sze­rűbb far­mert is! Itt a kre­a­ti­vi­tás ideje: hajtsd fel te is a nad­rá­god, és mu­tat­juk, mitől lesz va­rázs­la­tos. Ott­hon ma­gad­nak is meg tudod csi­nálni!

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

El­árul­juk neked, mi az év­szak leg­tren­dibb da­rabja.

Ha még nem néz­tél körül az üz­le­tek­ben, el­árul­juk neked, mi az év­szak leg­tren­dibb da­rabja.

Őrült egy ötlet: Fenékszellőztető farmer lesz a divat!

Őrült egy ötlet: Fenékszellőztető farmer lesz a divat!

Kissé bi­zarr, de még min­dig jobb, mint ami­kor ki­vil­lan a bu­gyid! Íme egy kü­lö­nös ötlet, döntsd el, neked hogy tet­szik!

Kissé bi­zarr, de még min­dig jobb, mint ami­kor ki­vil­lan a bu­gyid! Íme egy kü­lö­nös ötlet, döntsd el, neked hogy tet­szik! Ke­le­ten már egyre töb­ben vi­se­lik az ut­cá­kon, vajon ná­lunk is el­ter­jed ez a fur­csa fazon? Övvel is vi­sel­he­ted. Min­denre oda­fi­gyel­tek a ter­ve­zők. Te fel­pró­bál­nád?

Földig érő köpeny és farmer, ez az ősz divatja

Földig érő köpeny és farmer, ez az ősz divatja

Nem a va­rázs­lók vi­lá­gá­ból ke­rül­tek elő ezek a kö­pe­nyek, hanem a mai va­ló­ság­ból. Lás­suk, neked me­lyik nyeri el a tet­szé­se­det!

Ősszel visszatér a farmert farmerrel! Így lehetsz benne őrülten csinos

Ősszel visszatér a farmert farmerrel! Így lehetsz benne őrülten csinos

Nincs új a nap alatt, idén ős­szel ismét meg­je­le­nik az ut­cá­kon a far­mert far­mer­rel divat. Íme három ötlet, hogy öl­töz­ködj, ha hű­vö­seb­bek lesz­nek a napok.

Nincs új a nap alatt, idén ős­szel ismét meg­je­le­nik a ki­fu­tó­kon és az ut­cá­kon is a far­mert far­mer­rel divat. So­kunk ked­vence, hát lás­suk, most ős­szel mi a kü­lön­le­ges­ség. Némi fan­tá­zia, ki­egé­szí­tők eset­leg, légy kre­a­tív. Íme három remek ötlet, hogy öl­töz­ködj, ha már hű­vö­seb­bek lesz­nek a napok.

Őrület! Meddig szakadhat még a farmer?

Őrület! Meddig szakadhat még a farmer?

Nem vé­let­le­nül szag­gat­ták meg a far­mert a di­vat­gu­ruk. Nincs sze­xibb a tex­til alól ki­kan­di­káló mez­te­len bőr­nél. De vajon med­dig lehet fo­kozni ezt a tren­det?

Nem vé­let­le­nül szag­gat­ták meg a far­mert a di­vat­gu­ruk. Nincs sze­xibb a tex­til alól ki­kan­di­káló mez­te­len bőr­nél. De vajon med­dig lehet fo­kozni ezt a tren­det?

Ősszel visszatér az ikonikus farmerdivat, a nők többsége bajban lesz

Ősszel visszatér az ikonikus farmerdivat, a nők többsége bajban lesz

Nyá­ron a nők iga­zán me­ré­szen meg­mu­tat­ják a bá­ja­i­kat, ennek a trend­nek pedig egye­nes kö­vet­kez­mé­nye a régi-új far­mer­fa­zon.

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Itt az új farmerfazon! Így lehetsz benne dögös és szexi

Itt az új farmerfazon! Így lehetsz benne dögös és szexi

A magas de­rekú és bő szárú!

A magas de­rekú és bő szárú fazon igen­csak jól mutat, ha meg­fe­lelő ki­egé­szí­tők­kel kom­bi­ná­lod.

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Ki ne sze­retne gyor­san meg­fi­a­ta­lodni? Íme, egy di­vat­öt­let.

Ki ne sze­retne gyor­san meg­fi­a­ta­lodni? Íme, egy di­vat­öt­let, ami egy­szerű, de azon­nal vissza­pör­geti az idő ke­re­két.

Tökéletes farmerben bombanő leszel! Mutatjuk, melyik fazon áll jól neked

Tökéletes farmerben bombanő leszel! Mutatjuk, melyik fazon áll jól neked

Nem kell le­mon­da­nod arról, hogy far­mert vi­selj, de né­hány egy­szerű sza­bályt ér­de­mes be­tar­tani. Gon­dol­tad volna, hogy itt is szá­mít a test­al­kat?

Nem kell le­mon­da­nod arról, hogy far­mert vi­selj, de né­hány egy­szerű sza­bályt ér­de­mes be­tar­tani. Gon­dol­tad volna, hogy itt is szá­mít a test­al­kat? Mu­tat­juk, mire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned a vá­lasz­tás­nál!

Ezzel az egyszerű trükkel lesz gyönyörű, hosszú lábad a farmerodban

Ezzel az egyszerű trükkel lesz gyönyörű, hosszú lábad a farmerodban

A hosszú far­mert nyá­ron sem kell a szek­rény mé­lyére szám­űz­nöd.

A hosszú far­mert nyá­ron sem kell a szek­rény mé­lyére szám­űz­nöd.

Így viseld a magasderekú farmert, hogy ütős legyen

Így viseld a magasderekú farmert, hogy ütős legyen

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a ma­gas­de­rekú far­mer nem elég szexi? Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a ma­gas­de­rekú far­mer nem elég szexi? Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!