CÍMKE: 'farmer'

Idén tavasszal teljesen megváltozik a farmerdivat - dögös lesz az új fazon!

Idén tavasszal teljesen megváltozik a farmerdivat - dögös lesz az új fazon!

Na­gyon meg­újul a far­mer az idei évben. És ez szu­per hír, mert na­gyon iz­gal­mas da­ra­bok ér­kez­nek!

2019 bosszúja, visszatér az utált farmerdivat

2019 bosszúja, visszatér az utált farmerdivat

Az el­múlt évek szűk far­mer­trend­jei után, vissza­tért a régi, len­gébb fazon, a 90-es évek nagy di­vatja.

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van, de nem min­den menő ru­ha­da­rab áll min­den­ki­nek jól. A leg­újabb far­mer­hez kell egy kis bá­tor­ság, hogy fel­vedd.

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van, de nem min­den menő ru­ha­da­rab áll min­den­ki­nek jól. A leg­újabb far­mer­hez kell egy kis bá­tor­ság, hogy fel­vedd. Fi­gyelj oda a szet­tedre, vál­toz­tass az ará­nyo­kon. Nem csak a hosszú lábú höl­gyeké ez a divat! A vá­lasz­tás a tiéd, hogy be­vál­la­lod-e ezt a fa­zont.

Sokkot kapott a farmer: Szörnyű, mit ellett a kecskéje

Sokkot kapott a farmer: Szörnyű, mit ellett a kecskéje

Ha­lálra ré­mült min­denki, aki látta!

Ha­lálra ré­mült min­denki, aki látta! Még rá­nézni is rossz erre a va­la­mire, ami­ről senki nem gon­dolná, hogy va­ló­ban egy kis kecske.

Így lehet minden duci nő bombázó a szűk farmerban!

Így lehet minden duci nő bombázó a szűk farmerban!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen trük­kö­ket ér­de­mes be­vetni, hogy gyö­nyörű le­gyél.

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen trük­kö­ket ér­de­mes be­vetni, hogy gyö­nyörű le­gyél.

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

Újíts, hogy trendi le­gyél!

Egy jó far­mer soha nem megy ki a di­vat­ból - de ez nem je­lenti azt, hogy ne pró­bál­koz­hat­nánk meg min­dig egy kis újí­tás­sal.

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

Még a héten férj­hez megy Ko­ho­lák Ale­xandra, aki öt hó­napja alkot egy párt az 53 éves spi­ri­tu­á­lis ta­ní­tó­já­val, Far­kas Ba­láz­zsal! A FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tője a Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

Ez a nem semmi: Magyar farmert vett fel a dögös hollywoodi díva

Ez a nem semmi: Magyar farmert vett fel a dögös hollywoodi díva

Da­kota John­son ez­út­tal nem a vet­kő­zé­sé­vel hívta fel ma­gára a fi­gyel­met.

Da­kota John­son ez­út­tal nem a vet­kő­zé­sé­vel hívta fel ma­gára a fi­gyel­met, hanem azzal, amit fel­vett ma­gára.

Őrület, de ez a farmer lesz idén ősszel a legnagyobb divat

Őrület, de ez a farmer lesz idén ősszel a legnagyobb divat

Gal­lér­ral, gom­bok­kal, hosszú vagy rövid ujjal, pánt­tal és zse­bek­kel dí­szí­tet­ték a ter­ve­zők a leg­újabb far­mer­nad­rá­got.

Gal­lér­ral, gom­bok­kal, hosszú vagy rövid ujjal, pánt­tal és zse­bek­kel dí­szí­tet­ték a ter­ve­zők a leg­újabb far­mer­nad­rá­got. Ka­pasz­kodj meg, idén összes ismét vissza­tér a far­mer ove­rall! Vá­lassz neked való fa­zont, min­den kor­osz­tály talál ma­gá­nak fan­tasz­ti­kus ké­nyel­mes fa­zont.

A csinos nők így hordják idén a farmert

A csinos nők így hordják idén a farmert

Nem tudod, mi­lyen far­mert ve­gyél most ma­gad­nak? Mit hor­da­nak a leg­csi­nibb csa­jok? Meg­mu­tat­juk, miben le­hetsz te is ve­szet­tül vonzó! Re­mél­jük tudsz vá­lasz­tani!

Nem tudod, mi­lyen far­mert ve­gyél most ma­gad­nak? Mit hor­da­nak a leg­csi­nibb csa­jok? Meg­mu­tat­juk miben le­hetsz vonzó!

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

Elő­ke­rült egy régi far­me­red? Szu­per, hi­szen annyi le­he­tő­sé­ged van arra, hogy ismét hor­dani kezd.

Elő­ke­rült egy régi far­me­red? Szu­per, hi­szen annyi le­he­tő­sé­ged van arra, hogy ismét hor­dani kezd. Nincs is más dol­god, mint dobd fel va­lami menő fel­ső­vel, vagy most di­va­tos ki­egé­szí­tők­kel. Hi­he­tet­len fa­zo­no­kon lehet vál­toz­tatni egy ap­rócska öt­let­tel. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Min­den férfit rabul ej­tesz, ha a szexi far­mer­mi­nit így vi­se­led idén. Le­gyél bom­bázó!

Min­den férfit rabul ej­tesz, ha a szexi far­mer­mi­nit így vi­se­led idén. Le­gyél bom­bázó!

Bizarr dolgot művel a férfiassággal a legújabb farmerdivat

Bizarr dolgot művel a férfiassággal a legújabb farmerdivat

Rend­ha­gyó slicc­ki­ala­kí­tás­sal sze­retné fel­he­lyezni magát a divat tér­ké­pére egy japán márka.

Rend­ha­gyó slicc­ki­ala­kí­tás­sal sze­retné fel­he­lyezni magát a divat tér­ké­pére egy japán márka.

Tökéletes lesz a popsid ebben a farmerban! Mindenkit meghódítasz

Tökéletes lesz a popsid ebben a farmerban! Mindenkit meghódítasz

Ez a nad­rág egy­sze­rűen bá­mu­la­tos for­má­kat hoz ki be­lő­led. Ki kell pró­bál­nod!

Ez a nad­rág egy­sze­rűen bá­mu­la­tos for­má­kat hoz ki be­lő­led. Ki kell pró­bál­nod!

Visszatér a '80-as évek farmerdivatja, imádni fogja minden nő

Visszatér a '80-as évek farmerdivatja, imádni fogja minden nő

Ké­nyel­mes és prak­ti­kus!

Újra divat a kan­tá­ros nad­rág, és ez­út­tal a nőies szet­tek­kel tér vissza. Ké­nyel­mes és prak­ti­kus, mu­tat­juk is az új tren­det!

Nagyon merészen villant bombapopsit a legújabb farmerdivat

Nagyon merészen villant bombapopsit a legújabb farmerdivat

Újabb bi­zarr di­vat­trend buk­kant fel a ho­ri­zon­ton, ami­től a férfiak több­sége biz­to­san a szí­vé­hez kap.

Elképesztő szexi az új farmerben a fenék! Imádják a pasik

Elképesztő szexi az új farmerben a fenék! Imádják a pasik

Itt a pop­si­vil­lantó far­mer, csak ki kell cso­ma­golni be­lőle a nőt. Hátul cip­zá­ros lett a nad­rág.

Itt a pop­si­vil­lantó far­mer, csak ki kell cso­ma­golni be­lőle a nőt. Hátul cip­zá­ros lett a nad­rág.

Kényelmetlen a farmerod? Itt a megoldás!

Kényelmetlen a farmerod? Itt a megoldás!

Túl bő vagy éppen túl szűk a far­me­rod? Ne ess két­ségbe, van meg­ol­dás! Hi­he­tet­len öt­le­tek, ho­gyan lesz újra ké­nyel­mes a nad­rág.

Túl bő vagy éppen túl szűk a far­me­rod? Ne ess két­ségbe, van meg­ol­dás! Hi­he­tet­len öt­le­tek, ho­gyan lesz újra ké­nyel­mes a nad­rág.Ne dobd ki és ne aján­dé­kozd el, sőt va­ló­színű új nad­rá­got sem kell ven­ned. Igazi va­rázs­la­tos trük­kök­kel és jó ta­ná­csok­kal lá­tunk most el. Kö­vesd az uta­sí­tá­so­kat!

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Idén a far­mert nem csak nad­rág vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük.

Idén a far­mert nem csak nad­rág, short vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük: vissza­tért a far­mer­ruha.

Így néznek ki a valódi nők farmerban! Nem baj, ha kerek a feneked

Így néznek ki a valódi nők farmerban! Nem baj, ha kerek a feneked

Nincs ki­fo­gás! Ne hagyd ki idén a far­mert, le­gyen rövid vagy hosszú.

Nincs ki­fo­gás! Ne hagyd ki idén a far­mert, le­gyen rövid vagy hosszú.

Ha így hordod a farmert, sokkal menőbb lehetsz benne

Ha így hordod a farmert, sokkal menőbb lehetsz benne

Ne hagyd ki a leg­me­nőbb far­mert!

Ha­ma­ro­san itt a nyár, a la­zu­lás, a nya­ra­lás. Ne hagyd ki a leg­me­nőbb far­mert, sze­rezz be egyet.

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

A mi­ni­má­lis tex­til­ből álló alsót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len ru­ha­da­rab­ját.

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá.

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá. Pedig őrült szexi le­hetsz benne még tel­ten is!

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

Van egy jó farmered? Mutatunk 7 ötletet, hogy vedd fel!

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami­ben le­hetsz spor­tos, de ugyan­ak­kor na­gyon csi­nos is. Rend­kí­vül sok­ol­dalú vi­se­let.

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami­ben le­hetsz spor­tos, ugyan­ak­kor na­gyon csi­nos is. Rend­kí­vül sok­ol­dalú vi­se­let. Most meg­mu­tat­juk a leg­jobb tip­pe­ket, mit ve­gyél fel hozzá, hogy min­dig iz­gal­mas le­gyen a meg­je­le­né­sed. Ha ránk hall­gatsz, meg­lá­tod, hogy a far­mer­rel nem lehet mel­lé­nyúlni! Örök divat, örök darab!

Ez a legjobb farmer, ha rövid a lábad

Ez a legjobb farmer, ha rövid a lábad

Rö­vi­debb­nek látod a lábad a tü­kör­ben, mint az átlag? Ne ke­se­redj el! Van meg­ol­dás. Apró tip­pek, csi­nos fa­zo­nok, máris nyerő le­hetsz! Iga­zán ér­de­mes kö­vetni a ta­ná­cso­kat.

Rö­vi­debb­nek látod a lábad a tü­kör­ben, mint az átlag? Ne ke­se­redj el! Van meg­ol­dás. Apró tip­pek, csi­nos fa­zo­nok, máris nyerő le­hetsz! Iga­zán ér­de­mes kö­vetni a ta­ná­cso­kat, máris job­ban fogod érezni magad. Ál­lítsd vissza az ará­nyo­kat. Vi­seld úgy a far­mert, hogy két­ség se fér­jen ahhoz, hogy tö­ké­le­tes vagy benne!

Kegyetlen farmerdivat köszönti a tavaszt, ettől mindenki megőrül

Kegyetlen farmerdivat köszönti a tavaszt, ettől mindenki megőrül

Nem ez az első nagy vissza­térő a ki­lenc­ve­nes évek­ből.

Nem ez az első nagy vissza­térő a ki­lenc­ve­nes évek­ből, és gya­nít­juk, hogy nem is az utolsó. Meg­hök­kentő és or­mót­lan kül­seje miatt biz­tos, hogy sokan nem is szí­ve­sen ven­nék fel. Mások vi­szont meg­őrül­nek érte, ezt nézd!

Ne keress tovább! Idén ez a szűk farmer lesz a divat

Ne keress tovább! Idén ez a szűk farmer lesz a divat

Mi már kör­be­néz­tünk a tren­dek kö­zött, és meg­ta­lál­tuk, mi­lyen az idei év ked­venc far­merje! Ter­mé­sze­te­sen szűk és test­hez­álló.

Mi már kör­be­néz­tünk a tren­dek kö­zött, és meg­ta­lál­tuk, mi­lyen az idei év ked­venc far­merje! Ter­mé­sze­te­sen szűk és test­hez­álló. Sze­rez be egyet te is, mi­előtt be­kö­szönt a ta­vasz! Ebben a far­mer­ben nem fogsz csa­lódni, ké­nyel­mes és bár­mi­hez fel­ve­he­ted. Már meg­lel­he­ted a bol­tok pol­cain!

Megdöbbensz, mi lesz az idei farmerdivat! Ez kiveri a biztosítékot!

Megdöbbensz, mi lesz az idei farmerdivat! Ez kiveri a biztosítékot!

Nem aka­runk el­ke­se­rí­teni, de az idei év iga­zán der­mesztő far­mer­di­va­tot ígér.

Elképesztő, mi történik 2018-ban a farmerrel

Elképesztő, mi történik 2018-ban a farmerrel

Iz­gal­mas bo­ka­vil­lan­tá­sok és szé­dítő meg­ol­dá­sok te­szik még el­len­áll­ha­tat­la­nabbá a nők ked­venc nad­rág­ját! Mu­tat­juk a leg­fris­sebb tren­det!

Iz­gal­mas bo­ka­vil­lan­tá­sok és szé­dítő meg­ol­dá­sok te­szik még el­len­áll­ha­tat­la­nabbá a nők ked­venc nad­rág­ját! Mu­tat­juk a leg­fris­sebb tren­det!

"Aki férjet akar, ne hordjon farmert" - mondta a hitbuzgó miniszter

"Aki férjet akar, ne hordjon farmert" - mondta a hitbuzgó miniszter

Nagy bot­rányt ka­var­tak a po­li­ti­kus sza­vai.

A nyu­gati kul­túra kö­ve­tése tehet arról, hogy a nők nem ta­lál­nak ma­guk­nak párt.

Így öltözz egy fekete farmerhez és őrülten szexi leszel

Így öltözz egy fekete farmerhez és őrülten szexi leszel

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb vi­se­let!

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb vi­se­let a nagy ked­venc­nél, a fe­kete far­mer­nél! Szinte ki­vé­tel nél­kül min­den­ki­nek jól áll, elő­nyö­sen ki­emeli az ala­kot.

Most komoly? Tényleg ez a farmer lesz a divat?

Most komoly? Tényleg ez a farmer lesz a divat?

A far­mer örök darab.

A far­mer örök darab, le­gyen tél vagy nyár! Csak­hogy ebben a szín­ben még sosem vi­sel­tük a lucs­kos idő­ben! Mu­tat­juk, hogy ér­de­mes ilyen­kor hor­dani.

Ki mondta, hogy unalmas a farmer? Ezt nézd!

Ki mondta, hogy unalmas a farmer? Ezt nézd!

Di­vatba jöt­tek az őrült fa­zo­nok.

Fe­lejtsd el a hét­köz­napi meg­ol­dá­so­kat, di­vatba jöt­tek az őrült fa­zo­nok. Vá­lassz egyé­ni­sé­ged­nek meg­fe­lelő da­ra­bot, gon­dolj a hét­végi prog­ra­mokra!.

Ezt a pokoli hibát soha ne kövesd el, ha kimosod a farmered

Ezt a pokoli hibát soha ne kövesd el, ha kimosod a farmered

Te is a far­me­ro­dat nyú­zod a leg­töb­bet? De vajon ho­gyan ér­de­mes mosni, hogy minél to­vább tart­son, és le­he­tő­leg so­káig szép ma­rad­jon?

Te is a far­me­ro­dat nyú­zod a leg­töb­bet? De vajon ho­gyan ér­de­mes mosni, hogy minél to­vább tart­son, és le­he­tő­leg so­káig szép ma­rad­jon? És egy­ál­ta­lán, hány fel­vé­tel után illik ki­mosni?

Nemzeti kötelesség megerőszakolni a szakadt farmeres nőket

Nemzeti kötelesség megerőszakolni a szakadt farmeres nőket

Egy vi­ta­mű­sor­ban vett részt az az ügy­véd, aki­nek sza­va­ira az egész világ felfi­gyelt.

Zseniális trükkök, amit minden farmerimádónak ismernie kell

Zseniális trükkök, amit minden farmerimádónak ismernie kell

Mi köze egy­más­hoz a jég­koc­ká­nak és a far­mer­nad­rág­nak? Ho­gyan segít az ecet a nad­rá­go­don?

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk.

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk, akik érzik a pil­la­nat va­rá­zsát.

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Egé­szen egy­sze­rűen nem tud­juk hová tenni a tan­ga­fart...

Egé­szen egy­sze­rűen nem tud­juk hová tenni a tan­ga­far névre ke­resz­telt fur­csa kép­ződ­ményt.

Egyszerűen zseniális, átlátszó lett a farmerdzseki

Egyszerűen zseniális, átlátszó lett a farmerdzseki

Azt gon­dol­tad, a far­mer­di­va­tot már nem lehet to­vább fo­kozni? Spor­tos és szexi le­hetsz egy­szerre ezek­ben a me­rész dzse­kik­ben.

Azt gon­dol­tad, a far­mer­di­va­tot már nem lehet to­vább fo­kozni? Spor­tos és szexi le­hetsz egy­szerre ezek­ben a me­rész dzse­kik­ben.

Hoppá, micsoda ötlet! Ezért hajtják fel a farmer szárát a csinos nők

Hoppá, micsoda ötlet! Ezért hajtják fel a farmer szárát a csinos nők

Ez az ötlet nem csak bo­lon­dos, de sze­xivé va­rá­zsolja a leg­egy­sze­rűbb far­mert is! Itt a kre­a­ti­vi­tás ideje!

Földig érő köpeny és farmer, ez az ősz divatja

Földig érő köpeny és farmer, ez az ősz divatja

Nem a va­rázs­lók vi­lá­gá­ból ke­rül­tek elő ezek a kö­pe­nyek, hanem a mai va­ló­ság­ból. Lás­suk, neked me­lyik nyeri el a tet­szé­se­det!

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

El­árul­juk neked, mi az év­szak leg­tren­dibb da­rabja.

Ha még nem néz­tél körül az üz­le­tek­ben, el­árul­juk neked, mi az év­szak leg­tren­dibb da­rabja.

Őrült egy ötlet: Fenékszellőztető farmer lesz a divat!

Őrült egy ötlet: Fenékszellőztető farmer lesz a divat!

Kissé bi­zarr, de még min­dig jobb, mint ami­kor ki­vil­lan a bu­gyid! Íme egy kü­lö­nös ötlet, döntsd el, neked hogy tet­szik!

Kissé bi­zarr, de még min­dig jobb, mint ami­kor ki­vil­lan a bu­gyid! Íme egy kü­lö­nös ötlet, döntsd el, neked hogy tet­szik! Ke­le­ten már egyre töb­ben vi­se­lik az ut­cá­kon, vajon ná­lunk is el­ter­jed ez a fur­csa fazon? Övvel is vi­sel­he­ted. Min­denre oda­fi­gyel­tek a ter­ve­zők. Te fel­pró­bál­nád?

Ősszel visszatér a farmert farmerrel! Így lehetsz benne őrülten csinos

Ősszel visszatér a farmert farmerrel! Így lehetsz benne őrülten csinos

Íme három ötlet, hogy öl­töz­ködj, ha már hű­vö­seb­bek lesz­nek a napok.

Nincs új a nap alatt, idén ős­szel ismét meg­je­le­nik a ki­fu­tó­kon és az ut­cá­kon is a far­mert far­mer­rel divat.

Cindy Crawford 51 évesen újra levetkőzött

Cindy Crawford 51 évesen újra levetkőzött

Rá­né­zésre egy per­cet sem öre­ge­dett a le­gen­dás top­mo­dell az el­múlt év­ti­ze­dek­ben.

Rá­né­zésre egy per­cet sem öre­ge­dett a le­gen­dás top­mo­dell az el­múlt év­ti­ze­dek­ben.

Őrület! Meddig szakadhat még a farmer?

Őrület! Meddig szakadhat még a farmer?

Nem vé­let­le­nül szag­gat­ták meg a far­mert a di­vat­gu­ruk. Nincs sze­xibb a tex­til alól ki­kan­di­káló mez­te­len bőr­nél. De vajon med­dig lehet fo­kozni ezt a tren­det?

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Ha far­mer­ről van szó, ne csak a nad­rágra gon­dolj! Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Ősszel visszatér az ikonikus farmerdivat, a nők többsége bajban lesz

Ősszel visszatér az ikonikus farmerdivat, a nők többsége bajban lesz

Nyári trend­nek egye­nes kö­vet­kez­mé­nye a régi-új far­mer­fa­zon.

Nyá­ron a nők iga­zán me­ré­szen meg­mu­tat­ják a bá­ja­i­kat, ennek a trend­nek pedig egye­nes kö­vet­kez­mé­nye a régi-új far­mer­fa­zon. Csak le­gyen bá­tor­sá­god vi­selni! Vi­gyázz hogy vi­se­led, mert ez a fazon nem min­den­ki­nek áll jól.

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Íme, egy di­vat­öt­let, ami egy­szerű, de azon­nal vissza­pör­geti az idő ke­re­két.

Íme, egy di­vat­öt­let, ami azon­nal vissza­pör­geti az idő ke­re­két.

Itt az új farmerfazon! Így lehetsz benne dögös és szexi

Itt az új farmerfazon! Így lehetsz benne dögös és szexi

A magas de­rekú és bő szárú!

A magas de­rekú és bő szárú fazon igen­csak jól mutat, ha meg­fe­lelő ki­egé­szí­tők­kel kom­bi­ná­lod.

Tökéletes farmerben bombanő leszel! Mutatjuk, melyik fazon áll jól neked

Tökéletes farmerben bombanő leszel! Mutatjuk, melyik fazon áll jól neked

Nem kell le­mon­da­nod arról, hogy far­mert vi­selj, de né­hány egy­szerű sza­bályt ér­de­mes be­tar­tani a vá­lasz­tás­nál.

Nincs dögösebb kiegészítő egy menő farmerdzsekinél! Legyél benne bombázó!

Nincs dögösebb kiegészítő egy menő farmerdzsekinél! Legyél benne bombázó!

Kö­te­lező darab a sze­zon ru­ha­tá­rá­ban.

Kö­te­lező darab a sze­zon ru­ha­tá­rá­ban ez a ka­bátka. És itt az idő, hogy te is meg­ta­láld a neked meg­fe­le­lőt.

Így viseld a magasderekú farmert, hogy ütős legyen

Így viseld a magasderekú farmert, hogy ütős legyen

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a ma­gas­de­rekú far­mer nem elég szexi? Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a ma­gas­de­rekú far­mer nem elég szexi? Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Ezzel az egyszerű trükkel lesz gyönyörű, hosszú lábad a farmerodban

Ezzel az egyszerű trükkel lesz gyönyörű, hosszú lábad a farmerodban

A hosszú far­mert nyá­ron sem kell a szek­rény mé­lyére szám­űz­nöd.

A hosszú far­mert nyá­ron sem kell a szek­rény mé­lyére szám­űz­nöd.

Így leszel nyáron is ultradögös farmerben!

Így leszel nyáron is ultradögös farmerben!

Sokan úgy gon­dol­ják, hogy a nyári for­ró­ság­ban a far­mer nem annyira prak­ti­kus vi­se­let. Pedig ilyen­kor is nyu­god­tan hord­hat­juk, csak ügye­sen kell vá­lasz­tani!

Sokan úgy gon­dol­ják, hogy a nyári for­ró­ság­ban a far­mer nem annyira prak­ti­kus vi­se­let. Pedig ilyen­kor is nyu­god­tan hord­hat­juk, csak ügye­sen kell vá­lasz­tani!

Minden biztosítékot kivert ez a farmernadrág

Minden biztosítékot kivert ez a farmernadrág

A Levi's leg­újabb, pop­si­vil­lan­tós far­mer­nad­rág­já­nak a fo­gad­ta­tása nem éppen úgy ala­kult, ahogy azt a ru­ha­gyártó óri­ás­cég el­kép­zelte.

Így tagadhatsz le éveket, ha elmúltál 50

Így tagadhatsz le éveket, ha elmúltál 50

Öl­tözz fi­a­ta­lo­san, akár­hány éves is vagy. Ta­láld meg a hoz­zád illő stí­lust, vi­seld bát­ran a szí­ne­ket és az egyé­ni­sé­ged­hez illő da­ra­bo­kat. Ke­resd meg a har­mó­niát ma­gad­ban, így bár­mit vi­selsz, su­gá­rozni fog be­lő­led a nő­i­es­ség.

A di­vat­ban nincs kor­ha­tár. Öl­tözz fi­a­ta­lo­san és stí­lu­so­san, akár­hány éves is vagy. Ta­láld meg a hoz­zád illő stí­lust, vi­seld bát­ran a szí­ne­ket és az egyé­ni­sé­ged­hez illő da­ra­bo­kat. Ke­resd meg a har­mó­niát ma­gad­ban, így bár­mit vi­selsz, su­gá­rozni fog be­lő­led a nő­i­es­ség.

Mamafarmer lesz a divat, azt is eláruljuk, miért

Mamafarmer lesz a divat, azt is eláruljuk, miért

A magas de­rekú, vi­lá­gosra mo­sott far­mer­nad­rág, köz­ke­letű nevén a ma­ma­far­mer ott van 2017 első 10 leg­fon­to­sabb di­vat­trendje kö­zött.

A magas de­rekú, vi­lá­gosra mo­sott far­mer­nad­rág, köz­ke­letű nevén a ma­ma­far­mer ott van 2017 első 10 leg­fon­to­sabb di­vat­trendje kö­zött. Bár eddig vic­cek cél­táb­lája volt, most mégis ezt ke­resi min­denki. De vajon mi lehet ennek az oka?

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Most újra fény­ko­rát éli!

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott, így sok nő úgy gon­dolta, hogy va­ló­já­ban kis­lá­nyos vi­se­let.

Le a nagykabáttal! Mutatjuk, mit hordj helyette!

Le a nagykabáttal! Mutatjuk, mit hordj helyette!

Idén újra di­vatba jön­nek a 2000-es évek ele­jén oly nép­szerű kis­ka­bá­tok. Le­gin­kább a far­mer­dzseki lesz mini.

Idén újra di­vatba jön­nek a 2000-es évek ele­jén oly nép­szerű kis­ka­bá­tok. Le­gin­kább a far­mer­dzseki lesz mini.

Elképesztően kerek popsit varázsol 2017 nyarán a farmerdivat

Elképesztően kerek popsit varázsol 2017 nyarán a farmerdivat

A örök klasszi­kus far­mert min­denki imádja, hi­szen egy­szerre le­hetsz laza, dögös és nőies benne. Vá­lassz olyan da­ra­bot, ami ennél is töb­bet tud!

Ez már téboly: ilyen átlátszó szoknyákban flangálnak idén a nők

Ez már téboly: ilyen átlátszó szoknyákban flangálnak idén a nők

Ez most 2017 leg­na­gyobb di­vatja.

Ez most 2017 leg­na­gyobb di­vat­őrü­lete. Ne ma­radj ki be­lőle, húzd fel bát­ran a meg­szo­kott far­me­redre és igazi egyé­ni­ség le­hetsz.

Elképesztő ötlet: átlátszó farmer lesz idén a divat

Elképesztő ötlet: átlátszó farmer lesz idén a divat

Most meg­mu­tat­ha­tod, amit eddig el­rej­tet­tél a far­mer­nad­rá­god alá. A leg­újabb divat igazi sze­xis­ten­nővé va­rá­zsol, ha ki­fo­gás­ta­lan ala­kod van!

Most meg­mu­tat­ha­tod, amit eddig el­rej­tet­tél a far­mer­nad­rá­god alá. A leg­újabb divat igazi sze­xis­ten­nővé va­rá­zsol, ha ki­fo­gás­ta­lan ala­kod van! A mű­anyag­ból ké­szült far­mer oda­vonzza min­den férfi te­kin­te­tét, ezért csak óva­to­san a vi­se­le­té­vel! Ez a szexi nad­rág min­dent meg­mu­tat a benne lévő nőből.

Örök klasszikus! Íme, a farmer 2017 tavaszán

Örök klasszikus! Íme, a farmer 2017 tavaszán

A far­mer egy­sze­rűen tö­ké­le­tes ru­ha­da­rab. Nincs ember, aki­nek leg­alább egy ne lenne a ru­ha­tá­rá­ban. Nem vé­let­le­nül sze­ret­jük.

A far­mer egy­sze­rűen tö­ké­le­tes ru­ha­da­rab. Nincs ember, aki­nek leg­alább egy ne lenne a ru­ha­tá­rá­ban. Nem vé­let­le­nül sze­ret­jük.

Extrém tavaszi divat jön: Árnyékfarmer az új őrület

Extrém tavaszi divat jön: Árnyékfarmer az új őrület

Azt hi­szed, nincs új a nap alatt? Van.

Ami­kor már azt hin­néd, nincs új a nap alatt a di­vat­ban, máris meg­je­le­nik egy új őrü­let.

7 szuper tipp: Így lehetsz csinos egyetlen farmerrel!

7 szuper tipp: Így lehetsz csinos egyetlen farmerrel!

A far­mer­ral egy­sze­rűen nem lehet mel­lé­lőni! Üzem­biz­tos és di­va­tos, akkor is ki­hú­zod vele, ami­kor úgy érzed, hogy éppen nincs is mit fel­ven­ned.

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ezzel az egy­szerű trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen és hely­ta­ka­ré­ko­san lehet a nad­rá­go­kat tá­rolni a szek­rény­ben. Rá­adá­sul csak egy vállfa kell hozzá!

Ezzel az egy­szerű trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen és hely­ta­ka­ré­ko­san lehet a nad­rá­go­kat tá­rolni a szek­rény­ben. Rá­adá­sul csak egy vállfa kell hozzá!