CÍMKE: 'fagyi'

A nyár kedvenc körömmintája nagyon kívánatos

A nyár kedvenc körömmintája nagyon kívánatos

Édes ma­ni­kűr a nyár nagy do­bása, nem csak fel­nőt­tek­nek! Szí­nek, for­mák, kre­a­ti­vi­tás. Ki­hagy­ha­tat­lan játék, szu­per ötlet a nya­ra­lás­hoz!

Édes ma­ni­kűr a nyár nagy do­bása, nem csak fel­nőt­tek­nek! Szí­nek, for­mák, kre­a­ti­vi­tás. Ki­hagy­ha­tat­lan játék, szu­per ötlet a nya­ra­lás­hoz! Le­gyél te is újra gye­rek, mu­tat­juk a min­tá­kat!

Mit nyalogat Jakabos Zsu? Erről a fotóról nehezen veszed le a szemed

Mit nyalogat Jakabos Zsu? Erről a fotóról nehezen veszed le a szemed

Ismét szexi fotót osz­tott meg Ins­tag­ram-ol­da­lán az Eu­rópa-baj­nok úszónő. Ott lesz a jövő héten kez­dődő glas­gow-i Eb-n.

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Ha lenne ver­seny a leg­fu­rább fagyi cí­méért, a ja­pá­nok biz­to­san ut­ca­hos­szal nyer­né­nek.

Ha lenne ver­seny a leg­fu­rább fagyi cí­méért, a ja­pá­nok biz­to­san ut­ca­hos­szal nyer­né­nek.

Idén is nyalhatunk féláron!

Idén is nyalhatunk féláron!

2017-ben is lesz ma­gyar kéz­mű­ves fagy­lalt napja!

2017-ben is lesz ma­gyar kéz­mű­ves fagy­lalt napja! Mu­tat­juk, hol lehet idén is fél­áron, vagy tel­je­sen in­gyen fagy­lal­tozni! A részt­vevő fagy­lal­to­zók or­szá­gos lis­tája fo­lya­ma­to­san bővül.

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Vágy­ál­ma­id­ban min­dig fa­gyit reg­ge­li­zel? Nos, lehet, hogy ez nem is olyan rossz ötlet, mint eddig hit­ted!

Világversenyen tarolt a magyar csodafagyi!

Szép volt Balaton! Világversenyen tarolt a magyar csodafagyi!

A Brin­ga­ta­nya cso­ko­lá­dés cso­da­fa­gyi­ját ne hagyd ki, ha Gye­nes­di­á­son jársz, mert vi­lág­baj­nok nasit ehetsz, ami min­den­kit le­vett a lá­bá­ról egy olasz­or­szági vi­lág­ver­se­nyen.

A Brin­ga­ta­nya cso­ko­lá­dés cso­da­fa­gyi­ját ne hagyd ki, ha Gye­nes­di­á­son jársz, mert vi­lág­baj­nok nasit ehetsz, ami min­den­kit le­vett a lá­bá­ról egy olasz­or­szági vi­lág­ver­se­nyen.

Fagyi helyett ezt edd, ha diétázol

Fagyi helyett ezt edd, ha diétázol

Ezt az egy­szerű édes­sé­get könnyen el­ké­szít­he­ted, és a leg­jobb benne, hogy az egész csa­lád imádni fogja.

Ezt az egy­szerű édes­sé­get könnyen el­ké­szít­he­ted, és a leg­jobb benne, hogy az egész csa­lád imádni fogja.

Ilyen fagyikkal etetik a magyart

Ilyen fagyikkal etetik a magyart

Meg­néz­tük, mit ka­punk fa­gyi­ként - sok he­lyen csak szí­ne­zett, cuk­ro­zott vizet... De ho­gyan ve­het­jük észre, ha egy fagyi hamis? Utá­na­jár­tunk!

Meg­néz­tük, mit ka­punk fa­gyi­ként - sok he­lyen csak szí­ne­zett, cuk­ro­zott vizet... De ho­gyan ve­het­jük észre, ha egy fagyi hamis? Utá­na­jár­tunk!

Soha ne dobj el egy túlérett banánt, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobj el egy túlérett banánt, ennyi mindenre használhatod

Meg­bar­nult pár banán a kony­há­ban? Eszedbe ne jus­son ki­dobni!

Meg­bar­nult pár banán a kony­há­ban? Eszedbe ne jus­son ki­dobni! Van­nak olyan fi­nom­sá­gok, ame­lye­ket épp a túl­érett banán tesz iga­zán fi­nommá. Éret­len ba­nán­nal egy­sze­rűen nem len­né­nek ennyire jók!

Fagyizz együtt a kutyáddal! Íme a legjobb diétás recept

Fagyizz együtt a kutyáddal! Íme a legjobb diétás recept

Ku­tya­me­leg­ben nem kell, hogy a ked­ven­ced ki­ma­rad­jon a fa­gyi­zás­ból, ké­szíts ott­hon kutya-gazdi fagy­lal­tot.

Ku­tya­me­leg­ben nem kell, hogy a ked­ven­ced ki­ma­rad­jon a fa­gyi­zás­ból, ké­szíts ott­hon kutya-gazdi fagy­lal­tot.

Joghurtos őszibarackfagyi 5 perc alatt, isteni finom!

Joghurtos őszibarackfagyi 5 perc alatt, isteni finom!

Nem fogod el­hinni, mennyire egy­sze­rűen ké­szül a nyár új slá­gere! Azon­nal fo­gyaszt­ható, nincs hű­tési idő sem!

Nem fogod el­hinni, mennyire egy­sze­rűen ké­szül a nyár új slá­gere! Azon­nal fo­gyaszt­ható!

6 nyári diétás édesség, amit még sütnöd sem kell

5+1 nyári diétás édesség, amit még sütnöd sem kell

A nyári me­leg­ben jól esne egy kis édes­ség, de semmi ked­ved órá­kig a forró sütő mel­lett állni? Nos, meg­ért­jük. Pró­báld ki eze­ket a re­cep­te­ket.

A nyári me­leg­ben jól esne egy kis édes­ség, de semmi ked­ved órá­kig a forró sütő mel­lett állni? Nos, meg­ért­jük. Pró­báld ki eze­ket a re­cep­te­ket, hi­szen eze­ket a cu­kor­men­tes fi­nom­sá­go­kat még sütni sem kell.

Éhes sirály támadt a gyanútlan tinilányra, 5 métert zuhant!

Éhes sirály támadt a gyanútlan tinilányra, 5 métert zuhant!

Sza­bá­lyo­san le­lökte őt a kor­lát­ról!

A mohó madár min­dent meg­tett, hogy meg­ka­pa­rintsa a mit sem sejtő lány fa­gyi­ját. Sza­bá­lyo­san le­lökte őt a kor­lát­ról!

Ezt nyald a meccs alatt, ha magyar vagy!

Ezt nyald a meccs alatt, ha magyar vagy!

A siker ga­ran­tál­tan nem marad el.

Ha ba­ráti tár­sa­ság­gal né­zi­tek a ma­gyar vá­lo­ga­tott meccseit, akkor iga­zán menő le­hetsz, ha egy­szer csak a mély­hű­tő­ből elő­ka­pod ezt a fi­nom­sá­got.

Heidi Klum mindent megtesz azért, hogy eladja bugyijait

Heidi Klum mindent megtesz azért, hogy eladja bugyijait

Heidi Klum­nak saját fe­hér­nemű már­kája van, és az el­adá­sért min­dent bevet.

Heidi Klum­nak saját fe­hér­nemű már­kája van, és az el­adá­sért min­dent bevet. Sok­szor magán rek­lá­mozza a kol­lek­ciót, most azon­ban más­sal állt elő...

5 gyorsan elkészíthető fagyi, amit akkor is ehetsz, ha diétázol

5 gyorsan elkészíthető fagyi, amit akkor is ehetsz, ha diétázol

Ebben a nagy for­ró­ság­ban jól esne egy kis jeges édes­ség, de ke­rülni sze­ret­néd a cuk­rot?

Ebben a nagy for­ró­ság­ban jól esne egy kis jeges édes­ség, de ke­rülni sze­ret­néd a cuk­rot? Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet, miből ké­szít­hetsz pil­la­na­tok alatt remek di­é­tás fagy­lal­tot.

Marihuánaízű fagylalttal lendíti fel az üzletet egy kispesti cukrászda

Marihuánaízű fagylalttal lendíti fel az üzletet egy kispesti cukrászda

Ag­go­da­lomra semmi ok, a ter­mék tel­je­sen le­gá­lis.

Ag­go­da­lomra semmi ok, a ter­mék tel­je­sen le­gá­lis és na­gyon nagy si­kere van még az idő­sek kö­ré­ben is.

Elképesztő: így lesz a fánkból fagyitölcsér

Elképesztő: így lesz a fánkból fagyitölcsér

Végre itt a jó idő, és kez­dő­dik a fa­gyi­sze­zon. Ha sze­ret­néd va­lami iga­zán mennyei fi­nom­ság­gal meg­lepni a csa­lá­do­dat, és még a fán­kot is sze­re­ti­tek, pró­báld ki ezt!

Ha sze­ret­néd va­lami mennyei fi­nom­ság­gal meg­lepni a csa­lá­do­dat, és a fa­gyit meg a fán­kot is sze­re­ti­tek, pró­báld ki ezt!

Külföldről kapott ajánlatot az összeroppant Illés bácsi!

Külföldről kapott ajánlatot az összeroppant Illés bácsi!

A 78 éves cuk­rász­mes­tert sírva kér­ték va­sár­nap este: utaz­zon Ka­na­dába, ahol tárt ka­rok­kal vár­nák.

Végre itt a lista: ma féláron fagyizhatsz, ezt nem kéne kihagyni!

Végre itt a lista: ma féláron fagyizhatsz, ezt nem kéne kihagyni!

Ért­hető, hogy ez min­den­kit ér­de­kel, hi­szen több száz kéz­mű­ves cuk­rászda vár a leg­fi­no­mabb fagy­lalt­kü­lön­le­ges­sé­gek­kel.

Turmixolj egészséges fagyit! Nem kell hozzá fagylaltgép!

Turmixolj egészséges fagyit! Nem kell hozzá fagylaltgép!

Egész­sé­ges és di­é­tás fa­gyit sze­ret­nél? Még fagy­lalt­gépre sincs hozzá szük­sé­ged! Elég, ha össze­tur­mi­xo­lod a hoz­zá­va­ló­kat.

Egész­sé­ges és di­é­tás fa­gyit sze­ret­nél? Még fagy­lalt­gépre sincs hozzá szük­sé­ged! Elég, ha össze­tur­mi­xo­lod a hoz­zá­va­ló­kat, ame­lyek kö­zött csupa ter­mé­sze­tes fi­nom­ság van: gyü­mölcs, méz, magok, tej... Csak le­fa­gyasz­tod, és máris ehe­ted! Mu­tat­juk a re­cep­te­ket.

Félpucéran fagyizott ágyában Tücsi

Félpucéran fagyizott ágyában Tücsi

A bu­li­zás he­lyett in­kább ott­hon ma­radt Tücsi, és fa­gyi­val ké­nyez­tette magát - nem túl sok ru­há­ban. Ami­ről sze­ren­csénkre egy fotót is lőtt.

A bu­li­zás he­lyett in­kább ott­hon ma­radt Tücsi, és fa­gyi­val ké­nyez­tette magát - nem túl sok ru­há­ban. Ami­ről sze­ren­csénkre egy fotót is lőtt.

Nem unjuk a dinnyét! Itt a legjobb jégkása - egyszerű recept

Nem unjuk a dinnyét! Itt a legjobb jégkása - egyszerű recept

Va­lami hi­degre vágysz a hő­ség­ben?

Va­lami hi­degre, mégis egész­sé­gesre vágysz ebben az agy­tik­kasztó hő­ség­ben? Pró­báld ki a gö­rög­dinnye-kását!

Mennyei barackos jégkása CSAK 3 hozzávalóból

Mennyei barackos jégkása CSAK 3 hozzávalóból

Ne ve­gyél a stran­don cuk­ros jég­ká­sát!

Ne ve­gyél a stran­don cuk­ros, szí­ne­zett jég­ká­sát! Ott­hon sok­kal egész­sé­ge­sebb vál­to­za­tot ké­szít­hetsz mind­össze három hoz­zá­va­ló­ból, fagy­i­gép nél­kül.

Hoppácska, itt az olvadásmentes fagyi!

Hoppácska, itt az olvadásmentes fagyi!

Tu­dó­sok fel­fe­dez­tek egy fe­hér­jét, ami­től las­sab­ban olvad, és talán egész­sé­ge­sebb is lesz a fagy­lalt. Ennek talán az anyu­kák örül­nek a leg­job­ban, mert ke­ve­seb­bet kell majd mosni.

Tu­dó­sok fel­fe­dez­tek egy fe­hér­jét, ami­től las­sab­ban olvad, és talán egész­sé­ge­sebb is lesz a fagy­lalt. Ennek talán az anyu­kák örül­nek a leg­job­ban, mert ke­ve­seb­bet kell majd mosni.

Így készíts otthon isteni fagyit könnyen, gépek nélkül!

Így készíts otthon isteni fagyit könnyen, gépek nélkül!

Végre meg­ér­ke­zett a nyár. Ez pedig egyet je­lent a fa­gyi­zás­sal. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan gyárt­hatsz szu­per fagy­lal­to­kat po­fon­egy­sze­rűen!

Végre meg­ér­ke­zett a nyár. Ez pedig egyet je­lent a fa­gyi­zás­sal. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan gyárt­hatsz szu­per fagy­lal­to­kat po­fon­egy­sze­rűen!

3 bombasztikus diétás fagyirecept

3 bombasztikus diétás fagyirecept

Ké­szíts di­é­tás vál­to­za­tot, ami csupa gyü­mölcs, és per­sze nem hiz­lal!

Ha nyár, akkor fagyi! Csak­hogy a sok cukor miatt mindez nem túl egész­sé­ges. Per­sze ebből is ké­szít­hetsz ma­gad­nak di­é­tás vál­to­za­tot, ami csupa gyü­mölcs, és per­sze nem hiz­lal!

Fagyifröccs a forró nyár slágere! Készítsd el magadnak!

Fagyifröccs a forró nyár slágere! Készítsd el magadnak!

Ha még nem ittál fa­gyi­fröccsöt nem éltél iga­zán! Ké­szítsd el egy­sze­rűen ott­hon, hogy el­vi­sel­he­tővé vál­jon a nyári for­ró­ság! Egész­sé­gedre!

A pasik kedvence: csinálj nyárra sörfagyit!

A pasik kedvence: csinálj nyárra sörfagyit!

Fa­gyit szinte min­den­ből lehet csi­nálni, még sör­ből is. A vég­ered­mény na­gyon finom, fris­sítő, kü­lön­le­ges ízű édes­ség lesz. Mu­tat­juk a re­cep­tet.

Fa­gyit szinte min­den­ből lehet csi­nálni, még sör­ből is. A vég­ered­mény na­gyon finom, fris­sítő, kü­lön­le­ges ízű édes­ség lesz. Mu­tat­juk a re­cep­tet.

Lefagy az agyad a fagyitól? Tudjuk a megoldást!

Lefagy az agyad a fagyitól? Tudjuk a megoldást!

Tud­tad, hogy be­csap a tes­ted?

Is­me­red az ér­zést, ami­kor be­le­nyalsz a fa­gyiba és úgy érzed gör­csöt ka­pott a hom­lo­kod? Kí­ván­csi vagy mi tör­té­nik? El­mond­juk!

Szotyifagyi a Balaton sztárja!

Szotyifagyi a Balaton sztárja!

A nap­ra­for­gós fagyi min­dent visz idén, még a Ba­la­ton fa­gyija díjat is el­nyerte. Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy nem csak a drága olasz pisz­tá­ci­á­ból ké­szít­hető mennyei fagyi!

A nap­ra­for­gós fagyi min­dent visz idén, még a Ba­la­ton fa­gyija díjat is el­nyerte. Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy nem csak a drága olasz pisz­tá­ci­á­ból ké­szít­hető mennyei fagyi, hanem a ma­gyar szo­tyi­ból is!

Isteni finomságok levendulával

Isteni finomságok levendulával.
Ismerd meg az illatos lila virág titkait!

A szük­sé­ges plusz, ezt adja a sü­tik­hez, lek­vá­rok­hoz, gyü­möl­csös desszer­tek­hez a le­ven­dula. Már be­in­dult a sze­zon, most ér­de­mes ki­pró­bál­nod a le­ven­du­lás fi­nom­sá­go­kat!

A szük­sé­ges plusz, ezt adja a sü­tik­hez, lek­vá­rok­hoz, gyü­möl­csös desszer­tek­hez a le­ven­dula. Már be­in­dult a sze­zon, most ér­de­mes ki­pró­bál­nod a le­ven­du­lás fi­nom­sá­go­kat!

Nyalni kell, ma van a fagyi világnapja!

NYALNI KELL! MA VAN A FAGYI VILÁGNAPJA!

Fagyi bár­mi­kor jöhet, de nem csak a jeles ünnep miatt, hanem mert imád­juk! És ha már fagyi, mi a házi ké­szí­té­sűre sza­va­zunk, mivel sok­kal fi­no­mabb, mint a bolti!

Fagyi bár­mi­kor jöhet, de nem csak a jeles ünnep miatt, hanem mert imád­juk! És ha már fagyi, mi a házi ké­szí­té­sűre sza­va­zunk, mivel sok­kal fi­no­mabb, mint a bolti!