CÍMKE: 'fagyi'

Íme a legegészségesebb nyári fagyi

Íme a legegészségesebb nyári fagyi

Ettől a fa­gyi­tól biz­to­san nem fogsz meg­hízni!

Ha imád­juk a jég­kré­met, de in­kább az egész­sé­ges édes­sé­ge­ket ré­sze­sít­jük előny­ben, min­den­kép­pen ér­de­mes ki­pró­bálni ezt az egy­szerű re­cep­tet.

Nem hiszed el, mit csinált Hajdú Péter: rögtön le is fotózták

Nem hiszed el, mit csinált Hajdú Péter: rögtön le is fotózták

A sár­mos üz­let­em­bert L.L. Ju­nior kapta len­cse­végre. Nos, na­gyon nem szá­mí­tott rá.

A sár­mos üz­let­em­bert L.L. Ju­nior kapta len­cse­végre. Nem szá­mí­tott rá.

Felfedi a Piemont Királya titkát a cukrász

Felfedi a Piemont Királya titkát a cukrász

Köz­kinccsé kí­vánja tenni az idei Év Fagy­laltja re­cept­jét a győz­tes íz ki­ta­lá­lója. A nem min­den­napi ver­senyt még csü­tör­tö­kön ren­dez­ték meg Szom­bat­hely fő­te­rén.

Köz­kinccsé kí­vánja tenni az idei Év Fagy­laltja re­cept­jét a győz­tes íz ki­ta­lá­lója.

Döbbenet, miből készül a legújabb házi fagyi! Diétázók kedvence lett

Döbbenet, miből készül a legújabb házi fagyi! Diétázók kedvence lett

Ebben a for­ró­ság­ban ké­szíts gyor­san egy is­teni fris­sí­tőt!

Ebben a for­ró­ság­ban ké­szíts gyor­san egy is­teni fris­sí­tőt! Iz­gal­mas re­cep­tet mu­ta­tunk.

Mit nyalogat Jakabos Zsu? Erről a fotóról nehezen veszed le a szemed

Mit nyalogat Jakabos Zsu? Erről a fotóról nehezen veszed le a szemed

Ismét szexi fotót osz­tott meg Ins­tag­ram-ol­da­lán az Eu­rópa-baj­nok úszónő. Ott lesz a jövő héten kez­dődő glas­gow-i Eb-n.

A nyár kedvenc körömmintája nagyon kívánatos

A nyár kedvenc körömmintája nagyon kívánatos

Édes ma­ni­kűr a nyár nagy do­bása.

Édes ma­ni­kűr a nyár nagy do­bása, nem csak fel­nőt­tek­nek! Ki­hagy­ha­tat­lan játék, szu­per ötlet a nya­ra­lás­hoz! Le­gyél te is újra gye­rek, mu­tat­juk a min­tá­kat!

Ezt nézd meg, mielőtt elnyalnál egy vaníliás jégkrémet

Ezt nézd meg, mielőtt elnyalnál egy vaníliás jégkrémet

Mit tar­tal­maz­hat egy ví­ní­lia­jég­krém, ho­gyan ké­szül és biz­ton­sá­go­san fo­gyaszt­ha­tók-e? Ennek járt utána az élel­mi­szer­biz­ton­sági hi­va­tal!

Mit tar­tal­maz­hat egy ilyen ké­szít­mény, ho­gyan ké­szül és biz­ton­sá­go­san fo­gyaszt­ha­tók-e? Ennek járt utána az élel­mi­szer­biz­ton­sági hi­va­tal és egy­út­tal azt is ki­de­rí­tet­ték, me­lyik a leg­fi­no­mabb bolt­ban kap­ható va­ní­lia­jég­rém.

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Ha lenne ver­seny a leg­fu­rább fagyi cí­méért, a ja­pá­nok biz­to­san ut­ca­hos­szal nyer­né­nek.

Ha lenne ver­seny a leg­fu­rább fagyi cí­méért, a ja­pá­nok biz­to­san ut­ca­hos­szal nyer­né­nek.

Idén is nyalhatunk féláron!

Idén is nyalhatunk féláron!

2017-ben is lesz ma­gyar kéz­mű­ves fagy­lalt napja!

2017-ben is lesz ma­gyar kéz­mű­ves fagy­lalt napja! Mu­tat­juk, hol lehet idén is fél­áron, vagy tel­je­sen in­gyen fagy­lal­tozni! A részt­vevő fagy­lal­to­zók or­szá­gos lis­tája fo­lya­ma­to­san bővül.

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Elképesztő japán diétaötlet: Ez a reggeli megváltoztatja a napodat!

Vágy­ál­ma­id­ban min­dig fa­gyit reg­ge­li­zel? Nos, lehet, hogy ez nem is olyan rossz ötlet, mint eddig hit­ted!

Világversenyen tarolt a magyar csodafagyi!

Szép volt Balaton! Világversenyen tarolt a magyar csodafagyi!

A Brin­ga­ta­nya cso­ko­lá­dés cso­da­fa­gyi­ját ne hagyd ki, ha Gye­nes­di­á­son jársz, mert vi­lág­baj­nok nasit ehetsz, ami min­den­kit le­vett a lá­bá­ról egy olasz­or­szági vi­lág­ver­se­nyen.

A Brin­ga­ta­nya cso­ko­lá­dés cso­da­fa­gyi­ját ne hagyd ki, ha Gye­nes­di­á­son jársz, mert vi­lág­baj­nok nasit ehetsz, ami min­den­kit le­vett a lá­bá­ról egy olasz­or­szági vi­lág­ver­se­nyen.

Fagyi helyett ezt edd, ha diétázol

Fagyi helyett ezt edd, ha diétázol

Ezt az egy­szerű édes­sé­get könnyen el­ké­szít­he­ted, és a leg­jobb benne, hogy az egész csa­lád imádni fogja. Mind­össze 5 perc alatt össze­dob­ha­tod.

Ezt az egy­szerű édes­sé­get könnyen el­ké­szít­he­ted, és a leg­jobb benne, hogy az egész csa­lád imádni fogja. Mind­össze 5 perc alatt össze­dob­ha­tod.

Soha ne dobj el egy túlérett banánt, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobj el egy túlérett banánt, ennyi mindenre használhatod

Meg­bar­nult pár banán a kony­há­ban? Eszedbe ne jus­son ki­dobni!

Van­nak olyan fi­nom­sá­gok, ame­lye­ket épp a túl­érett banán tesz iga­zán fi­nommá.

Ilyen fagyikkal etetik a magyart

Ilyen fagyikkal etetik a magyart

Meg­néz­tük, mit ka­punk fa­gyi­ként - sok­szor csak szí­ne­zett vizet...

Meg­néz­tük, mit ka­punk fa­gyi­ként - sok­szor csak szí­ne­zett vizet...

Fagyizz a kutyáddal!

Fagyizz együtt a kutyáddal! Íme a legjobb diétás recept

Ku­tya­me­leg­ben nem kell, hogy a ked­ven­ced ki­ma­rad­jon a fa­gyi­zás­ból, ké­szíts ott­hon kutya-gazdi fagy­lal­tot.

Ku­tya­me­leg­ben nem kell, hogy a ked­ven­ced ki­ma­rad­jon a fa­gyi­zás­ból, ké­szíts ott­hon kutya-gazdi fagy­lal­tot.

Joghurtos őszibarackfagyi 5 perc alatt, isteni finom!

Joghurtos őszibarackfagyi 5 perc alatt, isteni finom!

Na­gyon egy­sze­rűen ké­szül!

Nem fogod el­hinni, mennyire egy­sze­rűen ké­szül a nyár új slá­gere! Azon­nal fo­gyaszt­ható, nincs hű­tési idő sem!

5 gyorsan elkészíthető fagyi, amit akkor is ehetsz, ha diétázol

5 gyorsan elkészíthető fagyi, amit akkor is ehetsz, ha diétázol

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet.

Ebben a nagy for­ró­ság­ban jól esne egy kis jeges édes­ség, de ke­rülni sze­ret­néd a cuk­rot?

Éhes sirály támadt a gyanútlan tinilányra, 5 métert zuhant!

Éhes sirály támadt a gyanútlan tinilányra, 5 métert zuhant!

Sza­bá­lyo­san le­lökte őt a kor­lát­ról!

A mohó madár min­dent meg­tett, hogy meg­ka­pa­rintsa a mit sem sejtő lány fa­gyi­ját. Sza­bá­lyo­san le­lökte őt a kor­lát­ról!

Heidi Klum mindent megtesz azért, hogy eladja bugyijait

Heidi Klum mindent megtesz azért, hogy eladja bugyijait

El­ké­pesztő, mivel állt elő...

Heidi Klum­nak saját fe­hér­nemű már­kája van, és az el­adá­sért min­dent bevet. Sok­szor magán rek­lá­mozza a kol­lek­ciót, most azon­ban más­sal állt elő...

Marihuánaízű fagylalttal lendíti fel az üzletet egy kispesti cukrászda

Marihuánaízű fagylalttal lendíti fel az üzletet egy kispesti cukrászda

Ag­go­da­lomra semmi ok, a ter­mék tel­je­sen le­gá­lis.

Ag­go­da­lomra semmi ok, a ter­mék tel­je­sen le­gá­lis és na­gyon nagy si­kere van még az idő­sek kö­ré­ben is.

Turmixolj egészséges fagyit! Nem kell hozzá fagylaltgép!

Turmixolj egészséges fagyit! Nem kell hozzá fagylaltgép!

Egész­sé­ges és di­é­tás fa­gyit sze­ret­nél?

Egész­sé­ges és di­é­tás fa­gyit sze­ret­nél? Még fagy­lalt­gépre sincs hozzá szük­sé­ged! Elég, ha össze­tur­mi­xo­lod a hoz­zá­va­ló­kat, le­fa­gyasz­tod, és máris ehe­ted!

Külföldről kapott ajánlatot az összeroppant Illés bácsi!

Külföldről kapott ajánlatot az összeroppant Illés bácsi!

A 78 éves cuk­rász­mes­tert sírva kér­ték va­sár­nap este: utaz­zon Ka­na­dába, ahol tárt ka­rok­kal vár­nák.

Elképesztő újítás: így lesz a fánkból fagyitölcsér

Elképesztő újítás: így lesz a fánkból fagyitölcsér

Végre itt a jó idő, és kez­dő­dik a fa­gyi­sze­zon, pró­báld ki ezt!

Végre itt a jó idő, és kez­dő­dik a fa­gyi­sze­zon. Ha sze­ret­néd va­lami iga­zán mennyei fi­nom­ság­gal meg­lepni a csa­lá­do­dat, és még a fán­kot is sze­re­ti­tek, pró­báld ki ezt!

Itt a lista: ma féláron fagyizhatsz, ezt nem kéne kihagyni!

Végre itt a lista: ma féláron fagyizhatsz, ezt nem kéne kihagyni!

Ért­hető, hogy ez min­den­kit ér­de­kel, hi­szen több száz kéz­mű­ves cuk­rászda vár a leg­fi­no­mabb fa­gyik­kal...

Ért­hető, hogy ez min­den­kit ér­de­kel, hi­szen több száz kéz­mű­ves cuk­rászda vár a leg­fi­no­mabb fagy­lalt­kü­lön­le­ges­sé­gek­kel, sőt van, ahol még pénzt sem kér­nek érte!

Hoppácska, itt az olvadásmentes fagyi!

Hoppácska, itt az olvadásmentes fagyi!

Tu­dó­sok fel­fe­dez­tek egy fe­hér­jét, ami­től las­sab­ban olvad a fagy­lalt.

Tu­dó­sok fel­fe­dez­tek egy fe­hér­jét, ami­től las­sab­ban olvad, és talán egész­sé­ge­sebb is lesz a fagy­lalt.

Nem unjuk a dinnyét! Itt a legjobb jégkása - egyszerű recept

Nem unjuk a dinnyét! Itt a legjobb jégkása - egyszerű recept

Va­lami hi­degre vágysz a hő­ség­ben?

Va­lami hi­degre, mégis egész­sé­gesre vágysz ebben az agy­tik­kasztó hő­ség­ben? Pró­báld ki a gö­rög­dinnye-kását!

Félpucéran fagyizott ágyában Tücsi

Félpucéran fagyizott ágyában Tücsi

A bu­li­zás he­lyett in­kább ott­hon ma­radt Tücsi, és fa­gyi­val ké­nyez­tette magát - nem túl sok ru­há­ban. Ami­ről sze­ren­csénkre egy fotót is lőtt.

A bu­li­zás he­lyett in­kább ott­hon ma­radt Tücsi, és fa­gyi­val ké­nyez­tette magát - nem túl sok ru­há­ban. Ami­ről sze­ren­csénkre egy fotót is lőtt.

Mennyei barackos jégkása CSAK 3 hozzávalóból

Mennyei barackos jégkása CSAK 3 hozzávalóból

Ne ve­gyél a stran­don cuk­ros, szí­ne­zett jég­ká­sát! Ott­hon sok­kal egész­sé­ge­sebb vál­to­za­tot ké­szít­hetsz mind­össze három hoz­zá­va­ló­ból, fagy­i­gép nél­kül.

Ne ve­gyél a stran­don cuk­ros, szí­ne­zett jég­ká­sát! Ott­hon sok­kal egész­sé­ge­sebb vál­to­za­tot ké­szít­hetsz mind­össze három hoz­zá­va­ló­ból, fagy­i­gép nél­kül. Cukor és mes­ter­sé­ges íze­sí­tők he­lyett igazi gyü­mölcs van benne, amit így még a gye­re­kek is szí­ve­sen fo­gyasz­ta­nak.

Így készíts otthon isteni fagyit könnyen, gépek nélkül!

Így készíts otthon isteni fagyit könnyen, gépek nélkül!

Végre meg­ér­ke­zett a nyár. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan gyárt­hatsz szu­per fagy­lal­to­kat po­fon­egy­sze­rűen!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan gyárt­hatsz szu­per fagy­lal­to­kat po­fon­egy­sze­rűen!

Piskótás fagyiszendvics. Hűsítő süti a nyári melegben

Piskótás fagyiszendvics. Hűsítő süti a nyári melegben

Na­gyon hamar el fog fogyni!

Ha finom édes­ségre vágysz, ké­szítsd el a nyár leg­me­nőbb desszert­jét. Könnyű meg­csi­nálni és hi­he­tet­le­nül finom. Légy résen, mert hamar el fog fogyni!

3 bombasztikus diétás fagyirecept

3 bombasztikus diétás fagyirecept

Ké­szíts di­é­tás vál­to­za­tot, ami csupa gyü­mölcs, és per­sze nem hiz­lal!

Ha nyár, akkor fagyi! Csak­hogy a sok cukor miatt mindez nem túl egész­sé­ges. Per­sze ebből is ké­szít­hetsz ma­gad­nak di­é­tás vál­to­za­tot, ami csupa gyü­mölcs, és per­sze nem hiz­lal!

Fagyifröccs a forró nyár slágere! Készítsd el magadnak!

Fagyifröccs a forró nyár slágere! Készítsd el magadnak!

Ha még nem ittál fa­gyi­fröccsöt nem éltél iga­zán! Ké­szítsd el egy­sze­rűen ott­hon, hogy el­vi­sel­he­tővé vál­jon a nyári for­ró­ság! Egész­sé­gedre!

Lefagy az agyad a fagyitól? Tudjuk a megoldást!

Lefagy az agyad a fagyitól? Tudjuk a megoldást!

Tud­tad, hogy be­csap a tes­ted?

Is­me­red az ér­zést, ami­kor be­le­nyalsz a fa­gyiba és úgy érzed gör­csöt ka­pott a hom­lo­kod? Kí­ván­csi vagy mi tör­té­nik? El­mond­juk!

A pasik kedvence: csinálj nyárra sörfagyit!

A pasik kedvence: csinálj nyárra sörfagyit!

Fa­gyit szinte min­den­ből lehet csi­nálni, még sör­ből is. A vég­ered­mény na­gyon finom, kü­lön­le­ges ízű édes­ség lesz.

Fa­gyit szinte min­den­ből lehet csi­nálni, sör­ből is. A vég­ered­mény finom, kü­lön­le­ges ízű édes­ség lesz. Mu­tat­juk a re­cep­tet.

Szotyifagyi a Balaton sztárja!

Szotyifagyi a Balaton sztárja!

A nap­ra­for­gós fagyi min­dent visz idén, még a Ba­la­ton fa­gyija díjat is el­nyerte.

A nap­ra­for­gós fagyi min­dent visz idén, még a Ba­la­ton fa­gyija díjat is el­nyerte. Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy nem csak a drága olasz pisz­tá­ci­á­ból ké­szít­hető mennyei fagyi, hanem a ma­gyar szo­tyi­ból is!

Isteni finomságok levendulával

Isteni finomságok levendulával

Be­in­dult a sze­zon, most ér­de­mes ki­pró­bál­nod a le­ven­du­lás fi­nom­sá­go­kat!

A szük­sé­ges plusz, ezt adja a sü­tik­hez, lek­vá­rok­hoz, gyü­möl­csös desszer­tek­hez a le­ven­dula. Már be­in­dult a sze­zon, most ér­de­mes ki­pró­bál­nod a le­ven­du­lás fi­nom­sá­go­kat!

Egészséges, hűsítő gyümölcsnyalóka kicsiknek és nagyoknak

Egészséges, hűsítő gyümölcsnyalóka kicsiknek és nagyoknak

Cu­kor­men­tes, egész­sé­ges, hű­sítő fi­nom­ság há­zi­lag!

Cu­kor­men­tes, egész­sé­ges, hű­sítő fi­nom­ság há­zi­lag!