CÍMKE: 'ezüstérem'

Elképesztő siker: Világranglista élbolyában a magyar tévés fia

Elképesztő siker: Világranglista élbolyában a magyar tévés fia

And­rás kisfia még ka­masz, de már most 10 éves múlt­tal ren­del­ke­zik vá­lasz­tott sport­ágá­ban.

FRISS HÍREK

Hatalmas örömhír: Világbajnoki ezüstérmes lett Aleska

Hatalmas örömhír: Világbajnoki ezüstérmes lett Aleska

Ha­tal­mas si­kert ara­tott Ale­ska és a csa­pata Prá­gá­ban. A lég­tor­nász do­bo­góra áll­ha­tott.

Ha­tal­mas si­kert ara­tott Ale­ska és a csa­pata Prá­gá­ban. A lég­tor­nász do­bo­góra áll­ha­tott.

Káprázatos magyar sikerrel folytatódott az ifi olimpia

Káprázatos magyar sikerrel folytatódott az ifi olimpia

End­rész Kla­u­dia egyet­len cen­ti­mé­ter­rel ma­radt le az arany­ról. A ma­gyar kül­dött­ség már 21 érem­nél tart.

End­rész Kla­u­dia egyet­len cen­ti­mé­ter­rel ma­radt le az arany­ról. A ma­gyar kül­dött­ség már 21 érem­nél tart Bu­e­nos Ai­res­ben.

Nincs gazdája az egyik világbajnoki éremnek, szabad a vásár

Nincs gazdája az egyik világbajnoki éremnek, szabad a vásár

A hor­vát fo­cista meg­mondta, neki ne küld­je­nek az ezüst­ből. Dön­tése ért­hető, cser­ben­hagyta tár­sait.

A hor­vát fo­cista meg­mondta, neki ne küld­je­nek az ezüst­ből.

Fél év késéssel tudta meg: élete sikerét aratta a magyar sportoló

Fél év késéssel tudta meg: élete sikerét aratta a magyar sportoló

Nem fel­hőt­len az öröme, de... Jobb későn, mint soha. Lő­rincz Tamás egy dop­ping­eset miatt lé­pett előre vb-ezüst­ér­messé.

Brutálisan kerek popsi, kockás has, elájulsz az új Zimány Lindától

Brutálisan kerek popsi, kockás has, elájulsz az új Zimány Lindától

Ha va­la­mit a fe­jébe vesz az ügy­véd­je­lölt, azt vég­hez is viszi. Most éppen ver­seny­ző­ként in­dult a Fit­pa­rá­dén.

Ha va­la­mit a fe­jébe vesz az ügy­véd­je­lölt, azt vég­hez is viszi. Most pél­dául el­in­dult a Fit­pa­rá­dén.

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Egy­sze­rűen le­késte az Eb-címet.

Egy­sze­rűen le­késte az újabb Eu­rópa-baj­noki címét olim­piai baj­nok tor­ná­szunk? Az óvá­sok után akár jogi útra is te­re­lőd­het a fura ügy.

Aleska megcsinálta! Övé lett a világbajnoki ezüst

Aleska megcsinálta! Övé lett a világbajnoki ezüst

Min­den aka­dályt le­küz­dött...

Ale­ska min­den aka­dályt le­küz­dött és olyan kűrt mu­ta­tott be a Lég­torna Vi­lág­baj­nok­sá­gon, ami­vel el­hozta az ezüst­ér­met!

Hosszú Katinka váratlan helyzetbe került, kioktatott egy újságírót

Hosszú Katinka váratlan helyzetbe került, kioktatott egy újságírót

Leg­jobb úszónk­nak egyre több­ször gyű­lik meg a baja a hazai új­ság­írók­kal.

Leg­jobb úszónk­nak egyre több­ször gyű­lik meg a baja a hazai új­ság­írók­kal. Sze­rin­ted kinek van igaza?

Magyar éremeső a paralimpián

Magyar éremeső a paralimpián

Asz­ta­li­te­ni­sze­zőnk sze­rint élete leg­gyen­gébb já­té­kát nyúj­totta, de egy rossz szava nem lehet, mert ére­mért ment Bra­zí­li­ába.

Asz­ta­li­te­ni­sze­zőnk sze­rint élete leg­gyen­gébb já­té­kát nyúj­totta, de egy rossz szava nem lehet, mert ére­mért ment Bra­zí­li­ába. Kard­ví­vónk simán bukta a dön­tő­jét, de így is elé­ge­dett, akár­csak úszónk, aki na­gyon meg­nyomta a fi­nálé első 50 mé­te­rét.

Ilyen nincs! Cseh László hihetetlen befutóval érmes!

Ilyen nincs! Cseh László hihetetlen befutóval érmes!

Hár­mas holt­ver­seny a dön­tő­ben.

Cseh László hár­mas holt­ver­seny­ben vég­zett a má­so­dik he­lyen.

Édes élet, Cseh László új ezüstérmet kapott

Édes élet, Cseh László még egy ezüstérmet kapott

Még hogy a má­so­dik he­lyet nem lehet meg­be­csülni? A ma­gyar úszó pél­dája bi­zo­nyítja, hogy dup­lán is lehet él­vezni az ezüs­töt.

Még hogy a má­so­dik he­lyet nem lehet meg­be­csülni? A ma­gyar úszó pél­dája bi­zo­nyítja, hogy dup­lán is lehet él­vezni az ezüs­töt.

Családi átok? Balszerencse? Újabb ezüst a magyar házaspárnak

Családi átok? Balszerencse? Újabb ezüst a magyar házaspárnak

Imre Géza ugyan­azt él­hette át, amit fe­le­sége 2000-ben. A ké­zi­lab­dázó Kö­kény Be­at­rix fér­jé­hez ha­son­lóan óri­ási előny­ről bu­kott el öt­ka­ri­kás ara­nyat.

Mennyire csalódott Hosszú Katinka? A bajnoknő válaszol

Mennyire csalódott Hosszú Katinka? A bajnoknő válaszol

Szebb vég­szót várt a ma­gyar úszó, aki­nek ter­mé­sze­te­sen így sem kell szé­gyen­kez­nie.

Szebb vég­szót várt a ma­gyar úszó, aki­nek ter­mé­sze­te­sen így sem kell szé­gyen­kez­nie.

Ilyen fotót ritkán látsz Hosszúról

Ilyen fotót ritkán látsz Hosszú Katinkáról

Olyan tör­tént Hosszú Ka­tin­ká­val, ami eddig nem az Eb-n.

Olyan tör­tént Hosszú Ka­tin­ká­val, ami eddig nem az Eb-n. A ma­gyar úszó a he­te­dik dön­tő­jét el­ve­szí­tette a rö­vid­pá­lyás vi­a­da­lon.