CÍMKE: 'év sportolója gála'

Kozák Danuta szülés után lett a legjobb sportoló

Kozák Danuta szülés után lett a legjobb sportoló

Meg­sza­kadt Hosszú Ka­tinka öt éve tartó győ­zelmi so­ro­zata az M4 Sport - Év Spor­to­lója Gálán.

Történelmi aranyak maradtak le a dobogóról

Történelmi aranyak maradtak le a dobogóról

Feb­ruár 14-én ren­de­zik az M4 Sport - Az Év Spor­to­lója Gálát, ahol ki­de­rül, hogy kik vol­tak a 2018-as év leg­jobb­jai.

Feb­ruár 14-én ren­de­zik az M4 Sport - Az Év Spor­to­lója Gálát, ahol ki­de­rül, hogy kik vol­tak a 2018-as év leg­jobb­jai.

Két jel: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka Tusupnak

Két jel: ezért nem bocsát meg Hosszú Katinka Tusupnak

Je­len­leg még nem tűnik kö­ze­li­nek a bé­kü­lés. Shane Tusup meg­ható be­szé­dét meg­könnyezte Hosszú Ka­tinka.

Je­len­leg még nem tűnik kö­ze­li­nek a bé­kü­lés. Shane Tusup meg­ható be­szé­dét meg­könnyezte Hosszú Ka­tinka.

Katinka reagált a gálára, ezt üzente

Hosszú Katinka reagált a gálára, ezt üzente

Teg­nap az ér­zel­mek fő­sze­rep­ben, ma a kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás.

Teg­nap az ér­zel­mek és könnyek vol­tak fő­sze­rep­ben, ma a kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás. Az Iron Lady min­den gra­tu­lá­ci­ó­nak örül.

Teljesen meghatódott Demcsák Zsuzsa, ezt írta

Teljesen meghatódott Demcsák Zsuzsa, ezt írta

Az egy­kori mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got vé­le­mé­nyé­nek. Min­dent kiírt ma­gá­ból!

Az egy­kori mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got vé­le­mé­nyé­nek. Min­dent kiírt ma­gá­ból!

Hosszú és Tusup a gálán, de ki kíséri őket?

Hosszú és Tusup a gálán, de ki kíséri őket?

Az úszónő és férje külön ér­kez­tek.

Az úszónő és férje külön ér­kez­tek a Nem­zeti Szín­házba. El­ma­radt a nagy ta­lál­ko­zás.

Hiába harcoltak a kajakosok? Idén sem biztos a győzelmük

Hiába harcoltak a kajakosok? Idén sem biztos a győzelmük

Nem ők az esé­lye­sek.

Nem ők az esé­lye­sek saját ka­te­gó­ri­á­juk­ban. Ta­valy ne­he­zen vi­sel­ték el, hogy nem kap­ták meg a díjat. A te­ni­sze­zők és az úszók is esé­lye­seb­bek.

Szomorú, hiába várt Katinkára Shane Tusup

Szomorú, hiába várt Katinkára Shane Tusup

Nem jött össze a közös kép. Az Év Spor­to­lója Gála dí­ja­zott­jait a szín­pa­don vár­ták egy közös fo­tóra. Ka­tinka és Tusup is meg­védte címét.

Nem jött össze a közös kép. Az Év Spor­to­lója Gála dí­ja­zott­jait a szín­pa­don vár­ták egy közös fo­tóra. Ka­tinka és Tusup is meg­védte címét.

Tusup nélkül megy gálázni Hosszú Katinka?

Tusup nélkül megy gálázni Hosszú Katinka?

Szinte biz­tos, hogy díjat nyer az úszó­klasszis, akit na­gyon vár­nak csü­tör­tök este a Nem­zeti Szín­ház­ban.

Szinte biz­tos, hogy díjat nyer az úszó­klasszis, akit na­gyon vár­nak csü­tör­tök este a Nem­zeti Szín­ház­ban. Az már ko­ránt­sem biz­tos, hogy ame­ri­kai férje is ott lesz vele.

Hosszú, Kozák és Szász a magánéletében is sikeres volt

Hosszú, Kozák és Szász a magánéletében is sikeres volt

Mind­egy ki lett a leg­jobb.

Három olim­piai baj­nok vég­zett do­bo­gón a höl­gyek kö­zött az Év Spor­to­lója-gálán. Az arany­ér­me­sek körül a pá­lyán kívül is zaj­lott az élet.

Katinkáék egy fontos kérdésre még nem adtak választ

Katinkáék egy fontos kérdésre még nem adtak választ

Meg­van a vész­terv arra az esetre, ha Tu­sup­pal nem men­nek a jövő heti Év Spor­to­lója díj­át­adó gá­lára.

Meg­van a vész­terv arra az esetre, ha Tu­sup­pal nem men­nek a jövő heti Év Spor­to­lója díj­át­adó gá­lára.

Itthon is tarolt Hosszú

Itthon is tarolt Hosszú Katinka

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady.

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady. Szil­ágyi Áron elő­ször nyert.

Jó hír, újra együtt ünnepelhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

Jó hír, újra együtt ünnepelhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

Mind­ket­ten esé­lye­sek a győ­ze­lemre, meg­véd­he­tik cí­mü­ket.

Mind­ket­ten esé­lye­sek a győ­ze­lemre, meg­véd­he­tik cí­mü­ket. Ta­valy együtt vol­tak ott a gálán.

Újra csúcson a magyar foci

Csak Hosszú Katinkáék tartják magukat: újra csúcson a magyar foci

Egyé­ni­ben úszók, csa­pat­ban és a kis­pa­don a lab­da­rú­gók ta­rol­tak.

Egyé­ni­ben úszók, csa­pat­ban és a kis­pa­don a lab­da­rú­gás kép­vi­se­lői ta­rol­tak az Év Spor­to­lója Gálán.