CÍMKE: 'európa liga'

Mi ez, átok? Ezrek szomorkodnak a Budapesten történtek miatt

Mi ez, átok? Ezrek szomorkodnak a Budapesten történtek miatt

Semmi sem jött össze a Vi­di­nek a mumus BATE Bo­ri­szov ellen. Pedig ennél csak ne­he­zebb lesz.

Magyarok mumusa ellen küzd a Vidi

Magyarok mumusa ellen küzd a Vidi

Átok ül fo­ci­csa­pa­ta­in­kon a BATE Bo­ri­szov ellen.

Átok ül fo­ci­csa­pa­ta­in­kon a BATE Bo­ri­szov ellen. A MOL Vidi ma az Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­nek vág­hat vissza a fe­hér­orosz klub­nak.

FRISS HÍREK

Tőle tarthat a Vidi az EL-ben, így üzent az edző öccse

Tőle tarthat a Vidi az EL-ben, így üzent az edző öccse

A Mol Vidi FC a fe­hér­orosz BATE Bo­ri­szov ellen kezd a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

A Mol Vidi FC a fe­hér­orosz BATE Bo­ri­szov ellen kezd a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Bajban a Vidi, lelép a csapat klasszisa az EL-rajt előtt

Bajban a Vidi, lelép a csapat klasszisa az EL-rajt előtt

Be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát és tá­vo­zik a Mol Vidi FC-től a klub szerb lé­gi­ósa, Danko La­zovics.

Be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát és tá­vo­zik a Mol Vidi FC-től a klub szerb lé­gi­ósa, Danko La­zovics.

Nagy meglepetés, válogatott játékosok maradtak ki a Vidi El-keretéből

Nagy meglepetés, válogatott játékosok maradtak ki a Vidi El-keretéből

A Vidi a Chel­sea, a PAOK és a BATE ellen lép pá­lyára az El cso­port­kö­ré­ben.

A Vidi az angol Chel­sea, a görög PAOK és a fe­hér­orosz BATE ellen lép pá­lyára az El-cso­port­kö­ré­ben.

Eldőlt a Vidi sorsa, sztárok jönnek Budapestre

Eldőlt a Vidi sorsa, sztárok jönnek Budapestre

Meg­tar­tot­ták az EL-sor­so­lást.

Hat év után ismét van ma­gyar lab­da­rúgó-csa­pat az Eu­rópa-liga fő­táb­lá­ján. Meg­tar­tot­ták a sor­so­lást.

Pamela Andersont is Budapestre hozhatja a Vidi

Pamela Andersont is Budapestre hozhatja a Vidi

Vi­lág­baj­nok fo­cis­ták mel­lett akár Pa­mela An­der­sont is Bu­da­pestre hoz­hatja a Vidi az Eu­rópa-li­gá­ban.

Vi­lág­baj­nok fo­cis­ták mel­lett akár Pa­mela An­der­sont is Bu­da­pestre hoz­hatja a Vidi az Eu­rópa-li­gá­ban.

Mindenki nyer a Vidi főtáblájával

Mindenki nyer a Vidi főtáblájával

Az egész ma­gyar lab­da­rú­gás na­gyot nyert.

Az egész ma­gyar lab­da­rú­gás na­gyot nyert azzal, hogy a Vidi biz­to­sí­totta a he­lyét az egyik eu­ró­pai kupa cso­port­kö­ré­ben. A Baj­no­kok Li­gája fő­táb­lá­jára jutás lenne az iga­zán nagy szen­zá­ció.

Ez a titka a Sevilla ellen bombagólt szerző magyar focistának

Ez a titka a Sevilla ellen bombagólt szerző magyar focistának

A kö­zép­pá­lyás újabb ha­tal­mas gól­lal vé­tette észre magát. Marco Rossi fi­gyel­mét is fel­kel­tette a já­téka?

Dől a pénz, őrületes összeget kaszált a Vidi

Dől a pénz, őrületes összeget kaszált a Vidi

A Mol Vidi FC lab­da­rúgó-csa­pata ős­szel a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­ben foly­tat­hatja. Máris egy mil­li­árd fo­rint fe­lett ke­re­sett a gárda.

A Mol Vidi FC lab­da­rúgó-csa­pata ős­szel a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­ben foly­tat­hatja. Máris egy mil­li­árd fo­rint fe­lett ke­re­sett a gárda.

Hatalmas Fradi-siker, erre büszkék lehetnek a szurkolók

Hatalmas Fradi-siker, erre büszkék lehetnek a szurkolók

Sokan lá­to­gat­tak ki az El-meccsre.

A BL-se­lej­te­ző­ben is csak egy mér­kő­zésre lá­to­gat­tak ki töb­ben. A Fe­renc­vá­ros csü­tör­tö­kön Iz­ra­el­ben vív­hatja ki a to­vább­ju­tást az Eu­rópa-li­gá­ban.

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

Sokan meglepődtek, itt járt Dzsudzsák Balázs

Nem ho­zott sze­ren­csét.

Nem ho­zott sze­ren­csét a vá­lo­ga­tott sztárja a zöld-fe­hé­rek­nek. A Fe­renc­vá­ros hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott iz­ra­eli el­len­fe­lé­vel az Eu­rópa-li­gá­ban.

Idén vajon összejön? 14 éve vár erre a Ferencváros

Idén vajon összejön? 14 éve vár erre a Ferencváros

Nehéz dolga lesz a zöld-fe­hé­rek­nek csü­tör­tö­kön az iz­ra­eli vissza­vá­gón. Leg­utóbb a 2004-es idény­ben élte meg az au­gusz­tust a fő­vá­rosi csa­pat.

Nehéz dolga lesz a zöld-fe­hé­rek­nek a csü­tör­töki iz­ra­eli vissza­vá­gón. Ne­ta­nyá­ban azzal a Mac­ca­bi­val ját­sza­nak majd, amellyel 1-1-es vég­ered­ményt pro­du­kál­tak Bu­da­pes­ten. Leg­utóbb a 2004-es idény­ben élte meg az au­gusz­tust a fő­vá­rosi csa­pat. Azóta min­dig jú­li­us­ban ért véget a ku­pa­ka­land.

Ez nem sikerült, nagy bajban a magyar focicsapat

Ez nem sikerült, nagy bajban a magyar focicsapat

Hazai pá­lyán ja­vít­hat még a Hon­véd. Nagy Gergő har­minc mé­ter­ről sze­rezte meg a ma­gyar csa­pat gól­ját.

Hazai pá­lyán ja­vít­hat még a Hon­véd. Nagy Gergő har­minc mé­ter­ről sze­rezte meg a ma­gyar csa­pat gól­ját. Nehéz vissza­vágó vár a fő­vá­rosi klubra.

Százmilliókkal erősít a Fradi az Európa-ligára

Százmilliókkal erősít a Fradi az Európa-ligára

Az anyagi rá­for­dí­tás azon­ban meg­hoz­hatja a gyü­möl­csét az Eu­rópa-liga idei ki­írá­sá­ban. Ke­mény el­len­fél, az iz­ra­eli Mac­cabi Tel-Aviv lesz a Fradi el­len­fele a se­lej­te­ző­ben.

Az anyagi rá­for­dí­tás azon­ban meg­hoz­hatja a gyü­möl­csét az Eu­rópa-liga idei ki­írá­sá­ban. Az iz­ra­eli Mac­cabi Tel-Aviv lesz a Fradi el­len­fele a se­lej­te­ző­ben.

Agyrém? Máris lemondott az EL-ről a Fradi

Agyrém? Máris lemondott az EL-ről a Fradi

Ismét az EL-ben in­dul­nak.

A ta­va­lyi évhez ha­son­lóan ezen a nyá­ron is a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban lép pá­lyára a Fe­renc­vá­ros.

Kupával búcsúzna Madridból a helyi kedvenc

Kupával búcsúzna Madridból a helyi kedvenc

Nem­zet­közi ku­pa­si­ker­rel bú­csúzna.

Nem­zet­közi ku­pa­si­ker­rel bú­csúzna An­toine Gri­ez­mann az At­lé­tico Mad­rid­tól, amely ma este a Mar­seille-jel ta­lál­ko­zik az Eu­rópa-liga dön­tő­jé­ben.

Kígyónak tartják, Rafael Nadal zajos balhét okozott

Kígyónak tartják, Rafael Nadal zajos balhét okozott

Ma­gára ha­ra­gí­totta pár honfi­tár­sát.

A spa­nyol te­ni­szező ma­gára ha­ra­gí­totta né­hány honfi­tár­sát az At­lé­tico Mad­rid-Ar­se­nal Eu­rópa-liga meccsen.

Magyarok az Európa-ligában, Gera Zoltán sikere a cél

Magyarok az Európa-ligában, Gera Zoltán sikere a cél

Négy ma­gyar ér­de­kelt az EL-ben.

Négy ma­gyar já­té­kos lesz ér­de­kelt a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga csü­tör­tö­kön kez­dődő egye­nes ki­esé­ses sza­ka­szá­ban.

Gulácsiék az Európa-liga miatt bukhatják el a BL-t

Gulácsiék az Európa-liga miatt bukhatják el a BL-t

A ket­tős ter­he­lést egyre ne­he­zeb­ben bírja a Le­ip­zig. A hét­vé­gén a Bayern Mün­chent fo­gad­ják Gu­lá­csiék.

A ket­tős ter­he­lést egyre ne­he­zeb­ben bírja a Le­ip­zig. A hét­vé­gén a Bayern Mün­chent fo­gadja a ta­va­lyi év meg­le­pe­tés­csa­pata a Bun­des­li­gá­ban.

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Mé­re­tes sze­repe van a si­ke­rek­ben.

Mé­re­tes sze­re­pet vál­lal az RB Le­ip­zig si­ke­re­i­ben a csa­pat má­sod­edzője, a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa, Lőw Zsolt.

Óriási esély, magyarok törnek Európa csúcsára

Óriási esély, magyarok törnek Európa csúcsára

Óri­ási le­he­tő­ség előtt áll az RB Le­ip­zig.

Óri­ási le­he­tő­ség előtt áll az RB Le­ip­zig a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban. A Gu­lá­csi Pé­ter­rel fel­álló német csa­pat a Na­po­lit fo­gadja.

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

A vi­lág­baj­nok­sá­got el­bukta, ettől még nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar fo­ci­bí­rót. Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

A vi­lág­baj­nok­sá­got el­bukta, ettől még nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar fo­ci­bí­rót. Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

Siralmas mérleg, Dárdai Pál komoly gondban van

Siralmas mérleg, Dárdai Pál komoly gondban van

Képes ja­ví­tani a Her­tha?

To­vábbra is po­csék for­mát mutat ide­gen­ben a Her­tha, amely csü­tör­tö­kön Svéd­or­szág­ban pró­bál ja­ví­tani si­ral­mas mér­le­gén.

Dárdai bizonyíthat Európában, spanyol sztárcsapat az ellenfél

Dárdai bizonyíthat Európában, spanyol sztárcsapat az ellenfél

Spa­nyol ri­vá­lis­sal kez­de­nek az El-ben.

Spa­nyol ri­vá­lis­sal kezd az El-ben a Her­tha. A Bil­bao el­leni si­kerre fel­kap­nák a fe­jü­ket Eu­ró­pá­ban.

Dárdai magyarázkodhat, újabb súlyos pofon

Dárdai magyarázkodhat, újabb súlyos pofon

Ez­út­tal Svéd­or­szág­ban ma­radt alul a Her­tha, amely bor­zal­mas for­mát mutat ide­gen­ben.

Ez­út­tal Svéd­or­szág­ban ma­radt alul a Her­tha, amely bor­zal­mas for­mát mutat ide­gen­ben.

Ez már sok, ilyet mondott az égés után a Videoton focistája

Ez már sok, ilyet mondott az égés után a Videoton focistája

Pát­kai Máté gyor­san ta­lált vi­gaszt a Par­ti­zan el­leni ve­re­ség után. Tény­leg ez lenne a gyógy­mód?

Pát­kai Máté gyor­san ta­lált vi­gaszt a Par­ti­zan el­leni ve­re­ség után. Tény­leg ez lenne a gyógy­mód?

Ez igen, nem kertelt a Videoton edzője

Ez igen, nem kertelt a Videoton edzője

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője.

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője a Par­ti­zan Be­o­grad el­leni Eu­rópa-liga bú­csút kö­ve­tően.

Háborúban edződött huligánokkal jön a Partizan

Háborúban edződött huligánokkal jön a Partizan

Csak a ma­gyar rend­őr­ség­től függ, mennyire lepi el Fel­csút fa­lu­ját Eu­rópa egyik leg­ke­mé­nyebb szur­ko­ló­tá­bora.

Befellegzett a magyar kluboknak a Videoton miatt

Befellegzett a magyar kluboknak a Videoton miatt

Nem csak a Vi­deo­ton szá­mára volt döntő je­len­tő­ségű a Par­ti­zan Be­o­grad el­leni Eu­rópa-liga-csata. A többi ma­gyar klu­bot is érin­tette.

Nem csak a Vi­deo­ton szá­mára volt döntő je­len­tő­ségű a Par­ti­zan Be­o­grad el­leni Eu­rópa-liga-csata. A többi ma­gyar klu­bot is érin­tette.

Ennél jobb előjel nem kell a Vidinek az El-visszavágó előtt

Ennél jobb előjel nem kell a Vidinek az El-visszavágó előtt

Egy­szer már be­jött az Eu­rópa-liga playoff kö­ré­ben a gól nél­küli dön­tet­len. Öt éve egy török együt­tes ellen ju­tott to­vább a Vidi a fő­táb­lára.

Egy­szer már be­jött az Eu­rópa-liga playoff kö­ré­ben a gól nél­küli dön­tet­len. Öt éve egy török együt­tes ellen ju­tott to­vább a Vidi a fő­táb­lára. Telt ház előtt jöhet össze az újabb bra­vúr.

Tömeges sérülés, aggasztó a Videoton helyzete

Tömeges sérülés, aggasztó a Videoton helyzete

Gól­nél­küli dön­tet­len­nel meg­ma­radt az esély az El fő­táb­lá­jára. Csak ma­rad­jon egész­sé­ges já­té­kos Fe­hér­vá­ron.

Gól­nél­küli dön­tet­len­nel meg­ma­radt az esély az Eu­rópa-liga fő­táb­lá­jára. Csak ma­rad­jon egész­sé­ges já­té­kos Fe­hér­vá­ron.

Üzent a gólkirály legenda, ezt várja a Videotontól

Üzent a gólkirály legenda, ezt várja a Videotontól

Szabó egye­dül el­in­tézte a Par­ti­zant.

A Vi­deo­ton egy­kori csa­tára, Szabó Jó­zsef tu­laj­don­kép­pen egy­maga el­in­tézte a Par­ti­zan Be­o­gra­dot 1984 őszén. Az utó­dok az Eu­rópa-li­gá­ban ta­lál­koz­nak.

Szenzációs siker, csodát tett a Videoton

Szenzációs siker, csodát tett a Videoton

A fe­hér­vári csa­pat egy­gó­los hát­rány­ban várta a vissza­vá­gót.

A fe­hér­vári csa­pat egy­gó­los hát­rány­ban várta a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga se­lej­te­ző­jé­nek vissza­vá­gó­ját.

Ez nagyot szólna, erre készül a Videoton

Ez nagyot szólna, erre készül a Videoton

Egyet­len ma­gyar fut­ball-csa­pat ma­radt állva a nem­zet­közi po­ron­don.

Egyet­len ma­gyar fut­ball-csa­pat ma­radt állva a nem­zet­közi po­ron­don. A Vi­deo­ton a Bor­deaux-ot fo­gadja.

El-döntőben jutott a BL-be a Manchester United - íme, a gólok

El-döntőben jutott a BL-be a Manchester United - íme, a gólok

Mo­u­rinho meg­ígérte, és be is tar­totta.

José Mo­u­rinho meg­ígérte, és be is tar­totta: kupát nyert és ezzel együtt ősz­től Baj­no­kok Li­gája-fő­táb­lás az MU.

Parádés előjel, erre büszke lehet a Videoton

Parádés előjel, erre büszke lehet a Videoton

Még nem ka­pott gólt a Vi­deo­ton.

Marko Ni­ko­lics irá­nyí­tá­sá­val még nem ka­pott gólt a Vi­deo­ton. Ha a szerb edző­vel a keddi Eu­rópa-liga-vissza­vá­gón sem rom­lik a hely­zet, akkor to­vább­jut.

Vallomás, Priskin erre készül a Fradival

Vallomás, Priskin erre készül a Fradival

A 30 éves csa­tár, Pris­kin Tamás a Jel­gava ellen mu­tat­ko­zott be a Fra­di­nál.

A 30 éves csa­tár, Pris­kin Tamás a Jel­gava ellen mu­tat­ko­zott be tét­mér­kő­zé­sen a zöld-fe­hé­rek­nél.

Maradunk Európában, fociban megúsztuk a teljes csapatkivonást

Maradunk Európában, fociban megúsztuk a teljes csapatkivonást

Egyet­len együt­te­sünk ma­radt.

Egyet­len együt­te­sünk ma­radt állva a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. A si­ke­res Eb után töb­bet vár­tunk lab­da­rú­gó­ink­tól...

Tessék kijózanodni, véget ért az Eb

Tessék kijózanodni, véget ért az Eb

Klub­csa­pa­ta­ink már nem idé­zik a foci-Eb-n sze­replő vá­lo­gat­tat.

Klub­csa­pa­ta­ink már nem idé­zik a foci-Eb-n sze­replő vá­lo­gat­tat. Azeri és fe­hér­orosz ri­vá­lis ok­ta­tott Ma­gyar­or­szá­gon.

Eltorzult arc, kínszenvedés, Ibrának annyi?

Eltorzult arc, kínszenvedés, Ibrának annyi?

Drága árat fi­ze­tett a to­vább­ju­tá­sért a Man­ches­ter Uni­ted fo­ci­csa­pata. Zla­tan Ib­ra­hi­movic térde csú­nyán ki­for­dult, nem tudni, mi lesz vele.

Drága árat fi­ze­tett a to­vább­ju­tá­sért a Man­ches­ter Uni­ted fo­ci­csa­pata. Zla­tan Ib­ra­hi­movic térde csú­nyán ki­for­dult, nem tudni, mi lesz vele.

Még a Császár is csettintett: csúcsrangadók a BL-ben

BL-szúcsrangadók: még a Császár is csettintett

Be­le­hú­zott a leg­utóbbi két dön­tős a nyol­cad­dön­tő­ben.

Be­le­hú­zott a leg­utóbbi két BL-dön­tős. Bog­dánék német, Vanc­zá­kék por­tu­gál csa­pat­tal meccsel­nek az Eu­rópa Li­gá­ban.

Vibrátor, póréhagyma és vécépumpa a válasz a fenyegetésre

Vibrátor, póréhagyma és vécépumpa a válasz a fenyegetésre

Meg­mu­tat­juk a leg­vic­ce­sebb fo­tó­kat.

Fe­nye­ge­tőz­tek az in­ter­ne­ten a török szur­ko­lók, erre hü­lyét csi­nál­tak be­lő­lük a skó­tok. A le­hető leg­fu­rább tár­gyak­kal tá­mad­tak vissza.

Késsel fenyegetőztek, megkapták a magukét

Késsel fenyegetőztek, megkapták a magukét

Fe­nye­gető ké­pek­kel üzen­tek Skó­ci­ába a török Fe­ner­bahce szur­ko­lói.

Fe­nye­gető ké­pek­kel üzen­tek Skó­ci­ába a török szur­ko­lók, akik csat­ta­nós vá­laszt kap­tak a késes fo­tókra. A Cel­tic druk­ke­rei hü­lyét csi­nál­tak be­lő­lük.

Tréfás gólöröm, a bírótól lopott az ünneplő focista

Tréfás gólöröm, a bírótól lopott az ünneplő focista

Teo Gu­tier­rez a gólja után meg­lo­va­sí­totta a já­ték­ve­zető sza­bad­rú­gás­spray-jét.

Teo Gu­tier­rez a gólja után meg­lo­va­sí­totta a já­ték­ve­zető sza­bad­rú­gás­spray-jét. A spori ér­tette a vic­cet, de sárga lapot kel­lett adnia a Sport­ing hő­sé­nek. Mé­g­is­csak meg­fújta a fla­kon­ját.

Százmilliókkal búcsúzunk Európától

Százmilliókkal búcsúzunk az európai kupáktól

A kon­ti­nens fo­ci­csa­pa­tai mil­li­ár­do­kat ka­szál­nak a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. De nem a ma­gya­rok, a mi­e­ink idén sem érik meg az őszt.

A kon­ti­nens fo­ci­csa­pa­tai mil­li­ár­do­kat ka­szál­nak a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. Nem úgy a ma­gyar klu­bok. A mi­e­ink jó szo­ká­suk­hoz híven idén sem érik meg az őszt, mi­köz­ben a sportág krémje még el sem kezdte a küz­del­me­ket.

Videoton: Csak a duma, foci nulla

Videoton: Csak a duma, foci nulla

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek­nek. A Vi­deo­ton fo­ci­csa­pata profi módon ma­gya­rázza meg a nagy nul­lát. Vi­gyá­zat, el­ke­se­rítő nyi­lat­ko­za­tok kö­vet­kez­nek.

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek­nek. A Vi­deo­ton fo­ci­csa­pata profi módon ma­gya­rázza meg a nagy nul­lát.

Százmilliók várnak a magyar focistákra

Százmilliók várnak a magyar focistákra

Fő­táb­láért ját­szik az NB I-ben szen­vedő Vi­deo­ton.

Fő­táb­láért ját­szik az NB I-ben szen­vedő Vi­deo­ton. A piros-kékek Fe­hér­orosz­or­szág­ban egy meccsen össze­szed­he­tik az éves költ­ség­ve­té­sü­ket is.

Nézd meg milyen tapló a legsportszerűbb angol csapat!

Nézd, milyen tapló a legsportszerűbb angol csapat!

Nem­zet­közi kupát ért nekik, hogy ta­valy jól vi­sel­ked­tek ott­hon, de Eu­ró­pá­ban elő­tört be­lő­lük a "gyil­kos ösz­tön".

Egyedül is szurkolna a holland az üres Fradi-stadionban

Egyedül is szurkolna a holland az üres Fradi-stadionban

Ő fog druk­kolni a zárt kapus meccsen.

Nem akarja csönd­ben nézni a zárt kapus bu­da­pesti meccset a Go Ahead Eag­les sze­ren­csés druk­kere. Pon­to­sab­ban: nem­zet­közi kap­cso­la­tok-fe­le­lőse.

Hollandok a Fradiról: Sportszerűség? Ne nevettess!

Hollandok a Fradiról: Sportszerűség? Ne nevettess!

A zöl­dek győz­nek vagy az igaz­ság?

Ki­akadt a klub ap­raja-nagyja a fe­renc­vá­ro­siak fair play-díjas el­len­fe­lé­nél. A harag cím­zettje a Fe­renc­vá­ros és az UEFA. A zöl­dek győz­nek vagy az igaz­ság?

Torghelle nyáron sem pihen, európai csapatokra vár

Torghelle nyáron sem pihen, európai csapatokra vár

A jól sze­replő MTK immár biz­tos eu­ró­pai ku­pa­in­duló. A siker fel­bo­rítja a csa­pat és a já­té­ko­sok szo­ká­sos nyári prog­ram­ját. Tor­ghelle és csa­ládja már ru­ti­nos az ilyes­mi­ben.

A jól sze­replő MTK Bu­da­pest immár biz­tos eu­ró­pai ku­pa­in­duló. A siker fel­bo­rítja a csa­pat és a já­té­ko­sok szo­ká­sos nyári prog­ram­ját is. Tor­ghelle Sán­dor és csa­ládja már ru­ti­nos az ilyes­mi­ben, a csa­tár amondó: va­la­mit va­la­mi­ért.