CÍMKE: 'eső'

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Hóval és eső­vel is meg kell küz­de­nünk a ködös idő­ben. A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Bár a té­lies idő­től még min­dig nem sza­ba­du­lunk, kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

FRISS HÍREK

Egy ciklon érezteti hatását, lehangoló idővel indul a hét

Egy ciklon érezteti hatását, lehangoló idővel indul a hét

Leg­na­gyobb bá­na­tunkra vissza­tér­nek a der­mesztő mí­nu­szok, va­la­mint jön az eső és a hó.

Leg­na­gyobb bá­na­tunkra vissza­tér­nek a der­mesztő mí­nu­szok, va­la­mint jön az eső és a hó.

Kemény mínuszokkal indul a reggel, aztán jön a meglepetés

Kemény mínuszokkal indul a reggel, aztán jön a meglepetés

Der­mesz­tően in­dul­nak a kö­vet­kező napok, de dél­után már kel­le­mes vál­to­zást hoz az idő­já­rás.

Der­mesz­tően in­dul­nak a kö­vet­kező napok, de dél­után már kel­le­mes vál­to­zást hoz az idő­já­rás.

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás: a sok eső mel­lett hóra és erős szélre is ké­szülni kell.

Több fron­ton támad az idő­já­rás: a sok eső mel­lett hóra és erős szélre is ké­szülni kell.

Fájdalmas csavar a februári időjárásban, tévedtek a meteorológusok

Fájdalmas csavar a februári időjárásban, tévedtek a meteorológusok

Aki nap­sü­tést re­mélt a ta­vasz kö­ze­led­té­vel, az most biz­tos szent­sé­gelni fog!

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

Mutatjuk, mikor jön a hidegfront: havazást hoz a dermesztő hideg

Mutatjuk, mikor jön a hidegfront: havazást hoz a dermesztő hideg

Nem so­káig tart már az enyhe tél.

Saj­nos nem so­káig tart már az enyhe tél, ha­ma­ro­san be­ke­mé­nyít az idő­já­rás.

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét fagyra kell ké­szülni, rá­adá­sul még havas eső­vel is ta­lál­koz­ha­tunk.

Kiadták a vészjelzést: kínzó csavarral tör ránk a viharzóna

Kiadták a vészjelzést: kínzó csavarral tör ránk a viharzóna

A vi­ha­ros szél­ben sok esőre és ha­va­zásra is szá­mí­tani kell. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

A vi­ha­ros szél­ben sok esőre és ha­va­zásra is szá­mí­tani kell. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

Szélviharral jön a durva hidegfront, mutatjuk a veszélyzónákat

Szélviharral jön a durva hidegfront, mutatjuk a veszélyzónákat

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét szük­ség lesz az es­er­nyőkre!

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét szük­ség lesz az es­er­nyőkre! Saj­nos a haj­nali fa­gyok is vissza­tér­nek.

Bekeményít a tél, jön a hó: erre figyelmeztetnek a meteorológusok

Bekeményít a tél, jön a hó: erre figyelmeztetnek a meteorológusok

Va­sár­napra a ha­va­zás miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak, több me­gyé­ben is je­len­tős mennyi­ségű hó fog esni.

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Most meg­mu­tatja igazi arcát az idő­já­rás, és ebben saj­nos nem lesz kö­szö­net. Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Megőrült az időjárás: nagy eső lesz, aztán jön a meglepetés

Megőrült az időjárás: nagy eső lesz, aztán jön a meglepetés

Végre több­ször elő­bú­jik a nap, de saj­nos még így sem lesz fel­hőt­len időnk. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Végre több­ször elő­bú­jik a nap, de saj­nos még így sem lesz fel­hőt­len időnk. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Hóval és erős széllel jön a front, ebben nem lesz köszönet

Hóval és erős széllel jön a front, ebben nem lesz köszönet

Mu­tat­juk, hol kell esős, sőt havas időre ké­szülni. Saj­nos a szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Mu­tat­juk, hol kell esős, sőt havas időre ké­szülni. Saj­nos a szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Köd telepszik az országra, borongós idővel folytatódik a hét

Köd telepszik az országra, borongós idővel folytatódik a hét

Saj­nos az idő­já­rás elő­ve­szi ko­mo­rabb arcát.

Az idő­já­rás elő­ve­szi ko­mo­rabb arcát, így több kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell.

Vigyázat, ma sáros eső eshet!

Vigyázat, ma sáros eső eshet!

Fur­csa lég­köri je­len­ség tanúi le­he­tünk ma: ér­ke­zik a sza­ha­rai por.

Fur­csa lég­köri je­len­ség tanúi le­he­tünk ma: ér­ke­zik a sza­ha­rai por, ami­től sáros lesz az eső. Jön a le­hű­lés is!

Riasztást kapott az ország, veszélyes helyzeteket teremthet az időjárás

Riasztást kapott az ország, veszélyes helyzeteket teremthet az időjárás

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint át­lát­ha­tat­lan köd­del in­dul­nak a reg­ge­lek. Azt is mu­tat­juk, mikor jön az eső!

Durva széllel érkezik az eső, de még reggel jön az igazi meglepetés

Durva széllel érkezik az eső, de még reggel jön az igazi meglepetés

Át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik az or­szágra, ami­től az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nap­köz­ben sem sza­ba­du­lunk.

Minden a nyakunkba szakad: fagyos eső és hó tör ránk a hétvégén

Minden a nyakunkba szakad: fagyos eső és hó tör ránk a hétvégén

Saj­nos a kö­vet­kező na­pok­ban a mí­nu­szok­tól és a vi­ha­ros szél­től sem sza­ba­du­lunk. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Zuhéval folytatódik a hét, íme a veszélyzónák

Zuhéval folytatódik a hét, íme a veszélyzónák

A kö­vet­kező na­pok­ban néhol eső­vel és erős szél­lel is szá­molni kell. Mu­tat­juk, hol lesz a leg­hi­de­gebb!

A kö­vet­kező na­pok­ban néhol eső­vel és erős szél­lel is szá­molni kell. Mu­tat­juk, hol lesz a leg­hi­de­gebb!

Hatalmas meglepetést tartogat a karácsonyi időjárás, erre számíts

Hatalmas meglepetést tartogat a karácsonyi időjárás, erre számíts

Enyhe idő lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban szo­kat­la­nul enyhe idő lesz, ha­va­zásra sem lehet szá­mí­tani.

Közölte a meteorológiai: durva ónos esővel jön az újabb lehűlés

Közölte a meteorológiai: durva ónos esővel jön az újabb lehűlés

Vi­gyázz a csú­szós uta­kon, az idő­já­rás most ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­rem­het.

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon, az idő­já­rás most ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­rem­het.

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

A kö­vet­kező na­pok­ban be­ke­mé­nyít az idő­já­rás, és a hi­deg­ben sok esőre és hóra is ké­szülni kell.

Be­ke­mé­nyít az idő­já­rás, és a hi­deg­ben sok esőre és hóra is ké­szülni kell.

Sárga jelzés: meleg lesz, de még ma jön a váratlan, durva fordulat

Sárga jelzés: meleg lesz, de még ma jön a váratlan, durva fordulat

A sok eső mel­lett vi­ha­ros szélre szá­mít­ha­tunk. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint újabb le­hű­lésre kell ké­szülni.

Többféle riasztást kapott az ország: hidegfronttal keményít be a tél

Többféle riasztást kapott az ország: hidegfronttal keményít be a tél

A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem sok jót ígér­nek hét­vé­gére. A kö­vet­kező na­pok­ban ha­va­zás is ér­ke­zik a der­mesztő mí­nu­szok­kal.

Bekeményít az időjárás, özönvízzel támad a tél

Bekeményít az időjárás, özönvízzel támad a tél

Nagy szük­ség lesz ma az es­er­nyőkre: ki­ad­ták a ri­asz­tást az eső miatt, de több he­lyen ha­vazni is fog. Ebben nem lesz kö­szö­net!

Nagy szük­ség lesz ma az es­er­nyőkre: ki­ad­ták a ri­asz­tást az eső miatt, de több he­lyen ha­vazni is fog. Ebben nem lesz kö­szö­net!

Kettészakad az ország: elmossa a pénteket az eső, kiadták a riasztást

Kettészakad az ország: elmossa a pénteket az eső, kiadták a riasztást

Újabb hi­deg­front kö­ze­leg az or­szág felé, amely le­hűti a le­ve­gőt és más kel­le­met­len­sé­ge­ket is hoz ma­gá­val.

Újabb hi­deg­front kö­ze­leg az or­szág felé, amely le­hűti a le­ve­gőt és más kel­le­met­len­sé­ge­ket is hoz ma­gá­val.

Rendkívüli hideggel jön az újabb havazás, ide adtak ki riasztást

Rendkívüli hideggel jön az újabb havazás, ide adtak ki riasztást

Nap­köz­ben is mí­nu­szok lesz­nek.

Már nap­köz­ben is mí­nu­szokra kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Nem sok jót ígér a me­te­o­ro­ló­gia.

Megmutatja magát az igazi tél, több centi hó hullhat

Megmutatja magát az igazi tél, több centi hó hullhat

10 cen­tis friss hó­ré­teg is ki­ala­kul­hat.

A he­gyek­ben va­sár­nap akár 10 cen­tis friss hó­ré­teg is ki­ala­kul­hat. Más­hol eső, havas eső vár­ható.

Újabb fordulatot hoz az időjárás, ez jön az ónos eső után

Újabb fordulatot hoz az időjárás, ez jön az ónos eső után

A kö­vet­kező na­pok­ban esőre és hóra kell ké­szülni. Saj­nos, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a szél­vi­ha­rok­tól sem sza­ba­du­lunk.

A kö­vet­kező na­pok­ban esőre és hóra kell ké­szülni. Saj­nos, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a szél­vi­ha­rok­tól sem sza­ba­du­lunk. A csú­nyáb­bik arcát mu­tatja a tél. A lég­moz­gás miatt még el­vi­sel­he­tet­le­nebb­nek érez­zük a cudar időt. Öl­töz­zünk ré­te­ge­sen, vi­sel­jünk, sálat, kesz­tyűt, sap­kát!

Riasztást adtak ki: kíméletlen hidegfronttal jön a hóvihar

Riasztást adtak ki: kíméletlen hidegfronttal jön a hóvihar

Hét­vé­gén saj­nos esőre, hóra, sőt erős szélre is ké­szülni kell.

Hét­vé­gén saj­nos esőre, hóra, sőt erős szélre is ké­szülni kell. Rá­adá­sul a ködös reg­ge­lek­től sem sza­ba­du­lunk.

Kiadták a vészjelzést: nagy esővel jön a rendkívüli idő

Kiadták a vészjelzést: nagy esővel jön a rendkívüli idő

Eső, erős szél és köd - ez jel­lemzi majd a kö­vet­kező napok idő­já­rá­sát az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Eső, erős szél és köd - ez jel­lemzi majd a kö­vet­kező napok idő­já­rá­sát az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Kiadták a riasztást: baljós köd telepszik az országra

Kiadták a riasztást: baljós köd telepszik az országra

Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

A kö­vet­kező na­pok­ban az eső­vel és az erős szél­lel is szá­molni kell. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Bekeményít az idő, hóvihar csap le ránk

Bekeményít az időjárás, hóvihar csap le ránk a ködös időben

Több kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell.

A kö­vet­kező na­pok­ban meg­mu­tatja té­lies arcát az idő­já­rás. Több kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell.

Rendkívüli idővel jön a hidegfront, hózápor keseríti meg a hétvégét

Rendkívüli idővel jön a hidegfront, hózápor keseríti meg a hétvégét

Saj­nos szá­mos más kel­le­met­len­ség is vár­ható. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint az eső­vel és az erős szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Riasztást adtak ki, mutatjuk, hol csap le a kegyetlen vihar

Riasztást adtak ki, mutatjuk, hol csap le a kegyetlen vihar

Hűvös, esős idő lesz.

A hideg idő­ben erős szél­lö­ké­sek tesz­nek arról, hogy még job­ban fáz­zunk. Rá­adá­sul még eshet is.

Megbolondult az időjárás, ma minden a nyakunkba szakad

Megbolondult az időjárás, ma minden a nyakunkba szakad

Eső, sőt hó is eshet, de még ennyi­vel sem ússzuk meg! A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő időre kell ké­szülni.

Eső, sőt hó is eshet, de még ennyi­vel sem ússzuk meg! A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő időre kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Riasztó jóslat: képtelen idő tör be az országba hajnalban, erre készülj

Riasztó jóslat: képtelen idő tör be az országba hajnalban, erre készülj

A hét má­so­dik fe­lé­ben a faggyal és az eső­vel is meg kell bir­kóz­nunk, mu­tat­juk a leg­der­mesz­tőbb tá­ja­kat!

Riasztó jóslat: esővel és hóval tör ránk a hideg, kiadták a riasztást

Riasztó jóslat: esővel és hóval tör ránk a hideg, kiadták a riasztást

De nem csak az eső és a hó ke­se­ríti meg a nap­ja­in­kat ebben a der­mesztő idő­ben. Nincs me­nek­vés, elő a meleg ru­hák­kal!

Ebbe beleborzongsz: kíméletlen időjárás vár ránk

Ebbe beleborzongsz: kíméletlen időjárás vár ránk

Egy ideig ki kell bír­nunk nap­sü­tés nél­kül. Va­sár­nap és a jö­vő­hét ele­jén sem szá­mít­ha­tunk semmi jóra.

Egy ideig ki kell bír­nunk nap­sü­tés nél­kül. Va­sár­nap és a jö­vő­hét ele­jén sem szá­mít­ha­tunk semmi jóra.

Rendkívüli idő jön: havas esővel csap le a hidegfront

Rendkívüli idő jön: havas esővel csap le a hidegfront

Hét­vé­gére ismét be­ke­mé­nyít az idő­já­rás. Nincs mese, most meg­mu­tatja ne­künk té­lies ol­da­lát.

Hét­vé­gére ismét be­ke­mé­nyít az idő­já­rás. Nincs mese, most aztán meg­mu­tatja ne­künk té­lies ol­da­lát.

Erre nem gondoltál! Kiszámíthatatlan idővel folytatódik a hét

Erre nem gondoltál! Kiszámíthatatlan idővel folytatódik a hét

A kö­vet­kező na­pok­ban kel­le­met­le­nebbre for­dul az idő­já­rás. Mu­tat­juk is, mire kell ké­szülni.

Odacsap az időjárás, átláthatatlan köddel jön az esős idő

Odacsap az időjárás, átláthatatlan köddel jön az esős idő

A kel­le­mes idő­nek ezzel vége.

A kö­vet­kező na­pok­ban újabb kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­mol­nunk kell. A kel­le­mes idő­nek ezzel vége.

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

A kö­vet­kező na­pok­ban nem sza­ba­du­lunk az eső­től és az erős szél­től. A ködös reg­gelt még rosszabb idő kö­veti.

A kö­vet­kező na­pok­ban nem sza­ba­du­lunk az eső­től és az erős szél­től. A ködös reg­gelt még rosszabb idő kö­veti.

Süvítő széllel érkezik a lehűlés, ebben nem lesz köszönet

Süvítő széllel érkezik a lehűlés, ebben nem lesz köszönet

A kö­vet­kező na­pok­ban a ma­i­hoz ha­sonló időre kell ké­szülni. De van még más is a me­te­o­ro­ló­gu­sok tar­so­lyá­ban!

A na­pok­ban a ma­i­hoz ha­sonló időre kell ké­szülni. De van még más is a me­te­o­ro­ló­gu­sok tar­so­lyá­ban!

Aggasztó hírek jöttek: hidegfronttal köszönt be az esős idő

Aggasztó hírek jöttek: hidegfronttal köszönt be az esős idő

Jön­nek a zi­va­ta­rok és a vi­ha­ros szél!

A hűvös idő­já­rást a zi­va­ta­rok és a vi­ha­ros szél te­szik még el­vi­sel­he­tet­le­nebbé. A kö­vet­kező na­pok­ban ne hagyd ott­hon az es­er­nyőt!

Bekeményít az időjárás: jönnek a mínuszok, és kiderült, milyen telünk lesz

Bekeményít az időjárás: jönnek a mínuszok, és kiderült, milyen telünk lesz

A kö­vet­kező na­pok­ban vál­to­zé­kony idő­nek né­zünk elébe. Mu­tat­juk, mit ígér a me­te­o­ro­ló­gia!

Kettészakad az ország, durva mínuszokkal keményít be az idő

Kettészakad az ország, durva mínuszokkal keményít be az idő

Mu­tat­juk, hol kell esőre és vi­ha­ros szélre ké­szülni. Saj­nos ezen­túl a fa­gyok­kal is szá­molni kell.

Mu­tat­juk, hol kell esőre és vi­ha­ros szélre ké­szülni. Saj­nos ezen­túl a fa­gyok­kal is szá­molni kell.

Rossz hírt közölt a meteorológia: dermesztő időt sodor felénk a fagyos szél

Rossz hírt közölt a meteorológia: dermesztő időt sodor felénk a fagyos szél

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk.

A kö­vet­kező na­pok­ban nem csak a hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk. De mu­tat­juk, mikor jön az eny­hü­lés!

Kiadták a legdurvább riasztást, lecsap ránk a vihar

Kiadták a legdurvább riasztást, lecsap ránk a vihar

Ha­tal­mas szél­lö­ké­sekre és hi­deg­frontra kell szá­mí­tani, sőt olyan hely is lesz, ahol le­esik az első hó.

Ha­tal­mas szél­lö­ké­sekre és hi­deg­frontra kell szá­mí­tani, sőt olyan hely is lesz, ahol le­esik az első hó.

Baljós hír jött: hóeséssel tör be az országba a drasztikus hidegfront

Baljós hír jött: hóeséssel tör be az országba a drasztikus hidegfront

A kö­vet­kező na­pok­ban iga­zán kel­le­met­len, hideg és esős időre kell ké­szülni. De más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­mol­nunk kell.

Viharos esővel tör be az országba a hidegfront, mutatjuk a veszélyzónákat

Viharos esővel tör be az országba a hidegfront, mutatjuk a veszélyzónákat

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni a hideg idő­ben. A ri­asz­tást is ki­adta a me­te­o­ro­ló­gia!

Riasztás: Pokoli időjárás a nemzeti ünnepen

Riasztás: Pokoli időjárás a nemzeti ünnepen

Ennyit az ün­nep­ről...

Gya­kor­la­ti­lag el­mossa az eső az idei ok­tó­ber 23-ai nem­zeti ün­ne­pet. Egész nap sza­kad majd az eső és erős szélre is szá­mí­tani kell.

Ezért van nyár októberben, péntekig kitart a meleg

Ezért van nyár októberben, péntekig kitart a meleg

Ezt egy hur­ri­kán­nak kö­szön­het­jük.

Meg­lepő, de a jó időt egy hur­ri­kán­nak kö­szön­het­jük: az Op­he­lia pá­ni­kot oko­zott a bri­tek­nél és az írek­nél, ha­zánkba vi­szont nyá­rias me­le­get ho­zott.

A legmagasabb fokú riasztást adták ki, pusztító eső várható

A legmagasabb fokú riasztást adták ki, pusztító eső várható

Ki­ad­ták a vörös ri­asz­tást Pest és Fejér me­gyére. Ve­szélybe ke­rül­tek a meg­em­lé­ke­zé­sek is.

Ki­ad­ták a vörös ri­asz­tást Pest és Fejér me­gyére. Ve­szélybe ke­rül­tek a meg­em­lé­ke­zé­sek is.

Vészjelzés a vihar miatt, hatalmasat zuhan a hőmérséklet

Vészjelzés a vihar miatt, hatalmasat zuhan a hőmérséklet

Der­mesztő őszi idő lesz.

Der­mesztő őszi idő­ben lesz ré­szünk a na­pok­ban. Rá­adá­sul nem csak az eső­vel és a hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk.

Riasztást kapott az ország: mutatjuk, mikor tör ránk a sötét csapadékzóna

Riasztást kapott az ország: mutatjuk, mikor tör ránk a sötét csapadékzóna

Ködös, esős időt ka­punk a nya­kunkba hét­vé­gén. A hir­te­len le­hű­lés­sel is szá­mol­nunk kell!

Erős széllel tör ránk a front, erre érdemes készülni

Erős széllel tör ránk a front, erre érdemes készülni

Igazi őszi időre szá­mít­ha­tunk! Oly­kor el­ered­het az eső is, de kel­le­mes vál­to­zást is tar­to­gat az idő­já­rás.

Igazi őszi időre szá­mít­ha­tunk! Oly­kor el­ered­het az eső is, de kel­le­mes vál­to­zást is tar­to­gat az idő­já­rás.

Esővel és süvítő széllel támad az időjárás, de meglepetést is tartogat

Esővel és süvítő széllel támad az időjárás, de meglepetést is tartogat

A kö­vet­kező na­pok­ban vál­to­zé­kony lesz az idő­já­rás.

A kö­vet­kező na­pok­ban vál­to­zé­kony lesz az idő­já­rás.

Esővel és széllel tör ránk a hideg, mutatjuk a veszélyzónákat

Esővel és széllel tör ránk a hideg, mutatjuk a veszélyzónákat

A hét­vé­gén a hideg mel­lett egyéb kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell. De lesz azért, ahol több­ször elő­bú­jik a nap!

Vészjelzést kapott
az ország, vihart hoz
a hidegfront

Vészjelzést kapott
az ország, vihart hoz
a hidegfront

Esőre és szélre is ké­szül­nünk kell.

A kö­vet­kező na­pok­ban egy hi­deg­front teszi tönkre az időt. Esőre és szélre is ké­szül­nünk kell, az ősz a ba­rát­ság­ta­la­nabb arcát mu­tatja majd.

Viharos széllel jön a nagy eső, erre nem árt készülni

Viharos széllel jön a nagy eső, erre nem árt készülni

Ked­den még meg­le­he­tő­sen kel­le­met­len nap­nak né­zünk elébe, de aztán jön a meg­le­pe­tés!

Ked­den még meg­le­he­tő­sen kel­le­met­len nap­nak né­zünk elébe, de aztán jön a meg­le­pe­tés! Mu­tat­juk, mit ígér a me­te­o­ro­ló­gia.

Kiadták a riasztást: kíméletlen hidegfront tart felénk, viharokat hoz

Kiadták a riasztást: kíméletlen hidegfront tart felénk, viharokat hoz

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, sze­les időnk lesz.

Esős, sze­les időnk lesz. Mu­tat­juk, mit ígér még a me­te­o­ro­ló­gia!

Újabb hidegfront tör be az országba, esőkkel érkezik a lehűlés

Újabb hidegfront tör be az országba, esőkkel érkezik a lehűlés

Az eső­ket vi­ha­ros szél kí­séri az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Ma kü­lö­nö­sen hűvös időre kell ké­szülni.

Pusztító hurrikánok hozzák a keddi esőt

Pusztító hurrikánok hozzák a keddi esőt Magyarországra

Ha­zánk idő­já­rá­sát is be­fo­lyá­sol­ják az Ame­ri­ká­ban tom­boló hur­ri­ká­nok.

Ha­zánk idő­já­rá­sát is be­fo­lyá­sol­ják az Ame­ri­ká­ban tom­boló hur­ri­ká­nok, a nagy eső ked­den éri el Ma­gyar­or­szá­got.

Viharos széllel tör ránk a front, nem árt készülni

Viharos széllel tör ránk a front, nem árt készülni

A sok eső­vel is szá­molni kell a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk, mit ígér a me­te­o­ro­ló­gia!

A sok eső­vel és az át­lát­ha­tat­lan köd­del is szá­molni kell a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk, mit ígér a me­te­o­ro­ló­gia!

Rendkívüli idővel folytatódik a hét, meglepetést tartogat az időjárás

Rendkívüli idővel folytatódik a hét, meglepetést tartogat az időjárás

Gyak­ran kisüt a nap, de kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell.

A kö­vet­kező na­pok­ban gyak­ran kisüt a nap, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell.

Ma nem mindenki ússza meg szárazon: mutatjuk, hol eshet

Ma nem mindenki ússza meg szárazon: mutatjuk, hol eshet az eső

Akad, ahol már ma is nagy szük­ség lehet az es­er­nyőkre, nem csak a kö­vet­kező na­pok­ban.

Akad, ahol már ma is nagy szük­ség lehet az es­er­nyőkre, nem csak a kö­vet­kező na­pok­ban.

Veszély az utakon: átláthatatlan köd ereszkedik az országra

Veszély az utakon: átláthatatlan köd ereszkedik az országra

Esős időre kell ké­szülni.

A hely­ze­ten csak to­vább ront, hogy or­szág­szerte esős időre kell ké­szülni. De van azért jó hí­rünk is!

Közölték a meteorológusok: vihar mossa el a hétvégét, jön a hideg

Közölték a meteorológusok: vihar mossa el a hétvégét, ebben nem lesz köszönet

A kö­vet­kező na­pok­ban sok eső és erős szél csap le ránk. Az el­vi­sel­hető idő még várat ma­gára.

Esővel tör be a hideg az országba, mutatjuk a viharzónákat

Esővel tör be a hideg az országba, mutatjuk a viharzónákat

A meleg ruhát ne fe­lejtsd ott­hon!

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre és erős szélre kell ké­szülni. A meleg ruhát ne fe­lejtsd ott­hon!

Kíméletlen csapadékzóna tart felénk, ekkor jön a durva lehűlés

Kíméletlen csapadékzóna tart felénk, ekkor jön a durva lehűlés

Ezzel el­bú­csúz­ha­tunk a me­leg­től! A kel­le­mes időt sok eső és erős szél váltja fel, a der­mesztő hi­deg­ről nem is be­szélve.

Vörösre emelték a vészjelzést: kegyetlen viharokkal jön a hideg

Vörösre emelték a vészjelzést: kegyetlen viharokkal jön a hideg

Or­szág­szerte sok esőre kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De nem csak az eső ne­he­zíti meg a napot.

Or­szág­szerte sok esőre kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Átláthatatlan köd telepszik az országra, ekkor jön a kegyetlen vihar

Átláthatatlan köd telepszik az országra, ekkor jön a kegyetlen vihar

Der­mesztő le­hű­lés­sel jön a hi­deg­front, a me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Emelték a riasztás fokozatát: durva esőkkel jön az év lehűlése

Emelték a riasztás fokozatát: durva esőkkel jön az év lehűlése

Ren­ge­teg esőre és erős szélre kell ké­szülni a hi­deg­ben. Jobb, ha elő­ve­szed a vas­tag ru­há­kat!

Vészjelzést adtak ki: jégeső és viharos szél teszi tönkre a hétvégét

Vészjelzést adtak ki: jégeső és viharos szél teszi tönkre a hétvégét

Bár a hi­deg­től most egy időre meg­sza­ba­du­lunk, tar­to­gat még kel­le­met­len­sé­ge­ket az idő­já­rás.

Bár a hi­deg­től most egy időre meg­sza­ba­du­lunk, tar­to­gat még kel­le­met­len­sé­ge­ket az idő­já­rás.

Kettészakad az ország: mutatjuk, hol csap le a viharos idő

Kettészakad az ország: mutatjuk, hol csap le a viharos idő

A kö­vet­kező na­pok­ban az or­szág egyik ré­szén nap­sü­té­ses, míg a többi te­rü­le­ten esős idő lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban az or­szág egyik ré­szén nap­sü­té­ses, míg a többi te­rü­le­ten esős idő lesz.

Kíméletlen hideg tör be az országba, nagy viharokat hoz

Kíméletlen hideg tör be az országba, nagy viharokat hoz

Nagy esőkre és erős szélre kell ké­szülni, az át­me­neti nap­sü­tés­nek sem so­káig fo­gunk örülni.

Nincs több haladék: esővel és hideggel tör ránk a front

Nincs több haladék: esővel és hideggel tör ránk a front

Hét­főn még él­vezd ki a me­le­get!

Hét­főn még él­vezd ki a me­le­get, mert ha­ma­ro­san jön a hi­deg­front és durva le­hű­lést hoz.

Emelték a riasztás fokozatát: mutatjuk, hol csap le a süvítő vihar

Emelték a riasztás fokozatát: mutatjuk, hol csap le a süvítő vihar

Újabb hi­deg­front tör be az or­szágba, le­hű­lést és nagy eső­ket hoz.

Újabb hi­deg­front tör be az or­szágba, ami sok he­lyen le­hű­lést és nagy eső­ket hoz. A kö­vet­kező na­pokra sok kel­le­met­len­sé­get tar­to­gat az idő­já­rás.

Átláthatatlan köd ereszkedik az országra és az eső is lecsap

Átláthatatlan köd ereszkedik az országra és az eső is lecsap

A kö­vet­kező na­pok­ban sokk kel­le­met­len­ségre kell ké­szülni, de azért van jó hí­rünk is!

A kö­vet­kező na­pok­ban sokk kel­le­met­len­ségre kell ké­szülni, de azért van jó hí­rünk is!

Parádés napnak nézünk elébe, ezt ígérik a meteorológusok

Parádés napnak nézünk elébe, ezt ígérik a meteorológusok

Nem sok jóra szá­mít­ha­tunk a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk is, hogy mire kell ké­szülni!

Extrém lehűlés veszi kezdetét, mutatjuk a viharzónákat

Extrém lehűlés veszi kezdetét, mutatjuk a viharzónákat

Der­mesztő hideg lesz.

Der­mesztő hi­deg­gel ér­kez­nek a nagy esők. A kö­vet­kező na­pok­ban nem sok jót tar­to­gat az idő­já­rás.

Tényleg láthatunk szivárványt a hétvégén?

Tényleg láthatunk szivárványt a hétvégén?

Az es­er­nyőkre és a vas­tag pul­csikra to­vábbra is szük­ség lesz. Azért jó hí­rünk is van!

Az es­er­nyőkre és a vas­tag pul­csikra to­vábbra is szük­ség lesz. Azért jó hí­rünk is van!