CÍMKE: 'eső'
FRISS HÍREK

Váratlan fordulatot vesz az időjárás, ez jön most

Váratlan fordulatot vesz az időjárás, ez jön most

Ke­ve­sebb eső­vel foly­ta­tó­dik a hét, de a ra­gyogó, nap­sü­té­ses idő még egy ki­csit várat ma­gára.

Ke­ve­sebb eső­vel foly­ta­tó­dik a hét, de a ra­gyogó, nap­sü­té­ses idő még egy ki­csit várat ma­gára. Fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés.

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés. Van, ahová a hőség miatt adtak ki ri­asz­tást!

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába.

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába.

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz!

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz! Min­dent fel­for­gat­hat a sze­szé­lyes­nek ígér­kező mo­gyo­ródi idő­já­rás.

Hatalmasat esett a szexi sztár: mindenkit meglepett, ami ezután jött

Hatalmasat esett a szexi sztár: mindenkit meglepett, ami ezután jött

Az éne­kesnő tur­né­ján több­ször is meg­küz­dött a zu­hogó eső­vel.

Az éne­kesnő tur­né­ján több­ször is meg­küz­dött a zu­hogó eső­vel.

Időjárásra is lehet biztosítást kötni: ennyit fizetnek, ha esik az eső

Időjárásra is lehet biztosítást kötni: ennyit fizetnek, ha esik az eső

A sze­szé­lyes idő­já­rás ren­ge­teg ember nya­ra­lá­sát tette tönkre. Sokan nem tud­ják, de már rossz időre is lehet biz­to­sí­tást kötni.

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Az idő sür­get, a thai­földi bar­lang­ban re­kedt fo­ci­csa­pa­tot va­la­hogy a fel­színre kell hozni, mert nya­ku­kon az újabb eső!

Riasztást kapott az ország, vészesen közel van a viharzóna

Riasztást kapott az ország, vészesen közel van a viharzóna

Ma még nem kell ag­gódni, de szer­dá­tól megint rosszra for­dul az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Ma még nem kell ag­gódni, de szer­dá­tól megint rosszra for­dul az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Heves zivatarokkal csap le a hidegfront, itt kell vigyázni

Heves zivatarokkal csap le a hidegfront, itt kell vigyázni

Az esős, oly­kor sze­les idő­ben né­mi­leg vissza­esik a hő­mér­sék­let. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Az esős, oly­kor sze­les idő­ben né­mi­leg vissza­esik a hő­mér­sék­let. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Közölte a meteorológia: gomolyfelhők lepik el az eget, erre készülj

Közölte a meteorológia: gomolyfelhők lepik el az eget, erre készülj

A kö­vet­kező na­pok­ban oly­kor el­ered­het az eső és a szél is fel­tá­mad­hat, de azért jó hí­rünk is van!

Tudnivalók heves zivatar esetén

Tudnivalók heves zivatar esetén

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok.

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok, több száz­ezer fo­rin­tos kárt okozva a há­zak­ban. Össze­gyűj­töt­tük, ho­gyan vé­de­kez­he­tünk ezek ellen.

Meglepetéssel folytatódik a hét, ezt tartogatja az időjárás

Meglepetéssel folytatódik a hét, ezt tartogatja az időjárás

Egyre me­le­gebb lesz, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért még szá­mol­nunk kell.

Egyre me­le­gebb lesz, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért még szá­mol­nunk kell.

Bikiniben szomorkodott a dögös magyar műsorvezető

Bikiniben szomorkodott a dögös magyar műsorvezető

Vége az is­ko­lá­nak, így Ada igyek­szik minél vál­to­za­to­sabb prog­ra­mo­kat ki­ta­lálni ikerfi­a­i­nak.

Vége az is­ko­lá­nak, így Ada igyek­szik minél vál­to­za­to­sabb prog­ra­mo­kat ki­ta­lálni ikerfi­a­i­nak.

Viharos széllel jön az eső, itt csapnak össze az elemek

Viharos széllel jön az eső, itt csapnak össze az elemek

Kel­leni fog az es­er­nyő.

Saj­nos nem ér­de­mes messzire tenni az es­er­nyőt a kö­vet­kező na­pok­ban.

Közölte a meteorológia: keserves időnk lesz, ezzel kell vigyázni

Közölte a meteorológia: keserves időnk lesz, ezzel kell vigyázni

Az erős szél és az el-el­eredő eső miatt nem él­vez­het­jük fel­hőt­le­nül a nya­rat.

Csavar az időjárásban, a reggeli eső után jön a meglepetés

Csavar az időjárásban, a reggeli eső után jön a meglepetés

Zá­po­rokra is ké­szülni kell.

Zá­po­rokra és zi­va­ta­rokra is ké­szülni kell, de fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő - mu­tat­juk, mennyire!

Kiadták a riasztást, nagy esővel jön a nyár legdurvább lehűlése

Kiadták a riasztást, nagy esővel jön a nyár legdurvább lehűlése

Saj­nos a strand­idő­nek lőt­tek.

A sok eső mel­lette erős szélre is ké­szülni kell a hét­vé­gén. Saj­nos a strand­idő­nek lőt­tek.

Ilyen zavaros időjárást még nem láttál, erre készülj

Ilyen zavaros időjárást még nem láttál, erre készülj

Több­nyire fel­hős lesz az ég, sőt eső is lehet, de fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Több­nyire fel­hős lesz az ég, sőt eső is lehet, de fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Erős széllel jön a nagy lehűlés: mutatjuk, hol kell vigyázni

Erős széllel jön a nagy lehűlés: mutatjuk, hol kell vigyázni

St­rand­időre ne szá­míts a hét­vé­gén!

A kö­vet­kező na­pok­ban eső­ből és szél­ből is jutni fog a hűvös idő­ben. St­rand­időre ne szá­míts a hét­vé­gén!

Nagyon durva dolog derült ki a nyári hétvégékről

Nagyon durva dolog derült ki a nyári hétvégékről

Ext­rém le­hű­lés ér­ke­zik...

Itt a várva-várt eny­hü­lés, még­sem lé­le­gez­het­nek fel azok, akik­nek ele­gük volt az el­múlt napok 30-34 fokos hő­sé­gé­ből. Ext­rém le­hű­lés ér­ke­zik...

Megőrül az időjárás: hőségriadót hirdettek, de már közeleg a durva hidegfront

Megőrül az időjárás: hőségriadót hirdettek, de már közeleg a durva hidegfront

Mu­tat­juk, hogy mikor ér­ke­zik az or­szágba a mar­káns hi­deg­front.

Mu­tat­juk, hogy mikor ér­ke­zik az or­szágba a mar­káns hi­deg­front.

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Nem nyá­rias idő ígér­ke­zik.

Nem ki­fe­je­zet­ten nyá­rias idő ígér­ke­zik a hét utolsó nap­jára. Aki nem akar el­ázni, jobb, ha fe­dett te­rü­le­ten marad.

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Erős szélre is ké­szülni kell.

Saj­nos erős szélre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De a hő­mér­sék­let fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik!

Sokkoló látvány, hihetetlen, mi esett az égből vihar közben

Sokkoló látvány, hihetetlen, mi esett az égből vihar közben

A já­ró­ke­lők és az au­tó­sok egy­sze­rűen nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták a zu­hanó ál­la­tot.

A já­ró­ke­lők és az au­tó­sok egy­sze­rűen nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták a zu­hanó ál­la­tot.

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Nem is gon­dol­nád, de a ezek gyom­nö­vé­nyek iga­zán finom fa­la­tok, és még egész­sé­ge­sek is!

Nem is gon­dol­nád, de a ezek gyom­nö­vé­nyek iga­zán finom fa­la­tok, és még egész­sé­ge­sek is!

Kettészakad az ország, itt csap le ma a mértéktelen eső

Kettészakad az ország, itt csap le ma a mértéktelen eső

Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban nem ússzuk meg szá­ra­zon. Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján Liptai Claudia!

Liptai Claudia nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján

A mű­sor­ve­zető éle­té­nek leg­szebb napja nem in­dult fel­hőt­le­nül, egy pil­la­natra azt hitte, le kell mon­da­nia az es­kü­vő­jét.

Durva széllel jön a nagy eső, itt kell vigyázni

Durva széllel jön a nagy eső, itt kell vigyázni

Ki­ad­ták a ri­asz­tást a fel­hő­sza­ka­dás miatt. A kö­vet­kező napok is több­nyire bo­rú­san tel­nek.

Ki­ad­ták a ri­asz­tást a fel­hő­sza­ka­dás miatt. A kö­vet­kező napok is több­nyire bo­rú­san tel­nek.

Megadóztatják az esővizet

Megadóztatják az esővizet

Annyi eső hul­lott egyet­len nap alatt Kis­kun­ha­la­son, mint más­kor egy hónap alatt. Ez újra rá­vi­lá­gí­tott az eső­víz el­ve­ze­té­sé­nek prob­lé­má­jára.

Annyi eső hul­lott egyet­len nap alatt Kis­kun­ha­la­son, mint más­kor egy hónap alatt. Ez újra rá­vi­lá­gí­tott az eső­víz el­ve­ze­té­sé­nek prob­lé­má­jára. Ezért azt ta­lál­ták ki a város ve­ze­tői, hogy meg­adóz­tat­ják az eső­vi­zet, vagyis la­kos­sági hoz­zá­já­ru­lás­ból old­ják meg a csa­pa­dék el­ve­ze­té­sét.

Bekeményít az időjárás, dupla riasztást kapott az ország

Bekeményít az időjárás, dupla riasztást kapott az ország

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni, az erős szél pedig csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Riasztást adtak ki a meteorológusok: mutatjuk, hol csap le a vihar

Riasztást adtak ki a meteorológusok: mutatjuk, hol csap le a vihar

A hir­te­len ki­ala­kuló zi­va­ta­rok mel­lett sok nap­sü­tés­ben is ré­szünk lesz a kö­vet­kező na­pok­ban.

Csavar jön az időjárásban: mutatjuk, mit hoz a hétvége

Csavar jön az időjárásban: mutatjuk, mit hoz a hétvége

A kö­vet­kező na­pok­ban még azért el­ered­het az eső, de kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Ma minden a nyakunkba szakad: sok esővel jön az erős szél

Ma minden a nyakunkba szakad: sok esővel jön az erős szél

A nyá­rias meleg saj­nos még várat ma­gára, de pén­te­ken va­la­mi­vel már jobb lesz a hely­zet.

Kegyetlen fordulat az időjárásban: durva lehűléssel tör be a front

Kegyetlen fordulat az időjárásban: durva lehűléssel tör be a front

A kö­vet­kező na­pok­ban he­lyen­ként akár 20 fok alá is eshet a hő­mér­sék­let.

Emelték a riasztás fokozatát, elemi erővel csap le a vihar

Emelték a riasztás fokozatát, elemi erővel csap le a vihar

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint szer­dán kü­lö­nö­sen sok esőre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint szer­dán kü­lö­nö­sen sok esőre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

Heves zivatarok miatt adtak ki riasztást, mutatjuk a veszélyzónákat

Heves zivatarok miatt adtak ki riasztást, mutatjuk a veszélyzónákat

Saj­nos a le­vegő hő­mér­sék­lete lehűl, és erős szélre is ké­szülni kell az esős idő­ben. Eddig tar­tott a má­jusi nyár?

Durva zivatarokkal tör ránk ma a hidegfront, itt kell vigyázni

Durva zivatarokkal tör ránk ma a hidegfront, itt kell vigyázni

Je­len­tő­sen vissza­esik a hő­mér­sék­let.

Je­len­tő­sen vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete, borús idő váltja fel a nyá­rias me­le­get. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Közölte a meteorológia: Esővel jön a durva szél, itt kell vigyázni

Közölte a meteorológia: Esővel jön a durva szél, itt kell vigyázni

Lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, de azért napos idő­sza­kokra is lehet szá­mí­tani.

Lehűl ugyan a le­vegő hő­mér­sék­lete, de azért napos idő­sza­kokra is lehet szá­mí­tani.

Durva szélvihart hoz az eső a fullasztó melegben, itt kell vigyázni

Durva szélvihart hoz az eső a fullasztó melegben, itt kell vigyázni

A le­vegő hő­mér­sék­lete csak egy ki­csit eshet vissza, de az eső­től még nem sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mikor jön a for­du­lat!

Itt lesz ma felhőszakadás, de délután jön a csavar

Ide adtak ki riasztást a felhőszakadás miatt, de délután jön a csavar

A nap is sok­szor elő fog bújni.

Bár sok esőre kell ké­szülni, azért a nap is elő fog bújni a kö­vet­kező na­pok­ban. A le­hű­lés miatt nem kell ag­gódni.

Kellemetlen fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a lehűlés és az eső

Kellemetlen fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a lehűlés és az eső

Hét­főn még napos, szá­raz időnk lesz, de a le­vegő hő­mér­sék­lete vissza­esik.

Hét­főn még napos, szá­raz időnk lesz, de a le­vegő hő­mér­sék­lete vissza­esik. Erős szélre kell ké­szülni!

Dörög és villámlik: Mutatjuk, merre jár a vihar

Dörög és villámlik: Mutatjuk, merre jár a vihar

A hosszú hét­vége idő­já­rása eddig me­sébe il­lően ala­kult, de hét­főre meg­ér­kez­tek a vi­ha­rok.

A hosszú hét­vége idő­já­rása eddig me­sébe il­lően ala­kult, de hét­főre meg­ér­kez­tek a vi­ha­rok. Erre halad a szél és az "égi áldás".

Durva hidegfront jön, erre készülj ma reggeltől

Durva hidegfront jön, erre készülj ma reggeltől

Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni.

Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni, rá­adá­sul a hő­mér­sék­let is vissza­esik. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Hi­he­tet­len mennyi­ségű eső zú­dult Eger vá­ro­sára! A bab­szem nagy­ságú jég­sze­mek csu­pán öt per­cig ver­ték a bel­vá­rost ked­den késő dél­után.

Ilyen változékony időt még nem láttál, rossz hírünk van délutánra

Ilyen változékony időt még nem láttál, rossz hírünk van délutánra

Hol lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, hol pedig fel­me­leg­szik. Néhol eső és erős szél is vár­ható.

Hol lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, hol pedig fel­me­leg­szik. Néhol eső és erős szél is vár­ható.

Váratlan idővel folytatódik a hét, ide adtak ki vészjelzést

Váratlan idővel folytatódik a hét, ide adtak ki vészjelzést

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, sze­les, de ugyan­ak­kor meleg idő vár­ható. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, sze­les, de ugyan­ak­kor meleg idő vár­ható. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Bekeményít az időjárás, fagyos esővel jön a vihar

Bekeményít az időjárás, fagyos esővel jön a vihar

Saj­nos ma össze­csap­nak az ele­mek a fe­jünk fe­lett, de nem­so­kára ismét nyá­ri­asra for­dul az idő.

Saj­nos ma össze­csap­nak az ele­mek a fe­jünk fe­lett, de nem­so­kára ismét nyá­ri­asra for­dul az idő.

Esővel indulhat a reggel, de aztán meglepő csavart hoz az időjárás

Esővel indulhat a reggel, de aztán meglepő csavart hoz az időjárás

Újra fel­me­leg­szik a le­vegő hő­mér­sék­lete, de a szél azért még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Esőt hoznak a sötét fellegek, íme a viharzónák

Esőt hoznak a sötét fellegek, íme a viharzónák

Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Ked­den kissé lehűl a le­vegő az esős idő­ben, de szer­dára már jó hí­rünk is van. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Köddel jön az eső, délután pedig a nagy meglepetés

Köddel jön az eső, délután pedig a nagy meglepetés

Néhol erős szélre is szá­mí­tani kell.

Néhol erős szélre is szá­mí­tani kell, de nap­köz­ben azért nem lesz rossz a hely­zet.

Váratlan meglepetést hoz a hétvége, erre készülj

Váratlan meglepetést hoz a hétvége, erre készülj

Eső és erős szél még vár­ható.

Eső és erős szél még vár­ható, de a le­vegő hő­mér­sék­lete kel­le­me­sen fel­me­leg­szik a kö­vet­kező na­pok­ban.

Őrjöngő férfi elől kellett menekülnie a várandós Kulcsár Edinának

Őrjöngő férfi elől kellett menekülnie a várandós Kulcsár Edinának

A mo­dell­nek régi álma vált va­lóra azzal, hogy film­sze­re­pet ka­pott.

A gyö­nyörű mo­dell­nek régi álma vált va­lóra azzal, hogy sze­re­pet ka­pott egy ma­gyar film­ben.

Megérkezett az előrejelzés! Ezt tartogatja számunkra az időjárás

Megérkezett az előrejelzés! Ezt tartogatja számunkra az időjárás

Bár a le­hű­lés el­ke­rüli ha­zán­kat, a nagy me­leg­ben egy-két kel­le­met­le­nebb me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség­gel szá­mol­nunk kell!

Rendkívüli időt hoz a vasárnap, erre készülj

Rendkívüli időt hoz a vasárnap, erre készülj

Egyre me­le­gebb napok jön­nek, de oly­kor eső fris­síti majd fel a le­ve­gőt.

Egyre me­le­gebb napok jön­nek, de oly­kor eső fris­síti majd fel a le­ve­gőt. Mu­tat­juk, hol bor­zolja to­vább a szél a ke­dé­lye­ket.

Váratlan záporok jönnek a melegben, a szél tovább borzolja a kedélyeket

Váratlan záporok jönnek a melegben, a szél tovább borzolja a kedélyeket

Némi kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell a ta­va­szias idő­ben.

Némi kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell a ta­va­szias idő­ben.

Eső és szélvihar rondít bele a melegbe, itt csap le a front

Eső és szélvihar rondít bele a melegbe, itt csap le a front

A kö­vet­kező na­pok­ban va­la­me­lyest vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

A kö­vet­kező na­pok­ban va­la­me­lyest vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Kiadták a riasztást: vihar csap le az országra

Kiadták a riasztást: vihar csap le az országra

Vi­ha­ros szél fog tom­bolni.

Vi­ha­ros szél fog tom­bolni és ha­tal­mas eső sza­kad a nya­kunkba.

Szombati időjárás: Felhőszakadással kísért jégeső csap le az országra

Szombati időjárás: Felhőszakadással kísért jégeső csap le az országra

Már nagy­pén­te­ken is volt he­lyen­ként eső, de az iga­zán zi­va­ta­ros nap a szom­bat lehet!

Megérkezett az előrejelzés: hidegfront hozza az esőt, de van meglepetésünk is

Megérkezett az előrejelzés: hidegfront hozza az esőt, de van meglepetésünk is

A kö­vet­kező na­pok­ban már nem hűl le je­len­tő­sen a le­vegő hő­mér­sék­lete.

A kö­vet­kező na­pok­ban már nem hűl le je­len­tő­sen a le­vegő hő­mér­sék­lete, de szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Lelombozó, esővel érkezik a húsvéti hosszú hétvége!

Lelombozó, esővel érkezik a húsvéti hosszú hétvége!

Nem lesz aján­la­tos nagy ta­va­szi tú­rára menni nagy­pén­te­ken, hideg és esős idő vár­ható.

Nem lesz aján­la­tos nagy ta­va­szi tú­rára menni nagy­pén­te­ken, hideg és esős idő vár­ható.

Megérkezett az előrejelzés: kíméletlen záporokra számíthatunk

Megérkezett az előrejelzés: kíméletlen záporokra számíthatunk

A va­sár­nap még igazi ta­va­szi idő­vel kö­szönt, ám a jövő héten már nem csak nap­sü­tés vár ránk...

Esővel és szélviharral indul ma a reggel, aztán jön a csavar

Esővel és szélviharral indul ma a reggel, aztán jön a csavar

Egyre me­le­gebb lesz!

A le­vegő hő­mér­sék­lete egyre job­ban fel­me­leg­szik, de né­hány kel­le­met­len­ségre azért ké­szülni kell a ta­va­szias idő­ben.

Jéggel érkezik az erős szél, erre készülj a napokban

Jéggel érkezik az erős szél, erre készülj a napokban

A hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul ugyan, de azért kel­le­met­len­sé­ge­ket is tar­to­gat az idő­já­rás.

A hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul ugyan, de azért kel­le­met­len­sé­ge­ket is tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, hol vár­ható sok csa­pa­dék.

Kiadták a riasztást az átláthatatlan köd miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Kiadták a riasztást az átláthatatlan köd miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Egyre me­le­gebb lesz a le­vegő hő­mér­sék­lete, de zá­po­rok elő­for­dul­hat­nak.

Egyre me­le­gebb lesz a le­vegő hő­mér­sék­lete, de zá­po­rok még elő­for­dul­hat­nak az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Fagyos esővel indul ma a reggel, de aztán jön a meglepetés

Fagyos esővel indul ma a reggel, de aztán jön a meglepetés

Las­san végre a haj­nali mí­nu­szok­tól is meg­sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mikor jön az eny­hü­lés!

Las­san végre a haj­nali mí­nu­szok­tól is meg­sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mikor jön az eny­hü­lés!

Kíméletlen ónos eső közeleg, mutatjuk a veszélyzónákat

Kíméletlen ónos eső közeleg, mutatjuk a veszélyzónákat

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton csap le az idő­já­rás.

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Hó, eső és szél is jön.

Hóval és eső­vel is meg kell küz­de­nünk a ködös idő­ben. A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Bár a té­lies idő­től még min­dig nem sza­ba­du­lunk, kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Fájdalmas csavar a februári időjárásban, tévedtek a meteorológusok

Fájdalmas csavar a februári időjárásban, tévedtek a meteorológusok

Aki nap­sü­tést re­mélt a ta­vasz kö­ze­led­té­vel, az most biz­tos szent­sé­gelni fog!

Egy ciklon érezteti hatását, lehangoló idővel indul a hét

Egy ciklon érezteti hatását, lehangoló idővel indul a hét

Leg­na­gyobb bá­na­tunkra vissza­tér­nek a der­mesztő mí­nu­szok, va­la­mint jön az eső és a hó.

Leg­na­gyobb bá­na­tunkra vissza­tér­nek a der­mesztő mí­nu­szok, va­la­mint jön az eső és a hó.

Kemény mínuszokkal indul a reggel, aztán jön a meglepetés

Kemény mínuszokkal indul a reggel, aztán jön a meglepetés

Vál­to­zást hoz az idő­já­rás.

Der­mesz­tően in­dul­nak a kö­vet­kező napok, de dél­után már kel­le­mes vál­to­zást hoz az idő­já­rás.

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás: a sok eső mel­lett hóra és erős szélre is ké­szülni kell.

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

Kiadták a vészjelzést: kínzó csavarral tör ránk a viharzóna

Kiadták a vészjelzést: kínzó csavarral tör ránk a viharzóna

A vi­ha­ros szél­ben sok esőre és ha­va­zásra is szá­mí­tani kell. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

A vi­ha­ros szél­ben sok esőre és ha­va­zásra is szá­mí­tani kell. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét fagyra kell ké­szülni, rá­adá­sul még havas eső­vel is ta­lál­koz­ha­tunk.

Szélviharral jön a durva hidegfront, mutatjuk a veszélyzónákat

Szélviharral jön a durva hidegfront, mutatjuk a veszélyzónákat

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét szük­ség lesz az es­er­nyőkre! Saj­nos a haj­nali fa­gyok is vissza­tér­nek.

Mutatjuk, mikor jön a hidegfront: havazást hoz a dermesztő hideg

Mutatjuk, mikor jön a hidegfront: havazást hoz a dermesztő hideg

Saj­nos nem so­káig tart már az enyhe tél, ha­ma­ro­san be­ke­mé­nyít az idő­já­rás.

Saj­nos nem so­káig tart már az enyhe tél, ha­ma­ro­san be­ke­mé­nyít az idő­já­rás.

Megőrült az időjárás: nagy eső lesz, aztán jön a meglepetés

Megőrült az időjárás: nagy eső lesz, aztán jön a meglepetés

Végre több­ször elő­bú­jik a nap, de saj­nos még így sem lesz fel­hőt­len időnk. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Végre több­ször elő­bú­jik a nap, de saj­nos még így sem lesz fel­hőt­len időnk. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Most meg­mu­tatja igazi arcát az idő­já­rás, és ebben saj­nos nem lesz kö­szö­net. Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Hóval és erős széllel jön a front, ebben nem lesz köszönet

Hóval és erős széllel jön a front, ebben nem lesz köszönet

Mu­tat­juk, hol vár­ható eső és hó.

Mu­tat­juk, hol kell esős, sőt havas időre ké­szülni. Saj­nos a szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Bekeményít a tél, jön a hó: erre figyelmeztetnek a meteorológusok

Bekeményít a tél, jön a hó: erre figyelmeztetnek a meteorológusok

Va­sár­napra a ha­va­zás miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak.

Va­sár­napra a ha­va­zás miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak, több me­gyé­ben is je­len­tős mennyi­ségű hó fog esni.