CÍMKE: 'eső'
FRISS HÍREK

Emelték a riasztás fokozatát, elemi erővel csap le a vihar

Emelték a riasztás fokozatát, elemi erővel csap le a vihar

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint szer­dán kü­lö­nö­sen sok esőre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint szer­dán kü­lö­nö­sen sok esőre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

Heves zivatarok miatt adtak ki riasztást, mutatjuk a veszélyzónákat

Heves zivatarok miatt adtak ki riasztást, mutatjuk a veszélyzónákat

Saj­nos a le­vegő hő­mér­sék­lete lehűl, és erős szélre is ké­szülni kell.

Saj­nos a le­vegő hő­mér­sék­lete lehűl, és erős szélre is ké­szülni kell az esős idő­ben.

Durva zivatarokkal tör ránk ma a hidegfront, itt kell vigyázni

Durva zivatarokkal tör ránk ma a hidegfront, itt kell vigyázni

Je­len­tő­sen vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete, borús idő váltja fel a nyá­rias me­le­get. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Je­len­tő­sen vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete, borús idő váltja fel a nyá­rias me­le­get.

Kegyetlen fordulat az időjárásban: durva lehűléssel tör be a front

Kegyetlen fordulat az időjárásban: durva lehűléssel tör be a front

A kö­vet­kező na­pok­ban he­lyen­ként akár 20 fok alá is eshet a hő­mér­sék­let.

Kellemetlen fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a lehűlés és az eső

Kellemetlen fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a lehűlés és az eső

Hét­főn még napos, szá­raz időnk lesz, de a le­vegő hő­mér­sék­lete vissza­esik. Erős szélre kell ké­szülni!

Durva szélvihart hoz az eső a fullasztó melegben, itt kell vigyázni

Durva szélvihart hoz az eső a fullasztó melegben, itt kell vigyázni

A le­vegő hő­mér­sék­lete csak egy ki­csit eshet vissza, de az eső­től még nem sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mikor jön a for­du­lat!

Közölte a meteorológia: esővel jön a durva szél, itt kell vigyázni

Közölte a meteorológia: esővel jön a durva szél, itt kell vigyázni

Lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, de napos idő­sza­kokra is szá­mít­ha­tunk.

Lehűl ugyan a le­vegő hő­mér­sék­lete, de az el­múlt hét ki­fe­je­zet­ten forró, nyári idő­já­rása után azért még napos idő­sza­kokra is szá­mít­ha­tunk. El­len­ben az erő­tel­jes lég­moz­gás ala­po­san meg­tré­fál­hatja a hő­ér­ze­tün­ket, nem árt ala­po­san fel­öl­tözni.

Itt lesz ma felhőszakadás, de délután jön a csavar

Itt lesz ma felhőszakadás, de délután jön a csavar

Bár sok esőre kell ké­szülni, a nap is sok­szor elő fog bújni a kö­vet­kező na­pok­ban.

Bár sok esőre kell ké­szülni, a nap is sok­szor elő fog bújni a kö­vet­kező na­pok­ban. A le­hű­lés miatt nem kell ag­gódni.

Ilyen változékony időt még nem láttál, rossz hírünk van délutánra

Ilyen változékony időt még nem láttál, rossz hírünk van délutánra

Néhol eső és erős szél is vár­ható.

Hol lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, hol pedig fel­me­leg­szik. Néhol eső és erős szél is vár­ható.

Durva hidegfront jön, erre készülj ma reggeltől

Durva hidegfront jön, erre készülj ma reggeltől

Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni.

Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni, rá­adá­sul a hő­mér­sék­let is vissza­esik. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Dörög és villámlik: Mutatjuk, merre jár a vihar

Dörög és villámlik: Mutatjuk, merre jár a vihar

A hosszú hét­vége idő­já­rása eddig me­sébe il­lően ala­kult, de hét­főre meg­ér­kez­tek a vi­ha­rok. Erre halad a szél és az "égi áldás".

A hosszú hét­vége idő­já­rása eddig me­sébe il­lően ala­kult, de hét­főre meg­ér­kez­tek a vi­ha­rok. Erre halad a szél és az "égi áldás".

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Hi­he­tet­len mennyi­ségű eső zú­dult Eger vá­ro­sára! A bab­szem nagy­ságú jég­sze­mek csu­pán öt per­cig ver­ték a bel­vá­rost ked­den késő dél­után.

Hi­he­tet­len mennyi­ségű eső zú­dult Eger vá­ro­sára! A bab­szem nagy­ságú jég­sze­mek csu­pán öt per­cig ver­ték a bel­vá­rost ked­den késő dél­után, mégis mond­hatni ki­sebb Ve­len­cévé ala­kí­tot­ták azt. A he­lyiek sze­rint volt, ahol boka fölé is ért a víz. Mi lesz így az ide ér­kező tu­ris­ták­kal?

Váratlan idővel folytatódik a hét, ide adtak ki vészjelzést

Váratlan idővel folytatódik a hét, ide adtak ki vészjelzést

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, sze­les, de ugyan­ak­kor meleg idő vár­ható. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, sze­les, de ugyan­ak­kor meleg idő vár­ható. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Bekeményít az időjárás, fagyos esővel jön a vihar

Bekeményít az időjárás, fagyos esővel jön a vihar

Össze­csap­nak az ele­mek!

Saj­nos ma össze­csap­nak az ele­mek a fe­jünk fe­lett, de nem­so­kára ismét nyá­ri­asra for­dul az idő.

Esővel indulhat a reggel, de aztán meglepő csavart hoz az időjárás

Esővel indulhat a reggel, de aztán meglepő csavart hoz az időjárás

Újra fel­me­leg­szik a le­vegő hő­mér­sék­lete, de a szél azért még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Esőt hoznak a sötét fellegek, íme a viharzónák

Esőt hoznak a sötét fellegek, íme a viharzónák

Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Ked­den kissé lehűl a le­vegő az esős idő­ben, de szer­dára már jó hí­rünk is van. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Rendkívüli időt hoz a vasárnap, erre készülj

Rendkívüli időt hoz a vasárnap, erre készülj

Egyre me­le­gebb napok jön­nek, de oly­kor eső fris­síti majd fel a le­ve­gőt.

Egyre me­le­gebb napok jön­nek, de oly­kor eső fris­síti majd fel a le­ve­gőt. Mu­tat­juk, hol bor­zolja to­vább a szél a ke­dé­lye­ket.

Köddel jön az eső, délután pedig a nagy meglepetés

Köddel jön az eső, délután pedig a nagy meglepetés

Néhol erős szélre is szá­mí­tani kell, de nap­köz­ben azért nem lesz rossz a hely­zet.

Néhol erős szélre is szá­mí­tani kell, de nap­köz­ben azért nem lesz rossz a hely­zet.

Őrjöngő férfi elől kellett menekülnie a várandós Kulcsár Edinának

Őrjöngő férfi elől kellett menekülnie a várandós Kulcsár Edinának

A gyö­nyörű mo­dell­nek régi álma vált va­lóra azzal, hogy sze­re­pet ka­pott egy ma­gyar film­ben.

Megérkezett az előrejelzés! Ezt tartogatja számunkra az időjárás

Megérkezett az előrejelzés! Ezt tartogatja számunkra az időjárás

Bár a le­hű­lés el­ke­rüli ha­zán­kat, a nagy me­leg­ben egy-két kel­le­met­le­nebb me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség­gel szá­mol­nunk kell!

Váratlan meglepetést hoz a hétvége, erre készülj

Váratlan meglepetést hoz a hétvége, erre készülj

Eső és erős szél még vár­ható, de a le­vegő hő­mér­sék­lete kel­le­me­sen fel­me­leg­szik a kö­vet­kező na­pok­ban.

Eső és erős szél még vár­ható, de a le­vegő hő­mér­sék­lete kel­le­me­sen fel­me­leg­szik.

Váratlan záporok jönnek a melegben, a szél tovább borzolja a kedélyeket

Váratlan záporok jönnek a melegben, a szél tovább borzolja a kedélyeket

Némi kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell a ta­va­szias idő­ben.

Némi kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell a ta­va­szias idő­ben.

Kiadták a riasztást: vihar csap le az országra

Kiadták a riasztást: vihar csap le az országra

Vi­ha­ros szél fog tom­bolni.

Vi­ha­ros szél fog tom­bolni és ha­tal­mas eső sza­kad a nya­kunkba.

Eső és szélvihar rondít bele a melegbe, itt csap le a front

Eső és szélvihar rondít bele a melegbe, itt csap le a front

A kö­vet­kező na­pok­ban va­la­me­lyest vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

A kö­vet­kező na­pok­ban va­la­me­lyest vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Szombati időjárás: Felhőszakadással kísért jégeső csap le az országra

Szombati időjárás: Felhőszakadással kísért jégeső csap le az országra

Már nagy­pén­te­ken is volt eső, de az iga­zán zi­va­ta­ros nap a mai lehet!

Már nagy­pén­te­ken is volt he­lyen­ként eső, de az iga­zán zi­va­ta­ros nap a szom­bat lehet!

Jéggel érkezik az erős szél, erre készülj a napokban

Jéggel érkezik az erős szél, erre készülj a napokban

De a hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul.

A hő­mér­sék­let ked­ve­zően ala­kul ugyan, de azért kel­le­met­len­sé­ge­ket is tar­to­gat az idő­já­rás. Mu­tat­juk, hol vár­ható sok csa­pa­dék.

Megérkezett az előrejelzés: kíméletlen záporokra számíthatunk

Megérkezett az előrejelzés: kíméletlen záporokra számíthatunk

A va­sár­nap még igazi ta­va­szi idő­vel kö­szönt, ám a jövő héten már nem csak nap­sü­tés vár ránk...

Lelombozó, esővel érkezik a húsvéti hosszú hétvége!

Lelombozó, esővel érkezik a húsvéti hosszú hétvége!

Nem lesz aján­la­tos nagy ta­va­szi tú­rára menni nagy­pén­te­ken, hideg és esős idő vár­ható.

Nem lesz aján­la­tos nagy ta­va­szi tú­rára menni nagy­pén­te­ken, hideg és esős idő vár­ható.

Esővel és szélviharral indul ma a reggel, aztán jön a csavar

Esővel és szélviharral indul ma a reggel, aztán jön a csavar

A le­vegő hő­mér­sék­lete egyre job­ban fel­me­leg­szik, de né­hány kel­le­met­len­ségre azért ké­szülni kell a ta­va­szias idő­ben.

A le­vegő hő­mér­sék­lete egyre job­ban fel­me­leg­szik, de né­hány kel­le­met­len­ségre azért ké­szülni kell a ta­va­szias idő­ben.

Kiadták a riasztást az átláthatatlan köd miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Kiadták a riasztást az átláthatatlan köd miatt, mutatjuk a veszélyzónákat

Egyre me­le­gebb lesz a le­vegő hő­mér­sék­lete, de zá­po­rok elő­for­dul­hat­nak.

Egyre me­le­gebb lesz a le­vegő hő­mér­sék­lete, de zá­po­rok még elő­for­dul­hat­nak az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Fagyos esővel indul ma a reggel, de aztán jön a meglepetés

Fagyos esővel indul ma a reggel, de aztán jön a meglepetés

Mu­tat­juk, mikor jön az eny­hü­lés!

Las­san végre a haj­nali mí­nu­szok­tól is meg­sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mikor jön az eny­hü­lés!

Kíméletlen ónos eső közeleg, mutatjuk a veszélyzónákat

Kíméletlen ónos eső közeleg, mutatjuk a veszélyzónákat

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a ri­asz­tást! A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton csap le az idő­já­rás.

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Több fronton támad az időjárás, ide adtak ki vészjelzést

Hó, eső és szél is jön.

Hóval és eső­vel is meg kell küz­de­nünk a ködös idő­ben. A szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

Riasztást kapott az ország, rendkívüli ónos és fagyott eső közeleg

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint több fron­ton támad az idő­já­rás: a sok eső mel­lett hóra és erős szélre is ké­szülni kell.

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Hó és eső nehezíti meg a napot az átláthatatlan ködben

Bár a té­lies idő­től még min­dig nem sza­ba­du­lunk, kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Bár a té­lies idő­től még min­dig nem sza­ba­du­lunk, kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Egy ciklon érezteti hatását, lehangoló idővel indul a hét

Egy ciklon érezteti hatását, lehangoló idővel indul a hét

Vissza­tér­nek a der­mesztő mí­nu­szok.

Leg­na­gyobb bá­na­tunkra vissza­tér­nek a der­mesztő mí­nu­szok, va­la­mint jön az eső és a hó.

Kemény mínuszokkal indul a reggel, aztán jön a meglepetés

Kemény mínuszokkal indul a reggel, aztán jön a meglepetés

Vál­to­zást hoz az idő­já­rás.

Der­mesz­tően in­dul­nak a kö­vet­kező napok, de dél­után már kel­le­mes vál­to­zást hoz az idő­já­rás.

Fájdalmas csavar a februári időjárásban, tévedtek a meteorológusok

Fájdalmas csavar a februári időjárásban, tévedtek a meteorológusok

Aki nap­sü­tést re­mélt a ta­vasz kö­ze­led­té­vel, az most biz­tos szent­sé­gelni fog!

Aki nap­sü­tést re­mélt a ta­vasz kö­ze­led­té­vel, az most biz­tos szent­sé­gelni fog!

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

Kiadták a riasztást: hóvihar és eső mossa el a hétvégét

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a sze­les, csa­pa­dé­kos idő­ben. Mu­tat­juk, hogy hol mire kell ké­szülni!

Mutatjuk, mikor jön a hidegfront: havazást hoz a dermesztő hideg

Mutatjuk, mikor jön a hidegfront: havazást hoz a dermesztő hideg

Nem so­káig tart már az enyhe tél.

Saj­nos nem so­káig tart már az enyhe tél, ha­ma­ro­san be­ke­mé­nyít az idő­já­rás.

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

Viharos széllel jön az eső, ezt tartogatja számunkra a hidegfront

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét fagyra kell ké­szülni, rá­adá­sul még havas eső­vel is ta­lál­koz­ha­tunk.

Kiadták a vészjelzést: kínzó csavarral tör ránk a viharzóna

Kiadták a vészjelzést: kínzó csavarral tör ránk a viharzóna

A vi­ha­ros szél­ben sok esőre és ha­va­zásra is szá­mí­tani kell. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

A vi­ha­ros szél­ben sok esőre és ha­va­zásra is szá­mí­tani kell. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

Szélviharral jön a durva hidegfront, mutatjuk a veszélyzónákat

Szélviharral jön a durva hidegfront, mutatjuk a veszélyzónákat

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét szük­ség lesz az es­er­nyőkre!

A kö­vet­kező na­pok­ban ismét szük­ség lesz az es­er­nyőkre! Saj­nos a haj­nali fa­gyok is vissza­tér­nek.

Bekeményít a tél, jön a hó: erre figyelmeztetnek a meteorológusok

Bekeményít a tél, jön a hó: erre figyelmeztetnek a meteorológusok

Va­sár­napra a ha­va­zás miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak, több me­gyé­ben is je­len­tős mennyi­ségű hó fog esni.

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Nem várt idő ront ránk hétvégén, jön a kíméletlen tél

Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Most meg­mu­tatja igazi arcát az idő­já­rás, és ebben saj­nos nem lesz kö­szö­net. Ha­va­zás­sal jön­nek a mí­nu­szok!

Megőrült az időjárás: nagy eső lesz, aztán jön a meglepetés

Megőrült az időjárás: nagy eső lesz, aztán jön a meglepetés

Végre több­ször elő­bú­jik a nap, de saj­nos még így sem lesz fel­hőt­len időnk. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Végre több­ször elő­bú­jik a nap, de saj­nos még így sem lesz fel­hőt­len időnk. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Hóval és erős széllel jön a front, ebben nem lesz köszönet

Hóval és erős széllel jön a front, ebben nem lesz köszönet

Mu­tat­juk, hol kell esős, sőt havas időre ké­szülni. Saj­nos a szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Mu­tat­juk, hol kell esős, sőt havas időre ké­szülni. Saj­nos a szél csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Köd telepszik az országra, borongós idővel folytatódik a hét

Köd telepszik az országra, borongós idővel folytatódik a hét

Saj­nos az idő­já­rás elő­ve­szi ko­mo­rabb arcát.

Az idő­já­rás elő­ve­szi ko­mo­rabb arcát, így több kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell.

Vigyázat, ma sáros eső eshet!

Vigyázat, ma sáros eső eshet!

Fur­csa lég­köri je­len­ség tanúi le­he­tünk ma: ér­ke­zik a sza­ha­rai por.

Fur­csa lég­köri je­len­ség tanúi le­he­tünk ma: ér­ke­zik a sza­ha­rai por, ami­től sáros lesz az eső. Jön a le­hű­lés is!

Riasztást kapott az ország, veszélyes helyzeteket teremthet az időjárás

Riasztást kapott az ország, veszélyes helyzeteket teremthet az időjárás

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint át­lát­ha­tat­lan köd­del in­dul­nak a reg­ge­lek. Azt is mu­tat­juk, mikor jön az eső!

Durva széllel érkezik az eső, de még reggel jön az igazi meglepetés

Durva széllel érkezik az eső, de még reggel jön az igazi meglepetés

Át­lát­ha­tat­lan köd te­lep­szik az or­szágra, ami­től az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nap­köz­ben sem sza­ba­du­lunk.

Minden a nyakunkba szakad: fagyos eső és hó tör ránk a hétvégén

Minden a nyakunkba szakad: fagyos eső és hó tör ránk a hétvégén

Saj­nos a kö­vet­kező na­pok­ban a mí­nu­szok­tól és a vi­ha­ros szél­től sem sza­ba­du­lunk. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Zuhéval folytatódik a hét, íme a veszélyzónák

Zuhéval folytatódik a hét, íme a veszélyzónák

A kö­vet­kező na­pok­ban néhol eső­vel és erős szél­lel is szá­molni kell. Mu­tat­juk, hol lesz a leg­hi­de­gebb!

A kö­vet­kező na­pok­ban néhol eső­vel és erős szél­lel is szá­molni kell. Mu­tat­juk, hol lesz a leg­hi­de­gebb!

Hatalmas meglepetést tartogat a karácsonyi időjárás, erre számíts

Hatalmas meglepetést tartogat a karácsonyi időjárás, erre számíts

Enyhe idő lesz.

A kö­vet­kező na­pok­ban szo­kat­la­nul enyhe idő lesz, ha­va­zásra sem lehet szá­mí­tani.

Közölte a meteorológiai: durva ónos esővel jön az újabb lehűlés

Közölte a meteorológiai: durva ónos esővel jön az újabb lehűlés

Vi­gyázz a csú­szós uta­kon, az idő­já­rás most ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­rem­het.

Na­gyon vi­gyázz a csú­szós uta­kon, az idő­já­rás most ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­rem­het.

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

Drasztikus lehűléssel folytatódik a hét, nem ússzuk meg ennyivel

A kö­vet­kező na­pok­ban be­ke­mé­nyít az idő­já­rás, és a hi­deg­ben sok esőre és hóra is ké­szülni kell.

Be­ke­mé­nyít az idő­já­rás, és a hi­deg­ben sok esőre és hóra is ké­szülni kell.

Sárga jelzés: meleg lesz, de még ma jön a váratlan, durva fordulat

Sárga jelzés: meleg lesz, de még ma jön a váratlan, durva fordulat

A sok eső mel­lett vi­ha­ros szélre szá­mít­ha­tunk. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint újabb le­hű­lésre kell ké­szülni.

Többféle riasztást kapott az ország: hidegfronttal keményít be a tél

Többféle riasztást kapott az ország: hidegfronttal keményít be a tél

A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem sok jót ígér­nek hét­vé­gére. A kö­vet­kező na­pok­ban ha­va­zás is ér­ke­zik a der­mesztő mí­nu­szok­kal.

Bekeményít az időjárás, özönvízzel támad a tél

Bekeményít az időjárás, özönvízzel támad a tél

Nagy szük­ség lesz ma az es­er­nyőkre: ki­ad­ták a ri­asz­tást az eső miatt, de több he­lyen ha­vazni is fog. Ebben nem lesz kö­szö­net!

Nagy szük­ség lesz ma az es­er­nyőkre: ki­ad­ták a ri­asz­tást az eső miatt, de több he­lyen ha­vazni is fog. Ebben nem lesz kö­szö­net!

Kettészakad az ország: elmossa a pénteket az eső, kiadták a riasztást

Kettészakad az ország: elmossa a pénteket az eső, kiadták a riasztást

Újabb hi­deg­front kö­ze­leg az or­szág felé, amely le­hűti a le­ve­gőt és más kel­le­met­len­sé­ge­ket is hoz ma­gá­val.

Újabb hi­deg­front kö­ze­leg az or­szág felé, amely le­hűti a le­ve­gőt és más kel­le­met­len­sé­ge­ket is hoz ma­gá­val.

Rendkívüli hideggel jön az újabb havazás, ide adtak ki riasztást

Rendkívüli hideggel jön az újabb havazás, ide adtak ki riasztást

Nap­köz­ben is mí­nu­szok lesz­nek.

Már nap­köz­ben is mí­nu­szokra kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Nem sok jót ígér a me­te­o­ro­ló­gia.

Megmutatja magát az igazi tél, több centi hó hullhat

Megmutatja magát az igazi tél, több centi hó hullhat

10 cen­tis friss hó­ré­teg is ki­ala­kul­hat.

A he­gyek­ben va­sár­nap akár 10 cen­tis friss hó­ré­teg is ki­ala­kul­hat. Más­hol eső, havas eső vár­ható.

Újabb fordulatot hoz az időjárás, ez jön az ónos eső után

Újabb fordulatot hoz az időjárás, ez jön az ónos eső után

A kö­vet­kező na­pok­ban esőre és hóra kell ké­szülni. Saj­nos, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a szél­vi­ha­rok­tól sem sza­ba­du­lunk.

A kö­vet­kező na­pok­ban esőre és hóra kell ké­szülni. Saj­nos, az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a szél­vi­ha­rok­tól sem sza­ba­du­lunk. A csú­nyáb­bik arcát mu­tatja a tél. A lég­moz­gás miatt még el­vi­sel­he­tet­le­nebb­nek érez­zük a cudar időt. Öl­töz­zünk ré­te­ge­sen, vi­sel­jünk, sálat, kesz­tyűt, sap­kát!

Riasztást adtak ki: kíméletlen hidegfronttal jön a hóvihar

Riasztást adtak ki: kíméletlen hidegfronttal jön a hóvihar

Hét­vé­gén saj­nos esőre, hóra, sőt erős szélre is ké­szülni kell.

Hét­vé­gén saj­nos esőre, hóra, sőt erős szélre is ké­szülni kell. Rá­adá­sul a ködös reg­ge­lek­től sem sza­ba­du­lunk.

Kiadták a vészjelzést: nagy esővel jön a rendkívüli idő

Kiadták a vészjelzést: nagy esővel jön a rendkívüli idő

Eső, erős szél és köd - ez jel­lemzi majd a kö­vet­kező napok idő­já­rá­sát az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Eső, erős szél és köd - ez jel­lemzi majd a kö­vet­kező napok idő­já­rá­sát az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Kiadták a riasztást: baljós köd telepszik az országra

Kiadták a riasztást: baljós köd telepszik az országra

Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

A kö­vet­kező na­pok­ban az eső­vel és az erős szél­lel is szá­molni kell. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Bekeményít az idő, hóvihar csap le ránk

Bekeményít az időjárás, hóvihar csap le ránk a ködös időben

Több kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell.

A kö­vet­kező na­pok­ban meg­mu­tatja té­lies arcát az idő­já­rás. Több kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell.

Rendkívüli idővel jön a hidegfront, hózápor keseríti meg a hétvégét

Rendkívüli idővel jön a hidegfront, hózápor keseríti meg a hétvégét

Saj­nos szá­mos más kel­le­met­len­ség is vár­ható. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint az eső­vel és az erős szél­lel is szá­mol­nunk kell.

Riasztást adtak ki, mutatjuk, hol csap le a kegyetlen vihar

Riasztást adtak ki, mutatjuk, hol csap le a kegyetlen vihar

Hűvös, esős idő lesz.

A hideg idő­ben erős szél­lö­ké­sek tesz­nek arról, hogy még job­ban fáz­zunk. Rá­adá­sul még eshet is.

Megbolondult az időjárás, ma minden a nyakunkba szakad

Megbolondult az időjárás, ma minden a nyakunkba szakad

Eső, sőt hó is eshet, de még ennyi­vel sem ússzuk meg! A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő időre kell ké­szülni.

Eső, sőt hó is eshet, de még ennyi­vel sem ússzuk meg! A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő időre kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Riasztó jóslat: képtelen idő tör be az országba hajnalban, erre készülj

Riasztó jóslat: képtelen idő tör be az országba hajnalban, erre készülj

A hét má­so­dik fe­lé­ben a faggyal és az eső­vel is meg kell bir­kóz­nunk, mu­tat­juk a leg­der­mesz­tőbb tá­ja­kat!

Riasztó jóslat: esővel és hóval tör ránk a hideg, kiadták a riasztást

Riasztó jóslat: esővel és hóval tör ránk a hideg, kiadták a riasztást

De nem csak az eső és a hó ke­se­ríti meg a nap­ja­in­kat ebben a der­mesztő idő­ben. Nincs me­nek­vés, elő a meleg ru­hák­kal!

Ebbe beleborzongsz: kíméletlen időjárás vár ránk

Ebbe beleborzongsz: kíméletlen időjárás vár ránk

Egy ideig ki kell bír­nunk nap­sü­tés nél­kül. Va­sár­nap és a jö­vő­hét ele­jén sem szá­mít­ha­tunk semmi jóra.

Egy ideig ki kell bír­nunk nap­sü­tés nél­kül. Va­sár­nap és a jö­vő­hét ele­jén sem szá­mít­ha­tunk semmi jóra.

Rendkívüli idő jön: havas esővel csap le a hidegfront

Rendkívüli idő jön: havas esővel csap le a hidegfront

Hét­vé­gére ismét be­ke­mé­nyít az idő­já­rás. Nincs mese, most meg­mu­tatja ne­künk té­lies ol­da­lát.

Hét­vé­gére ismét be­ke­mé­nyít az idő­já­rás. Nincs mese, most aztán meg­mu­tatja ne­künk té­lies ol­da­lát.

Erre nem gondoltál! Kiszámíthatatlan idővel folytatódik a hét

Erre nem gondoltál! Kiszámíthatatlan idővel folytatódik a hét

A kö­vet­kező na­pok­ban kel­le­met­le­nebbre for­dul az idő­já­rás. Mu­tat­juk is, mire kell ké­szülni.

Odacsap az időjárás, átláthatatlan köddel jön az esős idő

Odacsap az időjárás, átláthatatlan köddel jön az esős idő

A kel­le­mes idő­nek ezzel vége.

A kö­vet­kező na­pok­ban újabb kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­mol­nunk kell. A kel­le­mes idő­nek ezzel vége.

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

Kínzó fordulat jön, kemény faggyal riogat a meteorológia

A kö­vet­kező na­pok­ban nem sza­ba­du­lunk az eső­től és az erős szél­től. A ködös reg­gelt még rosszabb idő kö­veti.

A kö­vet­kező na­pok­ban nem sza­ba­du­lunk az eső­től és az erős szél­től. A ködös reg­gelt még rosszabb idő kö­veti.

Süvítő széllel érkezik a lehűlés, ebben nem lesz köszönet

Süvítő széllel érkezik a lehűlés, ebben nem lesz köszönet

A kö­vet­kező na­pok­ban a ma­i­hoz ha­sonló időre kell ké­szülni. De van még más is a me­te­o­ro­ló­gu­sok tar­so­lyá­ban!

A na­pok­ban a ma­i­hoz ha­sonló időre kell ké­szülni. De van még más is a me­te­o­ro­ló­gu­sok tar­so­lyá­ban!

Aggasztó hírek jöttek: hidegfronttal köszönt be az esős idő

Aggasztó hírek jöttek: hidegfronttal köszönt be az esős idő

Jön­nek a zi­va­ta­rok és a vi­ha­ros szél!

A hűvös idő­já­rást a zi­va­ta­rok és a vi­ha­ros szél te­szik még el­vi­sel­he­tet­le­nebbé. A kö­vet­kező na­pok­ban ne hagyd ott­hon az es­er­nyőt!

Bekeményít az időjárás: jönnek a mínuszok, és kiderült, milyen telünk lesz

Bekeményít az időjárás: jönnek a mínuszok, és kiderült, milyen telünk lesz

A kö­vet­kező na­pok­ban vál­to­zé­kony idő­nek né­zünk elébe. Mu­tat­juk, mit ígér a me­te­o­ro­ló­gia!

Kettészakad az ország, durva mínuszokkal keményít be az idő

Kettészakad az ország, durva mínuszokkal keményít be az idő

Mu­tat­juk, hol kell esőre és vi­ha­ros szélre ké­szülni. Saj­nos ezen­túl a fa­gyok­kal is szá­molni kell.

Mu­tat­juk, hol kell esőre és vi­ha­ros szélre ké­szülni. Saj­nos ezen­túl a fa­gyok­kal is szá­molni kell.