CÍMKE: 'eső'

Váratlan hidegfront csap le az országra, erre készülj

Váratlan hidegfront csap le az országra, erre készülj

Lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Ezzel vége a felhőtlen időnek: mutatjuk, hol csap le ma az eső

Ezzel vége a felhőtlen időnek: mutatjuk, hol csap le ma az eső

Fo­ko­za­to­san lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, rá­adá­sul a sűrű köd­től sem sza­ba­du­lunk.

FRISS HÍREK

Eddig úsztuk meg: mutatjuk, mikor jön az esős idő

Eddig úsztuk meg: mutatjuk, mikor jön az esős idő

Ri­asz­tást adtak ki az át­lát­ha­tat­lan köd miatt, de nem­so­kára más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Ri­asz­tást adtak ki az át­lát­ha­tat­lan köd miatt, de nem­so­kára más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

Átláthatatlan köd telepszik az országra, de nem ez lesz a legrosszabb

A kö­vet­kező na­pok­ban le­han­goló időre kell ké­szülni.

Le­han­goló időre kell ké­szülni. Néhol eső is vár­ható, a szél pedig to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket!

Viharos széllel jön az eső, itt kell vigyázni

Viharos széllel jön az eső, itt kell vigyázni

A kö­vet­kező na­pok­ban bo­rú­sabb időre kell szá­mí­tani, de a mí­nu­szok egy­előre nem tér­nek vissza. Nap­köz­ben még 25 fok is lehet!

A kö­vet­kező na­pok­ban bo­rú­sabb időre kell szá­mí­tani, de a mí­nu­szok egy­előre nem tér­nek vissza. Nap­köz­ben még 25 fok is lehet!

Ismét meleg levegő érkezik, mutatjuk meddig tart a jó idő

Ismét meleg levegő érkezik, mutatjuk meddig tart a jó idő

Sok szélre és esőre is kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok szélre és esőre is kell szá­mí­tani, de a le­vegő kel­le­mes hő­mér­sék­letű lesz.

Összecsapnak az elemek, szélviharral jön a zivatar

Összecsapnak az elemek, szélviharral jön a zivatar

A le­vegő hő­mér­sék­lete ki­csit fel­me­leg­szik ugyan, de így is több fron­ton támad az idő­já­rás.

A le­vegő hő­mér­sék­lete ki­csit fel­me­leg­szik ugyan, de így is több fron­ton támad az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Vészjelzést kapott az ország, itt kell vigyázni a szélviharral és hóval

Vészjelzést kapott az ország, itt kell vigyázni a szélviharral és hóval

Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Az összes me­gyére ki­adta a fi­gyel­mez­te­tést a me­te­o­ro­ló­gia. Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Durva hidegfront érkezik, az egész ország riasztást kapott

Durva hidegfront érkezik, az egész ország riasztást kapott

Min­den­hol erős szélre kell ké­szülni, sőt néhol az eső is be­le­ron­dít az időbe.

Jön a fagy, a hajlani hideg után se számíthatunk ma sok jóra

Jön a fagy, a hajlani hideg után se számíthatunk ma sok jóra

Pén­te­ken vi­szont már kel­le­me­sebb időre szá­mít­ha­tunk.

Pén­te­ken vi­szont már kel­le­me­sebb időre szá­mít­ha­tunk, fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Megbolondult az időjárás, minden ránk szakad a héten

Megbolondult az időjárás, minden ránk szakad a héten

Van jó és rossz hí­rünk is a kö­vet­kező na­pokra, lesz itt késő ősz és ta­vasz is.

Van jó és rossz hí­rünk is a kö­vet­kező na­pokra, lesz itt késő ősz és ta­vasz is.

Kellemetlen fordulat jön hétvégére, nem kegyelmez az időjárás

Kellemetlen fordulat jön hétvégére, nem kegyelmez az időjárás

Rosszabbra for­dul az idő.

Fo­ko­za­to­san egyre rosszabbra for­dul az idő, és a le­hű­lés­sel jön az eső és az erős szél is.

Ezzel vége a ragyogó időnek, beborul az ég, jön az eső

Ezzel vége a ragyogó időnek, beborul az ég, jön az eső

A le­vegő hő­mér­sék­lete is vissza­esik.

A le­vegő hő­mér­sék­lete is vissza­esik, pén­te­ken pedig már meg­élén­kül­het a szél.

Közölte a meteorológia: nagy lehűlés jön, nem lesz jobb a helyzet

Közölte a meteorológia: nagy lehűlés jön, nem lesz jobb a helyzet

Még hét­főre is a hét­vé­ge­i­hez ha­sonló idő­já­rást jó­sol­nak.

Még hét­főre is a hét­vé­ge­i­hez ha­sonló idő­já­rást jó­sol­nak. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Hidegfront közelít az ország felé, mutatjuk, mikor csap le

Hidegfront közelít az ország felé, mutatjuk, mikor csap le

Már nem so­káig él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses, meleg időt. A hi­deg­front le­hű­lést és vi­ha­ros sze­let hoz!

Már nem so­káig él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses, meleg időt. A hi­deg­front le­hű­lést és vi­ha­ros sze­let hoz!

Az utolsó pillanatban keményít be az időjárás, ez teszi tönkre a hétvégét

Az utolsó pillanatban keményít be az időjárás, ez teszi tönkre a hétvégét

Nem él­vez­het­jük fel­hőt­le­nül a nap­sü­tést.

Nem él­vez­het­jük fel­hőt­le­nül a nap­sü­tést.

Közölte a meteorológia: elképesztő idővel köszönt be a hétvége

Közölte a meteorológia: elképesztő idővel köszönt be a hétvége

A haj­na­lok to­vábbra is csí­pő­sen ala­kul­nak, de dél­utánra jó hí­re­ink van­nak! Bár néhol a szél még bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Újabb hidegfront tör be az országba, de mutatjuk, mikor jön az enyhülés

Újabb hidegfront tör be az országba, de mutatjuk, mikor jön az enyhülés

Egy kis ideig még el kell vi­sel­nünk az esős, erő­sen sze­les időt. De aztán for­du­latra szá­mít­ha­tunk!

Durva hidegfront tör be az országba, ezzel ma nagyon vigyázz

Durva hidegfront tör be az országba, ezzel ma nagyon vigyázz

Az es­er­nyőkre még szük­ség lesz!

Az es­er­nyőkre még szük­ség lesz, és ma a hő­mér­sék­let sem ala­kul túl ked­ve­zően. A szél pedig to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Itt ér véget a kánikula: Mutatjuk, hol készülj esőre

Itt ér véget a kánikula: Mutatjuk, hol készülj esőre

Itt-ott már jön az ősz.

Bár már benne va­gyunk az ősz­ben, az idő­já­rás eddig nem iga­zán for­dí­totta fe­lénk a zor­dab­bik arcát. Szom­ba­ton, itt már meg­mu­tatja magát!

Bekeményít az időjárás, itt csap le ma először a durva vihar

Bekeményít az időjárás, itt csap le ma először a durva vihar

Sok esőre kell ké­szülni, és az erős szél miatt már ri­asz­tást is ki­adott a me­te­o­ro­ló­gia. Nagy le­hű­lés jön!

Sok esőre kell ké­szülni, és az erős szél miatt már ri­asz­tást is ki­adott a me­te­o­ro­ló­gia. Nagy le­hű­lés jön!

Durva hidegfront közelít az ország felé, ekkor jön az év lehűlése

Durva hidegfront közelít az ország felé, ekkor jön az év lehűlése

Már nem so­káig él­vez­het­jük a nap­sü­té­ses időt, a hét­vé­gén nagy erő­vel fog le­csapni ránk az ősz.

Kettészakad az ország: itt jön durva lehűléssel az eső

Kettészakad az ország: itt jön durva lehűléssel az eső

A hi­deg­front ha­tá­sára több he­lyen lehűl a le­vegő, a szél pedig még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

A hi­deg­front ha­tá­sára egyre több he­lyen lehűl a le­vegő, a szél pedig még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Esővel és széllel csap le a front, itt kell ma vigyázni

Esővel és széllel csap le a front, itt kell ma vigyázni

Saj­nos pén­te­ken már nem él­vez­het­jük a fel­hőt­len, meleg időt. Néhol ko­mo­lyabb le­hű­lés vár­ható.

Saj­nos pén­te­ken már nem él­vez­het­jük a fel­hőt­len, meleg időt. Néhol ko­mo­lyabb le­hű­lés vár­ható.

Hideg zuhannyal keményít be ma az idő, erre készülj még

Hideg zuhannyal keményít be ma az idő, erre készülj még

Mu­tat­juk, hol vár­ható eső és erős szél.

Mu­tat­juk, hol vár­ható eső és erős szél. Va­sár­napra vi­szont iga­zán jó hírt tar­to­ga­tunk!

Rossz hírünk van, ebben az országrészben váratlan idő csap le

Rossz hírünk van, ebben az országrészben váratlan idő csap le ma

Van, ahol vi­szont gyak­ran elő­bú­jik a nap és a hő­mér­sék­let is ked­ve­zően ala­kul.

Hidegfront tart az ország felé, ekkor ér ide

Hidegfront tart az ország felé, ekkor ér ide

Hasz­náld ki a ma­ra­dék időt, nem­so­kára már esőre és szélre is ké­szülni kell! Rá­adá­sul egy kis le­hű­lés is vár­ható.

Hasz­náld ki a ma­ra­dék időt, nem­so­kára már esőre és szélre is ké­szülni kell! Rá­adá­sul egy kis le­hű­lés is vár­ható.

Közölték a meteorológusok: ezen a magyar településen esett a legtöbbet

Közölték a meteorológusok: ezen a magyar településen esett a legtöbbet

Az or­szág egyes pont­jain szinte egy­szerre zú­dult le egy hó­nap­nyi eső.

Az el­múlt na­pok­ban az or­szág egyes pont­jain szinte egy­szerre zú­dult le egy hó­nap­nyi eső.

Mindjárt itt a nyár vége, mutatjuk, mikor csap le a jégvihar

Mindjárt itt a nyár vége, mutatjuk, mikor csap le a jégvihar

Ezt nem ússzuk meg szá­ra­zon!

A hi­deg­front kez­det­ben csak né­hány fok­kal hűti le a le­ve­gőt, de ezt nem ússzuk meg szá­ra­zon az elő­re­jel­zé­sek sze­rint!

Hatalmas vihar a térségben, csak csónakkal lehetett közlekedni ebben a városban - fotó

Hatalmas vihar a térségben, csak csónakkal lehetett közlekedni ebben a városban - fotó

Re­kord­mennyi­ségű eső esett.

Nem csak ha­zánk­ban, de szom­szé­da­ink­nál is óri­ási vihar volt szom­ba­ton. Sz­lo­vá­ki­á­ban pél­dául re­kord­mennyi­ségű eső esett.

Sötét felhők gyűlnek az égre, ezt tartogatja az időjárás

Sötét felhők gyűlnek az égre, ezt tartogatja az időjárás

Az elő­re­jel­zé­sek egy­től egyig azt jó­sol­ják, hogy marad a ká­ni­kula. Ugya­n­ak­kor zápor és erős szél is vár­ható.

Az elő­re­jel­zé­sek egy­től egyig azt jó­sol­ják, hogy marad a ká­ni­kula. Ugya­n­ak­kor zápor és erős szél is vár­ható.

Váratlan esőkkel támad az időjárás, és jön a kánikula

Váratlan esőkkel támad az időjárás, és jön a kánikula

A kö­vet­kező na­pok­ban ket­té­sza­kad az or­szág, de mu­tat­juk, hogy hol, mire kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban ket­té­sza­kad az or­szág, de mu­tat­juk, hogy hol, mire kell ké­szülni.

Váratlan fordulatot vesz az időjárás, ez jön most

Váratlan fordulatot vesz az időjárás, ez jön most

Ke­ve­sebb eső­vel foly­ta­tó­dik a hét.

Ke­ve­sebb eső­vel foly­ta­tó­dik a hét, de a ra­gyogó, nap­sü­té­ses idő még egy ki­csit várat ma­gára. Fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Lecsap a hidegfront, itt készülj ma durva jégesőre

Az eső­höz erős szél is tár­sul.

Rá­adá­sul a fa­gyos eső­höz erős szél is tár­sul. Nem min­den­hol vár­ható azon­ban le­hű­lés. Van, ahová a hőség miatt adtak ki ri­asz­tást!

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába. Eddig hek­ti­kus­nak mu­tatta magát a leg­me­le­gebb év­szak...

Időjárásra is lehet biztosítást kötni: ennyit fizetnek, ha esik az eső

Időjárásra is lehet biztosítást kötni: ennyit fizetnek, ha esik az eső

A sze­szé­lyes idő­já­rás ren­ge­teg ember nya­ra­lá­sát tette tönkre. Sokan nem tud­ják, de már rossz időre is lehet biz­to­sí­tást kötni.

Hatalmasat esett a szexi sztár: mindenkit meglepett, ami ezután jött

Hatalmasat esett a szexi sztár: mindenkit meglepett, ami ezután jött

Az éne­kesnő leg­újabb le­me­zé­nek tur­né­ján több­ször is meg­küz­dött a zu­hogó eső­vel, de nem ke­rül­hette el a vég­ze­tét.

Riasztást kapott az ország, vészesen közel van a viharzóna

Riasztást kapott az ország, vészesen közel van a viharzóna

Ma még nem kell ag­gódni...

Ma még nem kell ag­gódni, de szer­dá­tól megint rosszra for­dul az idő­já­rás. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Kétségbeesett elhatározásra jutottak a thaiföldi barlangi mentők

Ri­post­nak egy hely­szí­nen lévő szak­értő nyi­lat­ko­zott.

Mu­száj fel­hozni a lent re­kedt fo­ci­csa­pa­tot. A Ri­post­nak egy hely­szí­nen lévő szak­értő nyi­lat­ko­zott.

Heves zivatarokkal csap le a hidegfront, itt kell vigyázni

Heves zivatarokkal csap le a hidegfront, itt kell vigyázni

Az esős, oly­kor sze­les idő­ben né­mi­leg vissza­esik a hő­mér­sék­let. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Az esős, oly­kor sze­les idő­ben né­mi­leg vissza­esik a hő­mér­sék­let. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Közölte a meteorológia: gomolyfelhők lepik el az eget, erre készülj

Közölte a meteorológia: gomolyfelhők lepik el az eget, erre készülj

A kö­vet­kező na­pok­ban oly­kor el­ered­het az eső és a szél is fel­tá­mad­hat, de azért jó hí­rünk is van!

Tudnivalók heves zivatar esetén

Tudnivalók heves zivatar esetén

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok.

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok, több száz­ezer fo­rin­tos kárt okozva a há­zak­ban. Össze­gyűj­töt­tük, ho­gyan vé­de­kez­he­tünk ezek ellen.

Meglepetéssel folytatódik a hét, ezt tartogatja az időjárás

Meglepetéssel folytatódik a hét, ezt tartogatja az időjárás

Egyre me­le­gebb lesz, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért még szá­mol­nunk kell.

Egyre me­le­gebb lesz, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért még szá­mol­nunk kell.

Bikiniben szomorkodott a dögös magyar műsorvezető

Bikiniben szomorkodott a dögös magyar műsorvezető

Vége az is­ko­lá­nak, így Ada igyek­szik minél vál­to­za­to­sabb prog­ra­mo­kat ki­ta­lálni ikerfi­a­i­nak.

Vége az is­ko­lá­nak, így Ada igyek­szik minél vál­to­za­to­sabb prog­ra­mo­kat ki­ta­lálni ikerfi­a­i­nak.

Viharos széllel jön az eső, itt csapnak össze az elemek

Viharos széllel jön az eső, itt csapnak össze az elemek

Kel­leni fog az es­er­nyő.

Saj­nos nem ér­de­mes messzire tenni az es­er­nyőt a kö­vet­kező na­pok­ban.

Közölte a meteorológia: keserves időnk lesz, ezzel kell vigyázni

Közölte a meteorológia: keserves időnk lesz, ezzel kell vigyázni

Az erős szél és az el-el­eredő eső miatt nem él­vez­het­jük fel­hőt­le­nül a nya­rat.

Aggasztó előrejelzés: Búcsút mondhatunk idén a strandidőnek?

Aggasztó előrejelzés: Búcsút mondhatunk idén a strandidőnek?

Már az el­múlt hét­vé­gén sem volt iga­zán strand­idő, 22 fok volt a ma­xi­mum, a Ba­la­ton­ban pedig csak a bát­rab­bak me­rész­ked­tek be.

Már az el­múlt hét­vé­gén sem volt iga­zán strand­idő, 22 fok volt a ma­xi­mum, a Ba­la­ton­ban pedig csak a bát­rab­bak me­rész­ked­tek be. A hosszú távú elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező egy hó­nap­ban min­den hét­vé­gén esni fog, csu­pán egyet­len szom­ba­ton lehet 30 fok.

Csavar az időjárásban, a reggeli eső után jön a meglepetés

Csavar az időjárásban, a reggeli eső után jön a meglepetés

Zá­po­rokra és zi­va­ta­rokra is ké­szülni kell, de fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő - mu­tat­juk, mennyire!

Zá­po­rokra és zi­va­ta­rokra is ké­szülni kell, de fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő - mu­tat­juk, mennyire!

Ilyen zavaros időjárást még nem láttál, erre készülj

Ilyen zavaros időjárást még nem láttál, erre készülj

Több­nyire fel­hős lesz az ég, sőt eső is lehet, de fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Több­nyire fel­hős lesz az ég, sőt eső is lehet, de fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik a le­vegő.

Erős széllel jön a nagy lehűlés: mutatjuk, hol kell vigyázni

Erős széllel jön a nagy lehűlés: mutatjuk, hol kell vigyázni

St­rand­időre ne szá­míts a hét­vé­gén!

A kö­vet­kező na­pok­ban eső­ből és szél­ből is jutni fog a hűvös idő­ben. St­rand­időre ne szá­míts a hét­vé­gén!

Nagyon durva dolog derült ki a nyári hétvégékről

Nagyon durva dolog derült ki a nyári hétvégékről

Ext­rém le­hű­lés ér­ke­zik...

Itt a várva-várt eny­hü­lés, még­sem lé­le­gez­het­nek fel azok, akik­nek ele­gük volt az el­múlt napok 30-34 fokos hő­sé­gé­ből. Ext­rém le­hű­lés ér­ke­zik...

Kiadták a riasztást, nagy esővel jön a nyár legdurvább lehűlése

Kiadták a riasztást, nagy esővel jön a nyár legdurvább lehűlése

Saj­nos a strand­idő­nek lőt­tek.

A sok eső mel­lette erős szélre is ké­szülni kell a hét­vé­gén. Saj­nos a strand­idő­nek lőt­tek.

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Nem nyá­rias idő ígér­ke­zik.

Nem ki­fe­je­zet­ten nyá­rias idő ígér­ke­zik a hét utolsó nap­jára. Aki nem akar el­ázni, jobb, ha fe­dett te­rü­le­ten marad.

Megőrül az időjárás: hőségriadót hirdettek, de már közeleg a durva hidegfront

Megőrül az időjárás: hőségriadót hirdettek, de már közeleg a durva hidegfront

Mu­tat­juk, hogy mikor ér­ke­zik az or­szágba a mar­káns hi­deg­front.

Mu­tat­juk, hogy mikor ér­ke­zik az or­szágba a mar­káns hi­deg­front.

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Sokkoló látvány, hihetetlen, mi esett az égből vihar közben

Sokkoló látvány, hihetetlen, mi esett az égből vihar közben

A já­ró­ke­lők nem hit­tek a sze­mük­nek!

A já­ró­ke­lők és az au­tó­sok egy­sze­rűen nem hit­tek a sze­mük­nek!

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Nagy eső mossa el a hétvégét, itt kell vigyázni

Saj­nos erős szélre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban. De a hő­mér­sék­let fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik!

Saj­nos erős szélre is ké­szülni kell a kö­vet­kező na­pok­ban az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De a hő­mér­sék­let fo­ko­za­to­san fel­me­leg­szik!

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Nem is gon­dol­nád, de a ezek gyom­nö­vé­nyek iga­zán finom fa­la­tok, és még egész­sé­ge­sek is!

Nem is gon­dol­nád, de a ezek gyom­nö­vé­nyek iga­zán finom fa­la­tok, és még egész­sé­ge­sek is!

Kettészakad az ország, itt csap le ma a mértéktelen eső

Kettészakad az ország, itt csap le ma a mértéktelen eső

Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban nem ússzuk meg szá­ra­zon. Mu­tat­juk, mire kell még ké­szülni!

Nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján Liptai Claudia!

Liptai Claudia nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján

A mű­sor­ve­zető éle­té­nek leg­szebb napja nem in­dult fel­hőt­le­nül, egy pil­la­natra azt hitte, le kell mon­da­nia az es­kü­vő­jét.

Durva széllel jön a nagy eső, itt kell vigyázni

Durva széllel jön a nagy eső, itt kell vigyázni

Ki­ad­ták a ri­asz­tást a fel­hő­sza­ka­dás miatt. A kö­vet­kező napok is több­nyire bo­rú­san tel­nek.

Ki­ad­ták a ri­asz­tást a fel­hő­sza­ka­dás miatt. A kö­vet­kező napok is több­nyire bo­rú­san tel­nek.

Megadóztatják az esővizet

Megadóztatják az esővizet

Annyi eső hul­lott egyet­len nap alatt Kis­kun­ha­la­son, mint más­kor egy hónap alatt. Ez újra rá­vi­lá­gí­tott az eső­víz el­ve­ze­té­sé­nek prob­lé­má­jára.

Annyi eső hul­lott egyet­len nap alatt Kis­kun­ha­la­son, mint más­kor egy hónap alatt. Ez újra rá­vi­lá­gí­tott az eső­víz el­ve­ze­té­sé­nek prob­lé­má­jára.

Riasztást adtak ki a meteorológusok: mutatjuk, hol csap le a vihar

Riasztást adtak ki a meteorológusok: mutatjuk, hol csap le a vihar

A hir­te­len ki­ala­kuló zi­va­ta­rok mel­lett sok nap­sü­tés­ben is ré­szünk lesz a kö­vet­kező na­pok­ban.

Csavar jön az időjárásban: mutatjuk, mit hoz a hétvége

Csavar jön az időjárásban: mutatjuk, mit hoz a hétvége

A kö­vet­kező na­pok­ban még azért el­ered­het az eső, de kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Bekeményít az időjárás, dupla riasztást kapott az ország

Bekeményít az időjárás, dupla riasztást kapott az ország

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni, az erős szél pedig csak to­vább ront a hely­ze­ten. Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad!

Ma minden a nyakunkba szakad: sok esővel jön az erős szél

Ma minden a nyakunkba szakad: sok esővel jön az erős szél

A meleg saj­nos még várat ma­gára, de pén­te­ken már jobb lesz a hely­zet.

A nyá­rias meleg saj­nos még várat ma­gára, de pén­te­ken va­la­mi­vel már jobb lesz a hely­zet. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Emelték a riasztás fokozatát, elemi erővel csap le a vihar

Emelték a riasztás fokozatát, elemi erővel csap le a vihar

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint szer­dán kü­lö­nö­sen sok esőre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint szer­dán kü­lö­nö­sen sok esőre kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

Heves zivatarok miatt adtak ki riasztást, mutatjuk a veszélyzónákat

Heves zivatarok miatt adtak ki riasztást, mutatjuk a veszélyzónákat

Saj­nos a le­vegő hő­mér­sék­lete lehűl, és erős szélre is ké­szülni kell az esős idő­ben. Eddig tar­tott a má­jusi nyár?

Durva zivatarokkal tör ránk ma a hidegfront, itt kell vigyázni

Durva zivatarokkal tör ránk ma a hidegfront, itt kell vigyázni

Je­len­tő­sen vissza­esik a hő­mér­sék­let.

Je­len­tő­sen vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete, borús idő váltja fel a nyá­rias me­le­get. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Kegyetlen fordulat az időjárásban: durva lehűléssel tör be a front

Kegyetlen fordulat az időjárásban: durva lehűléssel tör be a front

A kö­vet­kező na­pok­ban he­lyen­ként akár 20 fok alá is eshet a hő­mér­sék­let.

Durva szélvihart hoz az eső a fullasztó melegben, itt kell vigyázni

Durva szélvihart hoz az eső a fullasztó melegben, itt kell vigyázni

A le­vegő hő­mér­sék­lete csak egy ki­csit eshet vissza, de az eső­től még nem sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mikor jön a for­du­lat!

Esővel jön a durva szél, itt kell vigyázni

Esővel jön a durva szél, ezeken a területeken érdemes felkészülni az időjárás-változásra

Lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, de napos idő­sza­kokra is szá­mít­ha­tunk.

Lehűl ugyan a le­vegő hő­mér­sék­lete, de azért napos idő­sza­kokra is lehet szá­mí­tani.

Kellemetlen fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a lehűlés és az eső

Kellemetlen fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a lehűlés és az eső

Hét­főn még napos, szá­raz időnk lesz, de a le­vegő hő­mér­sék­lete vissza­esik. Erős szélre kell ké­szülni!

Itt lesz ma felhőszakadás, de délután jön a csavar

Itt lesz ma felhőszakadás, de délután jön a csavar

Bár sok esőre kell ké­szülni, a nap is sok­szor elő fog bújni a kö­vet­kező na­pok­ban.

Bár sok esőre kell ké­szülni, a nap is sok­szor elő fog bújni a kö­vet­kező na­pok­ban. A le­hű­lés miatt nem kell ag­gódni.

Dörög és villámlik: Mutatjuk, merre jár a vihar

Dörög és villámlik: Mutatjuk, merre jár a vihar

A hosszú hét­vége idő­já­rása eddig me­sébe il­lően ala­kult, de hét­főre meg­ér­kez­tek a vi­ha­rok.

A hosszú hét­vége idő­já­rása eddig me­sébe il­lően ala­kult, de hét­főre meg­ér­kez­tek a vi­ha­rok. Erre halad a szél és az "égi áldás".

Durva hidegfront jön, erre készülj ma reggeltől

Durva hidegfront jön, erre készülj ma reggeltől

Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni.

Sok esőre és erős szélre kell ké­szülni, rá­adá­sul a hő­mér­sék­let is vissza­esik. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Félelmetes, ellepte Eger belvárosát a víz - Fotó

Hi­he­tet­len mennyi­ségű eső zú­dult Eger vá­ro­sára! A bab­szem nagy­ságú jég­sze­mek csu­pán öt per­cig ver­ték a bel­vá­rost ked­den késő dél­után.

Ilyen változékony időt még nem láttál, rossz hírünk van délutánra

Ilyen változékony időt még nem láttál, rossz hírünk van délutánra

Hol lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, hol pedig fel­me­leg­szik. Néhol eső és erős szél is vár­ható.

Hol lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, hol pedig fel­me­leg­szik. Néhol eső és erős szél is vár­ható.

Váratlan idővel folytatódik a hét, ide adtak ki vészjelzést

Váratlan idővel folytatódik a hét, ide adtak ki vészjelzést

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, sze­les, de ugyan­ak­kor meleg idő vár­ható. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, sze­les, de ugyan­ak­kor meleg idő vár­ható. Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat!

Esővel indulhat a reggel, de aztán meglepő csavart hoz az időjárás

Esővel indulhat a reggel, de aztán meglepő csavart hoz az időjárás

Újra fel­me­leg­szik a le­vegő hő­mér­sék­lete, de a szél azért még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Esőt hoznak a sötét fellegek, íme a viharzónák

Esőt hoznak a sötét fellegek, íme a viharzónák

Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Ked­den kissé lehűl a le­vegő az esős idő­ben, de szer­dára már jó hí­rünk is van. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Bekeményít az időjárás, fagyos esővel jön a vihar

Bekeményít az időjárás, fagyos esővel jön a vihar

Saj­nos ma össze­csap­nak az ele­mek a fe­jünk fe­lett, de nem­so­kára ismét nyá­ri­asra for­dul az idő.

Saj­nos ma össze­csap­nak az ele­mek a fe­jünk fe­lett, de nem­so­kára ismét nyá­ri­asra for­dul az idő.