CÍMKE: 'ep-választás'

Szijjártó Péter: Weber és Timmermans nem felel meg a magyarok elvárásainak

Weber és Timmermans nem felel meg a magyarok elvárásainak

Ma­gyar­or­szág csak olyan je­löl­tet tá­mo­gat, aki tisz­te­let­ben tartja az eu­ró­pai nem­ze­te­ket.

Több mint tízezer szavazókörben a Fidesz nyert, padlón az ellenzék

Több mint tízezer szavazókörben a Fidesz nyert, padlón az ellenzék

A kor­mány­pár­tok az EP-vá­lasz­tá­son 10 277 sza­va­zó­kör­ből 10 235-ben a leg­több vok­sot kap­ták.

Az iszlám párt mindenkit agyonvert Duisburgban!

Az iszlám párt mindenkit agyonvert Duisburgban!

35,71 szá­za­lé­kot ka­pott abban a kör­zet­ben, ahol a leg­több török ven­dég­mun­kás lakik.

Orbán Viktor egy szóval üzent a szavazóknak

Orbán Viktor egy szóval üzent a szavazóknak

Tör­té­nelmi győ­zel­met ara­tott a Fi­desz, így re­a­gált a mi­nisz­ter­el­nök.

Böjte Csaba: Az aranykor előttünk van, éljünk a lehetőséggel - videó

Böjte Csaba: Az aranykor előttünk van, éljünk a lehetőséggel - videó

Jobb te­vő­le­ge­sen részt venni a fo­lya­ma­tok ala­kí­tá­sá­ban, mint "a kis­pad­ról nézni" és kom­men­tálni.