CÍMKE: 'énekesnő'

Nem hittük el: Verekedésbe keveredett a TV2 sztárja

Nem hittük el: Verekedésbe keveredett a TV2 sztárja

Singh Viki nem volt min­dig jó kis­lány, sok fej­tö­rést oko­zott a szü­le­i­nek is.

FRISS HÍREK

Kiderült, miért futnak zátonyra Fresh Andi kapcsolatai

Kiderült, miért futnak zátonyra Fresh Andi kapcsolatai

Az már egy lépés előre, ha va­laki képes be­is­merni, hogy hi­bá­zott, így könnyebb lesz ja­ví­tani a dol­gon.

Az már egy lépés előre, ha va­laki képes be­is­merni, hogy hi­bá­zott.

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Egyre több a vi­rág­cso­kor és az ap­róbb meg­le­pe­tés.

Egyre több a vi­rág­cso­kor és az ap­róbb meg­le­pe­tés.

Megható titokra derült fény Fábián Juli halála után

Megható titokra derült fény Fábián Juli halála után

Fá­bián Juli 37 éve­sen, de­cem­ber 16-án örökre le­hunyta a sze­mét. Ba­rá­tai így tisz­te­leg­nek előtte.

Fá­bián Juli 37 éve­sen, de­cem­ber 16-án örökre le­hunyta a sze­mét. Ba­rá­tai így tisz­te­leg­nek előtte.

Gyógyszer-túladagolás miatt mosták ki Judy gyomrát!

Gyógyszer-túladagolás miatt mosták ki Judy gyomrát!

Nagy­pa­pája gyógy­sze­reit vette be.

Az éne­kesnő gye­rek­ként sok ba­dar­sá­got ki­pró­bált, há­rom­éves ko­rá­ban pél­dául a nagy­pa­pája gyógy­sze­reit vette be.

Brutális baleset történt, rohammentő vitte kórházba az énekesnőt

Brutális baleset történt, rohammentő vitte kórházba az énekesnőt

Be­sza­kadt a szín­pad, két mé­te­res ma­gas­ság­ból esett le az éne­kesnő.

Be­sza­kadt a szín­pad, két mé­te­res ma­gas­ság­ból esett le az éne­kesnő.

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet...

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér. Nagy uta­zásra ké­szül A Nagy Duett ki­esője.

Nincs visszaút, óriási változás Tóth Gabi életében

Nincs visszaút, óriási változás Tóth Gabi életében

Tel­je­sen meg­újul az éne­kesnő.

Tel­je­sen meg­újul az éne­kesnő, vajon párja mit szól ehhez?

Ezt nézd: Falatnyi bikiniben lazít Dér Heni

Ezt nézd: Falatnyi bikiniben lazít Dér Heni

Dér Heni bár­mi­kor für­dő­ru­hára vet­kőz­het, tö­ké­le­tes alakja van. Sze­ren­csére ezt gyak­ran meg is teszi.

Dér Heni bár­mi­kor für­dő­ru­hára vet­kőz­het, tö­ké­le­tes alakja van. Sze­ren­csére ezt gyak­ran meg is teszi.

Nem semmi: Újabb brutális fogyás Tóth Vera családjában

Nem semmi: Újabb brutális fogyás Tóth Vera családjában

Tóth Vera után édes­anyja is el­szánta magát a fo­gyásra és lát­vá­nyos ered­ményt ért el.

Tóth Vera után édes­anyja is el­szánta magát a fo­gyásra és lát­vá­nyos ered­ményt ért el.

Mindent vett a kamera: Elszólta magát dögös párjáról a magyar énekes

Mindent vett a kamera: Elszólta magát dögös párjáról a magyar énekes

Egy hó­nap­pal ez­előtt egy­szer már össze­ga­ba­lyod­tak, de A Nagy Duett előtt úgy tűnt, nem foly­ta­tó­dik a kap­cso­lat.

Megható videóval emlékezett elhunyt családtagjára Dér Heni

Megható videóval emlékezett elhunyt családtagjára Dér Heni

Heni igyek­szik vi­dá­man em­lé­kezni.

Dér Heni igyek­szik vi­dá­man meg­em­lé­kezni nagy­ma­má­já­ról, akit a na­pok­ban vesz­tett el örökre.

Holtan találták az eltűnt énekesnőt, íme a megrázó részletek

Holtan találták az eltűnt énekesnőt, íme a megrázó részletek

Szer­dán ve­szett nyoma egy öt­csil­la­gos ho­tel­ből. Bár a csa­lád bí­zott benne, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül, szo­morú hír ér­ke­zett.

Szer­dán ve­szett nyoma egy öt­csil­la­gos ho­tel­ből. Bár a csa­lád bí­zott benne, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül, szo­morú hír ér­ke­zett.

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Mar­cel­l­ina két válás után na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, de úgy érzi, re­mény­te­len a hely­zet.

Mar­cel­l­ina két válás után na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, de úgy érzi, re­mény­te­len a hely­zet.

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Lánya lesz­bi­kus, Cini azt sze­retné, ha ter­mé­sze­tes úton szülne.

Bár lesz­bi­kus kap­cso­lat­ban él, Cini azt sze­retné, ha lánya ter­mé­sze­tes úton szülne majd uno­kát.

Bevallotta, szörnyű fájdalom kínozza Singh Vikit!

Bevallotta, szörnyű fájdalom kínozza Singh Vikit!

A hí­res­ség éj­sza­kája bor­zal­ma­san telt.

A hí­res­ség éj­sza­kája bor­zal­ma­san telt, a ke­ser­ves saj­gás pedig reg­gel sem múlt el. Meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról ra­jon­gó­i­nak írt leg­újabb be­jegy­zé­sé­ben.

Nem semmi: Köldökig dekoltált ruhában bulizott Tóth Gabi

Nem semmi: Köldökig dekoltált ruhában bulizott Tóth Gabi

Tóth Gabi ele­gáns volt.

Tóth Gabi ele­gáns volt és egy­ben me­rész is, ami­kor fel­vette ezt a szexi over­ált, de meg­érte, nagy si­kert ara­tott.

Smink nélkül állt kamerák elé a világhírű énekesnő: NEM ismered fel!

Smink nélkül állt kamerák elé a világhírű énekesnő: NEM ismered fel!

Ch­ris­tina Agu­i­lera smink nél­kül mu­tatta meg gyö­nyörű arcát.

Ch­ris­tina Agu­i­lera smink nél­kül mu­tatta meg gyö­nyörű arcát.

Életre keltek Tolvai Reni mellei, kibuggyantak a ruhája alól

Életre keltek Tolvai Reni mellei, kibuggyantak a ruhája alól

Tol­vai Reni nem ci­có­zik, ha úgy tartja kedve szinte fe­det­len keb­lek­kel mu­to­gatja magát.

Lefotózták, óriásit villantott tánc közben a dögös Anastacia

Lefotózták, óriásit villantott tánc közben a dögös Anastacia

Nyoma sem volt a gát­lá­sos­ság­nak!

Bár egy ko­rábbi sú­lyos be­teg­ség miatt so­káig na­gyon szé­gyellte a tes­tét, most nyoma sem volt a gát­lá­sos­ság­nak!

Mi történt? Durván bevérzett A Nagy Duett énekesnőjének szeme

Mi történt? Durván bevérzett A Nagy Duett énekesnőjének szeme

Ag­gód­nak a ra­jon­gók. Senki sem tudja, mi tör­tént­he­tett...

Ag­gód­nak a ra­jon­gók. Senki sem tudja, mi tör­tént­he­tett...

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Cso­bot Adél vá­ran­dó­san is él­vezni akarja az éle­tet.

Cso­bot Adél vá­ran­dó­san is él­vezni akarja az éle­tet, és igyek­szik min­dent úgy csi­nálni, ahogy ko­ráb­ban.

Lehull a lepel! Vajon ki lehet a titokzatos hölgy Szabó Ádám oldalán?

Lehull a lepel! Vajon ki lehet a titokzatos hölgy Szabó Ádám oldalán?

Az éne­kes sze­rel­mes fotót posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára, ahol éppen egy hölgy kezét fogja...

Nem hitt a szemének a magyar énekesnő

Nem hitt a szemének a magyar énekesnő

A fi­a­tal és gyö­nyörű éne­kesnő ala­po­san el­cso­dál­ko­zott, ami­kor meg­látta a fény­ké­pet, amin bi­zony ő is sze­re­pel. A világ másik fe­lé­ről kapta.

A fi­a­tal és gyö­nyörű éne­kesnő ala­po­san el­cso­dál­ko­zott, ami­kor meg­látta a fény­ké­pet, amin bi­zony ő is sze­re­pel. A világ másik fe­lé­ről kapta.

Kiderült az igazság: Csak aludni jár haza Tóth Vera

Kiderült az igazság: Csak aludni jár haza Tóth Vera

Tóth Ve­rá­nak alig van sza­bad­ideje, mégis na­gyon hálás, ami­ért így ala­kult az élete.

Tóth Ve­rá­nak alig van sza­bad­ideje, mégis na­gyon hálás, ami­ért így ala­kult az élete.

Egyszerre hárman vették kezelésbe a meztelen Mel B-t

Egyszerre hárman vették kezelésbe a meztelen Mel B-t

Az intim fotó az Ins­tag­ra­mon lan­dolt.

A Spice Girls-szel vi­lág­hí­rűvé vált éne­kes­nő­ről ké­szült intim fotó rö­vi­de­sen az Ins­tag­ra­mon kö­tött ki, a férfiak leg­na­gyobb örö­mére.

Rohammentő vitte kórházba az énekesnőt

Koncertje közben összeesett, rohammentő vitte kórházba a népszerű énekesnőt

Kon­cert köz­ben lett rosszul.

Lon­doni kon­certje köz­ben lett rosszul, az or­vo­sok szo­morú hírt kö­zöl­tek.

Levetkőzte a gátlásait Agárdi Szilvia!

Levetkőzte a gátlásait Agárdi Szilvia!

A csi­nos lány még csak ti­zen­hét éves volt, ami­kor meg­is­mer­hette őt az or­szág, ám akkor még nem volt ön­bi­zalma.

A csi­nos lány még csak ti­zen­hét éves volt, ami­kor meg­is­mer­hette őt az or­szág, ám akkor még nem volt ön­bi­zalma.

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a mé­hé­ben mo­corgó kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a mé­hé­ben mo­corgó kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Nagy a baj, az összes fellépését lemondta a magyar énekesnő

Nagy a baj, az összes fellépését lemondta a magyar énekesnő

Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, egész­ség­ügyi okokra hi­vat­ko­zott. A ra­jon­gók ag­gódni kezd­tek!

Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, egész­ség­ügyi okokra hi­vat­ko­zott.

Gyászol Celine Dion: Így emlékezik

Gyászol Celine Dion: Így emlékezik

Szív­szo­rító fotót posz­tolt az éne­kesnő.

Szív­szo­rító fotót posz­tolt az éne­kesnő.

Felhúzta felsőjét Tolvai Reni, sokkot kaptak a rajongók

Felhúzta felsőjét Tolvai Reni: Sokkot kaptak a rajongók

Mit rej­te­ge­tett Reni a ru­hája alatt?

Tol­vai Reni a ru­hája alatt olyas­va­la­mit rej­te­get, ami­től sokak szája tátva ma­radt.

Fresh Andi döbbenetes vallomása: Én nem vagyok énekesnő!

Fresh Andi döbbenetes vallomása: Én nem vagyok énekesnő!

A hí­res­ség nevét húsz éve min­denki is­meri, ám ő most ér­de­kes dol­got árult el saját ma­gá­ról.

Egy szál melltartóban szexizik, ágyból posztolt képet Tolvai Reni

Egy szál melltartóban szexizik, ágyból posztolt képet Tolvai Reni

Tol­vai Reni egyre me­ré­szebb. Ko­ráb­ban sze­ré­nyebb­nek tűnt az éne­kesnő, de mos­ta­ná­ban nem szé­gyell ki­vet­kőzni ma­gá­ból.

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Dér Heni már csak né­hány napig lus­tál­kod­hat, aztán véget ér a va­ká­ci­ója és foly­ta­tó­dik a munka.

Dér Heni már csak né­hány napig lus­tál­kod­hat, aztán véget ér a va­ká­ci­ója és foly­ta­tó­dik a munka.

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Dér Heni le­vet­kő­zött a tél kö­ze­pén.

Dér Heni le­vet­kő­zött a tél kö­ze­pén, fa­lat­nyi bi­ki­ni­ben mu­tatta meg bá­jait a ra­jon­gó­i­nak. Bi­zo­nyára sokan örül­nek a szív­do­bog­tató lát­vány­nak.

Nem bírta a kritikát: Tolvai Reni káromkodva ment neki Schell Juditnak

Nem bírta a kritikát: Tolvai Reni káromkodva ment neki Schell Juditnak

Dur­ván ne­ki­ment Schell Ju­dit­nak A Dal ver­seny­zője. Tol­vai Reni na­gyon meg­sér­tő­dött a ne­ga­tív kri­tika miatt.

Bizarr topless fotóval sokkolta rajongóit Madonna

Bizarr topless fotóval sokkolta rajongóit Madonna

Az 58 éves pop­díva kül­se­jére egész egy­sze­rűen nincs ma­gya­rá­zat! Vajon mi jár­ha­tott a fe­jé­ben?

Az 58 éves pop­díva kül­se­jére egész egy­sze­rűen nincs ma­gya­rá­zat!

Tóth Vera vallomása: Ilyen sem történt jó pár éve

Tóth Vera vallomása: Ilyen sem történt jó pár éve

A gyö­nyörű éne­kesnő egy Ins­tag­ram-fo­tó­hoz mel­lé­kelt őszinte val­lo­mást. Bár­csak több­ször lenne ilyen!

A gyö­nyörű éne­kesnő egy Ins­tag­ram-fo­tó­hoz mel­lé­kelt őszinte val­lo­mást. Bár­csak több­ször lenne ilyen!

Családja jelentette be: kórházban hunyt el a közkedvelt énekesnő

Családja jelentette be: kórházban hunyt el a közkedvelt énekesnő

Nem tudta le­győzni a rákot.

A rák egyik ag­resszív faj­tája miatt csak né­hány hó­na­pot él­he­tett a di­ag­nó­zis után.

Lecsapott az adóhatóság, börtönbe kerülhet Shakira

Lecsapott az adóhatóság, börtönbe kerülhet Shakira

Óri­ási bajba ke­rült.

Fi­gyel­met­len­ség vagy szán­dé­kos fél­re­ve­ze­tés? Bár­me­lyik áll­jon is a kel­le­met­len hely­zet mö­gött, óri­ási baj­ban van most a latin díva.

Miből lesz a cserebogár: így nézett ki gyerekként a magyar énekesnő!

Miből lesz a cserebogár: így nézett ki gyerekként a magyar énekesnő!

A hí­res­ség egy régi fotót osz­tott meg ma­gá­ról.

A hí­res­ség egy régi fotót osz­tott meg ma­gá­ról, amin két­éve­sen pózol a ka­mera előtt.

Nem lehetett halogatni, megműtötték a TV2 sztárját

Nem lehetett halogatni, megműtötték a TV2 sztárját

Kozma Orsi ma már nyu­god­tan bújik bele bár­me­lyik sztár bő­rébe.

Kozma Orsi ma már nyu­god­tan bújik bele bár­me­lyik sztár bő­rébe, nem okoz gon­dot neki a rap sem.

Megrázó részletek Muri Enikő eltűnt nagymamájának haláláról

Megrázó részletek Muri Enikő eltűnt nagymamájának haláláról

A ja­nuár 3-án el­tűnt, 70 éves Ju­lika néni ha­lál­hí­rét csü­tör­tö­kön je­len­tet­ték be. A Ri­post meg­tudta, kik és hol ta­lál­tak rá...

Őrjítő terpesz, alig takar az énekesnő apró bugyija

Őrjítő terpesz, alig takar az énekesnő apró bugyija

Da­i­ane No­vais leg­újabb képei közül kettő is ki­emel­ke­dik. Mind­két eset­ben be­te­kin­tést enged a lábai közé.

Da­i­ane No­vais leg­újabb képei közül kettő is ki­emel­ke­dik. Mind­két eset­ben be­te­kin­tést enged a lábai közé.

Szívszaggató utolsó fotó került elő az elhunyt Dolores O'Riordanról

Szívszaggató utolsó fotó került elő az elhunyt Dolores O'Riordanról

Semmi nem utalt a hét­főn be­kö­vet­ke­zett tra­gé­di­ára!

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy semmi nem utalt a hét­főn be­kö­vet­ke­zett tra­gé­di­ára!

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák a szeretett énekesnőt

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák a szeretett énekesnőt

De­cem­ber óta kór­ház­ban ke­zel­ték.

De­cem­ber óta kór­ház­ban ke­zel­ték, és már nem tu­dott ki­gyó­gyulni egy fer­tő­zés­ből.

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Tóth Vera egy év alatt el­érte cél­ját.

Tóth Vera egy év alatt el­érte amire min­dig is vá­gyott, így jog­gal lehet büszke ma­gára.

Karácsonyi tragédia: Meghalt Nótár Mary édesanyja

Karácsonyi tragédia: Meghalt Nótár Mary édesanyja

A Fa­ce­boo­kon osz­totta meg a hírt.

Az éne­kesnő a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg a gyász­hírt.

Baleset, vasúti kereszteződésben érte autóbaleset a magyar énekesnőt!

Baleset, vasúti kereszteződésben érte autóbaleset a magyar énekesnőt!

A ko­csi­ban el­szállt a fék, ezért be­le­ro­han­tak az előt­tük levő au­tóba.

Az őt szál­lító ko­csi­ban el­szállt a fék, ezért be­le­ro­han­tak az előt­tük levő au­tóba.

Na ennyit a smink erejéről, megmutatta valódi arcát Tóth Gabi

Na ennyit a smink erejéről, megmutatta valódi arcát Tóth Gabi

Tóth Gabi meg­mu­tatta va­lódi arcát.

Tóth Gabi meg­mu­tatta va­lódi arcát, ami igen nagy bá­tor­ságra vall.

Kezelésnek vetette alá magát, rettegett a fájdalomtól Tolvai Reni

Kezelésnek vetette alá magát, rettegett a fájdalomtól Tolvai Reni

Az éne­kesnő vissza­for­dít­ha­tat­lan be­avat­ko­zásra vál­lal­ko­zott, mert min­dene a szép­ség és a jó meg­je­le­nés.

Alvászavarral küzd a gyász miatt Tóth Vera

Alvászavarral küzd a gyász miatt Tóth Vera

Tóth Vera mé­lyen meg­ren­dült, nem képes el­fo­gadni ba­rát­nője ha­lá­lát. Az éne­kesnő igyek­szik csak a szépre em­lé­kezni.

Tóth Vera mé­lyen meg­ren­dült, nem képes el­fo­gadni ba­rát­nője ha­lá­lát. Az éne­kesnő igyek­szik csak a szépre em­lé­kezni.

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Fá­bián Juli mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét, ami 37 éves ko­rá­ban le­győzte őt.

Fá­bián Juli mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét, ami 37 éves ko­rá­ban le­győzte őt.

A naiv celeb hajléktalan lett, mert diplomaták rekedtek a házában!

A naiv celeb hajléktalan lett, mert diplomaták rekedtek a házában!

Pedig ő csak a mig­rán­so­kon sze­re­tett volna se­gí­teni. A dip­lo­ma­tá­kat vi­szont még rend­őri erő­vel sem köl­töz­tet­heti ki...

Most közölték: holtan találták szobájában a 32 éves énekesnőt

Most közölték: holtan találták szobájában a 32 éves énekesnőt

Szál­lo­dai szo­bá­já­ban buk­kan­tak rá.

A 32 éves éne­kes­nőre szál­lo­dai szo­bá­já­ban buk­kan­tak rá.

Most szakított, de máris menyasszonyi ruhát öltött a magyar énekesnő!

Most szakított, de máris menyasszonyi ruhát öltött a magyar énekesnő!

Véget ért egy hosszú kap­cso­lata, vő­le­gé­nyé­vel már az es­kü­vőre ké­szül­tek.

Nem­ré­gi­ben ért véget egy hosszú kap­cso­lata, vő­le­gé­nyé­vel már az es­kü­vőre ké­szül­tek.

Megszólalt a magyar sztár, aki ismerte VV Fanni állítólagos gyilkosát!

Megszólalt a magyar sztár, aki ismerte VV Fanni állítólagos gyilkosát!

A neves éne­kesnő uno­ka­test­vére egy­kor B. László ba­rát­nője volt.

A neves éne­kesnő uno­ka­test­vére egy­kor B. László ba­rát­nője volt.

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

Döb­be­ne­tes fotót tett közzé.

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Sokkoló videó, megőrült a volán mögött Bangó Margit

Sokkoló videó, megőrült a volán mögött Bangó Margit

Bangó Mar­git ki­vet­kő­zött ma­gá­ból.

Bangó Mar­git ki­vet­kő­zött ma­gá­ból és en­gedte, hogy el­vi­gye a rit­mus. A mű­vésznő uno­kája ked­véért hall­ga­tott hip-hopot, és táncra per­dült a ko­csi­ban.

Rámozdult Nagy Adrira Tóth Gabi

Rámozdult Nagy Adrira Tóth Gabi

Tóth Gabi a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi szín­fa­lai mö­gött hívta ran­dira a csi­nos éne­kes­nőt, aki lá­nyos za­va­rá­ban nem is tudta, mit vá­la­szol­jon.

Tóth Gabi a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi szín­fa­lai mö­gött hívta ran­dira a csi­nos éne­kes­nőt, aki lá­nyos za­va­rá­ban nem is tudta, mit vá­la­szol­jon.

Fotón Dér Heni álomlakása: nem akármilyen az otthona

Fotón Dér Heni álomlakása: nem akármilyen az otthona

Az is­mert éne­kesnő han­gu­la­tos ott­ho­ná­ról töl­tött fel képet az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Az is­mert éne­kesnő han­gu­la­tos ott­ho­ná­ról töl­tött fel képet az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Mindenkit meglepett: Zséda szívesen vetkőzne

Mindenkit meglepett: Zséda szívesen vetkőzne

A fő­sze­replő kisfiú édes­any­ját ala­kítja az Álom­utazó című me­se­mu­si­cal­ben Zséda, aki me­rész val­lo­mást tett.

A fő­sze­replő kisfiú édes­any­ját ala­kítja az Álom­utazó című me­se­mu­si­cal­ben Zséda, aki me­ré­szebb sze­repre is ké­szen áll.

Összeomlott az Ázsia Expressz sztárja

Összeomlott az Ázsia Expressz sztárja

Rosszul lett az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása alatt Muri Enikő.

Rosszul lett az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása alatt Muri Enikő. Mivel az éne­kesnő so­káig nél­kü­lö­zött, meg lett az ered­mé­nye.

Családja jelentette be: életét vesztette a népszerű énekesnő

Családja jelentette be: életét vesztette a népszerű énekesnő

Sze­ret­tei kö­ré­ben hunyt el.

Sze­ret­tei kö­ré­ben, ott­ho­ná­ban hunyt el az ame­ri­kai mű­vésznő, akit több te­le­ví­ziós so­ro­zat­ból, il­letve mo­zifilm­ből is is­mer­het a kö­zön­ség.

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Dér Heni ajánlja magát, fel­téve, ha va­laki meg­tudja fi­zetni.

Dér Heni ajánlja magát, aki meg­tudja fi­zetni, ér­té­kes aján­dék­kal lehet gaz­da­gabb.

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Fá­bián Julit meg­vi­seli a be­teg­ség.

Fá­bián Juli min­den ener­gi­á­ját a gyó­gyu­lásra for­dítja, de lel­ki­leg meg­vi­seli a be­teg­ség.

Nagy baj történt a népszerű énekesnővel, színpadra se bír lépni

Nagy baj történt a népszerű énekesnővel, színpadra se bír lépni

Ma­riah Carey épp csak ki­lá­balt egy másik be­teg­ség­ből, ismét ágy­nak esett. Kon­cert­jeit is le­mondta.

Ma­riah Carey épp csak ki­lá­balt egy másik be­teg­ség­ből, ismét ágy­nak esett.

Hoppá, lecsúszott Britney Spears melltartója, minden látszott

Hoppá, lecsúszott Britney Spears melltartója, minden látszott

Bár­hogy is pró­bálta el­tit­kolni a kínos vil­lan­tást, esé­lye se volt rá.

Bár­hogy is pró­bálta el­tit­kolni a kínos vil­lan­tást, esé­lye se volt rá.

Lebukott, titokban jegyezték el a beteg Lady Gagát

Lebukott, titokban jegyezték el a beteg Lady Gagát

Mun­ka­kap­cso­lat­ból lett min­dent el­söprő sze­re­lem. Az éne­kesnő egy évvel sza­kí­tása után mon­dott igent.

Mun­ka­kap­cso­lat­ból lett min­dent el­söprő sze­re­lem. Az éne­kesnő egy évvel sza­kí­tása után mon­dott igent.

Keserű vallomás: barátai árulták el a magyar zenészt

Keserű vallomás: barátai árulták el a magyar zenészt

Így vál­tak el út­jaik ze­nész­tár­sá­val.

A Fi­esta ze­né­sze val­lott arról, hogy ho­gyan vál­tak el út­jaik ze­nész­tár­sá­val. Azóta ta­lált új éne­kes­nőt, aki­vel már közös szá­maik is van­nak.

Festés közben villantott óriásit a 35 éves Britney Spears

Festés közben villantott óriásit a 35 éves Britney Spears

Imád ját­szani.

Saját be­val­lása sze­rint is imád ját­szani, és nem csak a szí­nek­kel.

Gyászol a művészvilág: meghalt a magyar énekesnő

Gyászol a művészvilág: meghalt a magyar énekesnő

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után, 64 éves ko­rá­ban el­hunyt a Liszt Fe­renc-díjas opera-éne­kesnő.

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után, 64 éves ko­rá­ban el­hunyt a Liszt Fe­renc-díjas opera-éne­kesnő.

Meztelen combok, szexi tűsarkú: Sosem volt ilyen dögös Rúzsa Magdi

Meztelen combok, szexi tűsarkú: Sosem volt ilyen dögös Rúzsa Magdi

El­ké­pesz­tően va­dító képet posz­tolt a gyö­nyörű éne­kesnő!

El­ké­pesz­tően va­dító képet posz­tolt a gyö­nyörű éne­kesnő, neked is le fog esni az állad, ha meg­lá­tod!

Visszaéltek Tóth Vera nevével, így reagált az énekesnő

Visszaéltek Tóth Vera nevével, így reagált az énekesnő

Nem elő­ször tör­tént vele ilyen.

Nem elő­ször tör­tént vele ilyen, de mos­tanra be­so­kallt az éne­kesnő.

Elképesztő fotó: Átlátszó felsőben állt színpadra Rúzsa Magdi

Elképesztő fotó: Átlátszó felsőben állt színpadra Rúzsa Magdi

Meg­őrül­tek a fotó lát­tán!

A gyö­nyörű éne­kesnő egy iga­zán iz­gal­mas kép­pel lepte meg ra­jon­góit! Meg­őrül­tek a fotó lát­tán!

Gigasiker, 151 hete szerepel a magyar énekesnő lemeze a toplistán

Gigasiker, 151 hete szerepel a magyar énekesnő lemeze
a toplistán

Kü­lön­le­ges le­me­zét nagy­kö­zön­ség előtt rög­zí­tet­ték.

Évente nő a ra­jon­gó­tá­bora, hi­te­les­sé­gé­hez nem fér két­ség. Kü­lön­le­ges le­me­zét nagy­kö­zön­ség előtt rög­zí­tet­ték. Bár a ki­ad­vány 2009-ben látta meg a nap­vi­lá­got, nép­sze­rű­sége azóta is tö­ret­len.