CÍMKE: 'énekesnő'

Nem hittünk a szemünknek: Csúcsformában van Csepregi Éva

Nem hittünk a szemünknek: Csúcsformában van Csepregi Éva

A mű­vésznő új szám­mal je­lent­ke­zik, amely­hez egy videó is ké­szült.

A mű­vésznő új szám­mal je­lent­ke­zik, amely­hez egy videó is ké­szült.

Meztelenül terpeszt a kád szélén a csuromvizes énekesnő

Meztelenül terpeszt a kád szélén a csuromvizes énekesnő

Katja Kra­sa­vice szo­kás sze­rint a für­dő­szo­bá­ból osz­tott meg képet ma­gá­ról. Ér­de­mes meg­nézni!

Katja Kra­sa­vice szo­kás sze­rint a für­dő­szo­bá­ból osz­tott meg képet ma­gá­ról. Ér­de­mes meg­nézni!

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

Tor­res Dani az ő pro­duk­ci­ó­ját adta elő.

A hí­res­ség meg­tudta, hogy Tor­res Dani az ő pro­duk­ci­ó­ját adja elő a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sá­ban.

Hatalmasat esett Dér Heni a színpadon

Hatalmasat esett Dér Heni a színpadon

Dér Heni mes­te­rien ol­dotta meg a hely­ze­tet, pedig nagy baj is tör­tén­he­tett volna. Az éne­kesnő kon­dija sokat se­gí­tett.

Dér Heni mes­te­rien ol­dotta meg a hely­ze­tet, pedig nagy baj is tör­tén­he­tett volna. Az éne­kesnő kon­dija sokat se­gí­tett.

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Szandi csak ne­he­zen las­sít.

Szandi csak ne­he­zen las­sít le, néha fi­gyel­mez­tetni kell, hogy ne hajtsa túl magát.

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Tina Turner sze­gé­nyen, az éle­tét féltve élt vá­lása után. De ekkor ta­lál­ko­zott David Bowie-val...

Örült felvétel: Búvárruhában flangált Budapesten a magyar világsztár

Örült felvétel: Búvárruhában flangált Budapesten a magyar világsztár

az éne­kesnő csak rit­kán jár Bu­da­pes­ten, hi­szen több­nyire rep­ked...

az éne­kesnő csak rit­kán jár Bu­da­pes­ten, hi­szen több­nyire rep­ked a föld­ré­szek kö­zött. De, ha ha­za­jön...

Szomorú hír érkezett: feladta a rák elleni küzdelmet az 55 éves énekes

Szomorú hír érkezett: feladta a rák elleni küzdelmet az 55 éves énekes

A szin­ga­púri éne­kesnő éve­kig har­colt a ször­nyű kór ellen.

A szin­ga­púri éne­kesnő éve­kig har­colt a ször­nyű kór ellen, de szer­ve­zete végül nem bírta to­vább.

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­la­mit.

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

Őszinte vallomás, ezt soha nem felejti el Bangó Margit

Őszinte vallomás, ezt soha nem felejti el Bangó Margit

A mű­vész­nőt imád­ják a ra­jon­gói, most az is ki­de­rült, hogy miért sze­re­tik annyira.

A mél­tán el­is­mert mű­vész­nőt imád­ják a ra­jon­gói, s most végre az is ki­de­rült, hogy mi a titka Bangó Mar­git­nak, miért is sze­re­tik annyira a Kos­suth-díjas elő­adót, aki a na­pok­ban hét­ezer ember előtt lé­pett fel és ara­tott fer­ge­te­ges si­kert az or­szág­ha­tá­ron túl.

El sem engedte Curtist: Ezért ölelte szorosan a Kossuth-díjas énekesnő

El sem engedte Curtist: Ezért ölelte szorosan a Kossuth-díjas énekesnő

Hu­szon­ki­len­ce­dik szü­le­tés­nap­ját ba­rá­tai kö­ré­ben ün­ne­pelte a rap­per.

Hu­szon­ki­len­ce­dik szü­le­tés­nap­ját ba­rá­tai kö­ré­ben ün­ne­pelte a rap­per, akire csa­lád­tag­ként te­kin­te­nek Emi­li­oék.

Szörnyű, hogy találtak rá az elhunyt énekesnő holttestére

Szörnyű, hogy találtak rá az elhunyt énekesnő holttestére

Végre fény de­rült a ja­nu­ár­ban tör­tént tra­gé­dia vér­fa­gyasztó rész­le­te­ire. Még­sem ön­gyil­kos­ság volt?

Végre fény de­rült a ja­nu­ár­ban tör­tént tra­gé­dia vér­fa­gyasztó rész­le­te­ire. Még­sem ön­gyil­kos­ság volt?

Hatalmas öröm érte Zsédát: fotókat is mutatott

Hatalmas öröm érte Zsédát: fotókat is mutatott

Egyik ra­jon­gója lepte meg.

A gyö­nyörű éne­kes­nőt egyik ra­jon­gója lepte meg. Nem min­den­napi "aján­dé­kot" ka­pott.

Kiderült végre: Szandi is showkirálynő lesz

Kiderült végre: Szandi is showkirálynő lesz

Szandi alig várja, hogy be­bi­zo­nyítsa, a hangja nél­kül is szó­ra­koz­tató.

Szandi már alig várja, hogy be­bi­zo­nyítsa, a hangja nél­kül is képes szó­ra­koz­tató lenni.

Meglepő ajánlatot tett Tóth Gabinak a legendás magyar sztár!

Meglepő ajánlatot tett Tóth Gabinak a legendás magyar sztár!

Az éne­kesnő meg­tisz­telő fel­ké­rést ka­pott, és könnyen lehet, hogy el­fo­gadja.

Nem hittünk a szemünknek: Itt dolgozik a Neoton egykori énekesnője

Nem hittünk a szemünknek: Itt dolgozik a Neoton egykori énekesnője

A flit­te­res ruhát fehér kö­tény­kére cse­rélte, abban dol­go­zik Pál Éva, a Neo­ton haj­dani éne­kes­nője.

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Ko­ráb­ban, ne­vel­te­tése miatt nem merte szen­ve­déllyel élni az éle­tet, de mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Ko­ráb­ban nem merte szen­ve­déllyel élni az éle­tet, de mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera a szom­bat dél­utánt is az ágy­ban töl­tötte, de nem egye­dül.

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Az éne­kes­nőt múlt hét pén­te­ken akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója a kon­cert­jén.

Az éne­kes­nőt múlt hét pén­te­ken akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója a kon­cert­jén.

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Tol­vai Reni meg­bo­lon­dítja a férfi­a­kat, de ez néha ve­szé­lyes is lehet.

Tol­vai Reni meg­bo­lon­dítja a férfi­a­kat, a baj csak az, hogy van­nak, akik be­te­ges ér­zé­se­ket táp­lál­nak iránta.

Vadító pózban, félmeztelenül napozik a dögös énekesnő

Vadító pózban, félmeztelenül napozik a dögös énekesnő

Nives büsz­kén mu­to­gatja ido­mait.

Nives Cel­si­ust el­ké­pesztő ido­mok­kal ál­dotta meg a sors. Emel­lett az ének­tu­dá­sára sem lehet pa­nasz. Rá­adá­sul a fut­ballt is na­gyon sze­reti.

Puszilgatni való tappancsok! Nagy Adri megmutatta kisfiát

Puszilgatni való tappancsok! Nagy Adri megmutatta kisfiát

Az éne­kesnő újabb képet posz­tolt.

Az éne­kesnő újabb képet posz­tolt egy hó­na­pos ba­bá­já­ról, aki szü­le­i­től a Be­ne­dek, azaz ál­dott nevet kapta.

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Neki egy­sze­rűen jól áll az idő! Vagy jól áll neki a fi­a­tal­ság...

Neki egy­sze­rűen jól áll az idő! Vagy jól áll neki a fi­a­tal­ság, hi­szen a képen egyik fi­a­tal kol­lé­gá­já­val lát­ható.

Forró fotó, ekkora melle van valójában a 49 éves énekesnőnek

Forró fotó, ekkora melle van valójában a 49 éves énekesnőnek

Egy sza­u­ná­ban ké­szült a férfi­vá­gya­kat egy perc alatt fel­kor­bá­csoló szelfi a dögös dí­vá­ról.

Egy sza­u­ná­ban ké­szült a férfi­vá­gya­kat egy perc alatt fel­kor­bá­csoló szelfi a dögös dí­vá­ról.

Forró, egy szál bugyiban pózol a dögös énekesnő

Lecsúszott a melltartója, egy szál bugyiban pózol a dögös énekesnő

Da­i­ane képei ön­ma­gu­kért be­szél­nek.

Tö­ret­le­nül nö­vek­szik Da­i­ane nép­sze­rű­sége, meg­őrül­nek érte a férfiak. A ké­peit látva ezen nem is lehet cso­dál­kozni.

Hoppá, lehet hogy máris bepasizott Radics Gigi?

Hoppá, lehet hogy máris bepasizott Radics Gigi?

Ti­tok­za­tos sze­rel­mes képet posz­tolt

Az éne­kesnő ti­tok­za­tos sze­rel­mes képet posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára...

Izgató fotó: Megmutatta óriási melleit Tolvai Reni, mindenki elámult

Izgató fotó: Megmutatta óriási melleit Tolvai Reni, mindenki elámult

A dögös éne­kesnő Spa­nyol­or­szág­ból kö­szönt be ra­jon­gó­i­nak.

A dögös éne­kesnő a spa­nyol­or­szági Marb­el­lá­ról kö­szönt be a ra­jon­gó­i­nak. S mi­lyen jól tette! A ha­mi­sí­tat­la­nul nyári, ten­ger­parti han­gu­latú, lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan szexi kép­pel sok kö­ve­tője nap­ját ko­ro­názta meg... El is in­dult a kom­ment­cu­nami!

Beakadt az énekesnő bugyija, semmi sem takarja a fotón

Beakadt az énekesnő bugyija, semmi sem takarja a fotón

Ki­hívó képet posz­tolt ma­gá­ról, pon­to­sab­ban a leg­for­má­sabb test­ré­szé­ről. Me­l­issa pucér pop­sija a téma.

Ki­hívó képet posz­tolt ma­gá­ról, pon­to­sab­ban a leg­for­má­sabb test­ré­szé­ről. Me­l­issa pucér pop­sija a téma.

Íme a bizonyíték: Tóth Gabi és Krausz Gábor jobban szeretik egymást, mint valaha

Íme a bizonyíték: Tóth Gabi és Krausz Gábor jobban szeretik egymást, mint valaha

A sztár­séf és az éne­kesnő ket­tes­ben utaz­tak el nya­ralni.

A sztár­séf és az éne­kesnő ket­tes­ben utaz­tak el nya­ralni.

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

A rap­per csa­pa­tá­nak egyik leg­fon­to­sabb tagja, Kol­lá­nyi Zsu­zsi je­len­leg a szü­lési sza­bad­sá­gát tölti. Ennek el­le­nére mégis el­in­téz­ték, hogy sa­já­tos módon részt ve­hes­sen a kon­cer­te­ken.

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Ba­lássy Betty édes­anya lesz újra.

Ba­lássy Betty har­mad­szorra lesz édes­anya, így egyre ru­ti­no­sab­ban éli meg a ter­hes­sé­get.

Nem takargatta, Tóth Vera dekoltázsától leesik az állad

Nem takargatta, Tóth Vera dekoltázsától leesik az állad

Mi­csoda fotó!

Mi­csoda fotó! A csúcs­for­má­ban lévő éne­kesnő csep­pet sem volt szé­gyen­lős.

Zörögnek a csontjai, ijesztően lefogyott Wolf Kati - Fotó

Zörögnek a csontjai, ijesztően lefogyott Wolf Kati - Fotó

Min­den­kit meg­le­pett leg­újabb fo­tója.

Min­den­kit meg­le­pett az éne­kesnő leg­újabb fo­tója.

Letolta a bugyiját, majd beintett a fotósnak a sztárénekesnő

Letolta a bugyiját, majd beintett a fotósnak a sztárénekesnő

Rop­pant sze­xire és vadra si­ke­re­dett fotó...

Azok után, hogy az egyik vi­de­ók­lip­jé­ben totál pu­cérra vet­kő­zőtt, már meg sem le­pő­dünk a va­dóc­sá­gán.

Váratlan vallomás Tóth Anditól: még ő sem tökéletes

Váratlan vallomás Tóth Anditól: még ő sem tökéletes

Leg­kö­ze­lebb biz­to­san elő­vi­gyá­za­to­sabb lesz a szexi éne­kesnő.

Sári Évi szerelmi háromszögbe keveredett

Sári Évi szerelmi háromszögbe keveredett

Az éne­kesnő egy­szerre két pa­si­val ci­cá­zik a szín­pa­don...

Elképesztő változás: Rá sem ismerni a magyar énekesnőre

Elképesztő változás: Rá sem ismerni a magyar énekesnőre

Hosszú volt az út idáig, de meg­érte a küz­del­met, hi­szen Judy gyö­nyörű szép lett.

Hosszú volt az út idáig, de meg­érte a küz­del­met, hi­szen Judy gyö­nyörű szép lett.

Ezért tüntették ki Bangó Margitot

Ezért tüntették ki Bangó Margitot

A mű­vész­nőre na­gyon büszke lehet a csa­ládja, hi­szen már nem elő­ször ka­pott ki­tün­te­tést. A díjat egy ha­tal­mas bu­li­val ün­ne­pel­ték meg...

A mű­vész­nőre na­gyon büszke lehet a csa­ládja, hi­szen már nem elő­ször ka­pott ki­tün­te­tést. A díjat egy ha­tal­mas bu­li­val ün­ne­pel­ték meg...

Intim felvétel: Fürdés közben fotózta magát Tóth Vera

Intim felvétel: Fürdés közben fotózta magát Tóth Vera

Rit­kán oszt meg ma­gá­ról ilyen képet.

Rit­kán oszt meg ma­gá­ról ilyen képet a szexi éne­kesnő!

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Kínai ét­te­rem­ben ebé­del­tek.

Igazi sztár­pa­rá­dét fo­tó­zott az óbu­dai utcán egyik ol­va­sónk, mi­előtt a szí­nész és az éne­kesnő egy kínai ét­te­rem­ben ebé­delt.

Judy elárulja titkos fegyverét: Így éli túl a nehéz helyzeteket

Judy elárulja titkos fegyverét: Így éli túl a nehéz helyzeteket

Judy sze­rint egy­va­lami kell ahhoz, hogy az ember bol­dog éle­tet éljen. Most el­árulja a tit­kot.

Judy sze­rint egy­va­lami kell ahhoz, hogy az ember bol­dog éle­tet éljen. Most el­árulja a tit­kot.

Megint beszóltak a szerelmesen pózoló Tóth Andinak

Megint beszóltak a szerelmesen pózoló Tóth Andinak

A 19 éves éne­kesnő hiába bi­zony­gatja, hogy tö­ké­le­tes ido­mait és mo­so­lyát nem a se­bész­kés ala­kí­totta ilyenné.

A 19 éves éne­kesnő hiába bi­zony­gatja, hogy tö­ké­le­tes ido­mait és mo­so­lyát nem a se­bész­kés ala­kí­totta ilyenné.

Újabb magyar híresség árulja a használt ruháit

Újabb magyar híresség árulja a használt ruháit

Mo­ha­med Fa­tima áru­sít.

Mo­ha­med Fa­tima akár a fel­lé­pé­seit is le­mondja, de meg­tartja az áru­sí­tást.

Befotózott a néző a sztárénekesnő szoknyája alá, ezt látta

Befotózott a néző a sztárénekesnő szoknyája alá, ezt látta

Óri­ási bot­rány lett a kép­ből, főleg azért, mert az aljas ra­jongó a Twit­terre is fel­töl­tötte!

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Éve­ken át küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel.

Éve­ken át küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, mi­előtt 2014 áp­ri­li­sá­ban szer­ve­zete fel­adta a har­cot.

Nem hittük el: Verekedésbe keveredett a TV2 sztárja

Nem hittük el: Verekedésbe keveredett a TV2 sztárja

Singh Viki nem volt min­dig jó kis­lány, sok fej­tö­rést oko­zott a szü­le­i­nek is.

Singh Viki nem volt min­dig jó kis­lány, sok fej­tö­rést oko­zott a szü­le­i­nek is.

Emlékhelyet avattak Fábián Juli tiszteletére

Emlékhelyet avattak Fábián Juli tiszteletére

A jazz-éne­kesnő ta­valy év végén hunyt el, 37 éve­sen. Ba­rá­tai, csa­ládja és ze­nész­tár­sai most ked­venc ki­rán­du­ló­he­lyén ál­lí­tot­tak neki em­lé­ket.

A jazz-éne­kesnő ta­valy év végén hunyt el, 37 éve­sen. Ba­rá­tai, csa­ládja és ze­nész­tár­sai most ked­venc ki­rán­du­ló­he­lyén ál­lí­tot­tak neki em­lé­ket.

Kiderült, miért futnak zátonyra Fresh Andi kapcsolatai

Kiderült, miért futnak zátonyra Fresh Andi kapcsolatai

Egy lépés előre.

Az már egy lépés előre, ha va­laki képes be­is­merni, hogy hi­bá­zott, így könnyebb lesz ja­ví­tani a dol­gon.

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Egyre több a vi­rág­cso­kor és az ap­róbb meg­le­pe­tés, az el­hi­va­tott il­lető már bőven át­lépte azt a bi­zo­nyos ha­tárt.

Megható titokra derült fény Fábián Juli halála után

Megható titokra derült fény Fábián Juli halála után

Fá­bián Juli örökre le­hunyta a sze­mét.

Fá­bián Juli 37 éve­sen, de­cem­ber 16-án örökre le­hunyta a sze­mét.

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet...

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér. Nagy uta­zásra ké­szül A Nagy Duett ki­esője.

Gyógyszer-túladagolás miatt mosták ki Judy gyomrát!

Gyógyszer-túladagolás miatt mosták ki Judy gyomrát!

Az éne­kesnő gye­rek­ként sok ba­dar­sá­got ki­pró­bált, há­rom­éves ko­rá­ban pél­dául a nagy­pa­pája gyógy­sze­reit vette be.

Az éne­kesnő gye­rek­ként sok ba­dar­sá­got ki­pró­bált, há­rom­éves ko­rá­ban pél­dául a nagy­pa­pája gyógy­sze­reit vette be.

Ezt nézd: Falatnyi bikiniben lazít Dér Heni

Ezt nézd: Falatnyi bikiniben lazít Dér Heni

Dér Heni bár­mi­kor le­vet­kőz­het.

Dér Heni bár­mi­kor für­dő­ru­hára vet­kőz­het, tö­ké­le­tes alakja van.

Nincs visszaút, óriási változás Tóth Gabi életében

Nincs visszaút, óriási változás Tóth Gabi életében

Tel­je­sen meg­újul az éne­kesnő, vajon párja mit szól ehhez?

Tel­je­sen meg­újul az éne­kesnő, vajon párja mit szól ehhez?

Nem semmi: Újabb brutális fogyás Tóth Vera családjában

Nem semmi: Újabb brutális fogyás Tóth Vera családjában

Tóth Vera után édes­anyja is el­szánta magát a fo­gyásra és lát­vá­nyos ered­ményt ért el.

Tóth Vera után édes­anyja is el­szánta magát a fo­gyásra és lát­vá­nyos ered­ményt ért el.

Mindent vett a kamera: Elszólta magát dögös párjáról a magyar énekes

Mindent vett a kamera: Elszólta magát dögös párjáról a magyar énekes

Egy hó­nap­pal ez­előtt egy­szer már össze­ga­ba­lyod­tak, de A Nagy Duett előtt úgy tűnt, nem foly­ta­tó­dik a kap­cso­lat.

Megható videóval emlékezett elhunyt családtagjára Dér Heni

Megható videóval emlékezett elhunyt családtagjára Dér Heni

Heni igyek­szik vi­dá­man em­lé­kezni.

Dér Heni igyek­szik vi­dá­man meg­em­lé­kezni nagy­ma­má­já­ról, akit a na­pok­ban vesz­tett el örökre.

Holtan találták az eltűnt énekesnőt, íme a megrázó részletek

Holtan találták az eltűnt énekesnőt, íme a megrázó részletek

Szer­dán ve­szett nyoma egy öt­csil­la­gos ho­tel­ből. Bár a csa­lád bí­zott benne, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül, szo­morú hír ér­ke­zett.

Szer­dán ve­szett nyoma egy öt­csil­la­gos ho­tel­ből. Bár a csa­lád bí­zott benne, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül, szo­morú hír ér­ke­zett.

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Mar­cel­l­ina két válás után na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, de úgy érzi, re­mény­te­len a hely­zet.

Mar­cel­l­ina két válás után na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, de úgy érzi, re­mény­te­len a hely­zet.

Bevallotta, szörnyű fájdalom kínozza Singh Vikit!

Bevallotta, szörnyű fájdalom kínozza Singh Vikit!

A hí­res­ség éj­sza­kája bor­zal­ma­san telt.

A hí­res­ség éj­sza­kája bor­zal­ma­san telt, a ke­ser­ves saj­gás pedig reg­gel sem múlt el. Meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról ra­jon­gó­i­nak írt leg­újabb be­jegy­zé­sé­ben.

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Lánya lesz­bi­kus, Cini sze­retné, ha ter­mé­sze­tes úton szülne.

Bár lesz­bi­kus kap­cso­lat­ban él, Cini azt sze­retné, ha lánya ter­mé­sze­tes úton szülne majd uno­kát.

Nem semmi: Köldökig dekoltált ruhában bulizott Tóth Gabi

Nem semmi: Köldökig dekoltált ruhában bulizott Tóth Gabi

Tóth Gabi ele­gáns volt és egy­ben me­rész is, ami­kor fel­vette ezt a szexi over­ált, de meg­érte, nagy si­kert ara­tott.

Tóth Gabi ele­gáns volt és egy­ben me­rész is, ami­kor fel­vette ezt a szexi over­ált, de meg­érte, nagy si­kert ara­tott.

Smink nélkül állt kamerák elé a világhírű énekesnő: NEM ismered fel!

Smink nélkül állt kamerák elé a világhírű énekesnő: NEM ismered fel!

Ch­ris­tina Agu­i­lera smink nél­kül mu­tatta meg gyö­nyörű arcát.

Ch­ris­tina Agu­i­lera smink nél­kül mu­tatta meg gyö­nyörű arcát.

Életre keltek Tolvai Reni mellei, kibuggyantak a ruhája alól

Életre keltek Tolvai Reni mellei, kibuggyantak a ruhája alól

Tol­vai Reni nem ci­có­zik, ha úgy tartja kedve szinte fe­det­len keb­lek­kel mu­to­gatja magát.

Lefotózták, óriásit villantott tánc közben a dögös Anastacia

Lefotózták, óriásit villantott tánc közben a dögös Anastacia

Nyoma sem volt a gát­lá­sos­ság­nak!

Bár egy ko­rábbi sú­lyos be­teg­ség miatt so­káig na­gyon szé­gyellte a tes­tét, most nyoma sem volt a gát­lá­sos­ság­nak!

Mi történt? Durván bevérzett A Nagy Duett énekesnőjének szeme

Mi történt? Durván bevérzett A Nagy Duett énekesnőjének szeme

Ag­gód­nak a ra­jon­gók. Senki sem tudja, mi tör­tént­he­tett...

Ag­gód­nak a ra­jon­gók. Senki sem tudja, mi tör­tént­he­tett...

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Cso­bot Adél vá­ran­dó­san is él­vezni akarja az éle­tet, és igyek­szik min­dent úgy csi­nálni, ahogy ko­ráb­ban.

Nem hitt a szemének a magyar énekesnő

Nem hitt a szemének a magyar énekesnő

A fi­a­tal és gyö­nyörű éne­kesnő ala­po­san el­cso­dál­ko­zott.

A fi­a­tal és gyö­nyörű éne­kesnő ala­po­san el­cso­dál­ko­zott, ami­kor meg­látta a fény­ké­pet, amin bi­zony ő is sze­re­pel.

Lehull a lepel! Vajon ki lehet a titokzatos hölgy Szabó Ádám oldalán?

Lehull a lepel! Vajon ki lehet a titokzatos hölgy Szabó Ádám oldalán?

Az éne­kes sze­rel­mes fotót posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára...

Az éne­kes sze­rel­mes fotót posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára, ahol éppen egy hölgy kezét fogja...

Kiderült az igazság: Csak aludni jár haza Tóth Vera

Kiderült az igazság: Csak aludni jár haza Tóth Vera

Tóth Ve­rá­nak alig van sza­bad­ideje, mégis na­gyon hálás, ami­ért így ala­kult az élete.

Tóth Ve­rá­nak alig van sza­bad­ideje, mégis na­gyon hálás, ami­ért így ala­kult az élete.

Egyszerre hárman vették kezelésbe a meztelen Mel B-t

Egyszerre hárman vették kezelésbe a meztelen Mel B-t

Az intim fotó az Ins­tag­ra­mon lan­dolt.

A Spice Girls-szel vi­lág­hí­rűvé vált éne­kes­nő­ről ké­szült intim fotó rö­vi­de­sen az Ins­tag­ra­mon kö­tött ki, a férfiak leg­na­gyobb örö­mére.

Rohammentő vitte kórházba az énekesnőt

Koncertje közben összeesett, rohammentő vitte kórházba a népszerű énekesnőt

Kon­cert köz­ben lett rosszul.

Lon­doni kon­certje köz­ben lett rosszul, az or­vo­sok szo­morú hírt kö­zöl­tek.

Levetkőzte a gátlásait Agárdi Szilvia!

Levetkőzte a gátlásait Agárdi Szilvia!

A csi­nos lány még csak ti­zen­hét éves volt, ami­kor meg­is­mer­hette őt az or­szág, ám akkor még nem volt ön­bi­zalma.

A csi­nos lány még csak ti­zen­hét éves volt, ami­kor meg­is­mer­hette őt az or­szág, ám akkor még nem volt ön­bi­zalma.

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Gyászol Celine Dion: Így emlékezik

Gyászol Celine Dion: Így emlékezik

Szív­szo­rító fotót posz­tolt az éne­kesnő.

Szív­szo­rító fotót posz­tolt az éne­kesnő.

Felhúzta felsőjét Tolvai Reni, sokkot kaptak a rajongók

Felhúzta felsőjét Tolvai Reni: Sokkot kaptak a rajongók

Mit rej­te­ge­tett Reni a ru­hája alatt?

Tol­vai Reni a ru­hája alatt olyas­va­la­mit rej­te­get, ami­től sokak szája tátva ma­radt.

Nagy a baj, az összes fellépését lemondta a magyar énekesnő

Nagy a baj, az összes fellépését lemondta a magyar énekesnő

Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, egész­ség­ügyi okokra hi­vat­ko­zott. A ra­jon­gók ag­gódni kezd­tek!

Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, egész­ség­ügyi okokra hi­vat­ko­zott. A ra­jon­gók ag­gódni kezd­tek!