CÍMKE: 'énekesnő'

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

FRISS HÍREK

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Az éne­kes­nőt múlt hét pén­te­ken akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója a kon­cert­jén.

Az éne­kes­nőt múlt hét pén­te­ken akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója a kon­cert­jén.

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Tol­vai Reni meg­bo­lon­dítja a férfi­a­kat, de ez néha ve­szé­lyes is lehet.

Tol­vai Reni meg­bo­lon­dítja a férfi­a­kat, a baj csak az, hogy van­nak, akik be­te­ges ér­zé­se­ket táp­lál­nak iránta.

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Neki egy­sze­rűen jól áll az idő! Vagy jól áll neki a fi­a­tal­ság...

Neki egy­sze­rűen jól áll az idő! Vagy jól áll neki a fi­a­tal­ság...

Vadító pózban, félmeztelenül napozik a dögös énekesnő

Vadító pózban, félmeztelenül napozik a dögös énekesnő

Nives büsz­kén mu­to­gatja ido­mait.

Nives Cel­si­ust el­ké­pesztő ido­mok­kal ál­dotta meg a sors. Emel­lett az ének­tu­dá­sára sem lehet pa­nasz. Rá­adá­sul a fut­ballt is na­gyon sze­reti.

Puszilgatni való tappancsok! Nagy Adri megmutatta kisfiát

Puszilgatni való tappancsok! Nagy Adri megmutatta kisfiát

Az éne­kesnő újabb képet posz­tolt egy hó­na­pos ba­bá­já­ról, aki szü­le­i­től a Be­ne­dek, vagyis ál­dott nevet kapta.

Az éne­kesnő újabb képet posz­tolt egy hó­na­pos ba­bá­já­ról, aki a Be­ne­dek, azaz ál­dott nevet kapta.

Izgató fotó: Megmutatta óriási melleit Tolvai Reni, mindenki elámult

Izgató fotó: Megmutatta óriási melleit Tolvai Reni, mindenki elámult

A dögös éne­kesnő a spa­nyol­or­szági Marb­el­lá­ról kö­szönt be ra­jon­gó­i­nak. Nagy örö­met szer­zett nekik!

Forró, egy szál bugyiban pózol a dögös énekesnő

Lecsúszott a melltartója, egy szál bugyiban pózol a dögös énekesnő

Da­i­ane képei ön­ma­gu­kért be­szél­nek.

Tö­ret­le­nül nö­vek­szik Da­i­ane nép­sze­rű­sége, meg­őrül­nek érte a férfiak. A ké­peit látva ezen nem is lehet cso­dál­kozni.

Forró fotó, ekkora melle van valójában a 49 éves, dögös hangú és alakú énekesnőnek

Forró fotó, ekkora melle van valójában a 49 éves, dögös hangú és alakú énekesnőnek

Egy sza­u­ná­ban ké­szült a férfi­vá­gya­kat egy perc alatt fel­kor­bá­csoló szelfi.

Egy sza­u­ná­ban ké­szült a férfi­vá­gya­kat egy perc alatt fel­kor­bá­csoló szelfi a ha­zánk­ban is több al­ka­lom­mal nagy si­kerű kon­cer­tet adó éne­kesnő, aki fehér bőre el­le­nére fe­kete hang­gal büsz­kél­ked­het.

Hoppá, lehet hogy máris bepasizott Radics Gigi?

Hoppá, lehet hogy máris bepasizott Radics Gigi?

Az éne­kesnő ti­tok­za­tos sze­rel­mes képet posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára, ami­ből arra kö­vet­kez­te­tünk: sze­rel­mes.

Az éne­kesnő ti­tok­za­tos sze­rel­mes képet posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára, ami­ből arra kö­vet­kez­te­tünk: sze­rel­mes.

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

A rap­per csa­pa­tá­nak egyik leg­fon­to­sabb tagja, Kol­lá­nyi Zsu­zsi je­len­leg a szü­lési sza­bad­sá­gát tölti. Ennek el­le­nére mégis el­in­téz­ték, hogy sa­já­tos módon részt ve­hes­sen a kon­cer­te­ken.

Beakadt az énekesnő bugyija, semmi sem takarja a fotón

Beakadt az énekesnő bugyija, semmi sem takarja a fotón

Ki­hívó képet posz­tolt ma­gá­ról, pon­to­sab­ban a leg­for­má­sabb test­ré­szé­ről. Me­l­issa pucér pop­sija a téma.

Ki­hívó képet posz­tolt ma­gá­ról, pon­to­sab­ban a leg­for­má­sabb test­ré­szé­ről. Me­l­issa pucér pop­sija a téma.

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Így viseli a terhességét a mindenórás énekesnő

Ba­lássy Betty har­mad­szorra lesz édes­anya, így egyre ru­ti­no­sab­ban éli meg a ter­hes­sé­get.

Ba­lássy Betty har­mad­szorra lesz édes­anya, így egyre ru­ti­no­sab­ban éli meg a ter­hes­sé­get.

Nem takargatta, Tóth Vera dekoltázsától leesik az állad

Nem takargatta, Tóth Vera dekoltázsától leesik az állad

Mi­csoda fotó! A csúcs­for­má­ban lévő éne­kesnő csep­pet sem volt szé­gyen­lős.

Mi­csoda fotó! A csúcs­for­má­ban lévő éne­kesnő csep­pet sem volt szé­gyen­lős.

Letolta a bugyiját, majd beintett a fotósnak a sztárénekesnő

Letolta a bugyiját, majd beintett a fotósnak a sztárénekesnő

Azok után, hogy az egyik vi­de­ók­lip­jé­ben totál pu­cérra vet­kő­zőtt, már meg sem le­pő­dünk a va­dóc­sá­gán.

Váratlan vallomás Tóth Anditól: még ő sem tökéletes

Váratlan vallomás Tóth Anditól: még ő sem tökéletes

Leg­kö­ze­lebb biz­to­san elő­vi­gyá­za­to­sabb lesz a szexi éne­kesnő.

Sári Évi szerelmi háromszögbe keveredett

Sári Évi szerelmi háromszögbe keveredett

Az éne­kesnő egy­szerre két pa­si­val ci­cá­zik a szín­pa­don...

Judy elárulja titkos fegyverét: Így éli túl a nehéz helyzeteket

Judy elárulja titkos fegyverét: Így éli túl a nehéz helyzeteket

Judy sze­rint egy­va­lami kell.

Judy sze­rint egy­va­lami kell ahhoz, hogy az ember bol­dog éle­tet éljen. Most el­árulja a tit­kot.

Zörögnek a csontjai, ijesztően lefogyott Wolf Kati - Fotó

Zörögnek a csontjai, ijesztően lefogyott Wolf Kati - Fotó

Kati min­dig tö­ré­keny al­katú nő volt, de most min­den­kit meg­le­pett a leg­újabb fo­tója.

Kati min­dig tö­ré­keny al­katú nő volt, de most min­den­kit meg­le­pett a leg­újabb fo­tója.

Elképesztő változás: Rá sem ismerni a magyar énekesnőre

Elképesztő változás: Rá sem ismerni a magyar énekesnőre

Hosszú volt az út idáig.

Hosszú volt az út idáig, de meg­érte a küz­del­met, hi­szen Judy gyö­nyörű szép lett.

Ezért tüntették ki Bangó Margitot

Ezért tüntették ki Bangó Margitot

A mű­vész­nőre na­gyon büszke lehet a csa­ládja...

A mű­vész­nőre na­gyon büszke lehet a csa­ládja...

Intim felvétel: Fürdés közben fotózta magát Tóth Vera

Intim felvétel: Fürdés közben fotózta magát Tóth Vera

Rit­kán oszt meg ma­gá­ról ilyen képet a szexi éne­kesnő!

Rit­kán oszt meg ma­gá­ról ilyen képet a szexi éne­kesnő!

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Igazi sztár­pa­rá­dét fo­tó­zott az óbu­dai utcán egyik ol­va­sónk, mi­előtt a szí­nész és az éne­kesnő egy kínai ét­te­rem­ben ebé­delt.

Igazi sztár­pa­rá­dét fo­tó­zott az óbu­dai utcán egyik ol­va­sónk, mi­előtt a szí­nész és az éne­kesnő egy kínai ét­te­rem­ben ebé­delt.

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Már négy éve elment: Ma lenne 90 éves a legendás magyar énekesnő

Éve­ken át küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, mi­előtt 2014 áp­ri­li­sá­ban szer­ve­zete fel­adta a har­cot.

Újabb magyar híresség árulja a használt ruháit

Újabb magyar híresség árulja a használt ruháit

Mo­ha­med Fa­tima áru­sít.

Mo­ha­med Fa­tima akár a fel­lé­pé­seit is le­mondja, de meg­tartja az áru­sí­tást.

Megint beszóltak a szerelmesen pózoló Tóth Andinak

Megint beszóltak a szerelmesen pózoló Tóth Andinak

A 19 éves éne­kesnő hiába bi­zony­gatja, hogy tö­ké­le­tes ido­mait és mo­so­lyát nem a se­bész­kés ala­kí­totta ilyenné.

A 19 éves éne­kesnő hiába bi­zony­gatja, hogy tö­ké­le­tes ido­mait és mo­so­lyát nem a se­bész­kés ala­kí­totta ilyenné.

Befotózott a néző a sztárénekesnő szoknyája alá, ezt látta

Befotózott a néző a sztárénekesnő szoknyája alá, ezt látta

Óri­ási bot­rány lett a kép­ből, főleg azért, mert az aljas ra­jongó a Twit­terre is fel­töl­tötte!

Óri­ási bot­rány lett a kép­ből, főleg azért, mert az aljas ra­jongó a Twit­terre is fel­töl­tötte!

Emlékhelyet avattak Fábián Juli tiszteletére

Emlékhelyet avattak Fábián Juli tiszteletére

A jazz-éne­kesnő ta­valy év végén hunyt el, 37 éve­sen.

A jazz-éne­kesnő ta­valy év végén hunyt el, 37 éve­sen.

Kiderült, miért futnak zátonyra Fresh Andi kapcsolatai

Kiderült, miért futnak zátonyra Fresh Andi kapcsolatai

Egy lépés előre.

Az már egy lépés előre, ha va­laki képes be­is­merni, hogy hi­bá­zott, így könnyebb lesz ja­ví­tani a dol­gon.

Nem hittük el: Verekedésbe keveredett a TV2 sztárja

Nem hittük el: Verekedésbe keveredett a TV2 sztárja

Singh Viki nem volt min­dig jó kis­lány, sok fej­tö­rést oko­zott a szü­le­i­nek is.

Singh Viki nem volt min­dig jó kis­lány, sok fej­tö­rést oko­zott a szü­le­i­nek is.

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Egyre több a vi­rág­cso­kor és az ap­róbb meg­le­pe­tés.

Egyre több a vi­rág­cso­kor és az ap­róbb meg­le­pe­tés, az el­hi­va­tott il­lető már bőven át­lépte azt a bi­zo­nyos ha­tárt.

Megható titokra derült fény Fábián Juli halála után

Megható titokra derült fény Fábián Juli halála után

Fá­bián Juli 37 éve­sen, de­cem­ber 16-án örökre le­hunyta a sze­mét. Ba­rá­tai így tisz­te­leg­nek előtte.

Fá­bián Juli 37 éve­sen, de­cem­ber 16-án örökre le­hunyta a sze­mét. Ba­rá­tai így tisz­te­leg­nek előtte.

Gyógyszer-túladagolás miatt mosták ki Judy gyomrát!

Gyógyszer-túladagolás miatt mosták ki Judy gyomrát!

Nagy­pa­pája gyógy­sze­reit vette be.

Az éne­kesnő gye­rek­ként sok ba­dar­sá­got ki­pró­bált, há­rom­éves ko­rá­ban pél­dául a nagy­pa­pája gyógy­sze­reit vette be.

Ezt nézd: Falatnyi bikiniben lazít Dér Heni

Ezt nézd: Falatnyi bikiniben lazít Dér Heni

Dér Heni bár­mi­kor le­vet­kőz­het.

Dér Heni bár­mi­kor für­dő­ru­hára vet­kőz­het, tö­ké­le­tes alakja van.

Holtan találták az eltűnt énekesnőt, íme a megrázó részletek

Holtan találták az eltűnt énekesnőt, íme a megrázó részletek

Szer­dán ve­szett nyoma.

Szer­dán ve­szett nyoma egy öt­csil­la­gos ho­tel­ből. Bár a csa­lád bí­zott benne, hogy ép­ség­ben elő­ke­rül, szo­morú hír ér­ke­zett.

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Külföldön folytatná karrierjét a gyönyörű magyar énekesnő

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér.

Még na­gyon fi­a­tal, és előtte az élet, éppen ezért érzi úgy, hogy szűk lett szá­mára a tér.

Nincs visszaút, óriási változás Tóth Gabi életében

Nincs visszaút, óriási változás Tóth Gabi életében

Tel­je­sen meg­újul az éne­kesnő.

Tel­je­sen meg­újul az éne­kesnő, vajon párja mit szól ehhez?

Nem semmi: Újabb brutális fogyás Tóth Vera családjában

Nem semmi: Újabb brutális fogyás Tóth Vera családjában

Tóth Vera édes­anyja is el­szánt.

Tóth Vera után édes­anyja is el­szánta magát a fo­gyásra és lát­vá­nyos ered­ményt ért el.

Megható videóval emlékezett elhunyt családtagjára Dér Heni

Megható videóval emlékezett elhunyt családtagjára Dér Heni

Dér Heni igyek­szik vi­dá­man meg­em­lé­kezni nagy­ma­má­já­ról, akit a na­pok­ban vesz­tett el örökre.

Dér Heni igyek­szik vi­dá­man meg­em­lé­kezni nagy­ma­má­já­ról, akit a na­pok­ban vesz­tett el örökre.

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Tizenkétszer próbált teherbe esni, majdnem belehalt a magyar énekesnő

Bár lesz­bi­kus kap­cso­lat­ban él, Cini azt sze­retné, ha lánya ter­mé­sze­tes úton szülne majd uno­kát.

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Mar­cel­l­ina két válás után na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, de úgy érzi, re­mény­te­len a hely­zet.

Mar­cel­l­ina két válás után na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, de úgy érzi, re­mény­te­len a hely­zet.

Bevallotta, szörnyű fájdalom kínozza Singh Vikit!

Bevallotta, szörnyű fájdalom kínozza Singh Vikit!

A hí­res­ség éj­sza­kája bor­zal­ma­san telt, a ke­ser­ves saj­gás pedig reg­gel sem múlt el. Meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról a ra­jon­gó­i­nak írt leg­újabb be­jegy­zé­sé­ben.

A hí­res­ség éj­sza­kája bor­zal­ma­san telt, a ke­ser­ves saj­gás pedig reg­gel sem múlt el. Meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról a ra­jon­gó­i­nak írt leg­újabb be­jegy­zé­sé­ben.

Smink nélkül állt kamerák elé a világhírű énekesnő: NEM ismered fel!

Smink nélkül állt kamerák elé a világhírű énekesnő: NEM ismered fel!

Egy cím­lap­fo­tón mu­tatta meg Ch­ris­tina Agu­i­lera, hogy mi­lyen, ami­kor nincs ki­má­zolva az arca.

Életre keltek Tolvai Reni mellei, kibuggyantak a ruhája alól

Életre keltek Tolvai Reni mellei, kibuggyantak a ruhája alól

Tol­vai Reni nem ci­có­zik, ha úgy tartja kedve szinte fe­det­len keb­lek­kel mu­to­gatja magát.

Nem semmi: Köldökig dekoltált ruhában bulizott Tóth Gabi

Nem semmi: Köldökig dekoltált ruhában bulizott Tóth Gabi

Tóth Gabi ele­gáns volt és egy­ben me­rész is, ami­kor fel­vette ezt a szexi over­ált, de meg­érte, nagy si­kert ara­tott.

Tóth Gabi ele­gáns volt és egy­ben me­rész is, ami­kor fel­vette ezt a szexi over­ált, de meg­érte, nagy si­kert ara­tott.

Lefotózták, óriásit villantott tánc közben a dögös Anastacia

Lefotózták, óriásit villantott tánc közben a dögös Anastacia

Bár egy ko­rábbi sú­lyos be­teg­ség miatt so­káig na­gyon szé­gyellte a tes­tét, most nyoma sem volt a gát­lá­sos­ság­nak!

Bár egy ko­rábbi sú­lyos be­teg­ség miatt so­káig na­gyon szé­gyellte a tes­tét, most nyoma sem volt a gát­lá­sos­ság­nak!

Nem hittünk a szemünknek: Michael Jackson testvérével pózolt Tolvai Reni

Nem hittünk a szemünknek: Michael Jackson testvérével pózolt Tolvai Reni

Tol­vai Re­ni­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része Ame­ri­ká­ban.

Tol­vai Re­ni­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része Ame­ri­ká­ban.

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Cso­bot Adél vá­ran­dó­san is él­vezni akarja az éle­tet, és igyek­szik min­dent úgy csi­nálni, ahogy ko­ráb­ban.

Nem hitt a szemének a magyar énekesnő

Nem hitt a szemének a magyar énekesnő

A fi­a­tal és gyö­nyörű éne­kesnő ala­po­san el­cso­dál­ko­zott.

A fi­a­tal és gyö­nyörű éne­kesnő ala­po­san el­cso­dál­ko­zott, ami­kor meg­látta a fény­ké­pet, amin bi­zony ő is sze­re­pel.

Levetkőzte a gátlásait Agárdi Szilvia!

Levetkőzte a gátlásait Agárdi Szilvia!

Még csak ti­zen­hét éves volt, ami­kor meg­is­mer­hette őt az or­szág.

A csi­nos lány még csak ti­zen­hét éves volt, ami­kor meg­is­mer­hette őt az or­szág, ám akkor még nem volt ön­bi­zalma.

Most közölték: a kórházban életét vesztette a népszerű énekesnő

Most közölték: a kórházban életét vesztette a népszerű énekesnő

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szer­ve­zői is meg­erő­sí­tet­ték a hírt.

Az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szer­ve­zői is meg­erő­sí­tet­ték a hírt.

Lehull a lepel! Vajon ki lehet a titokzatos hölgy Szabó Ádám oldalán?

Lehull a lepel! Vajon ki lehet a titokzatos hölgy Szabó Ádám oldalán?

Az éne­kes sze­rel­mes fotót posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára, ahol éppen egy hölgy kezét fogja...

Kiderült az igazság: Csak aludni jár haza Tóth Vera

Kiderült az igazság: Csak aludni jár haza Tóth Vera

Tóth Ve­rá­nak alig van sza­bad­ideje.

Tóth Ve­rá­nak alig van sza­bad­ideje, mégis na­gyon hálás, ami­ért így ala­kult az élete.

Egyszerre hárman vették kezelésbe a meztelen Mel B-t

Egyszerre hárman vették kezelésbe a meztelen Mel B-t

Az intim fotó rö­vi­de­sen az Ins­tag­ra­mon kö­tött ki, a férfiak leg­na­gyobb örö­mére.

A Spice Girls-szel vi­lág­hí­rűvé vált éne­kes­nő­ről ké­szült intim fotó rö­vi­de­sen az Ins­tag­ra­mon kö­tött ki, a férfiak leg­na­gyobb örö­mére.

Nagy a baj, az összes fellépését lemondta a magyar énekesnő

Nagy a baj, az összes fellépését lemondta a magyar énekesnő

Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be.

Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, egész­ség­ügyi okokra hi­vat­ko­zott. A ra­jon­gók ag­gódni kezd­tek!

Gyászol Celine Dion: Így emlékezik

Gyászol Celine Dion: Így emlékezik

Szív­szo­rító fotót posz­tolt az éne­kesnő.

Szív­szo­rító fotót posz­tolt az éne­kesnő.

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a mé­hé­ben mo­corgó kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a mé­hé­ben mo­corgó kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Felhúzta felsőjét Tolvai Reni, sokkot kaptak a rajongók

Felhúzta felsőjét Tolvai Reni, sokkot kaptak a rajongók

Tol­vai Reni a ru­hája alatt olyas­va­la­mit rej­te­get, ami­től sokak szája tátva ma­radt.

Tol­vai Reni a ru­hája alatt olyas­va­la­mit rej­te­get, ami­től sokak szája tátva ma­radt.

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Gömbölyű fenekét süttette a tengerparton Dér Heni

Dér Heni va­ká­ci­ó­zik.

Dér Heni már csak né­hány napig lus­tál­kod­hat, aztán véget ér a va­ká­ci­ója.

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Dér Heni le­vet­kő­zött a tél kö­ze­pén.

Dér Heni le­vet­kő­zött a tél kö­ze­pén, fa­lat­nyi bi­ki­ni­ben mu­tatta meg bá­jait a ra­jon­gó­i­nak. Bi­zo­nyára sokan örül­nek a szív­do­bog­tató lát­vány­nak.

Fresh Andi döbbenetes vallomása: Én nem vagyok énekesnő!

Fresh Andi döbbenetes vallomása: Én nem vagyok énekesnő!

A hí­res­ség nevét húsz éve min­denki is­meri.

A hí­res­ség nevét húsz éve min­denki is­meri, ám ő most ér­de­kes dol­got árult el saját ma­gá­ról.

Nem bírta a kritikát: Tolvai Reni káromkodva ment neki Schell Juditnak

Nem bírta a kritikát: Tolvai Reni káromkodva ment neki Schell Juditnak

Dur­ván ne­ki­ment Schell Ju­dit­nak A Dal ver­seny­zője.

Dur­ván ne­ki­ment Schell Ju­dit­nak A Dal ver­seny­zője. Tol­vai Reni na­gyon meg­sér­tő­dött a ne­ga­tív kri­tika miatt.

Egy szál melltartóban szexizik, ágyból posztolt képet Tolvai Reni

Egy szál melltartóban szexizik, ágyból posztolt képet Tolvai Reni

Tol­vai Reni egyre me­ré­szebb. Ko­ráb­ban sze­ré­nyebb­nek tűnt az éne­kesnő.

Tol­vai Reni egyre me­ré­szebb. Ko­ráb­ban sze­ré­nyebb­nek tűnt.

Bizarr topless fotóval sokkolta rajongóit Madonna

Bizarr topless fotóval sokkolta rajongóit Madonna

Erre nincs ma­gya­rá­zat!

Az 58 éves pop­díva kül­se­jére egész egy­sze­rűen nincs ma­gya­rá­zat!

Tóth Vera vallomása: Ilyen sem történt jó pár éve

Tóth Vera vallomása: Ilyen sem történt jó pár éve

Bár­csak több­ször lenne ilyen...

A gyö­nyörű éne­kesnő egy Ins­tag­ram-fo­tó­hoz mel­lé­kelt őszinte val­lo­mást.

Miből lesz a cserebogár: így nézett ki gyerekként a magyar énekesnő!

Miből lesz a cserebogár: így nézett ki gyerekként a magyar énekesnő!

A hí­res­ség egy régi fotót osz­tott meg ma­gá­ról, amin két­éve­sen pózol a ka­mera előtt.

Őrjítő terpesz, alig takar az énekesnő apró bugyija

Őrjítő terpesz, alig takar az énekesnő apró bugyija

Da­i­ane dögös ké­pe­ket posz­tolt.

Da­i­ane No­vais leg­újabb képei közül kettő is ki­emel­ke­dik. Mind­két eset­ben be­te­kin­tést enged a lábai közé.

Családja jelentette be: kórházban hunyt el a közkedvelt énekesnő

Családja jelentette be: kórházban hunyt el a közkedvelt énekesnő

A rák egyik ag­resszív faj­tája miatt csak né­hány hó­na­pot él­he­tett a di­ag­nó­zis után.

A rák egyik ag­resszív faj­tája miatt csak né­hány hó­na­pot él­he­tett a di­ag­nó­zis után.

Lecsapott az adóhatóság, börtönbe kerülhet Shakira

Lecsapott az adóhatóság, börtönbe kerülhet Shakira

Óri­ási bajba ke­rült.

Fi­gyel­met­len­ség vagy szán­dé­kos fél­re­ve­ze­tés? Bár­me­lyik áll­jon is a kel­le­met­len hely­zet mö­gött, óri­ási baj­ban van most a latin díva.

Nem lehetett halogatni, megműtötték a TV2 sztárját

Nem lehetett halogatni, megműtötték a TV2 sztárját

Kozma Orsi már nyu­god­tan bújik bele bár­me­lyik sztár bő­rébe. Nem okoz gon­dot neki a rap sem, úgy pörög a nyelve.

Szörnyű dolgok derültek ki a 46 évesen elhunyt Dolores O'Riordanról

Szörnyű dolgok derültek ki a 46 évesen elhunyt Dolores O'Riordanról

Min­den a sztár rém­álomba illő gye­rek­ko­rára ve­zet­hető vissza...

Min­den a sztár rém­álomba illő gye­rek­ko­rára ve­zet­hető vissza...

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le.

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Szívszaggató utolsó fotó került elő az elhunyt Dolores O'Riordanról

Szívszaggató utolsó fotó került elő az elhunyt Dolores O'Riordanról

Semmi nem utalt a hét­főn be­kö­vet­ke­zett tra­gé­di­ára!

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy semmi nem utalt a hét­főn be­kö­vet­ke­zett tra­gé­di­ára!

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák a szeretett énekesnőt

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák a szeretett énekesnőt

De­cem­ber óta kór­ház­ban ke­zel­ték, és már nem tu­dott ki­gyó­gyulni egy fer­tő­zés­ből.

De­cem­ber óta kór­ház­ban ke­zel­ték, és már nem tu­dott ki­gyó­gyulni egy fer­tő­zés­ből.

Vasúti kereszteződésben érte autóbaleset a magyar énekesnőt!

Vasúti kereszteződésben érte autóbaleset a magyar énekesnőt!

Az őt szál­lító ko­csi­ban el­szállt a fék, ezért el­ke­rül­he­tet­lenné vált a ka­ram­bol. Az elő­adó ko­ráb­ban még sosem üt­kö­zött.

Na ennyit a smink erejéről, megmutatta valódi arcát Tóth Gabi

Na ennyit a smink erejéről, megmutatta valódi arcát Tóth Gabi

Tóth Gabi meg­mu­tatta va­lódi arcát.

Tóth Gabi meg­mu­tatta va­lódi arcát, ami igen nagy bá­tor­ságra vall.

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Drasztikus változás, erre tényleg büszke lehet Tóth Vera

Tóth Vera egy év alatt el­érte amire min­dig is vá­gyott, így jog­gal lehet büszke ma­gára.

Tóth Vera egy év alatt el­érte amire min­dig is vá­gyott, így jog­gal lehet büszke ma­gára.