CÍMKE: 'énekesnő'

Pályázatot hirdet a Fábián Juli Emlékalapítvány

Pályázatot hirdet a Fábián Juli Emlékalapítvány

A be­ér­kező ké­rel­me­ket a Fá­bián Juli Ala­pít­vány mel­lett mű­ködő Ta­nács­adó Tes­tü­let bí­rálja el.

Nem várt fordulat Hien szüleinek bírósági ügyében

Nem várt fordulat Hien szüleinek bírósági ügyében

A bí­ró­ság íté­let­hir­de­tésre ké­szült, de va­lami tel­je­sen meg­vál­toz­tatta a dol­gok me­ne­tét.

A bí­ró­ság íté­let­hir­de­tésre ké­szült, de va­lami tel­je­sen meg­vál­toz­tatta a dol­gok me­ne­tét.

Soha nem hallott részleteket árult el családjáról Kovács Kati

Soha nem hallott részleteket árult el családjáról Kovács Kati

Ko­vács Kati őszin­tén me­sélt a csa­ládi éle­té­ről, és az is ki­de­rült, miért eszik ismét húst.

Ko­vács Kati őszin­tén me­sélt a csa­ládi éle­té­ről, és az is ki­de­rült, miért eszik ismét húst.

Radics Gigi mer álmodni: tíz éven belül Grammy-díjat szeretne!

Radics Gigi mer álmodni: tíz éven belül Grammy-díjat szeretne!

Két fris­sen le­for­ga­tott klipje után sem las­sít, és mer na­gyot ál­modni.

Két fris­sen le­for­ga­tott klipje után sem las­sít, és mer na­gyot ál­modni.

Kemény kritikával illették a sztárok Tóth Andit

Kemény kritikával illették a sztárok Tóth Andit

Az éne­kesnő nehéz hely­zetbe ke­rült.

Az éne­kesnő nehéz hely­zetbe ke­rült, ál­lí­tása sze­rint ki­sem­miz­ték őt a me­ne­dzse­rei, ám a ma­gyar hí­res­sé­gek nem értik, ho­gyan tör­tén­he­tett ez meg.

Ijesztő fotó került elő Pásztor Annáról: férfiként, borostásan pózol

Ijesztő fotó került elő Pásztor Annáról: férfiként, borostásan pózol

Meg­mu­tatta a ra­jon­gók­nak, hogy nézne ki az el­len­kező tag­ja­ként.

Meg­mu­tatta a ra­jon­gók­nak, hogy nézne ki az el­len­kező tag­ja­ként.

Ezért irigyelhetik most sokan a várandós Tóth Gabit

Ezért irigyelhetik most sokan a várandós Tóth Gabit

Tóth Gabi nem­rég be­je­len­tést tett.

Tóth Gabi nem­rég je­len­tette be, hogy vá­ran­dós és ezzel egy­ide­jű­leg le­mondta a fel­lé­pé­sit is.

Szomorú bejelentést tett Britney Spears menedzsere

Szomorú bejelentést tett Britney Spears menedzsere

Ag­gód­nak a ra­jon­gók.

Nem csoda, hogy a ra­jon­gók egyre job­ban ag­gód­nak a sza­na­tó­ri­u­mot meg­járt éne­kes­nő­ért.

Szexi séfekre buknak a magyar sztárcsajok

Szexi séfekre buknak a magyar sztárcsajok

Egy férfi szí­vé­hez a hasán ke­resz­tül vezet az út, de ma­nap­ság mintha épp for­dítva lenne igaz a mon­dás. A lé­nyeg, hogy végül min­denki bol­dog le­gyen.

Egy férfi szí­vé­hez a hasán ke­resz­tül vezet az út, de ma­nap­ság mintha épp for­dítva lenne igaz a mon­dás. A lé­nyeg, hogy végül min­denki bol­dog le­gyen.

Temetéseken vállal fellépést az ötgyerekes sztáranyuka: 2 millióért énekel

Temetéseken vállal fellépést az ötgyerekes sztáranyuka: 2 millióért énekel

Közel 2 mil­lió fo­rin­tért éne­kel a te­me­té­se­ken Katie Price.

Közel 2 mil­lió fo­rin­tért éne­kel a te­me­té­se­ken Katie Price.

Fájdalmas vallomás: magánéleti csalódásáról vallott Rúzsa Magdi

Fájdalmas vallomás: magánéleti csalódásáról vallott Rúzsa Magdi

A nép­szerű éne­kes­nő­nek időbe telt, míg rá­jött, ki az igazi ba­rátja, és kik azok, akik csak a hír­né­vért van­nak mel­lette.

Így romantikázott szerelmével Tóth Vera

Így romantikázott szerelmével Tóth Vera

Tóth Vera élete szinte tel­je­sen kerek. Az éne­kesnő na­gyon si­ke­res.

Tóth Vera élete szinte tel­je­sen kerek. Az éne­kesnő min­den téren na­gyon si­ke­res. Párja pedig na­gyon jól tudja, ho­gyan kell ké­nyez­tet­nie a sze­rel­mét. Erről egy friss poszt is ta­nús­ko­dik...

Itt a bizonyíték: Előre lehetett tudni, hogy anya lesz Tóth Gabi

Itt a bizonyíték: Előre lehetett tudni, hogy anya lesz Tóth Gabi

Tóth Ga­bi­val meg­tör­tént a csoda! Bár az or­vo­sok sok-sok évvel ez­előtt azt mond­ták neki, hogy nem lehet ter­mé­sze­tes úton gye­reke, té­ved­tek.

Tóth Ga­bi­val meg­tör­tént a csoda! Bár az or­vo­sok sok-sok évvel ez­előtt azt mond­ták neki, hogy nem lehet ter­mé­sze­tes úton gye­reke, té­ved­tek.

Ijesztő ultrahang: Ez történt Ariana Grande agyával

Ijesztő ultrahang: Ez történt Ariana Grande agyával

A fi­a­tal éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, ami 2017-ben tör­tént a man­ches­teri köz­ben.

A fi­a­tal éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, ami 2017-ben tör­tént a man­ches­teri köz­ben.

Fogyókúrába kezdett: Konditeremből posztoltak képet Király Lindáról

Fogyókúrába kezdett: Konditeremből posztoltak képet Király Lindáról

Ki­rály Linda el­szánta magát, spor­tolni kez­dett.

Ki­rály Linda el­szánta magát, spor­tolni kez­dett.

Újra meg kell műteni Bangó Marikát, ez a diagnózis

Újra meg kell műteni Bangó Marikát, ez a diagnózis

A fo­gá­val van­nak gon­dok.

Bár az éne­kesnő ál­la­pota szé­pen javul már­ci­usi csí­pő­mű­tétje óta, újabb be­avat­ko­zás vár rá. Most a fo­gá­val van­nak gon­dok.

Elárult magát: így védekezik Tóth Gabi

Elárult magát: így védekezik Tóth Gabi

Tóth Gabi so­káig adott a ká­ro­gók sza­vára, de már nem tö­rő­dik velük.

Tóth Gabi so­káig adott a ká­ro­gók sza­vára, de már egy jó ideje nem tö­rő­dik velük.

Az edzőteremben mutatta meg formás keblét Tolvai Reni

Az edzőteremben mutatta meg formás keblét Tolvai Reni

Tol­vai Reni nem éppen szé­gyen­lős.

Tol­vai Reni nem éppen szé­gyen­lős, és ezt mos­tani fo­tó­já­val sem cá­folta meg.

Lesújtó, váratlanul szívrohamot kapott és meghalt a népszerű énekesnő

Lesújtó, váratlanul szívrohamot kapott és meghalt a népszerű énekesnő

A tra­gi­kus sorsú sztár fia öt évvel ez­előtt halt meg, rö­vid­del utána pedig férje is éle­tét vesz­tette.

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott a magyar énekesnő

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott a magyar énekesnő

Nincs elég ideje, nem tud egy­szerre min­denre kon­cent­rálni az éne­kesnő.

Nincs elég ideje, nem tud egy­szerre min­denre kon­cent­rálni az éne­kesnő.

Óriási örömhír: 44 évesen újra anya lesz Alanis Morissette

Óriási örömhír: 44 évesen újra anya lesz Alanis Morissette

Egy po­ca­kos fo­tó­val je­len­tette be.

Egy po­ca­kos fo­tó­val je­len­tette be az újabb csöpp­ség ér­ke­zé­sét.

Ilyen állapotban van a műtét után a nagybeteg Bangó Marika

Ilyen állapotban van a műtét után a nagybeteg Bangó Marika

Az éne­kesnő múlt hét pén­te­ken esett át egy fáj­dal­mas, két­órás ge­rinc­mű­té­ten.

Meg kell műteni a magyar énekesnőt

Meg kell műteni a magyar énekesnőt

Ta­valy nyá­ron de­rült ki, hogy ge­rinc­sérve van, és ha ez még nem lenne elég, csí­pőízü­leti gyul­la­dása is lett. Az ope­rá­ciót eddig el­ha­lasz­tot­ták.

Ta­valy nyá­ron de­rült ki, hogy ge­rinc­sérve van, és ha ez még nem lenne elég, csí­pőízü­leti gyul­la­dása is lett. Az ope­rá­ciót eddig el­ha­lasz­tot­ták.

Nehéz időszakáról vallott a TV2 sztárja

Nehéz időszakáról vallott a TV2 sztárja

Nagy Adri nem tu­dott ma­gá­val fog­lal­kozni, gyer­meke egész­sége fon­to­sabb volt. Sze­ren­csére egyre job­ban van­nak, de időbe telt.

Nagy Adri nem tu­dott ma­gá­val fog­lal­kozni, gyer­meke egész­sége fon­to­sabb volt. Sze­ren­csére egyre job­ban van­nak, de időbe telt.

Ezt látnod kell: Falatnyi bikiniben indult útnak Dér Heni

Ezt látnod kell: Falatnyi bikiniben indult útnak Dér Heni

Dér Heni csoda szép helyre ment.

Dér Heni csoda szép helyre ment nya­ralni, ahol ren­ge­teg fotót ké­szí­tett.

Dráma a stúdióban, élő adásban zokogott a magyar énekesnő

Dráma a stúdióban, élő adásban zokogott a magyar énekesnő

Tel­je­sen el­bű­völte a zsű­rit.

A Dal 2019 ver­seny­zője még csak ti­zen­hat éves, mégis tel­je­sen el­bű­völte a zsű­rit és a té­vé­né­ző­ket a pro­duk­ci­ó­já­val.

Zokogva jelentette be a család: éjjel elhunyt a népszerű énekesnő

Zokogva jelentette be a család: éjjel elhunyt a népszerű énekesnő

Ott­ho­ná­ban, csa­ládja kö­ré­ben hunyt el a le­gen­dás éne­kesnő.

Ott­ho­ná­ban, csa­ládja kö­ré­ben hunyt el a le­gen­dás éne­kesnő.

Diplomásként tér haza a magyar énekesnő

Diplomásként tér haza a magyar énekesnő

A fi­a­tal éne­kesnő évek óta csak nya­ranta lá­to­ga­tott haza Ma­gyar­or­szágra, hi­szen év köz­ben a világ egyik leg­jobb egye­te­mé­nek pad­jait kop­tatta.

A fi­a­tal éne­kesnő évek óta csak nya­ranta lá­to­ga­tott haza Ma­gyar­or­szágra, hi­szen év köz­ben a világ egyik leg­jobb egye­te­mé­nek pad­jait kop­tatta.

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az éne­kesnő Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val.

Az éne­kesnő Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val, aki azon­nal le­vette őt a lá­bá­ról!

Fájdalmas döntést hozott a Neoton egykori sztárja

Fájdalmas döntést hozott a Neoton egykori sztárja

Hiába pró­bál­ko­zott so­káig.

Az éne­kesnő hiába pró­bál­ko­zott so­káig, hosszú évek ki­ha­gyása után kép­te­len volt vissza­térni a ze­ne­iparba, amit mos­tanra ő is el­fo­ga­dott.

Szulák Andi vallomása: Nem bírom a nyugdíjas tempót

Szulák Andi vallomása: Nem bírom a nyugdíjas tempót

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját Szu­lák And­rea, aki bár tisz­tá­ban van a ko­rá­val, még­sem érzi az idő mú­lá­sát.

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját Szu­lák And­rea, aki bár tisz­tá­ban van a ko­rá­val, még­sem érzi az idő mú­lá­sát.

Váratlan fordulat Tóth Vera magánéletében, megszólalt az énekesnő

Váratlan fordulat Tóth Vera magánéletében, megszólalt az énekesnő

Talán maga se gon­dolta volna, hogy ez meg­tör­té­nik!

Talán maga se gon­dolta volna, hogy ez meg­tör­té­nik!

Megható vallomás: Ez lenne Tolvai Reni egyetlen kívánsága

Megható vallomás: Ez lenne Tolvai Reni egyetlen kívánsága

Tol­vai Reni nem tit­ko­ló­zott.

Tol­vai Reni nem tit­ko­ló­zott, el­árulta, mi az az egy dolog, amit na­gyon sze­retne az élet­ben.

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

So­káig tit­ko­lóz­tak.

So­káig igye­kez­tek el­tit­kolni sze­rel­mü­ket, de mos­tanra min­denki előtt vál­lal­ják bol­dog­sá­gu­kat.

Intim titkairól vallott Balázs Klári

Intim titkairól vallott Balázs Klári

Ba­lázs Klári soha nem lenne képes nyi­tott há­zas­ság­ban élni.

Ba­lázs Klári soha nem lenne képes nyi­tott há­zas­ság­ban élni és gon­do­san ügyel rá, hogy ba­rát­nőit is távol tartsa Gyuri bá­csi­tól.

Pucéran pizzázott a kertjében a fiatal lány, valaki lefotózta!

Pucéran pizzázott a kertjében a fiatal lány, valaki lefotózta!

Semmi se fedte a bom­bázó nőies alak­ját, körbe is ment a fél In­ter­ne­ten a pi­káns kép.

Semmi se fedte a bom­bázó nőies alak­ját, körbe is ment a fél In­ter­ne­ten a pi­káns kép.

Most kaptuk a hírt: önkezével vetett véget életének a fiatal énekesnő

Most kaptuk a hírt: önkezével vetett véget életének a fiatal énekesnő

A 18 éves éne­kesnő le­ve­tette magát egy fe­lül­já­ró­ról. A gyors­for­galmi útra zu­hant.

Drasztikus változás: Fél év alatt 40 kilót fogyott Kunovics Katinka

Drasztikus változás: Fél év alatt 40 kilót fogyott Kunovics Katinka

Bár nem ajánlja sen­ki­nek a mód­sze­rét, úgy véli, neki csak a kop­la­lás válik be.

Műsorvezető lett Bangó Margit dédunokája

Műsorvezető lett Bangó Margit dédunokája

A kis Tina éle­té­ben elő­ször pró­bál­hatja ki magát mű­sor­ve­ze­tő­ként. Neves ro­kona min­dig is biz­tatta.

A kis Tina éle­té­ben elő­ször pró­bál­hatja ki magát mű­sor­ve­ze­tő­ként. Neves ro­kona min­dig is biz­tatta a kis­hitű lányt.

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Tóth Vera jól dön­tött, ami­kor a köl­tö­zést vá­lasz­totta. Ezért min­den­képp meg­érte.

Tóth Vera jól dön­tött, ami­kor a köl­tö­zést vá­lasz­totta. Ezért min­den­képp meg­érte.

Balesetet szenvedett, a Dunában találták holtan a fiatal énekesnőt

Balesetet szenvedett, a Dunában találták holtan a fiatal énekesnőt

A mind­össze 33 éves elő­adó a szü­le­i­hez igye­ke­zett, ami­kor a sze­ren­csét­len­ség tör­tént.

Keményen beszóltak az énekesnőnek: Frappáns választ adott Tóth Vera

Keményen beszóltak az énekesnőnek: Frappáns választ adott Tóth Vera

Köz­tu­dott, hogy az éne­kesnő imádja a ku­tyá­kat.

Köz­tu­dott, hogy az éne­kesnő imádja a ku­tyá­kat, je­len­leg is fal­ká­nyi négy­lá­bú­val él együtt.

Meztelen combok: Egy szál kabátban ment plázázni Dér Heni

Meztelen combok: Egy szál kabátban ment plázázni Dér Heni

Az éne­kesnő egé­szen lenge öl­tö­zék­ben in­dult vá­sá­rolni. Nem bízta a vé­let­lenre!

Az éne­kesnő egé­szen lenge öl­tö­zék­ben in­dult vá­sá­rolni. Nem bízta a vé­let­lenre!

Izgató fotó: Hihetetlenül dögös Dér Heni ebben a fűzős ruhában

Izgató fotó: Hihetetlenül dögös Dér Heni ebben a fűzős ruhában

Az éne­kesnő iga­zán va­dító fotót osz­tott meg a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére!

Végre bevallotta: Leszbikus románcra vágyik Mel B

Végre bevallotta: Leszbikus románcra vágyik Mel B

Nem ez lenne az első...

Ennek el­le­nére na­gyon nem sze­retné, ha meg­bé­lye­gez­nék.

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Az éne­kesnő ke­mény mun­ká­val le­adta a plusz­ki­ló­kat.

Az éne­kesnő ke­mény mun­ká­val le­adta a plusz­ki­ló­kat, most pedig job­ban érzi magát a bő­ré­ben, mint eddig va­laha.

Tóth Vera kétségbeesetten kért segítséget a Facebookon

Tóth Vera kétségbeesetten kért segítséget a Facebookon

Az ag­gódó éne­kesnő a ra­jon­gó­i­hoz for­dult.

Az ag­gódó éne­kesnő a ra­jon­gó­i­hoz for­dult.

Pokoli fájdalom: Könyörög a műtétért a beteg Bangó Marika

Pokoli fájdalom: Könyörög a műtétért a beteg Bangó Marika

Bár ko­ráb­ban félt az ope­rá­ci­ó­tól, most min­dent meg­tenne, hogy túl le­gyen rajta.

Bár ko­ráb­ban félt az ope­rá­ci­ó­tól, most min­dent meg­tenne, hogy túl le­gyen rajta.

Segítséget kért: Tolvajok szállták meg a TV2 sztárjának házát

Segítséget kért: Tolvajok szállták meg a TV2 sztárjának házát

Nagy Adri fur­csa hely­zetbe ke­rült.

Nagy Adri fur­csa hely­zetbe ke­rült, ezért for­dult ra­jon­gó­i­hoz az in­ter­ne­ten.

Óriási meglepetés, visszatért a kilencvenes évek dögös magyar sztárja

Óriási meglepetés, visszatért a kilencvenes évek dögös magyar sztárja

Az éne­kes­nő­ért egy­kor egy or­szág ra­jon­gott, most kü­lön­le­ges módon, első saját szá­má­val lép újra szín­padra.

Nem hittünk a szemünknek: Csúcsformában van Csepregi Éva

Nem hittünk a szemünknek: Csúcsformában van Csepregi Éva

A mű­vésznő új szám­mal je­lent­ke­zik, amely­hez egy videó is ké­szült.

Hatalmasat esett Dér Heni a színpadon

Hatalmasat esett Dér Heni a színpadon

Dér Heni mes­te­rien ol­dotta meg a hely­ze­tet.

Dér Heni mes­te­rien ol­dotta meg a hely­ze­tet, pedig nagy baj is tör­tén­he­tett volna.

Meztelenül terpeszt a kád szélén a csuromvizes énekesnő

Meztelenül terpeszt a kád szélén a csuromvizes énekesnő

Katja Kra­sa­vice szo­kás sze­rint a für­dő­szo­bá­ból osz­tott meg képet ma­gá­ról. Ér­de­mes meg­nézni!

Katja Kra­sa­vice szo­kás sze­rint a für­dő­szo­bá­ból osz­tott meg képet ma­gá­ról. Ér­de­mes meg­nézni!

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

Ez elképesztő, világhírű sztár üzent a magyar énekesnek, ezt írta!

A hí­res­ség meg­tudta, hogy Tor­res Dani az ő pro­duk­ci­ó­ját adja elő a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sá­ban.

Örült felvétel: Búvárruhában flangált Budapesten a magyar világsztár

Örült felvétel: Búvárruhában flangált Budapesten a magyar világsztár

az éne­kesnő csak rit­kán jár Bu­da­pes­ten, hi­szen több­nyire rep­ked ide-oda.

az éne­kesnő csak rit­kán jár Bu­da­pes­ten, hi­szen több­nyire rep­ked a föld­ré­szek kö­zött. De, ha ha­za­jön...

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Szandi csak ne­he­zen las­sít le, néha fi­gyel­mez­tetni kell, hogy ne hajtsa túl magát.

Szandi csak ne­he­zen las­sít le, néha fi­gyel­mez­tetni kell, hogy ne hajtsa túl magát.

Szomorú hír érkezett: feladta a rák elleni küzdelmet az 55 éves énekes

Szomorú hír érkezett: feladta a rák elleni küzdelmet az 55 éves énekes

A szin­ga­púri éne­kesnő éve­kig har­colt a ször­nyű kór ellen, de szer­ve­zete végül nem bírta to­vább.

Őszinte vallomás, ezt soha nem felejti el Bangó Margit

Őszinte vallomás, ezt soha nem felejti el Bangó Margit

A mű­vész­nőt imád­ják a ra­jon­gói.

A mél­tán el­is­mert mű­vész­nőt imád­ják a ra­jon­gói, s most végre az is ki­de­rült, hogy mi a titka, miért sze­re­tik annyira a Kos­suth-díjas elő­adót.

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Megrázó vallomás: válása után ez a férfi mentette meg Tina Turner életét

Tina Turner sze­gé­nyen, az éle­tét féltve élt vá­lása után.

Tina Turner sze­gé­nyen, az éle­tét féltve élt vá­lása után. De ekkor ta­lál­ko­zott David Bowie-val...

El sem engedte Curtist: Ezért ölelte szorosan a Kossuth-díjas énekesnő

El sem engedte Curtist: Ezért ölelte szorosan a Kossuth-díjas énekesnő

Hu­szon­ki­len­ce­dik szü­le­tés­nap­ját ba­rá­tai kö­ré­ben ün­ne­pelte a rap­per, akire csa­lád­tag­ként te­kin­te­nek Emi­li­oék.

Szörnyű, hogy találtak rá az elhunyt énekesnő holttestére

Szörnyű, hogy találtak rá az elhunyt énekesnő holttestére

Még­sem ön­gyil­kos­ság volt?

Végre fény de­rült a ja­nu­ár­ban tör­tént tra­gé­dia vér­fa­gyasztó rész­le­te­ire. Lehet, hogy még­sem ön­gyil­kos­ság volt?

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

Hatalmas öröm érte Zsédát: fotókat is mutatott

Hatalmas öröm érte Zsédát: fotókat is mutatott

A gyö­nyörű éne­kes­nőt egyik ra­jon­gója lepte meg. Nem min­den­napi "aján­dé­kot" ka­pott.

A gyö­nyörű éne­kes­nőt egyik ra­jon­gója lepte meg. Nem min­den­napi "aján­dé­kot" ka­pott.

Kiderült végre: Szandi is showkirálynő lesz

Kiderült végre: Szandi is showkirálynő lesz

Szandi már alig várja, hogy be­bi­zo­nyítsa, a hangja nél­kül is képes szó­ra­koz­tató lenni. Már nem kell so­káig vár­nia.

Szandi már alig várja, hogy be­bi­zo­nyítsa, a hangja nél­kül is képes szó­ra­koz­tató lenni. Már nem kell so­káig vár­nia.

Meglepő ajánlatot tett Tóth Gabinak a legendás magyar sztár!

Meglepő ajánlatot tett Tóth Gabinak a legendás magyar sztár!

Az éne­kesnő meg­tisz­telő fel­ké­rést ka­pott, és könnyen lehet, hogy el­fo­gadja.

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Ko­ráb­ban, ne­vel­te­tése miatt nem merte szen­ve­déllyel élni az éle­tet, de mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera a szom­bat dél­utánt is az ágy­ban töl­tötte, de nem egye­dül.

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Tol­vai Reni meg­bo­lon­dítja a férfi­a­kat, a baj csak az, hogy van­nak, akik be­te­ges ér­zé­se­ket táp­lál­nak iránta.

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Nem hittünk a szemünknek: Itt dolgozik a Neoton egykori énekesnője

Nem hittünk a szemünknek: Itt dolgozik a Neoton egykori énekesnője

A flit­te­res ruhát fehér kö­tény­kére cse­rélte, abban dol­go­zik Pál Éva, a Neo­ton haj­dani éne­kes­nője.

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Az éne­kesnő kon­cert­jén kap­ták el.

Az éne­kes­nőt múlt pén­teki kon­cert­jén akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója. A le­kap­csolt férfi­nál olyan esz­közt ta­lál­tak, amit tilos volt be­vinni...

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Neki egy­sze­rűen jól áll az idő! Vagy jól áll neki a fi­a­tal­ság...

Neki egy­sze­rűen jól áll az idő! Vagy jól áll neki a fi­a­tal­ság...

Vadító pózban, félmeztelenül napozik a dögös énekesnő

Vadító pózban, félmeztelenül napozik a dögös énekesnő

Nives Cel­si­ust el­ké­pesztő ido­mok­kal ál­dotta meg a sors. Emel­lett az ének­tu­dá­sára sem lehet pa­nasz.

Nives Cel­si­ust el­ké­pesztő ido­mok­kal ál­dotta meg a sors. Emel­lett az ének­tu­dá­sára sem lehet pa­nasz.

Forró fotó, ekkora melle van valójában a 49 éves énekesnőnek

Forró fotó, ekkora melle van valójában a 49 éves, dögös hangú és külsejű énekesnőnek

Egy sza­u­ná­ban ké­szült a szelfi.

Egy sza­u­ná­ban ké­szült a férfi­vá­gya­kat egy perc alatt fel­kor­bá­csoló szelfi.

Izgató fotó: Megmutatta óriási melleit Tolvai Reni, mindenki elámult

Izgató fotó: Megmutatta óriási melleit Tolvai Reni, mindenki elámult

A dögös éne­kesnő a spa­nyol­or­szági Marb­el­lá­ról kö­szönt be ra­jon­gó­i­nak. Nagy örö­met szer­zett nekik!

Puszilgatni való tappancsok! Nagy Adri megmutatta kisfiát

Puszilgatni való tappancsok! Nagy Adri friss fotót mutatott egy hónapos kisfiáról

Az éne­kesnő újabb képet posz­tolt egy hó­na­pos ba­bá­já­ról, aki szü­le­i­től a Be­ne­dek, vagyis ál­dott nevet kapta.

A nép­szerű éne­kesnő újabb képet posz­tolt egy hó­na­pos ba­bá­já­ról, aki szü­le­i­től a Be­ne­dek, vagyis ál­dott nevet kapta. A képet látva nem csoda, hogy az édes­anya odáig van a kisfi­áért!

Lecsúszott a melltartója, egy szál bugyiban pózol a dögös énekesnő

Lecsúszott a melltartója, egy szál bugyiban pózol a dögös énekesnő

Tö­ret­le­nül nö­vek­szik Da­i­ane nép­sze­rű­sége, meg­őrül­nek érte a férfiak.

Tö­ret­le­nül nö­vek­szik Da­i­ane nép­sze­rű­sége. A ké­peit látva ezen nem is lehet cso­dál­kozni.

Beakadt az énekesnő bugyija, semmi sem takarja a fotón

Beakadt az énekesnő bugyija, semmi sem takarja a fotón

Me­l­issa pucér pop­sija a téma.

Ki­hívó képet posz­tolt ma­gá­ról, pon­to­sab­ban a leg­for­má­sabb test­ré­szé­ről. Me­l­issa pucér pop­sija a téma.

Hoppá, lehet hogy máris bepasizott Radics Gigi?

Hoppá, lehet hogy máris bepasizott Radics Gigi?

Az éne­kesnő ti­tok­za­tos sze­rel­mes képet posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára...

Az éne­kesnő ti­tok­za­tos sze­rel­mes képet posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára...