Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

Gyilkolni akart a férj, de végül az ő holttestét találták meg a rendőrök

A fél­té­keny férfi kés­sel tá­madt fe­le­sé­gére, majd me­ne­kü­lés köz­ben vá­rat­lan for­du­lat tör­tént.

Döbbenet, majdnem gyilkos lett a korábbi sztárfocistából

Döbbenet, majdnem gyilkos lett a korábbi sztárfocistából

A ko­csi­já­ban várt arra a pénz­ügyi ta­nács­adóra, aki miatt sok pénzt bu­kott.

Túlélte a támadást a kétszer fejbe lőtt férfi

Túlélte a támadást a kétszer fejbe lőtt férfi

Csak élet­ösz­tö­né­nek, és ha­tár­ta­lan sze­ren­csé­jé­nek kö­szön­heti meg­me­ne­kü­lé­sét.