CÍMKE: 'eltűntek'

Szemtelenség: faképnél hagyták a migránsok a segítséget nyújtó pápát

Szemtelenség: faképnél hagyták a migránsok a segítséget nyújtó pápát

Au­gusz­tus­ban kö­tött ki Olasz­or­szág part­ja­i­nál a Di­ci­otti, fe­dél­ze­tén 144 mig­ráns­sal.

Tovább bonyolódik az ügy, ez derült ki a Fertő tóban talált holttestről

Tovább bonyolódik az ügy, ez derült ki a Fertő tóban talált holttestről

A Fertő tóban ta­lált holt­test ki­léte még min­dig rej­tély, de azt már lehet tudni, hogy nem VV Fanni és nem is N.-né K. Judit ke­rült elő.

Hiába keresték, holtan találták autójában a Nobel-díjas tudós feleségét

Hiába keresték, holtan találták autójában a Nobel-díjas tudós feleségét

A há­zas­pár­nak hét­főn ve­szett nyoma. Csak a férfit ta­lál­ták meg élve.

A há­zas­pár­nak hét­főn ve­szett nyoma. Csak a férfit ta­lál­ták meg élve, de ő sem volt jó ál­la­pot­ban.

Borzalom a hegyekben: többen is meghaltak a hétvégén

Borzalom a hegyekben: többen is meghaltak a hétvégén

A hegy­má­szók közül kettő férfit még min­dig ke­res­nek a ha­tó­sá­gok, két férfi holt­teste azon­ban már elő­ke­rült.

A hegy­má­szók közül kettő férfit még min­dig ke­res­nek a ha­tó­sá­gok, két férfi holt­teste azon­ban már elő­ke­rült.

Egymilliónál is több németnek veszett nyoma

Egymilliónál is több németnek veszett nyoma

Ugyan több mint 70 év telt el a II. vi­lág­há­ború óta, 1,3 mil­lió né­met­ről még min­dig nem tud­ják, mi tör­tént velük.

Ugyan már több mint 70 év telt el a II. vi­lág­há­ború vége óta, közel 1,3 mil­lió né­met­ről még min­dig nem tud­ják a ro­ko­naik, mi tör­tént velük.

Rémisztő dolgot árult el az eltűnt magyar tinikről a Facebook

Rémisztő dolgot árult el az eltűnt magyar tinikről a Facebook

Több ti­ni­nek is nyoma ve­szett.

Több ti­ni­nek is hir­te­len nyoma ve­szett Budán. Az el­tűnt fi­a­ta­lok nem adnak élet­je­let ma­guk­ról.

Hová tűntek a Dzsungel-gyerekek?

Hová tűntek a Dzsungel-gyerekek?

A tábor fel­szá­mo­lása óta min­den har­ma­dik gye­rek­nek nyoma ve­szett.

A ca­lais-i sá­tor­tá­bor fel­szá­mo­lása óta min­den har­ma­dik mig­ráns­gye­rek­nek nyoma ve­szett - és az el­tűn­tek száma még to­vább nőhet.

Eltűnt két migránsgyermek: elbujdostak a kitoloncolás elől

Eltűnt két migránsgyermek: elbujdostak a kitoloncolás elől

Csü­tör­tök reg­gel óta ke­resi a rend­őr­ség a két gye­re­ket, már he­li­kop­tert is be­ve­tett a ha­tó­ság...

10000 Görögországban eltűnt migráns tarthat felénk

Tízezer Görögországban eltűnt migráns tarthat felénk

A gö­rö­gök szé­pí­tik az ada­to­kat.

A görög ha­tó­sá­gok szé­pí­tik az ada­to­kat, de kö­rül­be­lül tíz­ezer mig­ráns­ról nem tud­nak sem­mit. Fel­te­he­tő­leg fe­lénk tar­ta­nak.