CÍMKE: 'eltűntek'

Fordulat történt az eltűnt Pest megyei apa és lánya ügyében

Fordulat történt az eltűnt Pest megyei apa és lánya ügyében

Or­szá­gos szin­ten ke­reste a rend­őr­ség azt a volt rend­őrt, aki a fegy­ve­ré­vel és lá­nyá­val tűnt el Du­na­var­sány­ból.

Or­szá­gos szin­ten ke­reste a rend­őr­ség azt a volt rend­őrt, aki a fegy­ve­ré­vel és lá­nyá­val tűnt el hét­főn.

Ha látta ezt a Pest megyei férfit, azonnal hívja a rendőröket

Ha látta ezt a Pest megyei férfit, azonnal hívja a rendőröket

Rem­port Zol­tán­nak még va­sár­nap ve­szett nyoma, a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi.

Rem­port Zol­tán­nak még va­sár­nap ve­szett nyoma, a rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi.

Összeomlott két négyemeletes ház, többen meghaltak, eltűntek

Összeomlott két négyemeletes ház, többen meghaltak, eltűntek

Össze­om­lott két tömb­ház pén­te­ken Rio de Ja­nei­ró­ban.

Össze­om­lott két tömb­ház pén­te­ken Rio de Ja­nei­ró­ban.

Faképnél hagyták a migránsok a segítséget nyújtó pápát

Faképnél hagyták a migránsok a segítséget nyújtó pápát

Még au­gusz­tus­ban kö­tött ki Olasz­or­szág part­ja­i­nál az a Di­ci­otti nevű hajó, amely­nek fe­dél­ze­tén 144 mig­ráns uta­zott.

Tovább bonyolódik az ügy, ez derült ki a Fertő tóban talált holttestről

Tovább bonyolódik az ügy, ez derült ki a Fertő tóban talált holttestről

A Fertő tóban ta­lált holt­test ki­léte még min­dig rej­tély.

A Fertő tóban ta­lált holt­test ki­léte még min­dig rej­tély, de azt már lehet tudni, hogy nem VV Fanni és nem is N.-né K. Judit ke­rült elő.

Borzalom a hegyekben: többen is meghaltak a hétvégén

Borzalom a hegyekben: többen is meghaltak a hétvégén

Kettő férfit még min­dig ke­res­nek.

A hegy­má­szók közül kettő férfit még min­dig ke­res­nek a ha­tó­sá­gok, két férfi holt­teste azon­ban már elő­ke­rült.

Egymilliónál is több németnek veszett nyoma

Egymilliónál is több németnek veszett nyoma

Több mint 70 éve ke­re­sik őket.

Ugyan már több mint 70 év telt el a II. vi­lág­há­ború vége óta, közel 1,3 mil­lió né­met­ről még min­dig nem tud­ják a ro­ko­naik, mi tör­tént velük.

Hiába keresték, holtan találták autójában a Nobel-díjas tudós feleségét

Hiába keresték, holtan találták autójában a Nobel-díjas tudós feleségét

A há­zas­pár­nak hét­főn ve­szett nyoma. Csak a férfit ta­lál­ták meg élve.

A há­zas­pár­nak hét­főn ve­szett nyoma. Csak a férfit ta­lál­ták meg élve, de ő sem volt jó ál­la­pot­ban.

Rémisztő dolgot árult el az eltűnt magyar tinikről a Facebook

Rémisztő dolgot árult el az eltűnt magyar tinikről a Facebook

Több ti­ni­nek is hir­te­len nyoma ve­szett Budán. Az el­tűnt fi­a­ta­lok nem adnak élet­je­let ma­guk­ról.

Hová tűntek a Dzsungel-gyerekek?

Hová tűntek a Dzsungel-gyerekek?

A tábor fel­szá­mo­lása óta sok gye­rek­nek nyoma ve­szett.

A ca­lais-i sá­tor­tá­bor fel­szá­mo­lása óta min­den har­ma­dik mig­ráns­gye­rek­nek nyoma ve­szett - és ez a szám még to­vább nőhet.

Eltűnt két migránsgyermek: elbujdostak a kitoloncolás elől

Eltűnt két migránsgyermek: elbujdostak a kitoloncolás elől

Csü­tör­tök reg­gel óta ke­resi a rend­őr­ség a két gye­re­ket, már he­li­kop­tert is be­ve­tett a ha­tó­ság...

Tízezer Görögországban eltűnt migráns tarthat felénk

Tízezer Görögországban eltűnt migráns tarthat felénk

A görög ha­tó­sá­gok szé­pí­tik az ada­to­kat, de kö­rül­be­lül tíz­ezer mig­ráns­ról nem tud­nak sem­mit.