CÍMKE: 'eltűnt'

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Nem­so­kára egy új nyo­mozó ve­zeti majd a cso­por­tot, ame­lyik Mad­die el­tű­né­sé­vel fog­lal­ko­zik.

Szörnyű hír jött az eltűnt magyar horgászról

Szörnyű hír jött az eltűnt magyar horgászról

Az idős férfi­nak már csak a holt­tes­tét ta­lál­ták meg a ha­tó­sá­gok.

Drónokkal keresték az eltűnt férfit

Drónokkal keresték az eltűnt férfit

A csa­ládja élő­lán­cot szer­ve­zett.

Az el­tűnt mo­son­ma­gyar­óvári férfi, Má­csik Zol­tán fel­ku­ta­tá­sára a csa­ládja élő­lán­cot szer­ve­zett áp­ri­lis 29-én, saj­nos ered­mény­te­le­nül.