CÍMKE: 'eltűnt nő'

A vízben találták meg a hetekkel ezelőtt eltűnt nő holttestét

A vízben találták meg a hetekkel ezelőtt eltűnt nő holttestét

Az asszonyt rend­sze­re­sen verte a férje, a ha­lá­lá­hoz is köze le­he­tett - két gye­rek ma­radt anya nél­kül.

Az asszonyt rend­sze­re­sen verte a férje, a ha­lá­lá­hoz is köze le­he­tett - két gye­rek ma­radt anya nél­kül.

Tragikus hír jött: holtan találták a rejtélyesen eltűnt nőt

Tragikus hír jött: holtan találták a rejtélyesen eltűnt nőt

A holt­tes­tet pár száz mé­terre ta­lál­ták meg attól a hely­től, ahol a nőnek ja­nuár ele­jén nyoma ve­szett.

A holt­tes­tet pár száz mé­terre ta­lál­ták meg attól a hely­től, ahol a nőnek ja­nuár ele­jén nyoma ve­szett.

Megmentette egy eltűnt asszony életét Vilmos herceg

Megmentette egy eltűnt asszony életét Vilmos herceg

A her­ceg büszke a men­té­sekre.

A her­ceg büszke arra, hogy men­tő­he­li­kop­ter pi­ló­ta­ként több em­be­ren is se­gí­tett, ám ez volt az utolsó be­ve­tése.

Tragédia: Ezt a kisgyermekes édesanyát ásták el a jászsági erdőben

Tragédia: Ezt a kisgyermekes édesanyát ásták el a jászsági erdőben

Hol­tan ta­lál­tak egy 33 éves nőt csü­tör­tök este Jász­fel­ső­szent­györgy erdős kül­te­rü­le­tén el­ásva.

Aggasztó dolgot tett eltűnése előtt a budapesti nő

Aggasztó dolgot tett eltűnése előtt a budapesti nő

Hét­főn ment el ott­hon­ról Ágnes.

Hétfő reg­gel ment el ott­hon­ról a 30 éves Ágnes, se pénzt, se te­le­font nem vitt ma­gá­val. El­tű­nése előtt tö­rölte a Fa­ce­book-profil­ját is...

Rejtély: A Margitszigeten találtak rá az eltűnt édesanya holmijára!

Rejtély: A Margitszigeten találtak rá az eltűnt édesanya holmijára!

Csü­tör­tö­kön dol­gozni in­dult So­rok­sárra az 57 éves Mária, de oda és haza sem ér­ke­zett meg. Csa­ládja ag­gódva ke­resi.