CÍMKE: 'elmeorvosi vizsgálat'

"Csak a plafont bámulja" - megszólalt a soroksári gyilkos ügyvédje

"Csak a plafont bámulja" - megszólalt a soroksári gyilkos ügyvédje

A so­rok­sári fu­tónő meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott R. Szi­lárd még az ud­varra sem haj­landó ki­menni.

Elképesztő, ami most kiderült a soroksári kocogó nő gyilkosáról

Elképesztő, ami most kiderült a soroksári kocogó nő gyilkosáról

Egy fon­tos vizs­gá­latra eddig még nem ke­rült sor a gya­nú­sí­tott ügy­védje sze­rint.

Egy fon­tos vizs­gá­latra eddig még nem ke­rült sor a gya­nú­sí­tott ügy­védje sze­rint.

Döbbenet, miket állít Pásztor Anna zaklatójáról az orvosi szakvélemény

Döbbenet, miket állít Pásztor Anna zaklatójáról az orvosi szakvélemény

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki Pász­tor Anna zak­la­tó­já­ról..

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki Pász­tor Anna zak­la­tó­já­nak ügyé­vel kap­cso­lat­ban...

Döbbenetes dolgot mondott Pásztor Anna késes támadójának ügyvédje

Döbbenetes dolgot mondott Pásztor Anna késes támadójának ügyvédje

Ha­ma­ro­san dön­te­nek a je­len­leg elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi sor­sá­ról.

Elképesztő, mit tett a biztosító a veronai áldozatok családtagjaival

Elképesztő, mit tett a biztosító a veronai áldozatok családtagjaival

Íz­lés­te­len­nek tar­tott kér­dé­sek­kel bom­bá­zott több érin­tet­tet is a biz­to­sí­tó­tár­sa­ság...

Teréz körúti robbantás: Ezt állapította meg az elmeorvosi vizsgálat

Teréz körúti robbantás: Ezt állapította meg az elmeorvosi vizsgálat

A na­pok­ban kapta kéz­hez a me­rény­let gya­nú­sí­tottja és ügy­védje az el­me­or­vosi szak­vé­le­ményt.