CÍMKE: 'ellenzéki tüntetések'

Az ellenzéki pártoknak óriási a felelősségük az erőszakért

Az ellenzéki pártoknak óriási a felelősségük az erőszakért

Sem a kép­vi­se­lők, sem az el­len­zéki po­li­ti­kai ak­ti­vis­ták nem áll­hat­nak a tör­vé­nyek fö­lött.