CÍMKE: 'eljegyzés'

Közeleg az eljegyzés? Sejtelmes fotón Hódi Pamela és kedvese

Közeleg az eljegyzés? Sejtelmes fotón Hódi Pamela és kedvese

A sze­rel­me­sek egy es­kü­vőn jár­tak, ahol a meny­asszo­nyi cso­kor Pa­mela ke­zé­ben lan­dolt.

Lajcsi nem hitt a szemének: Majdnem elájult lánya fotója láttán

Lajcsi nem hitt a szemének: Majdnem elájult lánya fotója láttán

A ze­nész arcán őszinte meg­le­pe­tés lát­szott, ami­kor meg­mu­tat­tuk neki lánya fo­tó­ját.

FRISS HÍREK

Megszólalt Király Viktor: ilyen durván még sosem pánikolt, mint Rómában

Megszólalt Király Viktor: ilyen durván még sosem pánikolt, mint Rómában

A sár­mos ma­gyar éne­kes a na­pok­ban meg­kérte sze­relme kezét.

A sár­mos ma­gyar éne­kes a na­pok­ban meg­kérte sze­relme kezét.

Óriási boldogság: Király Viktor eljegyezte gyönyörű szerelmét

Óriási boldogság: Király Viktor eljegyezte gyönyörű szerelmét

A ro­man­ti­kus lány­ké­rés gyö­nyörű hely­szí­nen tör­tént, Anita pedig azon­nal igent mon­dott.

A ro­man­ti­kus lány­ké­rés gyö­nyörű hely­szí­nen tör­tént, Anita pedig azon­nal igent mon­dott.

Nagy bejelentést tett a 34 éves színésznő, harmadszor is férjhez megy

Nagy bejelentést tett a 34 éves színésznő, harmadszor is férjhez megy

A lány­ké­rés már meg is volt, de az es­kü­vőt nem si­e­tik el.

A lány­ké­rés már meg is volt, de az es­kü­vőt nem si­e­tik el.

Nagy az öröm, térden állva kérték meg Oszter Alexandra kezét

Nagy az öröm, térden állva kérték meg Oszter Alexandra kezét

A szí­nésznő meg­mu­tatta a gyű­rűt, amit le­endő férje hú­zott az uj­jára pén­te­ken.

Ezért irigyelhetik most sokan a várandós Tóth Gabit

Ezért irigyelhetik most sokan a várandós Tóth Gabit

Tóth Gabi nem­rég je­len­tette be, hogy vá­ran­dós és ezzel egy­ide­jű­leg le­mondta a fel­lé­pé­sit is.

Tóth Gabi nem­rég je­len­tette be, hogy vá­ran­dós és ezzel egy­ide­jű­leg le­mondta a fel­lé­pé­sit is.

Ennél jobbat ma nem látsz, te is megtennéd ezt mások eljegyzésén?

Ennél jobbat ma nem látsz, te is megtennéd ezt mások eljegyzésén?

Egy auszt­rál pár kért az el­jegy­zé­sén se­gít­sé­get a je­len­lévő ro­ko­nuk­tól.

Itt a bizonyíték: Előre lehetett tudni, hogy anya lesz Tóth Gabi

Itt a bizonyíték: Előre lehetett tudni, hogy anya lesz Tóth Gabi

Tóth Ga­bi­val meg­tör­tént a csoda!

Tóth Ga­bi­val meg­tör­tént a csoda! Bár az or­vo­sok sok-sok évvel ez­előtt azt mond­ták neki, hogy nem lehet ter­mé­sze­tes úton gye­reke, té­ved­tek.

Árulkodó jelek, komoly lépésre szánhatta el magát Diana hercegnő unokahúga

Árulkodó jelek, komoly lépésre szánhatta el magát Diana hercegnő unokahúga

Sokan fur­csá­nak tart­ják kap­cso­la­tát.

Sokan na­gyon fur­csá­nak tart­ják a fi­a­tal lány kap­cso­la­tát, de úgy tűnik, őt ez csep­pet sem za­varja.

Eljegyezték a magyar énekesnőt: így zajlott a lánykérés

Eljegyezték a magyar énekesnőt: így zajlott a lánykérés

Min­den rész­le­tet el­árult Reni a tö­ké­le­tes pil­la­nat­ról. Az éne­kesnő bol­do­gabb, mint va­laha.

Min­den rész­le­tet el­árult Reni a tö­ké­le­tes pil­la­nat­ról. Az éne­kesnő bol­do­gabb, mint va­laha.

Örömhírt jelentett be Tóth Gabi, szerelme megkérte a kezét

Örömhírt jelentett be Tóth Gabi, szerelme megkérte a kezét

Ő pedig igent mon­dott.

"A leg­biz­to­sabb IGEN, amit va­laha mond­hat­tam!" Nagy az öröm az éne­kes­nő­ék­nél!

Elképesztő, milyen gyűrűvel jegyezte el 22 éves párját Schmuck Andor

Elképesztő, milyen gyűrűvel jegyezte el 22 éves párját Schmuck Andor

Esz­ter irult-pi­rult za­va­rá­ban, de azon­nal igent mon­dott a Tisz­te­let Tár­sa­sá­gá­nak el­nö­ké­nek!

Ízekre szedte a fiatal nőt a fél világ, mikor elmondta, mit készül tenni párjával

Ízekre szedte a fiatal nőt a fél világ, mikor elmondta, mit készül tenni párjával

Sokan saj­nál­ják őt. De leg­alább ennyien ne­ki­es­tek...

Sokan saj­nál­ják őt. De leg­alább ennyien ne­ki­es­tek...

Ilyen lesz az esküvő, vallomást tett a magyar műsorvezető

Ilyen lesz az esküvő, vallomást tett a magyar műsorvezető

A csi­nos tévés azt is el­árulta, mi a hely­zet a ba­ba­pro­ject­tel.

A csi­nos tévés azt is el­árulta, mi a hely­zet a ba­ba­pro­ject­tel.

Kitálalt az exmodell: Édeshármasért könyörgött Jennifer Lopez vőlegénye

Kitálalt az exmodell: Édeshármasért könyörgött Jennifer Lopez vőlegénye

A dögös sző­ke­ség nem tett la­ka­tot a szá­jára!

A dögös sző­ke­ség nem tett la­ka­tot a szá­jára!

Elhagyja az országot, Dél-Koreába költözik Rubint Rella!

Elhagyja az országot, Dél-Koreába költözik Rubint Rella!

Soma egy kül­földi csa­pat­nál ját­szik.

A fi­a­tal lány és fut­bal­lista ked­vese új éle­tet kez­de­nek, de hogy pon­to­san med­dig ma­rad­nak, az a jövő ze­néje.

Esküvőre készül Rubint Réka családja

Most jelentették be: Esküvőre készül Rubint Réka családja

Már rég­óta ér­le­lő­dött, most pedig meg­pe­csé­tel­ték a jö­vő­jü­ket a fi­a­ta­lok.

Már rég­óta ér­le­lő­dött a le­ve­gő­ben, most pedig meg­pe­csé­tel­ték a jö­vő­jü­ket a fi­a­ta­lok.

Szomorú hírt jelentett be Lady Gaga: Ezért szakított a vőlegényével

Szomorú hírt jelentett be Lady Gaga: Ezért szakított a vőlegényével

A ra­jon­gók már rég­óta sut­tog­nak arról, hogy a pár kap­cso­lata zá­tonyra fu­tott.

Kitört a botrány: megcsalta Jennifer Lopezt a vőlegénye?

Kitört a botrány: megcsalta Jennifer Lopezt a vőlegénye?

Csak most volt az el­jegy­zése Jen­ni­fer Lo­pez­nek, de lehet, hogy már vége is a kap­cso­lat­nak?

Csak most volt az el­jegy­zése Jen­ni­fer Lo­pez­nek, de lehet, hogy már vége is a kap­cso­lat­nak?

Hatalmas örömhírt jelentett be: férjhez megy Jennifer Lopez

Hatalmas örömhírt jelentett be: férjhez megy a 49 éves énekesnő

Óri­ási gyé­mánt­tal kér­ték meg.

Óri­ási gyé­mánt­tal kérte meg Jen­ni­fer Lopez kezét sze­relme.

Óriási öröm a magyar sztár családjában, elkelt a lánya

Óriási öröm a magyar sztár családjában, elkelt a lánya

Egy videó is ké­szült az ese­mény­ről!

Egy videó is ké­szült az ese­mény­ről, az apuka pedig büsz­kén osz­totta meg az öröm­hírt ra­jon­gó­i­val!

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Megható videó, csodálatos módon kérte meg kedvese Hargitai Bea kezét

Megható videó, csodálatos módon kérte meg kedvese Hargitai Bea kezét

Az egy­kori mo­dell öt évvel ez­előtt élte át élete egyik leg­bol­do­gabb nap­ját.

Az egy­kori mo­dell öt évvel ez­előtt élte át élete egyik leg­bol­do­gabb nap­ját, amit most meg­is­mé­tel­he­tett.

Nagy bejelentést tett Cooky kedvese, fotót is posztolt

Nagy bejelentést tett Cooky kedvese, fotót is posztolt

Ha­tal­mas az öröm!

Ha­tal­mas az öröm, De­bóra úgy érzi, párja va­lóra váltja min­den álmát. Kap­cso­la­tuk ezzel új szintre ért!

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Na­gyon úgy tűnik, hogy az ol­tá­rig már nem jut­nak el...

Az el­jegy­zést ta­valy ok­tó­ber­ben je­len­tet­ték be, ám most na­gyon úgy tűnik, hogy az ol­tá­rig már nem jut­nak el...

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

A csi­nos mo­dellt egy évvel ez­előtt óri­ási öröm érte.

A csi­nos mo­dellt egy évvel ez­előtt óri­ási öröm érte, azóta pedig meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox is, aki be­ara­nyozza a min­den­nap­jait.

Örömhírt közölt a magyar sztárpólós, eljegyezte a szerelmét

Örömhírt közölt a magyar sztárpólós, eljegyezte a szerelmét

Kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be.

Az Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes ví­zi­lab­dázó, Tóth Már­ton kö­zös­ségi ol­da­lán osz­totta meg a remek hírt.

Kamerába szólta el magát: Lánykérésre készül a magyar énekes

Kamerába szólta el magát: Lánykérésre készül a magyar énekes

A fi­a­ta­lok alig egy éve sze­ret­tek egy­másba, on­nan­tól pedig gyor­san ha­lad­nak az ese­mé­nyek.

Nagy bejelentést tett Jennifer Lawrence, megváltozik az élete

Nagy bejelentést tett Jennifer Lawrence, megváltozik az élete

A szí­nésznő egy éve tartó kap­cso­lata egyre ko­mo­lyabbra for­dul. Nem csu­pán plety­ká­ról van szó, ő is meg­erő­sí­tette az öröm­hírt!

A szí­nésznő egy éve tartó kap­cso­lata egyre ko­mo­lyabbra for­dul. Nem csu­pán plety­ká­ról van szó, ő is meg­erő­sí­tette az öröm­hírt!

Kiakadtak a netezők: a menyasszony olyat osztott meg a lánykérésről, ami botrányt keltett!

Kiakadtak a netezők: a menyasszony olyat osztott meg a lánykérésről, ami botrányt keltett!

Egy fi­a­tal nő tor­ká­nak ug­rott a net.

Egy fi­a­tal nő tor­ká­nak ug­rott a fél világ. És hogy mit kö­ve­tett el? Most ki­de­rül.

Örömhírt közölt az elvált sztárapuka: eljegyezte Schwarzenegger lányát

Örömhírt közölt az elvált sztárapuka: eljegyezte Schwarzenegger lányát

Fe­jest ug­rott a kap­cso­latba.

A si­ke­res szí­nész alig vált el hi­va­ta­lo­san, máris fe­jest ug­rott a kap­cso­latba.

Ronaldóék újabb lépést tettek az esküvő felé

Ronaldóék újabb lépést tettek az esküvő felé

Hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket.

Egyre biz­to­sabb­nak tűnik, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo és párja hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket.

Titokban eljegyezték a 49 éves sztármamit? Gigantikus gyűrűt villantott

Titokban eljegyezték a 49 éves sztármamit? Gigantikus gyűrűt villantott

A szexi éne­kesnő ék­szere egy rövid vi­de­ó­ban tűnt fel és nem lehet nem ész­re­venni, mennyire ha­tal­mas.

Cristiano Ronaldo számára már nincs visszaút

Cristiano Ronaldo számára már nincs visszaút

Cris­ti­ano Ro­naldo, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója ko­moly dön­tést ho­zott a jö­vője kap­csán.

Cris­ti­ano Ro­naldo, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója ko­moly dön­tést ho­zott a jö­vője kap­csán.

Örömhírt közöltek, titokban eljegyezték az 57 éves sztármamit

Örömhírt közöltek, titokban eljegyezték az 57 éves sztármamit

Úgy tűnik min­den rendbe jött.

A szí­nésznő és párja több­ször is sza­kí­tot­tak hét éves kap­cso­la­tuk során, most azon­ban úgy tűnik min­den rendbe jött. Az ame­ri­kai sztár talán most révbe ér.

Különleges emlék: így kérte meg Réka kezét Schobert Norbi

Különleges emlék: így kérte meg Réka kezét Schobert Norbi

El­me­sélte a ro­man­ti­kus rész­le­te­ket.

A fit­nesz­guru a Csak show és más semmi pró­bá­ján me­sélte el a ro­man­ti­kus rész­le­te­ket, rá­cá­folva Tatár Csilla nem min­den ala­pot nél­kü­löző fel­té­te­le­zé­sére.

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Nem tar­tott so­káig a pro­fesszor asszony­nak, hogy ki­he­verje a hol­ly­woodi szép­fiút.

Nem tar­tott so­káig a pro­fesszor asszony­nak, hogy ki­he­verje a hol­ly­woodi szép­fiút.

Máris eljegyezte egymást az álompár? Megszólalt egy bennfentes

Máris eljegyezte egymást az álompár? Megszólalt egy bennfentes

Bár ko­ráb­ban sza­kí­tot­tak, most iga­zán jól ala­kul kap­cso­la­tuk.

Bár ko­ráb­ban sza­kí­tot­tak, most iga­zán jól ala­kul kap­cso­la­tuk.

Németh Kristóf boldog: sorsdöntő lépésre szánta el magát

Németh Kristóf boldog: sorsdöntő lépésre szánta el magát

Né­meth Kris­tóf úgy érezte itt van az idő, ezért a szí­nész-ren­dező Mál­tán kérte meg sze­relme kezét, mi­köz­ben a TV2 A leg­bát­rabb páros című mű­so­rát for­gat­ták.

Döbbenetes jelenet a fedélzeten: Azonnal kirúgták a szexi stewardesst

Döbbenetes jelenet a fedélzeten: Azonnal kirúgták a szexi stewardesst

Ki­rúg­ták a stew­ar­desst, mert pár­já­val intim szi­tu­á­ci­óba ke­rült a fe­dél­ze­ten.

A kínai lé­gi­tár­sa­ság­nál dol­gozó stew­ar­desst azért me­nesz­tet­tek a mun­ka­he­lyé­ről, mert pár­já­val na­gyon intim szi­tu­á­ci­ó­ban kap­ták a fe­dél­ze­ten. Na, de mégis mit csi­nál­tak?

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

A sztár­pár nem tar­totta be azt a fo­ga­dal­mat, amit egy­más­nak tet­tek az es­kü­vő­jük után. Ha­ma­ro­san pó­tol­ják a dol­got, de senki nem fog tudni róla...

A sztár­pár nem tar­totta be azt a fo­ga­dal­mat, amit egy­más­nak tet­tek az es­kü­vő­jük után. Ha­ma­ro­san pó­tol­ják...

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

Párja 4 hónap után el­je­gyezte őt, és már az es­kü­vőt is ter­vez­get­ték, azon­ban nem­rég kap­cso­la­tuk véget ért. A mű­sor­ve­zető a Mok­ká­ban őszin­tén be­szélt a sza­kí­tás oka­i­ról.

Megható pillanat, a pályán jegyezte el szerelmét a sztársportoló

Megható pillanat, a pályán jegyezte el szerelmét a sztársportoló

Rit­kán látni ilyet mér­kő­zés előtt. Sze­ren­csét ho­zott a lány­ké­rés. A dán kézis ezt kö­ve­tően két gólt szer­zett.

Máris jöhet az eljegyzés? Fülig szerelmes az elvált sztárapuka

Máris jöhet az eljegyzés? Fülig szerelmes az elvált sztárapuka

Új pár­já­val úgy tűnik, tel­je­sen egy hul­lám­hosszon van­nak.

Új pár­já­val úgy tűnik, tel­je­sen egy hul­lám­hosszon van­nak, ezt pedig a hét­vé­gén is látni le­he­tett raj­tuk.

A lánykérés részleteiről vallott Nacsa Olivér

A lánykérés részleteiről vallott Nacsa Olivér

Hi­­va­­ta­­lo­­san áp­ri­lis kö­ze­pén vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, már nem akar­tak to­vább buj­kálni.

Hi­­va­­ta­­lo­­san áp­ri­lis kö­ze­pén vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, már nem akar­tak to­vább buj­kálni.

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

A hu­mo­rista és 13 évvel fi­a­ta­labb ked­vese alig fél évvel ez­előtt vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat.

A hu­mo­rista és 13 évvel fi­a­ta­labb ked­vese alig fél évvel ez­előtt vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat.

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Cur­tis, alig több mint egy éve van együtt sze­rel­mé­vel, de nem kér­dés szá­mukra, hogy együtt fog­nak meg­öre­gedni.

Örömhírt jelentett be Harry herceg gyönyörű exe, ez gyorsan jött

Örömhírt jelentett be Harry herceg gyönyörű exe, ez gyorsan jött

Az éne­kesnő öt évvel fi­a­ta­labb sze­rel­mé­vel sok­kal ko­mo­lyabbra for­dítja kap­cso­la­tát.

Hiába az eljegyzés, mégsem házasodik össze az ismert álompár

Hiába az eljegyzés, mégsem házasodik össze az ismert álompár

Lehet, hogy már sosem fog­ják ki­mon­dani a bol­do­gító igent. Benn­fen­te­sek árul­tak el tit­ko­kat a kap­cso­la­tuk­ról.

Micsoda boldogság, eljegyezte barátnőjét Curtis

Micsoda boldogság, eljegyezte barátnőjét Curtis

Íme a meg­ható fotó!

Egy va­lódi álom­nya­ra­lá­son tör­tént meg a lány­ké­rés, a meg­ható pil­la­nat­ról egy fotó is ké­szült.

Elszólta magát Curtis, íme a közelgő esküvő részletei

Elszólta magát Curtis, íme a közelgő esküvő részletei

Bár az el­jegy­zés is csak 2 napja tör­tént meg, már na­gyon ké­szül­nek az álom­lag­zira.

Bár az el­jegy­zés is csak 2 napja tör­tént meg, már na­gyon ké­szül­nek az álom­lag­zira.

Lebukott a szemtelenül fiatal sztárpár, máris összeházasodtak?

Lebukott a szemtelenül fiatal sztárpár, máris összeházasodtak?

A meny­asszony már egé­szen más gyű­rűt visel, mint a hir­te­len jött el­jegy­zés ide­jén.

Mutatjuk a gyémántgyűrűt: megkérte szerelme kezét Curtis

Mutatjuk a gyémántgyűrűt: megkérte szerelme kezét Curtis

Tö­rök­or­szág­ban tette fel a nagy kér­dést ba­rát­nő­jé­nek a rap­per.

Árulkodó fotó, eljegyezte kedvesét Vastag Csaba?

Árulkodó fotó, eljegyezte kedvesét Vastag Csaba?

Bár a szép­fiú min­dig sej­tel­me­sen be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post árul­kodó fo­tóra buk­kant az Ins­tag­ra­mon.

Bár a szép­fiú min­dig sej­tel­me­sen be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post árul­kodó fo­tóra buk­kant az Ins­tag­ra­mon.

Nagy lépésre szánta el magát Pamela Anderson

Nagy lépésre szánta el magát Pamela Anderson

Pedig az anyja le­hetne ked­ve­sé­nek.

Az anyja le­hetne ked­ve­sé­nek, Adil Ramin 19 évvel fi­a­ta­labb a ke­bel­cso­dá­nál, mégis hoz­zá­megy. A fo­cista gyé­mánt­gyű­rű­vel lepte meg a szí­nész­nőt.

Felrobbant az internet: így csókolja menyasszonyát a tinibálvány

Felrobbant az internet: így csókolja menyasszonyát a tinibálvány

A szív­tipró éne­kes csak né­hány napja oko­zott némi szív­do­bo­gást ra­jon­gó­i­nak a nagy be­je­len­tés­sel...

Maradona fülig szerelmes, meglepte a barátnőjét

Maradona fülig szerelmes, meglepte a barátnőjét

Diego Ma­ra­dona olyan be­je­len­tést tett a ba­rát­nő­jé­nek, hogy szem nem ma­radt szá­ra­zon.

Diego Ma­ra­dona olyan be­je­len­tést tett a ba­rát­nő­jé­nek, hogy szem nem ma­radt szá­ra­zon.

Egy hónap után jegyezte el kedvesét a 24 éves sztárcsemete

Egy hónap után jegyezte el kedvesét a 24 éves sztárcsemete

A gyö­nyörű mo­dell pedig igent mon­dott. A dön­tés na­gyon hir­te­len jött, sokan ag­gód­nak.

A gyö­nyörű mo­dell pedig igent mon­dott. A dön­tés na­gyon hir­te­len jött, sokan ag­gód­nak.

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

Idén nyá­ron tart­ják az es­kü­vőt.

A blog­ger és sze­relme már több mint két éve al­kot­nak egy párt. Kris­tó­fék gőz­erő­vel szer­ve­zik az es­kü­vőt, a ce­re­mó­ni­ára ugyanis idén nyá­ron kerül sor.

Így reagált a sztárszínész lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére

Így reagált a sztárszínész lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére

A szép­ség­ki­rálynő bol­do­gabb már nem is le­hetne, hi­szen ked­vese, Völ­gyi Dá­niel a hét­vé­gén meg­kérte a kezét.

Kiszivárgott, komoly döntést hozott Rékasi Károly, így reagált Pikali

Kiszivárgott, komoly döntést hozott Rékasi Károly, így reagált Pikali

A hírt a szí­nésznő maga je­len­tette be a szü­le­tés­napi meg­le­pe­tés­par­ti­ján.

A hírt a szí­nésznő maga je­len­tette be a negy­ve­ne­dik szü­le­tés­napi meg­le­pe­tés­par­ti­ján, amit Ré­kasi Ká­roly szer­ve­zett egy hajón a tisz­te­le­tére.

Óriási bejelentés: Eljegyezték Kárpáti Rebekát, íme az első fotók

Óriási bejelentés: Eljegyezték Kárpáti Rebekát, íme az első fotók

A fi­a­tal ma­gyar szép­ség maga sem hitte el, ami vele tör­té­nik!

A fi­a­tal ma­gyar szép­ség maga sem hitte el, ami vele tör­té­nik!

Megdöbbentek a rajongók, súlyos döntést hozott a fiatal énekesnő

Megdöbbentek a rajongók, súlyos döntést hozott a fiatal énekesnő

Ins­tag­ra­mon el­árasz­tot­ták a kér­dés­sel: "Nem korai ez még?"

Ins­tag­ra­mon el­árasz­tot­ták a kér­dés­sel: "Nem korai ez még?" Vá­lasz­tottja egy 24 éves fiú, akit alig ismer.

Így mutatják meg újabban a nők eljegyzési gyűrűjüket

Így mutatják meg újabban a nők eljegyzési gyűrűjüket

Ki ne lenne büszke arra, hogy az ál­tala imá­dott férfi végre elő­állt a nagy kér­dés­sel? Bol­dog höl­gyek, fo­tók­kal kür­tö­lik vi­lággá, hogy meny­asszo­nyok let­tek.

Ki ne lenne büszke arra, hogy az ál­tala imá­dott férfi végre elő­állt a nagy kér­dés­sel? Bol­dog höl­gyek, kre­a­tív, vic­ces és ele­gáns fo­tók­kal kür­tö­lik vi­lággá, hogy végre be­lő­lük is meny­asszony lett.Nézd meg te is , hátha ked­vet, öt­le­tet kapsz vagy éppen csak kí­ván­csi vagy. A képek ma­gu­kért be­szél­nek!

Kiderült, erre a lépésre készül a Realból elvágyó Cristiano Ronaldo

Kiderült, erre a lépésre készül a Realból elvágyó Cristiano Ronaldo

Óri­ási vál­to­zá­sokra szánta el magát. Pá­lyán és pá­lyán kívül is mér­föld­kő­höz ér­ke­zett?

Meglepő pletyka, megkérte barátnője kezét Freddie

Meglepő pletyka, megkérte barátnője kezét Freddie

A 7kor nálam! ven­dége volt.

Dal­los Bogi ismét ki­tárta aj­ta­ját egy is­mert ember előtt, hogy meg­vi­tas­sák az élet fon­tos dol­gait. A 7kor nálam! ven­dége ez­út­tal Fred­die volt.

Huszonöt év után, élő adásban kérte meg párja kezét a magyar sztár

Huszonöt év után, élő adásban kérte meg párja kezét a magyar sztár

Ki gon­dolná, hogy Gaj­dos Tamás va­sár­nap be­töl­tötte a hat­va­na­dik élet­évét.

Ki gon­dolná, hogy Gaj­dos Tamás va­sár­nap be­töl­tötte a hat­va­na­dik élet­évét. Fon­tos dön­tést is ho­zott.

Így jegyezte el szerelmét az Eurovíziót is megjárt magyar sztár

Így jegyezte el szerelmét az Eurovíziót is megjárt magyar sztár

Sik­lósi Örs csak a ze­né­ben ke­mény­ke­dik, a ma­gán­élet­ben ro­man­ti­kus lélek.

Megtudtuk, eljegyezték Nagy Adrit

Megtudtuk, eljegyezték Nagy Adrit

A Nagy Duett zsű­ri­tagja nem verte nagy­dobra az öröm­teli hírt.

Bár A Nagy Duett zsű­ri­tagja nem verte nagy­dobra az öröm­teli hírt, a Ri­post ki­szúrta a cso­da­szép gyé­mánt­gyű­rűt a ha­ma­ro­san anyai örö­mök elé néző éne­kesnő ujján.

Elege lett a pletykákból, kitálalt Zámbó Jimmy fiának szerelme

Elege lett a pletykákból, kitálalt Zámbó Jimmy fiának szerelme

Ér­tet­le­nül áll a kap­cso­la­tuk­ról meg­je­lent hírek előtt.

Ér­tet­le­nül áll a kap­cso­la­tuk­ról meg­je­lent hírek előtt.

Hatalmas változás Klapka Sandy életében, mostantól minden más lesz!

Hatalmas változás Klapka Sandy életében, mostantól minden más lesz!

Az Arany­em­ber leg­ki­sebb lánya az utóbbi idő­ben sokat szen­ve­dett.

Az Arany­em­ber leg­ki­sebb lánya az utóbbi idő­ben sokat szen­ve­dett, ám most végre be­kö­szön­tött a bol­dog­ság is az éle­tébe.

Erotika a parton, fiatal szerelmével kapták rajta a 60 éves Sharon Stone-t

Erotika a parton, fiatal szerelmével kapták rajta a 60 éves Sharon Stone-t

Tel­je­sen ki­zár­ták a kül­vi­lá­got, csak egy­más­sal vol­tak el­fog­lalva, a le­si­fo­tó­sok leg­na­gyobb örö­mére!

Hatalmasat csalódott, ezért szakított menyasszonyával L.L. Junior!

Hatalmasat csalódott, ezért szakított menyasszonyával L.L. Junior!

A rap­per és fi­a­tal ked­vese nem elő­ször in­tet­tek bú­csút egy­más­nak, ám most sú­lyo­sabb a hely­zet, mint eddig bár­mi­kor.

Elárulta a magyar énekesnő, ezért nem megy hozzá a vőlegényéhez

Elárulta a magyar énekesnő, ezért nem megy hozzá vőlegényéhez

Szűcs Ju­dith évek óta nagy bol­dog­ság­ban él ked­ve­sé­vel.

Szűcs Ju­dith évek óta nagy bol­dog­ság­ban él ked­ve­sé­vel, sőt, már a lány­ké­résre is sor ke­rült. Az es­küvő azon­ban va­la­hogy még min­dig várat ma­gára. Pedig az éne­kes­nőre a vá­lá­sát kö­ve­tően 17 évvel ta­lált rá az új sze­re­lem.

Nagy bejelentést tett a királyi család, újabb esküvő a láthatáron

Nagy bejelentést tett a királyi család, újabb esküvő a láthatáron

Sorra ér­kez­nek az öröm­hí­rek a ki­rá­lyi csa­lád­ból. Ez­út­tal nem Meg­ha­nékra te­re­lő­dött a fi­gye­lem.

Sorra ér­kez­nek az öröm­hí­rek a ki­rá­lyi csa­lád­ból. Ez­út­tal nem Meg­ha­nékra te­re­lő­dött a fi­gye­lem.

Nézd meg, milyen álomszép otthona van a magyar színésznőnek

Nézd meg, milyen álomszép otthona van a magyar színésznőnek

Ta­valy nyá­ron va­ló­sult meg Ripli Zsu­zsi és vő­le­gé­nye nagy álma, be­köl­töz­tek első közös la­ká­sukba.

A bikinis Britney olyat mutatott, ami váratlanul ért mindenkit

A bikinis Britney olyat mutatott, ami váratlanul ért mindenkit

Egy mé­re­tes gyé­mánt­gyűrű je­lent meg az éne­kesnő ujján, ami arra utal, hogy 13 évvel fi­a­ta­labb lo­vagja fe­le­sé­gül veszi.

Nagy bejelentés, eljegyezte szerelmét Ed Sheeran

Nagy bejelentés, eljegyezte szerelmét Ed Sheeran

Az angol éne­kes az öröm­hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte ra­jon­gó­i­val. Fotót is csa­tolt!

Az angol éne­kes az öröm­hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte ra­jon­gó­i­val. Fotót is csa­tolt!