CÍMKE: 'elfogás'

Elfogták a dunaújvárosi sorozatrablókat

Elfogták a dunaújvárosi sorozatrablókat

A rend­őrök a két helyi férfit őri­zetbe vet­ték.

A rend­őrök a két helyi férfit őri­zetbe vet­ték. A férfiak egy nap alatt több rab­lás­sal pró­bál­koz­tak.

Döbbenet mit üzent a rendőröknek a bérgyilkosságba keveredett nagymama

Döbbenet mit üzent a rendőröknek a bérgyilkosságba keveredett nagymama

A 63 éves bu­da­pesti nagy­ma­mára nem­ré­gi­ben rend­őrök ron­tot­tak rá..

A 63 éves bu­da­pesti nagy­ma­mára azért ron­tot­tak rá nem­ré­gi­ben a rend­őrök, mert a gyanú sze­rint 16 évvel ez­előtt ő ölette meg a saját fér­jét...

36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a magyar csaló

36-szor sütötte el a klasszikus trükköt a magyar csaló

A kecs­ke­méti férfit el­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el a rend­őrök. A csaló ellen ha­ma­ro­san vádat emel­het­nek.

A kecs­ke­méti férfit el­fo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kap­ták el a rend­őrök. A csaló ellen ha­ma­ro­san vádat emel­het­nek.

Ez a magyar férfi ölhette meg a szlovák újságírót: döbbenetes részletek

Ez a magyar férfi ölhette meg a szlovák újságírót: döbbenetes részletek

Mű­hold buk­tatta le azt a ma­gyar férfit, aki a gyanú sze­rint a tet­tes lehet.

Mű­hold buk­tatta le azt a ma­gyar férfit, aki a gyanú sze­rint a tet­tes lehet.

Újabb 11 migránst fogtak el mára virradóra a déli határainknál

Újabb 11 migránst fogtak el mára virradóra a déli határainknál

Három kü­lön­böző eset egy éjjel: össze­sen 11 il­le­gá­lis mig­ráns pró­bált meg be­jutni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tére.

Nagy erőkkel csapott le a rendőrség a fővárosban, rendkívüli videó

Nagy erőkkel csapott le a rendőrség a fővárosban, rendkívüli videót közöltek az akcióról

Ugyan­azt a trafi­kot két­szer is ki­ra­bol­ták a tet­te­sek.

Ugyan­azt a trafi­kot két­szer is ki­ra­bol­ták a tet­te­sek.

Így motoznak a zsaruk! Egy borsodi drogdíleren bemutatták - videó

Így motoznak a zsaruk! Egy borsodi drogdíleren bemutatták - videó

Egy szer­ve­zett ak­ci­ó­ban kap­ták el a férfit, aki ká­bí­tó­szert árult Mis­kol­con.

Brutális támadás áldozata lett a 3 éves, ez a három férfi felel a szörnyűségért

Brutális támadás áldozata lett a 3 éves, ez a három férfi felel a szörnyűségért

A rend­őr­ség a szem­ta­núk se­gít­sé­gé­vel fogta el az el­kö­ve­tő­ket, akik egy bolt­ban tá­mad­tak a gyer­mekre.

Így fogták el a gyáli pénzszállító autó kifosztóját - Videó

Így fogták el a gyáli pénzszállító autó kifosztóját - Videó

Kö­nyör­te­le­nül le­csa­pott a ha­tó­ság arra a férfira, aki ki­rá­molt egy gyáli pénz­szál­lító autót. Saját rej­tek­he­lyén fog­ták el és tar­tóz­tat­ták le.

Kö­nyör­te­le­nül le­csa­pott a ha­tó­ság arra a férfira, aki ki­rá­molt egy gyáli pénz­szál­lító autót. Saját rej­tek­he­lyén fog­ták el és tar­tóz­tat­ták le. A rend­őrök Ó. T. sik­kasz­tás bűn­tett miatt őri­zetbe vet­ték, gya­nú­sí­totti ki­hall­ga­tása fo­lya­mat­ban van. To­vábbi rész­le­tek...

Lelkisegélynek vallott a sorozatgyilkos, brutális kegyetlenséggel ölt

Lelkisegélynek vallott a sorozatgyilkos, brutális kegyetlenséggel ölt

A férfi negy­ven évvel ez­előtt ölt és erő­sza­kolt meg több em­bert is.

A férfi negy­ven évvel ez­előtt ölt és erő­sza­kolt meg több em­bert is.

Az osztrák rendőrök is féltek a magyar bűnbandától, így csaptak le

Az osztrák rendőrök is féltek a magyar bűnbandától, így csaptak le

A cso­por­tot egy volt cu­kor­gyár te­rü­le­tén kap­ták el, hogyha el­len­áll­nak, akkor se tör­tén­hes­sen baj.

Hazájában fogták el a 14 éves lány kegyetlen gyilkosát

Hazájában fogták el a 14 éves lány kegyetlen gyilkosát

Irak­ban csap­tak le rá.

Horst Se­e­ho­fer német bel­ügy­mi­nisz­ter pén­te­ken dél­után je­len­tette be, hogy Irak­ban el­fog­ták a 14 éves Su­sanna Feld­mann fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát.

Szomszédos országba készült elszökni a 14 éves lány gyilkosa

Szomszédos országba készült elszökni a 14 éves lány gyilkosa

Szom­ba­ton este lan­dolt az a gép Frank­furt­ban, amely­nek fe­dél­ze­tén ült a 20 éves iraki Ali Bas­har.

Szom­ba­ton este lan­dolt az a gép Frank­furt­ban, amely­nek fe­dél­ze­tén ült a 20 éves iraki Ali Bas­har. Ő az a mig­ráns, akit a 14 éves Su­zanna Feld­mann bru­tá­lis meg­erő­sza­ko­lá­sá­val és meg­gyil­ko­lá­sá­val vá­dol­nak a német ha­tó­sá­gok.

Elkapták a medvét, amelyik átharapta egy magyar turista combját

Elkapták a medvét, amelyik átharapta egy magyar turista combját

A zer­nyesti re­zer­vá­tumba szál­lí­tot­ták Sa­nyit.

A zer­nyesti re­zer­vá­tumba szál­lí­tot­ták Sa­nyit, a Szent Anna-tónál em­berre tá­madó med­vét.

Kínába készült Gyárfás: újabb részletek derültek ki az elfogásról

Kínába készült Gyárfás: újabb részletek derültek ki az elfogásról

Az egy­kori úszó­el­nök vesz­tét egy hang­fel­vé­tel okoz­hatja...

Az egy­kori úszó­el­nök vesz­tét egy hang­fel­vé­tel okoz­hatja, ami­vel ál­lí­tó­lag ő maga sé­tált be a rend­őr­ségre...

Őrületes akció az Árpád hídnál, földre teperték a dílert

Őrületes akció az Árpád hídnál, földre teperték a dílert

Fé­nyes nap­pal tör­tént a rend­őri akció.

Fé­nyes nap­pal tör­tént a rend­őri akció Bu­da­pes­ten - vi­de­ó­val.

Megrázó részleteket kaptunk az M5-ösön történt gyilkosságról

Megrázó részleteket kaptunk az M5-ösön történt gyilkosságról

A tet­test a rend­őrök már el­fog­ták.

A tet­test a rend­őrök már el­fog­ták, az is ki­de­rült, hogy 39 és 56 éves salz­burgi ál­do­za­ta­ira szó nél­kül kez­dett lőni.

Ezt nem gondoltuk volna! Ő a váci bandita!

Ezt nem gondoltuk volna! Ő a váci bandita!

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek.

A rend­őrök is meg­le­pőd­tek, ami­kor el­fog­ták a tet­test, aki össze­vert és meg­rug­do­sott egy férfit.

Új dizájnerdrog pusztít

Új dizájnerdrog pusztít

Több em­bert esz­mé­let­len ál­la­pot­ban szál­lí­tot­tak kór­házba hét­vé­gén, új­fajta pszi­cho­ak­tív drog ter­jed.

Több em­bert esz­mé­let­len ál­la­pot­ban szál­lí­tot­tak kór­házba hét­vé­gén, új­fajta pszi­cho­ak­tív drog ter­jed.

Videó! Így fogták el a rabot, aki szeptember óta volt szökésben

Videó! Így fogták el a rabot, aki szeptember óta volt szökésben

A fel­vé­te­len az is lát­szik, hol húzta meg magát az utóbbi he­tek­ben L. Jó­zsef.

A fel­vé­te­len az is lát­szik, hol húzta meg magát az utóbbi he­tek­ben L. Jó­zsef.

Nem kerékcseréért jártak az újpesti műhelybe

Nemcsak kerékcseréért jártak az újpesti műhelybe

U. György­nek volt mit ki­ma­gya­ráz­nia.

A rend­őr­ségi raz­zián U. György­nek töb­bet kel­lett ki­ma­gya­ráz­nia az el­hasz­nált téli gu­mik­nál.

Embertelenül bántak a rendőrségen Steiner Kristóffal!

Embertelenül bántak a rendőrségen Steiner Kristóffal!

Bán­tal­ma­zás­sal gya­nú­sít­ják.

A tévés mű­sor­ve­ze­tőt egy bank­ban fog­ták el a rend­őrök, bán­tal­ma­zás­sal gya­nú­sít­ják, hol­ott van ali­bije.

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Szom­bat kora dél­után egy vita he­vé­ben szúrta meg élet­ve­szé­lye­sen idős édes­ap­ját egy férfi Jász­la­dány­ban.

Szom­bat kora dél­után egy vita he­vé­ben szúrta meg élet­ve­szé­lye­sen idős édes­ap­ját egy férfi Jász­la­dány­ban, majd egy­sze­rűen ma­gára hagyta ál­do­za­tát...

Drogfogás a fesztiválon, válltáskában rejtegették a kábítószert

Drogfogás a fesztiválon, válltáskában rejtegették a kábítószert

A fi­a­tal azon­nal át­adta a dro­got.

A fi­a­tal azon­nal át­adta a dro­got, ami­kor a rend­őrök iga­zol­tat­ták.

Újabb részletek a körúti robbantóról: csellel fogták el a rendőrök

Újabb részletek a körúti robbantóról: csellel fogták el a rendőrök

El­vált szü­lők fia a Teréz kör­úti rob­bantó. A szőke hajú férfit csel­lel fog­ták el a rend­őrök.

Ez vezethetett nyomra a Teréz körúti robbantásban

Ez vezethetett nyomra a Teréz körúti robbantásban

Újabb in­for­má­ciók de­rül­tek ki.

Ahogy a RIPOST el­ső­ként meg­írta, el­fog­tak egy férfit szerda dél­után, aki össze­füg­gésbe hoz­ható a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal.

Luxus-sziget: itt bujkált Bróker Marcsi! - képek

Luxus-sziget: itt bujkált Bróker Marcsi! - képek

Mil­li­ár­do­kat sik­kasz­tott - a ro­ko­nait is be­csapta. El­ké­pesztő lu­xus­ban élt, míg a ha­tó­sá­gok le nem kap­csol­ták.

Mil­li­ár­do­kat sik­kasz­tott - a ro­ko­nait is be­csapta.

Ennyi lopott holmit még nem láttál!

Ennyi lopott holmit még nem láttál!

Könnyen lehet, hogy fel­ál­lí­totta a hazai csú­csot.

Könnyen lehet, hogy fel­ál­lí­totta a hazai csú­csot az a há­rom­fős rab­ló­banda, mely­nek egyik tag­ját most fog­ták el a rend­őrök.

16 éve ölt, most kapták el a rendőrök!

16 éve ölt, most kapták el a rendőrök!

A ki­lenc­ve­nes évek végén nagy port ka­vart a gyil­kos­ság.

A ki­lenc­ve­nes évek végén nagy port ka­vart a ku­ko­ri­cásba rej­tett taxis holt­tes­té­nek ügye, végre meg­fej­tet­ték!