CÍMKE: 'élettárs'

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Családi leszámolás: halálos lövések dördültek Veszprém megyében

Egy oszt­rák férfi kez­dett el őr­jön­geni élet­társa szü­le­i­nek há­zá­nál.

Egy oszt­rák férfi kez­dett el őr­jön­geni élet­társa szü­le­i­nek há­zá­nál.

Szörnyű részletek: így könyörögtek a gyerekek édesanyjuk életéért

Szörnyű részletek: így könyörögtek a gyerekek édesanyjuk életéért

Sa­játja mel­lett a gyer­me­kei éle­tét is men­te­nie kel­lett Zsu­zsá­nak

Sa­játja mel­lett a gyer­me­kei éle­tét is men­te­nie kel­lett élete leg­ré­misz­tőbb nap­ján Zsu­zsá­nak.

Rettenetes dolgot mondtak gyilkos apjukról az almáskamarási gyerekek

Rettenetes dolgot mondtak gyilkos apjukról az almáskamarási gyerekek

Jó­zsef vég­zett fe­le­sége új pár­já­val...

Jó­zsef vég­zett fe­le­sége új pár­já­val, majd magát is le­lőtte. Pon­to­san a férfi szí­vébe lőtt, aki­nek semmi esé­lye sem volt a túl­élésre...

84 éves édesapjának keres társat egy pécsi férfi

84 éves édesapjának keres társat egy pécsi férfi

Ha­tá­sos­nak tűnik a mód­szer.

Sa­já­tos módon pró­bál tár­sat ta­lálni a 84 éves Rab Tibor. A férfi, meg­unva az egye­dül­lé­tet, arra kérte a fiát, te­gyen fel a ne­vé­ben egy társ­ke­reső hir­de­tést a netre.

Brutális kegyetlenség: felgyújtotta barátnőjét a férfi

Brutális kegyetlenség: felgyújtotta barátnőjét a férfi

A nő tes­té­nek ti­zenöt szá­za­léka meg­égett. Hó­na­po­kig is el­tart­hat, mire fel­épül.

A nő tes­té­nek ti­zenöt szá­za­léka meg­égett. Hó­na­po­kig is el­tart­hat, mire fel­épül.

Konyhakéssel szúrta hasba élettársát a nógrádi nő - videó

Konyhakéssel szúrta hasba élettársát a nógrádi nő - videó

A férfi élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült.

A férfi élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült.

Trancsírozókéssel szurkálta meg élettársát a békéscsabai férfi!

Trancsírozókéssel szurkálta meg élettársát a békéscsabai férfi!

Élet­ve­szé­lyes sé­rü­lést szen­ve­dett egy nő, akit a 22 éves élet­társa se­be­sí­tett meg Bé­kés­csa­bán...

Megdöbbentő, amit a börtönben tett a gödöllői Zsófit halálra gázoló férfi

Megdöbbentő, amit a börtönben tett a gödöllői Zsófit halálra gázoló férfi

Ma van egy éve, hogy Zsófit saját ko­csi­já­val ha­lálra zúzta Sz. Lajos...

Ma van egy éve, hogy a mun­ká­ból ha­za­térő Zsófit saját ko­csi­já­val ha­lálra zúzta Sz. Lajos...

Szíven döfte élettársát egy tatabányai nő

Szíven döfte élettársát egy tatabányai nő

Ve­sze­ke­dés után, ré­sze­gen rán­tott kést a 39 éves asszony, az élet­társa per­ce­ken belül meg­halt.

Rémálom! Haldokló anyjához hívták az ajkai mentőst

Rémálom! Haldokló anyjához hívták az ajkai mentőst

Élet­társa bru­tá­li­san meg­verte Ma­ri­annt, akit men­tős­ként dol­gozó fia vitt kór­házba.