CÍMKE: 'élettárs'

Rettenetes dolgot mondtak gyilkos apjukról az almáskamarási gyerekek

Rettenetes dolgot mondtak gyilkos apjukról az almáskamarási gyerekek

Jó­zsef vég­zett fe­le­sége új pár­já­val...

Jó­zsef vég­zett fe­le­sége új pár­já­val, majd magát is le­lőtte. Pon­to­san a férfi szí­vébe lőtt, aki­nek semmi esé­lye sem volt a túl­élésre...

84 éves édesapjának keres társat egy pécsi férfi

84 éves édesapjának keres társat egy pécsi férfi

A férfi, meg­unva az egye­dül­lé­tet, arra kérte a fiát, te­gyen fel a ne­vé­ben egy társ­ke­reső hir­de­tést az in­ter­netre.

A férfi, meg­unva az egye­dül­lé­tet, arra kérte a fiát, te­gyen fel a ne­vé­ben egy társ­ke­reső hir­de­tést az in­ter­netre.

Brutális kegyetlenség: felgyújtotta barátnőjét a férfi

Brutális kegyetlenség: felgyújtotta barátnőjét a férfi

A nő tes­té­nek 15 szá­za­léka meg­égett.

A nő tes­té­nek 15 szá­za­léka meg­égett. Hó­na­po­kig is el­tart­hat, mire fel­épül.

Megdöbbentő, amit a börtönben tett a gödöllői Zsófit halálra gázoló férfi

Megdöbbentő, amit a börtönben tett a gödöllői Zsófit halálra gázoló férfi

Ma van egy éve, hogy Zsófit saját ko­csi­já­val ha­lálra zúzta Sz. Lajos...

Ma van egy éve, hogy a mun­ká­ból ha­za­térő Zsófit saját ko­csi­já­val ha­lálra zúzta Sz. Lajos...

Trancsírozókéssel szurkálta meg élettársát a békéscsabai férfi!

Trancsírozókéssel szurkálta meg élettársát a békéscsabai férfi!

Élet­ve­szé­lyes sé­rü­lést szen­ve­dett egy nő, akit a 22 éves élet­társa se­be­sí­tett meg Bé­kés­csa­bán...

Megszólalt a halálra éheztetett kislány anyjának volt élettársa

Megszólalt a halálra éheztetett kislány anyjának volt élettársa

A férfi sze­rint a nő addig nem nyu­go­dott, amíg meg nem ölte egy gyer­me­két. Ko­ráb­ban is pró­bál­ko­zott már.

Konyhakéssel szúrta hasba élettársát a nógrádi nő - videó

Konyhakéssel szúrta hasba élettársát a nógrádi nő - videó

A férfi élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült. A 42 éves nő a közös la­ká­suk­ban ve­szett össze az élet­tár­sá­val Mát­ra­ve­re­bél­yen kedd este.

A férfi élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült.

Szíven döfte élettársát egy tatabányai nő

Szíven döfte élettársát egy tatabányai nő

Ve­sze­ke­dés után, ré­sze­gen rán­tott kést a 39 éves asszony.

Ve­sze­ke­dés után, ré­sze­gen rán­tott kést a 39 éves asszony, az élet­társa per­ce­ken belül meg­halt. Az ügyész­ség bör­tön­nel súj­taná a tá­madó nőt.

Rémálom! Haldokló anyjához hívták az ajkai mentőst

Rémálom! Haldokló anyjához hívták az ajkai mentőst

Az asszony be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Élet­társa ke­gyet­le­nül meg­verte az ápo­ló­ként dol­gozó Ma­ri­annt, akit men­tős­ként dol­gozó fia vitt kór­házba. Az asszony be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.