CÍMKE: 'el camino'

Kísérőt keres a vak humorista az El Caminóra

Kísérőt keres a vak humorista az El Caminóra

A 24 éves Fóris Nor­bert már akkor meg­va­kult, ami­kor ko­ra­szü­lött­ként a vi­lágra jött.

Erre adta a fejét a műszemmel élő, vak, magyar fiú

Erre adta a fejét a műszemmel élő, vak, magyar fiú

A 24 éves Fóris Nor­bert ko­ra­szü­lött­ként vakon jött a vi­lágra, de ez egy­ál­ta­lán nem gá­tolja őt.

Nem hiszed el, itt az Air Camino!

Nem hiszed el, itt az Air Camino!

Be­re­pül­ték az El Ca­mi­nótt a Föld­ke­rü­lők. Két nap alatt meg­tet­ték a leg­hí­re­sebb za­rán­dok­utat, és újabb ma­gyar­ral is ta­lál­koz­tak.

Be­re­pül­ték az El Ca­mi­nótt a Föld­ke­rü­lők. Két nap alatt meg­tet­ték a leg­hí­re­sebb za­rán­dok­utat, és újabb ma­gyar­ral is ta­lál­koz­tak.

Meglepő bejelentés: Elhagyja az országot Gesztesi Károly?

Meglepő bejelentés: Elhagyja az országot Gesztesi Károly?

A sok ne­héz­sé­get átélt szí­nész saját be­val­lása sze­rint is rossz évet tud­hat maga mö­gött.

A sok ne­héz­sé­get átélt szí­nész saját be­val­lása sze­rint is rossz évet tud­hat maga mö­gött. Talán ezért van szük­sége vál­to­zásra?

Ettől borult ki Horváth Éva Spanyolországban

Ettől borult ki Horváth Éva Spanyolországban

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a za­rán­dok­úton meg­élt él­mé­nye­i­ről me­sélt.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a za­rán­dok­úton meg­élt él­mé­nye­i­ről me­sélt.

Határait feszegeti a magyar celeb!

Határait feszegeti a magyar celeb!

Új hely­ze­té­ben a híres mo­dell csak a ki­tar­tá­sá­ban bíz­hat.

Új hely­ze­té­ben a híres mo­dell csak a ki­tar­tá­sá­ban bíz­hat és tel­je­sen ma­gára van utalva.

Zarándokútra készül Sebestyén Balázs

Zarándokútra készül Sebestyén Balázs

Min­den­nek hátat for­dí­tana a nép­szerű mű­sor­ve­zető.

Min­den­nek hátat for­dí­tana a nép­szerű tévés és rá­diós mű­sor­ve­zető.