CÍMKE: 'egyszerű'

Isteni spagettiszósz házilag: Boros Vali legszuperebb receptje

Isteni spagettiszósz házilag: Boros Vali legszuperebb receptje

Po­fon­egy­szerű fű­sze­res pa­ra­di­csom­már­tás gyors va­cso­rák­hoz. Ér­de­mes el­ké­szí­teni, so­káig eláll!

Felejtsd el a kókuszgolyót, ilyen finomat még nem ettél

Felejtsd el a kókuszgolyót, ilyen finomat még nem ettél

Végre egy könnyen el­ké­szít­hető cse­mege, amit bát­ran fo­gyaszt­hatsz. Hidd el, mind a tíz ujjad meg­nya­lod utána.

Végre egy könnyen el­ké­szít­hető cse­mege, amit bát­ran fo­gyaszt­hatsz. Hidd el, na­gyon finom!

5 tárgy, ami szerencsét hoz az újévben a lakásban. Ezt tedd ki még ma!

5 tárgy, ami szerencsét hoz az újévben a lakásban. Ezt tedd ki még ma!

Sok min­dent te­hetsz a saját sze­ren­csé­dért, hogy jó dol­gok tör­tén­je­nek veled.

Sok min­dent te­hetsz a saját sze­ren­csé­dért, azért, hogy csak jó dol­gok tör­tén­je­nek veled.

7 szuper diétás köret, hogy az ünnepek alatt se szaladjanak fel a kilók

7 szuper diétás köret, hogy az ünnepek alatt se szaladjanak fel a kilók

Gyors, egy­szerű és per­sze szén­hid­rát­sze­gény öt­le­te­ket mu­ta­tunk az ün­ne­pekre.

Ezért szórj sót a narancsra, nem bánod meg

Ezért szórj sót a narancsra, nem bánod meg

Nincs is ennél jobb az ün­ne­pek alatt.

Nincs is annál jobb, mint finom, ka­rá­cso­nyi il­latú la­kás­ban ké­szülni az ün­ne­pekre. Most mu­ta­tunk egy ter­mé­sze­tes és egy­szerű meg­ol­dást.

Olcsó és egyszerű krumplivacsorák: ilyen finomat még nem ettél

Olcsó és egyszerű krumplivacsorák: ilyen finomat még nem ettél

Ki ne sze­retné a krump­lit? Ha egy­szerű és finom ételre vágysz este, kapd elő a kam­rá­ból. Mu­ta­tunk három re­cep­tet.

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Gye­rek­ko­rod ked­venc fi­nom­sá­gát most ott­hon is na­gyon egy­sze­rűen el tudod ké­szí­teni ennek a re­cept­nek a se­gít­sé­gé­vel.

Gye­rek­ko­rod ked­venc fi­nom­sá­gát most ott­hon is na­gyon egy­sze­rűen el tudod ké­szí­teni ennek a re­cept­nek a se­gít­sé­gé­vel.

Megújult a szilvás gombóc, ilyen finomat még nem ettél

Megújult a szilvás gombóc, ilyen finomat még nem ettél

Itt az ősz, a szil­vás gom­bóc ideje.

Itt az ősz, a szil­vás gom­bóc ideje, ami­ről most már sen­ki­nek sem kell le­mon­da­nia! Bát­ran ehe­ted, akkor is, ha di­é­tá­zol.

Tökéletes reggelik édesszájú diétázóknak: Hallgass ránk és fogyni fogsz

Tökéletes reggelik édesszájú diétázóknak: Hallgass ránk és fogyni fogsz

A leg­jobb nap­in­dító nem­csak finom, hanem az egész­sé­gedre is vi­gyáz. Jól lak­hatsz a ked­vedre való sü­tik­kel!

Itt az ősz legfinomabb diétás sütije: Almás-fahéjas pite cukor nélkül

Itt az ősz legfinomabb diétás sütije: Almás-fahéjas pite cukor nélkül

Egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni ennek az is­teni sü­te­mény­nek!

Egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni ennek az is­teni sü­te­mény­nek! Sze­ren­csére nem is kell, mert alig van benne szén­hid­rát, nyu­god­tan ehetsz be­lőle több sze­le­tet is! Imád­juk, mert finom!

Egészséges nasi: 10 perc alatt készül el a dinnyechips

Egészséges nasi: 10 perc alatt készül el a dinnyechips

So­ha­sem gon­dol­tad volna, hogy gö­rög­dinnyé­ből ch­ip­set tudsz ké­szí­teni! Lesd el a tit­kot, és le­gyen ez a ked­venc ro­pog­tat­ni­va­lód!

So­ha­sem gon­dol­tad volna, hogy gö­rög­dinnyé­ből ch­ip­set tudsz ké­szí­teni! Lesd el a tit­kot, és le­gyen ez a ked­venc ro­pog­tat­ni­va­lód! Igazi kü­lön­le­ges, nem hét­köz­napi nasit tudsz va­rá­zsolni ma­gad­nak egy asza­ló­gép se­gít­sé­gé­vel. Ez a fi­nom­ság jól il­lesz­ke­dik a napi ét­ren­dedbe.

Eszméletlen, mit művel a nők frizurájával az ázsiai hajmaszk

Eszméletlen, mit művel a nők frizurájával az ázsiai hajmaszk

A világ leg­egy­sze­rűbb haj­pa­ko­lása, ami­től hi­he­tet­len lát­vá­nyos módon in­dul­nak nö­ve­ke­dés­nek a tin­csek. Nincs olyan nő, aki nem erre vágyna!

A világ leg­egy­sze­rűbb haj­pa­ko­lása, ami­től hi­he­tet­len lát­vá­nyos módon in­dul­nak nö­ve­ke­dés­nek a tin­csek. Nincs olyan nő, aki nem erre vágyna!

Ezért tedd a mélyhűtőbe a görögdinnyét

Ezért tedd a mélyhűtőbe a görögdinnyét

A nyár leg­szu­pe­rebb gyü­möl­cse!

A nyár leg­szu­pe­rebb gyü­möl­cse a gö­rög­dinnye! Bár­mit ké­szít­hetsz be­lőle, most azon­ban a leg­egy­sze­rűbb fi­nom­sá­got mu­tat­juk meg neked!

Megújult a francia manikűr: teljesen bezsongtak tőle a nők

Megújult a francia manikűr: teljesen bezsongtak tőle a nők

Még min­dig hódít a fran­cia ma­ni­kűr!

Még min­dig hódít a fran­cia ma­ni­kűr, dobd fel va­lami egyedi min­tá­val! Csak vá­lasz­ta­nod kell a kü­lön­le­ge­sebb­nél kü­lön­le­ge­sebb öt­le­tek­ből, hogy senki más­nak ne le­gyen ha­sonló körme.

Megújult a krumplipüré, sajtos lett és ropogós

Megújult a krumplipüré, sajtos lett és ropogós

Le­he­tet­len meg­unni!

Ebből az egy­szerű krump­lis fi­nom­ság­ból hi­he­tet­len, mennyi min­dent lehet ké­szí­teni. Le­he­tet­len meg­unni, és nem tudod el­ron­tani.

Elképesztő, mit talált ki megint a magyar szuper-háziasszony

Elképesztő, mit talált ki megint a magyar szuper-háziasszony

Most meg­tud­ha­tod, hogy tudsz egész­sé­ges és ada­lék­anyag­men­tes hoz­zá­va­lót ké­szí­teni a leg­ügye­sebb ma­gyar há­zi­asszony se­gít­sé­gé­vel.

Micsoda újítás: befőttesüvegben készül a legfinomabb fagylalt

Micsoda újítás: befőttesüvegben készül a legfinomabb fagylalt

Fe­lejtsd el a cuk­ros, bolti fagy­lal­to­kat! Meg­mu­tat­juk, hogy ké­szül a világ leg­egy­sze­rűbb hideg nya­lánk­sága egy be­főt­tes­üveg­ben.

Itt az új szuper diétás finomság: Fahéjas felhődesszert cukor nélkül

Itt az új szuper diétás finomság: Fahéjas felhődesszert cukor nélkül

Ez a könnyű, fa­hé­jas hab­csók a leg­tö­ké­le­te­sebb fi­nom­ság di­é­tá­zók­nak. Annyira egy­szerű, hogy kép­te­len­ség el­ron­tani!

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Biz­tos te is sze­re­ted a töl­tött pap­ri­kát, de a ha­gyo­má­nyos vál­to­zat oly­kor unal­mas. Újíts! Cse­réld le a töl­te­lé­ket! Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Biz­tos te is sze­re­ted a töl­tött a pap­ri­kát, de a ha­gyo­má­nyos vál­to­zat oly­kor unal­mas. Újíts! Cse­réld le a töl­te­lé­ket! Mu­ta­tunk né­hány íny­csik­landó öt­le­tet. A szí­nes ka­li­for­niai pap­ri­kát ke­vésbé tart­juk fon­tos fő­zési alap­anyag­nak, annak el­le­nére, hogy ebben is na­gyon sok a C-vi­ta­min.

Imádod a rakott krumplit? Ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Imádod a rakott krumplit? Ezt edd helyette és fogyni fogsz!

A leg­na­gyobb di­é­tás tá­bor­ból jött az ötlet! Cse­réld a hiz­laló krump­lit brok­ko­lira, máris egész­sé­ges lesz ez a finom étel.

A leg­na­gyobb di­é­tás tá­bor­ból jött az ötlet! Cse­réld a hiz­laló krump­lit brok­ko­lira, máris egész­sé­ges lesz ez a finom étel. Így bát­ran lak­hatsz jól vele akár va­cso­rára is.

Túrópalacsinta a legújabb diétás kedvenc!

Túrópalacsinta a legújabb diétás kedvenc!

Ez­út­tal a túró nem töl­te­lék, hanem egy ügyes hú­zás­sal a pa­la­csinta tész­tá­jába ke­rült, ki­váltja a bú­za­lisz­tet.

Ez­út­tal a túró nem a töl­te­lékbe, hanem egy ügyes hú­zás­sal a pa­la­csinta tész­tá­jába ke­rült, ki­váltja a bú­za­lisz­tet. Zse­ni­á­lis mód­szer a hiz­laló szén­hid­rá­tok el­tün­te­té­sére! Így nem­csak is­teni finom, hanem szu­per egész­sé­ges a pa­la­csinta!

5 egyszerű kekszrecept, amiben szemernyi cukor sincs

5 egyszerű kekszrecept, amiben szemernyi cukor sincs

Ezek a cukor és liszt nél­­kül ké­­szült fi­­nom­­sá­gok tö­­ké­­le­­tes reg­­geli nap­in­­dí­tók, ha fo­­gyó­­kú­­rá­­zol.

Ezek a cukor és liszt nél­­kül ké­­szült fi­­nom­­sá­gok tö­­ké­­le­­tes reg­­geli nap­in­­dí­tók, ha fo­­gyó­­kú­­rá­­zol. Alig van ben­nük szén­­hid­­rát, mégis kellő ener­­gi­á­­val töl­te­nek fel. Rá­adá­sul, ha eze­ket eszed, biz­tos so­­káig nem le­­szel éhes!

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt újjá varázsolhatod a szobát!

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt újjá varázsolhatod a szobát!

Na­gyon egy­szerű öt­le­tet mu­ta­tunk.

Na­gyon egy­szerű, bárki által ki­vi­te­lez­hető la­kás­fel­újí­tási öt­le­tet mu­ta­tunk.

Epermámor cukor nélkül: Tarol a legújabb diétás bögresüti

Epermámor cukor nélkül: Tarol a legújabb diétás bögresüti

Ez a hi­he­tet­le­nül finom és egy­szerű bög­rés sü­te­mény per­cek alatt el­ké­szül. Bát­­ran ehe­­ted szi­­gorú diéta alatt is, mivel alig van benne szén­hid­rát.

Ez a hi­he­tet­le­nül finom és egy­szerű bög­rés sü­te­mény per­cek alatt el­ké­szül. Bát­­ran ehe­­ted szi­­gorú diéta alatt is, mivel alig van benne szén­hid­rát. Biz­­to­­san nem hiz­­lal! Most, hogy itt az eper­sze­zon vétek lenne ki­hagyni ezt az egy­szerű és na­gyon finom desszer­tet. Min­den hoz­zá­való egész­sé­ges és nem emeli meg a vér­cu­kor-szin­ted.

Szuper tippek: Így lesz gyönyörű kiskert a teraszon

Szuper tippek: Így lesz gyönyörű kiskert a teraszon

Sok em­ber­nek nem lehet saját kertje.

Sok em­ber­nek saj­nos nem lehet saját kertje. De egy ház er­ké­lyén vagy egy sor­ház te­ra­szán is lehet mini éden­ker­tet ki­ala­kí­tani, ahová szí­ve­sen ki­ülünk pi­henni.

Itt a tél nagy diétás kedvence: lisztmentes répatorta

Itt a tél nagy diétás kedvence: lisztmentes répatorta

Be­ke­ve­red, be­to­lod a sü­tőbe, és kész!

Nem kell hozzá más, csak egy nagy tál és a hoz­zá­va­lók. Be­ke­ve­red, be­to­lod a sü­tőbe, és kész is!

Bögrében sült répatorta: 5 perc alatt elkészül

Bögrében sült répatorta: 5 perc alatt elkészül

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, most mu­ta­tunk neked egy egy­sze­mé­lyes re­cep­tet. Finom és egész­sé­ges!

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, most mu­ta­tunk neked egy egy­sze­mé­lyes re­cep­tet. Finom és egész­sé­ges!

Új kihívás! Ezzel az egy gyakorlattal hetek alatt eltűnik a hasháj!

Új kihívás! Ezzel az egy gyakorlattal hetek alatt eltűnik a hasháj!

Új kihívás! Ezzel az egy gyakorlattal hetek alatt eltűnik a hasháj!

Ha te is küz­desz el­lene, most fi­gyelj!

A nyár leg­ci­kibb pil­la­nata a bi­ki­ni­ből ki­buggyanó po­cak­háj. Ha te is küz­desz el­lene, most fi­gyelj! Meg­mu­tat­juk, mi tün­teti el.

Ez a házi kenyér tökéletes: Lehetetlen elrontani!

Ez a házi kenyér tökéletes: Lehetetlen elrontani!

Boros Vali meg­ta­nít ke­nye­ret sütni.

Boros Vali, az egy­szerű sza­bol­csi há­zi­asszony már na­gyon sok­szor bi­zo­nyí­tott. Leg­na­gyobb do­bása talán mégis az, hogy meg­ta­nítja ke­nye­ret sütni a ma­gyar nőket.

Lerobbantja rólad a felesleget ez a vacsora: itt a karfiolrizottó

Lerobbantja rólad a felesleget ez a vacsora: itt a karfiolrizottó

A sok nehéz, téli étel után jól esik a zöld­sé­ges va­csora. Hát még az, ami­kor más­nap ráállsz a mér­legre...

A sok nehéz, téli étel után jól esik a zöld­sé­ges va­csora.

Tökéletes pogácsa, csak 3 összetevőből

Tökéletes pogácsa, csak 3 összetevőből

Szu­per gyor­san és könnyen el­ké­szít­he­ted. Szét­om­lik a szád­ban.

Szu­per gyor­san és könnyen el­ké­szít­he­ted. Úgy omlik szét a szád­ban, mint a leg­fi­no­mabb cuk­rász­sü­te­mény.

Ropogtass kedvedre: A diétás pizzachipsnél nincs jobb nasi!

Ropogtass kedvedre: A diétás pizzachipsnél nincs jobb nasi!

Sok­szor azon bukik el a di­é­tád!

Sok­szor azon bukik el a di­é­tád, hogy nem tudsz el­len­állni a nas­so­lás­nak, ennek most vége! A di­é­tá­zók leg­na­gyobb el­len­sége a nas­so­lás.

Öt tipp, hogy a fehér edzőcipőd télen is fehér legyen

Öt tipp, hogy a fehér edzőcipőd télen is fehér legyen

Sze­ret­néd, ha min­dig ra­gyo­góan fehér lenne a sport­ci­pőd, de nem aka­rod, hogy sé­rül­jön mosás köz­ben?

Sze­ret­néd, ha min­dig ra­gyo­góan fehér lenne a sport­ci­pőd, de nem aka­rod, hogy sé­rül­jön mosás köz­ben? Meg­mu­tat­juk a leg­jobb és leg­egy­sze­rűbb prak­ti­ká­kat!

Sajt és szalonna bevetésben: Ilyen ropogós még sosem volt a sült csirke!

Sajt és szalonna bevetésben: Ilyen ropogós még sosem volt a sült csirke!

Ennyire gyor­san és egy­sze­rűen még nem ké­szí­tet­tél hús­ételt!

Ennyire gyor­san és egy­sze­rűen még nem ké­szí­tet­tél hús­ételt! Alig van vele meló.

A legegyszerűbb pizza, ami percek alatt elkészíthető

A legegyszerűbb pizza, ami percek alatt elkészíthető

Po­koli egy­szerű és mennyei finom.

Po­koli egy­szerű és mennyei finom. Min­denki sze­reti, na­po­kig eláll és még jól is néz ki. Kell ennél több? Ne gon­dol­kozz to­vább, vágj bele bát­ran!

Sosem hallott, szenzációs tippek a mikródhoz!

Sosem hallott, szenzációs tippek a mikródhoz!

Sosem hallott, szenzációs tippek a mikródhoz!

Van amire sosem gon­dol­tál volna.

Té­vedsz, ha azt hi­szed, hogy már min­dent tudsz a mik­ró­zás­ról! A kö­vet­kező trük­kök kö­zött biz­to­san ta­lálsz olyat, amire még ál­mod­ban sem gon­dol­tál volna.

Viszlát, unalmas reggeli! Parádés bundába került a virsli

Viszlát, unalmas reggeli! Parádés bundába került a virsli

Ha ele­ged van az egy­hangú ka­ják­ból, mu­ta­tunk neked egy egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, mégis is­teni finom reg­ge­lit.

Ha ele­ged van az egy­hangú ka­ják­ból, mu­ta­tunk neked egy egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, de mégis is­teni finom reg­ge­lit. A csa­lád min­den tagja imádni fogja!

Halomban áll megunt nyakkendő? Ki ne dobd!

Halomban áll megunt nyakkendő? Ki ne dobd!

Nem is gon­dol­nád, hogy mi, min­denre hasz­nál­ha­tod ezt a ki­egé­szí­tőt!

Csak fog­lalja a he­lyet a szek­rény­ben a párod sok-sok nyak­ken­dője, és tudod, hogy soha többé nem veszi majd fel őket? Nem is gon­dol­nád, hogy mi, min­denre hasz­nál­ha­tod ezt a ki­egé­szí­tőt!

Pokolian egyszerű manikűr, amitől különleges leszel

Pokolian egyszerű manikűr, amitől különleges leszel

Fogj egy cel­lux­szot, a ked­venc kö­röm­lakk­ja­i­dat és ké­szítsd el a leg­tren­dibb ma­ni­kű­rö­ket ma­gad­nak.

Fogj egy cel­lux­szot, a ked­venc kö­röm­lakk­ja­i­dat és ké­szítsd el a leg­tren­dibb ma­ni­kű­rö­ket ma­gad­nak.

Így savanyíts otthon káposztát

Így savanyíts otthon káposztát

Soha többé nem fogsz bolt­ban vá­sá­rolni ká­posz­tát, ha ezt ki­pró­bá­lod.

Soha többé nem fogsz bolt­ban vá­sá­rolni sa­va­nyú ká­posz­tát, ha ezt ki­pró­bá­lod. Tar­tó­sí­tó­szer és ko­moly kony­hai tudás nél­kül is el tudod ké­szí­teni a saját fi­nom­sá­go­dat.

14 konyhatrükk, ami megváltoztatja az életed

14 konyhatrükk, ami megváltoztatja az életed

Sok időt spó­rol­hatsz így!

Nem is gon­dol­nád mennyi időt spó­rol­hatsz, ha is­mersz né­hány kony­hai park­tit­kát! Íme a leg­hasz­no­sab­bak, me­lye­ket ezen­túl min­dig al­kal­mazni fogsz!

Turmixolj egészséges fagyit! Nem kell hozzá fagylaltgép!

Turmixolj egészséges fagyit! Nem kell hozzá fagylaltgép!

Egész­sé­ges és di­é­tás fa­gyit sze­ret­nél?

Egész­sé­ges és di­é­tás fa­gyit sze­ret­nél? Még fagy­lalt­gépre sincs hozzá szük­sé­ged! Elég, ha össze­tur­mi­xo­lod a hoz­zá­va­ló­kat, le­fa­gyasz­tod, és máris ehe­ted!

Ezért használj kiskanalat a sminkeléshez

Ezért használj kiskanalat a sminkeléshez

Egyet­len kanál óri­ási se­gít­ség lehet.

Egyet­len kanál óri­ási se­gít­ség lehet a reg­geli ké­szü­lő­dés­nél. Ha nem sze­ret­néd el­ron­tani a smin­ked, akkor tarts az evő­esz­közt a tükör előtt!

Két perc, és kész ez a diétacsoda: fahéjas bögrés az új kedvenc

Két perc, és kész ez a diétacsoda: fahéjas bögrés az új kedvenc

Vi­gyá­zol az ala­kodra, de va­lami is­teni édes­ségre vágysz? Olyat mu­ta­tunk, hogy le­hi­dalsz! Ki ne hagyd!

Vi­gyá­zol az ala­kodra, de va­lami is­teni édes­ségre vágysz? Olyat mu­ta­tunk, hogy le­hi­dalsz! Ennél egy­sze­rűbb, fi­no­mabb és egész­sé­ge­sebb di­é­tás desszer­tet el sem tudsz kép­zelni! Ki ne hagyd!

Ki ne dobd a kartondobozt! Elképesztő, mit készíthetsz belőle!

Ki ne dobd a kartondobozt! Elképesztő, mit készíthetsz belőle!

Miért köl­te­nél va­gyo­no­kat já­tékra, ha eze­ket a ki­csik­kel is el­ké­szít­he­ted!

Miért köl­te­nél va­gyo­no­kat já­tékra, ha eze­ket a ki­csik­kel is el­ké­szít­he­ted!

Hűvös időben sem kell fáznod a kertben! Így csinálj meleget fillérekből!

Hűvös időben sem kell fáznod a kertben! Így csinálj meleget fillérekből!

Hűvös idő­ben sem kell bú­csút in­te­ned a kert­nek!

Hűvös idő­ben sem kell bú­csút in­te­ned a kert­nek! Meg­mu­tat­juk a leg­tu­tibb hő­gom­bát.

Mostantól egyetlen mozdulattal tudsz hajtogatni! Elképesztő videó!

Mostantól egyetlen mozdulattal tudsz hajtogatni! Elképesztő videó!

Fe­lejtsd el, ahogy eddig haj­to­gat­tad a pó­ló­kat. Íme a leg­szu­pe­rebb meg­ol­dás!

Egyszerűen elkészíthető csoki, amit diéta közben is büntetlenül ehetsz!

Egyszerűen elkészíthető csoki, amit diéta közben is büntetlenül ehetsz!

Ezt az édes­sé­get pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted, és nyu­god­tan be­kap­hatsz be­lőle egyet va­csora után is.

Triplán burkolt csirkecombok: olcsó vacsora egyszerűen

Triplán burkolt csirkecombok: olcsó vacsora egyszerűen

Egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és mennyein omlós csir­ke­comb, mely hamar a csa­lád ked­ven­cévé válik majd.

Egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és mennyein omlós csir­ke­comb, mely hamar a csa­lád ked­ven­cévé válik majd. A pi­káns ízt a tej­föl­nek kö­szön­heti, ami­ben pá­ro­ló­dik, de ezen felül még két réteg fi­nom­ság is kerül rá.

Vadiúj módszer: hogyan mosd le gyorsan és könnyen a körömlakkod

Vadiúj módszer: Gyorsan és egyszerűen lemoshatod végre a körömlakkod

Fe­lejtsd a ma­ce­rás lakk­le­mo­sási pro­ce­dú­rát. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan.

Hoppácska! El sem hiszed mi mindent süthetsz joghurtból!

Hoppácska! El sem hiszed mi mindent süthetsz joghurtból!

A jog­hurt amel­lett, hogy egész­sé­ges, és natúr vagy gyü­möl­csös for­máit ön­ma­gá­ban is szí­ve­sen fo­gyaszt­juk kü­lön­böző tész­ták, desszer­tek alap­anyaga is lehet.

5 szuperhatékony gyakorlat, mely elképesztő szexire formálja a popsit

5 szuperhatékony gyakorlat, mely elképesztő szexire formálja a popsit

Alig várod, hogy rövid sor­tot és szan­dált húzz?

Alig várod, hogy rövid sor­tot és szan­dált húzz? De meg mered mu­tatni a lá­ba­i­dat? Ha kis ké­tely me­rült fel ben­ned, még nem késő, hogy bomba for­mába hozd magad. Ezzel az öt gya­kor­lat­tal fe­szes lesz a pop­sid és a com­bod is!

Tökéletes szilveszteri ízkombó: egyesült a sajt és a dió

Tökéletes szilveszteri ízkombó: egyesült a sajt és a dió

Utolsó pil­la­nat­ban is tudsz na­gyot al­kotni a szil­vesz­teri bu­lira! Eze­ket a par­ti­fa­lat­ká­kat 10 perc alatt össze­do­bod!

Utolsó pil­la­nat­ban is tudsz na­gyot al­kotni a szil­vesz­teri bu­lira! Eze­ket a par­ti­fa­lat­ká­kat 10 perc alatt össze­do­bod! Szu­pe­rül néz ki, finom és még egész­sé­ges is. Miért ne le­hetne szem­pont ez is ma éjjel?

Pumpáld és rázd! Habosíts úgy, mint egy profi!

Pumpáld és rázd! Habosíts úgy, mint egy profi!

Pumpáld és rázd! Habosíts úgy, mint egy profi!

Sze­re­ted tej­hab­bal a kávét? Nem kell hozzá drága hab­ké­szítő ma­sina. Egyet­len be­főt­tes­üveg kell hozzá.

Sze­re­ted tej­hab­bal a kávét? Nem kell hozzá drága hab­ké­szítő ma­sina. Mind­össze egyet­len ki­ürült be­főt­tes­üvegre lesz szük­sé­ged. No meg a tejre.

Mennyei csokis sütemény CSAK 2 hozzávalóból -videó

Mennyei csokis sütemény CSAK 2 hozzávalóból -videó

Sok ház­tar­tás­ban min­dig meg­ta­lál­ható a fa­gyasz­tó­ban a le­ve­les tészta, és leg­alább egy-két tábla cso­ko­ládé.

Élménykaják hagymából, forradalmian új receptek!

Élménykaják hagymából, forradalmian új receptek!

A leg­több ma­gyar étel alapja nem más, mint a vö­rös­hagyma. Ná­lunk vi­szont a hagyma a ki­rály! Bom­basz­ti­kus re­cep­tek!

Vadító haspóló egyetlen vágással leggingsből

Vadító haspóló egyetlen vágással leggingsből

Üd­vö­zöld az in­dián nya­rat egy szexi pó­ló­val! Bár a forró na­pok­nak bú­csút int­he­tünk, a has­póló még min­dig menő. Egyet­len vá­gás­sal el­ké­szít­he­ted.

Kenj fogkrémet az asztalra, és leesik az állad!

Kenj fogkrémet az asztalra, és leesik az állad!

Olyan trük­köt mu­ta­tunk a bú­to­rok olcsó tisz­tí­tá­sára, amire ál­mod­ban sem gon­dol­tál...

Elfogyott a mosogatószer? Semmi gond!

Elfogyott a mosogatószer? Semmi gond!

Mu­tat­juk a meg­ol­dást, ide süss!

Ne állj a konyha kö­ze­pén két­ség­be­esve! Nem dőlt össze a világ! Mu­tat­juk a meg­ol­dást, ide süss! Több dolog van a ház­tar­tás­ban, mint gon­dol­nád, ami­vel or­vo­sol­ha­tod a bajt!

Kukorica-mánia! Főzzünk indiánul!

Kukorica-mánia! Főzzünk indiánul!

Imá­dod a ku­ko­ri­cát? Most fi­gyelj, szu­per re­cep­te­ket mu­ta­tunk.

Imá­dod a ku­ko­ri­cát? Most fi­gyelj, szu­per re­cep­te­ket mu­ta­tunk, hogy ne csak a szo­ká­sos főtt vál­to­za­tot kí­náld a csa­lád­nak. Az in­di­á­nok szent ele­dele új kön­tös­ben: egy­szerű és finom re­cep­tek!

Csipkés kínálótál régi terítőből! Hihetetlenül egyszerű!

Csipkés kínálótál régi terítőből! Hihetetlenül egyszerű!

Pa­ko­ló­asz­ta­lod ék­köve lehet a csip­ke­te­rí­tő­ből ké­szült ko­sárka. Kü­lö­nö­sen jól mutat több együtt.

Pa­ko­ló­asz­ta­lod ék­köve lehet a csip­ke­te­rí­tő­ből ké­szült ko­sárka. Kü­lö­nö­sen jól mutat több együtt.

Nem is hinnéd, mennyi mindenre jó a turmixgéped!

Nem is hinnéd, mennyi mindenre jó a turmixgéped!

Min­dig csak ugyan­arra az egy do­logra hasz­ná­lod a tur­mix­gé­pe­det? Pedig sok baj­ló­dás­tól tudna meg­kí­mélni!

Min­dig csak ugyan­arra az egy do­logra hasz­ná­lod a tur­mix­gé­pe­det? Nagy hiba, mert sok baj­ló­dás­tól tudna meg­kí­mélni, és ren­ge­teg időt is meg­spó­rolna neked!

Szakadt farmer a divat, készíts te is magadnak!

Szakadt farmer a divat, készíts te is magadnak!

Egy­szerű, olcsó és egyedi.

Menő far­merra vágysz, de nem akarsz va­gyo­no­kat köl­teni? Fogj egy régi ga­tyát és kop­tasd, szag­gasd di­va­tosra! Egy­szerű, olcsó és va­ló­ban egyedi meg­ol­dás.

Kettévágott egy férfialsót, nem hiszed el, mi lett belőle!

Kettévágott egy férfialsót, nem hiszed el, mi lett belőle!

Ilyet még nem lát­tál!

Zse­ni­á­lis és olcsó meg­ol­dás, hogy tö­ké­le­tes sport­mell­tar­tód le­gyen. Lopd el pasid al­só­nad­rág­ját és többé nem kell ag­gód­nod pat­togó mel­leid miatt!

Szalonnás fánk a grillpartik új királya

Szalonnás fánk a grillpartik új királya

Finom és hi­he­tet­le­nül egy­szerű! Ké­szíts sza­lon­ná­ból fán­kot! A ven­dé­gek imádni fog­ják a kerti par­tin, neked pedig szinte semmi dol­god vele!

Finom és hi­he­tet­le­nül egy­szerű! Ké­szíts sza­lon­ná­ból fán­kot! A ven­dé­gek imádni fog­ják a kerti par­tin, neked pedig szinte semmi dol­god vele!

Így készíts otthon isteni fagyit könnyen, gépek nélkül!

Így készíts otthon isteni fagyit könnyen, gépek nélkül!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan gyárt­hatsz szu­per fagy­lal­to­kat po­fon­egy­sze­rűen!

Piskótás fagyiszendvics. Hűsítő süti a nyári melegben

Piskótás fagyiszendvics. Hűsítő süti a nyári melegben

Könnyű meg­csi­nálni és hi­he­tet­le­nül finom. Légy résen, mert na­gyon hamar el fog fogyni!

Így készíts tökéletes nyári sminket egyszerűen

Így készíts tökéletes nyári sminket egyszerűen

Az egy­szerű, natúr ha­tású, de mégis szí­nes smink kö­te­lező kel­léke a szép idő­nek.

A biztos fogyás titka: cukkiniből tészta

A biztos fogyás titka: cukkiniből tészta

Íme, 5 va­csora, ami segít a bomba alak el­éré­sé­ben!

Fogyni nem könnyű. Jön az el­ha­tá­ro­zás, majd hir­te­len megy is. A jojó-effek­tus, pedig ál­landó társ. Íme, 5 va­csora, ami segít a bomba alak el­éré­sé­ben!