CÍMKE: 'egyszerű'

Így lesz luxus vacsora a tegnapi maradékból, imádni fogod az ötletet

Így lesz luxus vacsora a tegnapi maradékból, imádni fogod az ötletet

Időn­ként túl­lö­vünk a célon és túl sok to­jást fő­zünk meg. Most meg­mu­tat­juk, mire jó a ma­ra­dék!

Isteni spagettiszósz házilag: Boros Vali legszuperebb receptje

Isteni spagettiszósz házilag: Boros Vali legszuperebb receptje

Po­fon­egy­szerű fű­sze­res pa­ra­di­csom­már­tás gyors va­cso­rák­hoz. Ér­de­mes el­ké­szí­teni, so­káig eláll!

Felejtsd el a kókuszgolyót, ilyen finomat még nem ettél

Felejtsd el a kókuszgolyót, ilyen finomat még nem ettél

Végre egy könnyen el­ké­szít­hető cse­mege, amit bát­ran fo­gyaszt­hatsz. Hidd el, mind a tíz ujjad meg­nya­lod utána.

Végre egy könnyen el­ké­szít­hető cse­mege, amit bát­ran fo­gyaszt­hatsz. Hidd el, na­gyon finom!

5 tárgy, ami szerencsét hoz az újévben a lakásban. Ezt tedd ki még ma!

5 tárgy, ami szerencsét hoz az újévben a lakásban. Ezt tedd ki még ma!

Sok min­dent te­hetsz a saját sze­ren­csé­dért, azért, hogy csak jó dol­gok tör­tén­je­nek veled. Meg­mu­tat­juk, me­lyek ezek.

7 diétás köret, hogy az ünnepek alatt se szaladjanak fel a kilók

7 diétás köret, hogy az ünnepek alatt se szaladjanak fel a kilók

Gyors, egy­szerű és per­sze szén­hid­rát­sze­gény öt­le­te­ket mu­ta­tunk az ün­ne­pekre.

Gyors, egy­szerű és per­sze szén­hid­rát­sze­gény öt­le­te­ket mu­ta­tunk az ün­ne­pekre.

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Gye­rek­ko­runk ked­venc fi­nom­sága.

Gye­rek­ko­rod ked­venc fi­nom­sá­gát most ott­hon is na­gyon egy­sze­rűen el tudod ké­szí­teni ennek a re­cept­nek a se­gít­sé­gé­vel.

Ezért szórj sót a narancsra, nem bánod meg

Ezért szórj sót a narancsra, nem bánod meg

Nincs is ennél jobb az ün­ne­pek alatt.

Nincs is annál jobb, mint finom, ka­rá­cso­nyi il­latú la­kás­ban ké­szülni az ün­ne­pekre. Most mu­ta­tunk egy ter­mé­sze­tes és egy­szerű meg­ol­dást.

Elfogyott a karácsonyi csomagolópapír? Mutatjuk, mit lehet tenni

Elfogyott a karácsonyi csomagolópapír? Mutatjuk, mit lehet tenni

Vége a stresszes aján­dék­cso­ma­go­lás­nak. Tuti öt­le­te­ket mu­ta­tunk.

Vége a stresszes aján­dék­cso­ma­go­lás­nak. Olyan tuti öt­le­te­ket mu­ta­tunk, amik­kel könnyen meg­old­hat­juk ezt a fel­ada­tot és mel­lette még a kör­nye­ze­tün­ket is óvjuk. Vége az aján­dék­cso­ma­go­lás okozta ideg­baj­nak, nézd meg ezt a kisfil­met.

Olcsó és egyszerű krumplivacsorák: ilyen finomat még nem ettél

Olcsó és egyszerű krumplivacsorák: ilyen finomat még nem ettél

Ki ne sze­retné a krump­lit? Ha egy­szerű és finom ételre vágysz este, kapd elő a kam­rá­ból. Mu­ta­tunk három re­cep­tet.

Ki ne sze­retné a krump­lit? Ha egy­szerű és finom ételre vágysz este, kapd elő a kam­rá­ból.

Itt az ősz legfinomabb diétás sütije: Almás-fahéjas pite cukor nélkül

Itt az ősz legfinomabb diétás sütije: Almás-fahéjas pite cukor nélkül

Egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni ennek az is­teni sü­te­mény­nek! Sze­ren­csére nem is kell, mert alig van benne szén­hid­rát.

Megújult a szilvás gombóc, ilyen finomat még nem ettél

Megújult a szilvás gombóc, ilyen finomat még nem ettél

Itt az ősz, a szil­vás gom­bóc ideje.

Itt az ősz, a szil­vás gom­bóc ideje, ami­ről most már sen­ki­nek sem kell le­mon­da­nia! Bát­ran ehe­ted, akkor is, ha di­é­tá­zol.

Így lesz finom és ropogós a szalonna, ha mikróban sütöd

Így lesz finom és ropogós a szalonna, ha mikróban sütöd

Egy­szerű, de igen­csak kifi­ze­tődő trükk! Nincs több össze­fröcs­költ tűz­hely, se zsír­szagú konyha!

Egy­szerű, de igen­csak kifi­ze­tődő trükk! Nincs több össze­fröcs­költ tűz­hely, se zsír­szagú konyha! Most mu­ta­tunk egy szu­per egy­szerű mód­szert, hogy el­ke­rüld a kel­le­met­len dol­go­kat a bacon sü­té­se­kor. Pil­la­na­tok alatt el tudod ké­szí­teni, úgy­hogy tuti nem ron­tod el.

Tökéletes reggelik édesszájú diétázóknak: Hallgass ránk és fogyni fogsz

Tökéletes reggelik édesszájú diétázóknak: Hallgass ránk és fogyni fogsz

A leg­jobb nap­in­dító nem­csak finom, hanem az egész­sé­gedre is vi­gyáz.

A leg­jobb nap­in­dító nem­csak finom, hanem az egész­sé­gedre is vi­gyáz. Jól lak­hatsz úgy is ked­vedre való sü­tik­kel, hogy nem ter­he­led a vér­cu­kor­szin­te­det. Ki­hagy­ha­tat­lan öt­le­te­ket mu­ta­tunk, ezt nézd!

Egészséges nasi: 10 perc alatt készül el a dinnyechips

Egészséges nasi: 10 perc alatt készül el a dinnyechips

So­ha­sem gon­dol­tad volna, hogy gö­rög­dinnyé­ből ch­ip­set tudsz ké­szí­teni! Lesd el a tit­kot, és le­gyen ez a ked­ven­ced!

So­ha­sem gon­dol­tad volna, hogy gö­rög­dinnyé­ből ch­ip­set tudsz ké­szí­teni! Lesd el a tit­kot, és le­gyen ez a ked­venc ro­pog­tat­ni­va­lód!

Szaladnak lefelé a kilók, ha így cseréled le a kenyeret

Szaladnak lefelé a kilók, ha így cseréled le a kenyeret

Fe­lejtsd el végre a hiz­laló szén­hid­rá­to­kat! Lakj jól a leg­szu­pe­rebb di­é­tás zöld­ség­gel. Olyan trük­köt mu­ta­tunk, amit biz­to­san imádni fogsz!

Fe­lejtsd el végre a hiz­laló szén­hid­rá­to­kat! Lakj jól a leg­szu­pe­rebb di­é­tás zöld­ség­gel. Olyan trük­köt mu­ta­tunk, amit biz­to­san imádni fogsz! Fő­sze­rep­ben az uborka! Per­cek alatt el­ké­szít­he­ted, rá­adá­sul a hoz­zá­va­ló­kat is va­ló­szí­nű­leg meg­ta­lá­lod a hű­tő­szek­rény­ben. Ne várj vele hol­na­pig, még ma ké­szítsd el!

Eszméletlen, mit művel a nők frizurájával az ázsiai hajmaszk

Eszméletlen, mit művel a nők frizurájával az ázsiai hajmaszk

A világ leg­egy­sze­rűbb haj­pa­ko­lása, ami­től hi­he­tet­len lát­vá­nyos módon fogja rövid időn belül dús haj­ko­rona dí­szí­teni a fejed.

Elképesztő, mit talált ki megint a magyar szuper-háziasszony

Elképesztő, mit talált ki megint a magyar szuper-háziasszony

Most meg­tud­ha­tod, hogy tudsz egész­sé­ges és ada­lék­anyag­men­tes hoz­zá­va­lót ké­szí­teni a leg­ügye­sebb ma­gyar há­zi­asszony se­gít­sé­gé­vel.

Sosem találod ki, miből készül ez mennyei diétás palacsinta

Sosem találod ki, miből készül ez mennyei diétás palacsinta

Ez a világ leg­egy­sze­rűbb pa­la­csin­tája! Rá­adá­sul alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot, így bát­ran fo­gyaszt­ha­tod.

Megújult a krumplipüré, sajtos lett és ropogós

Megújult a krumplipüré, sajtos lett és ropogós

Le­he­tet­len meg­unni!

Ebből az egy­szerű krump­lis fi­nom­ság­ból hi­he­tet­len, mennyi min­dent lehet ké­szí­teni. Le­he­tet­len meg­unni, és nem tudod el­ron­tani.

Megújult a francia manikűr: teljesen bezsongtak tőle a nők

Megújult a francia manikűr: teljesen bezsongtak tőle a nők

Még min­dig hódít a fran­cia ma­ni­kűr, dobd fel va­lami egyedi min­tá­val! Csak vá­lasz­ta­nod kell az öt­le­tek­ből.

Még min­dig hódít a fran­cia ma­ni­kűr, dobd fel va­lami egyedi min­tá­val! Csak vá­lasz­ta­nod kell.

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Biz­tos te is sze­re­ted a töl­tött pap­ri­kát, de a ha­gyo­má­nyos vál­to­zat oly­kor unal­mas. Újíts! Cse­réld le a töl­te­lé­ket! Mu­ta­tunk né­hány íny­csik­landó öt­le­tet.

Micsoda újítás: befőttesüvegben készül a legfinomabb fagylalt

Micsoda újítás: befőttesüvegben készül a legfinomabb fagylalt

Fe­lejtsd el a cuk­ros, bolti fagy­lal­to­kat! Meg­mu­tat­juk, hogy ké­szül a világ leg­egy­sze­rűbb hideg nya­lánk­sága egy be­főt­tes­üveg­ben.

Csúsztatott finomság egy kis plusszal: Itt a szuperpalacsinta!

Csúsztatott finomság egy kis plusszal: Itt a szuperpalacsinta!

A lak­tó­zér­zé­ke­nyek nagy bá­na­tára tej nél­kül a pa­la­csinta nem az igazi. Egyet­len egész­sé­ges hoz­zá­való vi­szont tö­ké­le­tes meg­ol­dást hoz.

A lak­tó­zér­zé­ke­nyek nagy bá­na­tára tej nél­kül a pa­la­csinta nem az igazi. Egyet­len egész­sé­ges hoz­zá­való vi­szont tö­ké­le­tes meg­ol­dást hoz. Nincs többé prob­léma, jöhet a pa­la­csinta!

Itt az új szuper diétás finomság: Fahéjas felhődesszert cukor nélkül

Itt az új szuper diétás finomság: Fahéjas felhődesszert cukor nélkül

Ez a könnyű, finom fa­hé­jas hab­csók a leg­tö­ké­le­te­sebb fi­nom­ság édes­szájú di­é­tá­zók­nak. Annyira egy­szerű, hogy kép­te­len­ség el­ron­tani!

Ez a könnyű, finom fa­hé­jas hab­csók a leg­tö­ké­le­te­sebb fi­nom­ság édes­szájú di­é­tá­zók­nak. Annyira egy­szerű, hogy kép­te­len­ség el­ron­tani! Ala­csony szén­hid­rát­tar­talma miatt bár­mi­kor be­kap­hatsz be­lőle egy-két da­ra­bot. Tuti, hogy nem emeli meg a vér­cu­kor-szin­ted.

Túrópalacsinta a legújabb diétás kedvenc!

Túrópalacsinta a legújabb diétás kedvenc!

Ez­út­tal a túró nem a töl­te­lékbe, hanem egy ügyes hú­zás­sal a pa­la­csinta tész­tá­jába ke­rült.

Ez­út­tal a túró nem a töl­te­lékbe, hanem egy ügyes hú­zás­sal a pa­la­csinta tész­tá­jába ke­rült.

Imádod a rakott krumplit? Ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Imádod a rakott krumplit? Ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Cse­réld a hiz­laló krump­lit brok­ko­lira, máris egész­sé­ges lesz ez a finom étel.

A leg­na­gyobb di­é­tás tá­bor­ból jött az ötlet! Cse­réld a hiz­laló krump­lit brok­ko­lira, máris egész­sé­ges lesz ez a finom étel. Így bát­ran lak­hatsz jól vele akár va­cso­rára is.

Világbajnok túrótorták: Szuper desszertek diétázóknak

Világbajnok túrótorták: Szuper desszertek diétázóknak

A túró a di­é­tás sü­te­mé­nyek leg­jobb alap­anyaga!

A túró a di­é­tás sü­te­mé­nyek leg­jobb alap­anyaga! Sok fe­hér­jét tar­tal­maz, szén­hid­rát vi­szont nincs benne.Rá­adá­sul sok­fé­le­kép­pen va­ri­ál­ha­tod. Mu­tat­juk is a leg­fi­no­mabb, cukor nél­kül ké­szí­tett tú­ró­tor­tá­kat!

Epermámor cukor nélkül: Tarol a legújabb diétás bögresüti

Epermámor cukor nélkül: Tarol a legújabb diétás bögresüti

Ez a hi­he­tet­le­nül finom és egy­szerű bög­rés sü­te­mény per­cek alatt el­ké­szül. Bát­­ran ehe­­ted szi­­gorú diéta alatt is, mivel alig van benne szén­hid­rát.

Ez a hi­he­tet­le­nül finom és egy­szerű bög­rés sü­te­mény per­cek alatt el­ké­szül. Bát­­ran ehe­­ted szi­­gorú diéta alatt is, mivel alig van benne szén­hid­rát. Biz­­to­­san nem hiz­­lal! Most, hogy itt az eper­sze­zon vétek lenne ki­hagyni ezt az egy­szerű és na­gyon finom desszer­tet. Min­den hoz­zá­való egész­sé­ges és nem emeli meg a vér­cu­kor-szin­ted.

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt varázsolhatod újjá a szobád!

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt újjávarázsolhatod a szobát!

Na­gyon egy­szerű, bárki által ki­vi­te­lez­hető la­kás­fel­újí­tási öt­le­tet mu­ta­tunk. Ezzel a tech­ni­ká­val rög­tön át­vál­toz­tat­ha­tod az ott­ho­nod.

Ez a házi kenyér tökéletes: Lehetetlen elrontani!

Ez a házi kenyér tökéletes: Lehetetlen elrontani!

Boros Vali meg­ta­nít ke­nye­ret sütni.

Boros Vali, az egy­szerű sza­bol­csi há­zi­asszony már na­gyon sok­szor bi­zo­nyí­tott. Leg­na­gyobb do­bása talán mégis az, hogy meg­ta­nítja ke­nye­ret sütni a ma­gyar nőket.

Bögrében sült répatorta: 5 perc alatt elkészül

Bögrében sült répatorta: 5 perc alatt elkészül

Egy­sze­mé­lyes, di­é­tás re­cept.

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, most mu­ta­tunk neked egy alig 5 perc alatt el­ké­szít­hető, egy­sze­mé­lyes re­cep­tet.

Új kihívás! Ezzel az egy gyakorlattal hetek alatt eltűnik a hasháj!

Új kihívás! Ezzel az egy gyakorlattal hetek alatt eltűnik a hasháj!

Új kihívás! Ezzel az egy gyakorlattal hetek alatt eltűnik a hasháj!

Ha te is küz­desz el­lene, most fi­gyelj!

A nyár leg­ci­kibb pil­la­nata a bi­ki­ni­ből ki­buggyanó po­cak­háj. Ha te is küz­desz el­lene, most fi­gyelj! Meg­mu­tat­juk, mi tün­teti el.

Itt a tél nagy diétás kedvence: lisztmentes répatorta

Itt a tél nagy diétás kedvence: lisztmentes répatorta

Nem kell hozzá más, csak egy nagy tál és a hoz­zá­va­lók. Be­ke­ve­red, be­to­lod a sü­tőbe, és kész is!

Nem kell hozzá más, csak egy nagy tál és a hoz­zá­va­lók. Be­ke­ve­red, be­to­lod a sü­tőbe, és kész is!

Öt tipp, hogy a fehér edzőcipőd télen is fehér legyen

Öt tipp, hogy a fehér edzőcipőd télen is fehér legyen

Meg­mu­tat­juk a leg­jobb prak­ti­ká­kat!

Sze­ret­néd, ha min­dig ra­gyo­góan fehér lenne a sport­ci­pőd, de nem aka­rod, hogy sé­rül­jön mosás köz­ben?

Tökéletes pogácsa, csak 3 összetevőből

Tökéletes pogácsa, csak 3 összetevőből

Szu­per gyor­san és könnyen el­ké­szít­he­ted. Szét­om­lik a szád­ban.

Szu­per gyor­san és könnyen el­ké­szít­he­ted. Úgy omlik szét a szád­ban, mint a leg­fi­no­mabb cuk­rász­sü­te­mény.

Lerobbantja rólad a felesleget ez a vacsora: itt a karfiolrizottó

Lerobbantja rólad a felesleget ez a vacsora: itt a karfiolrizottó

A sok nehéz, téli étel után jól esik a zöld­sé­ges va­csora.

A sok nehéz, téli étel után jól esik a zöld­sé­ges va­csora. Hát még az, ami­kor más­nap ráállsz a mér­legre, és ke­ve­seb­bet mutat!

Ropogtass kedvedre: A diétás pizzachipsnél nincs jobb nasi!

Ropogtass kedvedre: A diétás pizzachipsnél nincs jobb nasi!

Sok­szor azon bukik el a di­é­tád, hogy nem tudsz el­len­állni a nas­so­lás­nak, ennek most vége!

Sok­szor azon bukik el a di­é­tád, hogy nem tudsz el­len­állni a nas­so­lás­nak, ennek most vége! A di­é­tá­zók leg­na­gyobb el­len­sége a nas­so­lás. Sok­szor ezen áll vagy bukik a fo­gyó­kú­rád, hogy kép­te­len vagy el­len­állni a csi­pe­getni valók csá­bí­tá­sá­nak. Ha sze­re­ted a piz­zát, akkor ez a snack a te ked­ven­ced lehet. Csak két dolog kell hozzá és pil­la­na­tok alatt el tudod ké­szí­teni.

Viszlát, unalmas reggeli! Parádés bundába került a virsli

Viszlát, unalmas reggeli! Parádés bundába került a virsli

Ha ele­ged van az egy­hangú ka­ják­ból, mu­ta­tunk neked egy egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, mégis is­teni finom reg­ge­lit.

Ha ele­ged van az egy­hangú ka­ják­ból, mu­ta­tunk neked egy egy­sze­rűen, is­teni finom reg­ge­lit.

Sajt és szalonna bevetésben: Ilyen ropogós még sosem volt a sült csirke!

Sajt és szalonna bevetésben: Ilyen ropogós még sosem volt a sült csirke!

Ennyire gyor­san és egy­sze­rűen még nem ké­szí­tet­tél hús­ételt!

Ennyire gyor­san és egy­sze­rűen még nem ké­szí­tet­tél hús­ételt! Alig van vele meló, a vég­ered­mény mégis egy is­teni finom, könnyű fogás. Dobj össze pil­la­na­tok alatt egy gyors ebé­det, vagy va­cso­rát. Le­he­tet­len­ség meg­unni, annyira finom.

A legegyszerűbb pizza, ami percek alatt elkészíthető

A legegyszerűbb pizza, ami percek alatt elkészíthető

Po­koli egy­szerű és mennyei finom. Min­denki sze­reti, na­po­kig eláll és még jól is néz ki. Kell ennél több? Ne gon­dol­kozz to­vább, vágj bele bát­ran!

Po­koli egy­szerű és mennyei finom. A világ egyik mél­tán leg­nép­sze­rűbb étele,, ki­csit más­ként. Va­la­hogy úgy, ahogy még sosem pró­bál­tad. Min­denki sze­reti, na­po­kig eláll és még jól is néz ki. Kell ennél több? Ne gon­dol­kozz to­vább, vágj bele bát­ran!

Sosem hallott, szenzációs tippek a mikródhoz!

Sosem hallott, szenzációs tippek a mikródhoz!

Sosem hallott, szenzációs tippek a mikródhoz!

Té­vedsz, ha azt hi­szed, hogy már min­dent tudsz a mik­ró­zás­ról! A kö­vet­kező trük­kök kö­zött biz­to­san ta­lálsz olyat, amire még ál­mod­ban sem gon­dol­tál

Té­vedsz, ha azt hi­szed, hogy már min­dent tudsz a mik­ró­zás­ról! A kö­vet­kező trük­kök kö­zött biz­to­san ta­lálsz olyat, amire még ál­mod­ban sem gon­dol­tál

Pokolian egyszerű manikűr, amitől tényleg különleges leszel

Pokolian egyszerű manikűr, amitől tényleg különleges leszel

Fogj egy cel­lux­szot, a ked­venc kö­röm­lakk­ja­i­dat és ké­szítsd el a leg­tren­dibb ma­ni­kű­rö­ket ma­gad­nak. itt a nyár, bát­ran vá­lassz kacér szí­ne­ket!

Fogj egy cel­lux­szot, a ked­venc kö­röm­lakk­ja­i­dat és ké­szítsd el a leg­tren­dibb ma­ni­kű­rö­ket ma­gad­nak. itt a nyár, bát­ran vá­lassz kacér szí­ne­ket!

Halomban áll megunt nyakkendő? Ki ne dobd!

Halomban áll megunt nyakkendő? Ki ne dobd!

El­ké­pesztő, mire hasz­nál­ha­tod!

Csak fog­lalja a he­lyet a szek­rény­ben a párod sok-sok nyak­ken­dője, és tudod, hogy soha többé nem veszi majd fel őket?

Elképesztő, mennyi mindenre jó a pudingpor!

Elképesztő, mennyi mindenre jó a pudingpor

Sok min­den lesz fi­no­mabb tőle!

Két­ség­te­len, hogy el­ső­sor­ban pu­din­got ér­de­mes ké­szí­teni be­lőle, de szám­ta­lan más le­he­tő­ség is kí­nálja magát. Sok min­den lesz fi­no­mabb a pu­ding­por­tól!

Így savanyíts otthon káposztát

Így savanyíts otthon káposztát

Soha többé nem fogsz bolt­ban vá­sá­rolni sa­va­nyú ká­posz­tát, ha ezt ki­pró­bá­lod. Tar­tó­sí­tó­szer és ko­moly kony­hai tudás nél­kül is el tudod ké­szí­teni a saját fi­nom­sá­go­dat.

Soha többé nem fogsz bolt­ban vá­sá­rolni sa­va­nyú ká­posz­tát, ha ezt ki­pró­bá­lod. Tar­tó­sí­tó­szer és ko­moly kony­hai tudás nél­kül is el tudod ké­szí­teni a saját fi­nom­sá­go­dat.

14 konyhatrükk, ami megváltoztatja az életed

14 konyhatrükk, ami megváltoztatja az életed

Sok időt spó­rol­hatsz így!

Nem is gon­dol­nád mennyi időt spó­rol­hatsz, ha is­mersz né­hány kony­hai park­tit­kát! Íme a leg­hasz­no­sab­bak, me­lye­ket ezen­túl min­dig al­kal­mazni fogsz!

Turmixolj egészséges fagyit! Nem kell hozzá fagylaltgép!

Turmixolj egészséges fagyit! Nem kell hozzá fagylaltgép!

Egész­sé­ges és di­é­tás fa­gyit sze­ret­nél?

Egész­sé­ges és di­é­tás fa­gyit sze­ret­nél? Még fagy­lalt­gépre sincs hozzá szük­sé­ged! Elég, ha össze­tur­mi­xo­lod a hoz­zá­va­ló­kat, le­fa­gyasz­tod, és máris ehe­ted!

Két perc, és kész ez a diétacsoda: fahéjas bögrés az új kedvenc

Két perc, és kész ez a diétacsoda: fahéjas bögrés az új kedvenc

Vi­gyá­zol az ala­kodra, de va­lami is­teni édes­ségre vágysz? Olyat mu­ta­tunk, hogy le­hi­dalsz! Ki ne hagyd!

Vi­gyá­zol az ala­kodra, de va­lami is­teni édes­ségre vágysz? Olyat mu­ta­tunk, hogy le­hi­dalsz! Ki ne hagyd!

Hűvös időben sem kell fáznod a kertben! Így csinálj meleget fillérekből!

Hűvös időben sem kell fáznod a kertben! Így csinálj meleget fillérekből!

Hűvös idő­ben sem kell bú­csút in­te­ned a kert­nek! Meg­mu­tat­juk a leg­tu­tibb hő­gom­bát, amit fil­lé­rek­ből el­ké­szít­hetsz!

Triplán burkolt csirkecombok: olcsó vacsora egyszerűen

Triplán burkolt csirkecombok: olcsó vacsora egyszerűen

A csa­lád ked­vence lesz!

Egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és mennyein omlós csir­ke­comb, mely hamar a csa­lád ked­ven­cévé válik majd.

Ki ne dobd a kartondobozt! Elképesztő, mit készíthetsz belőle!

Ki ne dobd a kartondobozt! Elképesztő, mit készíthetsz belőle!

Miért köl­te­nél va­gyo­no­kat já­tékra, ha eze­ket a ki­csik­kel is el­ké­szít­he­ted!

Ha nem sze­ret­néd ki­dobni a he­gyek­ben álló do­bo­zo­kat, akkor mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, amit a gye­re­kek imádni fog­nak. Miért köl­te­nél va­gyo­no­kat já­tékra, ha eze­ket a ki­csik­kel is el­ké­szít­he­ted!

Mostantól egyetlen mozdulattal tudsz hajtogatni! Elképesztő videó!

Mostantól egyetlen mozdulattal tudsz hajtogatni! Elképesztő videó!

Fe­lejtsd el, ahogy eddig haj­to­gat­tad a pó­ló­kat. Itt a leg­szu­pe­rebb meg­ol­dás!

Fe­lejtsd el, ahogy eddig haj­to­gat­tad a pó­ló­kat. Íme a leg­szu­pe­rebb meg­ol­dás!

Fazékban sült pizza a legújabb őrület!

Fazékban sült pizza a legújabb őrület!

Olcsó és ki­adós va­cso­rát ké­szít­hetsz pil­la­na­tok alatt. Mennyei íz, új forma.

Olcsó és ki­adós va­cso­rát ké­szít­hetsz pil­la­na­tok alatt. Az egész csa­lád imádni fogja. Ga­ran­tál­juk, hogy ez lesz éle­ted leg­fi­no­mabb piz­zája. Mennyei íz, új forma.

Egyszerűen elkészíthető csoki, amit diéta közben is büntetlenül ehetsz!

Egyszerűen elkészíthető csoki, amit diéta közben is büntetlenül ehetsz!

Ezt az édes­sé­get pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted.

Egész­sé­ge­sen eszel és fi­gyelsz az ala­kodra? Nem sze­ret­nél bűn­tu­dat­tal le­fe­küdni? Ezt az édes­sé­get pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted, és nyu­god­tan be­kap­hatsz be­lőle egyet va­csora után is.

Vadiúj módszer: Gyorsan és egyszerűen lemoshatod végre a körömlakkod

Vadiúj módszer: Gyorsan és egyszerűen lemoshatod végre a körömlakkod

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan!

Fe­lejtsd a ma­ce­rás lakk­le­mo­sási pro­ce­dú­rát. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan tudod pil­la­na­tok alatt, el­ke­nő­dés, bőr­el­szí­ne­ző­dés és ronda vat­ta­pa­ma­csok nél­kül, tö­ké­le­te­sen le­mosni a fes­té­ket.

Hoppácska! El sem hiszed mi mindent süthetsz joghurtból!

Hoppácska! El sem hiszed mi mindent süthetsz joghurtból!

A jog­hurt kü­lön­böző íz­le­tes tész­ták, desszer­tek alap­anyaga is lehet.

A jog­hurt kü­lön­böző íz­le­tes tész­ták, desszer­tek alap­anyaga is lehet.

Tökéletes szilveszteri ízkombó: egyesült a sajt és a dió

Tökéletes szilveszteri ízkombó: egyesült a sajt és a dió

Utolsó pil­la­nat­ban is fi­no­mat!

Utolsó pil­la­nat­ban is tudsz na­gyot al­kotni a szil­vesz­teri bu­lira! Eze­ket a par­ti­fa­lat­ká­kat 10 perc alatt össze­do­bod! Szu­pe­rül néz ki, finom és még egész­sé­ges is.

Pumpáld és rázd! Habosíts úgy, mint egy profi!

Pumpáld és rázd! Habosíts úgy, mint egy profi!

Pumpáld és rázd! Habosíts úgy, mint egy profi!

Sze­re­ted tej­hab­bal a kávét?

Sze­re­ted tej­hab­bal a kávét? Nem kell hozzá drága hab­ké­szítő ma­sina. Mind­össze egyet­len ki­ürült be­főt­tes­üvegre lesz szük­sé­ged. No meg a tejre.

Mennyei csokis sütemény CSAK 2 hozzávalóból -videó

Mennyei csokis sütemény CSAK 2 hozzávalóból -videó

Sok ház­tar­tás­ban min­dig meg­ta­lál­ható a fa­gyasz­tó­ban a le­ve­les tészta, és leg­alább egy-két tábla cso­ko­ládé.

Elfogyott a mosogatószer? Semmi gond!

Elfogyott a mosogatószer? Semmi gond!

Mu­tat­juk a meg­ol­dást, ide süss!

Ne állj a konyha kö­ze­pén két­ség­be­esve! Nem dőlt össze a világ! Mu­tat­juk a meg­ol­dást, ide süss! Több dolog van a ház­tar­tás­ban, mint gon­dol­nád, ami­vel or­vo­sol­ha­tod a bajt!

Vadító haspóló egyetlen vágással leggingsből

Vadító haspóló egyetlen vágással leggingsből

Üd­vö­zöld az in­dián nya­rat egy szexi pó­ló­val! Bár a forró na­pok­nak bú­csút int­he­tünk, a has­póló még min­dig menő. Egyet­len vá­gás­sal el­ké­szít­he­ted.

Almarózsa: a nyár utolsó nagy durranása!

Almarózsa: a nyár utolsó nagy durranása!

A leg­szebb süti nyári al­má­ból!

Íme, a le­ges­leg­szebb, nyári al­má­ból ké­szült sü­te­mény! Per­sze ős­szel és télen elő­ruk­kol­hatsz vele. A lé­nyeg, hogy piros héjú és sa­vany­kás al­má­ból ké­szítsd!

Kenj fogkrémet az asztalra, és leesik az állad!

Kenj fogkrémet az asztalra, és leesik az állad!

Olyan trük­köt mu­ta­tunk a bú­to­rok olcsó tisz­tí­tá­sára, amire ál­mod­ban sem gon­dol­tál!

Olyan trük­köt mu­ta­tunk a bú­to­rok olcsó tisz­tí­tá­sára, amire ál­mod­ban sem gon­dol­tál!

Nem is hinnéd, mennyi mindenre jó a turmixgéped!

Nem is hinnéd, mennyi mindenre jó a turmixgéped!

Ren­ge­teg időt meg­spó­rol­hat neked!

Min­dig csak ugyan­arra az egy do­logra hasz­ná­lod a tur­mix­gé­pe­det? Pedig sok baj­ló­dás­tól tudna meg­kí­mélni, és ren­ge­teg időt is meg­spó­rolna neked!

Szalonnás fánk a grillpartik új királya

Szalonnás fánk a grillpartik új királya

Finom és hi­he­tet­le­nül egy­szerű! Ké­szíts sza­lon­ná­ból fán­kot!

Finom és hi­he­tet­le­nül egy­szerű! Ké­szíts sza­lon­ná­ból fán­kot! A ven­dé­gek imádni fog­ják a kerti par­tin, neked pedig szinte semmi dol­god vele!

Csipkés kínálótál régi terítőből! Hihetetlenül egyszerű!

Csipkés kínálótál régi terítőből! Hihetetlenül egyszerű!

Pa­ko­ló­asz­ta­lod ék­köve lehet a csip­ke­te­rí­tő­ből ké­szült ko­sárka. Kü­lö­nö­sen jól mutat, ha töb­bet te­szel egy­más mellé. Könnyű el­ké­szí­teni!

Pa­ko­ló­asz­ta­lod ék­köve lehet a csip­ke­te­rí­tő­ből ké­szült ko­sárka. Kü­lö­nö­sen jól mutat, ha töb­bet te­szel egy­más mellé. Nem is hin­néd, mi­lyen könnyű el­ké­szí­teni! Mu­tat­juk a lé­pé­se­ket!

Szakadt farmer a divat, készíts te is magadnak!

Szakadt farmer a divat, készíts te is magadnak!

Fogj egy régi ga­tyát és kop­tasd, szag­gasd di­va­tosra! Egy­szerű, olcsó és va­ló­ban egyedi meg­ol­dás.

Menő far­merra vágysz, de nem akarsz va­gyo­no­kat köl­teni? Fogj egy régi ga­tyát és kop­tasd, szag­gasd di­va­tosra! Egy­szerű, olcsó és va­ló­ban egyedi meg­ol­dás.

Piskótás fagyiszendvics. Hűsítő süti a nyári melegben

Piskótás fagyiszendvics. Hűsítő süti a nyári melegben

Na­gyon hamar el fog fogyni!

Ha finom édes­ségre vágysz, ké­szítsd el a nyár leg­me­nőbb desszert­jét. Könnyű meg­csi­nálni és hi­he­tet­le­nül finom. Légy résen, mert hamar el fog fogyni!

Kettévágott egy férfialsót, nem hiszed el, mi lett belőle!

Kettévágott egy férfialsót, nem hiszed el, mi lett belőle!

Lopd el pasid al­só­nad­rág­ját és többé nem kell ag­gód­nod futás köz­ben pat­togó mel­leid miatt!

Ilyet még nem lát­tál! Zse­ni­á­lis és olcsó meg­ol­dás, hogy tö­ké­le­tes sport­mell­tar­tód le­gyen. Lopd el pasid al­só­nad­rág­ját és többé nem kell ag­gód­nod futás köz­ben pat­togó mel­leid miatt!

Így készíts tökéletes nyári sminket egyszerűen

Így készíts tökéletes nyári sminket egyszerűen

Az egy­szerű, natúr ha­tású, de mégis szí­nes smink kö­te­lező kel­léke a szép idő­nek. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szítsd el.

Így készíts otthon isteni fagyit könnyen, gépek nélkül!

Így készíts otthon isteni fagyit könnyen, gépek nélkül!

Végre meg­ér­ke­zett a nyár. Ez pedig egyet je­lent a fa­gyi­zás­sal. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan gyárt­hatsz szu­per fagy­lal­to­kat po­fon­egy­sze­rűen!

Végre meg­ér­ke­zett a nyár. Ez pedig egyet je­lent a fa­gyi­zás­sal. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan gyárt­hatsz szu­per fagy­lal­to­kat po­fon­egy­sze­rűen!

A biztos fogyás titka: cukkiniből tészta

A biztos fogyás titka: cukkiniből tészta

A jojó-effek­tus ál­landó társ? Íme, 5 va­csora, ami segít!

Fogyni nem könnyű. Jön az el­ha­tá­ro­zás, majd hir­te­len megy is. A jojó-effek­tus pedig ál­landó társ. Íme, 5 va­csora, ami segít a bomba alak el­éré­sé­ben!