CÍMKE: 'egészség'

Felejtsd el a modelleket - így néz ki egy valódi nő combja és feneke

Felejtsd el a modelleket - így néz ki egy valódi nő combja és feneke

Ne ér­de­kel­jen, mit üzen a pho­tos­hop! Sze­resd magad, és nézd, mennyire sok­fé­lék va­gyunk!

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők. És a leg­jobb, hogy tény­leg ha­tá­so­sak!

FRISS HÍREK

Sokkoló röntgenfotók: a legbizarrabb tárgyak, melyeket nők vaginájában találtak

Sokkoló röntgenfotók: a legbizarrabb tárgyak, melyeket nők vaginájában találtak

Egé­szen el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket mu­ta­tunk.

Egé­szen el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket mu­ta­tunk. Nem fogod tudni, sírj vagy ne­vess.

Tudod, mi történik a testeddel, ha napi két banánt eszel?

Tudod, mi történik a testeddel, ha napi két banánt eszel?

Ha rend­sze­re­sen eszed ezt a finom gyü­möl­csöt cso­dák tör­tén­nek a szer­ve­ze­ted­ben.

Ha rend­sze­re­sen eszed ezt a finom gyü­möl­csöt cso­dák tör­tén­nek a szer­ve­ze­ted­ben. A banán ugyanis na­gyon egész­sé­ges táp­lá­lék.

Mindennél károsabb a testünkre, ha ezt rendszeresen megtesszük

Mindennél károsabb a testünkre, ha ezt rendszeresen megtesszük

A min­den­napi éle­tünk során sok káros ha­tás­sal ta­lál­ko­zunk.

A min­den­napi éle­tünk során sok káros ha­tás­sal ta­lál­ko­zunk, ám van va­lami, ami igen ve­szé­lyes.

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Nem is gon­dol­nád, de a ezek gyom­nö­vé­nyek iga­zán finom fa­la­tok, és még egész­sé­ge­sek is!

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Norbi ugyan vissza­vo­nult az aktív fit­nesz­edzői pá­lyá­tól, ám to­vábbra is az egész­sé­ges élet­mód él­har­cosa.

Norbi ugyan vissza­vo­nult az aktív fit­nesz­edzői pá­lya­fu­tá­sá­tól, de to­vábbra is él­har­cosa marad az egész­ségre ne­ve­lés­nek.

Napi 15 perc, és bombaalakod lesz a strandon! Íme a legjobb gyakorlatok

Napi 15 perc, és bombaalakod lesz a strandon! Íme a legjobb gyakorlatok otthonra

Káp­rá­za­tos vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el a tes­te­den, ha be­ik­ta­tod nap­ja­idba ezt az edzést.

Segítséget kért: Kikészült az ítélettől Növényi Norbert

Segítséget kért: Kikészült az ítélettől Növényi Norbert

Nö­vé­nyi Nor­bert bör­tön­bün­te­tése.

Nö­vé­nyi Nor­bert három év, négy hónap le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tést ka­pott első fokon.

Döbbenetesen hatnak testedre a nyár ízletes magyar gyümölcsei

Döbbenetesen hatnak testedre a nyár ízletes magyar gyümölcsei

Nem hi­szel a sze­med­nek, ha meg­lá­tod, mi­csoda kin­csek ezek.

Nem hi­szel a sze­med­nek, ha meg­lá­tod, mi­csoda kin­csek ke­rül­nek a sze­zon­ban a tá­nyé­rodra.

Elképesztő: így alakítja át alakodat a futás! Valódi fotók, valódi eredmények, amit mutatunk!

Elképesztő: így alakítja át alakodat a futás! Valódi fotók, valódi eredmények, amit mutatunk!

Szinte va­rázs­la­tos, mi­lyen át­ala­ku­lá­son me­hetsz ke­resz­tül, ha be­le­vágsz.

Szinte va­rázs­la­tos, mi­lyen át­ala­ku­lá­son me­hetsz ke­resz­tül, ha be­le­vágsz.

Viszlát integetőháj! Napi 10 perc, és csodás lesz az alakod!

Viszlát integetőháj! Napi 10 perc, és csodás lesz az alakod!

Egy­szerű és ott­hon vé­gez­hető fel­adat­sort mu­ta­tunk, mellyel lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el.

Egy­szerű és ott­hon vé­gez­hető fel­adat­sort mu­ta­tunk, mellyel lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el.

Elég a retusálásból! Ilyen a valódi nők, a valódi anyák teste!

Elég a retusálásból! Ilyen a valódi nők, a valódi anyák teste!

Tedd félre a pho­tos­hop il­lú­zi­óit, és tedd félre a gát­lá­sa­i­dat is. Íme a va­ló­ság.

Tedd félre a pho­tos­hop il­lú­zi­óit, és tedd félre a gát­lá­sa­i­dat is. Íme a va­ló­ság.

Tel­jes szív­vel Önö­kért!

Tel­jes szív­vel Önö­kért!

Ök­­rösi Le­­ven­­tét, a Well­­ness Esz­­kö­­zök Üzlet Kft. ügy­­ve­­ze­­tő­­jét kér­­dez­­tük a Ló­­nyay utca 18/A alatt ta­­lál­­ható, köz­ér­­zet­­ja­­vító és well­­ness­ter­­mé­­ke­­ket for­­gal­­mazó üzlet ter­­mé­­ke­i­­ről, elé­­ge­­dett vá­­sár­­ló­i­­ról és ter­­ve­i­­ről.

Ök­­rösi Le­­ven­­tét, a Well­­ness Esz­­kö­­zök Üzlet Kft. ügy­­ve­­ze­­tő­­jét kér­­dez­­tük a Ló­­nyay utca 18/A alatt ta­­lál­­ható, köz­ér­­zet­­ja­­vító és well­­ness­ter­­mé­­ke­­ket for­­gal­­mazó üzlet ter­­mé­­ke­i­­ről, elé­­ge­­dett vá­­sár­­ló­i­­ról és ter­­ve­i­­ről.

Buja és érzéki tapasztalás: 4 féle illata lehet a nőnek odalent

Buja és érzéki tapasztalás: 4 féle illata lehet a nőnek odalent

Is­merd meg, hogy mind közül me­lyik a leg­csá­bí­tóbb illat a férfiak szá­mára!

Is­merd meg, hogy mind közül me­lyik a leg­csá­bí­tóbb illat a férfiak szá­mára!

Leszoknál a cukorról? Ezt az édesítőt soha ne edd helyette

Leszoknál a cukorról? Ezt az édesítőt soha ne edd helyette

Jó dön­tés, ha le­áll­nál a cu­kor­ral - ha azon­ban mes­ter­sé­ges éde­sí­tőt hasz­nálsz he­lyette, az rossz dön­tés­nek bi­zo­nyul­hat. Meg­mu­tat­juk, mivel he­lyet­te­sítsd.

Jó dön­tés, ha le­áll­nál a cu­kor­ral - ha azon­ban mes­ter­sé­ges éde­sí­tőt hasz­nálsz he­lyette, az rossz dön­tés­nek bi­zo­nyul­hat. Meg­mu­tat­juk, mivel ér­de­mes he­lyet­te­sí­teni a cuk­rot, és mi az, amit in­kább ke­rülj el messzire, hogy ne árts ma­gad­nak még a cu­kor­nál is sok­kal töb­bet az édes ízek­kel.

Most érik a legfinomabb, gyógyerejű magyar gyümölcs, élj 100 évig

Most érik a legfinomabb, gyógyerejű magyar gyümölcs, élj 100 évig

Ne ma­radj ki te sem a jóból, hisz az eper rend­kí­vül íz­le­tes, és fan­tasz­ti­kus gyógy­ha­tás­sal bír!

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Alig várod, hogy fel­ve­hesd a fris­sen vá­sá­rolt ru­há­i­dat? Nem biz­tos, hogy jó ötlet! Sok­kal jobb volna, ha in­kább ki­mos­nád őket!

Ne szégyelld a tested - íme, így néznek ki a valódi nők bikiniben

Ne szégyelld a tested - íme, így néznek ki a valódi nők bikiniben

Meg­kez­dő­dött a strand­sze­zon, és a für­dő­ru­hák­kal elő­ke­rül­nek a gát­lá­sok is. Pedig nem kéne.

Meg­kez­dő­dött a strand­sze­zon, és a für­dő­ru­hák­kal elő­ke­rül­nek a gát­lá­sok is. Pedig nem kéne.

Így segít az aszpirin a szexen! Nem a térded közé kell szorítani

Így segít az aszpirin a szexen! Nem a térded közé kell szorítani

A sze­xu­á­lis életre is hat!

Az asz­pi­rin­ről nem­rég ki­de­rült, hogy a sze­xu­á­lis éle­te­det is elő tudja moz­dí­tani. De vajon me­lyik tu­laj­don­sá­gá­nak kö­szön­hető ez a hatás?

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Ki­mon­dot­tan egész­sé­ges!

Egy új vizs­gá­lat során arra a kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak a ku­ta­tók, hogy napi három csé­sze kávé nem­csak hogy nem árt, hanem ki­fe­je­zet­ten egész­sé­ges.

Tényleg tilos a hajfestés, ha babát vársz? Meglepő szakértői vélemény

Tényleg tilos a hajfestés, ha babát vársz? Meglepő szakértői vélemény

Vajon sza­bad-e hajat fes­tetni a ba­ba­vá­rás ide­jén?

A vá­ran­dó­sok­nak szóló in­ter­ne­tes fó­ru­mok örök té­mája: sza­bad-e hajat fes­tetni a ba­ba­vá­rás ide­jén?

Ez a zöldség a legjobb segítség, ha tavaszi zsírégetést és gyors fogyást szeretnél!

Ez a zöldség a legjobb segítség, ha tavaszi zsírégetést és gyors fogyást szeretnél!

Ha be­épí­ted a ta­va­szi di­é­tádba ezt, akkor szu­per hatás lesz az ered­mény.

Ha be­épí­ted a ta­va­szi di­é­tádba ezt, akkor sok­kal lát­vá­nyo­sabb lesz az ered­mény, mint hin­néd.

Törőcsik Mari tényleg maga a csoda

Törőcsik Mari tényleg maga a csoda

A szí­nésznő szá­mára már közel a tel­jes fel­épü­lés, és ezt ő maga is érzi.

A szí­nésznő szá­mára már közel a tel­jes fel­épü­lés, és ezt ő maga is érzi. Hús­vét­hét­főn lo­csol­ko­dó­kat is fo­ga­dott, az ünnep kap­csán szto­ri­zott és az ál­la­po­tá­ról is me­sélt.

Mi történhetett a herceggel? A legrosszabbtól tartanak

Mi történhetett a herceggel? A legrosszabbtól tartanak

Saj­tó­hí­rek sze­rint meg­rom­lott Fülöp her­ceg egész­sége, és nem akarja, hogy fáj­dal­mak kö­zött lás­sák.

Viszlát úszógumi! - Napi 7 perc, és karcsúbb leszel, mint valaha

Viszlát úszógumi! - Napi 7 perc, és karcsúbb leszel, mint valaha

Egy­szerű, ha­tá­sos, ott­hon vé­gez­hető gya­kor­la­tok. Cso­dá­san for­mál­nak.

Egy­szerű, ha­tá­sos és ott­hon vé­gez­hető gya­kor­la­tok, me­lyek cso­dá­san for­mál­nak.

Ez történik, ha éjszakára hagymát teszel a zoknidba

Ez történik, ha éjszakára hagymát teszel a zoknidba

Fur­csa el­kép­zelni, hogy hagy­ma­sze­le­tek­kel a zok­nid­ban má­szol be az ágyba a párod mellé?

Fur­csa el­kép­zelni, hogy hagy­ma­sze­le­tek­kel a zok­nid­ban má­szol be az ágyba a párod mellé? Pedig egy na­gyon ősi, kínai gyógy­mód­ról van szó.

Megesik, hogy menned kéne a mosdóba, de visszatartod?

Megesik, hogy menned kéne a mosdóba, de visszatartod?

Sok­kal ve­szé­lye­sebb ha­lo­gatni a mel­lék­he­lyi­ség föl­ke­re­sé­sét, mint azt el tud­nád kép­zelni...

Ez az olcsó és egyszerű zöldség teljesen megváltoztatja az életed

Ez az olcsó és egyszerű zöldség teljesen megváltoztatja az életed

Egy új ku­ta­tás sze­rint a cékla nem csak vas­ban gaz­dag.

Egy új ku­ta­tás sze­rint a cékla nem csak vas­ban gaz­dag, ahogy eddig gon­dol­tuk. Ki­de­rült róla, hogy meg­ol­dást je­lent­het egy sú­lyos, so­ka­kat érintő be­teg­ség meg­elő­zé­sére.

Ez az olcsó zöldség évekkel hosszabbítja meg az életedet!

Ez az olcsó zöldség évekkel hosszabbítja meg az életedet!

El­ké­pesztő, mi min­dent tud ez a fil­lé­res, egész­sé­ges fi­nom­ság! Élj vele!

El­ké­pesztő, mi min­dent tud ez a fil­lé­res, egész­sé­ges fi­nom­ság! Élj vele!

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

Azt hit­ted, a mel­led a ka­masz­kor vé­gez­té­vel be­fe­jezte a na­gyobb vál­to­zá­so­kat? Té­ve­dés!

Azt hit­ted, a mel­led a ka­masz­kor vé­gez­té­vel be­fe­jezte a vál­to­zást? Té­ve­dés, az igazi ka­lan­dok épp ekkor kez­dőd­nek!

Ez történik a testeddel, ha tojásfehérjével indítod a napodat

Ez történik a testeddel, ha tojásfehérjével indítod a napodat

A to­jás­ról rég­óta tud­juk, hogy a leg­jobb nap­in­dító éte­lek egyike. De mi tör­té­nik, ha csak a zsír­ban és ko­lesz­te­rin­ben sze­gé­nyebb fe­hér­jét fo­gyasz­tod el?

A to­jás­ról rég­óta tud­juk, hogy a leg­jobb nap­in­dító éte­lek egyike. De mi tör­té­nik, ha csak a zsír­ban és ko­lesz­te­rin­ben sze­gé­nyebb fe­hér­jét fo­gyasz­tod el reg­ge­lire? Vajon tény­leg profi­tál be­lőle a tes­ted, vagy csak fe­les­le­ge­sen kor­lá­to­zod magad? Meg­mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz hosszú távon.

Bozontos szeméremszőrzet: Ezért jó a nőnek a férfi titkos vágya

Bozontos szeméremszőrzet: Ezért jó a nőnek a férfi titkos vágya

Az utóbbi évek hi­gi­é­niai trendje egy­ér­tel­műen a tel­jes csu­pasz­ság oda­lent. Pedig a szak­ér­tők a bo­rot­vá­lat­lan­ságra es­küsz­nek.

Leleplezzük a titkot! Tudod, mit jelentek a színes jelek a fogkrém alján?

Leleplezzük a titkot! Tudod, mit jelentek a színes jelek a fogkrém alján?

Sokan azt gon­dol­juk, ez je­löli az össze­te­vő­ket. Ez nem igaz!

Min­den fog­krém­tu­bus alján van egy szí­nes jel. Sokan azt gon­dol­juk, ez je­löli az össze­te­vő­ket.

Sokkoló: halálos világjárványra figyelmeztet a WHO!

Sokkoló: halálos világjárványra figyelmeztet a WHO!

Bru­tá­lis elő­re­jel­zést adtak ki.

Bru­tá­lis elő­re­jel­zést adott az Egész­ség­ügyi Vi­lág­szer­ve­zet. Kezd­he­tünk ag­gódni...

Meglepő, de így juthatsz igazán sok D-vitaminhoz márciusban

Meglepő, de így juthatsz igazán sok D-vitaminhoz márciusban

Na­gyon fon­tos a D-vi­ta­min télen a szer­ve­zet szá­mára. Ilyen­kor nem süt ele­get a nap, hiány ke­let­kez­het a szer­ve­ze­ted­ben.

Nem vagy egyedül: a nők 90%-a ugyanattól fél... De van megoldás!

Nem vagy egyedül: a nők 90%-a ugyanattól fél... De van megoldás!

Az ál­mat­lan éj­sza­kák, az ag­go­da­lom­mal töl­tött éj­sza­kák el­ke­rül­he­tők és le­küzd­he­tők. Se­gí­tünk neked!

Az ál­mat­lan éj­sza­kák, az ag­go­da­lom­mal töl­tött éj­sza­kák el­ke­rül­he­tők és le­küzd­he­tők.

Ezt a 2 vitamint minden nőnek rendszeresen kéne szednie

Ezt a 2 vitamint minden nőnek rendszeresen kéne szednie

A K- és a D-vi­ta­min kulcs­fon­tos­ságú a női szer­ve­zet szá­mára.

A K- és a D-vi­ta­min kulcs­fon­tos­ságú a női szer­ve­zet szá­mára, mu­tat­juk miért is!

Teljes szívvel Önökért!

Teljes szívvel Önökért!

Ök­rösi Le­ven­tét, a Well­ness Esz­kö­zök Üzlet Kft. ügy­ve­ze­tő­jét kér­dez­tük a Ló­nyay utca 18/A alatt ta­lál­ható Köz­ér­zet­ja­vító és Well­ness ter­mé­ke­ket for­gal­mazó üzlet ter­mé­ke­i­ről, elé­ge­dett vá­sár­ló­i­ról és ter­ve­i­ről.

Ök­rösi Le­ven­tét, a Well­ness Esz­kö­zök Üzlet Kft. ügy­ve­ze­tő­jét kér­dez­tük a Ló­nyay utca 18/A alatt ta­lál­ható Köz­ér­zet­ja­vító és Well­ness ter­mé­ke­ket for­gal­mazó üzlet ter­mé­ke­i­ről, elé­ge­dett vá­sár­ló­i­ról és ter­ve­i­ről.

Elég a retusálásból! Így néz ki egy valódi nő!

Elég a retusálásból! Így néz ki egy valódi nő!

Ne tö­rődj a pho­tos­hop­pal és a jól be­ál­lí­tott fé­nyek­kel. A va­ló­ság sok­kal szebb.

Ne tö­rődj a pho­tos­hop­pal és a jól be­ál­lí­tott fé­nyek­kel. A va­ló­ság sok­kal szebb.

7 gyakorlat, napi 10 perc, és nyárra eltűnik a hasháj

7 gyakorlat, napi 10 perc, és nyárra eltűnik a hasháj

Már most ér­de­mes el­kez­deni a napi 10 per­ces edzést. Ki­tartó mun­ká­val el­tű­nik a has­há­jad. Mire elő­ka­pod a bi­ki­nit, tel­je­sen meg­vál­to­zik az ala­kod!

Már most ér­de­mes el­kez­deni a napi 10 per­ces edzést. Ki­tartó mun­ká­val el­tű­nik a has­há­jad. Mire elő­ka­pod a bi­ki­nit, tel­je­sen meg­vál­to­zik az ala­kod!

Így tünteti el a karodról a hájat a szódabikarbóna

Így tünteti el a karodról a hájat a szódabikarbóna

Kü­lön­le­ges kok­té­lo­kat mu­ta­tunk, me­lyek fel­gyor­sít­ják a fo­gyást, és akár még a ka­rod­ról is ké­pe­sek el­tün­tetni a hájat.

Kü­lön­le­ges kok­té­lo­kat mu­ta­tunk, me­lyek fel­gyor­sít­ják a fo­gyást, és akár még a ka­rod­ról is ké­pe­sek el­tün­tetni a hájat. Mind­eb­ben mi más se­gít­hetne, mint a szó­da­bi­kar­bóna. Ér­de­mes sokat mo­zogni, fi­gyelni az ét­ke­zésre, de ha eze­ket a kok­té­lo­kat fo­gyasz­tod, ga­ran­tál­tan el­tű­nik rólad a fe­les­leg!

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Fi­gyeld a cím­két, oko­san vá­lassz.

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett ál­la­pot­ban, ide­jük­ben le­szü­re­telt zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak. Fi­gyeld a cím­két: só és cukor hoz­zá­adása nél­kül, saját lében hő­ke­zelt ter­mé­ket vá­lassz.

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Állandóan hideg a kezed? Ez lehet az oka

Hideg idő­ben ter­mé­sze­tes, hogy fázik a kezed, de ha min­dig jég­hi­deg, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het. Mu­tat­juk, mire ér­de­mes oda­fi­gyel­ned!

Hideg idő­ben ter­mé­sze­tes, hogy fázik a kezed, de ha min­dig jég­hi­deg, az sú­lyos be­teg­sé­get is je­lez­het.

Itt az új, 30 napos kihívás: viszlát úszógumi! Ints búcsút a derékhájnak!

Itt az új, 30 napos kihívás: viszlát úszógumi! Ints búcsút a derékhájnak!

Érd el kar­csú, for­más ala­kod! Nincs más dol­god, mint el­vé­gezni a gya­kor­la­to­kat!

Érd el kar­csú, for­más ala­kod! Nincs más dol­god, mint el­vé­gezni a gya­kor­la­to­kat!

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Ezért kéne minden férfinek több csokoládét ennie

Nem kell min­dig di­é­tázni!

Nem kell min­dig di­é­tázni! Egy kis csoki még a férfi­ak­nak is jól jöhet, az egész tes­ted kö­szö­ne­tet mond majd érte.

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Harcolnod kell! Így mentsd meg a gyerekedet a pokoli sok cukortól

Téged is ag­gaszt, hogy túl sok édes­sé­get eszik a cse­me­téd? Így ér­he­ted el, hogy he­lye­sen táp­lál­koz­za­nak a gye­re­keid.

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Lelkes vagy és vért adnál? Hihetetlen, de ez mind kizáró ok

Tudd meg, al­kal­mas vagy-e do­nor­nak!

Egyre több in­ter­ne­tes fel­hí­vást lát­ha­tunk cél­zott vagy szer­ve­zett vér­adásra. Ha se­gí­teni sze­ret­nél, ér­de­mes tá­jé­ko­zód­nod, egy­ál­ta­lán ad­hatsz-e vért.

Vallott a Jászai Mari-díjas színésznő, erre kell vigyáznia

Vallott a Jászai Mari-díjas színésznő, erre kell vigyáznia

Óva­tos­nak kell len­nie.

Le­hoczky Zsu­zsa még min­dig ren­ge­teg da­rab­ban ját­szik, de né­hány dolog miatt na­gyon óva­tos­nak kell len­nie.

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Leterített az influenza? Ezt az italt próbáld ki!

Ágy­nak dől­tél? Nem cso­dál­juk, nem vagy ezzel egye­dül, hi­szen tom­bol a jár­vány.

Ágy­nak dől­tél? Nem cso­dál­juk, nem vagy ezzel egye­dül, hi­szen tom­bol a jár­vány.

Imádják a nők ezt a nagyon bizarr sört

Imádják a nők ezt a nagyon bizarr sört

Imádják a nők ezt a nagyon bizarr sört

Noha a színe egye­ne­sen sok­koló, töb­ben ál­lít­ják, hogy az íze ki­mon­dot­tan finom. To­vábbi elő­nye, hogy na­gyon egész­sé­ges.

Noha a színe egye­ne­sen sok­koló, töb­ben ál­lít­ják, hogy az íze ki­mon­dot­tan finom. To­vábbi elő­nye, hogy na­gyon egész­sé­ges. Kér­dés per­sze, hogy ki akarja meg­kós­tolni.

7 bombaötlet tavaszra: Így lesz egészséges és sokkal dúsabb a hajad

7 bombaötlet tavaszra: Így lesz egészséges és sokkal dúsabb a hajad

Mire ki­ta­va­szo­dik, le­gyen egész­sé­ge­sebb a hajad. Né­hány do­logra fi­gyelj oda. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

Sosem találnád ki, mit esznek azok az emberek, akik 100 évig élnek

A vi­lá­gon 5 olyan táj­egy­ség van, ahol na­gyon sokan érik meg a 100 éves kort. De vajon mi a tit­kuk?

Ez történik, ha minden reggel zabkásával nyitod a napot

Ez történik, ha minden reggel zabkásával nyitod a napot

A zab­kása az egyik leg­jobb reg­geli, tele fe­hér­jé­vel és rost­tal. De vajon ho­gyan re­a­gál a tes­ted, és mi tör­té­nik, ha min­den nap ez a reg­ge­lid?

A zab­kása az egyik leg­jobb reg­geli, tele fe­hér­jé­vel és rost­tal. De vajon ho­gyan re­a­gál a tes­ted, és mi tör­té­nik, ha hu­za­mo­sabb ideig min­den nap ez a reg­ge­lid? El­árul­juk, mi­lyen ta­pasz­ta­la­tokra szá­mít­hatsz.

5 új diétás módszer segíthet lefogyni 2018-ban

5 új diétás módszer segíthet lefogyni 2018-ban

A nagy ígé­ret be­vál­tá­sá­hoz sokat se­gít­het egy szak­em­be­rek által össze­ál­lí­tott új ét­rend.

A nagy ígé­ret be­vál­tá­sá­ban se­gít­het egy szak­em­be­rek által össze­ál­lí­tott új ét­rend, mely a nö­vé­nyi alapú menüt he­lyezi elő­térbe.

Elég a photoshopból: ilyen a valódi nők teste!

Elég a photoshopból: ilyen a valódi nők teste!

Ne szé­gyelld a tes­ted!

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a hi­bá­i­dat is, és hidd el: senki nem tö­ké­le­tes!

Magas a vérnyomásod? Így nyomhatod le gyógyszerek nélkül

Magas a vérnyomásod? Így nyomhatod le gyógyszerek nélkül

Az DASH di­é­tát a lé­tező leg­jobb ét­rend­nek nyil­vá­ní­tot­ták, mivel a magas vér­nyo­mást is képes csök­ken­teni.

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk, ami­kor épp nincs szét­re­tu­sálva.

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk a hét­köz­na­po­kon. Akkor, ami­kor éppen nin­cse­nek a kép­ma­ni­pu­lá­to­rok által egé­szen hi­bát­lanra re­tu­sálva. Ha job­ban meg­néz­zük őket, bi­zony, fel lehet fe­dezni a fo­tó­i­kon a ter­mé­sze­tes szép­sé­get.

Túlságosan nedves vagina: Mi lehet a gond?

Túlságosan nedves vagina: Mi lehet a gond?

Az élet min­den ré­szén fon­tos az egyen­súly, és ez az intim te­rü­le­tekre is igaz. De vajon mitől bo­rul­hat fel?

Az élet min­den ré­szén fon­tos az egyen­súly, és ez az intim te­rü­le­tekre is igaz. Nem jó, ha a va­gi­nád túl­sá­go­san szá­raz, de az sem, ha túl ned­ves. Ha fel­bo­rul az egyen­súly, könnyen fer­tő­zést kap­hatsz, amit visz­ke­tés és a hü­ve­lyi fo­lyás jelez. De vajon mi okozza mind­ezt?

Ez történik a testeddel, ha minden reggel citromos vízzel nyitod a napot

Ez történik a testeddel, ha minden reggel citromos vízzel nyitod a napot

A cit­ro­mos víz, akár hi­de­gen, akár lan­gyo­san fo­gyasz­tod, a leg­jobb nap­in­dító a tes­ted szá­mára. Szinte min­den sej­te­det meg­fi­a­ta­lítja.

A cit­ro­mos víz, akár hi­de­gen, akár lan­gyo­san fo­gyasz­tod, a leg­jobb nap­in­dító a tes­ted szá­mára. Szinte min­den sej­te­det meg­fi­a­ta­lítja - de vajon mi tör­té­nik ilyen­kor pon­to­san?

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a pulóvered alatt

Fel­tét­le­nül pró­báld ki!

A trükk, amit most mu­ta­tunk, va­ló­ban fő­nye­re­mény, fel­tét­le­nül pró­báld ki!

7 energiaközpont irányítja a tested: Ismerd meg az ősi keleti bölcseletet EZO

7 energiaközpont irányítja a tested: Ismerd meg az ősi keleti bölcseletet

7 energiaközpont irányítja a tested: Ismerd meg az ősi keleti bölcseletet

A ke­leti gyó­gyí­tók más­képp vi­szo­nyul­nak az em­beri egész­ség­hez, mint a ha­gyo­má­nyos or­vos­lás.

Ezért nem érdekli a gázsi Deák Bill Gyulát!

Ezért nem érdekli a gázsi Deák Bill Gyulát!

A leg­fe­ke­tébb hangú ma­gyar éne­kes ken­dő­zet­le­nül val­lott az anya­gi­ak­ról! Őt bi­zony nem ér­dekli a pénz, csak a hi­va­tása!

A leg­fe­ke­tébb hangú ma­gyar éne­kes ken­dő­zet­le­nül val­lott az anya­gi­ak­ról! Őt bi­zony nem ér­dekli a pénz, csak a hi­va­tása!

Szuper mákos sütemények cukor nélkül, isteni a bejgli is!

Szuper mákos sütemények cukor nélkül, isteni a bejgli is!

A téli sze­zon­ban egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni a mákos sü­te­mé­nyek­nek! Sze­ren­csére már lé­tez­nek di­é­tás ver­ziók is!

A téli sze­zon­ban egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni a mákos sü­te­mé­nyek­nek! Sze­ren­csére már lé­tez­nek di­é­tás ver­ziók, amik ugyan­olyan fi­no­mak, mint a ha­gyo­má­nyos mákos sütik, vi­szont nem hiz­lal­nak!

Sorsfordító lehet 2018: Ez a 10 dolog pozitív változást hoz életedbe

Sorsfordító lehet 2018: Ez a 10 dolog pozitív változást hoz életedbe

Mi lenne, ha idén meg­fo­gad­nád, hogy olyan vál­toz­ta­tá­so­kat vi­szel éle­tedbe, me­lyek az egész­sé­ge­det ja­vít­ják?

Mi lenne, ha meg­fo­gad­nád, hogy olyan vál­toz­ta­tá­so­kat vi­szel éle­tedbe, me­lyek az egész­sé­ge­det ja­vít­ják?

Kőkemény erőnléti edzés

Kőkemény erőnléti edzés

Egy hobbi-ma­ra­to­nista nő most azt mu­tatja meg, hogy a 42 km-es táv le­fu­tá­sá­hoz szük­sé­ges idő­ből mi­lyen edzés­prog­ram­mal fa­ra­gott le csak­nem fél órát!

Egy hobbi-ma­ra­to­nista nő most azt mu­tatja meg, hogy a 42 km-es táv le­fu­tá­sá­hoz szük­sé­ges idő­ből mi­lyen edzés­prog­ram­mal fa­ra­gott le csak­nem fél órát!

Így szépültek nagyanyáink!

Így szépültek nagyanyáink!

Így szépültek nagyanyáink! Ezért főztek télen kocsonyát

A ko­cso­nya fo­gyasz­tás jót tesz a a bő­rünk­nek és az ízü­le­tek­nek.

A ko­cso­nya a ma­gyar konyha egyik leg­na­gyobb re­mek­műve. Ka­rá­csony, il­letve szil­vesz­ter kö­ze­led­té­vel pedig gyak­rab­ban elő­ke­rül nagy­anyá­ink re­ceptje. A ko­cso­nya fo­gyasz­tás na­gyon egész­sé­ges. A bő­rünk meg­szé­pül tőle, nem hiz­lal és az ízü­le­tek­nek is jót tesz.

Most végre kiderült, hogy mi a fontosabb az egészséghez: az alvás vagy az edzés

Most végre kiderült, hogy mi a fontosabb az egészséghez: az alvás vagy az edzés

Nagy kér­dés, mi le­gyen, ha későn fe­küd­tél le, és haj­nal­ban kell kel­ned ahhoz, hogy be­fér­jen na­podba a sport.

Orvosi segítséget kért Gesztesi Károly

Orvosi segítséget kért Gesztesi Károly

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tán akart látni, és mos­tanra ki­de­rült az igaz­ság. A szí­nész nem lehet fe­le­lőt­len, ren­ge­teg dolga lesz a jövő évben, így min­denre fel kel­lett ké­szül­nie.

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tán akart látni, és mos­tanra ki­de­rült az igaz­ság. A szí­nész nem lehet fe­le­lőt­len, ren­ge­teg dolga lesz a jövő évben, így min­denre fel kel­lett ké­szül­nie.

Nagy a baj, aggódnak a focilegendáért

Nagy a baj, aggasztó a legendás futballsztár állapota

Hoeness a mé­di­á­ban tör­tént meg­hur­co­lá­sá­val ma­gya­rázza Bec­ken­ba­uer rossz egész­ségi ál­la­po­tát. Matthäus sem nyu­godt mi­atta.

Hoeness a mé­di­á­ban tör­tént meg­hur­co­lá­sá­val ma­gya­rázza Bec­ken­ba­uer rossz egész­ségi ál­la­po­tát. Matthäus sem nyu­godt.

Hidd el, megéri! Ma este ezért csúsztasd be a kezed a lábad közé!

Hidd el, megéri! Ma este ezért csúsztasd be a kezed a lábad közé!

A nő­i­ség meg­élé­sé­ben és fel­fe­de­zé­sé­ben fon­tos az ön­ki­elé­gí­tés, de sokan még min­dig szé­gyen­nek tart­ják.

Ezt nézd: nagy bejelentést tett Zámbó Jimmy fia

Ezt nézd: nagy bejelentést tett Zámbó Jimmy fia

Jimmy jó fi­zi­ku­mát iri­gyelte meg...

Krisz­tián most nem le­gen­dás édes­apja hangi ma­gas­sá­ga­iba vá­gya­ko­zik, in­kább Jimmy hí­re­sen jó fi­zi­ku­mát iri­gyelte meg.

Rendhagyó karácsonyi ajándék, állami támogatással

Rendhagyó karácsonyi ajándék, állami támogatással

Töb­ben na­gyon kü­lön­le­ges, más­képp mondva rend­ha­gyó aján­dék mel­lett dön­te­nek most ka­rá­csony­kor.

Töb­ben na­gyon kü­lön­le­ges, más­képp mondva rend­ha­gyó aján­dék mel­lett dön­te­nek most ka­rá­csony­kor. Ez pedig az egész­ség és a biz­to­sabb jövő, ami­hez az állam is se­gít­sé­get ad.