CÍMKE: 'edzőváltás'

Guardiola rég volt ilyen dühös, mindenkit kiosztott

Guardiola rég volt ilyen dühös, mindenkit kiosztott

Be­telt a pohár a Man­ches­ter City spa­nyol edző­jé­nél, re­a­gált a plety­kákra.

Meglepő hír jött, Storck válthatja Dárdait a Hertha kispadján is

Meglepő hír jött, Storck válthatja Dárdait a Hertha kispadján is

Bel­gi­um­ban így tud­ják. A ma­gyar vá­lo­ga­tott után a ber­lini csa­pat­nál is egy­más­nak ad­hat­ják a sta­fé­tát.

Váratlan hír, edzőt váltott a vereség után az NB I-es focicsapat

Váratlan hír, edzőt váltott a vereség után az NB I-es focicsapat

A Pus­kás Aka­dé­mia szom­ba­ton hazai pá­lyán ka­pott ki 4-0-ra a Kis­vár­dá­tól. Tá­vo­zott a ve­ze­tő­edző.

A Pus­kás Aka­dé­mia szom­ba­ton hazai pá­lyán ka­pott ki 4-0-ra a Kis­vár­dá­tól. Tá­vo­zott a ve­ze­tő­edző.

Meglepő hír jött az NB I-ből: edzőt vált a fővárosi focicsapat

Meglepő hír jött az NB I-ből: edzőt vált a fővárosi focicsapat

A Fradi-meccs volt a hattyú­dala. Közös meg­egye­zés­sel szü­le­tett meg a vá­rat­lan dön­tés.

A Fradi-meccs volt a hattyú­dala. Közös meg­egye­zés­sel szü­le­tett meg a vá­rat­lan dön­tés.

Ennyi volt, nagy bejelentésre készül a Real Madrid

Ennyi volt, nagy bejelentésre készül a Real Madrid

Dön­te­nek az edző sor­sá­ról.

So­ro­zat­ban po­csék ered­mé­nye­ket ért el a kö­zel­múlt­ban a Real Mad­rid.

Már nem cáfolják, Mourinho visszatér a Real Madridhoz

Már nem cáfolják, Mourinho visszatér a Real Madridhoz

Biz­tosra ve­szik, hogy nyá­ron José Mo­u­rinho veszi át a Real Mad­rid irá­nyí­tá­sát.

Biz­tosra ve­szik, hogy nyá­ron José Mo­u­rinho veszi át a Real Mad­rid irá­nyí­tá­sát.

Megsúgta az exelnök, Mourinho lesz a Real Madrid edzője

Megsúgta az exelnök, Mourinho lesz a Real Madrid edzője

Vissza­tér a sztár­edző?

A Real Mad­rid ko­rábbi el­nöke a Twit­te­ren írta meg, hogy mi vár a csa­patra.

Zidane munkát vállal? Ő mentheti meg a sztárcsapatot

Zidane munkát vállal? Ő mentheti meg a sztárcsapatot

Leg­utóbb a Real Mad­rid­nál dol­go­zott.

Leg­utóbb a Real Mad­rid­nál dol­go­zott Zi­ne­dine Zi­dane, aki ta­valy jú­nius óta nem vál­lalt mun­kát.

Eleget látott az elnök, edzőt vált a Real Madrid

Eleget látott az elnök, edzőt vált a Real Madrid

A Real Mad­rid ki­esett a Ki­rály Ku­pá­ból, és a baj­noki címre sincs már re­á­lis esé­lye. Nyá­ron új tré­ner után néz­nek.

A Real Mad­rid ki­esett a Ki­rály Ku­pá­ból, és a baj­noki címre sincs már re­á­lis esé­lye. Nyá­ron új tré­ner után néz­nek.

Mourinho visszatér a Real Madridhoz? Meglepő válasz érkezett

Mourinho visszatér a Real Madridhoz? Meglepő válasz érkezett

Máris be­in­dult a ta­lál­ga­tás José Mo­u­rinho új klubja kap­csán.

Máris be­in­dult a ta­lál­ga­tás José Mo­u­rinho új klubja kap­csán.

Lépett a Real Madrid? Ő lehet az új edző

Lépett a Real Madrid? Ő lehet az új edző

Egyre töb­bet plety­kál­nak Julen Lo­p­ete­gui me­nesz­té­sé­ről.

Egyre töb­bet plety­kál­nak Julen Lo­p­ete­gui me­nesz­té­sé­ről. Tény­leg edzőt keres a Real Mad­rid?

Baljós telefonhívás, Zidane a frászt hozta Mourinhóra

Baljós telefonhívás, Zidane a frászt hozta Mourinhóra

Edző­vál­tás­ról pus­mog­nak.

Egyre in­kább arról hal­lani, hogy Zi­ne­dine Zi­dane váltja José Mo­u­rin­hót a Man­ches­ter Uni­ted kis­pad­ján.

Elkezdte a munkát a Real Madrid új edzője

Elkezdte a munkát a Real Madrid új edzője

Ked­den dél­előtt foly­tatta a mun­kát a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pata. Már az új edző irá­nyí­tott Julen Lo­p­ete­gui me­nesz­tése után.

Ked­den dél­előtt foly­tatta a mun­kát a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pata. Már az új edző irá­nyí­tott Julen Lo­p­ete­gui me­nesz­tése után.

Mourinhót a pokolba kívánják, megvan ki lehet az utódja

Mourinhót a pokolba kívánják, megvan ki lehet az utódja

Mé­lyen a tu­dása alatt tel­je­sít a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rúgó-csa­pata ebben az idény­ben. Edző­vál­tás­ról pus­mog­nak.

Mé­lyen a tu­dása alatt tel­je­sít a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rúgó-csa­pata ebben az idény­ben. Edző­vál­tás­ról pus­mog­nak.

Igazi sztárcsapathoz kerülhet a korábbi Vidi-kedvenc

Igazi sztárcsapathoz kerülhet a korábbi Vidi-kedvenc

Könnyen lehet, hogy edzőt vált az olasz AS Roma lab­da­rúgó-csa­pata, amely gyen­gén kezdte a sze­zont.

Könnyen lehet, hogy edzőt vált az olasz AS Roma lab­da­rúgó-csa­pata, amely gyen­gén kezdte a sze­zont.

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Itá­li­á­ban már tud­ják, hogy áll az ügy! Na­po­kon belül vál­tás lehet a ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi posz­ton?

Ennyi volt, távozik a korábbi magyar szövetségi kapitány

Ennyi volt, távozik a korábbi magyar szövetségi kapitány

Az NB I 6. he­lyén zárt a klub.

Az idei sze­zon­ban dön­tős volt a Ma­gyar Ku­pá­ban a Pus­kás Aka­dé­mia, a baj­nok­ság­ban a 6. he­lyen vég­zett. 2016 de­cem­bere óta irá­nyí­totta a csa­pa­tot.

Újpestről Párizsba? Ezeket biztos nem tudtad Lőw Zsoltról

Újpestről Párizsba? Ezeket biztos nem tudtad Lőw Zsoltról

Óri­ási le­he­tő­ség előtt áll.

Két­ség nem fér­het hozzá, hogy immár Lőw Zsolt a ma­gyar fut­ball leg­pi­ac­ké­pe­sebb sze­rep­lője.

Eldőlt, mindenképpen kirúgják Ronaldóék edzőjét

Eldőlt, mindenképpen kirúgják Ronaldóék edzőjét

Zi­ne­dine Zi­dane tá­voz­hat.

A Real Mad­rid mes­tere, Zi­ne­dine Zi­dane be­le­fá­radt az el­vá­rá­sokba, és a ve­ze­tők sem elé­ge­det­tek.

Lőw Zsolt elárulta, ekkor dönt a PSG-ről

Lőw Zsolt elárulta, ekkor dönt a PSG-ről

Az RB Le­ip­zig ma­gyar má­sod­edzője tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Ekkor ha­tá­roz arról, hogy me­lyik csa­pat­nál foly­tatja.

Az RB Le­ip­zig ma­gyar má­sod­edzője tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Ekkor ha­tá­roz arról, hogy me­lyik csa­pat­nál foly­tatja.

Bombahír a magyar fociban: visszatér a korábbi szövetségi kapitány?

Bombahír a magyar fociban: visszatér a korábbi szövetségi kapitány?

Bun­des­liga he­lyett az NB I-be tart? Saj­tó­ér­te­sü­lés sze­rint újra Ma­gyar­or­szá­gon vál­lal­hat mun­kát Bernd Storck.

Gondban a Fradi, Dollt külföldre csábítják

Gondban a Fradi, Dollt külföldre csábítják

Egy­kori klubja ismét sze­met ve­tett a Fe­renc­vá­ros edző­jére, Tho­mas Dollra.

Egy­kori klubja, a ki­esés ellen küzdő német Ham­burg ismét sze­met ve­tett a Fe­renc­vá­ros edző­jére, Tho­mas Dollra. Tá­vo­zik a mes­ter?

Edzőváltás előtt Katinka? Megszólalt Hosszú bajai mentora

Edzőváltás előtt Katinka? Megszólalt Hosszú bajai mentora

Pass Fe­renc amondó, talpra fog állni egy­kori ta­nít­vá­nya. Az úszó­el­nök min­den se­gít­sé­get meg­adna Ka­tin­ká­nak.

Pass Fe­renc amondó, talpra fog állni egy­kori ta­nít­vá­nya, aki­vel éve­kig dol­go­zott együtt.

Születésnapján rúgták ki a zöld-fehérek edzőjét

Születésnapján rúgták ki a zöld-fehérek edzőjét

Ezt tény­leg pont most kel­lett? Ér­de­kes a dön­tés idő­zí­tése. Trip­lán em­lé­ke­ze­tes ez a nap az él­vo­nal­beli fo­ci­klub­nál.

Ezt tény­leg pont most kel­lett? Ér­de­kes a dön­tés idő­zí­tése. Trip­lán em­lé­ke­ze­tes ez a nap az él­vo­nal­beli fut­ball­klub­nál.

Meglepetés? Doll menesztésére szavaznak

Meglepetés? Doll menesztésére szavaznak

Rosszul kezdte a sze­zont az FTC.

Rosszul kezdte a sze­zont a Fe­renc­vá­ros, amely ki­esett az Eu­rópa-li­gá­ból és az NB I-ben is csa­ló­dást oko­zott.

Fájni fog a bajnoki szünet a magyar fociedzőnek

Fájni fog a bajnoki szünet a magyar fociedzőnek

Három hétig állni fog az NB I.

Három hétig állni fog az NB I, meg­mond­juk, hogy kinek van a leg­na­gyobb esé­lye arra, hogy ok­tó­ber­ben már munka nél­kül ma­rad­jon.

Vége a találgatásoknak, érkezik Paulo Sousa

Vége a találgatásoknak, érkezik Paulo Sousa

A hét­vé­gén tár­gya­lá­so­kat foly­tat­tak a por­tu­gál szak­em­ber­rel, ké­szül a szer­ző­dése.

A hét­vé­gén tár­gya­lá­so­kat foly­tat­tak a por­tu­gál szak­em­ber­rel, ké­szül a szer­ző­dése.

Sorra váltják le a magyar futballisták edzőit

Sorra váltják le a magyar futballisták edzőit

Rájár a rúd a kül­föl­dön ját­szó fo­cis­tá­inkra, és nem kí­méli a vá­lo­ga­tott ke­ret­ta­go­kat sem.

Kapkodja a fejét a magyar csatár: egy hónap, három edző

Kapkodja a fejét a magyar csatár: egy hónap, három edző

Fo­ko­zó­dik a káosz a Pa­ler­mó­nál. Ba­logh Nor­bert leg­alább gya­ko­rol­hatja a be­mu­tat­ko­zást.

A legőrültebb edzőváltások a fociban

Őrült edzőváltások a fociban

Agya­ment tör­té­ne­tek a kis­pa­dok kör­nyé­ké­ről.

Ve­rő­le­gé­nyek, bukás egy drog­teszt miatt, ön­ma­gát a szü­net­ben ki­rúgó edző, és me­nesz­tés a 82. perc­ben. Agya­ment tör­té­ne­tek a kis­pa­dok kör­nyé­ké­ről.