CÍMKE: 'edzés'

Hosszú Katinka nagyon mosolyog, ez az oka

Hosszú Katinka nagyon mosolyog, ez az oka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól.

Durva vallomást tett Majka, nagyon nincs könnyű helyzetben

Durva vallomást tett Majka, nagyon nincs könnyű helyzetben

A nép­szerű rap­per élet­mód­vál­tá­sá­ról, a fo­gyás­ról és a gyú­rás­ról be­szélt.

FRISS HÍREK

Tusup visszavág? Keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Napi 15 perc, és bombaalakod lesz a strandon! Íme a legjobb gyakorlatok otthonra

Napi 15 perc, és bombaalakod lesz a strandon! Íme a legjobb gyakorlatok otthonra

Káp­rá­za­tos vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el a tes­te­den.

Káp­rá­za­tos vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el a tes­te­den, ha be­ik­ta­tod nap­ja­idba ezt az edzést.

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba.

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

Még a bikini sem bírta elfedni a magyar sztár feleségének melleit

Még a bikini sem bírta elfedni a magyar sztár feleségének melleit

Mül­ler At­tila büszke fe­le­sé­gére, aki hó­na­pok óta min­den nap edz. Zoéra ta­valy fel­sza­ladt pár kiló, ami za­varta.

Mül­ler At­tila na­gyon büszke fe­le­sé­gére, aki hó­na­pok óta min­den nap edz. La­rion Zoé ki­tartó típus.

Teljesült a nők álma: levetkőzött a Real Madrid izmos sztárja

Teljesült a nők álma: levetkőzött a Real Madrid izmos sztárja

Llo­rente koc­ka­ha­sat vil­lan­tott.

Llo­rente meg­vil­lan­totta tö­ké­le­tes fel­ső­tes­tét és koc­ka­ha­sát. Na meg azt, ho­gyan tartja magát for­má­ban.

Ez igen, máris az edzőteremből jelentkezett a megműtött Schwarzenegger

Ez igen, máris az edzőteremből jelentkezett a megműtött Schwarzenegger

A ko­moly műtét után sem pihen.

Ka­li­for­nia egy­kori kor­mány­zója 70 éve­sen, a ko­moly műtét után sem pihen, hi­szen az iz­mo­kat kar­ban kell tar­tani.

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

Viszlát integetőháj! Napi 10 perc, és csodás lesz az alakod!

Viszlát integetőháj! Napi 10 perc, és csodás lesz az alakod!

Egy­szerű és ott­hon vé­gez­hető fel­adat­sort mu­ta­tunk, mellyel lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el.

Már nem tud leállni a luxusfeleség: Elkapta a gépszíj

Már nem tud leállni a luxusfeleség: Elkapta a gépszíj

Túl a ne­gye­dik X-en dön­tött...

Túl a ne­gye­dik X-en dön­tött úgy, hogy új célt tűz ki maga elé, és per­sze el is érte.

Így hozd magad gyorsan formába a strandszezonra

Így hozd magad gyorsan formába a strandszezonra

Cso­dák per­sze nem lé­tez­nek, de ez a né­hány tipp egész biz­to­san se­gí­teni fog, hogy pár hét alatt jobb for­mába ke­rülj...

Cso­dák per­sze nem lé­tez­nek, de ez a né­hány tipp egész biz­to­san se­gí­teni fog, hogy pár hét alatt jobb for­mába ke­rülj...

Eszelős, amit a 71 éves Stallone művel az edzőteremben

Eszelős, amit a 71 éves Stallone művel az edzőteremben

Ké­szül az új Rambo film for­ga­tá­sára, így nem en­ged­heti el magát a hol­ly­woodi sztár. Syl­ves­ter Stal­lone tehát nem áll le az izom­épí­tés­sel.

Ké­szül az új Rambo film for­ga­tá­sára, így nem en­ged­heti el magát a hol­ly­woodi sztár. Syl­ves­ter Stal­lone tehát nem áll le az izom­épí­tés­sel: olyan ke­mény edzést nyom, ami sok fi­a­tal­nak is be­csü­le­tére válna. A gya­kor­la­tok­hoz ugyanis bru­tá­lis erőn­létre van szük­ség. Vi­de­ó­ját több ezren meg­osz­tot­ták a neten.

Gégetörést szenvedett A Nagy Duett sztárja, életveszélyben volt

Gégetörést szenvedett A Nagy Duett sztárja, életveszélyben volt

Fodor Raj­mund két­sze­res olim­piai baj­nok drá­mai val­lo­más­sal bú­csú­zott A Nagy Du­et­től va­sár­nap este.

Fodor Raj­mund két­sze­res olim­piai baj­nok drá­mai val­lo­más­sal bú­csú­zott A Nagy Du­et­től va­sár­nap este.

Hihetetlen változás, Katinka újra csúcsformában

Hihetetlen változás, Katinka újra csúcsformában

Jú­ni­us­ban áll rajt­hoz.

A klasszis úszónő gyor­san le­dobta ma­gá­ról a fel­sze­dett ki­ló­kat Shane Tusup ke­mény edzé­sei mel­lett. Jú­ni­us­ban Fran­cia­or­szág­ban áll rajt­hoz.

Elképesztő fotó, durván lefogyott Sarka Kata!

Elképesztő fotó, durván lefogyott Sarka Kata!

Tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett.

A csi­nos édes­anya tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett, ami­nek négy hét alatt meg is lett az ered­mé­nye, öt kilót fo­gyott.

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

Olyat teker a luxusfeleség, hogy beleszédülsz

El­ké­pesztő ener­gi­á­val tólja!

Ru­bint Ré­ká­nak ko­moly ki­hí­vója akadt a lu­xus­fe­le­sé­gek újon­cá­nak sze­mé­lyé­ben.

Bikiniben mutatta meg hatalmas kebleit a magyar sztár felesége

Bikiniben mutatta meg hatalmas kebleit a magyar sztár felesége

La­rion Zo­é­nak nincs is mit ta­kar­gat­nia, hi­szen tö­ké­le­tes az alakja.

Kiderült, így ünnepelt Hosszú Katinka a hosszú hétvégén Los Angelesben

Kiderült, így ünnepelt Hosszú Katinka a hosszú hétvégén Los Angelesben

Adott ren­de­sen a munka ün­ne­pé­nek a ma­gyar úszó­sztár.

Adott ren­de­sen a munka ün­ne­pé­nek a ma­gyar úszó­sztár.

Ez a típusú edzés garantáltan lerobbantja rólad a hashájat: adj magadnak 21 napot

Ez a típusú edzés garantáltan lerobbantja rólad a hashájat: adj magadnak 21 napot

Ab­szo­lút kez­dők­nek iga­zán ide­á­lis ez a ki­hí­vás, ami az egész tes­tet veszi célba.

Ab­szo­lút kez­dők­nek iga­zán ide­á­lis ez a ki­hí­vás, ami az egész tes­tet veszi célba. A hasi zsír­tól ugyanis a leg­ha­té­ko­nyab­ban úgy tudsz meg­sza­ba­dulni, ha min­de­ne­det moz­gatni kez­ded. Ha fo­gal­mad sincs, hogy kezdj bele, pró­báld ki ezt...

Ettől betonkemény a világhírű ducimodell feneke: Elképesztő edzésterv

Ettől betonkemény a világhírű ducimodell feneke: Elképesztő edzésterv

Té­ve­dés azt hinni, hogy a telt nők lus­ták a spor­to­lás­hoz!

Té­ve­dés azt hinni, hogy a telt nők lus­ták a spor­to­lás­hoz!

Világhírű teniszcsillaggal edzett Rubint Réka

Világhírű teniszcsillaggal edzett Rubint Réka

Ha­tal­mas volt az öröm! Réka Monte Car­ló­ban ta­lál­ko­zott a vi­lág­sztár­ral!

Ha­tal­mas volt az öröm! Réka Monte Car­ló­ban ta­lál­ko­zott a vi­lág­sztár­ral!

Rasszista botrány, forrtak az indulatok Messiék edzésén

Rasszista botrány, forrtak az indulatok Messiék edzésén

Gond lehet az öl­tö­ző­ben.

A hírek sze­rint Luis Su­árez nyug­tatta le az edző­jét és a csa­pat­tár­sát. Már múlt héten is vol­tak gon­dok az öl­tö­ző­ben.

Itt a nagy hír: erre készül háromszoros olimpiai bajnokunk

Itt a nagy hír: erre készül háromszoros olimpiai bajnokunk

Do­uchev-Ja­nics Na­tasa nem adta fel, ott akar lenni a to­kiói olim­pián. Most Szol­nok és Pá­rizs kö­zött in­gá­zik.

Do­uchev-Ja­nics Na­tasa nem adta fel, ott akar lenni a to­kiói olim­pián. Most Szol­nok és Pá­rizs kö­zött in­gá­zik.

Ettől az 5 gyakorlattól lesz nyárig szép formás a feneked

Ettől az 5 gyakorlattól lesz nyárig szép formás a feneked

A strand­sze­zonra még várni kell, de ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal for­mássá va­rá­zsol­ha­tod a pop­si­dat!

A strand­sze­zonra még várni kell, de ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal for­mássá va­rá­zsol­ha­tod a pop­si­dat!

Hosszú Katinka újra bombaformában, ennek köszönheti a változást

Hosszú Katinka újra bombaformában, ennek köszönheti a változást

Shane Tusup edzé­sei máris lát­vá­nyos ered­ményt hoz­tak a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő alak­ján.

Ez is eljött: Itt a nap, amikor Schobert Norbi visszavonul

Ez is eljött: Itt a nap, amikor Schobert Norbi visszavonul

Száz­ez­re­ket fo­gyasz­tott le...

Száz­ez­re­ket fo­gyasz­tott le és ne­velt az egész­sé­ges élet­módra az el­múlt 25 évben. Ekkor lép szín­padra utol­jára a fit­nesz­guru.

Őrület, hogy hová tűnik a nők testéről a zsír, amikor lefogynak

Őrület, hogy hová tűnik a nők testéről a zsír, amikor lefogynak

Gon­dol­kod­tál már, vajon hova lesz a fe­les­leg, amit le­adsz? Mert, hogy nyom­ta­la­nul nem tűnik el, az biz­tos.

Gon­dol­kod­tál már, vajon hova lesz a fe­les­leg, amit le­adsz? Mert, hogy nyom­ta­la­nul nem tűnik el, az biz­tos, főleg, ha tíz kilót, vagy töb­bet fogy va­laki. Egy ku­ta­tó­cso­port meg­cá­folta az összes tév­hi­tet. Pél­dául, hogy izommá ala­kul. De sze­ren­csére el­árul­ták azt is, mi lesz vele...

Hosszú Katinkát kemény munkára fogta Shane Tusup

Hosszú Katinkát kemény munkára fogta Shane Tusup

Na­gyon mo­ti­vált a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Ame­ri­ká­ban foly­tatta fel­ké­szü­lést Tusup irá­nyí­tá­sá­val.

Na­gyon mo­ti­vált a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Ame­ri­ká­ban foly­tatta fel­ké­szü­lést Tusup irá­nyí­tá­sá­val.

Viszlát úszógumi! - Napi 7 perc, és karcsúbb leszel, mint valaha

Viszlát úszógumi! - Napi 7 perc, és karcsúbb leszel, mint valaha

Egy­szerű, ha­tá­sos, ott­hon vé­gez­hető gya­kor­la­tok. Cso­dá­san for­mál­nak.

Egy­szerű, ha­tá­sos és ott­hon vé­gez­hető gya­kor­la­tok, me­lyek cso­dá­san for­mál­nak.

Brutális, csapattársa bénította le a magyar válogatott sztár karját

Brutális, csapattársa bénította le a magyar válogatott sztár karját

Nagy Vik­tor­nak ez biz­to­san fájt...

Nagy Vik­tor kel­le­met­len per­ce­ket élt át Vámos Már­ton lö­vése után.

Mit csinál most Hosszú Katinka? Itt a válasz!

Mit csinál most Hosszú Katinka? Megkaptuk rá a választ!

Nem az uta­zást vá­lasz­totta.

Uta­zás he­lyett edzés­sel tölti az ide­jét az Iron Lady. Azt még min­dig nem lehet tudni, mikor ver­seny­zik újra.

Ez hihetetlen: Így kigyúrta magát a konditeremben Demcsák Zsuzsa!

Ez hihetetlen: Így kigyúrta magát a konditeremben Demcsák Zsuzsa!

A csi­nos mű­sor­ve­zető ren­ge­te­get spor­tol az el­múlt hó­na­pok­ban! El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a teste!

Ez a gyakorlat az integetőháj gyilkosa: Tavaszra szuperforma

Ez a gyakorlat az integetőháj gyilkosa: Tavaszra szuperforma

Ha­ma­ro­san le­vált­juk a té­li­ka­bá­tot, jön­nek a pul­csik a pólók és az uj­jat­lan blú­zok, így ideje meg­sza­ba­dulni az in­te­ge­tő­háj­tól!

Ha­ma­ro­san le­vált­juk a té­li­ka­bá­tot, jön­nek a pul­csik, a pólók és az uj­jat­lan blú­zok, így ideje meg­sza­ba­dulni az in­te­ge­tő­háj­tól! Nem kell drága kon­di­bér­le­tet vál­ta­nod, mind­össze ezt a né­hány po­fon­egy­szerű gya­kor­la­tot kell el­vé­gez­ned!

7X2 perc naponta, és jön a bombaforma: A legszuperebb tavaszváró edzésterv

7X2 perc naponta, és jön a bombaforma: A legszuperebb tavaszváró edzésterv

Olyan edzés­ter­vet ál­lí­tot­tunk össze neked, mellyel egé­szen cso­dás ha­tást ér­hetsz el!

Olyan edzés­ter­vet ál­lí­tot­tunk össze neked, mellyel egé­szen cso­dás ha­tást ér­hetsz el! Nem könnyű gya­kor­la­tok, de meg­éri dol­gozni velük az irigy­lésre méltó ered­mé­nyért.

Betegségéről vallott Demcsák Zsuzsa: Így néz most ki!

Betegségéről vallott Demcsák Zsuzsa: Így néz most ki!

Zsu­zsa töb­bek kö­zött arról is me­sélt la­punk­nak, mi­lyen za­varó tü­ne­tei van­nak.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt kel­le­met­len be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Zsu­zsa töb­bek kö­zött arról is me­sélt la­punk­nak, mi­lyen za­varó tü­ne­tei van­nak.

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka döntött Shane Tusupról

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka döntött Shane Tusupról

Hó­na­pok óta az volt a kér­dés, hogy a jö­vő­ben ki irá­nyítja Hosszú Ka­tinka edzé­seit.

Hatalmasat villantott Gáspár Evelin, de mit szól hozzá Győzike?

Hatalmasat villantott Gáspár Evelin, de mit szól hozzá Győzike?

Az edző­te­rem­ből posz­tolt.

A show­man na­gyob­bik lánya az edző­te­rem­ből posz­tolta leg­újabb fo­tó­ját.

Felejtsd el a lépésszámlálót, ennyit gyalogolj naponta, hogy fitt legyél!

Felejtsd el a lépésszámlálót, ennyit kell gyalogolnod naponta, hogy fitt legyél!

Va­ló­ban csak akkor hasz­nál a gya­log­lás, ha meg­te­szel napi tíz­ezer lé­pést?

Igaz lenne, hogy csak akkor hasz­nál a gya­log­lás, ha meg­te­szel napi tíz­ezer lé­pést? Nem kell el­ke­se­red­ned, ha neked ez nem fér bele. Egy ku­ta­tás be­bi­zo­nyí­totta, hogy van más le­he­tő­sé­ged is!

Ez nem volt könnyű, Hosszú Katinka arcán minden rajta van

Ez nem volt könnyű, Hosszú Katinka arcán minden rajta van

Ezen az edzé­sen is ki­haj­totta magát az Iron Lady. Ke­mé­nyen foly­tatta a fel­ké­szü­lést.

Ezen az edzé­sen is ki­haj­totta magát az Iron Lady. Ke­mé­nyen foly­tatta a fel­ké­szü­lést.

Így őrzi meg vadító alakját a magyar sztáranyuka

Így őrzi meg vadító alakját a magyar sztáranyuka

Gesz­ler Do­rottya már maga sem em­lék­szik, mióta nem lát­ható a té­vé­ben. Ennek el­le­nére mai napig meg­ál­lít­ják az utcán, hi­á­nyol­ják a kép­er­nyő­ről.

Gesz­ler Do­rottya már maga sem em­lék­szik, mióta nem lát­ható a té­vé­ben. Ennek el­le­nére mai napig meg­ál­lít­ják az utcán, hi­á­nyol­ják a kép­er­nyő­ről, a Játék ha­tá­rok nél­kül című mű­sorra még most is ren­ge­te­gen em­lé­kez­nek. Do­rottya azon­ban ta­lált más hi­va­tást ma­gá­nak.

Örömhírről számolt be Berki Krisztián: ezt tervezi

Örömhírről számolt be Berki Krisztián: ezt tervezi

Sz­tá­runk a cél­ja­i­ról be­szélt. Tor­nász klasszi­sunk egyes ré­szei még fa­gyo­sak, de már nem so­káig.

Sz­tá­runk a cél­ja­i­ról be­szélt. Tor­nász klasszi­sunk egyes ré­szei még fa­gyo­sak, de már nem so­káig.

Ki hitte volna, ezt élvezi igazán Hosszú Katinka

Ki hitte volna, ezt élvezi igazán Hosszú Katinka

A víz­ben pózol leg­újabb fo­tó­ján az Iron Lady. Ennél kel­le­me­sebb dol­got nem is tud el­kép­zelni.

A víz­ben pózol leg­újabb fo­tó­ján az Iron Lady. Ennél kel­le­me­sebb dol­got nem is tud el­kép­zelni az edzést kö­ve­tően.

Hosszú Katinka arca sugárzik a boldogságtól

Hosszú Katinka arca sugárzik a boldogságtól

Mo­soly­gós képet ra­kott ki.

Mo­soly­gós képet ra­kott ki az olim­piai baj­nok úszónő. A fotó ké­szí­té­sét is be­mu­tatta az Iron Lady. Na­gyon bol­dog az utóbbi he­tek­ben.

Zavarba ejtő fotó: megnézheted, mekkora mellei vannak Tóth Andinak

Zavarba ejtő fotó: megnézheted, mekkora mellei vannak Tóth Andinak

Újabb szelfit lőtt ma­gá­ról a szexi ma­gyar éne­kesnő. El­ké­pesztő for­mái van­nak!

Belsős titok szivárgott ki Hosszú Katinka és Shane Tusup klubjáról

Belsős titok szivárgott ki Hosszú Katinka és Shane Tusup klubjáról

Egy kí­vül­álló edző me­sélt új in­fó­kat.

Egy kí­vül­álló edző me­sélt arról, mit hal­lott az Iron Aqua­tics tré­ning­je­i­ről. Sze­rinte túl­sztárol­ják Tu­su­pot.

Újabb fordulat, Hosszú Katinka hallgat Tusup tanácsaira?

Újabb fordulat, Hosszú Katinka hallgat Tusup tanácsaira?

Ál­lí­tó­lag a hát­tér­ből irá­nyít az ame­ri­kai tré­ner. Ezzel még nem ol­dó­dik meg a há­zas­sági vál­sá­guk.

Ál­lí­tó­lag a hát­tér­ből irá­nyít az ame­ri­kai tré­ner. Ezzel vi­szont még nem ol­dó­dik meg a há­zas­sági vál­sá­guk.

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz tes­te­den a futás.

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz tes­te­den a futás.

Ez a fekvőtámasz megváltoztatja az életed, gyönyörű lesz tőle a tested

Ez a fekvőtámasz megváltoztatja az életed, gyönyörű lesz tőle a tested

Ész­re­vet­ted, mi­lyen cso­dá­la­tos az úszók teste? Mu­tat­juk a tit­kot.

Ész­re­vet­ted, mi­lyen cso­dá­la­tos az úszók teste? Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes alak­for­má­lás tit­kát, ho­gyan le­het­nek ugyan­ilyen ki­dol­go­zott iz­maid.

Árulkodó jel, valami hiányzik Hosszú Katinka fotóiról

Árulkodó jel, valami hiányzik Hosszú Katinka fotóiról

A Duna Aré­ná­ban edzett az olim­piai baj­nok úszónő. Gőz­erő­vel ké­szül a kö­zelgő ver­se­nyekre.

A Duna Aré­ná­ban edzett a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Gőz­erő­vel ké­szül a kö­zelgő ver­se­nyekre az Iron Lady.

Ez hihetetlen, túlsúlyos férfiból izompacsirtává vált Gáspár Laci!

Ez hihetetlen, túlsúlyos férfiból izompacsirtává vált Gáspár Laci!

A hí­res­ség régen küz­dött a súly­prob­lé­mák­kal, ma­nap­ság azon­ban igazi izom­pa­csir­tává gyúrta magát.

Megint Tusup nélkül edzett Hosszú Katinka

Megint Tusup nélkül edzett Hosszú Katinka

To­vábbra sem bé­kült ki fér­jé­vel a bajai klasszis.

To­vábbra sem bé­kült ki fér­jé­vel a bajai klasszis, aki már ked­den is más tár­sa­sá­gá­ban ér­ke­zett az uszo­dá­hoz.

Kiderült, kivel tart közös edzéseket Hosszú Katinka

Kiderült, kivel tart közös edzéseket Hosszú Katinka

Dudás Dá­niel min­den bi­zonnyal csak be­se­gít Ka­tin­ká­nak. Szil­vesz­ter kör­nyé­kén kö­zö­sen utaz­tak el a ten­ge­ren­túlra.

Dudás Dá­niel min­den bi­zonnyal csak be­se­gít Ka­tin­ká­nak. Szil­vesz­ter kör­nyé­kén kö­zö­sen utaz­tak el a ten­ge­ren­túlra.

Meglepő, BL-győztes világsztár tűnt fel a Fradi edzésén

Meglepő, BL-győztes világsztár tűnt fel a Fradi edzésén

A fő­vá­ros­ban kezdte meg a tré­nin­ge­ket a jobb­át­lövő. Test­vére, Le­vente a Fe­renc­vá­ros­ban véd.

A fő­vá­ros­ban kezdte meg a tré­nin­ge­ket a jobb­át­lövő. Test­vére, Le­vente a Fe­renc­vá­ros­ban véd. Veszp­rém­ben ja­nuár 15-én indul a fel­ké­szü­lés.

Az igen! Caramel feleségével együtt izzad!

Az igen! Caramel feleségével együtt izzad!

Ca­ra­mel és sze­relme együtt küz­de­nek a plusz­ki­lók ellen.

Jó pár kilót felszedett, kinézete miatt bántják Kulcsár Edinát!

Jó pár kilót felszedett, kinézete miatt bántják Kulcsár Edinát!

A szép­ség­ki­rálynő alakja az utóbbi idő­ben kissé meg­vál­to­zott, ezt sokan ki­fo­gá­sol­ják.

Nagy falat: ki lehet Hosszú Katinka következő edzője?

Nagy falat: ki lehet Hosszú Katinka következő edzője?

Nem lenne egy­szerű ma­gyar tré­nert ta­lál­nia az Iron Lady­nek. Tusup után ki vál­lalná a fel­ké­szí­té­sét?

Nem lenne egy­szerű ma­gyar tré­nert ta­lál­nia az Iron Lady-nek. Tusup után ki vál­lalná a fel­ké­szí­té­sét?

Micsoda mellek, garantáltan elalélsz Tolvai Reni látványától

Micsoda mellek, garantáltan elalélsz Tolvai Reni látványától

Zá­po­roz­tak a pi­káns hoz­zá­szó­lá­sok a kép­hez.

Az éne­kesnő leg­fris­sebb fo­tója fel­rob­ban­totta az in­ter­ne­tet. Zá­po­roz­tak a pi­káns hoz­zá­szó­lá­sok a kép­hez.

2018-ban legyél bombanő: ezek voltak 2017 leghatékonyabb edzései!

2018-ban legyél bombanő: ezek voltak 2017 leghatékonyabb edzései!

Nyerd el iga­zán dögös for­má­dat, nézz elé­ge­det­ten a tü­körbe! Mu­tat­juk, mik vol­tak az év slá­ger­tipp­jei.

Nyerd el iga­zán dögös for­má­dat, nézz elé­ge­det­ten a tü­körbe! Mu­tat­juk, mik vol­tak az év slá­ger­tipp­jei.

Meglepő fotó, Shane Tusup újra munkába állt

Meglepő fotó, Shane Tusup újra munkába állt

Az ün­ne­pek után nem pi­hen­tek.

Az ün­ne­pek után nem pi­hen­tek a ta­nít­vá­nyok. Tusup ke­mény edzést ve­zé­nyelt a ki­csik­nek. Ka­tin­ká­val külön töl­töt­ték a ka­rá­csonyt.

Kőkemény erőnléti edzés: Ha a legtöbbet akarod kihozni magadból

Kőkemény erőnléti edzés: Ha a legtöbbet akarod kihozni magadból

El­ké­pesztő ener­giát ad a napi edzés, de a jó erőn­lét­nél min­dig van ma­ga­sabb szint. Egy hobbi-ma­ra­to­nista nő most azt mu­tatja meg.

El­ké­pesztő ener­giát ad a napi edzés, de a jó erőn­lét­nél min­dig van ma­ga­sabb szint. Egy hobbi-ma­ra­to­nista nő most azt mu­tatja meg, hogy a 42 km-es táv le­fu­tá­sá­hoz szük­sé­ges idő­ből mi­lyen edzés­prog­ram­mal fa­ra­gott le csak­nem fél órát! Ehhez nagy ki­tar­tás és szor­ga­lom kell.

Elég a mellébeszélésből, ez a tökéletes plank titka

Elég a mellébeszélésből, ez a tökéletes plank titka

Hi­he­tet­len ha­té­kony gya­kor­lat, idő­hi­á­nyo­sok­nak ide­á­lis, de szok­ták aján­lani de­rék­fá­jás meg­elő­zé­sére is.

Hi­he­tet­len ha­té­kony gya­kor­lat, idő­hi­á­nyo­sok­nak ide­á­lis, de szok­ták aján­lani de­rék­fá­jás meg­elő­zé­sére is. Ha jól csi­ná­lod, min­den tör­zsi iz­mo­dat meg­dol­goz­tatja és edzi, a fej­lő­dést pár héten belül érzed. Mu­tat­juk a he­lyes tech­ni­kát!

Itt az új edzéskihívás: Meg tudod csinálni?

Itt az új edzéskihívás, csak 20 mp: Vajon meg tudod csinálni?

Ab­szo­lút az erőn­lét­ről szól, vi­szont sok­kal ne­he­zebb, mint lát­szik.

A netes ki­hí­vás az erőn­lét­ről szól, vi­szont sok­kal ne­he­zebb, mint ami­nek lát­szik. Tény­leg nem képes rá min­denki, az em­be­rek mégis meg­őrül­nek érte!

Padlót fogott Aleska, a szemét is alig bírta kinyitni

Padlót fogott Aleska, a szemét is alig bírta kinyitni

Ale­ska sokat edz, de néha nem úgy ala­kul­nak a dol­gok, ahogy azt el­kép­zelte.

Ale­ska sokat edz, de néha nem úgy ala­kul­nak a dol­gok, ahogy azt el­kép­zelte.

Rubint Réka kikészítette Berki Krisztiánt

Rubint Réka kikészítette Berki Krisztiánt

Krisz­tián harc­edzett, de...

Krisz­tián harc­edzett, hi­szen napi szin­ten ke­mé­nyen kon­di­zik, de a fit­nesz hazai nagy­asszo­nya még neki is tud meg­le­pe­tést okozni.

Hihetetlenül kigyúrta magát az egykori magyar szépségkirálynő!

Hihetetlenül kigyúrta magát az egykori magyar szépségkirálynő!

A csi­nos mo­dell ismét el­ké­pesz­tően szexi fo­tó­val ör­ven­dez­tette meg a férfi­ra­jon­gó­kat.

10 tuti tipp, ami segít kitartónak lenni az edzésben

10 tuti tipp, ami segít kitartónak lenni az edzésben

Ka­cér­kodsz a gon­do­lat­tal, hogy rend­sze­re­sen edző­te­rembe járj, de va­lami vissza­tart? Vagy lehet, hogy vol­tál már, de meg­szep­pen­tél?

Ka­cér­kodsz a gon­do­lat­tal, hogy rend­sze­re­sen edző­te­rembe járj, de va­lami vissza­tart? Vagy lehet, hogy vol­tál már, de meg­szep­pen­tél? Pedig csak az első lé­pé­sek ne­he­zek, utána már meg­jön hozzá a ked­ved. Adunk né­hány tip­pet, ho­gyan tedd ru­tinná az edzé­se­ket!

Kiderült, ettől a szextől vadulnak be legjobban a férfiak

Kiderült, ettől a szextől vadulnak be legjobban a férfiak

Va­ló­szí­nű­leg még soha nem ju­tott eszedbe, hogy így pró­bál­já­tok ki a csa­jod­dal.

Va­ló­szí­nű­leg még soha nem ju­tott eszedbe, hogy így pró­bál­já­tok ki a csa­jod­dal. Pedig a szak­értő sze­rint ilyen­kor sok­kal jobb a tel­je­sít­mény.

15 perc naponta, és hasad feszesebb, formásabb, szebb lesz, mint valaha!

15 perc naponta, és hasad feszesebb, formásabb, szebb lesz, mint valaha!

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat mu­tat­juk, me­lyek se­gí­te­nek el­érni bom­ba­for­má­dat.

Mihalik Enikő még edzeni is topless szokott

Mihalik Enikő még edzeni is topless szokott

Ismét le­dobta a fel­sőt.

A vi­lág­hírű ma­gyar top­mo­dell egy kü­lön­le­ges pro­jekt ked­véért dobta le ma­gá­ról ismét a fel­sőt.

Na ne: Otthon csipkebugyiban jár Bochkor Gábor

Na ne: Otthon csipkebugyiban jár Bochkor Gábor

Össze­dőlt a kár­tya­vár a rá­di­ó­zás is­te­ne­ként el­hí­re­sült sztár­ról. Vár­ko­nyi And­rea ki­tá­lalt gyer­meke ap­já­ról.

Össze­dőlt a kár­tya­vár a rá­di­ó­zás is­te­ne­ként el­hí­re­sült sztár­ról. Mi­köz­ben ki­felé min­dig az jött le Boch­kor Gá­bor­ról, hogy ő az al­fa­hím, gyer­meke anyja, Vár­ko­nyi And­rea le­rán­totta a lep­let róla. Ki­de­rült, hogy ott­hon a TV2 sztárja dönt és a nép­szerű rá­diós min­dent meg­tesz ked­vese ked­véért.