CÍMKE: 'edzés'

Sosem látott fotó került elő Schobert Norbiról a múltból!

Sosem látott fotó került elő Schobert Norbiról a múltból!

A fit­nesz­guru közös ka­zet­tát is ké­szí­tett a ja­ma­i­kai at­lé­tá­val, amely­ben kö­zép­kori edzés­for­mát mu­tat­tak be.

Hosszú Katinka mosolya ezért nem őszinte

Hosszú Katinka mosolya ezért nem őszinte

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő ar­cára van­nak írva az előz­mé­nyek...

FRISS HÍREK

Tedd élménnyé a futást! - Így vágj bele, ha most kezded az első kilométereket

Tedd élménnyé a futást! - Így vágj bele, ha most kezded az első kilométereket

Futni jó. És igen, futni bi­zony meg is kell ta­nulni. De ér­de­mes be­le­vág­nod, mert tes­ted és lel­ked is meg­há­lálja!

A nők lelkesebben futnak, mint a férfiak. Most elmondjuk, miért

A nők lelkesebben futnak, mint a férfiak. Most elmondjuk, miért

Fogj egy ké­nyel­mes edző­ci­pőt, mi pedig mu­tat­juk, miért ér­de­mes be­le­vág­nod még ma a fu­tásba.

Fogj egy ké­nyel­mes edző­ci­pőt, mi pedig mu­tat­juk, miért ér­de­mes be­le­vág­nod még ma a fu­tásba.

Szeretnéd eltüntetni a karhájat? Akkor ezt tudnod kell!

Szeretnéd eltüntetni a karhájat? Akkor ezt tudnod kell!

Jön a rövid ujjú ruhák sze­zonja.

Jön a rövid ujjú ruhák sze­zonja, ideje le­dol­gozni az in­te­ge­tő­há­jat! Meg­mu­tat­juk, mi az a 5 sza­bály, amit fel­tét­le­nül be kell tar­ta­nod, ha fe­szes kart sze­ret­nél.

Rubint Réka kiengedte a gőzt: eszméletlen, mit művel már megint!

Rubint Réka kiengedte a gőzt: eszméletlen, mit művel már megint!

Tá­tott száj­jal les­tek a szál­lo­dai al­kal­ma­zot­tak, ilyet ugyanis még nem lát­tak!

Hozd magad bombaformába! 30 napos kihívás a feszes karcsúságért

Hozd magad bombaformába! 30 napos kihívás a feszes karcsúságért

Ez a prog­ram segít abban, hogy iga­zán elé­ge­dett le­hess az ala­kod­dal.

Ez a prog­ram segít abban, hogy iga­zán elé­ge­dett le­hess az ala­kod­dal.

Így indul a hétvége Hosszú Katinkánál

Így indul a hétvége Hosszú Katinkánál

A hét­vége nem sok min­den­ben kü­lön­bö­zik a hét­köz­na­pok­tól...

A hét­vége nem sok min­den­ben kü­lön­bö­zik a hét­köz­na­pok­tól...

Keményen megizzasztották Vajna Timit

Keményen megizzasztották Vajna Timit

Vajna Timi jó ideje a ten­ge­ren­tú­lon tölti min­den­nap­jait, de per­sze ott sem fe­led­ke­zik meg az edzés­ről, és sze­ren­csére kö­ve­tő­i­ről sem.

Itt a 30 napos haskihívás: Tökéletes feszes test bikiniszezonra

Itt a 30 napos haskihívás: Tökéletes feszes test bikiniszezonra

Tó­nu­sos test, bor­dás izmok! Ezt kí­nálja ez a ki­hí­vás.

Tó­nu­sos test, bor­dás izmok! Ezt kí­nálja az a ki­hí­vás, mely 30 nap alatt segít gyö­nyö­rűbbé tenni a hasad.

Edzőteremben villantotta meg szexi testét Zimány Linda

Edzőteremben villantotta meg szexi testét Zimány Linda

Saját edző­vel iz­mo­so­dik, az amúgy is dögös ma­gyar mo­dell. Az ügy­véd­gya­kor­nok tö­ké­le­tes ala­kot sze­retne.

Sze­mé­lyi edző­vel for­málja tes­tét, az amúgy is dögös ma­gyar mo­dell. Linda tö­ké­le­tes ala­kot sze­retne.

Ezért tilos a vízivást erőltetni!

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz kell? Nem biz­tos.

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz fo­gyasz­tása egész­sé­ges a szer­ve­zet­nek. De va­ló­ban jót tesz ez a szer­ve­ze­ted­nek?

Kapás Bogi félhomályban pózol

Kapás Bogi félhomályban pózol

Úszó­nőnk el­for­dul a ra­jon­gó­i­tól, de így is el­bű­völő.

Úszó­nőnk el­for­dul a ra­jon­gó­i­tól, de így is el­bű­völő.

Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak a tavaszi újrakezdéshez!

Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak a tavaszi újrakezdéshez!

Friss a le­vegő, elő­bújt a nap, lan­gyo­so­dik az idő: elő hát a fu­tó­ci­pők­kel.

Friss a le­vegő, elő­bújt a nap, lan­gyo­so­dik az idő: elő hát a fu­tó­ci­pők­kel, és irány a sza­bad! Ezek a zenék se­gí­te­nek, hogy új len­dü­le­tet kapj az edzés­hez.

Hoppá, teljesen kifordult magából Hosszú Katinka!

Hoppá, teljesen kifordult magából Hosszú Katinka!

Ma reg­gel az úszást fél­re­dobva ke­leti harc­mű­vés­szé vált olim­piai baj­nok klasszi­sunk. Fé­le­lemre azon­ban nincs ok a ra­jon­gók ré­szé­ről.

Ma reg­gel az úszást fél­re­dobva ke­leti harc­mű­vés­szé vált olim­piai baj­nok klasszi­sunk. Fé­le­lemre azon­ban nincs ok a ra­jon­gók ré­szé­ről.

Dögös képet posztolt magáról Sarka Kata: két gyerek után is tökéletes az alakja

Dögös képet posztolt magáról Sarka Kata: két gyerek után is tökéletes az alakja

Hi­bát­lan az alakja Sarka Ka­tá­nak, aki ezt leg­újabb fo­tó­ján meg is mu­tatta.

Hi­bát­lan az alakja Sarka Ka­tá­nak, aki ezt leg­újabb fo­tó­ján meg is mu­tatta.

Könnyebb és élvezetesebb a futás, ha ezt a módszert kipróbálod!

Könnyebb és élvezetesebb a futás, ha ezt a módszert kipróbálod!

Itt a ta­vasz, végre újra él­ve­ze­tes futni a sza­bad­ban! És hogy mitől megy majd könnyeb­ben az edzés? Íme a titok.

Itt a ta­vasz, végre újra él­ve­ze­tes futni a sza­bad­ban! És hogy mitől megy majd könnyeb­ben az edzés? Íme a titok.

Kiderült, ez a könnyű edzés is meghosszabbítja az életed

Kiderült, ez a könnyű edzés is meghosszabbítja az életed

Tűzz ki egy el­ér­hető célt: adj hozzá napi 1000 lé­pést a ren­des ru­ti­nod­hoz, és nézd, mi tör­té­nik veled!

Pikáns képet posztolt az edzőteremben izzadó Sarka Kata

Pikáns képet posztolt az edzőteremben izzadó Sarka Kata

Ko­moly edzés­prog­ramba vá­gott bele!

Az üz­let­asszony ko­moly edzés­prog­ramba vá­gott bele - de fehér pó­lója így is tö­ké­le­tes test­ről árul­ko­dik!

Így pörgesd fel az anyagcseréd 40 fölött!

Így pörgesd fel az anyagcseréd 40 fölött!

Vajon tör­vény­szerű, hogy 40 év fö­lött le­las­sul az anyag­cse­réd, le­épül­nek az iz­maid, és zsír te­lep­szik a he­lyükre? Nyugi, meg­ál­lít­ha­tod a fo­lya­ma­tot! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan!

Vajon tör­vény­szerű, hogy 40 év fö­lött le­las­sul az anyag­cse­réd, le­épül­nek az iz­maid, és zsír te­lep­szik a he­lyükre?

Dér Heni megint villantott

Dér Heni megint villantott

Per­sze miért is ne mu­to­gat­hatná tö­ké­le­tesre edzett tes­tét?!

Per­sze miért is ne mu­to­gat­hatná tö­ké­le­tesre edzett tes­tét?!

Mindössze napi 4 perc lenne az örök fiatalság titka?

Mindössze napi 4 perc lenne az örök fiatalság titka?

Az edzés véd az öre­ge­dés­től.

Egy új ta­nul­mány sze­rint mind­össze né­hány­szor 4 perc in­ten­zív ke­rék­pá­ro­zás és heti 90 perc séta ha­té­ko­nyan védi a sej­te­ket az öre­ge­dés­től.

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Egy hónap alatt bomba fe­ne­ked és fe­szes com­bod lehet. Ehhez na­ponta csak 11 per­cet kell edze­ned.

Egy hónap alatt át­for­mál­ha­tod a tes­ted, kü­lö­nö­sen a com­bod és a fe­ne­ked. Ehhez na­ponta csak 11 per­cet kell edze­ned. Mu­tat­juk a fel­ada­to­kat!

Durván leoltotta felesége a világsztárt

Durván leoltotta felesége a világsztárt

Sok ga­li­bát tud okozni egy be­kap­csolva ha­gyott mo­bil­te­le­fon, ez most is be­bi­zo­nyo­so­dott. Vél­he­tően válás azért nem lesz ebből.

Sok ga­li­bát tud okozni egy be­kap­csolva ha­gyott mo­bil­te­le­fon, ez most is be­bi­zo­nyo­so­dott. Vél­he­tően válás azért nem lesz ebből.

Elképesztő új trend, bugyi nélkül edzenek a nők

Elképesztő új trend, bugyi nélkül edzenek a nők

Hop­pácska!

A tanga ké­nyel­met­len, a csip­kés szúr - ám az új trend sze­rint gyak­ran a sima, spor­tos al­só­ne­műt is az öl­tö­ző­szek­rény­ben hagy­ják a nők. Hop­pácska!

Ezért egyél mindig narancsot sportolás előtt

Ezért egyél mindig narancsot sportolás előtt

Nem elég el­járni a fit­nesz­te­rembe.

Nem elég el­járni a fit­nesz­te­rembe és rend­sze­re­sen edzeni, hanem fi­gyelni kell az ét­ke­zé­sünkre is.

Itt a tavasz új kihívása: 30 nap alatt feszes test!

Itt a tavasz új kihívása: 30 nap alatt feszes test!

Ez a 30 napos prog­ram segít, hogy fit­tebb, fe­sze­sebb, for­má­sabb le­gyél, és bát­ran mu­tasd meg magad.

Ez a 30 napos prog­ram segít, hogy fit­tebb, fe­sze­sebb, for­má­sabb le­gyél, és bát­ran mu­tasd meg magad a len­gébb ru­hák­ban is!

Olyat villantott Gáspár Evelin, hogy még mi is meglepődtünk!

Olyat villantott Gáspár Evelin, hogy még mi is meglepődtünk!

Gás­pár Eve­lin el­ké­pesztő vi­deót tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. Meg­mu­tatta, ho­gyan for­mázza göm­bö­lyűre fe­ne­két.

Gás­pár Eve­lin el­ké­pesztő vi­deót tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. Meg­mu­tatta, ho­gyan for­mázza göm­bö­lyűre fe­ne­két.

Kétségbeesett Hosszú Katinka, mi vár még rá?

Kétségbeesett Hosszú Katinka, mi vár még rá?

Ezen még az Iron Lady is meg­döb­bent.

Hiába van hoz­zá­szokva a ke­mény mun­ká­hoz évek óta az úszó­ki­rálynő, még ő is meg tud döb­benni azon, hogy mennyit kell edze­nie.

Ki ez a félmeztelen fiú Katinka mellett?

Ki ez a félmeztelen fiú Hosszú Katinka mellett?

Nem csak Shane Tusup for­go­ló­dik a világ leg­jobb úszó­nője mel­lett.

Nem csak Shane Tusup for­go­ló­dik a világ leg­jobb úszó­nője mel­lett. Edzés előtti vidám han­gu­lat­je­len­tés az öl­tö­ző­ből.

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Van­nak olyan írat­lan sza­bá­lyok, me­lye­ket illik be­tar­ta­nod! Most fi­gyelj!

Ha rend­sze­res test­moz­gásra vágysz a fit­nesz­te­rem ki­váló le­he­tő­sé­get nyújt­hat szá­modra. Azon­ban van­nak olyan írat­lan sza­bá­lyok, me­lye­ket illik be­tar­ta­nod! Most fi­gyelj!

Katinka ezúttal a sarokban ülve bölcselkedik

Katinka ezúttal a sarokban ülve bölcselkedik

Te még fel sem éb­red­tél, ami­kor az Iron Lady már le­nyúj­totta a reg­gel fá­ra­dal­mait. Nem­rég ért haza Shane Tu­sup­pal az olim­piai baj­nok.

Te még fel sem éb­red­tél, ami­kor az Iron Lady már le­nyúj­totta a reg­gel fá­ra­dal­mait. Nem­rég ért haza Shane Tu­sup­pal az olim­piai baj­nok. Töb­ben kö­ve­tik, mint Sza­lait és Dzs­u­dzsák Ba­lázst össze­sen.

Légy feszes, tónusos: Eszméletlen hatékony gyakorlatok karizomra

Légy feszes, tónusos: Eszméletlen hatékony gyakorlatok karizomra

Ezzel a 3 gya­kor­lat­tal szé­pen for­mált ka­ro­kat va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak! És az in­te­ge­tő­háj­jal is le­szá­mol­hatsz végre.

Ezzel a 3 gya­kor­lat­tal szé­pen for­mált ka­ro­kat va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak! És az in­te­ge­tő­háj­jal is le­szá­mol­hatsz végre.

Hosszú Katinka kifeküdt, így még nem láttuk

Hosszú Katinka kifeküdt, így még nem láttuk

Ke­mé­nyen edz az Iron Lady.

Leg­fris­sebb fo­tó­ján az Iron Lady olyan hely­zet­ben lát­ható, amire eddig nem volt példa.

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Neki min­dig be­vá­lik ez a mód­szer.

Így kezdi a be­me­le­gí­tést haj­nal­ban a világ leg­jobb úszó­nője. Neki min­dig be­vá­lik ez a mód­szer. Tes­sék róla pél­dát venni!

Nem hiszed el,mit varratott izmos karjára Király Viktor

Nem hiszed el mit varratott izmos karjára Király Viktor

Az el­múlt idő­szak­ban egyre töb­bet edz, most izmos kar­jára var­ra­tott egy fon­tos je­len­tés­sel bíró mo­tí­vu­mot.

Az éne­kes az el­múlt idő­szak­ban egyre töb­bet edz, most izmos kar­jára var­ra­tott egy ko­moly je­len­tés­sel bíró mo­tí­vu­mot.

Geszti Péter nagyon bátor ember! Hihetetlen, mire vállalkozott

Geszti Péter nagyon bátor ember!

Volt nagy meg­­le­­pe­­tés ma Réka Alak­­re­­form órá­­ján, ugyanis tor­ná­zók közé, ma sztár­ven­dé­gek is ér­kez­tek. Geszti Péter és az egész Rap­ülők be­állt a csa­­jok közé mo­zogni. Mi ta­ga­dás iz­zad­tak ren­de­sen.

Elképesztő! Kigyúrta magát a Megasztár nyertese!

Elképesztő! Kigyúrta magát a Megasztár nyertese!

Senki nem ismer rá.

Hi­he­tet­len, mi lett a Me­gasztár nyer­te­sé­ből! Igaz, ami­óta is­mer­jük, szinte sosem vol­tak súly­prob­lé­mái, most már test­építő-ver­se­nyen is in­dul­hatna.

Hosszú Katinka meglepő vallomása, ma nem az úszást imádja

Hosszú Katinka meglepő vallomása, ma nem az úszást imádja

Újabb ol­da­lá­ról is­mer­het­jük meg ki­váló baj­no­kun­kat.

Újabb ol­da­lá­ról is­mer­het­jük meg ki­váló baj­no­kun­kat. Ka­tin­kát a havon sem kell fél­teni.

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

A leg­jobb és leg­tem­pó­sabb slá­ge­rek­ből vá­lo­gat­tunk neked, hogy semmi ne szab­jon ha­tárt a ha­té­kony fu­tá­sod­hoz.

Hihetetlen, mi történt Hosszú Katinkával

Hihetetlen, mi történt Hosszú Katinkával

Oim­piai baj­nok úszó­nőnk­kel nem na­gyon for­dult elő ilyesmi mos­tan­ság.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk­kel nem na­gyon for­dult elő ilyesmi az utóbbi idők­ben. Ja­nuár el­seje több szem­pont­ból is spe­ci­á­lis nap volt Ka­tinka szá­mára. Nem tudni, mikor lesz ilyen leg­kö­ze­lebb...

Lebukott: Nem hiszed el, mit találtunk Aleska táskájában

Lebukott: Nem hiszed el, mit találtunk Aleska táskájában

Meg­mu­tatta, mit rejt ked­venc há­ti­zsákja. Meg­döb­bentő esz­kö­zök ke­rül­tek elő be­lőle.

Meg­mu­tatta, mit rejt ked­venc há­ti­zsákja. Meg­döb­bentő esz­kö­zök ke­rül­tek elő be­lőle.

Zsírgyilkos újévi kihívás: 30 nap alatt lerobban rólad a fölösleg

Zsírgyilkos újévi kihívás: 30 nap alatt lerobban rólad a fölösleg

Ezzel a ki­hí­vás­sal meg­sza­ba­dul­hatsz a fö­lös­le­ges ki­lók­tól! Vágj bele!

Ezzel a ki­hí­vás­sal meg­sza­ba­dul­hatsz a fö­lös­le­ges ki­lók­tól! Vágj bele!

Mi történik? Csontsoványra fogyasztja magát Weisz Fanni!

Mi történik? Csontsoványra fogyasztja magát Weisz Fanni!

Úgy tűnik, Fanni kezdi túl­zásba vinni az edzést.

A mo­dell cso­dás ido­mai min­dig is irigy­lésre mél­tóak vol­tak, most vi­szont úgy tűnik, Fanni kezdi túl­zásba vinni az edzést.

Elképesztő! Hosszú Katinka karácsony napján is edzett

Elképesztő! Hosszú Katinka karácsony napján is edzett

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk az ün­ne­pek alatt is hű ön­ma­gá­hoz. Már korán reg­gel spor­tolni in­dult.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk az ün­ne­pek alatt is hű ön­ma­gá­hoz. Már korán reg­gel spor­tolni in­dult. Shane Tusup sem la­zsált.

Karácsonykor sincs megállás Hosszú Katinkánál

Karácsonykor sincs megállás Hosszú Katinkánál

Klasszi­sunk az ün­ne­pek alatt sem rúgja fel meg­szo­kott me­net­rend­jét, mert ilyen­kor könnyebb előnyt sze­rezni.

Klasszi­sunk az ün­ne­pek alatt sem rúgja fel meg­szo­kott me­net­rend­jét. Még­pe­dig azért, mert ilyen­kor könnyebb előnyt sze­rezni a töb­bi­ek­kel szem­ben.

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Az ün­ne­pek­kor is fon­tos, hogy jól néz­zünk ki.

Az ün­ne­pek­kor is fon­tos, hogy jól néz­zünk ki, akár még ka­rá­csony­kor is tor­náz­ha­tunk.

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját ha­té­ko­nyan át­moz­gatja.

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját ha­té­ko­nyan át­moz­gatja. Ha­té­kony akkor lesz, ha be­tar­tod a kö­vet­kező lé­pé­se­ket!

Megható videó: így örül az életnek a rákbeteg sztár

Megható videó: így örül az életnek a rákbeteg sztár

Most esett túl a su­gár­te­rá­pián.

Most esett túl a su­gár­te­rá­pián, most tán­colni ment, és ezt meg­osz­totta Ins­tag­ram­ján is. Jó nézni, hogy mi­lyen bol­dog sú­lyos be­te­gen is...

Szuper popsi, feszes comb: 4 bombatipp Rubint Rékától!

Szuper popsi, feszes comb: 4 bombatipp Rubint Rékától!

4 egy­szerű, de cél­irá­nyos gya­kor­lat!

A popsi a női test egyik leg­ké­nye­sebb te­rü­lete. Rend­sze­re­sen kell rá dol­gozni ahhoz, hogy meg­tartsa cso­dá­san göm­bö­lyű for­má­ját és fe­szes ma­rad­jon.

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Sosem volt ilyen egyszerű!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Durván hatékony gyakorlatok!

A kö­vet­kező szu­per­könnyen el­vé­gez­hető gya­kor­la­tok se­gít­sé­gé­vel ott fog égni a zsír, ahol a leg­job­ban sze­ret­néd!

A kö­vet­kező gya­kor­la­tok épp ott ége­tik tes­ted­ről a zsírt, ahon­nan leg­job­ban sze­ret­néd.

Simogatja a képernyőd a tetovált bombázó hatalmas melle

Simogatja a képernyőd a tetovált bombázó hatalmas melle

A rend­sze­res edzés cso­dákra képes. Na­tasha Thom­sen a bi­zo­nyí­ték arra, hogy nem csak az egész­sé­günk miatt fon­tos.

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Sokat segít abban, hogy a téli sze­zon­ban meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket.

Sokat segít abban, hogy a télen meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket. Az egyre hű­vö­sebbre for­duló idő sem lehet aka­dály! Íme né­hány hasz­nos tipp Ré­ká­tól!

Ilyet még Berkitől sem láttál, az tuti

Ilyet még Berkitől sem láttál, az tuti

Krisz­tián sosem megy a szom­szédba egy-egy örült öt­le­tért és most sem szo­rult se­gít­ségre. Fi­gyelt mit fo­gott be, hogy az erdő kö­ze­pén gyúr­has­son!

Krisz­tián sosem megy a szom­szédba egy-egy örült öt­le­tért és most sem szo­rult se­gít­ségre. Fi­gyelt mit fo­gott be, hogy az erdő kö­ze­pén gyúr­has­son!

Hosszú Katinka a legjobbal edzett hazai pályán

Hosszú Katinka a legjobbal edzett hazai pályán

Va­sár­nap reg­gel nem akár­mi­lyen ven­dége volt az olim­piai baj­nok­nak, aki vissza­tért a gyö­ke­re­i­hez.

Va­sár­nap reg­gel nem akár­mi­lyen ven­dége volt az olim­piai baj­nok­nak, aki vissza­tért a gyö­ke­re­i­hez. Nem is in­dul­ha­tott volna job­ban a napja.

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Ettől a gya­kor­lat­tól fe­sze­sebb le­szel!

Mit szól­nál, ha mos­tan­tól a plank egy­szerre dol­goz­tatná meg a karod, a hasad, a pop­sid és a lábad? Ettől a gya­kor­lat­tól sok­kal fe­sze­sebb le­szel!

Tüntesd el a pluszkilókat! Íme, a legjobb karcsúsító gyakorlatok

Tüntesd el a pluszkilókat! Íme, a leghatékonyabb karcsúsító gyakorlatok

El­kezd­tél spor­tolni, és sze­ret­néd a le­hető leg­ha­ma­rabb ered­mé­nyét látni?

Robbantsd le az úszógumid! Zsírgyilkos gyakorlatok a derékháj ellen

Robbantsd le az úszógumid! Zsírgyilkos gyakorlatok a derékháj ellen

Ha­té­kony gya­kor­la­to­kat mu­ta­tunk. Vágj bele!

Ezek­kel a ha­té­kony gya­kor­la­tok­kal cso­dás de­re­kat va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak. Vágj bele!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben, 1 hónap alatt ered­mény!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben, 1 hónap alatt ered­mény! Rá­adá­sul most a la­ká­sod sem kell el­hagy­nod, ugyanis simán ott­hon is el­vé­gez­he­ted eze­ket a gya­kor­la­to­kat! Az edző­te­rem már a múlté!

Nofene! Berkinek mégis van lelkiismerete

Nofene! Berkinek mégis van lelkiismerete

Nem mi mond­juk, ő ál­lítja! Me­gál­la­pí­tá­sá­nak pedig ko­moly alapja is van, hi­szen meg­szó­lalt...

Nem mi mond­juk, ő ál­lítja! Me­gál­la­pí­tá­sá­nak pedig ko­moly alapja is van, hi­szen saját be­val­lása sze­rint hétfő haj­nal­ban meg­szó­lalt...

Ámuldoznak a rajongók Tóth Vera drasztikus fogyásán

Ámuldoznak a rajongók Tóth Vera drasztikus fogyásán

Az éne­kesnő foly­tatja ke­mény har­cát a plusz­ki­lók ellen.

Az éne­kesnő foly­tatja ke­mény har­cát a plusz­ki­lók ellen.

4 szuper gyakorlat, és soha többé nem lóg a melled

4 szuper gyakorlat, és soha többé nem lóg a melled

Fan­tasz­ti­kus de­kol­tá­zsod lesz, ha rend­sze­re­sen vég­zed eze­ket a gya­kor­la­to­kat. Egész mell­tá­jé­kod fe­sze­sebbé, tó­nu­sossá válik.

Fan­tasz­ti­kus de­kol­tá­zsod lesz, ha rend­sze­re­sen vég­zed eze­ket a gya­kor­la­to­kat. Egész mell­tá­jé­kod fe­sze­sebbé, tó­nu­sossá válik. Min­den eset­ben ja­vu­lást hoz az edzés, bár­mi­kor ér­de­mes el­kez­de­ned!

A legfőbb aranyszabály, amire a hatékony edzéshez szükséged van

A legfőbb aranyszabály, amire a hatékony edzéshez szükséged van

Mi a titka annak, hogy ha­té­ko­nyan vé­gezd a vá­lasz­tott spor­tot?

Mi a titka annak, hogy ha­té­ko­nyan vé­gezd a vá­lasz­tott spor­tot?

Vágj bele a futásba! Ez az edzésterv biztosan sikerre visz!

Vágj bele a futásba! Ez az edzésterv biztosan sikerre visz!

Tedd félre a ha­lo­ga­tást és a fé­lel­me­ket! Kezdj bele ebbe cso­dá­la­tos sportba, és nem bánod meg!

Tedd félre a ha­lo­ga­tást és a fé­lel­me­ket! Kezdj bele ebbe cso­dá­la­tos sportba, és nem bánod meg!

Hihetetlen, mit művel testeddel a keserű csokoládé!

Hihetetlen, mit művel testeddel a keserű csokoládé!

Építsd bele a di­é­tádba!

Azt hit­ted, hogy ha fo­gyó­kú­rá­zol, a cso­ko­ládé szi­go­rúan tilos? Pedig nem, ha ét­cso­ki­ról van szó! Rá­adá­sul ez a fi­nom­ság még hozzá is segít az álom­ala­kod­hoz!

3 szuper gyakorlat, hogy fekvőtámasz nélkül is gyönyörű legyen a karod

3 szuper gyakorlat, hogy fekvőtámasz nélkül is gyönyörű legyen a karod

Rá­adá­sul bár­hol el­vé­gez­he­ted őket, csak egyet­len me­di­cin­lab­dára lesz szük­sé­ged, a vál­to­zás pedig szinte azon­nal ész­re­ve­hető!

Visz­lát in­te­ge­tő­háj, ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal most újra for­mába hoz­ha­tod magad! Rá­adá­sul bár­hol el­vé­gez­he­ted őket, csak egyet­len me­di­cin­lab­dára lesz szük­sé­ged, a vál­to­zás pedig szinte azon­nal ész­re­ve­hető!

Hatalmas diétakamuk: Ne dőlj be minden okoskodó tanácsnak!

Hatalmas diétakamuk: Ne dőlj be minden okoskodó tanácsnak!

Van­nak a fo­gyás­nak olyan kőbe vé­sett­nek tűnő sza­bá­lyai, ame­lyek se­ho­gyan sem akar­nak el­tűnni a köz­tu­dat­ból, pedig nem iga­zak!

Van­nak a fo­gyás­nak olyan kőbe vé­sett­nek tűnő sza­bá­lyai, ame­lyek se­ho­gyan sem akar­nak el­tűnni a köz­tu­dat­ból. Pedig eze­ket a tév­hi­te­ket ideje lenne már szél­nek eresz­teni, mert a gya­kor­lat egy­sze­rűen nem iga­zolja őket.

Indul a legújabb 30 napos kihívás a feszes és kerek popsiért!

Indul a legújabb 30 napos kihívás a feszes és kerek popsiért!

30 nap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat, na meg per­sze egy jól kö­vet­hető prog­ram. Már csak raj­tad múlik, tiéd lesz-e az álom­popsi.

Katinka férjének durva éjszakája volt, mozdulni sem tud

Hosszú Katinka férjének durva éjszakája volt, mozdulni sem tud

Shane Tusup alig ért vissza Bu­da­pestre, azon­nal dolga akadt. Nem csoda, hogy kel­le­met­len a más­nap.

Shane Tusup alig ért vissza Bu­da­pestre, azon­nal dolga akadt. Nem csoda, hogy kel­le­met­len a más­nap.

Olyat domborított Kiss Ramóna, hogy nem kapsz levegőt!

Olyat domborított Kiss Ramóna, hogy nem kapsz levegőt!

Esz­mé­let­len szexi póz...

Senki nem izzad úgy a vi­lág­egye­tem­ben, mint a Ba­rá­tok közt so­ro­zat sztárja! Esz­mé­let­len szexi, ahogy Rami a fel­ső­tes­tét ki­emelve fe­küdt le...

Zsírgyilkos pózok: Napi 12 perc és feszesen kerek lesz a popsid

Zsírgyilkos pózok: Napi 12 perc és feszesen kerek lesz a popsid

A bi­ki­ni­sze­zon­nak vége, de az edzést to­vábbra se ha­nya­gold el! Far­mer­ban is le­gyen ész­vesz­tően szexi a pop­sid!

Ettől az öt gyakorlattól betonkemény lesz a feneked!

Ettől az öt gyakorlattól betonkemény lesz a feneked!

Sze­ret­nél fe­szes, kerek fe­ne­ket? Erő­sítsd a far­iz­ma­i­dat min­den ol­dal­ról!

Sze­ret­nél fe­szes, kerek fe­ne­ket? Akkor nincs más dol­god, mint minél job­ban meg­erő­sí­teni a far­iz­ma­i­dat, le­he­tő­leg min­den ol­dal­ról. Meg­mu­tat­juk az öt leg­jobb gya­kor­la­tot, amely­nek ha­ma­ro­san ész­re­ve­szed majd az ered­mé­nyét.

Regenerálódj sörrel az edzés után!

Regenerálódj sörrel az edzés után!

Per­sze nem al­ko­ho­li­zá­lásra buz­dí­tunk, csak fel­fed­jük a tit­kot. A sport­nál az egyik leg­fon­to­sabb a hid­ra­tá­lás, a fo­lya­dék­be­vi­tel, de az sem mind­egy, hogy mit iszunk.

Per­sze nem al­ko­ho­li­zá­lásra buz­dí­tunk, csak fel­fed­jük a tit­kot. A sport­nál az egyik leg­fon­to­sabb a hid­ra­tá­lás, a fo­lya­dék­be­vi­tel, de az sem mind­egy, hogy mit iszunk.

Amerikába költözött Cseh László

Amerikába költözött Cseh László

Rej­té­lyes tá­mo­ga­tója ven­dég­sze­re­te­tét él­vezi a vi­lág­baj­nok úszó.

Rej­té­lyes tá­mo­ga­tója ven­dég­sze­re­te­tét él­vezi a vi­lág­baj­nok úszó. Jó­kora dac viszi előre, csak ja­nu­ár­ban fog rá­kap­csolni, idén már nem fog ver­se­nyezni. A vi­lág­baj­nok­ságra kon­cent­rál.

30 napos kihívás a feszes és lapos hasért! Vágj bele!

30 napos kihívás a feszes és lapos hasért! Vágj bele!

Egyet­len hónap, né­hány egy­szerű gya­kor­lat lé­pés­ről lé­pésre, és el­éred az ál­mo­dat.

Rubint Réka tovább borzolja a kedélyeket

Rubint Réka tovább borzolja a kedélyeket

El­ké­pesztő öt­le­tek­ből ki­fogy­ha­tat­lan Ma­gyar­or­szág sztár­edzője. De most olyat ta­lált ki, ami mel­lett tény­leg nem lehet szó nél­kül el­menni.

El­ké­pesztő öt­le­tek­ből ki­fogy­ha­tat­lan Ma­gyar­or­szág sztár­edzője. De most olyat ta­lált ki, ami mel­lett tény­leg nem lehet szó nél­kül el­menni.