CÍMKE: 'ebay'

Döbbenet, miből csináltak üzletet a gátlástalan kereskedők

Döbbenet, miből csináltak üzletet a gátlástalan kereskedők

Sokak össze­szo­rult szív­vel szem­lél­ték a val­lás és az épí­té­szet mű­re­me­ké­nek pusz­tu­lá­sát múlt hét­főn.

Kegyetlen rablás, elvitték a sztárfocista ereklyéjét

Kegyetlen rablás, elvitték a sztárfocista ereklyéjét

A döntő után a csa­pat­tár­sa­i­val ke­reste a mezét két­ség­be­eset­ten, de nem si­ke­rült meg­ta­lál­niuk.

Így tehet gazdaggá egy ősrégi iPhone!

Így tehet gazdaggá egy ősrégi iPhone!

Nincs még egy ter­mék a vi­lá­gon, ami így nö­velné az árát!

Nincs még egy elekt­ro­ni­kai ter­mék a vi­lá­gon, amely­nek nem hogy zu­hanna az ára az idő mú­lá­sá­val, in­kább sok­szo­ro­zó­dik. Az iP­hone első ge­ne­rá­ciós te­le­fonja iszo­nyat áron pörög!

Feleségét árulja az interneten a vicces férj

Feleségét árulja az interneten a vicces férj

Az angol "úri­em­ber" úgy dön­tött, hogy a leg­na­gyobb netes auk­ciós ol­da­lon ad túl a fe­le­sé­gén.

Britney egy kisgyerek szintjén van agyilag - Fotó

Britney egy kisgyerek szintjén van agyilag - Fotó

El­lop­ták a be­vá­sár­ló­lis­táit, amik olya­nok, mintha egy pénz­hez ju­tott cu­kor­má­niás kis­lány írta volna.