CÍMKE: 'durva'

Elámultak a rajongók, elképesztő, mit vitt véghez Mádai Vivien

Elámultak a rajongók, elképesztő, mit vitt véghez Mádai Vivien

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője gya­kor­la­ti­lag az egész hét­vé­gé­jét fu­tás­sal töl­tötte.

FRISS HÍREK

Durva jelenet a stúdióban, összetörte a berendezést a TV2 játékosa

Durva jelenet a stúdióban, összetörte a berendezést a TV2 játékosa

Túl sokat akart és túl ve­he­men­sen.

A Bezár a bazár! csü­tör­töki adá­sá­ban két barát szállt harcba.

A világ legpofátlanabb kérésével rukkolt elő a fiatal pár a szomszédoknak

A világ legpofátlanabb kérésével rukkolt elő a fiatal pár a szomszédoknak

Ek­kora szem­te­len­sé­get még éle­tünk­ben nem hal­lot­tunk. Nem hi­szed el!

Ek­kora szem­te­len­sé­get még éle­tünk­ben nem hal­lot­tunk. Nem hi­szed el!

Reagált a vádakra, durva álhíreket terjesztenek a sztárműsorvezetőről

Reagált a vádakra, durva álhíreket terjesztenek a sztárműsorvezetőről

A rá­dió­hall­ga­tók ked­vence fel­há­bo­ro­dott.

A rá­dió­hall­ga­tók ked­vence fel­há­bo­ro­dott, mi­u­tán őt és gyer­meke édes­any­ját ke­mény vá­dak­kal il­let­ték.

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

A csi­nos csa­lád­anyára sokan iri­gyek, ami­ért jól néz ki és si­ke­res. Rá­adá­sul hu­mora is van, mellyel re­a­gált a plety­kákra!

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk.

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk még. Az ember el sem akarja hinni, hogy lé­te­zik ilyen fokú ön­ző­ség. Egy biz­tos, ami­lyen ijesz­tően indul, olyan nagy­szerű ta­nul­ság­gal szol­gál ez a nem min­den­napi eset.

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó, és tel­je­sen ki­akad­tak tőle.

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó, és tel­je­sen ki­akad­tak tőle.

Kiborult Tóth Gabi, durván kiosztotta a fiatal lányokat!

Kiborult Tóth Gabi, durván kiosztotta a fiatal lányokat!

Ke­mény kri­ti­kát fo­gal­ma­zott meg.

Az éne­kesnő ke­mény kri­ti­kát fo­gal­ma­zott meg a ti­nik­kel kap­cso­la­to­san, de hogy mi vál­tott ki be­lőle ek­kora dühöt, azt nem lehet tudni.

Ez durva: mindenkit átvert a szexi magyar sztár

Ez durva: mindenkit átvert a szexi magyar sztár

Itt a bi­zo­nyí­ték.

A dögös ma­gyar mű­sor­ve­zető azt ál­lítja, meg­vált dús haj­ko­ro­ná­já­tól. Kár, hogy mindez nem igaz. Máris mu­tat­juk a bi­zo­nyí­té­kot!

Durva, amit Király Viktor művelt a kamerák előtt

Durva, amit Király Viktor művelt a kamerák előtt

Az éne­kes olyan dol­got tett, amire nem sok ember képes. Ezt mu­száj meg­néz­ned!

Az éne­kes olyan dol­got tett, amire nem sok ember képes.

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére. Kel­le­met­len hely­zet ala­kult ki.

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére. Kel­le­met­len hely­zet ala­kult ki.

Nem semmi: durva, mit tett Tatár Csilla

Nem semmi: durva, mit tett Tatár Csilla

A Csak show és más semmi csi­nos sztár­ját ke­mény fából fa­rag­ták. Ki csi­nálná ezt utána? Csak meg ne be­te­ged­jen a pén­tek esti élő adásra...

A Csak show és más semmi csi­nos sztár­ját ke­mény fából fa­rag­ták. Ki csi­nálná ezt utána? Csak meg ne be­te­ged­jen a pén­tek esti élő adásra...

Ennél bizarrabb női cipőt még nem láttál: megőrültek a tervezők!

Ennél bizarrabb női cipőt még nem láttál: megőrültek a tervezők!

Egy­szerre haj­me­resztő, szür­re­á­lis és hi­deg­rá­zós a lát­vány.

Egy­szerre haj­me­resztő, szür­re­á­lis és hi­deg­rá­zós a lát­vány.

Durva részletek Détár Enikő autóbalesetéről, megszólalt a színésznő

Durva részletek Détár Enikő autóbalesetéről, megszólalt a színésznő

A ka­ram­bol kö­rül­mé­nye­i­ről be­szélt.

A ka­ram­bol kö­rül­mé­nye­i­ről csu­pán egy hét­tel az eset után volt képes be­szélni.

Ez durva, szexvideójáról faggatják Baukó Évát

Ez durva, szexvideójáról faggatják Baukó Évát

Ér­ke­zett egy meg­lepő hoz­zá­szó­lás.

Bru­tá­li­san szexi bi­ki­nis fo­tója alá ér­ke­zett egy meg­lepő hoz­zá­szó­lás.

A rendőrök is rosszul lettek: emberi testrészeket árultak Mexikóban

A rendőrök is rosszul lettek: emberi testrészeket árultak Mexikóban

A fel­da­ra­bolt tes­te­ket egy ba­ba­ko­csi­ban akar­ták a fő­vá­rosba csem­pészni.

A fel­da­ra­bolt tes­te­ket egy ba­ba­ko­csi­ban akar­ták a fő­vá­rosba csem­pészni.

Durva, ezt művelte a tengerben a TV2 sztárja

Durva, ezt művelte a tengerben a TV2 sztárja

Váczi Ger­gely egy hete Cip­ru­son nya­ral csa­lád­já­val. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője már na­gyon várta a pi­he­nést.

Váczi Ger­gely egy hete Cip­ru­son nya­ral csa­lád­já­val. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője már na­gyon várta a pi­he­nést, ki­él­vezi ott tar­tóz­ko­dá­suk min­den per­cét.

Most érkezett: Durva képek az éjszakai horrorbalesetről

Most érkezett: Durva képek az éjszakai horrorbalesetről

Hár­man hal­tak meg a 44-es főúton az éjjel. Most ké­pe­ket mu­ta­tunk a durva bal­eset­ről.

Hár­man hal­tak meg a 44-es főúton az éjjel. Most ké­pe­ket mu­ta­tunk a durva bal­eset­ről.

Durva fotók a baranyai iskola falának ütközött kamionról

Durva fotók a baranyai iskola falának ütközött kamionról

Is­ko­la­épü­letbe ro­hant ma egy be­ton­szál­lító ka­mion Ba­ra­nyá­ban. A di­á­kok és ta­ná­rok közül senki sem sé­rült meg.

Majka reagált a botrányra: páros lábbal szállt bele Jollyba

Majka reagált a botrányra: páros lábbal szállt bele Jollyba

Eddig Majka nem folyt bele a Volt Fesz­ti­vál körül ki­ala­kult hisz­tibe, de most nála is be­telt a pohár.

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Van­nak nők, akik nem érik be a sza­kí­tás­sal, és olyan bosszút áll­nak, amire a férfi a leg­va­dabb rém­ál­má­ban sem gon­dolt volna. Durva szto­rik kö­vet­kez­nek!

Min­den férfi tudja, hogy a meg­csa­lás nem marad meg­to­ro­lat­lan: ha ki­de­rül, sok­szor vége is a kap­cso­lat­nak. De van­nak nők, akik nem érik be ennyi­vel, és olyan bosszút áll­nak, amire a férfi a leg­va­dabb rém­ál­má­ban sem gon­dolt volna. Durva szto­rik kö­vet­kez­nek!

Durva, mit csinált Dukai Regina: a kórházban kötött ki

Durva, mit csinált Dukai Regina: a kórházban kötött ki

A ma­gyar mo­dell a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! adá­sá­ban be­szélt az ijesztő rész­le­tek­ről.

A ma­gyar mo­dell a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! adá­sá­ban be­szélt az ijesztő rész­le­tek­ről.

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Váratlan fordulat, kisbabát vár DJ Seherezádé?

Ezt lát­nod kell!

Meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre az egy­kori vil­la­la­kó­ról. Ezt lát­nod kell!

Tilla miatt kellett leállítani a forgatást: durva, ami ezután történt

Tilla miatt kellett leállítani a forgatást: durva, ami ezután történt

A Bezár a bazár! mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel aligha for­dult elő ilyen eset az el­múlt év­ti­ze­dek alatt.

Durva baleset Budapesten: kocsi tetején állt meg a szabálytalan autós

Durva baleset Budapesten: kocsi tetején állt meg a szabálytalan autós

A sofőr nem adta meg az el­sőbb­sé­get a ke­resz­te­ző­dés­ben.

Film­be­illő, ijesztő je­le­net ját­szó­dott le ked­den késő dél­után Bu­da­pes­ten, a Vi­seg­rádi ut­cá­ban! Ol­va­sónk épp a hely­szí­nen járt, ami­kor ritka lát­vány tá­rult a szeme elé: két autó úgy ment egy­más­nak, hogy az egyik fel­sza­ladt a má­sikra.

Durva üzenet jött, bocsánatot kért a magyar fociklub tulaja

Durva üzenet jött, bocsánatot kért a magyar fociklub tulaja

Össz­tűz zú­dult He­ming­wayre a sze­ren­csét­len ki­je­len­tése miatt. Ő maga is be­látta a hi­bá­ját.

Durván lefogyott Oláh Ibolya, aggódnak a rajongók

Durván lefogyott Oláh Ibolya, aggódnak a rajongók

Az arany­hangú éne­kesnő jó né­hány kilót le­do­bott ma­gá­ról. Két­ség­be­esett ra­jon­gók ér­dek­lőd­nek a hogy­léte felől.