CÍMKE: 'dugó'

A rendőrök is elképedtek azon, mi okozott dugót a 4-es főúton - videó

A rendőrök is elképedtek azon, mi okozott dugót a 4-es főúton - videó

A jár­őrök egy ré­mült ál­lat­tal ta­lál­koz­tak Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyé­ben.

A jár­őrök egy ré­mült ál­lat­tal ta­lál­koz­tak Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyé­ben az út kel­lős kö­ze­pén.

Most érkezett, baleset miatt lezárták a 2-es főutat

Most érkezett, baleset miatt lezárták a 2-es főutat

Aki te­heti, ke­rülje el ezt az út­sza­kaszt. Nagy du­góra lehet szá­mí­tani a for­ga­lom­kor­lá­to­zás miatt.

Aki te­heti, ke­rülje el ezt az út­sza­kaszt. Nagy du­góra lehet szá­mí­tani a for­ga­lom­kor­lá­to­zás miatt.

Karambol miatt két kilométeres a torlódás ezen az úton a főváros közelében

Karambol miatt két kilométeres a torlódás ezen az úton a főváros közelében

Aki te­heti, ke­rülje el az érin­tett út­sza­kaszt.

Ha­tal­mas a dugó, aki te­heti, ke­rülje el az érin­tett út­sza­kaszt.

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A zsú­folt for­ga­lom­ban las­san tu­dott ha­ladni az autó, a kór­ház­tól pár száz mé­terre a baba nem várt to­vább, meg­szü­le­tett.

Itt a múlt hét legnagyobb parasztja: cseh rendszámmal mindent lehet?

Itt a múlt hét legnagyobb parasztja: cseh rendszámmal mindent lehet?

Vajon mi jár­ha­tott a sport­autó so­főr­jé­nek a fe­jé­ben, ami­kor ki­ta­lálta a ma­nő­vert?

A dugó közepén halt meg az utas, a sofőr újraélesztette

A dugó közepén halt meg az utas, a sofőr újraélesztette

Mun­ka­tár­sá­nak kö­szön­heti az éle­tét az a férfi, aki a csúcs­for­ga­lom­ban rosszul lett az anyós­ülé­sen.

Elképesztő képek jöttek, megbénult a budai közlekedés

Elképesztő képek jöttek, megbénult a budai közlekedés

Ha­tal­mas a dugó, va­ló­szí­nű­leg sokan nem érnek be ma idő­ben a mun­ka­he­lyükre.

Összeomlott a budapesti közlekedés: mutatjuk, hol van dugó a városban

Összeomlott a budapesti közlekedés: mutatjuk, hol van dugó a városban

Az is­ko­la­kez­dés­sel meg­nö­ve­ke­dett a for­ga­lom is, az pedig előre sejt­hető volt, hogy ez pró­bára teszi majd az uta­sok ide­geit.