CÍMKE: 'dudás dániel'

Közös fotó és hallgatás: miért titkolózik Hosszú Katinka?

Közös fotó és hallgatás: miért titkolózik Hosszú Katinka?

Egyre nyil­ván­va­lóbb, hogy az úszónő Dudás Dá­niel ol­da­lán ta­lálta meg a bol­dog­sá­got.

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Dudás Dá­niel min­den­hon­nan tö­rölte az őt meg­alázó Tu­su­pot.

Megszólal egy vendég: Így viselkedett Hosszú Katinka a budapesti étteremben

Megszólal egy vendég: Így viselkedett Hosszú Katinka az étteremben

Ká­vé­zott és evett az edzés után a bel­vá­ros­ban.

Ká­vé­zott és evett az edzés után a bel­vá­ros­ban.

Exkluzív fotók - új párjával bukott le Hosszú Katinka?

Exkluzív fotók - új párjával bukott le Hosszú Katinka?

Jól érez­ték ma­gu­kat a gof­ri­zó­ban. Több van köz­tük, mint mun­ka­kap­cso­lat és ba­rát­ság?

Jól érez­ték ma­gu­kat a gof­ri­zó­ban. Több van köz­tük, mint mun­ka­kap­cso­lat és ba­rát­ság? Az edzé­sen kívül is együtt vol­tak Ka­tin­káék.

Kiderült, kivel tart közös edzéseket Hosszú Katinka

Kiderült, kivel tart közös edzéseket Hosszú Katinka

Dudás Dá­niel min­den bi­zonnyal csak be­se­gít Ka­tin­ká­nak. Szil­vesz­ter kör­nyé­kén kö­zö­sen utaz­tak el Ame­ri­kába.

Dudás Dá­niel min­den bi­zonnyal csak be­se­gít Ka­tin­ká­nak. Szil­vesz­ter kör­nyé­kén kö­zö­sen utaz­tak el a ten­ge­ren­túlra.

Shane Tusup nem adja fel, szörnyeteggel fenyegetőzik

Shane Tusup nem adja fel, szörnyeteggel fenyegetőzik

Hosszú Ka­tinka férje to­vább har­col. A tré­ner sze­rint újabb sztár lep­heti meg a vi­lá­got.

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk újabb vi­deó­nap­lója.

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része.

Kiderült: ő Hosszú Katinka titokzatos új partnere

Kiderült: ő Hosszú Katinka titokzatos új partnere

Vége a ta­lál­ga­tás­nak: Ka­pos­vár­ról ér­ke­zett a nem­rég ala­kult úszó­mű­hely új üd­vös­kéje.