CÍMKE: 'dokumentumfilm'

Még csak most derült ki: egy barát végighallgatta Maddie elrablását

Még csak most derült ki: egy barát végighallgatta Maddie elrablását

A kis­lány már las­san 12 éve el­tűnt, mégis nap­ról napra újabb rész­le­tek de­rül­nek ki.

Lebilincselő sorozat készült a Béres Csepp feltalálójáról

Lebilincselő sorozat készült a Béres Csepp feltalálójáról

Csepp­ben az élet - Béres Jó­zsef for­du­la­tos élet­út­já­nak le­bi­lin­cselő tör­té­ne­tét lát­hat­ják a nézők.

Sokkoló dokumentumfilm készült Curtisről, most mindenről kitálal!

Sokkoló dokumentumfilm készült Curtisről, most mindenről kitálal!

A Cur­tis kö­rüli mé­dia­vissz­hang ez­út­tal sosem lá­tott meg­vi­lá­gí­tásba kerül.

A Cur­tis kö­rüli mé­dia­vissz­hang ez­út­tal sosem lá­tott meg­vi­lá­gí­tásba kerül.

Megtörte a csendet Curtis édesanyja, pusztító dolgokat mondott a fiáról

Megtörte a csendet Curtis édesanyja, pusztító dolgokat mondott a fiáról

Cur­tis min­den lé­pé­sét ka­mera kö­vette az el­vonó után.

Az új­pesti rap­per, Cur­tis, azaz Széki At­tila min­den lé­pé­sét ka­mera kö­vette az el­vonó után.

Felvágta az ereit Michael Jackson lánya: összeomlott az apját ért vádaktól

Felvágta az ereit Michael Jackson lánya: összeomlott az apját ért vádaktól

Paris Jack­son kór­házba ke­rült, ön­gyil­kos­sá­got kí­sé­relt meg.

Paris Jack­son kór­házba ke­rült, ön­gyil­kos­sá­got kí­sé­relt meg.

Nagyon furcsa fantomképet tettek közzé, fordulat a kis Maddie ügyében

Nagyon furcsa fantomképet tettek közzé, fordulat a kis Maddie eltűnésének ügyében

A kis­lány el­tű­né­sé­ről ké­szült do­ku­men­tumfilm­ből egyre meg­le­pőbb dol­gok de­rül­nek ki..

Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezért lehet még életben

Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezért lehet még életben

Egy rendőr azt ál­lítja, ha­ma­ro­san meg­ol­dó­dik a rej­tély.

Egy rendőr azt ál­lítja, ha­ma­ro­san meg­ol­dó­dik a rej­tély, hisz már jó nyo­mon jár­nak.

Képtelen megbocsátani magának Jackson áldozatának anyja

Képtelen megbocsátani magának Jackson áldozatának anyja

Ele­men­tá­ris erejű az a két ré­szes, majd négy­órás do­ku­men­tumfilm, amely­ben Mi­chael Jack­son két egy­kori ál­do­zata vall.

Őrjöngenek a kis Maddie szülei, ez teheti tönkre a nyomozást

Őrjöngenek a kis Maddie szülei, ez teheti tönkre a nyomozást

A szü­lők egy­ál­ta­lán nem örül­nek annak, hogy kis­lá­nyuk el­tű­né­sé­ről már do­ku­men­tumfilm is ké­szült.

Pásztor Anna megdöbbentő kijelentése a rajongóiról, ezt teszi velük

Pásztor Anna megdöbbentő kijelentése a rajongóiról, ezt teszi velük

Őszinte do­ku­men­tumfilm­ben val­lott.

Az éne­kesnő egy meg­ka­póan őszinte do­ku­men­tumfilm­ben val­lott a ze­ne­ka­rá­ról és a ra­jon­gó­i­val való kap­cso­la­tá­ról.

Kiderült Michael Jackson súlyos titka, ez lett a következménye

Kiderült Michael Jackson súlyos titka, ez lett a következménye

Egy do­ku­men­tumfilm, amely­ben ál­do­za­tai a mo­lesz­tá­lás­ról be­szél­nek, min­dent fel­for­ga­tott!

Egy do­ku­men­tumfilm, amely­ben ál­do­za­tai a mo­lesz­tá­lás­ról be­szél­nek, min­dent fel­for­ga­tott!

Nem gondoltuk volna: Hihetetlen dolgok derültek ki Bud Spencerről

Nem gondoltuk volna: Hihetetlen dolgok derültek ki Bud Spencerről

Carlo Pe­ders­oli, vagy ahogy vi­lág­szerte is­me­rik, Bud Spen­cer, sok­kal több volt, mint nagy­szerű spor­toló vagy fil­mes po­fon­osztó.

Végleg bebizonyosodott, hogy Michael Jackson pedofil volt?

Végleg bebizonyosodott, hogy Michael Jackson pedofil volt?

Mi­chael Jack­son ál­lí­tó­la­gos ál­do­za­ta­i­nak meg­rázó be­szá­mo­lói miatt Jacko neve egyenlő lehet las­san az Ör­dö­gé­vel.

Őrjöngött Vilmos herceg, előkerült egy videó Katalinról a múltból

Őrjöngött Vilmos herceg, előkerült egy videó Katalinról a múltból

A her­cegi pár­nak egy idő­ben nem volt nyu­galma a fo­tó­sok­tól.

A her­cegi pár­nak egy idő­ben nem volt nyu­galma a fo­tó­sok­tól, ezért Vil­mos­nak lép­nie kel­lett.

Kiakadtak a nézők: Meghan hercegné máris az idegeikre megy

Kiakadtak a nézők: Meghan hercegné máris az idegeikre megy

A nézők sze­rint Meg­han már a ki­rály­nőt is el­nyomja.

A nézők sze­rint Meg­han már a ki­rály­nőt is el­nyomja, ezt pedig nem nézik jó szem­mel.

Megrendítő, ami most kiderült az elhunyt énekesnőről

Megrendítő, ami most kiderült az elhunyt énekesnőről

Whit­ney Ho­us­ton füg­gő­ség­gel küz­dött, de arra is fény de­rült, hogy gyer­mek­ként ko­moly trauma érte.

Whit­ney Ho­us­ton füg­gő­ség­gel küz­dött, de arra is fény de­rült, hogy gyer­mek­ként ko­moly trauma érte.

Film készül a legendás sztár életéről

Hatalmas megtiszteltetés: film készül a legendás sztár életéről

Mart­ina Nav­ra­ti­lo­vá­ról for­gat­nak do­ku­men­tumfil­met.

Mart­ina Nav­ra­ti­lo­vá­ról for­gat­nak do­ku­men­tumfil­met. Reese Wit­herspoon lesz az egyik pro­du­cer.

Sokkoló fotók kerültek elő a fiatalon elhunyt Avicii-ről

Sokkoló fotók kerültek elő a fiatalon elhunyt Avicii-ről

28 éves ko­­rá­­ban halt meg.

A ze­­nész tra­­gi­­kus hir­­te­­len­­ség­­gel, 28 éves ko­­rá­­ban halt meg múlt hét pén­­te­­ken.

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Meglepő titkokat árult el II. Erzsébet: nyíltan beszélt a családjáról

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg.

Egy új do­ku­men­tumfilm je­lent meg a ki­rály­nő­ről, amely­ben meg­csil­log­tatta hu­mo­rát is.

Meztelenkedős dokumentumfilmet készítenek Cicciolina életéről!

Meztelenkedős dokumentumfilmet készítenek Cicciolina életéről!

A vi­lág­hírű ma­gyar por­nós nyug­dí­ja­san sem hagyja abba a mun­kát. El­ké­szült a róla szóló ero­ti­kus do­ku­men­tumfilm elő­ze­tese.

Megszólalt az özvegy: Film készül Torgyán Józsefről!

Megszólalt az özvegy: Film készül Torgyán Józsefről!

Az öz­vegy el­árulta: ha­ma­ro­san el­ké­szül az a do­ku­men­tumfilm, mely férje éle­tét és mun­kás­sá­gát mu­tatja be.

Az öz­vegy el­árulta: ha­ma­ro­san el­ké­szül az a do­ku­men­tumfilm, mely férje éle­tét és mun­kás­sá­gát mu­tatja be.

Durva poént eresztett el barátja George Michaelről

Durva poént eresztett el barátja George Michaelről

Sze­rette volna ol­dani a han­gu­la­tot.

A vi­lág­hírű ze­nész egy vic­cel sze­rette volna ol­dani a han­gu­la­tot a ta­valy el­hunyt George Mi­cha­el­ről szóló do­ku­men­tumfilm for­ga­tá­sán.

Nem hiszed el, mire vállalkozott a TV2 sztárja

Nem hiszed el, mire vállalkozott a TV2 sztárja

Be­szeda Gábor kis­kora óta spor­tol.

Be­szeda Gábor kis­kora óta spor­tol, a mai napig jár kon­dizni. El­ke­se­ríti, amit ott ta­pasz­tal, hogy a gyúrni járó ti­né­dzse­rek szte­ro­i­do­kat hasz­nál­nak.