CÍMKE: 'divat'
FRISS HÍREK

Felhorkannak a férfiak, így villantanak mellet a trikókból a nők

Felhorkannak a férfiak, így villantanak mellet a trikókból a nők

Ha va­lódi ki­hí­vást sze­ret­nél egy férfi szá­mára, akkor ez a te di­va­tod! Le­gény le­gyen a tal­pán, aki ellen tud állni.

Szemérmesen szexi az új nyári viselet, megőrülnek tőle a pasik

Szemérmesen szexi az új nyári viselet, megőrülnek tőle a pasik

Hi­he­tet­le­nül rafi­nált nyári ruhát ké­szí­tet­tek idén a di­vat­ter­ve­zők. Ez aztán min­den­ki­nek jól áll, és min­den nőt el­bű­vö­lővé tesz.

Hi­he­tet­le­nül rafi­nált nyári ruhát ké­szí­tet­tek idén a di­vat­ter­ve­zők. Ez aztán min­den­ki­nek jól áll, és min­den nőt el­bű­vö­lővé tesz. Még most sem késő be­sze­rezni be­lőle egyet. Még nincs vége a nyár­nak és lesz jö­vőre is! Ki­hagy­ha­tat­lan darab a ru­ha­tá­rad­ból, ne ne­künk higgy, hanem a saját sze­med­nek!

Cicasarkú cipővel robbant az őszi szezon, már most imádják a nők

Cicasarkú cipővel robbant az őszi szezon, már most imádják a nők

Ismét hódít a ci­ca­sa­rok és most még job­ban uralja a tren­det!

Ismét hódít a ci­ca­sa­rok és most még job­ban uralja a tren­det! Mu­tat­juk a leg­újabb vál­to­za­to­kat!

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Idén sincs más­ként, ha­zánk is­mert em­be­rei meg­lepő sze­re­lé­sek­ben bu­liz­nak a Szi­ge­ten.

Idén sincs más­ként, ha­zánk is­mert em­be­rei meg­lepő sze­re­lé­sek­ben bu­liz­nak a Szi­ge­ten.

Céline Dion nem szívbajos: Ide nézz, hogy öltözik fel nap mint nap

Céline Dion nem szívbajos: Ide nézz, hogy öltözik fel nap mint nap

Nem is gon­dol­nánk, hogy az éne­kesnő el­múlt 50 éves! Esz­mé­let­len csi­nos és esze ágá­ban sincs vissza­fo­got­tan öl­töz­ködni.

A tangának végleg befellegzett, ez a bugyi lett a férfiak új kedvence

A tangának végleg befellegzett, ez a bugyi lett a férfiak új kedvence

Rá­un­tál a ké­nyel­met­len zsi­nór­tan­gára? Itt a neked való, férfi­a­kat el­káp­ráz­tató fazon, a bra­zil tanga.

Pikáns különlegességeket tartogat a szexhez a legújabb női bugyifazon

Pikáns különlegességeket tartogat a szexhez a legújabb női bugyifazon

Tom­bol az ero­tika a leg­újabb trendi bu­gyik­nál, ezek­nek egy pasi sem tud el­len­állni! Ne té­ves­szen meg a magas derék, mert mind­egyik fazon őrül­ten szexi és dögös. mu­tat­juk a leg­hun­cu­tabb tit­ko­kat!

Máris berobbantotta a divatot Meghan Markle kedvenc színárnyalata

Máris berobbantotta a divatot Meghan Markle kedvenc színárnyalata

Az új­don­sült her­ceg­nőt kö­veti egész Eu­rópa, ha di­vat­ról van szó! Így ne le­pőd­jünk meg, ha mos­tan­tól a pú­der­ró­zsa­szín kerül a tren­dekbe.

Az új­don­sült her­ceg­nőt kö­veti egész Eu­rópa, ha di­vat­ról van szó! Így ne le­pőd­jünk meg, ha mos­tan­tól a pú­der­ró­zsa­szín kerül a tren­dekbe. Mu­tat­juk, mi is áll e divat mö­gött!

Őrület, mivel takarják újabban a mellüket a nők

Őrület, mivel takarják újabban a mellüket a nők

Na­gyon ero­ti­kus a nyár leg­for­róbb fel­sője! Tuti min­den férfi meg­for­dul utá­nad, ha ezt a fel­sőt vi­se­led.

Na­gyon ero­ti­kus a nyár leg­for­róbb fel­sője! Tuti min­den férfi meg­for­dul utá­nad, ha ezt a fel­sőt vi­se­led. Ez a top ki­csit sem diszk­rét.

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Hatalmas durranás ez a szexi ruha, eszméletlen csinos benne minden nő

Újra be­rob­bant a hor­golt ruha, mu­tat­juk a leg­újabb fa­zo­no­kat!

Sej­tel­mes rések és trük­kös ha­sí­té­kok jel­lem­zik az új tren­det és mind­ezt klasszi­kus for­má­ban le­je­gyezve. Újra be­rob­bant a hor­golt ruha, mu­tat­juk a leg­újabb fa­zo­no­kat!

Meghan Markle szinte mindig hordja ezt a kiegészítőt, fogadjunk, hogy te sem vetted észre

Meghan Markle szinte mindig hordja ezt a kiegészítőt, fogadjunk, hogy te sem vetted észre

Olyan diszk­ré­ten il­lesz­ke­dik a her­cegné stí­lu­sába ez a ki­egé­szítő, hogy fel sem tűnik, hogy vi­seli. Pedig szinte min­den öl­tö­zé­ké­ben ez hang­sú­lyozza a nő­i­es­sé­gét, nézd csak meg!

Úgy érzed, nem áll jól a sort? Mutatjuk, milyet hord egy szexi nő!

Úgy érzed, nem áll jól a sort? Mutatjuk, milyet hord egy szexi nő!

Ezt a nacit bár­hová fel­ve­he­ted, idén ez a fazon min­dent visz! Szexi ele­gan­cia a hét­köz­na­pok­ban, laza mo­del­lek a hét­vé­gére!

Ezt a nacit bár­hová fel­ve­he­ted, idén ez a fazon min­dent visz! Szexi ele­gan­cia a hét­köz­na­pok­ban.

Rövid a körmöd, így lakkozd ki és hosszabbnak tűnik

Rövid a körmöd, így lakkozd ki és hosszabbnak tűnik

A ma­ni­kűr­di­vat évről-évre meg­újul, de ter­mé­sze­te­sen akad­nak vissza­térő öt­le­tek is. Most tény­leg min­dent lehet, vál­to­za­to­sak a szí­nek és a for­mák is.

A ma­ni­kűr­di­vat évről-évre meg­újul, de ter­mé­sze­te­sen akad­nak vissza­térő öt­le­tek is. Most tény­leg min­dent lehet, vál­to­za­to­sak a szí­nek és a for­mák is. De mi tör­té­nik akkor, ami­kor a rövid kör­me­i­det sze­ret­néd hosszabb­nak, szebb­nek látni? Íme a meg­ol­dás, tet­szeni fog!

Itt az új szandál, amit minden ruhához felvehetsz

Itt az új szandál, amit minden ruhához felvehetsz

Szu­per­szexi és va­lódi csá­bító le­hetsz.

Az idei sze­zon szan­dál­jait bár­mi­hez fel­ve­he­ted, de ez még nem min­den! Szu­per­szexi és va­lódi csá­bító le­hetsz, ha eze­ket vi­se­led.

Újra hódit a retro szoknya

Újra hódit a retro szoknya

A 80-as évek ked­ven­cei ismét hó­dí­ta­nak.

A 80-as évek ked­ven­cei ismét hó­dí­ta­nak. Nincs is nő­i­e­sebb és ké­nyel­me­sebb egy csip­kés-fod­ros retro szok­nyá­nál. Már Ma­donna is ezt hordta annak ide­jén, és iga­zá­ból azóta sem ment ki a di­vat­ból.

Életveszélyes ez a retró fürdőruha

Életveszélyes ez a retró fürdőruha

Az idei nyár di­vatja igen vál­to­za­tos, így min­denki meg­ta­lálja a ked­ven­cét a fa­zo­nok kö­zött. Hó­dí­ta­nak a ma­gas­de­rekú bu­gyik, a csá­bító ki­vá­gá­sok és az élénk szí­nek.

Az idei nyár di­vatja igen vál­to­za­tos, így min­denki meg­ta­lálja a ked­ven­cét a fa­zo­nok kö­zött. Hó­dí­ta­nak a ma­gas­de­rekú bu­gyik, a csá­bító ki­vá­gá­sok és az élénk szí­nek.

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Itt a női ruhatár legújabb sikerdarabja: Hódít a lenge kimonó

Ha ké­nyel­mes, ugyan­ak­kor a vég­le­te­kig nőies ru­ha­da­ra­bot ke­re­sel, akkor már meg is ta­lál­tad a meg­fe­le­lőt. Leg­alább egyet sze­rezz be te is!

Ha ké­nyel­mes, ugyan­ak­kor a vég­le­te­kig nőies ru­ha­da­ra­bot ke­re­sel, akkor már meg is ta­lál­tad a meg­fe­le­lőt. Az idei sze­zon­ban vál­to­za­tos szí­nek­kel és stí­lus­ban tün­dö­köl­nek a leg­nép­sze­rűbb da­ra­bok. Leg­alább egyet sze­rezz be te is!

Íme, 2018 nyarának legszexibb divatdobása: Hódít a görög manikűr

Íme, 2018 nyarának legszexibb divatdobása: Hódít a görög manikűr

A tür­kiz­kék vib­rá­lás és a görög minta kom­bi­ná­ci­ója iga­zán nőies.

A tür­kiz­kék vib­rá­lás és a görög minta kom­bi­ná­ci­ója iga­zán nő­i­essé va­rá­zsolja a ma­ni­kűrt.

Divatdiktátor lett György hercegből, ezeket a sztárokat is leiskolázta

Divatdiktátor lett György hercegből, ezeket a sztárokat is leiskolázta

A brit her­ceg alig öt éves, de már a leg­job­ban öl­tö­zött sztá­rok kö­zött van.

A brit her­ceg alig öt éves, de már a leg­job­ban öl­tö­zött sztá­rok kö­zött van.

Crop tank a legszexibb nyári viselet

Crop tank a legszexibb nyári viselet

Min­den férfit le­ve­hetsz a lá­bá­ról, ha be­szer­zed idén ezt a dögös topot!

Min­den férfit le­ve­hetsz a lá­bá­ról, ha be­szer­zed idén ezt a dögös topot! Szí­nek, fa­zo­nok, stí­lu­sok kö­zött vá­lo­gat­hatsz. Ta­láld meg a neked való fa­zont!

Két hónap és ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Két hónap és ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Mu­tat­juk az őszi tren­de­ket.

Az őszi divat máris itt ko­pog­tat az ajtón. Egy esős napon már bát­ran el­gon­dol­kod­hatsz, mi­lyen cipőt is sze­rezz be a kö­zelgő őszre.

Elképesztő, de újabban itt tetováltatják magukat a nők

Elképesztő, de újabban itt tetováltatják magukat a nők

Egyre nép­sze­rűbb a höl­gyek kö­ré­ben ez a te­to­vá­lás, diszk­rét, mégis szexi.

Egyre nép­sze­rűbb a höl­gyek kö­ré­ben ez a te­to­vá­lás, hi­szen diszk­rét, mégis na­gyon szexi. Azok­nak is tö­ké­le­tes vá­lasz­tás, akik nem fel­tét­le­nül akar­ják min­den­ki­nek meg­mu­tatni, mi van a tes­tü­kön.

Előkerült a süllyesztőből a régi minta, újra ezt imádja minden trendi nő

Előkerült a süllyesztőből a régi minta, újra ezt imádja minden trendi nő

Tün­dö­köl a rég el­fe­le­dett minta, a koc­kás! Iz­gal­mas szet­te­ket ígér az idei trend! Min­den­képp nézz körül és döntsd el, neked me­lyik állna a leg­job­ban!

Tün­dö­köl a rég el­fe­le­dett minta, a koc­kás! Iz­gal­mas szet­te­ket ígér az idei trend! Min­den­képp nézz körül és döntsd el, neked me­lyik állna a leg­job­ban!

Divatmerényletet követett el Meghan Markle, újabb tabu dőlt le

Divatmerényletet követett el Meghan Markle, újabb tabu dőlt le

A maga vissza­fo­gott és bájos mód­ján egyre több elő­írást szeg meg...

Sus­sex her­ceg­néje a maga diszk­rét, vissza­fo­gott és bájos mód­ján egyre több elő­írást szeg meg...

Végre egy stílus, amiben minden nő szexi és elegáns lehet

Végre egy stílus, amiben minden nő szexi és elegáns lehet

Vá­lassz egy hím­zett nyári ruhát, és va­dí­tóan szexi le­hetsz. Bár­mi­lyen stí­lus­ban meg­ta­lál­ha­tod a neked meg­fe­lelő fa­zont.

Vissza­fo­gott ele­gan­cia és csá­bító külső egy­szerre? Vá­lassz egy hím­zett nyári ruhát, és va­dí­tóan szexi le­hetsz. Bár­mi­lyen stí­lus­ban meg­ta­lál­ha­tod a neked meg­fe­lelő fa­zont.

Bombázó lesz minden duci nő ezekben a bikinikben a parton!

Bombázó lesz minden duci nő ezekben a bikinikben a parton!

Ha így vá­lasz­tod ki a bi­ki­ni­det, akkor min­den plusz kiló csakis az elő­nyödre válik majd.

Ha így vá­lasz­tod ki a bi­ki­ni­det, akkor min­den plusz kiló csakis az elő­nyödre válik majd.

2018 nyarának legmenőbb frizuradivatja: Eszméletlen szexi árnyalatok

2018 nyarának legmenőbb frizuradivatja: Eszméletlen szexi árnyalatok

Új haj­színre vágysz?

Trendi, nyári haj­színre vágysz? Va­lami újat pró­bál­nál ki? Ezt nézd!

Meghan Markle ezzel a 2 perces hanyag frizurával botránkoztatja a palotát

Meghan Markle ezzel a 2 perces hanyag frizurával botránkoztatja a palotát

Meg­han Markle sze­mé­lyé­ben új stí­lus­ikonja van a vi­lág­nak. Hiába nem tet­szik a ki­rály­nő­nek, a mak­ran­cos her­cegné kócos haj­vi­se­le­té­vel is di­va­tot te­remt!

Meg­han Markle sze­mé­lyé­ben új stí­lus­ikonja van a vi­lág­nak. Hiába nem tet­szik a ki­rály­nő­nek és az ud­var­nak, a mak­ran­cos her­cegné kócos haj­vi­se­le­té­vel is di­va­tot te­remt! Így tért vissza ál­tala a köz­tu­datba a laza konty. Nem is bán­juk, mert jól néz ki!

Meglepő döntést hozott Cinthya Dictator

Meglepő döntést hozott Cinthya Dictator

A csi­nos fo­tó­mű­vész íz­lése sa­já­tos.

A csi­nos fo­tó­mű­vész min­dig is ka­mé­le­on­ként vál­toz­tatta a kül­se­jét, ám a mos­tani, so­kak­nak be­ta­lált.

Így diktálja a divatot Meghan Markle: ez a dekoltázs mindent visz

Így diktálja a divatot a hercegné, Meghan Markle: ez a dekoltázs mindent visz

Egész Eu­rópa a gyö­nyörű her­ceg­nét kö­veti, hi­szen vissza­fo­gott, de nőies stí­lu­sá­ban van va­lami iga­zán kü­lön­le­ges. Lás­suk, mivel hódít újab­ban Meg­han!

Egész Eu­rópa a gyö­nyörű her­ceg­nét kö­veti, hi­szen vissza­fo­gott, de nőies stí­lu­sá­ban van va­lami iga­zán kü­lön­le­ges. Lás­suk, mi­lyen rafi­nált sza­bás­vo­nal­lal hódít újab­ban Meg­han, Harry sus­sexi her­ceg szíve vá­lasz­tottja!

Ide rakj egy apró tetoválást és szuperszexi leszel

Ide rakj egy apró tetoválást és szuperszexi leszel

Ék­szer? Ön­ki­fe­je­zés? Nem kell ezen gon­dol­kod­nod. Ha meg­szü­le­tett ben­ned a vágy egy apró te­to­vá­lásra, nincs jobb hely a csuk­lód­nál!

Ék­szer? Ön­ki­fe­je­zés? Nem kell ezen gon­dol­kod­nod. Ha meg­szü­le­tett ben­ned a vágy egy apró te­to­vá­lásra, nincs jobb hely a csuk­lód­nál! Nem­csak trendi, hanem el­rejt­hető és meg­mu­tat­ható is lesz.

Így viseld a farmerdzsekit, hogy sokkal soványabbnak tűnj

Így viseld a farmerdzsekit, hogy sokkal soványabbnak tűnj

Hű­vö­sebb esték ked­venc kis­ka­bátja a far­mer.

Hű­vö­sebb esték ked­venc kis­ka­bátja a far­mer. De egy­ál­ta­lán nem mind­egy, mi­lyen fa­zont vi­selsz.

Sorra dobják le a melltartót a nők, felszisszennek a férfiak

Sorra dobják le a melltartót a nők, felszisszennek a férfiak

A mell­tartó jó da­ra­big kö­te­lező darab volt ai nők ru­ha­tá­rá­ban. Mos­ta­ná­ban azon­ban mintha kez­dene ki­kopni.

Elszabadul a divat: Ősszel jönnek az extrém-sarkú cipők

Elszabadul a divat: Ősszel jönnek az extrém-sarkú cipők

Ilyen durva még nem volt a ci­pő­di­vat!

Ettől tu­tira ki­akadsz, ilyen durva még nem volt a ci­pő­di­vat! A meg­hök­kentő meg­le­pe­tést hátul ke­resd!

Őrület, de igaz, ezért lesz mindennél nagyobb divat a mintás zokni

Őrület, de igaz, ezért lesz mindennél nagyobb divat a mintás zokni

Egy idő­ben na­gyon menő volt, aztán úgy tűnt, vég­leg le­ál­do­zott neki...

Egy idő­ben na­gyon menő volt, aztán úgy tűnt, vég­leg le­ál­do­zott ennek a trend­nek. Most azon­ban vissza­tér, és va­ló­szí­nű­leg ren­ge­te­gen fog­ják vi­selni! És hogy mi hozza újra di­vatba? Mu­tat­juk!

Rafinált lett a divat! Mutatjuk, miért hördültek fel a nők

Rafinált lett a divat! Mutatjuk, miért hördültek fel a nők

Ha­tal­mas si­kere volt a ki­fu­tó­kon az ext­ra­va­gáns ru­hák­nak. Mégis sok nő húzza most a szá­ját, mert nem könnyű vi­selni eze­ket a da­ra­bo­kat.

Ha­tal­mas si­kere volt a ki­fu­tó­kon az ext­ra­va­gáns ru­hák­nak, kü­lö­nös öl­tö­zé­kek­nek. Mégis sok nő húzza most a szá­ját, mert nem könnyű vi­selni eze­ket a da­ra­bo­kat. Döntsd el te, hogy vá­lasz­ta­nál-e egy ilyen ru­ha­da­ra­bot, vagy az csak csont­so­vány nők­nek való? Mit gon­dolsz, ebből a kí­ná­lat­ból me­lyik fa­zont hor­da­nád és hová ven­néd fel?

Egyetlen hajgumival felújíthatod a ruhatárad

Egyetlen hajgumival felújíthatod a ruhatárad

Mos­ta­ná­ban nagy divat a ma­xi­ruha, szinte min­den nőnek akad leg­alább egy a szek­ré­nyé­ben.

Mos­ta­ná­ban nagy divat a ma­xi­ruha, szinte min­den nőnek akad leg­alább egy a szek­ré­nyé­ben.

Náray Tamás bicskanyitogató kijelentése: Aki szegény, az ne divatozzon

Náray Tamás bicskanyitogató kijelentése: Aki szegény, az ne divatozzon

Ke­mé­nyen meg­mondta a vé­le­mé­nyét.

A ru­ha­ter­vező ke­mé­nyen meg­mondta a vé­le­mé­nyét. Sze­rinte, ami olcsó, az nem lehet szép és di­va­tos. Ki­je­len­té­sé­vel még a leg­hű­sé­ge­sebb kö­ve­tőit is ala­po­san meg­osz­totta.

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

Izgatóan élénk színekbe öltöznek a nők

Min­den te­kin­tet rád sze­ge­ző­dik, ha idén ki­csit ki­szí­ne­zed a ru­ha­tár­adat. Úgy lát­szik, a szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet az idei di­vat­ban.

Min­den te­kin­tet rád sze­ge­ző­dik, ha idén ki­csit ki­szí­ne­zed a ru­ha­tár­adat: hi­szen fi­a­ta­los és na­gyon szexi le­szel! Úgy lát­szik, a szí­nek kap­ják a fő­sze­re­pet az idei di­vat­ban, így iga­zán könnyű dol­god lesz a nyári szet­ted ki­vá­lasz­tá­sá­nál. Mu­ta­tunk né­hány da­ra­bot, kedv­csi­ná­ló­nak!

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Divatdiktátor ducinők: Nem szégyenlősek feltűnően öltözködni

Még, hogy a duci nők nem le­het­nek el­ké­pesz­tően sze­xik! A leg­va­dí­tóbb nyári szet­tek jön­nek!

A leg­dö­gö­sebb plus-size mo­del­lek mu­tat­ják be a leg­va­dí­tóbb nyári szet­te­ket!

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

7 ötlet, hogy dobd fel a régi, kedvenc farmerodat

Elő­ke­rült egy régi far­me­red? Szu­per, hi­szen annyi le­he­tő­sé­ged van arra, hogy ismét hor­dani kezd.

Elő­ke­rült egy régi far­me­red? Szu­per, hi­szen annyi le­he­tő­sé­ged van arra, hogy ismét hor­dani kezd. Nincs is más dol­god, mint dobd fel va­lami menő fel­ső­vel, vagy most di­va­tos ki­egé­szí­tők­kel. Hi­he­tet­len fa­zo­no­kon lehet vál­toz­tatni egy ap­rócska öt­let­tel. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

A legjobb frizurák vízparti nyaraláshoz

A legjobb frizurák vízparti nyaraláshoz

Fe­lejtsd el a kor­lá­to­kat, idén al­kot­hatsz ked­vedre!

Fe­lejtsd el a kor­lá­to­kat, idén al­kot­hatsz ked­vedre! A lé­nyeg, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben és egy cso­danő néz­zen vissza a tü­kör­ből! Szexi, dögös és vad a nyári fri­zu­ra­di­vat.

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Eszméletlen dögös leszel, ha így hordod idén a farmerminit

Min­den férfit rabul ej­tesz...

Min­den férfit rabul ej­tesz, ha a szexi far­mer­mi­nit így vi­se­led idén. Le­gyél bom­bázó!

A csinos nők így hordják idén a farmert

A csinos nők így hordják idén a farmert

Nem tudod, mi­lyen far­mert ve­gyél most ma­gad­nak? Mit hor­da­nak a leg­csi­nibb csa­jok? Meg­mu­tat­juk, miben le­hetsz te is ve­szet­tül vonzó! Re­mél­jük tudsz vá­lasz­tani!

Nem tudod, mi­lyen far­mert ve­gyél most ma­gad­nak? Mit hor­da­nak a leg­csi­nibb csa­jok? Meg­mu­tat­juk miben le­hetsz vonzó!

Ez a gyönyörű fehérnemű idén nyáron a divat

Ez a gyönyörű fehérnemű idén nyáron a divat

Ezek­ben a fe­hér­ne­műk­ben va­dí­tóan szexi le­szel. Nincs még egy ru­ha­da­rab, amely így ki­emelné a nő­i­es­sé­ged. Vá­lo­gass ked­vedre.

Ezek­ben a fe­hér­ne­műk­ben va­dí­tóan szexi le­szel. Nincs még egy ru­ha­da­rab, amely így ki­emelné a nő­i­es­sé­ged. Vá­lo­gass ked­vedre az idei nyár leg­szebb da­rab­jai közül.Nem marad el a ha­tása, nincs olyan férfi, aki ezek­nek a fan­tasz­ti­kus mo­del­lek­nek el­lent tudna állni. Pró­báld ki!

Íme a ruhák, amikben minden nő karcsúbban mutat

Íme a ruhák, amikben minden nő karcsúbban mutat

Van­nak olyan szu­per fa­zonú ruhák, me­lyek­ben szinte min­den nő nőies, és kar­csú lehet.

Van­nak olyan szu­per fa­zonú ruhák, me­lyek­ben szinte min­den nő nőies, és kar­csú lehet.

Ez a típusú bugyi lesz a mai napra a befutó, ide nézz, megmutatjuk

Ez a típusú bugyi lesz a mai napra a befutó, ide nézz, megmutatjuk

Nem mind­egy, hogy merre jársz, mi a prog­ra­mod, sőt az sem, hogy mit ve­szel fel rá!

Nem mind­egy, hogy merre jársz, mi a prog­ra­mod, sőt az sem, hogy mit ve­szel fel rá!

Ha ezt a szoknyát meglátod, csak ilyet akarsz hordani nyáron

Ha ezt a szoknyát meglátod, csak ilyet akarsz hordani nyáron

Szu­per­szexi és ké­nyel­mes vi­se­let.

Szu­per­szexi és fan­tasz­ti­ku­san ké­nyel­mes vi­se­let az idei szok­nya­di­vat. Kom­bi­náld ked­venc fel­sőd­del!

Ilyen szexi tornacipőkben járnak Párizsban és Milánóban a nők

Ilyen szexi tornacipőkben járnak Párizsban és Milánóban a nők

Vi­lág­szerte a nagy­vá­ro­sok­ban és a ten­ger­par­ton is ezt na cipőt vi­se­lik a nők. Ké­nyel­mes, szexi és na­gyon trendi.

Ebben a sortban tökéletesen kerek lesz minden nő feneke: totális csábítás

Ebben a sortban tökéletesen kerek lesz minden nő feneke: totális csábítás

Ennél szu­pe­rebb sor­tot nem is ál­mod­hat­nál. Va­lódi bom­bázó le­szel benne.

Ennél szu­pe­rebb sor­tot nem is ál­mod­hat­nál. Va­lódi bom­bázó le­szel benne.

Álomszép leszel ezekkel a nyári frizurákkal! Hódíts meg mindenkit idén

Álomszép leszel ezekkel a nyári frizurákkal! Hódíts meg mindenkit idén

Vá­lo­gass ked­vedre a le­he­tő­sé­gek közül, és igazi bom­bázó le­szel a kö­vet­kező he­tek­ben.

Vá­lo­gass ked­vedre a le­he­tő­sé­gek közül, és igazi bom­bázó le­szel a kö­vet­kező he­tek­ben.

Itt a nyár új szépségőrülete! Tarol az üvegmanikűr

Itt a nyár új szépségőrülete! Tarol az üvegmanikűr

Ez az új divat leg­alább olyan ér­de­kes, mint ami­lyen­nek hang­zik. A va­ri­á­ci­ók­nak csak a kép­ze­let szab ha­tárt.

Ez az új divat leg­alább olyan ér­de­kes, mint ami­lyen­nek hang­zik. Csak a kép­ze­le­ted szab ha­tárt.

Így viseld a fehér nadrágot, és igazi bombázó leszel!

Így viseld a fehér nadrágot, és igazi bombázó leszel!

Szé­dí­tően dögös le­szel, és min­denki meg­for­dul utá­nad az utcán. Hogy mi a titok? Máris mu­tat­juk!

Szé­dí­tően dögös le­szel, és min­denki meg­for­dul utá­nad az utcán. Hogy mi a titok? Máris mu­tat­juk!

Őrület , ez lesz az ősz legnagyobb divatja

Őrület , ez lesz az ősz legnagyobb divatja

Hoppá, Mu­tat­juk a szu­per fa­zo­no­kat!mire buk­kan­tunk máris? Már most ki­szi­vár­gott az őszi divat egyik nagy őrü­lete. Ha­ma­ro­san be is sze­rez­he­ted.

Hoppá, mire buk­kan­tunk máris? Már most ki­szi­vár­gott az őszi divat egyik nagy őrü­lete. Ha­ma­ro­san be is sze­rez­he­ted, hi­szen nyári es­té­ken is ked­velt ru­ha­da­rab lehet.Imádni fogod, mert le­zser, ké­nyel­mes, és iga­zán izgi vi­se­let, fa­zon­tól füg­gően még sze­xis is le­hetsz benne. Mu­tat­juk a csúcs­szu­per fa­zo­no­kat!

Vadító fehérnemű, átlátszó csipke: Ettől begőzölnek a férfiak

Vadító fehérnemű, átlátszó csipke: Ettől begőzölnek a férfiak

Forró nyári éj­szaka, vad sze­re­lem, ne ta­kar­gasd bá­ja­i­dat, jö­het­nek a szexi hol­mik! Le­gyél igazi nő!

Forró nyári éj­szaka, vad sze­re­lem, ne ta­kar­gasd bá­ja­i­dat, jö­het­nek a szexi hol­mik! Le­gyél igazi nő!

Ez a szandál őrült szexivé teszi a lábad! Minden férfit rabul ejtesz

Ez a szandál őrült szexivé teszi a lábad! Minden férfit rabul ejtesz

Az idei divat nőies, szexi és még ké­nyel­mes is! Nézd meg a pom­pás vá­lasz­té­kot!

Az idei divat nőies, szexi és még ké­nyel­mes is! Nézd meg a pom­pás vá­lasz­té­kot!

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Ütős szet­tek kö­vet­kez­nek!

Ez a stí­lus min­den nőből ki­hozza a va­dító szex­bom­bát. Mu­ta­tunk né­hány na­gyon ütős szet­tet!

Zseniális, ezért a divatért őrülnek meg nyáron a barna hajú nők

Zseniális, ezért a divatért őrülnek meg nyáron a barna hajú nők

A barna haj­szín klasszi­kus, nőies, ter­mé­sze­tes vi­lá­gá­nak szám­ta­lan szín­ár­nya­lata lé­te­zik. Vál­toz­tass egy ki­csit rajta, dobd fel, le­gyél őrül­ten szexi és csi­nos!

A barna haj­szín klasszi­kus, nőies, ter­mé­sze­tes vi­lá­gá­nak szám­ta­lan szín­ár­nya­lata lé­te­zik. Vál­toz­tass egy ki­csit rajta, dobd fel, le­gyél őrül­ten szexi és csi­nos! Kü­lön­böző tech­ni­kák­kal vi­lá­go­sít­ha­tod a hajad, meg­hagyva annak ter­mé­sze­tes lát­sza­tát. Mu­tat­juk a nyári, di­va­tos va­ri­á­ci­ó­kat.

Döbbenetes módon formálja át a női alakot a legújabb nadrágfazon

Döbbenetes módon formálja át a női alakot a legújabb nadrágfazon

Nyá­ron ab­szo­lút kö­te­lező darab, nézd meg a leg­di­va­to­sabb szet­te­ket!

Nyá­ron ab­szo­lút kö­te­lező darab, nézd meg a leg­di­va­to­sabb szet­te­ket!

Ez az apróság a titok: Így leszel tökéletes bombanő a strandon

Ez az apróság a titok: Így leszel tökéletes bombanő a strandon

Az idei nyár hosszú­nak és for­ró­nak ígér­ke­zik, ne fe­led­kezz meg a meg­fe­lelő láb­ápo­lás­ról sem!

Az idei nyár hosszú­nak és for­ró­nak ígér­ke­zik, ne fe­led­kezz meg a meg­fe­lelő láb­ápo­lás­ról sem.

Ettől a divattól mindenkinek jobb kedve lesz! Te felvennéd?

Ettől a divattól mindenkinek jobb kedve lesz! Te felvennéd?

Ki ne vágyna a nyári me­leg­ben az iroda he­lyett egy tró­pusi szi­getre, ahol kok­tél­lal a ke­zé­ben la­zít­hatna?

Ez a formájú táska mindent visz idén, egyszerűen imádják a csinos nők

Ez a formájú táska mindent visz idén, egyszerűen imádják a csinos nők

Nem hét­köz­napi alakja miatt erő­tel­jes stí­lust ad meg­je­le­né­sed­nek.

Nem hét­köz­napi alakja miatt erő­tel­jes stí­lust ad meg­je­le­né­sed­nek. Mu­ta­tunk né­hány össze­ál­lí­tást!

Ez a menő rúzs lesz az idei nyár nagy divatja

Ez a menő rúzs lesz az idei nyár nagy divatja

Vá­lassz egy erős színt, de ne vidd túl­zásba!

Vá­lassz egy erős színt, de ne vidd túl­zásba! Egy jó nyár rúz­zsal az aj­ka­don va­dí­tóan szép és nőies le­hetsz. Menő smin­kek, új és régi tren­dek a di­vat­ban. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Meghan Markel felrobbantotta a netet: elképesztő gyönyörű manikűr

Meghan Markel felrobbantotta a netet, elképesztő gyönyörű manikűr

Meg­őrül­nek idén a nők a ha­sonló ér­zéki, szép ke­ze­kért. Ta­láld meg ma­gad­nak a saját szín­ár­nya­la­tod! Ma­radj ter­mé­sze­tes!

Álomszexi a nyár legszebb hajszíne: gyöngy-szőke frizurával hódíts!

Álomszép a nyár legszebb hajszíne: gyöngy-szőke frizurával hódíts!

Ez a szín ren­ge­teg le­he­tő­sé­get kínál. És hi­he­tet­le­nül nőies!

Ez a szín ren­ge­teg le­he­tő­sé­get kínál. És hi­he­tet­le­nül nőies!

Ebben a bikiniben szuperszexi lesz minden husi nő a nyáron!

Ebben a bikiniben szuperszexi lesz minden husi nő a nyáron!

Meg­mu­tat­juk azt a fa­zont, ami iga­zán elő­nyös és dögös! Idén meg­hó­dí­tod a par­tot.

Meg­mu­tat­juk azt a fa­zont, ami iga­zán elő­nyös és dögös! Idén meg­hó­dí­tod a par­tot.

Szuperszexi a nyár hajszíne: A fahéj árnyalattal mindenkit meghódítasz

Szuperszexi a nyár hajszíne: A fahéj árnyalattal mindenkit meghódítasz

Bá­mu­la­tos ez a haj­szín. Min­den­ki­nek jól áll, dögös és ter­mé­sze­tes.

Bá­mu­la­tos ez a haj­szín. Min­den­ki­nek jól áll, rá­adá­sul dögös és ter­mé­sze­tes!

Villan a tetkó a bikiniből! Ez a minta lesz nyáron a divat

Villan a tetkó a bikiniből! Ez a minta lesz nyáron a divat

Idén nyá­ron cso­da­szép nőies min­ták, szim­bó­lu­mok buk­kan­tak fel a te­to­vá­lá­sok kö­zött. Így ejtsd ámu­latba a férfi­a­kat

Idén nyá­ron cso­da­szép nőies min­ták, szim­bó­lu­mok buk­kan­tak fel a te­to­vá­lá­sok kö­zött. Az ön­ki­fe­je­zés­hez fon­tos szem­pont, hogy ki­mu­tasd nő­i­es­sé­ged a magad egyedi mód­ján. Vá­lassz íz­lé­sed sze­rint. Így ejtsd ámu­latba a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a szexi, és kifi­no­mult for­má­kat.