CÍMKE: 'divat'

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Gyö­nyörű, ele­gáns, nőies lesz idén a női ci­pő­di­vat. Fan­tasz­ti­kus fa­zo­nok­kal ér­kez­nek a láb­be­lik.

Ezt a szexi színt hordják most New Yorkban a nők

Ezt a szexi színt hordják most New Yorkban a nők

Má­so­dik éve a di­vat­ban.

New York­ban má­so­dik éve ural­ko­dik a sárga a di­vat­ban. 2019 első fél­éve is erről a szín­ről szól. Itt­hon is bát­ran vi­sel­he­ted, mo­solyt csal a tél után az ar­codra.

Eszméletlen szexi a következő hetek hajszíne: pirított kókusz árnyalat az új divat!

Eszméletlen szexi a következő hetek hajszíne: pirított kókusz árnyalat az új divat!

Kü­lön­le­ges, egé­szen új­szerű és na­gyon szexi az új trend, ami hó­dí­tani fog.

Kü­lön­le­ges, egé­szen új­szerű és na­gyon szexi az új trend, ami hó­dí­tani fog.

Ez a nadrág lenyomja most a farmert, tovább hódít a szexi minta

Ez a nadrág lenyomja most a farmert, tovább hódít a szexi minta

Idén koc­kás nad­rág­ban vil­lant­ják a nők a bo­ká­ju­kat.

Idén koc­kás nad­rág­ban vil­lant­ják a nők a bo­ká­ju­kat. Vi­seld te is az ál­ta­lad vá­lasz­tott szín­ben!

2019 legmenőbb, új hajszínei: ehhez már bátorság kell!

2019 legmenőbb, új hajszínei: ehhez már bátorság kell!

Ta­vasz min­dig a meg­úju­lás év­szaka, idén sincs más­kép­pen. Ezt mu­tat­ják a leg­újabb haj­szí­nek.

Ta­vasz min­dig a meg­úju­lás év­szaka, idén sincs más­kép­pen. Ezt mu­tat­ják a leg­újabb haj­szí­nek. Az át­vál­to­zás­hoz bá­tor­ság kell. Talán most jött el az ideje?

Itt a nyár divatja, idén könnyű lesz kicsomagolni a nőket

Itt a nyár divatja, idén könnyű lesz kicsomagolni a nőket

Szexi, ké­nyel­mes vi­se­let és min­den nő na­gyon dögös lesz benne. Vá­laszd ezt a fan­tá­ziát meg­moz­gató fa­zont, ha meg­ér­ke­zik a meleg.

Szexi, ké­nyel­mes vi­se­let és min­den nő na­gyon dögös lesz benne. Vá­laszd ezt a fan­tá­ziát meg­moz­gató fa­zont, ha meg­ér­ke­zik a meleg. Ta­vasz vagy nyár szinte mind­egy meg­ta­lá­lod az év­szak­nak meg­fe­lelő ruhát. Ér­de­mes be­sze­rez­ned mi­előbb egyet, tuti imádni fogod!

Tavasszal mindenki ebben jár majd! Íme, az új sztár!

Tavasszal mindenki ebben jár majd! Íme, az új sztár!

A ta­va­szi divat új sztárja lesz ez a ru­ha­da­rab. Ké­nyel­mes, di­va­tos, és reg­gel egy perc alatt ma­gadra kap­ha­tod a ro­ha­nás­ban.

A ta­va­szi divat új sztárja lesz ez a ru­ha­da­rab. Ké­nyel­mes, di­va­tos, és reg­gel egy perc alatt ma­gadra kap­ha­tod a ro­ha­nás­ban. Ne le­pődj meg, ha min­den nap látsz majd be­lőle párat az utcán! Le­ma­radsz az év leg­na­gyobb di­vat­já­ról, vagy máris be­szer­zel egyet ebből a slá­ger­da­rab­ból?

Itt a legújabb tetoválásdivat, Halle Berryt utánozza minden nő

Itt a legújabb tetoválásdivat, Halle Berryt utánozza minden nő

Ha­zug­ság, hogy 50 fö­lött már nem vál­lal­hat a nő va­gány te­to­vá­lást.

Ha­zug­ság, hogy 50 fö­lött már nem vál­lal­hat a nő va­gány te­to­vá­lást. Halle Berry máris rá­cá­fol erre!

Elképesztő, mi történt a hasi tasival, ez lesz nyáron a nők megmentője

Elképesztő, mi történt a hasi tasival, ez lesz nyáron a nők megmentője

Nyárra ismét vissza­tér a di­vatba ez a szu­per táska!

Nyárra ismét vissza­tér a di­vatba ez a szu­per táska! Apró, de mégis min­den fon­tos be­le­fér. Új fa­zo­nok­kal, di­va­tos szí­nek­kel, vál­to­za­tos stí­lus­ban ismét meg­ta­lá­lod a bol­tok pol­cain. Ebből az új trend­ből neked is kell egy!

Végre itt a fürdőruha, ami a sovány és duci csajoknak is jól áll

Végre itt a fürdőruha, ami a sovány és duci csajoknak is jól áll

Mi a trükkje a bi­ki­ni­nek mely­ben a vé­kony és a mo­lett höl­gyek is csi­no­sak? Nézd meg, mi­lyen gyö­nyö­rűek!

Mi a trükkje a bi­ki­ni­nek mely­ben a vé­kony és a mo­lett höl­gyek is csi­no­sak? Két va­gány csaj be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem csak a für­dő­ruha szá­mít, hanem az ön­bi­za­lom is. Nézd meg, mi­lyen gyö­nyö­rűek! Fan­tasz­ti­ku­san su­gá­roz­zák a nő­i­es­sé­get, mind­ket­ten.

Bedobták a francia nők a titkos trükköt: Ettől lesz eszméletlen szexi a nyári ruha

Bedobták a francia nők a titkos trükköt: Ettől lesz eszméletlen szexi a nyári ruha

Vissza­tért a di­vatba ez a klasszi­kus és szu­per nőies fazon.

Vissza­tért a di­vatba ez a klasszi­kus és szu­per nőies fazon.

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

Káprázatos színekkel indít a nyári körömlakk szezon

A klasszi­kus fran­ci­á­tól a szexi vál­to­za­to­kig min­den lesz a pa­let­tán, csak tud­jál vá­lasz­tani!

Iz­gal­mas szí­nek, le­tisz­tult for­mák és vi­dám­ság jel­lemzi a nyári tren­det. A klasszi­kus fran­ci­á­tól a szexi vál­to­za­to­kig min­den lesz a pa­let­tán, csak tud­jál vá­lasz­tani!

Őrület, mit tetováltatnak újabban arcukra a nők

Őrület, mit tetováltatnak újabban arcukra a nők

Iszo­nya­to­san sze­xivé teszi a nőt.

Iszo­nya­to­san sze­xivé teszi a nőt a szinte ész­re­ve­he­tet­len var­rott minta. A férfiak na­gyon oda van­nak érte.

Te jó ég, idén már szinte semmit nem takar a menyasszonyi ruha!

Te jó ég, idén már szinte semmit nem takar a menyasszonyi ruha!

Nem semmi, mi­lyen ru­há­kat al­kot­tak idén a ter­ve­zők a meny­asszo­nyok­nak! Bát­raké a sze­ren­cse, ér­tel­mezd át az es­kü­vő­det!

Közröhej tárgya lett a legújabb, szuperszexi, női fehérnemű fazonja

Közröhej tárgya lett a legújabb, szuperszexi, női fehérnemű fazonja

Iga­zán dögös, ez nem vitás. A neten mégis csak ne­vet­nek rajta a nők.

Iga­zán dögös, ez nem vitás. A neten mégis csak ne­vet­nek rajta a nők.

Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Bárki megirigyelhet: Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Ez a leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. Mond­juk és mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!

Ez a le­hető leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. A titok egyet­len apró, ám csep­pet sem el­ha­nya­gol­ható trükk. Máris mond­juk és ter­mé­sze­te­sen mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!

Ultraszexi megoldások jönnek: Ilyen lesz a 2019-es bikinidivat

Ultraszexi megoldások jönnek: Ilyen lesz a 2019-es bikinidivat

Még csak a ta­vasz ko­pog­tat, de máris tudni lehet, mi­lyen öt­le­tek­kel csá­bít az idei bi­ki­nit­rend.

Még csak a ta­vasz ko­pog­tat, de máris tudni lehet, mi­lyen öt­le­tek­kel csá­bít az idei bi­ki­nit­rend.

Íme a tavasz legdivatosabb, csodás hajszíne: hamvas barack

Íme a tavasz legdivatosabb, csodás hajszíne: hamvas barack

Ez a haj­szín fog ta­rolni a mos­tani sze­zon­ban. Pró­báld ki te is, meg­éri!

Ez a haj­szín fog ta­rolni a mos­tani sze­zon­ban. Pró­báld ki te is, meg­éri!

Megremeg a föld és a férfiszív: jön a vadonatúj körömcipő-divat

Megremeg a föld és a férfiszív: jön a vadonatúj körömcipő-divat

Szu­per hí­rünk van: ta­vas­szal a divat a nőies tren­dek­nek fog ked­vezni. A ci­pel­lők sem ma­rad­hat­tak ki, szu­per sze­xik lesz­nek!

Bombázó leszel a nyár legdivatosabb, szuperszexi bikinijében!

Bombázó leszel a nyár legdivatosabb, szuperszexi bikinijében!

Lát­vá­nyos, kü­lön­le­ges, na­gyon nőies, ami idén vár a strand­sze­zon­ban.

Lát­vá­nyos, kü­lön­le­ges és na­gyon nőies, ami idén vár a strand­sze­zon­ban.

A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt az ál­lat­minta, gya­kor­la­ti­lag min­dent be­bo­rí­tott a le­o­párd- és a kígyó minta.

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt az ál­lat­minta, gya­kor­la­ti­lag min­dent be­bo­rí­tott a le­o­párd- és a kígyó minta. Most vi­szont ér­ke­zik va­lami tel­je­sen új.

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Hó­bor­tos­nak mond­ható, mégis szexi fa­zonú szok­nyá­kat vi­sel­nek majd ta­vas­szal a höl­gyek.

Micsoda ötlet! Megújult a francia manikűr, őrülten szexi lett a köröm

Micsoda ötlet! Megújult a francia manikűr, őrülten szexi lett a köröm

Iz­gal­mas lett az idei fran­cia ma­ni­kűr, va­dabb és vál­to­za­to­sabb, mint a régi. Törj ki te is a meg­szo­kott­ból!

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagy­ma­mánk is meg­iri­gyel­he­tik eze­ket a kö­tött kar­di­gá­no­kat!

Nagy­ma­mánk is meg­iri­gyel­he­tik eze­ket a kö­tött kar­di­gá­no­kat! Szu­per laza fazon, já­té­kos, csi­nos. Kezd­he­ted is a ta­va­szi vá­sár­lást, mert ezt a ru­ha­da­ra­bot sok­fé­le­kép­pen va­ri­ál­ha­tod.Ha­ma­ro­san vége a kabát sze­zon­nak.

Istennőként imád a férfi, ha felveszed a tavasz legszexibb fehérneműjét

Istennőként imád a férfi, ha felveszed a tavasz legszexibb fehérneműjét

Őrü­le­te­sen dögös le­szel, és meg­ba­bo­ná­zod a pá­ro­dat.

Őrü­le­te­sen dögös le­szel, és meg­ba­bo­ná­zod a pá­ro­dat.

Szereteted az állatokat? Akkor ezeket a tetoválásokat látnod kell!

Szereteted az állatokat? Akkor ezeket a tetoválásokat látnod kell!

Egy­szerű, de mégis ked­ves nyo­mok a tes­te­den.

Itt a neked való trend. Egy­szerű, de mégis ked­ves nyo­mok a tes­te­den.

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Nem vé­let­len, hogy 2019-ben egyre gyak­rab­ban buk­kan fel a ter­mé­sze­te­sen ősz haj. És most be­bi­zo­nyít­juk, ho­gyan lehet fri­zu­ra­ként stí­lu­sos és el­len­áll­ha­tat­lan!

A ter­mé­sze­tes szép, ezt hir­de­tik a leg­újabb tren­dek. Nem vé­let­len, hogy 2019-ben egyre gyak­rab­ban buk­kan fel majd a di­vat­ban a ter­mé­sze­te­sen meg­fa­kult, ősz haj. És most be­bi­zo­nyít­juk, ho­gyan lehet fri­zu­ra­ként stí­lu­sos és el­len­áll­ha­tat­lan!

2019-ben jön az új trend: elképesztő szexi lesz a körömdivat

2019-ben jön az új trend: elképesztő szexi lesz a körömdivat

Me­g­újul és iz­gal­ma­san nőies lesz.

Me­g­újul és iz­gal­ma­san nőies lesz a ma­ni­kűr a kö­vet­kező he­tek­ben.

Íme a szín, ami tényleg fiatalít! Így hordd és szexi leszel

Íme a szín, ami tényleg fiatalít! Így hordd és szexi leszel

Ebben az évben sem lesz szo­kat­lan a fehér a di­vat­ban, de merd vál­to­za­to­san vi­selni. Min­den nőnek kö­te­lező egy szett, mert bár­me­lyik év­szak­ban fel­ve­he­ted.

Ebben az évben sem lesz szo­kat­lan a fehér a di­vat­ban, de merd vál­to­za­to­san vi­selni. Min­den nőnek kö­te­lező egy szett, mert bár­me­lyik év­szak­ban fel­ve­he­ted. Le­gyél ele­gáns idén, mu­tat­juk a friss tren­de­ket.

Idén tavasszal teljesen megváltozik a farmerdivat - dögös lesz az új fazon!

Idén tavasszal teljesen megváltozik a farmerdivat - dögös lesz az új fazon!

Na­gyon meg­újul a far­mer az idei évben. És ez szu­per hír, mert na­gyon iz­gal­mas da­ra­bok ér­kez­nek!

Na­gyon meg­újul a far­mer az idei évben. És ez szu­per hír, mert na­gyon iz­gal­mas da­ra­bok ér­kez­nek!

A fűzöld őrülete már a múlté, ezzel az új árnyalattal robban be a tavaszi divat

A fűzöld őrülete már a múlté, ezzel az új árnyalattal robban be a tavaszi divat

Ta­vas­szal ki ne sze­retne fris­sen, meg­újulva fel­öl­tözni? A di­vat­ban is új tren­dek, új szí­nek je­len­nek meg.

Így öltözködj, hogy szexi és csábító legyél rövid hajjal

Így öltözködj, hogy szexi és csábító legyél rövid hajjal

Nem csak a hosszú haj öl­töz­tet! Egy szu­per rövid fri­zura és egy jól meg­vá­lasz­tott ruha is lehet na­gyon trendi.

Nem csak a hosszú haj öl­töz­tet! Egy szu­per rövid fri­zura és egy jól meg­vá­lasz­tott ruha is lehet na­gyon trendi.

A leggings már a múlté, őrület, mit viselnek újabban a nők

A leggings már a múlté, őrület, mit viselnek újabban a nők

Az idei év leg­ké­nyel­me­sebb nad­rág­jait máris imád­ják a nők! Őrü­le­tes for­má­kat dom­bo­rító me­rész sza­bás­vo­na­lak!

Boldogok a szőrös nők: Elképesztő összeállítást mutatunk

Boldogok a szőrös nők: Elképesztő összeállítást mutatunk

Az el­múlt idő­ben egyre gya­ko­ribb, hogy a nők hón­al­ju­kat fo­tóz­zák.

Az el­múlt évek­ben egyre gya­ko­ribb, hogy a hí­re­sebb, és ke­vésbé híres nők sző­rös hón­al­ju­kat fo­tóz­zák le és posz­tol­ják ki az Ins­tag­ramra, ezzel is azt mu­tatva, hogy ők olyan nők, akik azt tesz­nek a tes­tük­kel, amit csak akar­nak.

Itt a búcsúzó tél legvadítóbb ruhadarabja, újra hódít a különös pulóver

Itt a búcsúzó tél legvadítóbb ruhadarabja, újra hódít a különös pulóver

Hi­he­tet­len, de még ebben a mű­faj­ban is ren­ge­teg nőies fazon lé­te­zik!

Las­san a tél végét vár­juk, ám a vas­tag pul­csi még so­káig tár­sunk lesz! Hi­he­tet­len, de még ebben a mű­faj­ban is ren­ge­teg nőies fazon lé­te­zik, ér­de­mes ki­hasz­nálni még a sze­zon­ban a leg­jobb le­he­tő­sé­ge­ket. Jöj­je­nek a leg­me­nőbb pul­csik!

Fiatalos, izgalmas és nagyon dögös lesz a tavaszi divat

Fiatalos, izgalmas és nagyon dögös lesz a tavaszi divat

Iga­zán vál­to­za­tos for­mák­ban fog fel­buk­kanni az az apró trükk, mely min­dent visz ta­vas­szal.

Iga­zán vál­to­za­tos for­mák­ban fog fel­buk­kanni az az apró trükk, mely min­dent visz ta­vas­szal.

Őrület, mit találtak ki a szexi barna nők, ez az árnyalat lesz a divat

Őrület, mit találtak ki a szexi barna nők, ez az árnyalat lesz a divat

Itt az ideje a vál­toz­ta­tás­nak? Egy kis csoki, egy kis lila, így ké­szül a fri­zura.

Itt az ideje a vál­toz­ta­tás­nak? Egy kis csoki, egy kis lila, így ké­szül el az új fri­zura 2019 slá­ger­szí­né­ben. Barna hajú höl­gyek előny­ben!

Így választ ruhát egy csinos nő, ha nagy a melle

Így választ ruhát egy csinos nő, ha nagy a melle

A nagy kebel na­gyon szexi és iz­gal­mas, de az öl­töz­kö­dés­ben nem min­dig előny. Fon­tos az ará­nyok har­mó­ni­ája.

A nagy kebel na­gyon szexi és iz­gal­mas, de az öl­töz­kö­dés­ben nem min­dig előny. Fon­tos az ará­nyok har­mó­ni­ája. Nem egy­szerű a nagy mellű höl­gyek­nek, lehet, hogy imád­ják a férfiak, de ez ön­ma­gá­ban kevés. Mu­tat­juk a ru­há­kat, me­lyek se­gí­te­nek, hogy tény­leg csi­nos le­hess.

Szereted a feketét? Így vedd fel, hogy ne öregítsen

Szereted a feketét? Így vedd fel, hogy ne öregítsen

Attól még, hogy di­va­tos a fe­kete ér­de­mes vi­gyázni vele! Ne­hogy vissza­felé sül­jön el a puska!

Attól még, hogy di­va­tos a fe­kete ér­de­mes vi­gyázni vele! Fon­tos kér­dés, hogy vi­se­led, ne­hogy vissza­felé sül­jön el a puska! Lehet, hogy vé­ko­nyabb­nak tűnsz benne, de óva­to­san a szet­ted­del, ne­hogy csú­nyán öre­gít­sen!

Őrült szexi a tavasz frizuradivatja: napcsókolta mahagóni a nyerő

Őrült szexi a tavasz frizuradivatja: napcsókolta mahagóni a nyerő

Káp­rá­za­to­san szép ez a haj­szín. Igazi bom­bá­zóvá tesz!

Káp­rá­za­to­san szép ez a haj­szín. Igazi bom­bá­zóvá tesz!

Az idei év legnagyobb manikűrdivatja a mandulaforma

Az idei év legnagyobb manikűrdivatja a mandulaforma

A man­du­la­forma az adu ász!

Az idei ma­ni­kűr­di­vat­ban nem a szí­nek, és a min­ták ha­tá­roz­zák meg a tren­de­ket: most a man­du­la­forma a leg­na­gyobb adu ász!

2019 bosszúja, visszatér az utált farmerdivat

2019 bosszúja, visszatér az utált farmerdivat

Ér­de­mes egyet fel­pró­bálni.

Az el­múlt évek bru­tá­lis szűk far­mer­trend­jei után, vissza­tért a régi, len­gébb fazon, a 90-es évek nagy di­vatja. A baj az, hogy nem min­den­kin mutat jól!

Király Gábort imádják, róla is szólt a berlini divathét

Király Gábort imádják, róla is szólt a berlini divathét

Ki­rály Gábor még min­dig nagy ked­venc a német fő­vá­ros­ban, picit róla is szólt a ber­lini téli Fas­hion Week.

Ki­rály Gábor még min­dig nagy ked­venc a német fő­vá­ros­ban, picit róla is szólt a ber­lini téli Fas­hion Week.

Varázslat történik a tavaszi cipőkkel: Végre minden nő boldog lesz

Varázslat történik a tavaszi cipőkkel: Végre minden nő boldog lesz

Végre egy iga­zán egyedi és va­rázs­la­tos trend! Ta­vas­szal cso­dás csip­kébe bo­rul­nak a cipők. Ki­hagy­ha­tat­lan ez a ro­man­ti­kus stí­lus.

Végre egy iga­zán egyedi és va­rázs­la­tos trend! Ta­vas­szal cso­dás csip­kébe bo­rul­nak a cipők. Ki­hagy­ha­tat­lan ez a ro­man­ti­kus stí­lus, mely nő­i­essé és sze­xissé va­rá­zsol min­den női láb­fe­jet.

Különös ruhadarabon tér vissza a '30-as évek nagy divatja

Különös ruhadarabon tér vissza a '30-as évek nagy divatja

Vissza­ke­rült a di­vatba a le­gen­dás Charles­ton-kor­szak jel­leg­ze­tes mo­tí­vuma, a rojt.

Vissza­ke­rült a di­vatba a le­gen­dás Charles­ton-kor­szak jel­leg­ze­tes mo­tí­vuma, a rojt.

Álomszép leszel a tavasz legnőiesebb divatszínében!

Álomszép leszel a tavasz legnőiesebb divatszínében!

Egé­szen káp­rá­za­tos le­he­tő­sé­ge­ket kínál a ta­va­szi trend! Gyö­nyörű le­szel!

Ez a cipődivat tarol majd tavasszal: Szuperszexi lábat csinál a nőknek

Meghökkentő lesz a tavaszi cipődivat - te vajon a rajongójává válsz?

Meg­lepő és kü­lön­le­ges di­vatra ké­szülj idén ta­vas­szal. Nézd meg, mit hoz a már­cius.

Kócsag-bikini lesz 2019 szexi atombombája, annyi a férfiaknak

Kócsag-bikini lesz 2019 szexi atombombája, annyi a férfiaknak

Ismét egy be­vál­la­lós trend, ami bi­zo­nyára na­gyon bejön majd a férfi­ak­nak. A vé­le­mé­nyek per­sze meg­osz­la­nak.

Ismét egy be­vál­la­lós trend, ami bi­zo­nyára na­gyon bejön majd a férfi­ak­nak. A vé­le­mé­nyek per­sze meg­osz­la­nak, de egy biz­tos: ez a bi­kini aztán nem rej­te­geti el a lé­nye­get! Te mit gon­dolsz, ütős ez a fazon?

Micsoda őrület, itt a pulóver manikűr!

Micsoda őrület, itt a pulóver manikűr!

El­ké­pesztő ötlet a kö­tött pul­csis köröm. Egyedi, de fran­cia ma­ni­kűr­rel vagy pasz­tell szí­nek­kel is kom­bi­nál­ha­tod. Fel­tű­nően já­té­kos és va­gány le­hetsz vele. Még a héten csi­nál­tasd meg!

El­ké­pesztő ötlet a kö­tött pul­csis köröm. Egyedi, de fran­cia ma­ni­kűr­rel vagy pasz­tell szí­nek­kel is kom­bi­nál­ha­tod. Fel­tű­nően já­té­kos és va­gány le­hetsz vele. Ebben a hi­deg­ben totál bele illik majd a képbe! Kre­a­tí­van ta­láld meg a neked tet­sző kom­bi­ná­ciót, s még a héten csi­nál­tasd meg!

Nem spórolnak: közel 2 millió forintos pléddel takargatják a kutyát Beckhamék

Nem spórolnak: közel 2 millió forintos pléddel takargatják a kutyát Beckhamék

A Beck­ham-csa­lád­ban még a kutya is iga­zán stí­lu­sos.

A Beck­ham-csa­lád­ban még a kutya is iga­zán stí­lu­sos.

Meglepő titokra derült fény: férfiruhákat hord Debreczeni Zita!

Meglepő titokra derült fény: férfiruhákat hord Debreczeni Zita!

A csi­nos fo­tó­mű­vész­ről ke­ve­sen gon­dol­nák, hogy a ru­ha­bol­tok férfi­osz­tá­lyán nem csak Gi­an­ni­nak szo­kott vá­sá­rolni.

A csi­nos fo­tó­mű­vész­ről ke­ve­sen gon­dol­nák, hogy a ru­ha­bol­tok férfi­osz­tá­lyán nem csak Gi­an­ni­nak szo­kott vá­sá­rolni.

Visszatér Diana hercegnő kedvenc divatja, ettől jó kedved lesz

Visszatér Diana hercegnő kedvenc divatja, ettől jó kedved lesz

Diana ked­venc ruhái a mai napig meg­áll­ják a he­lyü­ket a di­vat­ban.

Diana ked­venc ruhái a mai napig meg­áll­ják a he­lyü­ket a di­vat­ban. Sőt, ismét vissza­tér­nek azok a fa­zo­nok, me­lye­ket ő vi­selt! Tren­dek jön­nek és men­nek, mégis van, ami örök marad. Mu­ta­tunk né­há­nyat.

Hordj kalapot a télikabáthoz, sokkal érdekesebb leszel

Hordj kalapot a télikabáthoz, sokkal érdekesebb leszel

A szö­vet­ka­bát ön­ma­gá­ban is ele­gáns vi­se­let, ha vi­szont még lát­vá­nyo­sabb akarsz lenni, ve­gyél hozzá ka­la­pot!

A szö­vet­ka­bát ön­ma­gá­ban is ele­gáns vi­se­let, ha vi­szont még lát­vá­nyo­sabb akarsz lenni, ve­gyél hozzá ka­la­pot!

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

Ha idén eze­ket a ci­pő­ket vá­lasz­tod, ga­ran­tál­tan min­denki ész­re­vesz az utcán! Ér­zéki, ke­cses lá­ba­kat for­mál­nak ezek a láb­be­lik.

Ha idén eze­ket a ci­pő­ket vá­lasz­tod, ga­ran­tál­tan min­denki ész­re­vesz az utcán! Ér­zéki, ke­cses lá­ba­kat for­mál­nak ezek a láb­be­lik. A ter­ve­zők na­gyot al­kot­tak, hogy ki­hoz­zák min­den­ki­ből a szexi nőt.Fur­csa sar­kak, iz­gal­mas cipők az idei tren­dek kö­zött. Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb fa­zo­no­kat.

Őrület, mi lett a divat: felrúgtak minden szabályt

Őrület, mi lett a divat: felrúgtak minden szabályt

Arany és ezüst együtt? Igen!

Ré­geb­ben fő­ben­járó di­vat­bűn­nek szá­mí­tott az arany és az ezüst ke­ve­rése. Mos­ta­ná­ban vi­szont min­den régi di­vat­sza­bály ha­tá­lyát veszti.

Egészen furcsa szín lesz a divat, imádják majd a férfiak

Egészen furcsa szín lesz a divat, imádják majd a férfiak

Ne hagyd ki ezt a színt a ru­ha­tá­rad­ból, még ha elő­ször fura vá­lasz­tás­nak is tűnik. Éb­red­jen fel ben­ned az igazi nő, hord bát­ran a hét­köz­na­pok­ban.

Ne hagyd ki ezt a színt a ru­ha­tá­rad­ból, még ha elő­ször fura vá­lasz­tás­nak is tűnik. Éb­red­jen fel ben­ned az igazi nő, hord bát­ran a hét­köz­na­pok­ban. Rop­pant csá­bító és el­ra­gadó le­hetsz, ér­de­mes végig pró­bálni, a neked leg­meg­fe­le­lőbb ár­nya­la­to­kat! A ez a szín most min­dent visz!

Az ombre már nem csak a hajdivatban tarol

Az ombre már nem csak a hajdivatban tarol

Ombre-ra­jongó vagy? Akkor itt a te időd! Fe­lejtsd el a fri­zu­rát, most más­hol hasz­náld ki a szín­át­me­net va­rá­zsát.

Ombre-ra­jongó vagy? Akkor itt a te időd! Fe­lejtsd el a fri­zu­rát, most más­hol hasz­náld ki a szín­át­me­net va­rá­zsát. Di­va­tos, va­dító és ele­gáns is le­hetsz. Vá­lassz ezek­ből a kü­lön­le­ges ru­hák­ból!Iz­gal­mas ez a trend, sokak ked­vence lehet. Tá­gítsd a di­vat­ban is a ha­tá­ra­i­dat! Nem fogod meg­bánni.

Ez lesz 2019 kedvenc téli színe, mindent beborít

Ez lesz 2019 kedvenc téli színe, mindent beborít

Va­rá­zsolj a tél­ből ta­vaszt!

Va­rá­zsolj a tél­ből ta­vaszt, ne en­gedd, hogy sö­tét­ségbe bo­rul­ja­nak a nap­jaid. Sze­rezz be leg­alább egy szí­nes ru­ha­da­ra­bot, mu­tat­juk a leg­szeb­be­ket!

Eszméletlen dögös lesz a 2019-es bugyidivat!

Eszméletlen dögös lesz a 2019-es bugyidivat!

Ezek a fe­hér­ne­műk min­den férfit le­vesz­nek a lá­buk­ról, és me­sé­sen fogsz ki­nézni ben­nük. Vá­lo­gass ked­vedre és párod nagy örö­mére a me­se­szép da­ra­bok­ból!

Ezek a fe­hér­ne­műk min­den férfit le­vesz­nek a lá­buk­ról, és me­sé­sen fogsz ki­nézni ben­nük. Vá­lo­gass ked­vedre és párod nagy örö­mére a me­se­szép da­ra­bok­ból!

Meglepő és szexi lesz 2019 fürdőruhadivatja - ez vár rád a strandon idén

Meglepő és szexi lesz 2019 fürdőruhadivatja - ez vár rád a strandon idén

Mu­tat­juk, mi vár rád a forró, víz­parti na­po­kon! Bőven van vá­lasz­ték gyö­nyörű da­ra­bok­ból.

Ettől lehidalsz: Ez lesz 2019 legtrendibb hajfestése

Ettől lehidalsz: Ez lesz 2019 legtrendibb hajfestése

A divat néha meg­hök­kentő tud lenni...

A divat néha meg­hök­kentő tud lenni, de az új haj­fes­tési tech­nika ered­mé­nye va­ló­ban döb­be­ne­tes! Igazi mes­ter­munka, vidám ár­nya­la­tokra han­golva!

Nejloning és szőrös dekoltázs: Íme, a '70-es évek gyilkos divatja

Nejloning és szőrös dekoltázs: Íme, a '70-es évek gyilkos divatja

Egyes tren­dek szinte sosem men­nek ki a di­vat­ból, míg más tren­dek­kel ez nem tör­tén­het meg. S hogy miért? Döntsd el te!

Egyes tren­dek szinte sosem men­nek ki a di­vat­ból, újra meg újra vissza­kö­szön­nek, míg más tren­dek­kel ez nem tör­tén­het meg. Épp ez vo­nat­ko­zik a '70-es évek férfi di­vat­jára is. S hogy miért? Döntsd el te!

Meghan és Katalin is erre szavaz, igazán meglepő ez a színösszeállítás

Meghan és Katalin is erre szavaz, igazán meglepő, mégis tökéletesen működik ez a színösszeállítás

A bur­gundi vörös és a pad­li­zsán el­ké­pesz­tően jól mutat a her­ceg­női pá­ro­son: úgy lát­szik, hogy ez lett az év leg­ütő­sebb kom­bója.

A bur­gundi vörös és a pad­li­zsán el­ké­pesz­tően jól mutat a her­ceg­női pá­ro­son: úgy lát­szik, hogy ez lett az év leg­ütő­sebb szín­kom­bi­ná­ci­ója. Máris mu­tat­juk, mi szá­mít most iga­zán me­nő­nek a ki­rá­lyi csa­lád höl­gye­i­nél!

Így villantanak hasat szilveszterkor a nők! Iszonyú szexi az új divat

Így villantanak hasat szilveszterkor a nők! Iszonyú szexi az új divat

Itt az ideje,hogy ki­ta­láld miben le­szel dögös az év utolsó bu­li­já­ban!

Ha még nem ta­lál­tad ki, miben le­szel dögös az év utolsó bu­li­já­ban, akkor itt az ideje, hogy meg­tedd!

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Sze­ret­hető és üde, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit fi­a­ta­lít!

Dü­bö­rög to­vább a divat, újra vál­toz­nak a tren­dek. 2019-ben pedig egy olyan ár­nya­lat buk­kan fel a pa­let­tán, amire na­gyon sokan vár­tak már. Sze­ret­hető és üde, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit fi­a­ta­lít! Gyö­nyörű lesz a ru­ha­tá­runk, éljen a ko­rall!