CÍMKE: 'divat'

Megelégelték a nők a magas sarkút: Papacipő az új őrület

Megelégelték a nők a magas sarkút: Papacipő az új őrület

Vissza­tért a vas­tag­talpú tor­na­csuka! Lá­gyabb és nő­i­e­sebb vo­na­lak­kal, mint ko­ráb­ban.

Szalmatáska a nyár legmenőbb trendje, válassz a friss formák közül

Szalmatáska a nyár legmenőbb trendje, válassz a friss formák közül

Vissza­térő nyári ked­ven­cek a di­vat­ban. Most nem a szí­nek és a min­ták vi­szik a prí­met.

Vadítóan szexi husi nő a strandon: eszméletlen bikinis villantás

Vadítóan szexi husi nő a strandon: eszméletlen bikinis villantás

Esz­mé­let­len csi­nos a vi­lág­hírű mo­dell, imád­ják a göm­böly­ded for­máit. Tele van a ké­pe­i­vel az in­ter­net, pedig va­la­mi­kor ő is ön­kép­za­var­ral küz­dött. Kam­pá­nyol a ter­mé­sze­tes külső mel­lett, nézd meg mi­lyen bi­ki­ni­ben!

Megdöbbentő és szexi lesz az idei tél dzseki-divatja: ezt látnod kell!

Megdöbbentő és szexi lesz az idei tél dzseki-divatja: ezt látnod kell!

Szu­per ka­bá­tok­ban lesz al­kal­munk me­le­gedni télen. Nézd csak!

Szu­per ka­bá­tok­ban lesz al­kal­munk me­le­gedni télen. Nézd csak!

Mindenhez is ért: Ezzel próbálkozik most Aurelio

Mindenhez is ért: Ezzel próbálkozik most Aurelio

A fi­a­tal ce­leb­nek eddig sem kel­lett a szom­szédba men­nie egy kis ön­bi­za­lo­mért...

A fi­a­tal ce­leb­nek eddig sem kel­lett a szom­szédba men­nie egy kis ön­bi­za­lo­mért, de hogy ebbe is be­le­kós­tol, arra nem gon­dol­tunk...

Káprázatosan szép leszel a nyár végének hajszínével: krémszőke álom!

Káprázatosan szép leszel a nyár végének hajszínével: krémszőke álom!

Ez a szín min­den­ki­nek jól áll, és gyö­nyö­rű­sé­ges.

Ez a szín min­den­ki­nek jól áll, és gyö­nyö­rű­sé­ges.

Dögös bombázó leszel a nyár legszuperebb divatjában!

Dögös bombázó leszel a nyár legszuperebb divatjában!

Min­den­kit le­ve­szel a lá­bá­ról.

Min­den­kit le­ve­szel a lá­bá­ról ezzel a vi­se­let­tel.

A Balaton közepén fotózták le Nanushkát, vajon mire készül

A Balaton közepén fotózták le Nanushkát, vajon mire készül

Ke­cses alak­ját nem győ­zik cso­dálni. Most már nem titok, hogy 10 nap múlva meg­lesz a nagy be­ve­tés!

Ebben a sortban minden széles csípőjű nő szexi bombázó lesz

Ebben a sortban minden széles csípőjű nő szexi bombázó lesz

Nőies, csi­nos és elő­nyös da­ra­bok telt­kar­csú nők­nek.

Nőies, csi­nos és elő­nyös da­ra­bok telt­kar­csú nők­nek.

Eszméletlen szexi alakot ad ez a nadrág: szupernőies csábítás

Eszméletlen szexi alakot ad ez a nadrág: szupernőies csábítás

Tö­ké­le­tes fazon, mely­ben igazi bom­bázó le­szel

Tö­ké­le­tes fazon, mely­ben igazi bom­bázó le­szel

Ez a minta hódít idén nyáron! Tényleg minden nőnek jól áll?

Ez a minta hódít idén nyáron! Tényleg minden nőnek jól áll?

Egy szu­per fazon, és meg­ta­lál­tad a ked­venc nyári ru­há­dat. Annyi min­den jut­hat eszedbe ezek­ről a da­ra­bok­ról.

Szu­per fazon, meg­ta­lál­tad a ked­venc ru­há­dat. Annyi min­den jut­hat eszedbe ezek­ről a da­ra­bok­ról.

Újra hódít a macskaszem, szexi lesz minden nő

Újra hódít a macskaszem, szexi lesz minden nő

Imá­dod a nap­szem­üve­get? Idén sem kell vissza­fog­nod magad, tarol a szu­per­szexi és va­dító ki­egé­szítő.

Imá­dod a nap­szem­üve­get? Idén sem kell vissza­fog­nod magad, tarol a szu­per­szexi és va­dító ki­egé­szítő. Lát­vá­nyos, kü­lön­le­ges fa­zo­nok a di­vat­ban. Mu­tat­juk a leg­job­ba­kat!

Tetőtől talpig ebbe a színbe öltöznek most a nők

Tetőtől talpig ebbe a színbe öltöznek most a nők

2019 nya­rá­nak ele­gáns és laza di­vatja csakis ez a szín lehet! Soha nem fogod meg­unni, lé­nyeg, hogy úgy vi­seld, hogy jól érezd magad benne.

2019 nya­rá­nak ele­gáns és laza di­vatja csakis ez a szín lehet! Soha nem fogod meg­unni, lé­nyeg, hogy úgy vi­seld, hogy jól érezd magad benne. Nem árt azért, ha egy ki­csit le­bar­nulsz, mi­előtt fel­ve­szed! Na­gyon szép a fehér szín és a barna bőr együtt. Sem­mi­képp ne mondj le róla.

Láthatatlan, nyúl melltartó lett a divat

Láthatatlan, nyúl melltartó lett a divat

Itt a leg­szu­pe­rebb mell­tartó, me­lyet senki nem vesz észre! Nem kell töb­bet azzal baj­lódni, hogy ki­lát­szik a ruhád alól a mell­tartó pánt. Egy­szerű és fan­tasz­ti­kus ötlet.

Itt a leg­szu­pe­rebb mell­tartó, me­lyet senki nem vesz észre! Nem kell töb­bet azzal baj­lódni, hogy ki­lát­szik a ruhád alól a mell­tartó pánt.

Ez a farmer lesz a nyár nagy robbanása, már most megőrülnek érte a nők

Ez a farmer lesz a nyár nagy robbanása, már most megőrülnek érte a nők

Végre egy iga­zán nőies és szexi vonal mu­tat­koz­hat meg a far­mer­di­vat­ban is: a nagy klasszi­kus­sal öt­vözve a nyár leg­sze­xibb ru­ha­da­rabja!

Végre egy iga­zán nőies és szexi vonal mu­tat­koz­hat meg a far­mer­di­vat­ban is: a nagy klasszi­kus­sal öt­vözve a nyár leg­sze­xibb ru­ha­da­rabja!

Nanushka beveszi a francia divatfővárost

Nanushka beveszi a francia divatfővárost

A di­vat­márka a pá­ri­zsi di­vat­hé­ten pre­zen­tálta a 2020-as kol­lek­ci­ó­ját.

A ma­gyar di­vat­márka pén­te­ken a pá­ri­zsi di­vat­hé­ten pre­zen­tálta a 2020-as ta­vasz-nyári kol­lek­ci­ó­ját. A fran­cia fő­vá­ros­ban elő­ször volt lát­ható a Na­nushka női és férfi vo­nala, ami jövő év első fe­lé­ben kerül majd az üz­le­tekbe.

Ebben a miniszoknyában minden molett nő igazi bombázó lesz!

Ebben a miniszoknyában minden molett nő igazi bombázó lesz!

Iga­zán dögös fa­zo­no­kat mu­ta­tunk.

Iga­zán dögös fa­zo­no­kat mu­ta­tunk.

A flip-flop papucsnak lőttek, ez lesz az új divat

A flip-flop papucsnak lőttek, ez lesz az új divat

Első lá­tásra fur­csa kom­bi­ná­ci­ója a pa­pucs­nak és a tor­na­ci­pő­nek ez a di­va­tos láb­beli. Ké­nyel­mes és rop­pant prak­ti­kus.

Első lá­tásra fur­csa kom­bi­ná­ci­ója a pa­pucs­nak és a tor­na­ci­pő­nek ez a di­va­tos láb­beli. Ké­nyel­mes és rop­pant prak­ti­kus. Nem éppen sze­xis vi­se­let, de spor­to­lás­hoz, aktív pi­he­nés­hez ki­hagy­ha­tat­lan. Sze­rezz be egyet te is! Nem fogod meg­bánni, még akkor sem, ha most még úgy gon­do­lod, nem az amire vágy­tál.

Megújult a fehér tetoválás, hódítanak az új minták a testen

Megújult a fehér tetoválás, hódítanak az új minták a testen

Nem sze­ret­nél azon­nal fel­tű­nést kel­teni, de ta­kar­gatni sem sze­ret­néd magad?

Nem sze­ret­nél azon­nal fel­tű­nést kel­teni, de ta­kar­gatni sem sze­ret­néd magad?

Megérkezett Nanushka legújabb kollekciója

Megérkezett Nanushka legújabb kollekciója

Min­denki szá­mára el­ér­he­tővé vált és a bol­tokba ke­rült a Na­nushka Pre-Fall 2019 kol­lek­ció

Min­denki szá­mára el­ér­he­tővé vált és a bol­tokba ke­rült a Na­nushka Pre-Fall 2019 kol­lek­ció, mely a könnyed nő­i­es­ség­ről szól.

Idén csupa pánt a szandál, szuperdögös benne minden nő

Idén csupa pánt a szandál, szuperdögös benne minden nő

Me­rész, nyi­tott és csá­bító.

Me­rész, nyi­tott és csá­bító láb­be­li­ket vi­sel­nek idén a nők. Sok férfi imádja a szép női láb­fe­je­ket, hát most a divat is rárak egy la­pát­tal!

Itt a nyár színe, idén ne hagyd ki te sem

Itt a nyár színe, idén ne hagyd ki te sem

Ebben a szín­ben nem tudsz el­bújni! Vál­lald fel bát­ran az egyé­ni­sé­ged, ki­hívó a nyár színe. Vá­lassz szu­per kom­bi­ná­ciót, vagy csak egy egy­szerű ki­egé­szí­tőt.

Ebben a szín­ben nem tudsz el­bújni! Vál­lald fel bát­ran az egyé­ni­sé­ged, ki­hívó a nyár színe. Vá­lassz szu­per kom­bi­ná­ciót, vagy csak egy egy­szerű ki­egé­szí­tőt. Vedd le a férfi­a­kat a lá­buk­ról!

Idén nem fürdőruhában járnak strandra a nők?

Idén nem fürdőruhában járnak strandra a nők?

Ha­ma­ro­san itt a nyár! Ter­ve­zed a nya­ra­lást? Ne csak az uta­zá­son jár­jon az eszed, gon­dold végig, mit vi­szel ma­gad­dal!

Ha­ma­ro­san itt a nyár! Ter­ve­zed a nya­ra­lást? Ne csak az uta­zá­son jár­jon az eszed, gon­dold végig, mit vi­szel ma­gad­dal! Ked­venc strand­szer­kó­dat se fe­lejtsd itt­hon. Na­gyon lazán és le­zse­ren érzed majd benne magad. Adunk hozzá né­hány tip­pet! Akár lis­tát is ér­de­mes ké­szí­te­ned.

Bővebb üzleti ismeretekre lenne szükségük a hazai designereknek

Bővebb üzleti ismeretekre lenne szükségük a hazai designereknek

De­sign­ipari ku­ta­tást a Ma­gyar Divat és De­sign Ügy­nök­ség.

De­sign­ipari ku­ta­tást a Ma­gyar Divat és De­sign Ügy­nök­ség.

Visszatér a régi papucsdivat, de óvatosan kell járni benne

Visszatér a régi papucsdivat, de óvatosan kell járni benne

Vi­selj ter­mé­sze­tes anyag­ból ké­szült szu­per pa­pu­cso­kat.

Vi­selj ter­mé­sze­tes anyag­ból ké­szült szu­per pa­pu­cso­kat. Le­gin­kább strandra, nya­ra­lás­hoz ér­de­mes ilyet vá­lasz­tani. Egy titka van csak, vi­gyázz rá job­ban, mint egy át­la­gos ci­pőre, óvd az anya­gát!

Őrület, idén nyilvánosan viselik a melltartót a nők

Őrület, idén nyilvánosan viselik a melltartót a nők

A hét­köz­na­po­kon is egyre me­nőbb, de a sztár­vi­lág­ban már nem új­don­ság, hogy egy szál mell­tar­tó­ban jár­nak a nők az utcán.

A hét­köz­na­po­kon is egyre me­nőbb, de a sztár­vi­lág­ban már nem új­don­ság, hogy egy szál mell­tar­tó­ban jár­nak a nők az utcán. Le­ke­rül­tek a blú­zok és tri­kók, így lett nagy ked­venc a ká­ni­ku­lá­ban ez a fe­hér­nemű. Nem is kér­dés mit szól­nak majd hozzá a férfiak!

Ilyet még nem láttál: csak a mellbimbót takarja az új bikini

Ilyet még nem láttál: csak a mellbimbót takarja az új bikini

Lás­suk, te mit szólsz ehhez a va­dí­tóan szexi di­vat­hoz!

Lás­suk, te mit szólsz ehhez a va­dí­tóan szexi di­vat­hoz!

Eszelősen dögös stranddivat: Tarol a szexi neccbikini

Eszelősen dögös stranddivat: Tarol a szexi neccbikini

A férfiak ismét jól jár­nak, leg­alábbis bi­ki­ni­fron­ton min­den­képp. Az új necc­bi­kini ugyanis olyan, mint a mese: van is, meg nincs is, fel­vet­ték, meg nem is.

A férfiak ismét jól jár­nak, leg­alábbis bi­ki­ni­fron­ton min­den­képp. Az új necc­bi­kini ugyanis olyan, mint a mese: van is, meg nincs is, fel­vet­ték, meg nem is.

Szuperdögös hajszín lesz a nyár slágere: gyömbérvörös a divat!

Szuperdögös hajszín lesz a nyár slágere: gyömbérvörös a divat!

Álom­szép le­szel ezzel a fri­zu­rá­val.

Álom­szép le­szel ezzel a fri­zu­rá­val.

Így vedd fel a nyár szexi nadrágját, hogy megőrüljenek a férfiak

Így vedd fel a nyár szexi nadrágját, hogy megőrüljenek a férfiak

Ezt a di­va­tot imádni fogod! Nem csak va­gány és ké­nyel­mes, de nőies és szexi is le­szel benne.

Elképesztően szexi lesz a 2019-es nyári körömdivat

Elképesztően szexi lesz a 2019-es nyári körömdivat

Gyö­nyö­rűen vib­ráló szí­nek ke­rül­nek fó­kuszba az új trend jó­vol­tá­ból. Min­den­kép­pen ér­de­mes ki­pró­bálni!

Gyö­nyö­rűen vib­ráló szí­nek ke­rül­nek fó­kuszba az új trend jó­vol­tá­ból. A szu­per ár­nya­la­tok közt biz­tos, hogy te is gyor­san rá­ta­lálsz a neked va­lóra!

Visszatér a régi táskadivat, imádja minden nő

Visszatér a régi táskadivat, imádja minden nő

Nyári slá­ger a kéz­mű­ves táska! Prak­ti­kus és ele­gáns, a forró nya­ra­lá­sok han­gu­la­tát adja a hét­köz­na­pokra és az ele­gáns par­tikra is.

Nyári slá­ger a kéz­mű­ves táska! Prak­ti­kus és ele­gáns, a forró nya­ra­lá­sok han­gu­la­tát adja a hét­köz­na­pokra és az ele­gáns par­tikra is. Szé­les a vá­lasz­ték, vá­lassz egyet a a szet­ted­hez.Van­nak csúcs­szu­per fa­zo­nok, mu­ta­tunk né­há­nyat, gon­dold végig me­lyi­ket hová tud­nád ma­gad­dal vinni.

Ez a hajvágás idén nyáron mindent visz: 10 évet fiatalít az új frizura

Ez a hajvágás idén nyáron mindent visz: 10 évet fiatalít az új frizura

Cso­dá­san iz­gal­mas tin­csek, te se ma­radj le!

Az új fazon nem­csak fi­a­ta­lossá va­rá­zsol, de min­den bi­zonnyal a nyár leg­va­gá­nyabb fri­zu­rája is lesz.

Szupernőies manikűrben hódítasz idén nyáron

Szupernőies manikűrben hódítasz idén nyáron

Me­se­szép lesz a kezed, ha ki­pró­bá­lod.

Me­se­szép lesz a kezed, ha ki­pró­bá­lod ezt a di­va­tot.

Eszméletlen szexi nővé tesz az idei farmerszoknya-divat!

Eszméletlen szexi nővé tesz az idei farmerszoknya-divat!

Szu­per­dö­gös az idei fazon.

Szu­per­dö­gös a az idei fazon, bom­ba­ala­kot csi­nál!

Döbbenet a szülészeteken: Ezt a nevet akarják kislányuknak a nők

Döbbenet a szülészeteken: Ezt a nevet akarják kislányuknak a nők

Nem­rég hoz­ták nyil­vá­nos­ságra nép­sze­rű­ségi lis­tát.

Nem­rég hoz­ták nyil­vá­nos­ságra az Ame­ri­ká­ban leg­nép­sze­rűbb ba­ba­ne­vek lis­tá­ját. Bár az első 10 név nem volt meg­lepő, ér­de­kes tren­dekre de­rült fény. Vajon ki és mi be­fo­lyá­solja a név­adási tren­de­ket?

Minden idők legszexibb bikinijében az összes férfit leveszed a lábáról

Minden idők legszexibb bikinijében az összes férfit leveszed a lábáról

Ennél iz­gal­ma­sabb bi­ki­ni­di­vat még sosem volt! Csak raj­tad múlik, mennyit en­gedsz lát­tatni a mel­led­ből.

Ennél iz­gal­ma­sabb bi­ki­ni­di­vat még sosem volt! Csak raj­tad múlik, mennyit en­gedsz lát­tatni a mel­led­ből.

Végre itt a nyár kedvence, nem árulnak zsákbamacskát a nők

Végre itt a nyár kedvence, nem árulnak zsákbamacskát a nők

Rö­vid­nad­rág örök sze­re­lem. Ki ne vi­selné ezt a nad­rá­got, főleg far­mer­ben.

Rö­vid­nad­rág örök sze­re­lem. Ki ne vi­selné ezt a nad­rá­got?

Itt a 2019-es nyár legújabb manikűrdivatja

Itt a 2019-es nyár legújabb manikűrdivatja

Az idei nyár nagy slá­gere a vi­rág­minta lesz. Raj­tad múlik, mi­lyen ma­ni­kűrt vá­lasz­tasz.

Az idei nyár nagy slá­gere a vi­rág­minta lesz. Raj­tad múlik, mi­lyen ma­ni­kűrt vá­lasz­tasz. Matt kör­mö­ket, ová­lis for­mát, vagy egy­sze­rűt és ro­man­ti­ku­sat. Egy biz­tos, mind­egyi­ken lesz­nek apró vi­rá­gok. Nőies ,vidám és szép ez a divat, elég sok­féle szín­ben ra­gyog­hat­nak a kör­meid.

Nyáron ezekben a kényelmes cipőkben rohangálnak a nők

Nyáron ezekben a kényelmes cipőkben rohangálnak a nők

Vége a vas­tag ci­pők­nek, itt a laza nyári láb­be­lik ideje. Van­nak örök fa­zo­nok, amik mégis évről-évre meg­újul­nak.

Vége a vas­tag ci­pők­nek, itt a laza nyári láb­be­lik ideje. Van­nak örök fa­zo­nok, amik mégis évről-évre meg­újul­nak. Össze­vá­lo­gat­tuk az idei nyár leg­di­va­to­sabb da­rab­jait. Kü­lön­féle szan­dá­lok, pa­pu­csok, pa­pucs­ci­pők vá­lasz­té­kát ta­lál­ha­tod meg a tren­dek­ben. Vá­laszt­hatsz.

Hatalmas siker! Nanushka meghódította Hailey Biebert és Katy Perryt

Hatalmas siker! Nanushka meghódította Hailey Biebert és Katy Perryt is

To­vábbra is hódít a ma­gyar di­vat­márka a vi­lág­sztá­rok kö­ré­ben.

To­vábbra is hódít a ma­gyar di­vat­márka a vi­lág­sztá­rok kö­ré­ben.

Eszméletlen hosszú combokat csinál a farmer, ha így hordod

Eszméletlen hosszú combokat csinál a farmer, ha így hordod

Sze­ret­néd, ha lá­baid még hosszabb­nak és kar­csúbb­nak lát­szód­ja­nak a far­mer­ben? Mi sem lesz egy­sze­rűbb ezzel az apró trük­kel, mu­tat­juk is!

Sze­ret­néd, ha lá­baid még hosszabb­nak és kar­csúbb­nak lát­szód­ja­nak a far­mer­ben? Mi sem lesz egy­sze­rűbb ezzel az apró trük­kel, mu­tat­juk is!

Ultraszexi ruhadarabbal rukkolnak elő idén nyáron a nők

Ultraszexi ruhadarabbal rukkolnak elő idén nyáron a nők: jöhet a crop top

Be­va­dítja a férfi­a­kat a leg­újabb divat! Ezt az ütős fel­sőt egyet­len csi­nos nő sem hagy­hatja ki!

Vakítóan szexi az új bikinidivat! Imádja minden nő

Vakítóan szexi az új bikinidivat! Imádja minden nő

Mu­ta­tunk pár kü­lön­le­ges da­ra­bot.

Hosszú de­rekú bugyi, roj­tok, pán­tok: mindez a nyár nagy bi­ki­ni­di­vatja. Nézd a vi­lá­got ra­gyogó szín­ben, vi­seld a nap­su­ga­rat a tes­te­den!

Íme a nyári ruha, ami mindenkinek jól áll

Íme a nyári ruha, ami mindenkinek jól áll

Annyi min­den lapul a szek­rény­ben, amit már nem ve­szünk fel. Van­nak vi­szont örök di­va­tos ruha da­ra­bok, me­lye­ket nyá­ron csak elő kell kapni. Ilyen a far­mer­ruci is.

Annyi min­den lapul a szek­rény­ben, amit már nem ve­szünk fel. Van­nak vi­szont örök di­va­tos ruha da­ra­bok, me­lye­ket nyá­ron csak elő kell kapni.

Szörnyen ronda a legújabb divat, mégis imádják a nők

Szörnyen ronda a legújabb divat, mégis imádják a nők

Mi­csoda fa­zo­no­kat ké­pe­sek meg­ál­modni a ter­ve­zők! Bár ezek a rucik ké­nyel­me­sek és len­gék, de jól gon­dold meg, me­lyi­ket ve­szed fel!

Mi­csoda fa­zo­no­kat ké­pe­sek meg­ál­modni a ter­ve­zők! Bár ezek a rucik ké­nyel­me­sek és len­gék, de jól gon­dold meg, me­lyi­ket ve­szed fel! Cso­dál­nánk, ha ebben meg tud­nál hó­dí­tani egy férfit! Bár, ki tudja?! Íz­lé­sek és po­fo­nok, ez va­ló­ban igaz, ebben az eset­ben is. Nem ki­zárt,hogy ta­lálsz azért egy neked való rucit.

Istennő leszel a nyár legszexibb hajszínével: rózsaarany a legmenőbb divat!

Istennő leszel a nyár legszexibb hajszínével: rózsaarany a legmenőbb divat!

Egy­sze­rűen cso­dás ez a szín. Ra­gyo­góan fogsz ki­nézni.

Egy­sze­rűen cso­dás ez a szín. Ra­gyo­góan fogsz ki­nézni.

Vége, már nem a szürke 50 árnyalata hódít! Most ez lesz a nyerő

Vége, már nem a szürke 50 árnyalata hódít! Most ez lesz a nyerő

A ró­zsa­szín évek óta meg­ta­lál­ható a divat pa­let­tá­ján.

A ró­zsa­szín évek óta meg­ta­lál­ható a divat pa­let­tá­ján. Idén is be­ra­gyogja a ta­vaszt.

Jaj, ez fáj! Tényleg ilyen farmerban járnak nyáron a nők?

Jaj, ez fáj! Tényleg ilyen farmerban járnak nyáron a nők?

Idén vá­laszd a ber­mu­dát!

Far­mer nél­kül el sem tud­juk kép­zeli a nya­rat! Ha nem vagy nagy rö­vid­nad­rág ra­jongó, idén vá­laszd a ber­mu­dát! A hosszát se bízd másra.

Ha ezt a három ruhát beszerzed tavasszal, te is nagyon csinos lehetsz

Ha ezt a három ruhát beszerzed tavasszal, te is nagyon csinos lehetsz

Van­nak a di­vat­ban szinte örök da­ra­bok, me­lyek évről-évre be­kúsz­nak a tren­dekbe. Aján­lott be­sze­rez­ned!

Visszatér a '80-as évek nagy hajdivatja: kacérak lesznek a tincsek

Visszatér a '80-as évek nagy hajdivatja: kacérak lesznek a tincsek

Vá­lassz a gön­dör hajak közül lok­ni­kat, vagy apró gön­dör für­tö­ket!

Aki­nek egye­nes a haja, min­dig gön­dörre vá­gyik, aki pedig gön­dör sok­szor va­sal­tatja a haját. Most vi­szont vá­lassz a gön­dör hajak közül lok­ni­kat, vagy apró gön­dör für­tö­ket, hosszú vagy rövid fri­zu­rát. Ve­gyél részt egy idő­uta­zá­son a 80-as évekbe!

Őrület, mit találtak ki a nők a nadrággal, ez lesz a nyár legnagyobb divatja

Őrület, mit találtak ki a nők a nadrággal, ez lesz a nyár legnagyobb divatja

Ismét a '90-es évek nép­szerű kom­bi­ná­ci­ó­já­val áll­tak elő a ter­ve­zők.

Ismét a '90-es évek nép­szerű kom­bi­ná­ci­ó­já­val áll­tak elő a ter­ve­zők. Újra divat nad­rág fe­lett szok­nyát hor­dani. Évek óta erő­sö­dik ez a trend, mu­ta­tunk né­hány szu­per ked­ven­cet! Fur­csá­nak tűn­het , mégis ez a divat.

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel, hogy totál sze­xivé és iz­gal­massá vál­jon!

Fehér farmer lesz a nyár slágere: Ha így hordod, karcsúsít

Fehér farmer lesz a nyár slágere: Ha így hordod, karcsúsít

Esz­mé­let­len szexi a fehér far­mer, sze­ren­csére idén akkor sem kell le­mon­da­nod róla, ha nem tö­ké­le­tes az ala­kod.

Esz­mé­let­len szexi a fehér far­mer, sze­ren­csére idén akkor sem kell le­mon­da­nod róla, ha nem tö­ké­le­tes az ala­kod. Egy a fon­tos, jól fon­told meg ho­gyan hor­dod! Né­hány apró tipp, és te is bom­banő le­szel benne! Ne hagyd ki, merj bát­ran vá­sá­rolni egyet.

Hihetetlen, de ismét visszatért a 80-as évek cipődivatja

Hihetetlen, de ismét visszatért a 80-as évek cipődivatja

Ismét vissza­tért a klumpa. Nőies lett ez az is­mert fa­pa­pucs. Szok­nyá­hoz és nad­rág­hoz is fel­ve­he­ted, lapos és magas sa­rok­kal is hord­ha­tod.

Ismét vissza­tért a klumpa, bár kissé meg­vál­to­zott. Nőies lett ez az is­mert fa­pa­pucs. Szok­nyá­hoz és nad­rág­hoz is fel­ve­he­ted, lapos és magas sa­rok­kal is hord­ha­tod. Nyár leg­ké­nyel­me­sebb, leg­prak­ti­ku­sabb láb­be­lije lehet, vá­lassz egy neked való, csi­nos fa­zont.

Megint divat a színes farmer, ezek az árnyalatok lesznek menők

Megint divat a színes farmer, ezek az árnyalatok lesznek menők

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami soha nem megy ki a di­vat­ból.

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami soha nem megy ki a di­vat­ból. Nad­rág, dzseki vagy ing? Vi­seld szí­nes­ben!

Végre egy nyári ruhadarab, amiben minden nő dögös és szexi

Végre egy nyári ruhadarab, amiben minden nő dögös és szexi

Ezek­hez a cso­da­szép ru­cik­hoz még ki­egé­szítő sem kell. A nap bár­me­lyik sza­ká­ban vi­sel­he­ted ezt a fa­zont, az ered­mény ga­ran­tált siker!

Ezek­hez a cso­da­szép ru­cik­hoz még ki­egé­szítő sem kell. A nap bár­me­lyik sza­ká­ban vi­sel­he­ted ezt a fa­zont, az ered­mény ga­ran­tált siker! Va­dító min­ták és szí­nek. Nehéz csak egyet vá­lasz­tani! Kü­lön­féle ese­ményre vá­laszt­hatsz akár más anyag­ból és ki­csit, me­ré­szebb, mó­do­sí­tott fa­zont.

A bikini kora lejárt, ez a dressz hódít idén nyáron

A bikini kora lejárt, ez a dressz hódít idén nyáron

El­jött a te időd!

El­jött a te időd, ha az egy­ré­szes für­dő­ru­hát sze­re­ted! Dressz­ben jár­nak idén a stran­do­kon a nők! Iz­gal­mas, szexi és klasszi­kus fa­zo­nok is a tren­dek kö­zött.

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Egy kü­lön­le­ges trend rob­ban be a te­to­vá­lá­sok sze­rel­me­sei kö­zött. A leg­újabb őrü­let leg­in­kább a nagy­ma­mák te­rí­tő­i­nek min­tá­jára ha­son­lít.

Egy kü­lön­le­ges trend rob­ban be a te­to­vá­lá­sok sze­rel­me­sei kö­zött. A leg­újabb őrü­let leg­in­kább a gye­re­kek hím­zett pó­ló­i­nak és a nagy­ma­mák te­rí­tő­i­nek min­tá­jára ha­son­lít, ami el­sőre talán fur­csán hang­zik, de a vég­ered­mény mégis na­gyon lát­vá­nyos! Mu­ta­tunk né­há­nyat, vá­laszt­hatsz,ha meg­tet­szik.

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat - fotókkal

Bár­mi­lyen is le­gyen az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló. Vajon me­lyik az a fazon, ame­lyik a leg­job­ban ki­emeli az adott­sá­ga­i­dat?

Bár­mi­lyen is le­gyen az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló. Vajon me­lyik az a fazon, ame­lyik a leg­job­ban ki­emeli az adott­sá­ga­i­dat? A ki­sebb mé­re­tek­kel meg­ál­dott nők örül­het­nek, mert az idei divat nekik ked­vez.

Máris üzletet csináltak a Notre Dame-i tragédiából

Máris üzletet csináltak a Notre Dame-i tragédiából

Hi­he­tet­len, de saj­nos igaz.

Van­nak, akik a drá­má­ban rejlő biz­niszre fó­kusz­ál­tak. A tör­tén­tekre ki­he­gye­zett Notre Dame-os por­té­ká­kat kí­nál­nak a di­vatra és a hely­zetre fo­gé­ko­nyak­nak.

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos.

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni.

Zseniális tippek, hogy vékonyabbnak tűnj

Zseniális tippek, hogy vékonyabbnak tűnj

Apró trük­kök­kel is vál­toz­tat­hatsz, nem mind­egy, hogy mit ve­szel fel.

Na­gyon apró trük­kök­kel is vál­toz­tat­hatsz a kül­ső­dön, mert nem mind­egy, hogy mit ve­szel fel. Se­gí­tünk, ho­gyan le­hetsz kar­csúbb és vé­ko­nyabb. Így biz­tos, hogy job­ban érzed majd magad a bő­röd­ben.

Hihetetlen, ez a gyűrű kerül idén a nők ujjára

Hihetetlen, ez a gyűrű kerül idén a nők ujjára

Imá­dod az ék­sze­re­ket? 2019 gyű­rű­jé­től tuti le­esik az állad!

Imá­dod az ék­sze­re­ket? 2019 gyű­rű­jé­től tuti le­esik az állad! Nem csak férfi­ak­nak jár ez a fazon. Lá­gyí­tot­tak rajta a ter­ve­zők, nő­i­essé va­rá­zsol­ták. Le­e­sik az állad, ha meg­lá­tod!

Itt a bizonyíték: Szuperhősnek képzeli magát Cinthya Dictator

Itt a bizonyíték: Szuperhősnek képzeli magát Cinthya Dictator

Gyer­mek­ko­rá­ban ál­modta meg, fel­nőtt ko­rára meg­va­ló­sí­totta.

Gyer­mek­ko­rá­ban ál­modta meg, fel­nőtt ko­rára meg­va­ló­sí­totta magát Cin­thya Dic­ta­tor.

Nem hiszed el, mi az új divat: Őrület, mit művelnek fejükkel a nők

Nem hiszed el, mi az új divat: Őrület, mit művelnek fejükkel a nők

Régi is­me­rős kö­szön vissza a divat vi­lá­gába, nem fogsz hinni a sze­med­nek! Egyre több nő pró­bálja ki! Mu­tat­juk, ho­gyan hoz­ha­tod ki be­lőle a leg­töb­bet!

Na­gyon régi is­me­rős kö­szön vissza a divat vi­lá­gába, nem fogsz hinni a sze­med­nek! Egyre több nő pró­bálja ki, rá­adá­sul a sztá­rok is adják alá­juk a lovat. Mu­tat­juk, ho­gyan hoz­ha­tod ki be­lőle a leg­töb­bet!

2 őrületes farmer, ez lesz nyáron a divat

2 őrületes farmer, ez lesz nyáron a divat

Vi­selj idén kü­lön­le­ges nad­rá­got, mu­tat­juk a 2 leg­iz­gal­ma­sabb fazon. Tűnj ki a tö­meg­ből, légy vidám és fi­a­ta­los. Bát­ran vá­lassz ezek közül a far­me­rek közül, biz­tos, hogy mind­egyik jól áll.

Vi­selj idén kü­lön­le­ges nad­rá­got, mu­tat­juk a 2 leg­iz­gal­ma­sabb fazon. Tűnj ki a tö­meg­ből, légy vidám és fi­a­ta­los.

2019-ben ez a legszexibb cipőtrend: Meztelen lesz a női láb

2019-ben ez a legszexibb cipőtrend: Meztelen lesz a női láb

Meg­lepő vagy sem, az idei tren­det a tel­je­sen át­lát­szó ci­pel­lők fog­ják uralni, még­hozzá a leg­kü­lön­fé­lébb fa­zo­nok­ban.

Meg­lepő vagy sem, az idei tren­det a tel­je­sen át­lát­szó ci­pel­lők fog­ják uralni, még­hozzá a leg­kü­lön­fé­lébb fa­zo­nok­ban. Lás­suk, neked mennyire nyeri el tet­szé­sed a leg­újabb divat!