CÍMKE: 'divat'

Ez elképesztő: Nem hinnéd, mit köszönhet a világ Andy Vajnának

Ez elképesztő: Nem hinnéd, mit köszönhet a világ Andy Vajnának

Andy Vajna a jég hátán is meg­élt. Az a fajta ember volt, aki ki­ta­lált, majd meg­csi­nált bár­mit...

Kócsag-bikini lesz 2019 szexi atombombája, annyi a férfiaknak

Kócsag-bikini lesz 2019 szexi atombombája, annyi a férfiaknak

Ismét egy be­vál­la­lós trend, ami bi­zo­nyára na­gyon bejön majd a férfi­ak­nak. A vé­le­mé­nyek per­sze meg­osz­la­nak, de egy biz­tos: ez a bi­kini aztán nem rej­te­geti el a lé­nye­get!

Ez a cipődivat tarol majd tavasszal: Szuperszexi lábat csinál a nőknek

Meghökkentő lesz a tavaszi cipődivat - te vajon a rajongójává válsz?

Meg­lepő és kü­lön­le­ges di­vatra ké­szülj idén ta­vas­szal. Nézd meg, mit hoz a már­cius.

Álomszép leszel a tavasz legnőiesebb divatszínében!

Álomszép leszel a tavasz legnőiesebb divatszínében!

Egé­szen káp­rá­za­tos le­he­tő­sé­ge­ket kínál a ta­va­szi trend! Gyö­nyörű le­szel!

Egé­szen káp­rá­za­tos le­he­tő­sé­ge­ket kínál a ta­va­szi trend! Gyö­nyörű le­szel!

Micsoda őrület, itt a pulóver manikűr!

Micsoda őrület, itt a pulóver manikűr!

El­ké­pesztő ötlet a kö­tött pul­csis köröm. Egyedi, de fran­cia ma­ni­kűr­rel vagy pasz­tell szí­nek­kel is kom­bi­nál­ha­tod. Fel­tű­nően já­té­kos és va­gány le­hetsz vele.

El­ké­pesztő ötlet a kö­tött pul­csis köröm. Egyedi, de fran­cia ma­ni­kűr­rel vagy pasz­tell szí­nek­kel is kom­bi­nál­ha­tod. Fel­tű­nően já­té­kos és va­gány le­hetsz vele.

Meglepő titokra derült fény: férfiruhákat hord Debreczeni Zita!

Meglepő titokra derült fény: férfiruhákat hord Debreczeni Zita!

A csi­nos fo­tó­mű­vész­ről ke­ve­sen gon­dol­nák, hogy a ru­ha­bol­tok férfi­osz­tá­lyán nem csak Gi­an­ni­nak szo­kott vá­sá­rolni.

A csi­nos fo­tó­mű­vész­ről ke­ve­sen gon­dol­nák, hogy a ru­ha­bol­tok férfi­osz­tá­lyán nem csak Gi­an­ni­nak szo­kott vá­sá­rolni.

Visszatér Diana hercegnő kedvenc divatja, ettől jó kedved lesz

Visszatér Diana hercegnő kedvenc divatja, ettől jó kedved lesz

Diana ked­venc ruhái a mai napig meg­áll­ják a he­lyü­ket a di­vat­ban. Sőt, ismét vissza­tér­nek azok a fa­zo­nok, me­lye­ket ő vi­selt!

Hordj kalapot a télikabáthoz, sokkal érdekesebb leszel

Hordj kalapot a télikabáthoz, sokkal érdekesebb leszel

Meg­mu­tat­juk a leg­jobb fa­zo­no­kat.

A téli szö­vet­ka­bát ön­ma­gá­ban is ele­gáns vi­se­let, ha vi­szont még lát­vá­nyo­sabb akarsz lenni, ve­gyél hozzá ka­la­pot! Meg­mu­tat­juk a leg­jobb ka­lap­fa­zo­no­kat.

Nem spórolnak: közel 2 millió forintos pléddel takargatják a kutyát Beckhamék

Nem spórolnak: közel 2 millió forintos pléddel takargatják a kutyát Beckhamék

A Beck­ham-csa­lád­ban még a kutya is iga­zán stí­lu­sos.

A Beck­ham-csa­lád­ban még a kutya is iga­zán stí­lu­sos.

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

Ha idén eze­ket a ci­pő­ket vá­lasz­tod, ga­ran­tál­tan min­denki ész­re­vesz az utcán! Ér­zéki, ke­cses lá­ba­kat for­mál­nak ezek a láb­be­lik.

Ha idén eze­ket a ci­pő­ket vá­lasz­tod, ga­ran­tál­tan min­denki ész­re­vesz az utcán! Ér­zéki, ke­cses lá­ba­kat for­mál­nak ezek a láb­be­lik. A ter­ve­zők na­gyot al­kot­tak, hogy ki­hoz­zák min­den­ki­ből a szexi nőt.Fur­csa sar­kak, iz­gal­mas cipők az idei tren­dek kö­zött. Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb fa­zo­no­kat.

Egészen furcsa szín lesz a divat, imádják majd a férfiak

Egészen furcsa szín lesz a divat, imádják majd a férfiak

Ne hagyd ki ezt a színt a ru­ha­tá­rad­ból, még ha elő­ször fura vá­lasz­tás­nak is tűnik. Éb­red­jen fel ben­ned az igazi nő!

Ne hagyd ki ezt a színt a ru­ha­tá­rad­ból, még ha elő­ször fura vá­lasz­tás­nak is tűnik. Éb­red­jen fel ben­ned az igazi nő!

Őrület, mi lett a divat: felrúgtak minden szabályt

Őrület, mi lett a divat: felrúgtak minden szabályt

Ré­geb­ben fő­ben­járó di­vat­bűn­nek szá­mí­tott az arany és az ezüst ke­ve­rése. Mos­ta­ná­ban vi­szont min­den régi di­vat­sza­bály ha­tá­lyát veszti.

Ré­geb­ben fő­ben­járó di­vat­bűn­nek szá­mí­tott az arany és az ezüst ke­ve­rése. Mos­ta­ná­ban vi­szont min­den régi di­vat­sza­bály ha­tá­lyát veszti: ma­nap­ság ki­fe­je­zet­ten menő a két ne­mes­fém együtt. A leg­va­dabb kom­bi­ná­ci­ó­kat is ki­pró­bál­ha­tod, mos­ta­ná­ban nincs határ!

2019-ben ez a hajszín lesz a legszexibb viselet: mézes gesztenye!

2019-ben ez a hajszín lesz a legszexibb viselet: mézes gesztenye!

Dögös, ele­gáns és esz­mé­let­len nőies a leg­újabb divat.

Dögös, ele­gáns és esz­mé­let­len nőies a leg­újabb divat. Sem­mi­képp ne hagyd ki!

Az ombre már nem csak a hajdivatban tarol

Az ombre már nem csak a hajdivatban tarol

Ombre-ra­jongó vagy? Fe­lejtsd el a fri­zu­rát, most más­hol hasz­náld ki a szín­át­me­net va­rá­zsát.

Ombre-ra­jongó vagy? Akkor itt a te időd! Fe­lejtsd el a fri­zu­rát, most más­hol hasz­náld ki a szín­át­me­net va­rá­zsát. Di­va­tos, va­dító és ele­gáns is le­hetsz.

Ez lesz 2019 kedvenc téli színe, mindent beborít

Ez lesz 2019 kedvenc téli színe, mindent beborít

Va­rá­zsolj a tél­ből ta­vaszt, ne en­gedd, hogy sö­tét­ségbe bo­rul­ja­nak a nap­jaid. Sze­rezz be leg­alább egy szí­nes ru­ha­da­ra­bot, mu­tat­juk a leg­szeb­be­ket!

Va­rá­zsolj a tél­ből ta­vaszt, ne en­gedd, hogy sö­tét­ségbe bo­rul­ja­nak a nap­jaid. Sze­rezz be leg­alább egy szí­nes ru­ha­da­ra­bot, mu­tat­juk a leg­szeb­be­ket! Fan­tasz­ti­kus az idei téli kol­lek­ció. Fan­tasz­ti­kus az idei téli kol­lek­ció.A ter­ve­zők ki­tet­tek ma­gu­kért, hasz­nál­ták a fan­tá­zi­á­ju­kat, nem­csak szín­ben, hanem fa­zon­ban is.

Eszméletlen dögös lesz a 2019-es bugyidivat!

Eszméletlen dögös lesz a 2019-es bugyidivat!

Ezek a fe­hér­ne­műk min­den férfit le­vesz­nek lá­buk­ról.

Ezek a fe­hér­ne­műk min­den férfit le­vesz­nek a lá­buk­ról, és me­sé­sen fogsz ki­nézni ben­nük. Egy­szerre sze­xik és rafi­nált sza­bá­súak.

Ettől lehidalsz: Ez lesz 2019 legtrendibb hajfestése

Ettől lehidalsz: Ez lesz 2019 legtrendibb hajfestése

A divat néha meg­hök­kentő tud lenni...

A divat néha meg­hök­kentő tud lenni, de az új haj­fes­tési tech­nika ered­mé­nye va­ló­ban döb­be­ne­tes! Igazi mes­ter­munka, vidám ár­nya­la­tokra han­golva!

Nejloning és szőrös dekoltázs: Íme, a '70-es évek gyilkos divatja

Nejloning és szőrös dekoltázs: Íme, a '70-es évek gyilkos divatja

Egyes tren­dek szinte sosem men­nek ki a di­vat­ból, míg más tren­dek­kel ez nem tör­tén­het meg. S hogy miért? Döntsd el te!

Egyes tren­dek szinte sosem men­nek ki a di­vat­ból, míg más tren­dek­kel ez nem tör­tén­het meg. S hogy miért? Döntsd el te!

Meglepő és szexi lesz 2019 fürdőruhadivatja - ez vár rád a strandon idén

Meglepő és szexi lesz 2019 fürdőruhadivatja - ez vár rád a strandon idén

Mu­tat­juk, mi vár rád a forró, víz­parti na­po­kon! Bőven van vá­lasz­ték gyö­nyörű da­ra­bok­ból.

Meghan és Katalin is erre szavaz, igazán meglepő ez a színösszeállítás

Meghan és Katalin is erre szavaz, igazán meglepő ez a színösszeállítás

Mu­tat­juk, mi szá­mít most me­nő­nek a ki­rá­lyi csa­lád höl­gye­i­nél!

Mu­tat­juk, mi szá­mít most me­nő­nek a ki­rá­lyi csa­lád höl­gye­i­nél, Ka­ta­lin­nál és Meg­han­nél!

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Sze­ret­hető és üde, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit fi­a­ta­lít!

Sze­ret­hető és üde, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat!

9 szín, ami soha nem megy ki a divatból

9 szín, ami soha nem megy ki a divatból

Van­nak szín­kom­bi­ná­ciók, me­lye­ket min­dig meg­ta­lálsz a di­vat­ban.

Van­nak szí­nek és szín­kom­bi­ná­ciók, me­lye­ket min­dig meg­ta­lálsz a di­vat­ban. Ér­de­mes ezek közül ki­vá­lasz­tani, ami hoz­zád a leg­job­ban illik. Le­gyen egy örök szet­ted, amit bár­mi­kor elő­kap­hatsz!

Legyél a karácsony királynője - bombázó leszel ebben a szettben!

Legyél a karácsony királynője - bombázó leszel ebben a szettben!

Olyan öt­le­te­ket mu­ta­tunk, me­lyek­ben igazi álomnő le­hetsz ezen a szép ün­ne­pen.

Így villantanak hasat szilveszterkor a nők! Iszonyú szexi az új divat

Így villantanak hasat szilveszterkor a nők! Iszonyú szexi az új divat

Itt az ideje, hogy ki­ta­láld miben le­szel dögös az év utolsó bu­li­já­ban!

Ha még nem ta­lál­tad ki, miben le­szel dögös az év utolsó bu­li­já­ban, akkor itt az ideje, hogy meg­tedd! A parti leg­sze­xibb vi­se­lete a lán­cos top! Ha meg­fe­lelő szet­tel ve­szed fel, még ele­gáns is le­hetsz.

Itt a legújabb cipődivat, karácsonykor minden csinos nő ebben jár

Itt a legújabb cipődivat, karácsonykor minden csinos nő ebben jár

Ün­ne­pekre már most sze­rezd be a szu­per csi­nos és na­gyon ké­nyel­mes láb­be­li­ket. Nem kell hozzá ven­dég­ségbe men­ned, vedd fel az ün­nepi va­cso­rá­hoz.

Ün­ne­pekre már most sze­rezd be a szu­per csi­nos és na­gyon ké­nyel­mes láb­be­li­ket. Nem kell hozzá ven­dég­ségbe men­ned, vedd fel az ün­nepi va­cso­rá­hoz, ebéd­hez! Mu­tat­juk a ka­rá­csony leg­dö­gö­sebb és leg­ele­gán­sabb ci­pőit, csiz­máit.

Újra megszerették a nők a régi pulóverfazont

Újra megszerették a nők a régi pulóverfazont

Bár­mi­vel fel­ve­he­ted és kü­lön­böző stí­lus­ban vi­sel­he­ted. Kapd fel ezt a régi fa­zont és hó­díts!

Bár­mi­vel fel­ve­he­ted és kü­lön­böző stí­lus­ban vi­sel­he­ted. Kapd fel ezt a régi fa­zont és hó­díts!

Ez a hajvágás visz mindent 2019-ben: 10 évet fiatalít az új frizura

Ez a hajvágás visz mindent 2019-ben: 10 évet fiatalít az új frizura

Nézd meg te is, ho­gyan vál­toz­tatja kis­lá­nyossá vi­se­lő­jét az új fazon!

A hűvös bob fri­zu­rák ideje le­ál­do­zó­ban, most a rövid, kissé té­pett fru­fru rob­bant be a fri­zu­rák vi­lá­gába. Győ­ződj meg róla a saját sze­med­del te is, ho­gyan vál­toz­tatja egy csa­pásra kis­lá­nyossá vi­se­lő­jét az új fazon! A képek ön­ma­gu­kért be­szél­nek.

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Esz­mé­let­len újí­tás­sal rob­ban be az edző­cipő, soha nem volt még ennyire nőies!

Esz­mé­let­len újí­tás­sal rob­ban be az edző­cipő, soha nem volt még ennyire nőies! Hó­dí­ta­nak a bé­lelt cipők, légy résen és sze­rezz be minél ha­ma­rabb egy csi­nos da­ra­bot!

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019 nya­rán!

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019-ben. Lesz vajon kö­ve­tője ennek a bi­zarr vi­se­let­nek?

Bakancs minden alkalomra - a sztárok is ebben járnak

Bakancs minden alkalomra - a sztárok is ebben járnak

Ha be­szer­zed ezt a ba­kan­csot, máris imádni fogod a hideg időt! Ki­zárt, hogy fáz­zon a lábad benne.

Ha be­szer­zed ezt a ba­kan­csot, máris imádni fogod a hideg időt! Ki­zárt, hogy fáz­zon a lábad benne. Szu­per ké­nyel­mes láb­beli, sok sztár szin­tén ezt vá­lasz­totta idén télen.Te se ma­radj ki ebből a fan­tasz­ti­kus di­vat­ból, örök darab lehet. Sze­rezz be te is be­lőle mi­előbb, hogy a hi­deg­ben máris hord­hasd.

Hosszú combok villanása: Tarol a legizgalmasabb téli szoknyadivat

Hosszú combok villanása: Tarol a legizgalmasabb téli szoknyadivat

Fe­dezd fel a leg­újabb szok­nya­di­va­tot, le­gyél na­gyon szexi a hi­de­gebb hó­na­pok­ban is. Mu­tass töb­bet a lá­bad­ból.

Nem csak a sovány nő lehet szexi! Itt a bizonyíték

Nem csak a sovány nő lehet szexi! Itt a bizonyíték

Kerek popsi, for­más csípő?

Kerek popsi, vas­tag com­bok, for­más csípő? Meg­ta­lál­tuk a leg­dö­gö­sebb és di­va­tos szet­te­ket. Pán­tos, csip­kés fe­hér­ne­műk, nem csak vé­kony nők­nek!

Indul a Budapest Fashion Nights!

Indul a Budapest Fashion Nights!

De­cem­ber 6 és 9. kö­zött közel 50 ma­gyar di­vat­ter­vező várja a divat sze­rel­me­seit kü­lön­le­ges prog­ra­mok­kal, ked­vez­mé­nyek­kel és meg­hosszab­bí­tott nyit­va­tar­tás­sal

De­cem­ber 6 és 9. kö­zött közel 50 ma­gyar di­vat­ter­vező várja a divat sze­rel­me­seit kü­lön­le­ges prog­ra­mok­kal, ked­vez­mé­nyek­kel és meg­hosszab­bí­tott nyit­va­tar­tás­sal

Csupa csillogás - így festik az ünnepekre a körmüket a nők

Csupa csillogás - így festik az ünnepekre a körmüket a nők

Fan­tasz­ti­ku­san ele­gáns, nőies, kifi­no­mult az idei ün­nepi ma­ni­kűr. Meg­hitt csa­ládi együtt­létre és céges bu­likra is vá­lasz­tot­tunk a tren­dek közül.

Fan­tasz­ti­ku­san ele­gáns, nőies, kifi­no­mult az idei ün­nepi ma­ni­kűr. Meg­hitt csa­ládi együtt­létre és céges bu­likra is vá­lasz­tot­tunk a tren­dek közül. Már csak neked kell el­dön­te­ned, me­lyik lesz idén a ke­ze­den.

Eszméletlen fazonokkal robban be a 2019-es női divat

Eszméletlen fazonokkal robban be a 2019-es női divat

Át­tet­sző anya­gok, óri­ási szín­ka­val­kád és egyéb ret­rós meg­úju­lá­sok jel­lem­zik a rend­kí­vül nőies jövő évi tren­det!

Át­tet­sző anya­gok, óri­ási szín­ka­val­kád és egyéb ret­rós meg­úju­lá­sok jel­lem­zik az ult­ra­nő­ies tren­det!

Egyszerűen lenyűgöző, így lesz télen divatos a leggings

Egyszerűen lenyűgöző, így lesz télen divatos a leggings

A leg­gings idő­já­rás­tól füg­get­le­nül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb ru­ha­da­rab a vi­lá­gon.

A leg­gings idő­já­rás­tól füg­get­le­nül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb ru­ha­da­rab a vi­lá­gon.

Ettől olyan csábos Meghan Markle mosolya: mindent visz ez a matt árnyalat

Ettől olyan csábos Meghan Markle mosolya: mindent visz ez a matt árnyalat

A jó smink, de akár egy rúzs is cso­dákra képes. És ezt Meg­han­nál senki nem tudja job­ban!

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Űzd el a bús­ko­mor­sá­got szí­nes ka­bá­tok­kal. Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!

Ne hagyd, hogy a szür­ke­ség és a fel­hők be­fo­lyá­sol­ják a han­gu­la­to­dat! Űzd el a bús­ko­mor­sá­got szí­nes ka­bá­tok­kal. Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!

Ez a kényelmes ruhadarab jó barátod lesz a hidegben!

Ez a kényelmes ruhadarab jó barátod lesz a hidegben!

A fa­vá­gók ked­venc koc­kás inge a női di­vatba is be­lo­pó­dzott. És mi­lyen jól tette: a ké­nyel­mes és meleg fla­nel­in­gek­nek na­gyon fogsz örülni a hideg na­po­kon.

A fa­vá­gók ked­venc koc­kás inge a női di­vatba is be­lo­pó­dzott. És mi­lyen jól tette: a ké­nyel­mes és meleg fla­nel­in­gek­nek na­gyon fogsz örülni a hideg na­po­kon. Fo­gad­junk, hogy nem gon­dol­tad volna, hogy ezt is lehet dö­gö­sen, nő­i­e­sen vi­selni. Pedig sok jó példa van rá, hogy ez nem le­he­tet­len.

Kiderült, ez a világ legnépszerűbb melltartója

Kiderült, ez a világ legnépszerűbb melltartója

Imád­ják a nők ezt a szu­per mell­tar­tót. Sze­rezz be te is leg­alább egyet! Va­dí­tóan szexi fazon az év nagy si­kere.

Imád­ják a nők ezt a szu­per mell­tar­tót. Sze­rezz be te is leg­alább egyet! Ké­nyel­mes, csi­nos, nőies, és va­dí­tóan szexi fazon az év nagy si­kere.

Így viseld télen az úttörőszoknyát

Így viseld télen az úttörőszoknyát

Nem kell attól tar­ta­nod, hogy ez a szok­nya nem neked való. Ismét di­vatba jött a ra­kott szok­nya, mely egy na­gyon já­té­kos fazon. Vá­laszt­hatsz hosszab­bat, rö­vi­deb­bet is be­lőle.

Nem kell attól tar­ta­nod, hogy ez a szok­nya nem neked való. Ismét di­vatba jött a ra­kott szok­nya, mely egy na­gyon já­té­kos fazon. Vá­laszt­hatsz hosszab­bat, rö­vi­deb­bet is be­lőle, mind­egyik­ben na­gyon csi­nos le­szel. Laza stí­lust ad, ké­nyel­mes tuti jó vá­lasz­tás még a téli hi­de­gek­ben is.Mu­tat­juk a szet­te­ket.

Sejtelmes fotó, különleges dologra készül Kárpáti Rebeka

Sejtelmes fotó, különleges dologra készül Kárpáti Rebeka

Ilyen­ben még nem volt része a csi­nos szí­nész­nő­nek, ra­jon­gói is csak ta­lál­gat­nak.

Ilyen­ben még nem volt része a csi­nos szí­nész­nő­nek, ra­jon­gói is csak ta­lál­gat­nak.

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos.

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos. Csil­lo­gás, szép­ség, vissza­fo­gott ra­gyo­gás az idei trend.

Hihetetlen, de ezért nem húznak szoknyát ősszel a nők

Hihetetlen, de ezért nem húznak szoknyát ősszel a nők

Az idei sze­zon nagy öt­lete, hogy a hosszú pu­ló­ve­rek­hez csak egy csiz­mát kap­nak fel a höl­gyek. Fe­lejtsd el a nad­rá­got és a szok­nyát!

Az idei sze­zon nagy öt­lete, hogy a hosszú pu­ló­ve­rek­hez csak egy csiz­mát kap­nak fel a höl­gyek. Fe­lejtsd el a nad­rá­got és a szok­nyát, ma­xi­mum egy jó ék­szer kell már csak hozzá.Fan­tasz­ti­kus csi­nos le­hetsz ebben a szett­ben, csak le­gyél elég bátor, hogy vi­seld. Ez a kom­bi­ná­ció az idei téli sze­zon meg­le­pe­tése.

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van.

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van, de nem min­den menő ru­ha­da­rab áll min­den­ki­nek jól. A leg­újabb far­mer­hez kell egy kis bá­tor­ság, hogy fel­vedd.

Így viseld a bőrnadrágot, tuti ütős leszel benne

Így viseld a bőrnadrágot, tuti ütős leszel benne

Szí­ve­sen be­le­búj­nál egy trendi bőr­nad­rá­gos szettbe? Most meg­te­he­ted, idén vál­to­za­tos kom­bi­ná­ciók vár­nak rád.

Ezt a táskát imádják most a nők, mindenkit megfiatalít

Ezt a táskát imádják most a nők, mindenkit megfiatalít

Egyre na­gyobb di­vatja van a kéz­mű­ves ki­egé­szí­tők­nek. Nem ma­rad­hat ki a sor­ból a há­ti­zsák sem.

Egyre na­gyobb di­vatja van a kéz­mű­ves ki­egé­szí­tők­nek. Nem ma­rad­hat ki a sor­ból a há­ti­zsák sem.

Így viseld ősszel a farmer ruhát, és mindig menő leszel!

Így viseld ősszel a farmer ruhát, és mindig menő leszel!

Adunk né­hány tip­pet.

A far­mer nem­csak nad­rág­ként az ősz sztárja: akkor is ele­gáns le­szel, ha far­mer ruhát vi­selsz. Adunk né­hány tip­pet.

Izzasztó fotók: Hihetetlenül dögös képek Medveczky Ilonáról

Izzasztó fotók: Hihetetlenül dögös képek Medveczky Ilonáról

Ilona 77 éve­sen olyan for­má­ban van, hogy attól le­esett az ál­lunk. Így bu­li­zott hét­vé­gén a díva!

Ez a ruhadarab tilos az első randevún!

Ez a ruhadarab tilos az első randevún!

Biz­to­san te is ké­szü­lőd­tél már órá­kig a randi előtt. Nem vagy ezzel egye­dül, min­den nőnek hosszú és stresszes órák ezek. Sze­ren­csére egy di­vat­ta­nács­adó meg­osz­totta a trük­kö­ket.

Biz­to­san te is ké­szü­lőd­tél már órá­kig a randi előtt. Nem vagy egye­dül, min­den nőnek hosszú és stresszes órák ezek. Sze­ren­csére egy di­vat­ta­nács­adó meg­osz­totta a trük­kö­ket.

Meghan Markle imádja ezt a cipőt, szinte mindig ezt hordja

Meghan Markle imádja ezt a cipőt, szinte mindig ezt hordja

Könnyed, ele­gáns és stí­lu­sos ez az al­kalmi cipő, nem vé­let­len, hogy a her­cegné egyik ked­vence lett.

Könnyed, ele­gáns és stí­lu­sos ez az al­kalmi cipő, nem vé­let­len, hogy a her­cegné egyik ked­vence lett.

Őrült cipők: valóban ez lesz a divat?

Őrült cipők: valóban ez lesz a divat?

Ha meg­un­tad az egy­szerű ci­pő­ket, akkor ezek a láb­be­lik neked valók!

Ha meg­un­tad az egy­szerű ci­pő­ket, akkor ezek a láb­be­lik neked valók! De az is lehet, hogy túl­zásba estek a ter­ve­zők? Hol a határ? Mi hord­ható, és mi az, ami már nem? Döntsd el te!

Ez a manikűr az ősz és tél legszexibb divatja - ki kell próbálnod!

Ez a manikűr az ősz és tél legszexibb divatja - ki kell próbálnod!

Lát­vá­nyos, va­gány és na­gyon dögös.

Lát­vá­nyos, va­gány és na­gyon dögös az új divat.

Idén is nagy divat a pufidzseki, így viseld, hogy dögös legyél

Idén is nagy divat a pufidzseki, így viseld, hogy dögös legyél

Ha­tal­mas a té­li­ka­bát kí­ná­lat, jól fon­told meg, mi­lyet ve­szel. Mu­ta­tunk né­hány is­me­rős és kü­lön­le­ges fa­zont!

Ha­tal­mas a té­li­ka­bát kí­ná­lat, jól fon­told meg, mi­lyet ve­szel. Mu­ta­tunk né­hány is­me­rős és né­hány kü­lön­le­ges fa­zont! Tiéd a dön­tés, hogy me­lyik­ben érzed a leg­job­ban magad.Spor­tos­tól a laza nőies fa­zo­nig bár­me­lyik jól áll­hat. Ér­de­mes kö­rül­nézni a bol­tok­ban.

Így lehet minden duci nő bombázó a szűk farmerban!

Így lehet minden duci nő bombázó a szűk farmerban!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen trük­kö­ket ér­de­mes be­vetni, hogy gyö­nyörű le­gyél.

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen trük­kö­ket ér­de­mes be­vetni, hogy gyö­nyörű le­gyél.

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Mu­tat­juk a szexi kel­lé­ket, még ma sze­rezz be egyet!

Férfi le­gyen a tal­pán, aki el­lent tud állni ezek­nek a dögös da­ra­bok­nak.

Visszatér a '80-as évek nagy divatja, így hódít ősszel minden nő

Visszatér a '80-as évek nagy divatja, így hódít ősszel minden nő

Mu­tat­juk ho­gyan kö­szön­nek vissza a régi trend nagy be­fu­tói, vá­lo­gass ked­vedre a leg­dö­gö­sebb da­ra­bok­ból!

Mu­tat­juk ho­gyan kö­szön­nek vissza a régi trend nagy be­fu­tói, vá­lo­gass ked­vedre a leg­dö­gö­sebb da­ra­bok­ból!

Ennél bizarrabb női cipőt még nem láttál: megőrültek a tervezők!

Ennél bizarrabb női cipőt még nem láttál: megőrültek a tervezők!

Egy­szerre haj­me­resztő, szür­re­á­lis és hi­deg­rá­zós a lát­vány.

Egy­szerre haj­me­resztő, szür­re­á­lis és hi­deg­rá­zós a lát­vány.

Így hordd idén ősszel a fehér farmert

Így hordd idén ősszel a fehér farmert

Ezek­ben a va­gány, nőies szet­tek­ben te is fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni. Nyár vé­gé­vel sem kell le­mon­da­nod erről a szexi nad­rág­ról. Mu­tat­juk a leg­újabb va­ri­á­ci­ó­kat.

Ezek­ben a va­gány, nőies szet­tek­ben te is fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni. Nyár vé­gé­vel sem kell le­mon­da­nod erről a szexi nad­rág­ról.

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Az ősz leg­me­nőbb ci­pője, szinte min­den kor­osz­tály szá­mára tö­ké­le­tes, nőies, ké­nyel­mes és ma­gá­val ra­gadó. Hét­köz­na­pok lóti-futi fa­zonja.

Az ősz leg­me­nőbb ci­pője, szinte min­den kor­osz­tály szá­mára tö­ké­le­tes, nőies, ké­nyel­mes és ma­gá­val ra­gadó. Hét­köz­na­pok lóti-futi fa­zonja, nad­rág­hoz és szok­nyá­hoz is szu­per vi­se­let.Ne hagyd ki te sem idén, hidd el jö­vőre is szu­per cipő lesz, nem bánod meg, sőt imádni fogod.

Kemény szavak: Megbánta, hogy szerződött az RTL Klubbal

Kemény szavak: Megbánta, hogy szerződött az RTL Klubbal

Az is­mert di­vat­ter­vező éve­ken át dol­go­zott a csa­tor­ná­nak, de ma már tudja, élete leg­rosszabb dön­té­sét hozta ezzel.

Domináns és szexi: Ez a divatstílus finoman megőrjíti a férfiakat

Domináns és szexi: Ez a divatstílus finoman megőrjíti a férfiakat

Még hogy a férfias nő nem sze­xis? De­hogy­nem! Ér­de­ke­sebb és iz­gal­ma­sabb öl­tö­zé­ket el sem tu­dunk kép­zelni!

Még hogy a férfias nő nem sze­xis? De­hogy­nem! Ezek a rafi­nált da­ra­bok egy­szerre va­rá­zsol­nak ha­tá­ro­zott és dögös nőt be­lő­led, rá­adá­sul úgy, hogy köz­ben ma­ku­lát­la­nul ele­gáns ma­radsz. Ér­de­ke­sebb és iz­gal­ma­sabb öl­tö­zé­ket el sem tu­dunk kép­zelni! Lesd el ennek a dögös vi­se­let­nek a trükk­jeit!

A duci csajok mindent visznek, így lehetsz te is csinos

A duci csajok mindent visznek, így lehetsz te is csinos

Di­va­tos össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk, me­lyek egy­ér­tel­műen be­bi­zo­nyít­ják, hogy nem csak egy cson­tos nő lehet iga­zán csi­nos.

Me­rész cuc­cok, göm­bö­lyű for­mák, fan­tasz­ti­kus hús-vér nők! Di­va­tos össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk, me­lyek egy­ér­tel­műen be­bi­zo­nyít­ják, hogy nem csak egy cson­tos nő lehet iga­zán csi­nos.

Elképesztő, mit láttunk a Budapest Fashion Weeken!

Elképesztő, mit láttunk a Budapest Fashion Weeken!

Három napra nem Pá­rizs és még csak nem is Mi­lánó Eu­rópa di­vat­fő­vá­rosa!

A Nanushka lehet az első magyar világmárka

A Nanushka lehet az első magyar világmárka

A hét­vé­gén, Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­venc ma­gyar di­vat­ter­ve­zője, Sán­dor Szandra.

A hét­vé­gén, Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­venc ma­gyar di­vat­ter­ve­zője, Sán­dor Szandra.

Nanushka hazatér, Budapesten bűvöli el a hazai közönséget

Nanushka hazatér, Budapesten bűvöli el a hazai közönséget

Be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját.

Végre Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­venc ma­gyar di­vat­ter­ve­zője, Sán­dor Szandra.

Itt a legújabb cipődivat, ezt hordja minden olasz nő

Itt a legújabb cipődivat, ezt hordja minden olasz nő

Az olasz nők rég­óta hí­re­sek arról, hogy sze­re­tik, és tud­ják is vi­selni a fel­tűnő ru­há­kat, ki­egé­szí­tő­ket.

Az olasz nők rég­óta hí­re­sek arról, hogy sze­re­tik, és tud­ják is vi­selni a fel­tűnő ru­há­kat, ki­egé­szí­tő­ket. Idén ős­szel is ki­ta­lál­tak va­lami ext­rát: vissza­tért a kí­gyó­bőr-min­tás csiz­mák di­vatja. ter­mé­sze­te­sen ezt is min­dig egy kis csa­var­ral hord­ják, így sosem válik unal­massá. Les­sük el tőlük a trük­köt!

Döbbenetes lesz 2019-ben a leggings divat, most aztán minden nő bajban lesz

Döbbenetes lesz 2019-ben a leggings divat, most aztán minden nő bajban lesz

Őrü­le­tes trend hódít jö­vőre, a kér­dés csak az, vajon ki fogja be­vál­lalni? A ki­fu­tó­kon min­den­esetre már most tarol, mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas szet­tet!

Őrü­le­tes trend hódít jö­vőre, a kér­dés csak az, vajon ki fogja be­vál­lalni? A di­vat­gu­ruk vál­tig han­goz­tat­ják, hogy ez lesz a divat, de vajon ki fogja fel­venni? A ki­fu­tó­kon min­den­esetre már most tarol, mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas szet­tet!

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Mu­tat­juk a leg­dö­gö­sebb va­ri­á­ci­ó­kat a sze­zon leg­fris­sebb da­rab­ja­i­val!

Mu­tat­juk a leg­dö­gö­sebb va­ri­á­ci­ó­kat a sze­zon leg­fris­sebb da­rab­ja­i­val!

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek!

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek!Ha tel­je­sen más haj­szí­ned volt eddig, hidd el meg­ba­bo­ná­zod a férfi­a­kat. Va­rázs­la­tos egy szín ez, egy­szer ér­de­mes ki­pró­bálni, ha a fod­rász is ezt ajánlja.