CÍMKE: 'divat'

Így viseld télen az úttörőszoknyát

Így viseld télen az úttörőszoknyát

Ez a szok­nya tuti neked való.

Nem kell attól tar­ta­nod, hogy ez a szok­nya nem neked való. Ismét di­vatba jött a ra­kott szok­nya, mely egy na­gyon já­té­kos fazon.

Kiderült, ez a világ legnépszerűbb melltartója

Kiderült, ez a világ legnépszerűbb melltartója

Imád­ják a nők ezt a szu­per mell­tar­tót. Sze­rezz be te is leg­alább egyet!

Sejtelmes fotó, különleges dologra készül Kárpáti Rebeka

Sejtelmes fotó, különleges dologra készül Kárpáti Rebeka

Ilyen­ben még nem volt része a csi­nos szí­nész­nő­nek, ra­jon­gói is csak ta­lál­gat­nak.

Ilyen­ben még nem volt része a csi­nos szí­nész­nő­nek, ra­jon­gói is csak ta­lál­gat­nak.

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos. Csil­lo­gás, szép­ség, vissza­fo­gott ra­gyo­gás az idei trend, és még a ru­hák­ról nem is be­szé­lünk.

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos. Csil­lo­gás, szép­ség, vissza­fo­gott ra­gyo­gás az idei trend, és még a ru­hák­ról nem is be­szé­lünk. Cso­dás ajkak, finom, nőies smink és ma­ni­kűr, mu­tat­juk, ho­gyan várd a kö­zelgő ün­ne­pe­ket. Már kez­dő­dik az év végi vissza­szám­lá­lás, kö­ze­le­dik az ün­nepi idény.

Hihetetlen, de ezért nem húznak szoknyát ősszel a nők

Hihetetlen, de ezért nem húznak szoknyát ősszel a nők

Az idei sze­zon nagy öt­lete!

Az idei sze­zon nagy öt­lete, hogy a hosszú pu­ló­ve­rek­hez csak egy csiz­mát kap­nak fel a höl­gyek. Fe­lejtsd el a nad­rá­got és a szok­nyát!

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van, de nem min­den menő ru­ha­da­rab áll min­den­ki­nek jól.

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van, de nem min­den menő ru­ha­da­rab áll min­den­ki­nek jól. A leg­újabb far­mer­hez kell egy kis bá­tor­ság.

Így viseld ősszel a farmer ruhát, és mindig menő leszel!

Így viseld ősszel a farmer ruhát, és mindig menő leszel!

Adunk né­hány tip­pet.

A far­mer nem­csak nad­rág­ként az ősz sztárja: akkor is ele­gáns le­szel, ha far­mer ruhát vi­selsz. Adunk né­hány tip­pet.

Izzasztó fotók: Hihetetlenül dögös képek Medveczky Ilonáról

Izzasztó fotók: Hihetetlenül dögös képek Medveczky Ilonáról

Ilona 77 éve­sen olyan for­má­ban van, hogy attól le­esett az ál­lunk. Így bu­li­zott hét­vé­gén a díva!

Ezt a táskát imádják most a nők, mindenkit megfiatalít

Ezt a táskát imádják most a nők, mindenkit megfiatalít

Egyre na­gyobb di­vatja van a kéz­mű­ves ki­egé­szí­tők­nek. Nem ma­rad­hat ki a sor­ból a há­ti­zsák sem.

Egyre na­gyobb di­vatja van a kéz­mű­ves ki­egé­szí­tők­nek. A ter­mé­sze­tes, mégis trendi da­ra­bok esz­mé­let­len nő­i­e­sek, és fel­dob­ják a szet­ted. Nem csoda, hogy nem ma­rad­hat ki a sor­ból a há­ti­zsák sem. Az idei slá­ger szal­má­ból ké­szül mu­tat­juk a leg­jobb da­ra­bo­kat!

Így viseld a bőrnadrágot, tuti ütős leszel benne

Így viseld a bőrnadrágot, tuti ütős leszel benne

Szí­ve­sen be­le­búj­nál egy trendi bőr­nad­rá­gos szettbe? Most meg­te­he­ted, idén vál­to­za­tos kom­bi­ná­ciók vár­nak rád.

Szí­ve­sen be­le­búj­nál egy trendi bőr­nad­rá­gos szettbe? Most meg­te­he­ted, idén vál­to­za­tos kom­bi­ná­ciók vár­nak rád. Tob­zód­hatsz a szu­per fa­zo­nok és kü­lön­böző szí­nek kö­zött.

Meghan Markle imádja ezt a cipőt, szinte mindig ezt hordja

Meghan Markle imádja ezt a cipőt, szinte mindig ezt hordja

Könnyed, ele­gáns és stí­lu­sos ez az al­kalmi cipő, nem vé­let­len, hogy a her­cegné egyik ked­vence lett.

Könnyed, ele­gáns és stí­lu­sos ez az al­kalmi cipő, nem vé­let­len, hogy a her­cegné egyik ked­vence lett.

Ez a ruhadarab tilos az első randevún!

Ez a ruhadarab tilos az első randevún!

Biz­to­san te is ké­szü­lőd­tél már órá­kig a randi előtt. Nem vagy ezzel egye­dül, min­den nőnek hosszú és stresszes órák ezek. Sze­ren­csére egy di­vat­ta­nács­adó meg­osz­totta a trük­kö­ket.

Biz­to­san te is ké­szü­lőd­tél már órá­kig a randi előtt. Nem vagy ezzel egye­dül, min­den nőnek hosszú és stresszes órák ezek. Hi­szen a leg­fon­to­sabb kér­dést a leg­ne­he­zebb el­dön­teni: hogy mit ve­gyél fel. Sze­ren­csére egy di­vat­ta­nács­adó meg­osz­totta a trük­kö­ket. A meg­ol­dás egy­sze­rűbb, mint hin­néd, ezt fi­gyeld!

Idén is nagy divat a pufidzseki, így viseld, hogy dögös legyél

Idén is nagy divat a pufidzseki, így viseld, hogy dögös legyél

Ha­tal­mas a té­li­ka­bát kí­ná­lat, jól fon­told meg, mi­lyet ve­szel. Mu­ta­tunk né­hány is­me­rős és kü­lön­le­ges fa­zont!

Ha­tal­mas a té­li­ka­bát kí­ná­lat, jól fon­told meg, mi­lyet ve­szel. Mu­ta­tunk né­hány is­me­rős és né­hány kü­lön­le­ges fa­zont! Tiéd a dön­tés, hogy me­lyik­ben érzed a leg­job­ban magad.Spor­tos­tól a laza nőies fa­zo­nig bár­me­lyik jól áll­hat. Ér­de­mes kö­rül­nézni a bol­tok­ban.

Őrült cipők: valóban ez lesz a divat?

Őrült cipők: valóban ez lesz a divat?

Ha meg­un­tad az egy­szerű ci­pő­ket, akkor ezek a láb­be­lik neked valók! De az is lehet, hogy túl­zásba estek a ter­ve­zők? Hol a határ? Mi hord­ható, és mi az, ami már nem? Döntsd el te!

Ha meg­un­tad az egy­szerű ci­pő­ket, akkor ezek a láb­be­lik neked valók! De az is lehet, hogy túl­zásba estek a ter­ve­zők? Hol a határ? Mi hord­ható, és mi az, ami már nem? Döntsd el te!

Ez a manikűr az ősz és tél legszexibb divatja - ki kell próbálnod!

Ez a manikűr az ősz és tél legszexibb divatja - ki kell próbálnod!

Lát­vá­nyos, va­gány és na­gyon dögös az új divat.

Lát­vá­nyos, va­gány és na­gyon dögös az új divat.

Így lehet minden duci nő bombázó a szűk farmerban!

Így lehet minden duci nő bombázó a szűk farmerban!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen trük­kö­ket ér­de­mes be­vetni, hogy gyö­nyörű le­gyél.

Visszatér a '80-as évek nagy divatja, így hódít ősszel minden nő

Visszatér a '80-as évek nagy divatja, így hódít ősszel minden nő

Mu­tat­juk ho­gyan kö­szön­nek vissza a régi trend nagy be­fu­tói, vá­lo­gass ked­vedre a leg­dö­gö­sebb da­ra­bok­ból!

Mu­tat­juk ho­gyan kö­szön­nek vissza a régi trend nagy be­fu­tói, vá­lo­gass ked­vedre a szexi da­ra­bok­ból!

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Férfi le­gyen a tal­pán, aki el­lent tud állni ezek­nek a dögös da­ra­bok­nak. Mu­tat­juk a szexi kel­lé­ket, még ma sze­rezz be egyet!

Roj­tok és iz­gal­mas de­kol­tázs dobja fel a ru­há­kat, férfi le­gyen a tal­pán, aki el­lent tud állni ezek­nek a dögös da­ra­bok­nak. Mu­tat­juk a szexi kel­lé­ket, még ma sze­rezz be egyet!

Így hordd idén ősszel a fehér farmert

Így hordd idén ősszel a fehér farmert

Ezek­ben a va­gány, nőies szet­tek­ben te is fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni. Nyár vé­gé­vel sem kell le­mon­da­nod erről a szexi nad­rág­ról. Mu­tat­juk a leg­újabb va­ri­á­ci­ó­kat.

Ezek­ben a va­gány, nőies szet­tek­ben te is fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni. Nyár vé­gé­vel sem kell le­mon­da­nod erről a szexi nad­rág­ról.

Kemény szavak: Megbánta, hogy szerződött az RTL Klubbal

Kemény szavak: Megbánta, hogy szerződött az RTL Klubbal

Az is­mert di­vat­ter­vező éve­ken át dol­go­zott a csa­tor­ná­nak...

Az is­mert di­vat­ter­vező éve­ken át dol­go­zott a csa­tor­ná­nak, de ma már tudja, rossz dön­tést ho­zott.

Domináns és szexi: Ez a divatstílus finoman megőrjíti a férfiakat

Domináns és szexi: Ez a divatstílus finoman megőrjíti a férfiakat

Még hogy a férfias nő nem sze­xis?

Még hogy a férfias nő nem sze­xis? De­hogy­nem! Ezek a rafi­nált da­ra­bok egy­szerre va­rá­zsol­nak ha­tá­ro­zott és dögös nőt be­lő­led, rá­adá­sul úgy, hogy köz­ben ma­ku­lát­la­nul ele­gáns ma­radsz. Ér­de­ke­sebb és iz­gal­ma­sabb öl­tö­zé­ket el sem tu­dunk kép­zelni!

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

Újíts, hogy trendi le­gyél!

Egy jó far­mer soha nem megy ki a di­vat­ból - de ez nem je­lenti azt, hogy ne pró­bál­koz­hat­nánk meg min­dig egy kis újí­tás­sal.

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Az ősz leg­me­nőbb ci­pője, szinte min­den kor­osz­tály szá­mára tö­ké­le­tes, nőies, ké­nyel­mes és ma­gá­val ra­gadó.

Az ősz leg­me­nőbb ci­pője, szinte min­den kor­osz­tály szá­mára tö­ké­le­tes, nőies, ké­nyel­mes és ma­gá­val ra­gadó. Hét­köz­na­pok lóti-futi fa­zonja, nad­rág­hoz és szok­nyá­hoz is szu­per vi­se­let. Ne hagyd ki te sem idén, hidd el jö­vőre is szu­per cipő lesz, imádni fogod!

A duci csajok mindent visznek, így lehetsz te is csinos

A duci csajok mindent visznek, így lehetsz te is csinos

Di­va­tos össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk, me­lyek egy­ér­tel­műen be­bi­zo­nyít­ják, hogy nem csak egy cson­tos nő lehet iga­zán csi­nos.

Me­rész cuc­cok, göm­bö­lyű for­mák, fan­tasz­ti­kus hús-vér nők! Di­va­tos össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk, me­lyek egy­ér­tel­műen be­bi­zo­nyít­ják, hogy nem csak egy cson­tos nő lehet iga­zán csi­nos.

A Nanushka lehet az első magyar világmárka

A Nanushka lehet az első magyar világmárka

A hét­vé­gén, Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­venc ma­gyar di­vat­ter­ve­zője, Sán­dor Szandra.

A hét­vé­gén, Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­venc ma­gyar di­vat­ter­ve­zője, Sán­dor Szandra.

Elképesztő, mit láttunk a Budapest Fashion Weeken!

Elképesztő, mit láttunk a Budapest Fashion Weeken!

Három napra nem Pá­rizs és még csak nem is Mi­lánó Eu­rópa di­vat­fő­vá­rosa!

Három napra nem Pá­rizs és még csak nem is Mi­lánó Eu­rópa di­vat­fő­vá­rosa! A nagy­sza­bású Bu­da­pest Cent­ral Euro­pean Fas­hion Week ren­dez­vény miatt ez­út­tal ha­zánk­ban se­reg­let­tek össze a divat vé­le­mény­ve­zé­rei.

Itt a legújabb cipődivat, ezt hordja minden olasz nő

Itt a legújabb cipődivat, ezt hordja minden olasz nő

Az olasz nők rég­óta hí­re­sek arról, hogy sze­re­tik, és tud­ják is vi­selni a fel­tűnő ru­há­kat, ki­egé­szí­tő­ket.

Az olasz nők rég­óta hí­re­sek arról, hogy sze­re­tik, és tud­ják is vi­selni a fel­tűnő ru­há­kat, ki­egé­szí­tő­ket. Idén ős­szel is ki­ta­lál­tak va­lami ext­rát: vissza­tért a kí­gyó­bőr-min­tás csiz­mák di­vatja. ter­mé­sze­te­sen ezt is min­dig egy kis csa­var­ral hord­ják, így sosem válik unal­massá. Les­sük el tőlük a trük­köt!

Nanushka hazatér, Budapesten bűvöli el a hazai közönséget

Nanushka hazatér, Budapesten bűvöli el a hazai közönséget

Végre Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­venc ma­gyar di­vat­ter­ve­zője, Sán­dor Szandra.

Végre Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­vence, Sán­dor Szandra.

75 évet vártak a férfiak: Most újra ebben a szexi holmiban villognak a nők

75 évet vártak a férfiak: Most újra ebben a szexi holmiban villognak a nők

Most az a holmi ke­rült elő a süllyesz­tő­ből, ami iga­zán sze­xissé, dö­gössé és ma­ga­biz­tossá teszi a nőt. Ap­ró­ság, igaz, de a hatás óri­ási! Be­le­re­meg­nek a férfiak!

Me­gint be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy a klasszi­kus da­ra­bok soha nem tűn­nek el a di­vat­ból. Most az a holmi ke­rült elő a süllyesz­tő­ből, ami iga­zán sze­xissé, dö­gössé és ma­ga­biz­tossá teszi a nőt. Ap­ró­ság, igaz, de a hatás óri­ási! Be­le­re­meg­nek a férfiak!

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek!

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek! Ha tel­je­sen más haj­szí­ned volt eddig, hidd el meg­ba­bo­ná­zod a férfi­a­kat. Va­rázs­la­tos egy szín ez, egy­szer ér­de­mes ki­pró­bálni, ha a fod­rász is ezt ajánlja. Ér­de­mes meg­kér­dezni tőle.

Ilyen lesz a divat 2019-ben: Mutatjuk a 12 meghatározó trendet

Ilyen lesz a divat 2019-ben: Mutatjuk a 12 meghatározó trendet

A divat jövő évre is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket: lát­vá­nyos és szen­zá­ci­ó­san szexi tren­dek jön­nek! Hogy minél előbb fel tudj ké­szülni, mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet!

A divat jövő évre is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket: lát­vá­nyos és szen­zá­ci­ó­san szexi tren­dek jön­nek! Hogy minél előbb fel tudj ké­szülni, mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet!

Igazi bombázó leszel a tél hajszínével: rózsaréz a legszexibb divat!

Igazi bombázó leszel a tél hajszínével: rózsaréz a legszexibb divat!

Tüzes, ér­zéki és na­gyon kü­lön­le­ges a kö­vet­kező hó­na­pok leg­szebb trendje

Vanília-lila haj lesz az új divat

Vanília-lila haj lesz az új divat

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Ne gon­dol­kodj to­vább, ha vi­lá­gos haj­színre vágysz. Már csak egy jó fod­rász kell hozzá! Örülj, ha meg­ta­lál­tad az idei téli haj­szí­ne­det.

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Ne gon­dol­kodj to­vább, ha vi­lá­gos haj­színre vágysz. Már csak egy jó fod­rász kell hozzá! Örülj, ha meg­ta­lál­tad az idei téli haj­szí­ne­det.

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Ideje elő­venni a szek­rény­ből vagy be­sze­rezni a sze­zon leg­pra­ti­ku­sabb da­rab­ját, mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó!

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep.

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Tarol a ma­ci­bunda. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes és a leg­jobb vá­lasz­tás a nagy hi­deg­ben!

A zöld minden árnyalata hódít

A zöld minden árnyalata hódít

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták. Így a zöld sem ma­rad­hat ki, sőt az összes ár­nya­lata közül vá­laszt­hatsz. Min­den ru­ha­da­ra­bot meg­ta­lálsz a bol­tok­ban.

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták. Így a zöld sem ma­rad­hat ki, sőt az összes ár­nya­lata közül vá­laszt­hatsz. Min­den ru­ha­da­ra­bot meg­ta­lálsz a bol­tok­ban, vi­seld kre­a­tí­van! Őrü­le­te­sen szexi és nőies le­hetsz benne. Bo­lon­dítsd meg az őszt, ke­verd az ár­nya­la­to­kat!

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Trendi, őrült, ké­nyel­mes és örök darab. Ta­rol­nak a pré­mes fa­zo­nok, me­lyek puhák, ké­nyel­me­sek és me­le­gek.

Trendi, őrült, ké­nyel­mes és örök darab. Ta­rol­nak a pré­mes fa­zo­nok, me­lyek puhák, ké­nyel­me­sek és me­le­gek.

Borzasztó, de ősszel így hordják a magassarkút a nők

Borzasztó, de ősszel így hordják a magassarkút a nők

Bo­lon­dos a divat, szí­nes és va­gány!

Bo­lon­dos a divat, szí­nes és va­gány! Így vi­seld a zok­nit és olyan lesz, mintha csizma lenne a lá­ba­don! Ezzel az öt­let­tel to­vább hord­ha­tod a nyár ked­ven­cét is.

Ebben a csizmában minden férfit rabul ejtesz idén, szuperszexi leszel!

Ebben a csizmában minden férfit rabul ejtesz idén, szuperszexi leszel!

Nőies, csá­bító és min­den­ki­nek jól áll: neked is be kel sze­rez­ned ezt a cso­dás fa­zont!

Visszatér az intim-dzsungel, erre vártak a férfiak

Visszatér az intim-dzsungel, erre vártak a férfiak

Új divat jön a szőr­te­le­ní­tés­ben, vagy még min­dig a csu­pasz­ság a trend? A szak­ér­tők el­árul­ják, mi­lyen irány­za­tok ér­vé­nye­sek intim tájon.

Új divat jön a szőr­te­le­ní­tés­ben, vagy még min­dig a csu­pasz­ság a trend? A szak­ér­tők el­árul­ják, mi­lyen irány­za­tok ér­vé­nye­sek intim tájon. Annyit el­árul­ha­tunk, hogy több­féle sze­xis irány­zat is menő lesz, és sok min­den­től függ, ki me­lyi­ket vá­lasztja. Lás­suk a tren­de­ket!

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Hasz­náld ki a di­va­tot és vi­seld sze­xin és büsz­kén a hosszú ruhát. Lepd meg a férfi­a­kat!

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Hasz­náld ki a di­va­tot és vi­seld sze­xin és büsz­kén a hosszú ruhát. Lepd meg a férfi­a­kat!

Betörtek a legnagyobb ragadozók a divatba

Betörtek a legnagyobb ragadozók a divatba

Jö­vőre min­den nő eze­ket fogja vi­selni. Ne ma­radj ki ebből a retró trend­ből. Vá­laszt­hatsz ma­gad­nak bár­mi­lyen ru­ha­da­ra­bot, a ka­bát­tól a fe­hér­ne­műig, min­den­hol ez a minta tarol.

Jö­vőre min­den nő eze­ket fogja vi­selni. Ne ma­radj ki ebből a retró trend­ből. Vá­laszt­hatsz ma­gad­nak bár­mi­lyen ru­ha­da­ra­bot!

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket a di­vat­ban, nem ma­rad­hat ki a szó­rás­ból a leg­gins sem. Mu­tat­juk is a sze­zon leg­öt­le­te­sebb da­rab­jait.

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket a di­vat­ban, nem ma­rad­hat ki a szó­rás­ból a leg­gins sem. Mu­tat­juk is a sze­zon leg­öt­le­te­sebb da­rab­jait, sze­rezd be idő­ben, mu­tat­juk, miért!

Ilyet még nem láttál, tengerpartot varázsoltak a híres párizsi épületből

Ilyet még nem láttál, tengerpartot varázsoltak a híres párizsi épületből

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos és han­gu­la­tos show-t adott a Cha­nel di­vat­ház Pá­rizs­ban, a nézők alig hit­tek a sze­mük­nek.

Döbbenet, mi történik 2019-re az edzőcipőkkel

Döbbenet, mi történik 2019-re az edzőcipőkkel

A leg­újabb trend sze­rint olyan dí­szí­tést ka­pott a tor­na­cipő, hogy attól egy­csa­pásra finom, nőies és ele­gáns lett. Mu­tat­juk a leg­újabb módit!

Ez a szín az ősz legnagyobb divatja, erre senki sem számított

Ez a szín az ősz legnagyobb divatja, erre senki sem számított

Szürke, sö­tét­barna, fe­kete? Fe­lejtsd el! Ha­tal­mas lesz a meg­le­pe­tés!

Szürke, sö­tét­barna, fe­kete? Fe­lejtsd el! Az idei őszi-téli sze­zon­ban a vidám ár­nya­la­tok ural­ják a tren­det.

Meseszép az ősz szexi hajszíne: mézbarnán leszel bombázó!

Meseszép az ősz szexi hajszíne: mézbarnán leszel bombázó!

Ra­gyogó, in­ten­zív, fé­nyes és nőies - ez lesz az új trend, ami­vel hó­dí­tani fogsz.

Ra­gyogó, in­ten­zív, fé­nyes és nőies - ez lesz az új trend, ami­vel hó­dí­tani fogsz.

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

Min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban. Mu­tat­juk a tren­det.

Min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban. Mu­tat­juk a tren­det.

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Le­g­újabb trend a fri­zu­rák kö­zött a kó­ku­szár­nya­latú haj. Légy bátor, és fes­tesd át a hajad erre a fan­tasz­ti­kus ár­nya­latra. Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

Légy bátor, és fes­tesd át a hajad erre a fan­tasz­ti­kus ár­nya­latra. Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

Bizarr harisnyadivat jön, most aztán tényleg minden nő bajban lesz

Bizarr harisnyadivat jön, most aztán tényleg minden nő bajban lesz

Ami a ki­fu­tón jól néz ki, az nem biz­tos, hogy a min­den­na­pok­ban is meg­állja a he­lyét. A leg­újabb ál­do­zat a ha­ris­nya...

A barna idén legyőzi a feketét! A szabály, hogy nincs szabály

A barna idén legyőzi a feketét! A szabály, hogy nincs szabály

A barna az ősz örök ked­vence.

A barna az ősz örök ked­vence, több ár­nya­lat is pá­ro­sít­ható vele. A di­vat­ban je­len­leg nem meg­lepő a szí­nek vad ke­ve­réke, ne hagyd ki idén te sem!

Újra hódít a retro pulcsi, így hordják az igazán vagány nők

Újra hódít a retro pulcsi, így hordják az igazán vagány nők

Va­gány és ké­nyel­mes lett az őszi pul­csi, a sztá­rok is szí­ve­sen hord­ják. Ne hagyd ki te sem, egy ilyen ru­ha­da­rab min­den­ki­nek kö­te­lező!

Va­gány és ké­nyel­mes lett az őszi pul­csi, a sztá­rok is szí­ve­sen hord­ják. Ne hagyd ki te sem, egy ilyen ru­ha­da­rab min­den­ki­nek kö­te­lező! Éve­kig tudod majd vi­selni, ezt meg­ígér­jük, a di­vat­ból so­káig nem megy ki. Mu­tat­juk az is­mert höl­gye­ket, ők mi­lyet vá­lasz­tot­tak.

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Őrületes kabátok jönnek az új szezonban, ezt nem hiszed el

Ext­ré­men túl­mé­re­te­zett hol­mik dik­tál­ják a tren­det 2019-ben, mu­tat­juk!

Nézd meg te is, ho­gyan tudod a kissé el­túl­zott da­ra­bo­kat a hét­köz­napi öl­töz­kö­désbe be­ik­tatni.

Most már biztos, ezek lesznek idén ősszel a legmenőbb színek

Most már biztos, ezek lesznek idén ősszel a legmenőbb színek

Vá­lo­gass az erdő szí­nei közül.

Idén ős­szel is a leg­jobb, ha az erdő szí­nei közül vá­lo­gatsz, szé­les a skála, és a min­ták is vadak. Álom­szép le­szel ezek­ben az ár­nya­la­tok­ban!

Most már tényleg itt az ősz: ez a kabát lesz a legnagyobb divat

Most már tényleg itt az ősz: ez a kabát lesz a legnagyobb divat

Elég volt ez egy­színű ka­bát­ból?

Elég volt ez egy­színű, szürke ka­bát­ból? Idén iz­gal­mas fa­zo­nok közül vá­lo­gat­hatsz. Vi­seld nad­rág­hoz vagy szok­nyá­hoz, min­den meg­ol­dás fan­tasz­ti­kus.

Visszatért a hatvanas évek fura nadrágja, te felvennéd?

Visszatért a hatvanas évek fura nadrágja, te felvennéd?

Ha laza, mégis nőies nad­rágra vágysz, ne hagyd ki ezt a retro fa­zont! Bár­hová és szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted.

Ha laza, mégis nőies nad­rágra vágysz, ne hagyd ki ezt a retro fa­zont! Bár­hová és szinte bár­mi­hez fel­ve­he­ted. Vá­laszd olyan szín­ben és anyag­ból, mely jel­lemző a te stí­lu­sodra. Spor­tos­tól egé­szen a nőies ele­gáns kom­bi­ná­ci­ó­ban hord­ha­tod. A fan­tá­zi­ádra van bízva.

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

Elképesztően szexi a 2018-as női divat, jöhet a kardigán

Máris itt a sze­zon leg­prak­ti­ku­sabb da­rabja a kar­di­gán. S ho­gyan le­szel benne igazi bom­bázó? Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb kom­bi­ná­ci­ó­kat!

Máris itt a sze­zon leg­prak­ti­ku­sabb da­rabja a hűvös es­tékre, ez pedig nem más, mint a kar­di­gán. S ho­gyan le­szel benne igazi bom­bázó? Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb kom­bi­ná­ci­ó­kat!

Most aztán bajban lesznek a nők, hihetetlen, mi lett a divat

Most aztán bajban lesznek a nők, hihetetlen, mi lett a divat

Tudod, mi lesz az ősz leg­na­gyobb szem­fes­ték-di­vatja?

Tudod, mi lesz az ősz leg­na­gyobb szem­fes­ték-di­vatja? Ez a trend végig fog sö­pörni a vi­lá­gon!

Kókuszhaj az új őrület: ez lesz 2018-ban az ősz szenzációja

Kókuszhaj az új őrület: ez lesz 2018-ban az ősz szenzációja

Szu­per szexi haj­fes­tés­sel hódít a leg­újabb fri­zu­ra­di­vat! Nem­csak iszo­nya­to­san trendi, de a férfiak is imád­ják! Mu­tat­juk, mit kérj leg­kö­ze­lebb a fod­rá­szod­tól!

Szu­per szexi haj­fes­tés­sel hódít a leg­újabb fri­zu­ra­di­vat! Nem­csak iszo­nya­to­san trendi, de a férfiak is imád­ják! Mu­tat­juk, mit kérj leg­kö­ze­lebb a fod­rá­szod­tól!

Szuperszexi leszel ebben a szoknyában ősszel: ez az idei sláger

Szuperszexi leszel ebben a szoknyában ősszel: ez az idei sláger

Na­gyon nőies, na­gyon dögös.

Na­gyon nőies, na­gyon csi­nos, és min­den­ki­nek jól áll. A ce­ru­za­szok­nya ta­rolni fog a sze­zon­ban.

Különös kistáskák a sztárok kedvencei

Különös kistáskák a sztárok kedvencei

A sztár­vi­lág­ban lát­tunk már ér­de­kes, di­va­tos­nak mon­dott cuc­co­kat.

Most a világ kü­lön­böző di­vat­be­mu­ta­tóin fo­tóz­ták le azo­kat a tás­ká­kat, me­lyek kissé meg­hök­ken­tet­ték a kö­zön­sé­get. A hí­res­sé­gek imád­ják eze­ket a da­ra­bo­kat.

Szereted a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá

Szereted a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá

Egy ilyen nad­rág­hoz nem egy­szerű cipőt vá­lasz­tani, spor­tos le­gyen vagy ele­gáns? Mu­tat­juk, idén mi­lyen láb­be­lik lesz­nek iga­zán menők.

Egy ilyen nad­rág­hoz nem egy­szerű cipőt vá­lasz­tani, spor­tos le­gyen vagy ele­gáns? Mu­tat­juk, idén mi­lyen láb­be­lik lesz­nek iga­zán menők.Elég nagy a vá­lasz­ték, ki­zárt, hogy ne ta­lál­nál neked meg­fe­le­lőt. Na­gyon ké­nyel­mes és vál­to­za­tos fa­zo­nok a di­vat­ban. te se hagyd ki!

Óriási siker New Yorkban: Nanushka kollekciója meghódította a világot

Óriási siker New Yorkban: Nanushka kollekciója meghódította a világot

Sán­dor Szandra be­mu­ta­tója min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múló si­kert ara­tott.

Sán­dor Szandra be­mu­ta­tója min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múló si­kert ara­tott.

Ez a póló olyan melleket varázsol neked, hogy minden férfi a lábad elé hull

Ez a póló olyan melleket varázsol neked, hogy minden férfi a lábad elé hull

El­ké­pesztő lát­vány, tény­leg szu­per meg­ol­dást ta­lál­tak ki a ter­ve­zők. Ezt ki kell pró­bálni!

Egy magyar divattervező holnap belép a világhírnév kapuján

Egy magyar divattervező holnap belép a világhírnév kapuján

A ma­gyar di­va­tot végre meg­is­mer­heti az egész világ, hála Sán­dor Szand­rá­nak és csa­pa­tá­nak.

Óriási ötlet, ezt hordják öv helyett az olasz nők

Óriási ötlet, ezt hordják öv helyett az olasz nők

Néha a leg­egy­sze­rűbb öt­le­tek hoz­nak igazi újí­tást a di­vatba. Most is egy ap­ró­ság vál­toz­tatta meg a höl­gyek meg­je­le­né­sét.

Néha a leg­egy­sze­rűbb öt­le­tek hoz­nak igazi újí­tást a di­vatba. Most is egy ap­ró­ság vál­toz­tatta meg a höl­gyek meg­je­le­né­sét. Olasz ut­cá­kon sé­tálva, fo­lya­ma­to­san be­le­üt­köz­hetsz ebbe a ki­egé­szí­tőbe, min­den kor­osz­tály ked­vence lett! Nad­rág­hoz és szok­nyá­hoz is vi­sel­he­ted.

Idén ősszel szuperszexi leszel: rózsabarna hajszínnel hódíts!

Idén ősszel szuperszexi leszel: rózsabarna hajszínnel hódíts!

Me­se­szép ár­nya­lat lesz a leg­nye­rőbb ős­szel. Min­den­kit le­ve­szel majd a lá­bá­ról ezzel a nőies és kü­lön­le­ges szín­nel.

Me­se­szép ár­nya­lat lesz a leg­nye­rőbb ős­szel. Min­den­kit le­ve­szel majd a lá­bá­ról ezzel a nőies és kü­lön­le­ges szín­nel.

Kiverte a biztosítékot a sztáranyuka: elképesztő, hogyan öltözködik

Kiverte a biztosítékot a sztáranyuka: elképesztő, hogyan öltözködik

Túl pu­ri­tán lenne, ha Kim Kar­das­hian maga pró­bálná fel a ru­há­kat...

Túl pu­ri­tán lenne, ha Kim Kar­das­hian maga pró­bálná fel a ru­há­kat...

Ez a szín most mindent visz, ez lesz az ősz nagy divatja

Ez a szín most mindent visz, ez lesz az ősz nagy divatja

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­lat lett az ősz ked­vence. Vá­lassz leg­alább egy ru­ha­da­ra­bot ebben a szín­ben, va­gány lesz tőle a meg­je­le­né­sed és jobb a ked­ved.

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­lat lett az ősz ked­vence. Vá­lassz leg­alább egy ru­ha­da­ra­bot ebben a szín­ben, va­gány lesz tőle a meg­je­le­né­sed és jobb a ked­ved. Hidd el, meg­éri! Fel­dobja a napot, és tuti töb­ben is meg­di­csér­nek benne, nem lesz, aki ne venne észre benne!