CÍMKE: 'diósgyőr'

Kirúghatja a főbérlőt a Honvéd focicsapata

Kirúghatja a főbérlőt a Honvéd focicsapata

Három csa­pat az éle­té­ért küzd ma az NB I-ben. A leg­na­gyobb baj­ban az MTK van.

Gyászol a magyar foci, lesújtó hírt közölt a DVTK

Gyászol a magyar foci, lesújtó hírt közölt a DVTK

81 éves ko­rá­ban el­hunyt Hódi Zol­tán, a klub egy­kori ka­pusa.

Gyászol a magyar foci, lesújtó hírt közölt a Diósgyőr

Gyászol a magyar foci, lesújtó hírt közölt a Diósgyőr

El­hunyt a DVTK egyik leg­lel­ke­sebb szur­ko­lója, Kapus Krisz­tián. Érte is har­col­nak majd szom­ba­ton a fo­cis­ták.

El­hunyt a DVTK egyik leg­lel­ke­sebb szur­ko­lója, Kapus Krisz­tián. Érte is har­col­nak majd szom­ba­ton a fo­cis­ták.

Egy perc alatt zavartak le egy tömegbunyót a magyar fociultrák

Egy perc alatt zavartak le egy tömegbunyót a magyar fociultrák

A Di­ós­győr Ho­oli­gans a Ljub­ljana ellen nyert pil­la­na­tok alatt. A za­la­eger­szegi ult­rák ellen el­ma­radt az us­tawka.

A Di­ós­győr Ho­oli­gans a Ljub­ljana ellen nyert gyor­san. A za­la­eger­szegi ult­rák ellen el­ma­radt az us­tawka.

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

A Fradi ok­tó­ber 27-én lép pá­lyára Mis­kol­con. Nagy lét­szám­ban utaz­hat­nak a zöld-fe­hé­rek fa­na­ti­ku­sai.

Botrány Miskolcon, biztonságiakra támadtak a megvadult szurkolók

Botrány Miskolcon, biztonságiakra támadtak a megvadult szurkolók

A klub is re­a­gált az üggyel kap­cso­lat­ban.

A klub is re­a­gált az üggyel kap­cso­lat­ban.

Dzsudzsák Balázs ismét a Fradi-pályán tűnt fel

Dzsudzsák Balázs ismét a Fradi-pályán tűnt fel

Öt­gó­los mér­kő­zé­sen ja­ví­tott a Fradi.

Öt­gó­los mér­kő­zé­sen ja­ví­tott a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pata az Eu­rópa-liga búcsú után.

Döbbenetes bejelentést tett a magyar focitehetség

Döbbenetes bejelentést tett a magyar focitehetség, sokkal többet vártunk tőle

Tajti Má­tyás a DVTK já­té­kosa lett.

Tajti Má­tyás úgy dön­tött, Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatja a kar­ri­er­jét.

Újabb csapás érte a száműzött magyar válogatott focistát

Újabb csapás érte a száműzött magyar válogatott focistát

A 25 éves csa­tár az előző sze­zon­ban a Di­ós­győr egyik leg­jobbja volt, 31 baj­no­kin 10 gólt szer­zett. A má­so­dik csa­pat­hoz küld­ték az előző héten.

A 25 éves csa­tár az előző sze­zon­ban a Di­ós­győr egyik leg­jobbja volt, 31 baj­no­kin 10 gólt szer­zett. A má­so­dik csa­pat­hoz küld­ték az előző héten.

Sokkoló sérülés, ez történt válogatott focistánkkal, amíg aludtál

Sokkoló sérülés, ez történt válogatott focistánkkal, amíg aludtál

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Éjjel posz­tolt az el­ke­rül­he­tet­len be­avat­ko­zás­ról.

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Előbb hő­si­e­sen küz­dött a pá­lyán, aztán éjjel posz­tolt a be­avat­ko­zás­ról.

Előnyről bukott, összeomlott a Ferencváros

Előnyről bukott, összeomlott a Ferencváros

Vá­rat­lan ve­re­ség.

Vá­rat­lan ve­re­sé­get szen­ve­dett a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I 21. for­du­ló­já­ban.

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek.

Rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben fo­gad­ják Tho­mas Doll együt­te­sét. Az ok meg­lepő, ko­moly bot­rány lehet be­lőle.

Kemény kritika, Thomas Doll leszólta a csapatát

Kemény kritika, Thomas Doll leszólta a csapatát

Egy­gó­los előny­ről bu­kott a Fe­renc­vá­ros a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Egy­gó­los előny­ről bu­kott a Fe­renc­vá­ros a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

Mérlegen az NB I: ezért nem nyugodt focistáink téli szünete

Mérlegen az NB I: ezért nem nyugodt focistáink téli szünete

Bejg­li­ri­adó a va­ká­ción. Két­sze­re­sen rá­fa­rag, aki nem tartja be a sza­bá­lyo­kat.

Gyalázkodás, pia és hazugság: ő az NB I fenegyereke

Gyalázkodás, pia és hazugság: ő az NB I fenegyereke

Bot­rány, bot­rány hátán a haj­dani ifjú­sági vb-bronz­ér­mes fo­cista pá­lya­fu­tá­sá­ban.

Fesztiválozók intenek be az NB I-nek

Fesztiválozók intenek be az NB I-nek

Már a má­so­dik for­du­ló­ban vál­to­zik az NB I prog­ramja.

Már a má­so­dik for­du­ló­ban vál­to­zik az NB I prog­ramja. Hi­he­tet­len, de a nyári fesz­ti­vá­lok is át­ír­hat­ják a mű­sort.