CÍMKE: 'delfin'
FRISS HÍREK

Valóra vált álom, Hosszú Katinka a példaképeivel úszott

Valóra vált álom, Hosszú Katinka a példaképeivel úszott

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett Hosszú Ka­tinka, aki a pél­da­ké­pe­i­vel úszott.

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett Hosszú Ka­tinka, aki a pél­da­ké­pe­i­vel úszott.

Kanos delfin tartja rettegésben turistákat egy francia tengerparton

Kanos delfin tartja rettegésben turistákat egy francia tengerparton

A helyi pol­gár­mes­ter für­dő­zési ti­lal­mat ve­ze­tett be.

Aelyi pol­gár­mes­ter für­dő­zési ti­lal­mat ve­ze­tett be.

A gyilkos bálna rabja lett a híres magyar műsorvezetőnő

A gyilkos bálna rabja lett a híres magyar műsorvezetőnő

A gyilkos bálna rabja lett a híres magyar műsorvezetőnő

Ár­tat­lan ki­kap­cso­ló­dás­nak in­dult, mégis ne­ki­es­tek, pedig ő semmi rosszat nem tett!

Ár­tat­lan ki­kap­cso­ló­dás­nak in­dult, mégis ne­ki­es­tek, pedig ő semmi rosszat nem tett!

Rossz tréfa: pólót kapott a delfin

Rossz tréfa: pólót kapott a delfin

Akár bele is hal­hat az öl­töz­te­tésbe, ha az orrát be­fogja a ru­ha­da­rab.

Akár bele is hal­hat az öl­töz­te­tésbe, ha az orrát be­fogja a ru­ha­da­rab.

Ha te is szexelő párt látsz ezen a fotón, akkor van egy rossz hírünk...

Ha te is szexelő párt látsz ezen a fotón, akkor van egy rossz hírünk...

Ez a kép­rejt­vény le­igázta a netet! Most ki­de­rül, mennyire vagy per­verz!

Ez a kép­rejt­vény le­igázta a netet! Most ki­de­rül, mennyire vagy per­verz!

A világ legokosabb lényével találkozott Karda Bea

A világ legokosabb lényével találkozott Karda Bea

Az éne­kesnő cso­dás ka­lan­do­kat él át.

A ma is nép­szerű, friss házas éne­kesnő, talán éppen nász­úton jár fér­jé­vel a mesés Tö­rök­or­szág­ban, ahol régi álma vállt va­lóra.

Csak egy szelfit akart az őrült strandoló: partra rángatott egy cápát!

Csak egy szelfit akart az őrült strandoló: partra rángatott egy cápát!

Ez­út­tal a ví­zi­ál­la­to­kat pé­céz­ték ki ma­guk­nak az őrült szelfi­gyá­ro­sok. Már egy cápát is a partra rán­gat­tak.

Gyerekekkel játszik az eltévedt delfin - videók!

Gyerekekkel játszik az eltévedt delfin, együtt úszhattak vele - videók!

A sze­ren­csé­sek fo­tóz­hat­ják vagy vi­de­óz­hat­ják is a víz­ben, na­gyon ba­rát­sá­gos

A sze­ren­csé­sek fo­tóz­hat­ják vagy vi­de­óz­hat­ják is a víz­ben, na­gyon ba­rát­sá­gos. A né­met­or­szági Kiel ki­kö­tő­jé­ben tör­tént az eset. Töb­ben le is vi­de­óz­ták, mi min­den tör­tént...

Delfineket választott szülésznőnek egy terhes nő

Delfineket választott szülésznőnek egy terhes nő

Bár töb­ben fi­gyel­mez­tet­ték arra, hogy ez ve­szé­lyes is lehet, ra­gasz­ko­dik az el­kép­ze­lé­se­i­hez.

Kémkedéssel vádolnak egy delfint

Kémkedéssel vádolnak egy delfint

Ka­me­rás delfint fog­tak, kém­ke­dés vá­dol­ják, le­tar­tóz­tat­ták.

Ka­me­rá­val fel­sze­relt delfint fog­tak, kém­ke­dés gya­nú­já­val vá­dol­ják, le­tar­tóz­tat­ták.

Ettől bizarrabb baleset ma már nem lesz! - Videó

Ettől bizarrabb baleset ma már nem lesz! - Videó

Na­gyon nem volt még ilyen, de mégis egy re­pülő delfin se­be­sí­tett meg ko­mo­lyan egy csó­na­kázó nőt.

Napi cukiság: delfinnel úszott együtt a sztár

Napi cukiság: delfinnel úszott együtt a sztár

A Li­ver­pool ka­pusa Du­ba­i­ban ke­rült kö­ze­lebbi is­me­ret­ségbe az em­lős­sel.