CÍMKE: 'delfin'

Valóra vált álom, Hosszú Katinka a példaképeivel úszott

Valóra vált álom, Hosszú Katinka a példaképeivel úszott

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett Hosszú Ka­tinka, aki a pél­da­ké­pe­i­vel úszott.

Rossz tréfa: pólót kapott a delfin

Rossz tréfa: pólót kapott a delfin

Akár bele is hal­hat az öl­töz­te­tésbe, ha az orrát be­fogja a ru­ha­da­rab. Nagy erők­kel ke­re­sik a sze­ren­csét­len ál­la­tot. A tet­tes pedig szi­gorú bün­te­tés­sel szá­mol­hat.

Akár bele is hal­hat az öl­töz­te­tésbe, ha az orrát be­fogja a ru­ha­da­rab.

Ha te is szexelő párt látsz ezen a fotón, akkor van egy rossz hírünk...

Ha te is szexelő párt látsz ezen a fotón, akkor van egy rossz hírünk...

Ez a kép­rejt­vény le­igázta a netet! Most ki­de­rül, mennyire vagy per­verz!

Ez a kép­rejt­vény le­igázta a netet! Most ki­de­rül, mennyire vagy per­verz!

Gyerekekkel játszik az eltévedt delfin: videók

Gyerekekkel játszik az eltévedt delfin - videók!

A sze­ren­csé­sek fo­tóz­hat­ják vagy vi­de­óz­hat­ják is a víz­ben

A sze­ren­csé­sek fo­tóz­hat­ják vagy vi­de­óz­hat­ják is a víz­ben, na­gyon ba­rát­sá­gos. A né­met­or­szági Ki­el­ben tör­tént az eset

A világ legokosabb lényével találkozott Karda Bea

A világ legokosabb lényével találkozott Karda Bea

A ma is nép­szerű, friss házas éne­kesnő, talán éppen nász­úton jár fér­jé­vel a mesés Tö­rök­or­szág­ban.

A ma is nép­szerű, friss házas éne­kesnő, talán éppen nász­úton jár fér­jé­vel a mesés Tö­rök­or­szág­ban, ahol régi álma vállt va­lóra.

Állatkínzó szelfizők - addig fotózkodtak a delfinnel, míg elpusztult

Állatkínzó szelfizők - addig fotózkodtak a delfinnel, míg elpusztult

Ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást kel­tett Ar­gen­tí­ná­ban a tu­ris­ták vi­sel­ke­dése.

Delfineket választott szülésznőnek egy terhes nő

Delfineket választott szülésznőnek egy terhes nő

Pedig ez ve­szé­lyes is lehet!

Egy Ha­waii szi­ge­tén élő, spi­ri­tu­á­lis gyó­gyí­tás­sal fog­lal­kozó anyuka a delfi­ne­ket kéri fel dú­lá­nak a szü­lé­sé­hez, pedig et ve­szé­lyes is lehet.

Egy szelfit akart az őrült strandoló: partra rángatott egy cápát!

Csak egy szelfit akart az őrült strandoló: partra rángatott egy cápát!

Egyre na­gyobb divat kü­lön­böző élő­lé­nyek­kel szelfizni. Ez­út­tal a ví­zi­ál­la­to­kat pé­céz­ték ki ma­guk­nak az őrült szelfi­gyá­ro­sok.

Egyre na­gyobb divat kü­lön­böző élő­lé­nyek­kel szelfizni. Ez­út­tal a ví­zi­ál­la­to­kat pé­céz­ték ki ma­guk­nak az őrült szelfi­gyá­ro­sok. Pár napja egy delfin pusz­tult bele a tu­ris­ták be­te­ges fo­tóz­ko­dási vá­gyába, most vi­szont már egy cápát is a partra rán­gat­tak.

Kémkedéssel vádolnak egy delfint

Kémkedéssel vádolnak egy delfint

Ka­me­rá­val fel­sze­relt delfint fog­tak, kém­ke­dés­sel vá­dol­ják, le­tar­tóz­tat­ták.

Ka­me­rá­val fel­sze­relt delfint fog­tak, kém­ke­dés gya­nú­já­val vá­dol­ják, le­tar­tóz­tat­ták.

Ettől bizarrabb baleset ma már nem lesz! - Videó

Ettől bizarrabb baleset ma már nem lesz! - Videó

Na­gyon nem volt még ilyen.

Na­gyon nem volt még ilyen, de most mégis egy re­pülő delfin se­be­sí­tett meg ko­mo­lyan egy bé­ké­sen csó­na­kázó nőt.

Napi cukiság: delfinnel úszott együtt a sztár

Napi cukiság: delfinnel úszott együtt a sztár

Du­ba­i­ban ba­rát­ko­zott az em­lő­sök­kel.

A Li­ver­pool ka­pusa Du­ba­i­ban ke­rült kö­ze­lebbi is­me­ret­ségbe az em­lős­sel. Is­mer­ke­dés után egy kört is te­he­tett az állat hátán.