CÍMKE: 'darázs'

Rovarfóbiások rémálma: óriás lódarazsakat fedeztek fel

Rovarfóbiások rémálma: óriás lódarazsakat fedeztek fel

A ló­da­ra­zsak egy új al­fa­ját fe­dez­het­ték fel Kí­ná­ban. Az al­ler­gi­á­sok szá­mára rend­kí­vül ve­szé­lye­sek...

Az utcán kapott rohamot a budapesti kislány, meglepetés volt a segítség

Az utcán kapott rohamot a budapesti kislány, meglepetés volt a segítség

Da­rázs­csí­pés miatt ka­pott ro­ha­mot, azon­nal kór­házba vit­ték.

Da­rázs­csí­pés miatt ka­pott ro­ha­mot, de az or­szág­ban je­len­leg alig van el­len­szer.

Lefotóztak egy dús keblű bombanőt, aki pucéran virágot szedett a réten

Lefotóztak egy dús keblű bombanőt, aki pucéran virágot szedett a réten

Na­ta­lie anya­szült mez­te­lenre vet­kő­zött a ter­mé­szet lágy ölén.

Na­ta­lie anya­szült mez­te­lenre vet­kő­zött a ter­mé­szet lágy ölén. Csak a fe­szes pop­si­ját fél­tette.

Rettenetes részletek: darázsraj támadt meg egy négytagú családot a játszótér mellett

Rettenetes részletek: darázsraj támadt meg egy négytagú családot a játszótér mellett

Pszi­cho­ló­gus se­gít­sé­gére szo­rul az a hat­éves kis­lány, akire egy fel­dü­hö­dött da­rázs­raj tá­madt nem­rég a Tolna me­gyei De­csen.

Így védekezz igazán hatékonyan a darazsak ellen!

Így védekezz igazán hatékonyan a darazsak ellen!

A nyár vé­gé­nek kö­ze­led­té­vel még nincs vége a da­rázs­in­vá­zi­ó­nak!