CÍMKE: 'cukormentes étrend'

Egy teljes évig nem ettek cukrot, hihetetlen, mi történt velük!

Egy teljes évig egyáltalán nem evett cukrot a család, hihetetlen mi történt velük!

Egy tel­jes évre to­tá­li­san ki­ik­tatta ét­rend­jé­ből a cuk­rot egy bátor és kí­ván­csi ame­ri­kai csa­lád. A meg­va­ló­sult ötlet döb­be­ne­tes ered­mé­nye­ket ho­zott. Ta­pasz­ta­la­ta­i­kat egy könyv­ben fog­lal­ták össze.